Corvinus
Corvinus

A változásmenedzsment és a tulajdonosi szerkezet összefüggései – empirikus tapasztalatok

Ujhelyi, Mária and Kun, András István (2017) A változásmenedzsment és a tulajdonosi szerkezet összefüggései – empirikus tapasztalatok. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 48 (1). pp. 18-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2017.01.02

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
450kB

Abstract

A tanulmány 105 magyarországi szervezettel készített kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodva vizsgálja a szervezetek változásmenedzselési magatartását a tulajdonosi struktúra (hazai vagy külföldi, magán- vagy köztulajdon, cégcsoporthoz tartozás) függvényében. Az eredmények azt mutatják, hogy e három tulajdonlási jellemző a következő esetek kivételével nem áll jelentős összefüggésben az alkalmazott változásvezetési stratégiákkal és módszerekkel. A döntően külföldi tulajdonban lévő szervezetek hajlamosabbnak mutatkoztak a pre- és proaktív stratégiák alkalmazására, tanácsadók bevonására, rendszereik megváltoztatására és folyamatelemzési módszerek használatára, ugyanakkor alkalmazottaik ellenálló hozzáállását jellemzőbbnek ítélték, mint a döntően magyar tulajdonban lévők. A köztulajdon domináns aránya azzal járt együtt, hogy a jogszabály-változások és/vagy a személyi változások többször jelentek meg a változás előtt, mint a magántulajdonú szervezetek esetében, a piaci verseny erősödése, a piaci igények változása, az új technológiák pedig ritkábban. Maga a változás ezeknél a szervezeteknél ritkábban jelentett új piacra lépést és az elemzési módszerek közül ritkábban alkalmazták a tanácsadókkal folytatott csoportos megbeszéléseket. A csoporthoz tartozó szervezetek többször alkalmaztak tanácsadókat, gyakrabban vonták be őket a célok meghatározásába és csoportos megbeszélésekbe. A változás módjában, a különböző szereplők bevonásának mértékében egyik tulajdonlási jellemző alapján sem találtak a szerzők jelentős különbséget a minta elemei között.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:változásmenedzsment, tulajdonosi szerkezet, magatartás
Subjects:Management, business policy, business strategy
DOI:10.14267/VEZTUD.2017.01.02
References:

Ackoff, R. (1981): Creating the Corporate Future: Plan
or be Planned. New York: John Wiley
Ansoff, I. H. – McDonnell, E. J. (1990): Implanting
Strategic Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Babbie, E. (2012): The Practice of Social Science Research. 13th edition, International edition, Wadsworth, OH: Cengage Learning
Bakacsi, Gy. (2015): A szervezeti magatartás alapjai.
Alaptankönyv bachelor hallgatók számára. Budapest: Semmelweis Kiadó
Balaton K. (2009): AZ EU-csatlakozás óta bekövetkezett változások és azok hatása a vállalati stratégiákra
– Összefoglaló az interjúk tapasztalatairól. Műhelytanulmány 55. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség
Kutatóközpont
Beer, M. – Eisenstat, R. A. – Spector, B. (1990): The
Critical Path to Corporate Renewal. Boston, MA:
Harvard Business School Press
Benn, S. – Dunphy, D. – Griffiths, A. (2006): Enabling
Change for Corporate Sustainability: An Integrated
Perspective. Australasian Journal of Environmental
Management; Vol. 13, September, p. 156-165.
Brown, D. R. (2011): An Experimental Approach to
Organizational Development. Eighth edition. Upper
Sadle River, NJ: Pearson Education Inc.
Burke, W. W. – Litwin, G. H. (1992): A Causal Model of
Organizational Performance and Change. Journal of
Management. Vol. 18, No. 3., p. 523-545.
Burnes, B. (2009): Managing Change: A Strategic Approach to Oeganizational Dynamics. Fifth Edition,
Harlow: Pearson Education Limited
Coetsee, L. (1999): From Resistance to Commitment.
Public Administration Quarterly, Vol. 23, No. 2, p.
204-222.
Dobák M. (2008): Szervezeti formák és vezetés. Budapest: Akadémia Kiadó
Dunphy, D. – Stace, D. (1993): The Strategic Management of Corporate Change. Human Relations, Vol.
46, No. 8., p. 905-920.
Farkas F. (2005): Változásmenedzsment. Budapest:
Akadémiai Kiadó
Farkas F. (2015): A szervezeti változások természete
– a pénzintézeti szektor példái. in: Bakacsi Gyula
– Balaton Károly (szerk.): Vezetés és szervezet társadalmi kontextusban: Tanulmányok Dobák Miklós
60. születésnapja tiszteletére. Budapest: Akadémiai
Kiadó, p. 143-160.
French, W. L. – Bell, C. H. (1995): Organizational Development, Behavioral Science Interventions for Organization Improvement. Fifth edition, Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall
Fülöp Gy. (2008): Stratégiai menedzsment. Elmélet és
gyakorlat. Budapest: Perfekt Kiadó
Grundy, T. (1993): Managing Strategic Change. London: Kogan Page
Kübler-Ross, E. (1988): A halál és a hozzá vezető út.
Budapest: Gondolat Kiadó
McConkie, M. L. (1993): Organization Development in
the Public Sector. in: Cummings, T. G. – Worley, C.
G. (1993): Organization Development and Change.
Fifth edition, St. Paul, MN; West
Plowman, D. A. – Baker, I. T. – Beck, T. E. – Kulkani,
M. – Solansky, S. T. – Travis, D. V. (2007): Radical
Change Accidentally: the emergence and amplification of small change. Academy of Management
Journal, Vol. 50, No. 3, p. 515-543.
Pulinka, Á. (2016): A szervezeti változással szembeni
ellenállás, mint természetes és szükségszerű gyászfolyamat. Vezetéstudomány, Vol. 47, No. 6, p. 41-51.
Robbins, S. P. – Judge, T. A. (2013): Organizational Behavior. Fifteenth edition, Upper Saddle River, N.J.:
Pearson Prentice Hall
Saunders, M. – Lewis, P. – Thornhill, A. (2016): Research Methods for Business Students. 7th edition,
Harlow: Pearson
Schlesinger, P. F. – Sathe, V. – Schlesinger, L. A. –
Kotter, J. P. (1992): Organization. Text, Cases, and
Readings on the Management of Organizational Design and Change. Third edition, Boston, MA: Irwin
Senior, B. – Swailes, S. (2010): Organizational Change.
Fourth Edition, Harlow: Pearson Education Limited
Spector, B. (2013): Implementing Organizational Change, Theory into Practice. Third Edition, London:
Prentice Hall
Szabó Zs. R. (2005): A stratégiaalkotás folyamata. Műhelytanulmány 15. Budapest: Budapesti Corvinus
Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutatóközpont
Ujhelyi M. – Kun A. I. (2016): Szervezeti változásokat kiváltó tényezők empirikus vizsgálata. Taylor:
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat: A
Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, Vol. 8, No. 2, p. 36-43.
Viardot, E. – Calderon-Moncloa, L. F. (2011): The Impact of National Culture on Change Management:
A Latino American Illustration. Journal of International Management Studies, Vol. 11, No. 1, p. 32-42.

ID Code:2615
Deposited By: Ádám Hoffmann
Deposited On:20 Jan 2017 07:58
Last Modified:22 Nov 2021 09:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics