Corvinus
Corvinus

A marketingmix-szel kapcsolatos képességek hatása az exportáló közép- és nagyvállalatok versenyképességére

Stocker, Miklós ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2670-6717 and Pábli, Bianka (2023) A marketingmix-szel kapcsolatos képességek hatása az exportáló közép- és nagyvállalatok versenyképességére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 54 (3). pp. 2-11. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.03.01

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
493kB

Official URL: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.03.01


Abstract

A vállalati versenyképesség a vállalatvezetők mellett a gazdaságpolitikai döntéshozók és a kutatók számára is kulcsfontosságú terület. A Versenyben a világgal című kutatási program ötödik kutatási fázisában a 2018-2019-es felsővezetői kérdőíves felmérés alapján vizsgálták a szerzők a vállalati versenyképesség jelenségét. E tanulmányban a marketingmix-szel kapcsolatos képességek hatását elemezték az exportáló közép- és nagyvállalatok versenyképességére, valamint a versenyképességet meghatározó alindexekre. A vállalati szűkítés után n=119 elemű, méret és export tevékenység alapján reprezentatív vállalati mintán végeztek faktorelemzést, majd a marketingmix-szel kapcsolatos képességekből kialakult faktorok alapján regressziós modelleket számítottak. Eredményeik alapján a marketingmix-szel kapcsolatos képességek szignifikáns pozitív hatással vannak a vállalati versenyképességre, és annak alindexeire egyaránt, ráadásul a versenyképességre és a piaci teljesítményre jelentős magyarázó erővel bírtak a modellek. A választott vállalati populáció okán feltételezik, hogy amikor a vállalat a nemzetközi piacon termékével és szolgáltatásával már helyt tud állni, akkor a termékpolitika inkább képesítő kritérium lehet, míg a kommunikációs politika a fogyasztói igénykielégítés folyamatában szerződéselnyerő kritériumként funkcionál.

Item Type:Article
Subjects:Marketing
Business organisation
DOI:https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.03.01
References:

American Marketing Association, AMA. (2017). Definition of Marketing. https://www.ama.org/thedefinition-of-marketing-what-is-marketing/

Ataman, M. B., VanHeerde, H. J., & Mela,C. F. (2010). The long term effect of marketing strategy on brand sales. Journal of Marketing Research, 47(5), 866-882. https://doi.org/10.1509/jmkr.47.5.866

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Bauer, A. & Agárdi, I. (2012). Értékesítési rendszer és exporttevékenység szerepe a versenyképességben: TM 9. sz. műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/373/1/TM9_Bauer_Agardi.pdf

Bauer, A., Berács, J., & Gáti, M. (2019). Marketingkutatások változásai – visszatekintő elemzés egy tudományos folyóiratban megjelent publikációk alapján. Vezetéstudomány, 50(12), 32-49. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.04

Berács, J., Hooley, G., Sajtos L., & Keszey T. (2003). Marketing-erőforrások koncepcionális megközelítése. Vezetéstudomány, 34(2), 2–13. http://unipub.lib.unicorvinus.hu/4596/1/VT_2003n2p2.pdf

Bund, H. & Carroll J. W. (1957). The changing role of the marketing function. Journal of Marketing, 21(3), 268- 325. https://doi.org/10.1177/002224295702100302

Chikán, A. & Czakó, E. (2005). Kutatási tervtanulmány: Versenyben a világgal, 2004-2006, Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás: 1. sz. műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Chikán, A. & Czakó, E. (2008). Versenyképesség – ahogyan a vállalatvezetők: Versenyben a világgal 2004–2006 gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás: 49. számú műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/325/1/49_mht_Chik%C3%A1n_Czak%C3%B3.pdf

Chikán, A. (2006). A vállalati versenyképesség mérése. Pénzügyi Szemle, 52(1), 42–56. https://www.asz.hu/storage/files/files/penzugyiszemle/2006/pu_szemle_0601.pdf?download=true

Chikán, A. & Gelei, A. (2007). Vállalati versenyképesség – a vevői érték és a képességalapú megközelítés összekapcsolása. Vezetéstudomány, 38(3), 2-11. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.03.01

Chikán, A., Czakó, E., Demeter, K., & Losonci, D. (2019a). Versenyben a világgal? – A mikrogazdasági versenyképességi kutatások eredményei, 1995-2018. Vezetéstudomány, 50(12), 16-31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.03

Chikán, A., Czakó, E., Kiss-Dobronyi, B., & Losonci, D. (2022). Firm competitiveness: A general model and a manufacturing application. International Journal of Production Economics, 243, 108316. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108316

Chikán, A., Csutora, M., Czakó, E., Demeter, K., Harangozó, G., Hoffmann, K., Kazainé Ónodi, A., Kolos, K., Losonci, D., Móricz, P., Stocker, M., Tóbiás, D. & Wimmer, Á. (2019b). A 4. ipari forradalom küszöbén. Gyorsjelentés a 2019. évi kérdőíves felmérés eredményeiről: Working Paper. Versenyképesség Kutató Központ – VTO Alapítvány, Budapest. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4328/1/Gyorsjelentes_2019_Versenykepesseg.pdf

Cochran, W.G. (1963). Sampling technique (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons Inc.

Csipkés, M. & Bácsi, B. (2018). A marketingkommunikációs eszközök jelentősége a fiatalok körében. ECONOM, 7(1), 39-50. https://doi.org/10.17836/EC.2018.1.039

Day, G.S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing, 58(4), 37–52. https://doi.org/10.2307/1251915

De Montreuil Carmona, L.J. & Gomes, G. (2021). Measuring competitiveness through the global competitiveness project framework: the Brazilian experience. Competitiveness Review, 31(3), 439-461. https://doi.org/10.1108/CR-12-2019-0164

Demeter, K. & Kolos, K. (2006). Marketing, termelés vagy logisztika? Melyik befolyásolja leginkább a vállalati eredményességet?: 31. sz. műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. https://docplayer.hu/7826808-Marketing-termeles-vagy-logisztika-melyik-befolyasolja-leginkabb-a-vallalati-eredmenyesseget.html

Dutta, S., Zbaracki, M., & Bergen, M. (2003). Pricing process as a capability: a case study. Strategic Management Journal, 24, 615-630. https://doi.org/10.1002/smj.323

Dvoulety, O., & Blazková, I. (2021). Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the global competitiveness project. Competitiveness Review: An International Business Journal, 31(3), 361- 378. https://doi.org/10.1108/cr-01-2020-0007

Fejes, B. B. (2020). A vállalati versenyképesség erőforrás-, és driver alapú megközelítésének vizsgálata, az ezek közti összefüggések feltárása. Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdazdaságtudományi Kar, Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest. http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/fejes_b_b_2020.pdf

Felsmann, B., Ferincz, A., & Kárpáti, Z. (2022). Erőforrások és képességek a vállalati versenyképesség tükrében: Egy empirikus vizsgálat tanulságai. Vezetéstudomány, 53(4), 2-16. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.04.01

Foss, N. J. & Knudsen, C. (1996). Towards a competence theory of the firm. London, UK: Routledge.

Gáti, M. & Kolos, K. (2012). Az elektronikus kereskedelem alkalmazása a hazai vállalatok körében – a piacorientáció és a marketingkörnyezet szerepe. Vezetéstudomány, 42(2. ksz), 91-97. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.09

Greene, W. E., Walls, G., D., & Schrest, L. J. (1994). Internal marketing, the key to external marketing success. Journal of Services Marketing, 8(4), 5-13. https://doi.org/10.1108/08876049410070682

Gyulavári, T. (2011). A vállalatok árképzési gyakorlata a versenyképesség szolgálatában. Vezetéstudomány, 42(1. ksz), 46-52. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2011.ksz.05

Horváth, K. & Laufente, E. (2020). A non-parametric analysis of the effect of the configuration of competitive pillars on competitive efficiency. Competitiveness Review: An International Business Journal, 31(3), 379- 396. https://doi.org/10.1108/CR-12-2019-0143.

Kenesei, Z. & Gyulavári, T. (2012). A marketing-erőforrások hatása a vállalati versenyképességre. Vezetéstudomány, 43(2. ksz), 72-79. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.07

Kenesei, Z. & Gyulavári, T. (2013). A marketing szerepe a vállalati versenyképességben. Marketing & Menedzsment, 47(3), 3–18. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/636

Kohli, A. K. & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18. https://doi.org/10.2307/1251866

Kontor, E. (2014). Az erőforrás-alapú elmélet és a marketing kapcsolódási pontjai – a piacorientáció mint marketing-erőforrás. Vezetéstudomány, 45(12), 38-52. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2014.12.04

Kotler, P. (2009). Marketing: The underappreciated workhorse. Market Leader, Quarter 2, 8–10.

Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). A framework for marketing management. Boston, MA: Pearson.

Kovács, B. & Szakály, Z. (2020). A piacorientáció konstrukciójának aktualizálása a holisztikus marketingkoncepció segítségével. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, 15(1-2), 11-21. https://doi.org/10.14232/jtgf.2020.1-2.11-21

Központi Statisztikai Hivatal (KSH). (2022a). 9.1.1.16. A vállalkozások teljesítménymutatói létszámkategória szerint. https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0017.html

Központi Statisztikai Hivatal (KSH). (2022b). 6.3.2.1.2. Number of registered business units by legal form, 31.December 2011). https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qvd009b.html

Központi Statisztikai Hivatal (KSH). (2022c). 3.5.32. Number of enterprises, imports and exports by enterprise size class, types of enterprise and owners (2013). https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qkt032a.html

Lányi, B., Hornyák, M., & Kruzslicz, F. (2021). The effect of online activity on SMEs’ competitiveness. Competitiveness Review: An International Business Journal, 31(3), 477-496. https://doi.org/10.1108/CR-01-2020-0022

Laufente, E., Leiva, J.C., Moreno-Gómez, J., & Szerb, L. (2020). A nonparametric analysis of competitiveness efficiency: The relevance of firm size and the configuration of competitive pillars. Business Research Quarterly, 23(3), 203-216. https://doi.org/10.1177/2340944420941440

Laufente, E., Szerb, L., & Rideg, A. (2020). A system dynamics approach for assessing SMEs’ competitiveness. Journal of Small Business and Enterprise Development, 27(4), 555-578. https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2019-0204

Lauterborn, B. (1990). New marketing litany: Four ps Passé: C-Words take over. Advertising Age, 61(41), 26.

Londhe, B. R. (2014). Marketing mix for next generation marketing. Procedia Economics and Finance, 11, 335- 340. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00201-9.

Lovelock, C.H. (1996). Services Marketing (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall.

Márkus, G. & Rideg, A. (2021). A magyar mikro-, kisés középvállalatok versenyképessége és pénzügyi teljesítménye. Közgazdasági Szemle, 68(6), 617–644. https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.6.617

McKenna, R. (1991). Marketing is everything. Harvard Business Review, 69(1), 65-79. https://hbr.org/1991/01/marketing-is-everything

Narver, C. & Slater, S. F. (1995). Market orientation and the learning organization. Journal of Marketing, 59(3),63-74. https://doi.org/10.2307/1252120

Parányi, Gy. (1999). Vállalati versenyképesség, potenciál és minőségképesség. Vezetéstudomány, 30(1), 31-42. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/5059/1/VT_1999n1p31.pdf

Prokai, Zs.L. (2020). Hogyan tudja a marketing biztosítani a vállalati versenyképességet a magyar FMCG szektorban a koronavírus okozta világjárvány idején? (Doktori értekezés). BCE Gazdálkodástudományi Kar, Budapest. http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Prokai_Zsofia_Luca_2020.pdf

Riaz, W. (2011). Marketing mix, not branding. Asian Journal of Business and Management Sciences, 1(11), 43-52. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Tanveer-27/publication/267798158_Marketing_Mix_Not_Branding/links/59c8f2db458515548f3d9b3e/Marketing-Mix-Not-Branding.pdf

Sajtos, L. & Mitev, A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.

Somogyi, M. (2009). A vállalati versenyképesség modellje (VVM) mint a vállalati versenyképesség mérésének új módszere. Miskolc: Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet.

Stocker, M., & Várkonyi, L. (2022). Impact of market orientation on competitiveness: Analysis of internationalized medium-sized and large enterprises. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(1), 81-95. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100106

Stone, M. (1998). The future of relationship marketing: towards transparent marketing? Journal of Database Marketing, 6(1), 11–23.

Szerb, L. (2010). A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességének mérése és vizsgálata. Vezetéstudomány, 41(12), 20-34. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2010.12.02.

Vas, I. E. M. (2002). A vállalati versenyképesség változó faktorai (Doktori értekezés). Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/138

Vasné Egri, M. (2000). A vállalati versenyképesség néhány tényezője. Tudományos Közlemények, 2, 57-76. http://epa.oszk.hu/02000/02051/00017/pdf/EPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_02_2000_oktober_057-076.pdf

Vasné Egri, M. (2001). A vállalati versenyképesség vizsgálata empirikus kutatási adatok felhasználásával. Vezetéstudomány, 32(6), 29-40. http://unipub.lib.unicorvinus.hu/4875/1/VT_2001n6p29.pdf

Wernerfelt, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180. http:// www.jstor.org/stable/2486175

Wimmer, Á. & Csesznák, A. (2021). A hazai vállalatok versenyképességi jellemzői a negyedik ipari forradalom idején. Versenyképesség könyvsorozat. Budapest: Alinea Kiadó – BCE Versenyképesség Kutató Központ. https://doi.org/10.14267/978-615-5669-49-1

ID Code:7991
Deposited By: Alexa Horváth
Deposited On:13 Mar 2023 07:38
Last Modified:13 Mar 2023 07:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics