Corvinus
Corvinus

Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra ----- Industry 4.0: definition, elements and effect on corporate value chain

Nagy, Judit (2017) Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra ----- Industry 4.0: definition, elements and effect on corporate value chain. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Abstract

A tanulmány célja, hogy meghatározza az Ipar 4.0 fogalmát és mögé tekintsen, azaz magyarázatot találjon kialakulására, mozgatórugóira és legfőképpen, jelentőségére a vállalati értéklánc szempontjából. A dolgozat során rövid kitekintés erejéig foglalkozom makro, vagy gazdaságpolitikai kérdésekkel, de legfőképpen a vállalati szint vizsgálatára fókuszálok. A tanulmány megírása során azt tapasztaltam, hogy a szakirodalom is még ismerkedik a fogalommal, annak gazdasági hatásaival. Éppen ezért számos, tanácsadó cégek által készített tanulmányt fogok idézni, hiszen ezek azok a vállalatok, akik megbízásaikon keresztül érzékelik, mi mozgatja meg aktuálisan leginkább az ügyfeleiket és ők azok, akik a döntéshozókra befolyással bírnak. Mivel a fogalom a németországi High Tech Stratégia 2020 publikálását követően (Herman et al., 2016) terjedt el, számos német kutató tollából származó irodalom is feldolgozásra került. A dolgozat felépítése a következő: elsőként a negyedik ipari forradalmat helyezem el az ipari forradalmak sorában, majd ezt követően összefoglalom, a kutatók miként próbálták megfogalmazni az Ipar 4.0 jelenségét, és megpróbálok egy egységes definíciót alkotni. Ezt követően térek rá a dolgozat másik központi problémájára, az Ipar 4.0 vállalati értékláncban való megjelenésére. Röviden bemutatom Porter értéklánc koncepcióját (1985), majd szisztematikusan végig megyek először az elsődleges (bemenő logisztika, termelés, kimenő logisztika, marketing-értékesítés, szolgáltatások), majd a támogató tevékenységeken (vállalati infrastruktúra, emberi erőforrás menedzsment, technológiai fejlesztés, beszerzés). Azt vizsgálom, az Ipar 4.0 technológiai eszközei miként jelennek meg az adott tevékenységben. A tanulmány végén szót ejtek a negyedik ipari forradalomba való bekapcsolódás akadályozó tényezőiről is, majd pedig bemutatok egy tanácsadócég által fejlesztett modellt, amely a vállalatok Ipar 4.0 szerinti fejlettségét hivatott megállapítani. A kutatás során lefolytatott interjúk alapján magam is megpróbálom besorolni a vizsgált vállalatokat az adott szempontok szerint, elkészítve azok Ipar 4.0 profilját. A tanulmány elkészültét négy szakértői interjú támogatja. Az interjúk olyan termelő vállalatok vezetőivel készült beszélgetések, akik az Ipar 4.0 fogalmát már magukévá tették, és az a vállalatuk működését napi szinten befolyásolja, a fejlődésük meghatározója. Az eredmények nem általánosíthatók, tendenciák azonban kiolvashatók belőle. A Magyarországon működő, autóipari, elektronikai vállalatok is elindultak Ipar 4.0 fejlesztésekkel. Ezek iránya elsődlegesen a termelés, és az ösztönzői vagy a külföldi anyavállalat impulzusai, újonnan adaptált megoldásai, vagy pedig a magyar vezetők agilitása, innovativitása. Fejlettségben a Digitális újonc és Horizontális integrátor szinten találhatók. ------ Aim of this study is to define Industry 4.0, and to look behind the notion and explain how it has emerged, what are the motivations behind and its importance from corporate value chain’s perspective. In the paper I touch macro or economic policy issues briefly and deal more intensely with how the Industry 4.0 effects companies’ internal processes. While writing the paper, I experienced that academic literature is also still getting to be acquainted with the notion of Industry 4.0 and its economic effects. For this reason I am going to cite many reports from consulting companies which are in direct relationship with companies through their advisory assignments, have a wide picture about what topics are hot, what are the directions of development, and also, which have influence on decision makers. The notion has spread after publishing the German High Tech Strategy 2020 (Herman et al., 2016), so I also processed many German authors to get insight into the core of Industry 4.0. The structure of the paper is the following: first, I place Industry 4.0 in the series of industrial revolutions and synthetize how researchers tried to capture the notion and I also try to formulate a comprehensive definition. After that, I start to deal with the other focal problem of this paper: how Industry 4.0 appears in the activities of the corporate value chain. I briefly introduce Porter’s value chain concept (1985) then I systematically go through first on primary activities (inbound logistics, production, outbound logistics, marketing-sales, after-sales services) and on support activities (procurement, human resources management, technology development and firm infrastructure), and show, how these areas of a company can benefit from or use the tools of Industry 4.0. I also deal with the obstacles that might retain firms of rowing the waves of fourth industrial revolution. I also introduce a model that aims to classify firms along their Industry 4.0 development phase. The companies that were interviewed during this research will also be classified by using this model, pointing out their Industry 4.0 profile. The paper is based on four company interviews. Interviews were made with leaders in manufacturing companies that are aware of Industry 4.0, use its technologies and methods, and it affects their everyday work and developments. Empirical results of the paper cannot be generalized, but point out tendencies at manufacturing companies. Hungarian automotive and electronic industry firms have stepped on the path of Industry 4.0 developments. The direction of developments is mainly production, and is motivated by the parent company or the agility and innovativeness of Hungarian leaders. The development phase of the interviewed companies are either Digital novice or Horizontal integrator. 

Item Type:Monograph (Working Paper)
Series Name:Műhelytanulmányok
Series Number / Identification Number:167
Uncontrolled Keywords:Ipar 4.0, digitalizáció, értéklánc, Industry 4.0, digitization, value chain
Divisions:Faculty of Business Administration > Institute of Business Economics > Department of Logistics and Supply Chain Management
Subjects:Economic development
Logistics, production management
References:
ID Code:3115
Deposited By: Krisztina Kulcsár
Deposited On:03 Nov 2017 11:39
Last Modified:30 May 2018 07:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics