Corvinus
Corvinus

Items where Division is "Faculty of Social Sciences > Institute for Behavioural Sciences and Communication Theory" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 39.

Bokor, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8221-1212 and Karácsony, Péter (2021) Importance of competences in communication by the opinion of business leaders. Evidences from a comparative study between Hungary and Slovakia. Periodica Polytechnica . (In Press)

Bokor, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8221-1212 (2021) Individuumok és ál-individuumok az interneten. Reflexiók a digitális nomádok Janus-arcú közegéről. Információs társadalom . (Submitted)

Veszelszki, Ágnes and Falyuna, Nóra, eds. (2020) Tudománykommunikáció 2.0 Absztraktkötet. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-838-1

Székely, Levente and Katona, Norbert (2019) A szerencse forgandó? – A felnőtt magyar lakosság játékattitűdjének feltárása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 50 (4). pp. 44-54. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.05

Balogh, Andrea and Veszelszki, Ágnes (2019) Udvariasság és sértés a számítógépes játékokban − pragmatikai szempontból. Magyar Nyelvőr, 2019/1 (143/1). pp. 88-116.

Gálik, Mihály (2018) A média átalakulása. A tömegmédiától a digitális hálózati médiáig. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 49 (12). pp. 58-66. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.12.07

Benczes, István and Benczes, Réka (2018) From financial support package via rescue aid to bailout: Framing the management of the Greek sovereign debt crisis. Society and Economy, 40 (3). pp. 431-445. DOI https://doi.org/10.1556/204.2018.40.3.9

Veszelszki, Ágnes (2018) Like economy: What is the economic value of likes? Society and Economy, 40 (3). pp. 417-429. DOI https://doi.org/10.1556/204.2018.40.3.8

Forgács, Attila, Bóna, Enikő, Csíkos, Tímea and Metercsik, Helga (2018) Media messages and eating disorders: Taste and price of a message. Society and Economy, 40 (3). pp. 401-415. DOI https://doi.org/10.1556/204.2018.40.3.7

Deli, Eszter and Németh, Gabriella (2018) Money does not talk: The image of money talks. Society and Economy, 40 (3). pp. 447-462. DOI https://doi.org/10.1556/204.2018.40.3.10

Kovács, Gábor (2018) Towards a comprehensive inventory of efficiency in business presentations. Society and Economy, 40 (3). pp. 479-492. DOI https://doi.org/10.1556/204.2018.40.3.12

Bokor, Tamás (2018) Wood for the trees: Perception of corruption among Hungarian youth. Society and Economy, 40 (3). pp. 377-387. DOI https:doi.org/10.1556/204.2018.40.3.5

Bokor, Tamás and Székely, Levente and Pelle, Veronika and András, Hanga and Tóth, Tamás and Tóth, Aliz and Myat, Kornél (2018) Kommunikáció az információs társadalmak korában – Egyéni, szervezeti és társadalmi szintű változások azonosítása és leírása. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Unpublished)

Benczes, Réka and Ságvári, Bence (2018) Life is a Battlefield: Conceptualizations of Life among Hungarian Adults. Society and Economy, 40 (4). pp. 571-586. DOI 10.1556/204.2018.40.4.6

Aczél, Petra and Csák, János and Szántó, Zoltán Oszkár, eds. (2018) Társadalmi jövőképesség - Egy új tudományterület bemutatkozása. Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, Budapest. . ISBN 978-963-503-722-3

Bokor, Tamás (2018) Újmédia-etika és integritás tréneri kézikönyv. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Bodnár, Éva, Csillik, Olga, Daruka, Magdolna and Sass, Judit (2017) Varázsszer-e a tükrözött osztályterem? Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulás Központ, Budapest. . ISBN 978-963-503-651-6

Martin, József Péter (2016) Az uniós válság hatása a lakosság- és elitpercepciókra. Köz-gazdaság, 11 (2). pp. 75-92.

Forgács, Attila and Jekli, Tünde (2015) Vakok és gyengénlátók munkerő-piaci esélyei, különös tekintettel a személyiséglélektani tényezőkre. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (4). pp. 55-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.04.06

Bokor, Tamás (2015) A fenntartható fejlődésre nevelés lehetőségei. -. (Unpublished)

Bajomi-Lázár, Péter and Horváth, Dorottya (2015) A propaganda mint rítus a mai Magyarországon. Replika (95). pp. 79-96.

Veszelszki, Ágnes (2015) Konfliktuskezelés a közösségi médiában. Esettanulmány a Trollfoci vs. Notts County példáján. Médiakutató, 14 (2). pp. 39-51.

Bokor, Tamás (2014) The half-blind watchdog. Remarks on the online citizenship, transparency and public administration’s integrity in Hungary. In: The Digital Media and Social Inclusion, 2014. október 10-11., Istanbul. (Unpublished)

Deli, Eszter (2014) The Hungarian Argumentation Culture in the Light of Modern Societies. Online Journal of Communication and Media Technologies, 4 (2). pp. 109-125.

Bokor, Tamás (2014) More Than Words, Brand Destruction in the Online Sphere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (2). pp. 40-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.02.06

Bokor, Tamás (2013) A médiatudatosság, mint a részvételi demokrácia előfeltétele. -. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2013) Hálótársaság. Az online társadalmi kommunikációról. Manual. -. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2013) Personally better…? Analysing Moodle learning management system as a platform of cooperative education. In: Újmédia-konferencia, 2013. március, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, Románia. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2013) Rhetoric and Argumentation. Approaching journalism as a rhetorical performance. . (Unpublished)

Bokor, Tamás (2012) Discretio volent, imagines manent. A házi használatra készült képfelvételek online közzétételének néhány hálózatszintű problémájáról. In: Surveillance: az embercsoportok fölött gyakorolt kontroll konzervatív és digitális technológiái, 2012. január 20-21., Budapest. (Unpublished)

Bokor, Tamás and Török, Judit (2012) A Moodle learning management system elemzése a kooperatív tanulás- és tanításszervezés szempontjából. -. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2012) Információmenedzsment. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Bokor, Tamás (2012) Szövegalkotási gyakorlatok. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Bokor, Tamás (2010) Digiotész kontra netizen. Új média, mint lehetőség a nyilvánosság kiterjesztésére. In: Újmédia-konferencia, Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2010) Posztmodern nomádok. Virtuális közösségek a realitásban. In: Közösségek mai (kommunikációs) arculata, 2010. június 11-12., Budapest. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2010) Posztmodern nomádok? Individualitás, felkészültség és kollektív ágencia virtualitás és realitás határán. In: Dunaújvárosi Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 2010, Dunaújváros. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2009) Az individuumoktól az identifikációkig. A virtualitás posztmodern fogalma Niklas Luhmann rendszerelméletének tükrében. In: PTE BTK Kommunikáció Doktori Program Tavaszi Elköszönő Konferenciája, 2009, Pécs, Magyarország. (Unpublished)

Gálik, Mihály and Bartók, István (2006) Vállalatkormányzás a magyar médiában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1). pp. 17-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.01.03

Bokor, Tamás and Jenei, Ágnes Média és közigazgatás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

This list was generated on Tue Sep 28 01:48:42 2021 CEST.