Corvinus
Corvinus

Bevezető: Bi­ro­da­lom, kolonialitás és az EU „ke­le­ti bő­ví­té­se

Böröcz, József (2001) Bevezető: Bi­ro­da­lom, kolonialitás és az EU „ke­le­ti bő­ví­té­se. Replika, 45-46 . pp. 23-44.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
331kB

Official URL: https://www.replika.hu/system/files/archivum/replika_45-46-02_borocz.pdf


Abstract

(...) Be­ve­ze­tőm ugya­nak­kor a le­he­tő leg­ha­gyo­má­nyo­sabb tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi vállal­ko­zás is egy­ben: azt vizs­gál­ja, mennyi­ben re­le­váns két so­kat vi­ta­tott el­mé­le­ti kulcs­fo­ga­lom – a bi­ro­da­lom és a kolonialitás – egy em­pi­ri­kus je­len­ség, az Eu­ró­pai Unió (EU) „ke­le­ti bő­ví­té­se” vo­nat­ko­zá­sá­ban. Cé­lom egy­ben az is, hogy né­mi­leg meg­kér­dő­je­lez­zem a ha­gyo­má­nyos „nor­mál­tu­do­má­nyos” tár­sa­da­lom­elem­zé­sek gyanú­san ké­nyel­mes normalitását, min­de­nek­előtt az eu­ró­pai ré­gi­ók és ál­la­mok ta­nulmá­nyo­zá­sá­ban meg­szo­kott fo­gal­mi el­já­rá­so­kat. (...)

Item Type:Article
Subjects:Political science
Sociology
ID Code:5746
Deposited By: MTMT SWORD
Deposited On:03 Jul 2020 12:27
Last Modified:03 Jul 2020 12:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics