Corvinus
Corvinus

Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?) = „Kept on the bench” – Destination Management at “half-time” in the pandemic(?)

Nod, Gabriella, Mókusné Pálfi, Andrea and Aubert, Antal (2021) Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?) = „Kept on the bench” – Destination Management at “half-time” in the pandemic(?). Turizmus Bulletin, 21 (2). pp. 43-54. DOI https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.5

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
373kB

Official URL: https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.5


Abstract

A COVID-19 turisztikai hatásait vizsgáló kutatások sora jelent meg az elmúlt időszakban, melyek leginkább az átalakuló utazói preferenciákat vizsgálják (Güliz Uğur–Akbiyik 2020, VARGAS 2020, Li–Ito 2021, UKPABI et al. 2021), ugyanakkor a frissen megjelent publikációk nem foglalkoznak a jó gyakorlatokkal, a válságkezelésre vonatkozó stratégiák megosztásával és a közös gondolkodással a turizmus nyitást követő újraélesztése kapcsán. Ezért szeretnénk az elsők között megosztani a magyar turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) szervezetek körében végzett felmérésünk eredményeit, melyek segíthetik az egyes szervezetek közti tapasztalat- és információcserét, valamint értékes gondolatokkal járulhatnak hozzá a stratégiai tervezéshez is. A világjárvány okozta válság több gazdasági ágazatot is jelentősen érintett, a turizmusra gyakorolt negatív hatásaira számos példát látunk már most. Az egyes turisztikai szereplőkre nagy nyomás nehezedik a kialakult helyzetben, így többek között a TDM szervezetek munkáját is a járvány határozza meg. Tanulmányunk rávilágít arra, hogy a járvány hatására hozott intézkedések hogyan hatottak a TDM szervezetek működésére, milyen új feladatok jelentek meg a tevékenységükben, hogyan tudnak segíteni tagjaiknak a korlátozások ideje alatt, és hogy egyáltalán hogyan tekintenek a jövőbe. = Several studies examining the impact of COVID-19 on tourism have already been published, mostly examining changing traveler preferences (Güliz Uğur–Akbiyik 2020, VARGAS 2020, Li– Ito 2021, UKPABI et al. 2021). At the same time, however, most recent publications lack ”best practice” – sharing crisis management strategies and common thinking on reviving tourism after re-opening. We would, therefore, like to be among the first to share the results of our survey among Hungarian tourism destination management organizations (DMO), which may help in the exchange of experience and information between individual organizations, as well as contribute to strategic planning. The crisis caused by the pandemic has significantly affected several economic sectors, and we are already seeing many examples of its negative effects on tourism. The individual tourist actors are under great pressure in the current situation, and so the work of DMOs is also determined by the epidemic. Our study highlights how the measures taken as a result of the epidemic have affected the operation of DMOs, what new tasks have emerged in their activities, how they can help their members during the curent constraints and how they visualise the future.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:TDM, válságkezelés, COVID-19, desztináció menedzsment, DMO, crisis management, destination management
Subjects:Commerce and tourism
Social welfare, insurance, health care
DOI:https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.5
References:

