Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 243.

Berács, József and Hrubos, Ildikó and Temesi, József, eds. (2009) "Magyar Felsőoktatás 2008" Konferencia előadások. NFKK Füzetek (1). Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest. . ISBN 978-963-503-395-9

Szabó, Ágnes (2009) A (szabadidő)sport alapfogalmai és kutatott területei = The basic concepts and researched areas of (leisure)sport. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Pap, Viktória, Kotosz, Balázs Gyula and Kováts, Gergely Ferenc (2009) A Közgáz gólyái: A 2007–2008-as tanévben a BCE gazdálkodástudományi, közgazdaságtudományi és társadalomtudományi karára felvett alapszakos hallgatók körében végzett felmérés összefoglalása. Köz-gazdaság, 4 (1). pp. 71-87.

Kozma, Miklós and Szekeres, Eszter (2009) A Public-Private Partnership vélt és valós hangsúlyai Magyarországon = Assumed and actual emphases of Public-Private Partnership in Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bíró-Szigeti, Szilvia and Vágási, Mária (2009) A Stakeholders’ Approach of building energy saving projects in Hungary - Sustainability orientation versus cost saving. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 10-16. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.02

Topár, József (2009) A TQM vezetési filozófia és a minőségorientált vezetési rendszerek. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 85-90. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.14

Barakonyi, Károly (2009) A business schoolok szerepváltozásai Kihívások és változások a menedzserképzésben és az MBA-oktatásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (1). pp. 2-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.01.01

Gulácsi, László, Brodszky, Valentin, Péntek, Márta and Érsek, Katalin (2009) A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészség-gazdaságtani elemzés = Certolizumab pegol in patients with rheumatoid arthritis: systematic review and health economic evaluation. Technológiaelemzési jelentés . Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapest. . ISBN 9789635034482

Hufnagel, Levente, Szenteleki, Károly, Ferenczy, Antal, Petrányi, Gergely and Diós, Nikoletta (2009) A climate profile indicator based comparative analysis of climate change scenarios with regard to maize cultures. Applied Ecology and Environmental Research, 7 (3). pp. 199-214.

Kováts, Gergely Ferenc ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1051-8829 (2009) A felsőoktatási intézmények központi adminisztrációjának átalakulása. Felsőoktatási Műhely, 2009 (1). pp. 95-104.

Mészáros, Ádám (2009) A fordizmus és a toyotizmus a magyar Suzuki beszállítói rendszerében. Köz-gazdaság, 4 (februá). pp. 123-144.

Takácsné Tóth, Borbála and Szolnoki, Pálma and Mezősi, András (2009) A gáztárolói verseny kialakulásának lehetőségei Magyarországon. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Kiss, Lilla Veronika (2009) A hatékonyság növelésének lehetőségei az önkormányzatoknál. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (3). pp. 19-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.03.03

Finna, Henrietta and Gyökér, Irén (2009) A hazai KKV-k atipikus foglalkoztatási gyakorlata – empirikus vizsgálatok alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 36-42. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.06

Czakó, Erzsébet (2009) A hazai exportot adó vállalatok néhány sajátossága a 2000-es évek elején. In: VII. Nemzetközi Konferencia. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, pp. 63-70. . ISBN 978-963-661-891-9

Kiss, János (2009) A hazai közép- és nagyvállalatok innovációs tevékenységének vizsgálata ökonometriai módszerekkel. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (9). pp. 64-69. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.09.06

Hadas, Miklós (2009) A hegemón maszkulinitás szociológiai konstrukciói: Férfikutatások a tudományos normalizálódás útján. Replika, 69 . pp. 27-41.

Szabó, Tibor and Velencei, Jolán (2009) A honi állami egyetem mint tudásalkotó szervezet egyes szervezeti tulajdonságai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 43-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.07

Bara, Zoltán (2009) A kartellek szerepe a verseny alakulásában (2006–2007). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (5). pp. 2-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.05.01

Bede-Fazekas, Ákos (2009) A klímaváltozás növényeinek kutatása. In: Kutatások az Öko-völgy programban. II. Fenntarthatósági Konferencia. Öko-Völgy Alapítvány, Somogyvámos, pp. 29-30. . ISBN 978-963-06-7964-0

Majláth, Melinda (2009) A környezetbarát terméktulajdonság fontossága a fogyasztói döntésekben Egy empirikus kutatás eredményei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (2). pp. 44-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.02.05

Berényi, László (2009) A környezettudatosság fejlesztésének alapjai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (10). pp. 44-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.10.04

Jenei, István (2009) A lean elvek alkalmazása az egészségügyi folyamatok fejlesztésében = Applying lean principles in healthcare process development. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kelemen, Tamás (2009) A lean management megvalósításának jellegzetes problémái. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 62-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.10

Czakó, Erzsébet (2009) A lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség. In: Lisszaboni reformok - magyarországi megvalósítás. Magyar Közgazdasági Társaság (MKT), Budapest, pp. 209-220. . ISBN 978-963-8451-23-1

Jámbor, Attila (2009) A magyar gabonafélék és feldolgozott termékeinek komparatív előnyei és versenyképessége az EU–15 országok piacain. Közgazdasági Szemle, 56 (5). pp. 443-463.

Kiss, János (2009) A magyar innovációs rendszer helyzete vállalati nézőpontból. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Pap, Zoltán (2009) A magyar kábeltévépiac szerkezete. Köz-gazdaság, 4 (3). pp. 95-108.

Kiss, János (2009) A magyarországi vállalatok K+F és innovációs teljesítménye = Innovation performance of the Hungarian firms. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kovács, Kármen (2009) A marketing-költségvetés meghatározásának módszereiről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (5). pp. 32-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.05.03

Jarjabka, Ákos (2009) A modern projektszervezetek vezetéselméleti összevetése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 36-48. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.04

Szabó, Lajos and Dancsecz, Gabriella (2009) A nemzetközi sportrendezvény szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (5). pp. 18-31. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.05.02

Láng, Blanka (2009) A nettó jelenérték maximalizálása erőforrás-korlátos projektekben - egy új harmóniakereső metaheurisztika (A harmony search metaheuristic for the resourceconstrained project scheduling problem with discounted cash flows). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (10). pp. 55-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.10.05

Márkus, Gábor (2009) A porteri gyémántmodell alkalmazása a mikroszintű versenyképesség mérésére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (6). pp. 16-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.06.02

Vigvári, András (2009) A possible scenario of modernising the Hungarian local government model. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 69-89.

Badics, Tamás and Medvegyev, Péter (2009) A pénzügyi eszközök árazásának alaptétele, lokálisan korlátos szemimartingál árfolyamok esetén (The fundamental theorem of asset pricing for locally bounded semimartingales). Szigma, 40 (3-4). pp. 89-136.

Szepesi, György (2009) A pénzügyi világválság néhány eddigi tanulsága I. Köz-gazdaság, 4 (2). pp. 87-99.

Szepesi, György (2009) A pénzügyi világválság néhány eddigi tanulsága II. Köz-gazdaság, 4 (3). pp. 69-79.

Gulácsi, László, Brodszky, Valentin, Péntek, Márta, Érsek, Katalin and Kárpáti, Krisztián (2009) A stroncium-ranelát (Protelos) szerepe a postmenopausás osteoporosis terápiájában; szakirodalmi áttekintés és egészség-gazdaságtani vizsgálat = Strontium-ranelate (Protelos) in patients with postmenopausal osteoporosis: systematic review and health economic evaluation – Health Technology Assessment Report. Technológiaelemzési jelentés . Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapest. . ISBN 9789635034147

Titkos, Csaba (2009) A személyiség kaizen-elve. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 67-77. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.07

Toarniczky, Andrea (2009) A szervezeti szocializáció – I. rész Mi az idő és kontextus szerepe a szocializációs folyamatban? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (10). pp. 16-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.10.02

Csaba, László (2009) A szovjetológiától az új intézményi közgazdaságtanig - töprengések két évtized távlatából = From Sovietology to the new institutional economics - meditations from a distance of two decades. Közgazdasági Szemle, 56 (9). pp. 749-768.

Medvegyev, Péter (2009) A származtatott termékek árazása és annak problémái az egyensúlyelmélet szempontjából (Pricing of derived products and problems with it in terms of equilibrium theory). Közgazdasági Szemle, 56 (9). pp. 769-789.

Pataki, Béla, Szalkai, Zsuzsanna and Bíró-Szigeti, Szilvia (2009) A technológiai úttérképezés első hazai tapasztalatai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 50-55. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.08

Gulácsi, László, Brodszky, Valentin, Péntek, Márta and Érsek, Katalin (2009) A tocilizumab (RoActemra®) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában - szakirodalmi áttekintés és egészség-gazdaságtani vizsgálat = Tocilizumab (RoActemra®) in patients with rheumatoid arthritis: systematic review and health economic evaluation – Health Technology Assessment Report. Technológiaelemzési jelentés . Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapest. . ISBN 9789635034499

Mangol, Csilla (2009) A transzferárazás mint irányítási eszköz. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (12). pp. 39-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.12.04

Boda, György, Juhász, Péter and Stocker, Miklós (2009) A tudás mint termelési tényező. Köz-gazdaság, 4 (3). pp. 117-132.

Virág, Miklós and Kristóf, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2805-4900 (2009) A többdimenziós skálázás a csődmodellezésben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (1). pp. 50-58. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.01.05

Galasi, Péter (2009) A túl- és az alulképzés bérhozama 25 európai országban (Returns for over-education and under-education for 25 European countries). Közgazdasági Szemle, 56 (3). pp. 197-215.

Rekettye, Gábor and Rekettye ifj., Gábor (2009) A világ jövője – a jövő marketingje. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (2). pp. 2-8. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.02.01

Marcsa, Attila (2009) A vállalati reputációs tőke megóvása krízis idején. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 30-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.05

Szabó, László, Soria, Antonio, Forsström, Juha, Keränen, Janne T. and Hytönen, Emeeli (2009) A world model of the pulp and paper industry: Demand, energy consumption and emission scenarios to 2030. Environmental Science & Policy, 12 (3). pp. 257-269. DOI 10.1016/j.envsci.2009.01.011

Bencsik, Andrea and Marosi, Ildikó (2009) A „Tudás Templomai” hívők és szerzetesek nélkül? – Avagy tudásmenedzsment a felsőoktatásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (4). pp. 43-53. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.04.04

Csapodi, Pál (2009) Advisory activities in the State Audit Office. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 140-156.

Fazakas, Gergely and Juhász, Péter (2009) Alacsonyabb kockázat – nagyobb osztalék?: A részvénykockázat és az osztalékfizetési hányad kapcsolatának vizsgálata a Budapesti Értéktőzsdén (1997–2007). Közgazdasági Szemle, 56 (4). pp. 322-342.

Törley, Gábor (2009) Algorithm visualization in programming education. Journal of applied multimedia, 4 (3). pp. 68-80.

Törley, Gábor (2009) Algoritmus-vizualizáció a programozásoktatásban. Journal of applied multimedia, 4 (3). pp. 81-94.

Szakolczai, György (2009) An attempt to restore macroeconomic equilibrium in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 266-311.

Csaba, László (2009) An economic history of twentieth-century. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 652-658.

Gergócs, Veronika and Hufnagel, Levente (2009) Application of Oribatid mites as indicators. Applied Ecology and Environmental Research, 7 (1). pp. 79-98.

Göncz, Borbála and Tóth, Lilla (2009) Approches and Experiences of Previous Deliberative Polling. In: Deliberative Methods in Local Society Research. The Kaposvar Experiences. Új Mandátum, Budapest, pp. 21-27. . ISBN 9789632870212

Fazekas, Dóra (2009) Aukciók az Európai Unió szén-dioxid-kereskedelmi rendszerének próbaidőszakában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (6). pp. 46-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.06.04

MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság (2009) Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága emlékülése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (3). pp. 38-48. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.03.05

Gyökér, Irén and Krajcsák, Zoltán (2009) Az alkalmazotti elégedettséget és elkötelezettséget befolyásoló tényezők vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 56-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.09

Sziva, Ivett (2009) Az e-business kooperatív turisztikai adaptációja : "A kicsi, a szép esélyei hazánkban" (The cooperative touristy adoption of e-business: "The chances of small beautiful in Hungary"). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (9). pp. 54-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.09.05

Farkas, Ferenc, Karoliny, Mártonné and Poór, József (2009) Az emberierőforrás-menedzsment magyarországi és közép-kelet-európai sajátosságai a Cranet-kutatás alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 3-10. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.01

Poór, József (2009) Az emberierőforrás-menedzsment átalakulása a kelet-európai régióban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 24-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.03

Kalló, Noémi and Koltai, Tamás (2009) Az expressz pénztárak optimális működtetésének szolgáltatásmenedzsment-vonatkozásai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 79-84. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.13

Bokor, Tamás (2009) Az individuumoktól az identifikációkig. A virtualitás posztmodern fogalma Niklas Luhmann rendszerelméletének tükrében. In: PTE BTK Kommunikáció Doktori Program Tavaszi Elköszönő Konferenciája, 2009, Pécs, Magyarország. (Unpublished)

Jónás, Tamás, Kövesi, János and Tóth, Zsuzsanna Eszter (2009) Az intellektuális tőke mérésének és értékelésének egyes kérdései. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 24-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.04

Dolog, Anett, Fazakas, Gergely and Karacs, Katalin (2009) Az osztalékpolitika ágazati vizsgálata Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (12). pp. 13-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.12.02

Nemes, Andrea (2009) Az állam szerepe a turizmusban (The role of government in tourism). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (5). pp. 53-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.05.05

Tóth, Kornél (2009) Az értékalapú számvitel szerepe a beszámolóban és a szabályozás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (12). pp. 30-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.12.03

Karoliny, Mártonné (2009) Az értékteremtő HR-szervezetek. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 11-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.02

Hoós, János (2009) Az új EU-tagállamok gazdasági helyzete a pénzügyi-gazdasági válság kitörése után. Köz-gazdaság, 4 (3). pp. 13-19.

Füzy, Annamária (2009) Az új generációs tudásmenedzsment és sikerének záloga. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (1). pp. 44-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.01.04

Perényi, Áron (2009) Az új, ún. globális vállalkozói index (GEI) - Beszámoló az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottságának 2009. március 11-i üléséről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (10). pp. 62-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.10.06

Gelei, Andrea (2009) Az üzleti kapcsolatok stabilitását befolyásoló tényezők - fókuszban a hazai FMCG ellátási lánc kapcsolatai. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Győrffy, Dóra (2009) Brave New World in the United States – Government dreams vs. the reality of crisis. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 327-347.

Madarász, Aladár (2009) Buborékok és legendák. Válságok és válságmagyarázatok - a tulipánmánia és a Déltengeri Társaság, I. rész (Bubbles and myths, crises and explanations: tulip mania and the South Sea bubble. I.). Közgazdasági Szemle, 56 (7-8). pp. 609-633.

Benczes, István (2009) Challenges and choice of alternatives for the EU in the 2000s – The single internal market and the common currency. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 211-215.

Román, Zoltán (2009) Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (6). pp. 68-71. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2009.06.07

Király, Gábor and Várnagy, Réka (2009) Citizens Jury in Kaposvár. In: Deliberative Methods in Local Society Research. The Kaposvar Experiences. Új Mandátum, Budapest, pp. 151-174. . ISBN 9789632870212

Vépy-Schlemmer, Éva (2009) Citizens jury on education and unemployment. In: Deliberative Methods in Local Society Research. The Kaposvar Experiences. Új Mandátum , Budapest, pp. 175-187. . ISBN 9789632870212

Eppich, Boglárka, Dede, Lilla, Ferenczy, Antal, Garamvölgyi , Ágnes, Horváth , Levente, Isépy , István, Priszter , Szaniszló and Hufnagel, Levente (2009) Climatic effects on the phenology of geophytes. Applied Ecology and Environmental Research, 7 (3). pp. 253-266.

Chikán, Attila (2009) Co-ordination and public administration in a global economy — A Hungarian point of view. Society and Economy, 31 (1). pp. 71-92. DOI 10.1556/SocEc.31.2009.1.5

Vadadi Fülöp, Cs., Türei, Dénes, Sipkay, Csaba, Verasztó, Cs., Drégelyi-Kiss, Á. and Hufnagel, Levente (2009) Comparative Assessment of Climate Change Scenarios Based on Aquatic Food Web Modeling. Environmental Modeling & Assessment, 14 (5). pp. 563-576. DOI 10.1007/s10666-008-9158-2

Gábor, Tamás (2009) Conceptions or misconceptions about China's exchange rate policy – Is the undervalued yuan indeed detrimental to the global economy as a whole? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 407-422.

Habis, Helga and Herings, Jean-Jacques P. (2009) Cooperation under incomplete contracting. Working Paper. METEOR, Maastricht Research School of Economics of Technology and Organization., Maastricht.

Erdõs, Tibor (2009) Crisis management in Hungary – Theoretical analysis. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 225-265.

Vadadi Fülöp, Cs., Jablonszky, Gy., Zsuga, K. and Hufnagel, Levente (2009) Crustacean plankton abundance in the Danube River and in its side arms in Hungary. Biologia, 64 (6). pp. 1184-1195. DOI 10.2478/s11756-009-0202-8

Magas, István (2009) Cyclical fluctuations and crises in the US economy, 1929–2008 – Additional details to the crisis anatomy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 348-368.

Cosovan, Attila (2009) DISCO. Co & Co Communication, Budapest. . ISBN 9789630676472

Kristóf, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2805-4900 (2009) Data reduction and univariate splitting – do they together provide better corporate bankruptcy prediction? In: Futures studies in the interactive society. BCE Futures Studies Department, Budapest, pp. 215-248. . ISBN 9789635034055

Jenei, György (2009) David Osborne, Peter Hutchinson: A kormányzás ára: Hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások idején (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (3). pp. 57-59. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.03.08

Göncz, Borbála (2009) Deliberated opinions and attitudes on the EU. In: Deliberative Methods in Local Society Research. The Kaposvar Experiences. Új Mandátum, Budapest, pp. 109-125. . ISBN 9789632870212

Dobos, Imre (2009) Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell (Dynamic optimization and the Leontief model). Közgazdasági Szemle, 56 (1). pp. 84-92.

Becsky, Róbert (2009) Döntéstámogató rendszerek (szerk. Sántáné-Tóth Edit) (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 88-90. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.11

Kerekes, Sándor and Nemeslaki, András (2009) Education 2.0: Exploring the challenges of Corvinus University in the long tail economy of global higher education. Society and Economy, 31 (1). pp. 125-146.

Rubóczky, István (2009) Elliot Aronson: A társas lény (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (10). pp. 65-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.10.07

Goglio, Alessandro (2009) Encouraging sub-national government efficiency in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 591-612.

Smil, Vaclav (2009) Energia-válaszút előtt. Kovász, 13. (é (1-4.). pp. 13-32.

Kaderják, Péter (2009) Energiapolitika – a 2008. év fejleményei. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Virág, Attila (2009) Energiastratégiák a vezetékesgáz-üzletágban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (2). pp. 57-65. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.02.06

Kozma, Gábor (2009) Environmental, regulatory and control risks in the financial management of local municipalities – A trap for mice or a trap for cats? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 90-103.

Halász, Ágnes (2009) Equity markets of emerging economies amid financial globalisation. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 502-510.

Szajkó, Gabriella (2009) Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Galbács, Péter (2009) Estimation of the structural balance based on the OECD approach – Theoretical considerations and empirical experiences. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 540-555.

Naffa, Helena (2009) Eszközárazási anomáliák többváltozós modellje. Hitelintézeti Szemle / Financial and Economic Review, 8 (6). pp. 516-527.

Palánkai, Tibor (2009) European Union - Reforms - Hungarian interests. What kind of European Union would we like? Society and Economy, 31 (1). pp. 93-114. DOI https://doi.org/10.1556/SocEc.31.2009.1.6

Csaba, László (2009) European studies: Taking stock and looking ahead. Society and Economy, 31 (2). pp. 193-209.

Vicsek, Lilla, Márkus, Marcell and Gregor, Anikó (2009) Explaining the decision to participate: Can attendance at the deliberative weekend be explained using a rational choice theory approach? In: Deliberative methods in local society reseach. The Kaposvár experiences. Új Mandátum, Budapest, pp. 55-73. . ISBN 9789632870212

Drótos, György and Kováts, Gergely, eds. (2009) Felsőoktatás-menedzsment. Aula, Budapest. . ISBN 978-963-9698-71-0

Tóth, Mónika, Málovics, György and Tóth, István János (2009) Fenntarthatóság – fenntartható fogyasztás – egyetemi hallgatók fogyasztásának vizsgálata alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (9). pp. 41-53. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.09.04

Botos, Katalin (2009) Financial crises in emerging markets – Vanishing tenets. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 205-210.

Kovács, György (2009) Financial stability and the banking system, or the imbalance of the intermediary system. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 50-68.

Berde, Éva (2009) Flexicurity Pathways Hungary. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Budapest.

Koltay, Gábor and Vincze, János (2009) Fogyasztói döntések a viselkedési közgazdaságtan szemszögéből. Közgazdasági Szemle, 56 (6). pp. 495-525.

Vanicsek, Mária (2009) Forrásallokáció az egészségügyben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (2). pp. 23-37. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.02.03

Lengyel, György (2009) From Community Forums to Civic Discussions. In: Deliberative Methods in Local Society Research. The Kaposvar Experiences. Új Mandátum, Budapest, pp. 9-17. . ISBN 9789632870212

Fischer, Anita and Hlatki, Miklós and Mezősi, András and Pató, Zsuzsanna (2009) Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Szanyi, Miklós (2009) Globalisation and national markets. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 497-501.

Adorján, Richárd (2009) Governmental experiment for the introduction of zero-base budgeting Presentation and criticism of the programme proposal system of 2004, suggestions for moving forward. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 613-633.

Paizs, László (2009) Gázolaj-jövedékiadó verseny az Európai Unióban (Fiscal competition on the market for diesel fuel in the European Union). Közgazdasági Szemle, 56 (3). pp. 216-238.

Kövesi, János (2009) Hatvan éve jött létre a műegyetem menedzsment és vállalat-gazdaságtan tanszéke. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 2-4.

Gelei, Andrea, Pálfi, József and Dobos, Imre (2009) Hatékonyság növelése tervezéssel - avagy: aggregált tervezés alkalmazása egy magyar vállalatnál = Improving efficiency with production planning - Applying aggregate planning at a Hungarian company. Szigma, 40 (3-4). pp. 137-156.

Horváth, Dóra and Mitev, Ariel Zoltán (2009) Hosszabb kar vagy nagyobb fül? A kiterjesztett én fogyasztói dimenziói. In: Új marketing kihívások a XXI. Században – Fenntartható fogyasztó. Marketing Oktatók Klubjának 15. Jubileumi Konferenciája, 2009.08.25 - 2009.08.26., Kaposvár, Magyarország.

Gelei, Andrea (2009) Hálózat – A globális gazdaság kvázi szervezete (The business network – the quasi organization of the global economy). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (1). pp. 16-33. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.01.02

Vassné, Egri, Magdolna and Kovács, István (2009) Infokommunikációs technológiák a hazai vállalkozásoknál - Empirikus kutatási eredmények bemutatása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 17-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.03

Szabó, Katalin (2009) Innováció Magyarországon: felülnézetben és földközelben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (4). pp. 2-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.04.01

Hideg, Éva (2009) Interactivity and the development of futures studies. In: Futures studies in the interactive society. Futures Studies Department Corvinus University Budapest, Budapest, pp. 13-53. . ISBN 9789635034055

Csipai, Mariann and Vigvári, András (2009) International experience concerning the development of local finance. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 466-473.

Faragó, Tibor (2009) Intra- and inter-generational environmental responsibilities and rights and the multilateral environmental cooperation. In: Sustainable development and transboundary co-operation in mountain regions. L'Harmattan, Budapest, pp. 40-49. . ISBN 978 963 9457 52 2

Mihály, Nikolett (2009) Intézményi és egyéni hasznosságok a hallgatói identitás tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (12). pp. 46-57. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.12.05

Chikán, Attila and Kovács, Erzsébet (2009) Inventory investment and GDP characteristics in OECD countries. International Journal of Production Economics, 118 (1). pp. 2-9. DOI 10.1016/j.ijpe.2008.08.004

Lotz, Jorgen (2009) Is there conformity with the Council of Europe Guidelines for local finances? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 474-482.

Némethné, Pál, Katalin (2009) Jelentések a frontvonalból – verseny és versenyképesség vállalati mélyinterjúk tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (6). pp. 33-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.06.03

Petruska, Ildikó (2009) Kapcsolati stratégia és értékteremtés az üzleti piacokon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 5-9. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.01

Bokor, Attila, Fertetics, Mandy, Hidegh, Anna Laura and Váradi Szabó, Zsuzsa (2009) Karrierváltók Magyarországon – Karrierváltó csoportok. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (11). pp. 11-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.11.02

Kovács, Máté (2009) Kinyilvánított preferencia és racionalitás. Közgazdasági Szemle, 56 (6). pp. 546-562.

Takács-Sánta, András (2009) Kiútlehetőségek a környezeti válságból. Vázlat a közlegelők tragédiája elkerülésének lehetőségeiről. Kovász, 13. (é (1-4.). pp. 3-12.

Komáromi, Éva (2009) Kockázat, díj, tartalék. Matematikai módszerek a vagyonbiztosításban. Operációkutatás, 7 . Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás Tanszék, Budapest. Átdolgozott, bővített.

Szántó, Zoltán (2009) Kontraszelekció és erkölcsi kockázat a politikában. Vázlat az információs aszimmetria közgazdaságtani fogalmainak politikatudományi alkalmazhatóságáról (Negative selection and moral risk in politics. An outline of the usefulness to political science of the economic concept of information asymmetry). Közgazdasági Szemle, 56 (6). pp. 563-571.

Szántó, Zoltán and Tóth, István János and Varga, Szabolcs (2009) Korrupciógyanús esetek a magyar médiában 2001-2007 között - On-line hírforrások tartalomelemzése. Project Report. Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet, Korrupciókutató-központ.

Bernschütz, Mária (2009) Kvalitatív kutatás a Magyarországi integrált marketingkommunikáció-alkalmazás feltételeiről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (9). pp. 29-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.09.03

Rubóczky, István (2009) Körmendi Lajos, Pucsek József: A logisztika elmélete és gyakorlata: Logisztikai példatár (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (10). p. 66. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.10.08

Homolya, Dániel (2009) Környezeti kockázatok felmérése. Paraméterek bizonytalanságának hatása a kockázatkezelési döntéshozatalra = Assessment of environmental risks – effects of parameter uncertainty to the risk management decisions. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (3). pp. 10-18. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.03.02

Móczár, József (2009) Közgazdaságtan vagy közgazdaság-tudomány? II. rész A XX. század legfontosabb eredményei (Economics or economic science? Part 2.). Competitio, 8 (1). pp. 76-97.

Grasselli, Nóra Ilona (2009) Lehet akciókutatásból doktorálni? – Eszményképek kontra valóság. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (4). pp. 65-71. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.04.06

Krisztián, Béla (2009) Lengyel György: A magyar gazdasági elit társadalmi összetétele a XX. század végén (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 90-92. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.12

Vigvári, András (2009) Local governments in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 663-667.

Benczes, István (2009) Market reform and state paternalism in Hungary: a path-dependent approach. Working Paper. Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER), Warsaw.

Hetesi, Erzsébet and Vilmányi, Márton (2009) Modellezhető-e az üzleti kapcsolatok teljesítményének értelmezése? Szakirodalmi összefoglalás és modellfejlesztés. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (1). pp. 34-43. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.01.03

Kocsis, Tamás (2009) Modernitás és népesedés - Ami a Felelősségünk a teremtett világért című körlevélből kimaradt. Vigilia . pp. 706-713.

Ábel, István and Kóbor, Ádám (2009) Monetary policy, exchange rate and stability. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 34-49.

Valeyre , Antoine, Lorenz, Edward, Cartron, Damien, Csizmadia, Péter, Gollac, Michel, Illéssy, Miklós and Makó, Csaba (2009) Munkaszervezeti modellek Európában és az emberierőforrás-gazdálkodás néhány jellemzője Kísérlet a munkaszervezetek nemzetközi paradigmatérképének elkészítésére (II. rész). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (11). pp. 36-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.11.03

Valeyre , Antoine, Lorenz, Edward, Cartron, Damien, Csizmadia, Péter, Gollac, Michel, Illéssy, Miklós and Makó, Csaba (2009) Munkaszervezeti modellek Európában és az emberierőforrás-gazdálkodás néhány jellemzője – Kísérlet a munkaszervezetek nemzetközi paradigma-térképének elkészítésére – I. rész. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (10). pp. 2-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.10.01

Simai, Mihály (2009) Napjaink globális válságának előzményei és potenciális következményei. Köz-gazdaság, 4 (1). pp. 13-24.

Csapodi, Pál and Sántha, György (2009) New trends in the international professional regulations pertaining to external audit organisations. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 634-651.

Krisztián, Béla (2009) Nádor Éva: Az üzleti tanácsadás marketingje: A tanácsadási szakmáról, az alkalmazott módszerekről, a tanácsadó cégek marketingjéről (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (2). pp. 66-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.02.07

Nagy, Beáta (2009) Nők és férfiak a vezetésben. In: Szerepváltozások. Jelentés a férfiak és nők helyzetéről 2009. Szociális és Munkaügyi Minisztérium; TÁRKI, Budapest, pp. 52-64. . ISBN 9637869271

Kondorosi, Ferenc (2009) Obama és az új világrend a gazdasági válság tükrében (Obama and the new world order in light of the economic crisis). Köz-gazdaság, 4 (3). pp. 21-43.

Bérces, Roland and Erdei, János (2009) Oktatási minőségparaméterek meghatározása asszociációs módszerekkel. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 91-97. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.15

Jókay, Károly and Veres-Bocskay, Katalin (2009) Only in Hungary: experiences with municipal debt adjustment and suggested regulatory changes. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 115-129.

Puppe, Clemens and Tasnádi, Attila (2009) Optimal redistricting under geographical constraints: Why "pack and crack" does not work. Economics Letters, 105 (1). pp. 93-96. DOI 10.1016/j.econlet.2009.06.008

Koltai, Tamás, Romhányi, Gábor and Tatay, Viola (2009) Optimalizálás bizonytalan paraméterekkel a termelés- és szolgáltatásmenedzsmentben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 68-73. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.11

Benedek, András (2009) Oszd meg és előbbre jutsz... : Gondolatok Tomka János: A megosztott tudás hatalom című könyvéről (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 87-88. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.10

Kovács, Árpád (2009) Professor László Ladó, a visionary thought leader. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 511-512.

Papanek, Gábor (2009) Properties of hidden economy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 659-662.

Busa, Klára, Kóti, Tamás and Tatay, Tibor (2009) Proposal on the development of the voluntary health insurance fund system. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 177-188.

Egri, Miklós (2009) Quorsum hoc pertineo defectus? – A hibázás és a szervezeti viselkedés összekapcsolódása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 76-86. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.08

Németh, Gabriella, Szabó, László, Ciscar, Juan Carlos and Soria, Antonio (2009) Recent Trends and Outlook of the Spanish Energy System. European Review of Energy Markets, 3 (1). pp. 1-26.

Halmosi, Péter (2009) Risks in the local government system from the stakeholders' point of view. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 104-114.

Csapó, Krisztián and Szirmai, Péter (2009) Robert D. Hisrich: Nemzetközi vállalkozástan - Egy globális vállalkozás alapítása, fejlesztése és irányítása (International entrepreneurship: Starting, developing and managing a global venture) (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (12). pp. 67-69. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.12.07

Grossmanová, Marta, Vojtková, Mária and Kita, Pavol (2009) Role of brand loyalty in purchase of sports shoes. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (6). pp. 60-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.06.06

Hoványi, Gábor (2009) SMS a menedzsmentben – Gondolatok egy új menedzsmentkoncepcióról a globális válság idején. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (3). pp. 2-9. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.03.01

Drégelyi-Kiss, Á. and Hufnagel, Levente (2009) Simulations of Theoretical Ecosystem Growth Model (TEGM) during various climate conditions. Applied Ecology and Environmental Research, 7 (1). pp. 71-78.

Bisztray, Márta and Kis, András and Muraközy, Balázs and Ungvári, Gábor (2009) Statistical Analysis of the Performance Data of Central and Eastern European Water Utilities - International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IBNET). Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Kelemen, Zita (2009) Strategic options of firms considering private label production. Regional and business studies, 1 (1). pp. 35-43.

(2009) Study on Methodologies for Gas Transmission Network Tariffs and Gas Balancing Fees in Europe. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Csutora, Mária (2009) Sustainable Consumption, Production and Communication. BCE Környezettudományi Intézet, Budapest. . ISBN 9789635034000

Csutora, Mária, Mózner, Zsófia and Tabi, Andrea (2009) Sustainable consumption: from escape strategies towards real alternatives. In: Sustainable Consumption 2009 - Sustainable consumption, production and communication, 24. September 2009, Budapest, Hungary.

Toarniczky, Andrea (2009) Szervezeti szocializáció – Mi az egyén szerepe saját szocializációs folyamatában? (II. rész). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (11). pp. 52-59. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.11.04

Demeter, Krisztina (2009) Szolgáltatásmenedzsment Magyarországon a termelő- és a szolgáltatóvállalatoknál (Service management at the manufacturing and service companies in Hungary). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (2). pp. 9-22. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.02.02

Gelei, Andrea (2009) Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzői = Specialties in managing service supply chains. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina (2009) Szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati példák alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (3). pp. 29-37. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.03.04

Szabó, Zsolt Roland and Vida, Gábor (2009) Szolgáltató központok Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (4). pp. 28-42. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.04.03

Szlávi, Péter and Törley, Gábor (2009) Teaching Sorting in ICT. Teaching mathematics and computer science, 7 (1). pp. 101-117. DOI 10.5485/TMCS.2009.0208

Hideg, Éva (2009) Technology foresight and its contribution to advancing participatory democracy. In: Futures studies in the interactive society. Futures Studies Department Corvinus University Budapest, Budapest, pp. 149-156. . ISBN 9789635034055

Caldeira, Vitor (2009) The European Court of Auditors and the cooperation with the Supreme Audit Institutions in the European Union – Building a network based on accountability, transparency and confidence. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 517-529.

Csáki, György (2009) The International Monetary Fund and the global economic crisis, 2008–2009. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 556-577.

Reke, Barnabás (2009) The controlling background of the financial management of municipalities. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 130-139.

Asztalos, László György (2009) The correlation between the financial crisis and the crisis of the financial institutions – To the memory of István Hagelmayer and László Antal. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 369-406.

Szakolczai, György (2009) The credit crisis of 2008 and what it means. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 483-496.

Benkő, János and Pulay, Gyula (2009) The efficiency of the measures taken to improve the situation of Hungary's Roma population. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 423-442.

Gyõrffy, Ildikó (2009) The family silver – Studies on the asset management of municipalities. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 216-220.

H, T (2009) The finance minister forever – Hommage to István Hetényi. Public Finance Quarterly, 54 (1). pp. 5-8.

Práger, László (2009) The global crisis and possible paths of Hungary's economic development. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 25-33.

Kiss, János (2009) The impact of marketing oriented product development on new product performance = A marketing orientált termékfejlesztés hatása az új termék teljesítményre. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Tóth, Lilla (2009) The impact of personal and social resources on the perception of group behavior and attitudes. In: Deliberative Methods in Local Society Research. The Kaposvar Experiences. Új Mandátum, Budapest, pp. 127-139. . ISBN 9789632870212

Morag, Omri and Barakonyi, Károly (2009) The influence of speed of integration on M&A integration Success. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (6). pp. 55-59. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.06.05

Nyikos, László (2009) The legal and professional regulation of the financial control of local governments in some EU member states. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 157-176.

Aradi, Zsolt (2009) The new regulation on the legal status and financial management of budgetary organisations. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 443-465.

Losoncz, Miklós (2009) The new wave of the global financial crisis and a few consequences thereof on the global economy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 9-24.

Benczes, István (2009) The political-institutional conditions of successful fiscal consolidations in the EU and Hungary: A case study approach. In: The economic dimensions of global and regional governance. Marszalek, Torun, pp. 419-443. . ISBN 9788376114149

Paczolay, Péter (2009) The position of the State Audit Office in the branches of power. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 530-539.

Braun, Gábor and Kovács, Zoltán László (2009) The relationship between the Lisbon Strategy and tax policy in the context of the economic crisis. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (4). pp. 578-590.

Deák, Dániel (2009) The role of law and ethics in developing business management as a profession. Society and Economy, 31 (2). pp. 271-293.

Rácz, Margit (2009) Thoughts on the crisis based on the situation that has evolved in the European Union. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (2-3). pp. 312-326.

Sipkay, Csaba, Kiss, Keve Tihamér, Vadadi Fülöp, Cs. and Hufnagel, Levente (2009) Trends in research on the possible effects of climate change concerning aquatic ecosystems with special emphasis on the modelling approach. Applied Ecology and Environmental Research, 7 (2). pp. 171-198.

Dobrai, Katalin and Farkas, Ferenc (2009) Tudásintenzív üzleti szolgáltatások. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 56-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.06

Kazainé Ónodi, Annamária (2009) Tulajdonosi értékteremtés melletti elkötelezettség Magyarországon és ennek hatása a pénzügyi teljesítményre. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (9). pp. 17-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.09.02

Pató, Zsuzsanna (2009) Twinning: lessons for a South-North climate policy context. Climate Policy, 9 (5). pp. 565-570. DOI https://doi.org/10.3763/cpol.2009.0631

Boda, Zsolt, Bela, Györgyi and Pató, Zsuzsanna (2009) Understanding Hungary's Environmental Foreign Policy: The Cases of the Climate Change and Biodiversity Regimes. In: Climate Change and Foreign Policy. Taylor & Francis. . ISBN 9780415483452 DOI https://doi.org/10.4324/9780203881408

Csaba, László (2009) Unintended consequences of crisis management. Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 7 (3-4). pp. 450-470.

Csutora, Mária and DePalma, Roberta (2009) Using EMA to benchmark environmental costs – theory and experience from four countries through the UNIDO TEST project. In: Environmental Management Accounting for Cleaner Production. Eco-efficiency in industry and science (24). Springer, Dordrecht, pp. 143-162. . ISBN 978-1-4020-8912-1

Varga, Szabolcs (2009) Varga Szabolcs: A korrupció és a védekezés lehetőségei - konferencia-beszámoló. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (3). pp. 49-55. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.03.06

Höhn, Mária, Gugerli, Felix, Abran, Peter, Bisztray, György, Buonamici, Anna, Cseke, Klára, Hufnagel, Levente, Quintela-Sabarís, Celestino, Sebastiani, Federico and Vendramin, Giovanni Giuseppe (2009) Variation in the chloroplast DNA of Swiss stone pine (Pinus cembra L.) reflects contrasting post-glacial history of populations from the Carpathians and the Alps. Journal of Biogeography, 36 (9). pp. 1798-1806. DOI 10.1111/j.1365-2699.2009.02122.x

Román, Zoltán (2009) Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása és működtetése (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (11). pp. 68-70. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.11.06

Tátrai, Tünde (2009) Verseny a közbeszerzési piacon. Közgazdasági Szemle, 56 (9). pp. 835-848.

Somogyi, Márta (2009) Versenyképesség a szakirodalomban A fogalmi megközelítések összegzése és elemzése (II. rész). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (5). pp. 41-52. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.05.04

Somogyi, Márta (2009) Versenyképesség a szakirodalomban – A fogalmi megközelítések összegzése és elemzése (I. rész). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (4). pp. 54-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.04.05

Szűcs, Pál (2009) Vezetői szerepek és bizalom a hálózatokra épülő gazdaságban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 49-55. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.07.05

[Szerző, nélkül] (2009) Vigvári András: Közpénzügyeink (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (3). pp. 56-57. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.03.07

Sebestyén, Zoltán (2009) Válasz a legújabb kihívásokra: projektportfólió-menedzsment. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 74-78. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.12

Vas, Réka (2009) Válaszúton az információs társadalom. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (2). pp. 38-43. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.02.04

Ilonszki, Gabriella and Lengyel, György (2009) Válaszúton: Konszolidált vagy színlelt demokrácia? (At the crossroads: consolidated or simulated democracy). Politikatudományi Szemle, 18 (1). pp. 7-25.

Marján, Attila (2009) Vállalatirányítási szabályozás, menedzsmentkultúra és európai versenyképesség. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (11). pp. 2-10. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.11.01

Angyal, Ádám (2009) Vállalatok társadalmi felelőssége. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csillag, Sára (2009) Vállalatok társadalmi felelőssége és a versenyképesség. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szentes, Tamás (2009) Válság és válságviták. Köz-gazdaság, 4 (3). pp. 45-68.

Angyal, Ádám (2009) Változások irányítás nélkül. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (9). pp. 2-16. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.09.01

Heidrich, Balázs (2009) Változó idők nyomában – Kísérlet a magyar és román szervezetikultúra-változások összehasonlítására. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (4). pp. 16-27. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.04.02

Nagy, Miklós (2009) What does the ferryman pay? – Quantification of a public foundation's losses. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 54 (1). pp. 189-204.

Tasnádi, Attila and Smith, Trenton G. (2009) Why (and When) are Preferences Convex? Threshold Effects and Uncertain Quality. The B.E. Journal of Theoretical Economics, 9 (1). DOI 10.2202/1935-1704.1518

Andó, Ildikó (2009) Áramlatélmény a felhatalmazásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (10). pp. 29-43. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.10.03

Fertő, Imre and Bakucs, Lajos Zoltán (2009) Árleszállítások és a kiskereskedelmi árak változása a tejtermékek piacán. Közgazdasági Szemle, 56 (7-8). pp. 634-647.

Molnár, Bálint and Kő, Andrea (2009) Áttekintés az ellenőrzés, auditálás fogalomköréről. In: Információrendszerek auditálása : Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei. Corvinno Technology Transfer Kft., Budapest, pp. 1-22. . ISBN 978 963 06 7254 2

Beck-Bíró, Kata (2009) Önmegvalósítás a munkahelyen. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (12). pp. 58-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.12.06

Beck-Bíró, Kata (2009) Önmegvalósítás a munkahelyen – Megélések és meg nem élések, illetve azok okai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (11). pp. 60-65. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.11.05

Szabó, Gábor Csaba and Nagy, Jenő Bence (2009) Új irányok, lehetőségek és módszerek a minőségmenedzsmentben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 98-104. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.ksz.16

Fülöp, Gyula and Pelczné Gáll, Ildikó (2009) Új stratégiai kihívások – A hazai cégek kísérleti vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (12). pp. 2-12. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.12.01

Gaál, Zoltán, Szabó, Lajos and Obermayer-Kovács, Nóra (2009) „Tudásmenedzsment-profil” érettségi modell. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 40 (6). pp. 2-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2009.06.01

This list was generated on Thu Jun 20 01:47:13 2024 UTC.