Corvinus
Corvinus

Items where Division is "Faculty of Economics > Department of Comparative Economics" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 85.

Székely-Doby, András (2017) A kínai fejlesztő állam kihívásai. Közgazdasági Szemle, 64 (6). pp. 630-649. ISSN 0023-4346 DOI 10.18414/KSZ.2017.6.630

Szabó, Katalin (2017) Intézményi vállalkozások: intézményi újítások – létező intézmények kombinációjával. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 48 (3). pp. 2-14. ISSN 0133-0179 DOI 10.14267/VEZTUD.2017.03.01

Csaba, László (2016) Közgazdaság és értékrend. Köz-gazdaság, 11 (4). pp. 35-47. ISSN 1788-0696

Székely-Doby, András (2016) Járadékteremtés és az áldemokráciák = Rent creation and pseudo-democracies. Közgazdasági Szemle, 63 (5). pp. 501-523. ISSN 0023-4346 DOI 10.18414/KSZ.2016.5.501

Kornai, János (2016) So what is Capital in the Twenty-First Century? Some notes on Piketty’s book Working paper, forthcoming in Capitalism & Society. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Kornai, János (2016) Breaking promises. The Hungarian experience. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Kornai, János (2016) Még egyszer a "rendszerparadigmáról". Tisztázás és kiegészítések a posztszocialista régió tapasztalatainak fényében = About the system paradigm once again: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region. Közgazdasági Szemle, 63 (10). pp. 1074-1119. ISSN 0023-4346 DOI 10.18414/KSZ.2016.10.1074

Kornai, János (2015) Milyen is hát a tőke a 21. században? Megjegyzések Piketty könyvéhez (So what is capital in the 21st century? Notes on Piketty's book). Közgazdasági Szemle, 62 (9). pp. 909-942. ISSN 0023-4346 DOI 10.18414/KSZ.2015.9.909

Rosta, Miklós (2015) Schizophrenic public administration reform in Hungary. Tension between anti-NPM systemic and pro-NPM organizational reforms. Society and Economy, 37 (2). pp. 183-206. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.2.3

Kornai, János and Tardos, Károly (2015) A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt. Kornai Jánossal Tardos Károly beszélget. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 7-50. ISSN 1788-0696

Gedeon, Péter (2015) Spontaneous order and social norms. Hayek’s theory of socio-cultural evolution. Society and Economy, 37 (1). pp. 1-29. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.37.2015.1.1

Kornai, János (2015) Az összehasonlító gazdaságtan és a tranzitológia jövője. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 145-154. ISSN 1788-0696

Kornai, János (2015) Hungary's U-Turn. Capitalism and Society, 10 (2). pp. 1-24. ISSN 1932-0213

Kornai, János (2015) Hungary's U-Turn. Society and Economy, 37 (3). pp. 279-329. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.3.1

Kornai, János (2015) Hungary's U-Turn. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Rosta, Miklós (2015) Introduction of soft budget constraint as an analyzing tool into public management. The case of the Hungarian public administration reform. Working Paper. Corvinus University of Budapest Department of Comparative Economics, Budapest. (Unpublished)

Gedeon, Péter (2015) Spontaneous order and social norms. Hayek’s theory of socio-cultural evolution. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Csaba, László (2015) Áttörés a világ közgazdaságtanában – vagy mégsem? Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 89-104. ISSN 1788-0696

Székely-Doby, András (2014) A kínai reformfolyamat politikai gazdaságtani logikája (The politico-economic logic of the Chinese reform process). Közgazdasági Szemle, 61 (12). pp. 1397-1418. ISSN 0023-4346

Kornai, János (2014) The Soft Budget Constraint. An introductory study to volume IV of the Life’s Work series. Acta Oeconomica, 64 (S1). pp. 25-79. ISSN 0001-6373 DOI 10.1556/AOecon.64.2014.S1.2

Kornai, János (2014) A hiány újratermelése (The reproduction of shortage). Közgazdasági Szemle, 61 (10). pp. 1139-1157. ISSN 0023-4346

Székely-Doby, András (2014) Urbanizációs tendenciák és a vidék-város ellentét gyökerei-Kínában. Köz-gazdaság, 9 (3). pp. 83-97. ISSN 1788-0696

Kornai, János (2014) Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez. Közgazdasági Szemle, 61 (7-8). pp. 845-897. ISSN 0023-4346

Kornai, János (2014) Fenyegető veszélyek. Köz-gazdaság, 9 (2). pp. 39-45. ISSN 1788-0696

Csaba, László (2014) Developmental perspectives on Europe. Society and Economy, 36 (1). pp. 21-36. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.36.2014.1.3

Gedeon, Péter (2014) Piac és demokrácia: barátok vagy ellenségek? Politikatudományi Szemle, 23 (1). pp. 53-76. ISSN 1216-1438

Rosta, Miklós (2014) Schizophrenic Public Administration Reform in Hungary. Tension between anti-NPM systemic and pro-NPM organizational reforms. Working Paper. Department of Comparative Economics, Corvinus University of Budapest, Budapest. (Unpublished)

Csaba, László (2014) Átmenettan és közgazdaságtan. Módszertani tanulságok egy részterület műveléséből (Transitology and economics. Methodological lessons to be drawn from work in a partial territory). Közgazdasági Szemle, 61 (1). pp. 53-67. ISSN 0023-4346

Gedeon, Péter (2013) Közjó és demokrácia. Két közgazdaságtani elmélet a demokráciáról (Common good and democracy. Two economic theories of democracy). Közgazdasági Szemle, 60 (12). pp. 1318-1332. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2013) On the new economic philosophy of crisis management in the European Union. Society and Economy, 35 (2). pp. 121-139. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.35.2013.2.1

Gedeon, Péter (2013) Az Anti-equilibriumtól A szocialista rendszerig és tovább. Kornai János nyolcvanöt éves. Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 35-45. ISSN 1788-0696

Csaba, László (2013) Válságkezelés Európában: új gazdaságfilozófia felé? (Towards a New Philosophy of Crisis Management in Europe?). Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 47-61. ISSN 1788-0696

Kornai, János (2013) Ígéretek megszegése. Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 5-33. ISSN 1788-0696

Kornai, János (2013) Bevezetés a Központosítás és piaci reform című kötethez = Introduction to the volume Centralization and Market Reform. Közgazdasági Szemle, 60 (3). pp. 253-281. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2013) Kérdőjelek a közgazdaságtanban és oktatásában = Challenges in economic research and education. Közgazdasági Szemle, 60 (1). pp. 47-63. ISSN 0023-4346

Veres, Pál and Golovics, József (2013) Az állami tulajdon hatékonysága és a tulajdonosi jogosítványok érvényesíthetősége a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely, 8 (1). pp. 99-116. ISSN 1789-1922

Csaba, László (2013) Európai Egyesült Államokat – de most rögtön? (United States of Europe - Right now?). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 19-27. ISSN 1788-0696

Gedeon, Péter (2013) From Anti-equilibrium to The Socialist System and Beyond. Society and Economy, 35 (4). pp. 437-450. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.35.2013.4.1

Hámori, Balázs (2012) Tanulás és innováció – Elméleti dilemmák és gyakorlati nézőpontok (Learning and innovation – Theoretical dilemmas and practical point of views). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (11). pp. 2-18. ISSN 0133-0179

Kornai, János (2012) What Economics of Shortage and The Socialist System have to say to the (Hungarian) readers today. Acta Oeconomica, 62 (3). pp. 365-384. ISSN 0001-6373 DOI 10.1556/AOecon.62.2012.3.5

Csaba, László (2012) Milyen euró kell nekünk? És mi végre? Közgazdasági Szemle, 59 (6). pp. 706-709. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2012) Hungary and the eurozone crisis: a comedy of errors? Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 10 (5). pp. 33-44. ISSN 1732-1395

Rosta, Miklós (2012) Innováció, adaptáció és imitáció. Az új közszolgálati menedzsment. Aula, Budapest. ISBN 978-963-339-031-3

Derecskei, Anita and Hámori, Balázs and Hlédik, Erika and Rosta, Miklós and Szabó, Katalin and Tóth, László (2012) Innovációs verseny – Esélyek és korlátok. Aula, Budapest. ISBN 978-963-339-037-5

Kornai, János (2012) Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? Közgazdasági Szemle, 59 (4). pp. 426-443. ISSN 0023-4346

Rosta, Miklós (2012) New Public Management Reforms: Institutions matter! Working Paper. Corvinus University of Budapest, Department of Comparative Economics, Budapest. (Unpublished)

Székely-Doby, András (2012) Technology Policy, R&D, and Innovation in China Traditional Approaches, and New Challenges. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 57-72. ISBN 978-963-503-497-0

Rosta, Miklós (2012) Állampolgári Érdek Mutató – Javaslat az új közszolgálati menedzsment eredményességének mérésére. Competitio, 11 (1). pp. 119-133. ISSN 1588-9645

Csaba, László (2011) A magyar átalakulás és fejlődés néhány általánosítható elméleti tanulsága = Some generalizable theoretical lessons of the Hungarian transformation and development. Közgazdasági Szemle, 58 (10). pp. 813-831. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2011) Az épített örökség védelme és a gazdasági stratégia (Protecting the architectural heritage and economic strategy). Competitio, 10 (1). pp. 18-28. ISSN 1588-9645

Szabó, Katalin (2011) Transzformációs válság: Rögös út az információs kapitalizmus felé. Társadalomkutatás, 29 (2). pp. 202-218. ISSN 0231-2522

Csaba, László (2011) And the first shall be the last. Hungarian Studies, 25 (2). pp. 235-248. ISSN 0236-6568 DOI 10.1556/HStud.25.2011.2.6

Gedeon, Péter (2011) Rivális elméletek a jóléti államról. Politikatudományi Szemle, 20 (2). pp. 7-30. ISSN 1216-1438

Kornai, János (2010) Hiánygazdaság − többletgazdaság. Tanulmány a piac elméletéről – II. rész = Shortage economy - surplus economy. A study on market theory II. Közgazdasági Szemle, 57 (12). pp. 1021-1044. ISSN 0023-4346

Kornai, János (2010) Hiánygazdaság - többletgazdaság. Tanulmány a piac elméletéről - I. rész = Shortage economy surplus economy. A study on market theory I. Közgazdasági Szemle, 57 (11). pp. 925-957. ISSN 0023-4346

Hámori, Balázs and Szabó, Katalin (2010) A gyenge hazai innovációs teljesítmény intézményi magyarázatához. Vitaírás a nemzetközi innovációs versenyben való részvétel akadályairól (Towards an institutional explanation of the country's weak innovation performance). Közgazdasági Szemle, 57 (10). pp. 876-897. ISSN 0023-4346

Kornai, János (2010) Innováció és dinamizmus. Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között = Innovation and dynamism. Reciprocal effect between systems and technical advance. Közgazdasági Szemle, 57 (1). pp. 1-36. ISSN 0023-4346

Bara, Zoltán (2010) A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek. In: Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 8-24.

Kertész, Krisztián (2010) A gazdaságpolitika tökéletlen informáltsága esetén mikor hatékonyabb kvótával és mikor hatékonyabb pigou-i adóval szabályozni az ipari környezetszennyezés mértékét? In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 25-36.

Veres, Pál (2010) A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra. A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 37-64.

Csaba, László (2010) Economics of the new member states: A post-crisis perspective. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 41-53. ISSN 1788-0696

Csaba, László (2010) Gazdaságelmélet és gazdaságpolitika a válság után. Köz-gazdaság, 5 (2). pp. 39-58. ISSN 1788-0696

Csaba, László (2010) Green growth - Mirage or reality? (Europe 2020. A promising strategy?). Intereconomics. Review of European Economic Policy, 45 (3). pp. 151-156. ISSN 0020-5346 DOI 10.1007/s10272-010-0332-9

Csaba, László (2009) European studies: Taking stock and looking ahead. Society and Economy, 31 (2). pp. 193-209. ISSN 1588-9726