AUBERT A. – BARCZA A. – GONDA T. – HORVÁTH
Z. – PÁLFI A. (2017): Paradigmaváltás(ok) a
magyarországi turisztikai desztinációk fejlesztésében és menedzselésében. Turizmus Bulletin.
17(1–2). pp. 15–25.
AUBERT A. – BERGHAUER S. – BETÁK N.
– MÓKUSNÉ PÁLFI A. – NOD G. (2021):
Turisztikai szervezetek online marketingtevékenységének vizsgálata – A szlovák-magyar-ukrán (kárpátaljai) példa. In: Aubert A.
(szerk.): Interregionális kutatási eredmények a
turizmusban: örökségvédelem, intézményrendszer, helyi termékek (Hun-Au-Slo-Ukr). PTE TTK FFI
Turizmus Tanszék, Pécs. pp.49–90.
BENJAMIN, S. – DILLETTE, A. – ALDERMAN,
D. H. (2020): “We can’t return to normal”: committing to tourism equity in the post-pandemic
age. Tourism Geographies. 22(3). pp. 476–483.
https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759130
BIEGER, T. (2005): Management von Destinationen
– Lehr- und Handbücher zu Tourismus. Verkehr
und Freizeit. 6. Auflage. Oldenbourg Verlag,
München-Wien.
BROUDER, P. (2020): Reset redux: possible evolutionary pathways towards the transformation of tourism in a COVID-19 world. Tourism
Geographies. 22(3). pp. 484–490.
DOI: 10.1080/14616688.2020.1760928
GALVANI, A. – LEW, A. A. – PEREZ, S. M. (2020):
COVID-19 is expanding global consciousness
and the sustainability of travel and tourism.
Tourism Geographies. 22(3). pp. 567–576.
DOI: 10.1080/14616688.2020.1760924
GÖSSLING, S. – SCOTT, D. – HALL, M. (2021):
Pandemics, tourism and global change: rapid
assessment of Covid-19. Journal of Suistainable
Tourism. 29(1). pp. 1–20.
https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708
GÜLIZ UĞUR, N. – AKBIYIK, A. (2020): Impacts
of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. Tourism
Management Perspectives. 36.
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100744.
ITANI, S. O. – HOLLEBEEK, D. L. (2021): Light
at the end of the tunnel: Visitors’ virtual
reality (versus in-person) attraction site tourrelated behavioral intentions during and postCOVID-19. Tourism Management. 84.
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104290
KIM, K. – BONN, A. M. – CHO, M. (2021): Clean
safety message framing as survival strategies
for small independent restaurants during the
COVID-19 pandemic. Journal of Hospitality and
Tourism Management. 46. pp. 423–431.
https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.01.016
LENGYEL M. (2008): TDM Működési Kézkönyv.
Heller Farkas Főiskola, Budapest.
LI, S. R – ITO, N. (2021): “Nothing Can Stop Me!”
Perceived Risk and Travel Intention Amid the
COVID-19 Pandemic: A Comparative Study of
Wuhan and Sapporo. In: Wörndl, W. – Koo,
C. – Stienmetz, J. L. (eds): Information and
Communication Technologies in Tourism 2021.
Springer, Cham. pp. 490–503.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-65785-7_47
PÁLFI A. – BARCZA A.– AUBERT A. (2017):
Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek szerepe a desztinációk imázsának és arculatának kialakításában. Prosperitas. 4(2). pp.
57–69.
PECHLANER, H. – TRETTER, M. (2017): Az alapkompetenciától a termékig – Innováció a desztinációban stratégiai termékfejlesztés révén.
Prosperitas. 4(2). pp. 44–56.
PECHLANER, H. – WEIERMAIR, K. (1999):
Destinations Management. Führung und
Vermarktung von touristischen Zielgebieten. Linde
Verlag, Wien.
PETTY, R. E. – CACIOPPO, J. T. (1986): The
Elaboration Likelihood Model of Persuasion.
Advances in Experimental Social Psychology. 19.
pp. 123–205.
PISKÓTI I. (2017): A desztinációmarketing hatékonysága: modellek, mérések, trendek és eszközök. Prosperitas. 4(2). pp. 7–43.
PORTER, M. E. (2000): Location, Competition
and Economic Development: Local Clusters
in a Global Economy. Economic Development
Quaterly. 1. pp. 15–34.
RAFFAY Z. (2020): A COVID-19 járvány hatása a
turisták fogyasztói magatartásának változására. In: Ercsey I. (szerk.): Marketing a digitalizáció korában: Az Egyesület a Marketing Oktatásért
és Kutatásért XXVI. Országos konferenciájának
előadásai. Széchenyi István Egyetem, Győr. pp.
347–356.
SCHIOPU, F. A. – HORNOIU, I. R. – PADUREAN,
A. M. – NICA, A. M. (2021): Virus tinged?
Exploring the facets of virtual reality use in
tourism as a result of the COVID-19 pandemic.
Telematics and Informatics. 60.
https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101575
SHARMA, D. G. – THOMAS, A. – PAUL, J. (2021):
Reviving Tourism Industry Post-Covid-19:
A Resilience-Based Framework. Tourism
Management Perspectives. 37.
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100786
UKPABI, D. – OLALEYE, S. – KARJALUOTO, H.
(2021): Factors Influencing Tourists’ Intention
to Use COVID-19 Contact Tracing App. In:
Wörndl, W. – Koo, C. – Stienmetz, J. L. (eds):
Information and Communication Technologies in
Tourism 2021. Springer, Cham. pp. 504–516.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-65785-7_48
VARGAS, A. (2020): Covid-19 crisis: a new model of tourism governance for a new time.
Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 12(6).
pp. 691–699.
https://doi.org/10.1108/WHATT-07-2020-0066
WUT, M. T. – XU, B. J. – WONG, S. (2021): Crisis
management research (1985–2020) in the hospitality and tourism industry: A review and research agenda. Tourism Management. 85.
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104307.
Bdpst24.hu online magazin (2020): Turisztikai
trendek Magyarországon: mire kerestünk a koronavírus-járvány idején. https://bdpst24.
hu/2020/11/04/turisztikai-trendek-magyarorszagon-mire-kerestunk-a-koronavirusjarvany-idejen/, Letöltve: 2020. december 17.
JLL (Jones Lang LaSalle) (2021): Tourism
management and destination recovery through the
crisis. https://www.joneslanglasalle.co.jp/en/
views/tourism-management-and-destinationrecovery-through-the-crisis, Letöltve: 2021.
március 10.
MAGYAR KÖZLÖNY (2021): A válsághelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos kormányrendeletek
2020-2021 között. https://magyarkozlony.hu/,
Letöltve: 2021. március 29.
MTDMSZ (MAGYAR TDM SZÖVETSÉG) (2017):
Alapszabály. https://tdmszovetseg.eu/goroalef/
2020/12/Alapszab%C3%A1ly_%C3%BAj-180228.
pdf, Letöltve: 2021. március 19.
MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) (2020):
Belföldi turisztikai kampány. https://koronavirus.
gov.hu/cikkek/mtu-magyarorszag-visszavarelindult-belfoldi-kampany, Letöltve: 2021.
március 2.
PANYOR Á. – GYŐRINÉ KISS E. – HERBÁLY K.
(2010): Desztináció és marketing menedzsment.
TÁMOP. Szeged. https://regi.tankonyvtar.hu/
hu/tartalom/tamop425/0034_desztinacio_
es_marketing_men_jegyzet/desztinacio_es_
marketing_menedzsment_jegyzet_2_2.html,
Letöltve: 2021. március 19.
UNWTO (World Tourism Organization) (2021):
https://www.unwto.org/taxonomy/term/347,
Letöltve: 2021. március 5.
WHO (World Health Organization) (2020):
https://w w w.who.int/news/item/27- 04-
2020-who-timeline---covid-19, Letöltve: 2021.
március 16.
WORLDOMETERS (2021): https://www.
worldometers.info/coronavirus, Letöltve: 2021. március 29.

ID Code:6722
Deposited By: Veronika Vitéz
Deposited On:29 Jul 2021 11:37
Last Modified:30 Jul 2021 07:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics