Corvinus
Corvinus

Items where Subject is "Accounting"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 31.

Zsóka, Ágnes and Vajkai, Éva (2018) Corporate sustainability reporting: scrutinising the requirements of comparability, transparency and reflection of sustainability performance. Society and Economy, 40 (1). pp. 19-44. DOI https://doi.org/10.1556/204.2018.40.1.3

Csutora, Mária and Harangozó , Gábor (2017) Twenty years of carbon accounting and auditing – A review and outlook. Society and Economy, 39 (4). pp. 459-480. DOI https://doi.org/10.1556/204.2017.39.4.1

Nyitrai, Tamás (2017) Stock és flow típusú számviteli adatok alkalmazása a csődelőrejelző modellekben. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 48 (8-9). pp. 68-77. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.09.07

Balázsiné Farkas, Katalin and Kardos, Barbara (2016) A KKV-szektor gyakorló számviteli szakembereinek a pályakezdő számvitelesek kompetenciáira vonatkozó értékelése. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 47 (12). pp. 46-60. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.05

Lukács, János (2016) A könyvvezetés. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Pénzügyi Számvitel Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-503-632-5

Nagy, Sándor and Gulyás, László (2015) Számvevőszéki értékteremtés turbulens környezetben – a komplexitás kezelésének lehetőségei. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (7). pp. 2-14.

László, Norbert (2014) A hitelezői érdekhordozó megjelenésének vizsgálata a számviteli beszámolókban – A vállalatmérettel összefüggő szabályozásbontás tükrében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (9). pp. 26-37.

Lakatos, László Péter (2014) A számviteli szabályozások eltérésének okairól (Causes of the differences in accounting regulations). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (9). pp. 2-11.

László, Norbert (2014) A cash flow-kimutatás szabályozásainak nemzetközi összehasonlítása és csoportosítása (International comparison and classification of Cash Flow Statement regulations). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (5). pp. 46-55.

Kuzina, Olga and Dodd, Nigel (2014) How do lay consumers and households understand financial strategizing? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). pp. 89-114. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.01.04

Mohl, Gergely (2013) A kockázat szerepe a könyvvizsgálatban = The role of risk in external audits. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (10). pp. 50-62.

Kovács, Dániel Máté (2013) Mérés és értékelés a számvitelben (Measurement and evaluation in the accounting). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). pp. 50-63.

Lakatos, László Péter (2013) A számviteli érdekhordozói elméletek evolúciója és a szabályozás – klasszikus tézisek és új irányok a pénzügyi beszámolásban (Evolution of the financial accounting stakeholder theories and the regulation – classic theses and new ways in the financial report). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (5). pp. 47-59.

Ván, Hajnalka (2013) A környezeti hasznok rendszere (System of the environmental benefits). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (12). pp. 30-43.

Bordáné Rabóczki, Mária (2012) A versenyképesség és a társaságok belső ellenőrzése (Competitiveness and corporate internal audit). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (11). pp. 19-33.

Kovács, Dániel Máté and Mohl, Gergely (2012) A vállalati likviditásmenedzsment számviteli támogatása (Accounting support for company’s liquidity management). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (10). pp. 19-35.

Reizingerné Ducsai, Anita (2012) Emissziós jogok közgazdasági relevanciája és számviteli leképezése (Economic relevancy and accounting mapping of emission rights). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (3). pp. 52-64.

Mohl, Gergely (2012) A bizonyosságfüggvények elméletének alkalmazása a pénzügyi kimutatások ellenőrzésében (The application of the theory of belief functions in the audit of financial statements). Hitelintézeti Szemle, 11 (3). pp. 211-229.

Gulyás, Éva (2012) Devizás tételek értékelése. A számviteli szabályozás és a gazdálkodók döntéseinek összefüggései (Exchange differences from accounting perspective – regulation and business decision). Hitelintézeti Szemle, 11 (ksz). pp. 50-61.

Kaliczka, Nándor (2011) A technológiai fejlődés hatása a tartós eszközök gazdasági értékcsökkenésére (The effect of technological progress on economic depreciation of durable assets). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (1. kül). pp. 97-105.

Beke, Jenő (2011) A számviteli standardok szerepe a vállalatirányításban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (6). pp. 46-55.

Csutora, Mária and Kerekes, Sándor, eds. (2011) Accounting for Climate Change - What and How to Measure, Proceedings of the 14th EMAN Conference. BCE, Budapest. ISBN 9789635034321

Tóth, Kornél (2009) Az értékalapú számvitel szerepe a beszámolóban és a szabályozás. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (12). pp. 30-38.

Csutora, Mária and DePalma, Roberta (2009) Using EMA to benchmark environmental costs – theory and experience from four countries through the UNIDO TEST project. In: Environmental Management Accounting for Cleaner Production. Eco-efficiency in industry and science (24). Springer, Dordrecht, pp. 143-162. ISBN 978-1-4020-8912-1

Csutora, Mária (2008) Sustainability and Corporate Responsibility Accounting: measuring and managing business benefits. BCE Környezettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-503-370.6

Csutora, Mária (2007) Environmental Management Accounting - Estimating the Benefit Side. In: Sustainable Supply Chains, 2007, Helsinki.

Csutora, Mária and Kerekes, Sándor (2004) A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJK Kerszöv, Budapest. ISBN 9632247426

Pecze, Krisztina and Wimmer, Ágnes and Tarcali, Eszter (2004) Teljesítménymérés a stratégia szolgálatában - iparági tapasztalatok. Working Paper. BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

DePalma, Roberta and Csutora, Mária (2003) Introducing Environmental Management Accounting at Enterprise Level - Methodology and Case Studies from Central and Eastern Europe. UNIDO, Vienna.

Csutora, Mária (2001) Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele. Tisztább Termelés Kiskönyvtár, III . Tisztább Termelés Magyarországi Központja, Budapest. ISBN 963 503 261 7

Csányi, Tamás and Dolgos, Olga and Wimmer, Ágnes (1997) Költséggazdálkodás, teljesítménymérés és hatékonyság a magyar vállalati gyakorlatban. Versenyben a világgal (Z27). Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

This list was generated on Fri Nov 16 01:46:30 2018 CET.