Csaba, László (2009) A szovjetológiától az új intézményi közgazdaságtanig - töprengések két évtized távlatából = From Sovietology to the new institutional economics - meditations from a distance of two decades. Közgazdasági Szemle, 56 (9). pp. 749-768. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2009) Unintended consequences of crisis management. Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 7 (3-4). pp. 450-470. ISSN 1610-7780

Kornai, János (2008) A puha költségvetési korlát szindrómája a kórházi szektorban = The soft budget constraint syndrome in the hospital sector. Közgazdasági Szemle, 55 (12). pp. 1037-1056. ISSN 0023-4346

Kornai, János (2008) A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása (Some system-specific features of capitalism). Közgazdasági Szemle, 55 (5). pp. 377-394. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2007) Átmenet vagy spontán rend(etlenség)? = Transition or spontaneous order/disorder? Közgazdasági Szemle, 54 (9). pp. 757-773. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2007) Az élhetőbb Magyarország esélye. Competitio, 6 (1). pp. 5-18. ISSN 1588-9645

Gedeon, Péter (2007) Piaci rend és társadalmi normák. Hayek elmélete a társadalmi evolúcióról (Market order and social norms Hayek's theory of social evolution). Közgazdasági Szemle, 54 (1). pp. 1-28. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2006) A stabilitási és növekedési egyezmény új politikai gazdaságtanáról. Közgazdasági Szemle, 53 (1). pp. 1-30. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2006) Social change in Central and Eastern Europe: General trends and national patterns. Working Paper. Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER), Warsaw.

Szabó, Katalin (2005) "Alfák és béták". Vita a népesség, a foglalkoztatás és a nyugdíj összefüggéseiről. Közgazdasági Szemle, 52 (5). pp. 448-461. ISSN 0023-4346

Szabó, Katalin (2005) A Nádor utcától a Budaörsi útig: A fél évszázados Közgazdaságtudományi Intézet. Közgazdasági Szemle, 52 (1). pp. 61-65. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2004) Reflections on the role of institutions on the Chinese road to a market economy. Competitio, 3 (1). pp. 49-82. ISSN 1588-9645

Csaba, László (2002) Az átalakulás fejlődéselmélete. Közgazdasági Szemle, 49 (4). p. 1318. ISSN 0023-4346

Csaba, László (2000) A kis országok világgazdasági alkalmazkodása. Közgazdasági Szemle, 47 (9). pp. 662-679. ISSN 0023-4346

Kornai, János and Gál, Róbert Iván and Bognár, Géza (2000) Hálapénz a magyar egészségügyben = Gratitude money in the Hungarian health sector. Közgazdasági Szemle, 47 (4). pp. 293-320. ISSN 0023-4346

Kornai, János (2000) A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban = Hardening of the budget constraint in the post-socialist countries. Közgazdasági Szemle, 47 (1). pp. 1-22. ISSN 0023-4346

Kornai, János (1999) A rendszerparadigma. Fogalmi tisztázás = The system paradigm. Közgazdasági Szemle, 46 (7-8). pp. 585-599. ISSN 0023-4346

Kornai, János (1996) Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról = Adjustment without recession: A Case Study of Hungarian Stabilization. Közgazdasági Szemle, 43 (7-8). pp. 585-613. ISSN 0023-4346

Kornai, János (1996) Négy jellegzetesség. A magyar fejlődés politikai gazdaságtani megközelítésben. 2. rész = Four characteristic features. Development in Hungary from the aspect of political economy - II. Közgazdasági Szemle, 43 (1). pp. 1-29. ISSN 0023-4346

Kornai, János (1995) Négy jellegzetesség. A magyar fejlődés politikai gazdaságtani megközelítésben. 1. rész = Four characteristic features. Development in Hungary from the aspect of political economy. First Part. Közgazdasági Szemle, 42 (12). pp. 1097-1117. ISSN 0023-4346

Kornai, János (1995) A magyar gazdaságpolitika dilemmái = Dilemmas of the Hungarian economic policy. Közgazdasági Szemle, 42 (7-8). pp. 633-649. ISSN 0023-4346

This list was generated on Sat Oct 21 01:46:05 2017 CEST.