Corvinus
Corvinus

Items where Subject is "Public administration"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 54.

Bartha, Attila and Boda, Zsolt (2016) Adómorál, bizalom és kényszerek - adózási motivációk Magyarországon korrupciós botrányok idején. Közgazdasági Szemle, 63 (10). pp. 1021-1045. ISSN 0023-4346

Révész, Éva (2016) Content and drivers of performance management in agency-type organizations of the hungarian public administration. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 47 (5). pp. 12-26. ISSN 0133-0179

Rosta, Miklós (2015) Schizophrenic public administration reform in Hungary. Tension between anti-NPM systemic and pro-NPM organizational reforms. Society and Economy, 37 (2). pp. 183-206. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.2.3

Tózsa, István (2015) A New Approach Model in Post Graduate Training of Local Government Officers. Journal of Public Management Research, 1 (1). pp. 30-45. ISSN 2377-3294 DOI http://dx.doi.org/10.5296/jpmr.v1i1.7592

Rosta, Miklós (2015) Introduction of soft budget constraint as an analyzing tool into public management. The case of the Hungarian public administration reform. Working Paper. Corvinus University of Budapest Department of Comparative Economics, Budapest. (Unpublished)

Tózsa, István (2015) Oroszországi Föderáció. In: Közigazgatási földrajz. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest.

Bokor, Tamás (2014) The half-blind watchdog. Remarks on the online citizenship, transparency and public administration’s integrity in Hungary. In: The Digital Media and Social Inclusion, 2014. október 10-11., Istanbul. (Unpublished)

Kovács, Éva (2014) Kormányzati koordináció Magyarországon. Esettanulmány az egyablakos ügyfélszolgálati reformról (Governmental coordination in Hungary: Case study on the one-stopgovernment service reform). Köz-gazdaság, 9 (2). pp. 195-213. ISSN 1788-0696

Tózsa, István (2014) A közigazgatás jövőképe. In: Jövőföldrajz A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék - BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, pp. 155-178. ISBN 978-963-503-564-9

Jeney, László and Hideg, Éva and Tózsa, István, eds. (2014) Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Gazdaságföldrajzi szakkönyvek . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-503-564-9

Rosta, Miklós (2014) Schizophrenic Public Administration Reform in Hungary. Tension between anti-NPM systemic and pro-NPM organizational reforms. Working Paper. Department of Comparative Economics, Corvinus University of Budapest, Budapest. (Unpublished)

Tózsa, István (2014) The Architecture of 3D Administration. Public Administration Research , 3 (1). pp. 68-79. ISSN 1927-5188 DOI 10.5539/par.v3n1p68

Nagy, Sándor Gyula (2013) Katalónia a következő független állam Európában? (Will Catalonia be the next independent state?). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 213-218. ISSN 1788-0696

Faragó, Tibor (2013) A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban. Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér. Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, Budapest. ISBN 978-963-9848-59-7

Szilágyiné Fülöp, Erika (2012) A gazdasági kamarák szolgáltatásainak szerepe a vállalkozásfejlesztésben - BOKIK esettanulmány. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (1.ksz). pp. 90-96. ISSN 0133-0179

Tózsa, István (2012) Az elektronikus közigazgatás helyzete. Új Magyar Közigazgatás, 5 (5). pp. 2-12. ISSN 2060-4599

Luksander, Alexandra and Mike, Károly and Csite, András (2012) Egyéni és kormányzati felelősség a vállalkozói kultúrában – Európában és Magyarországon = Individual and state responsibility in entrepreneurial culture – In Europe and Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kiss, János and Tátrai, Tünde (2012) Felsőoktatási intézmények közbeszerzési sajátosságai = Public Procurement Characteristics of Higher Education Institutions. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csiszár, Csilla Margit (2012) Fogyasztóvédelmi intézményrendszerek és lakossági megítélésük Európában. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (1. ksz). pp. 108-116. ISSN 0133-0179

Bokor, Tamás (2012) Információmenedzsment. [Teaching Resource]

Rosta, Miklós (2012) Innováció, adaptáció és imitáció. Az új közszolgálati menedzsment. Aula, Budapest. ISBN 978-963-339-031-3

Rosta, Miklós (2012) New Public Management Reforms: Institutions matter! Working Paper. Corvinus University of Budapest, Department of Comparative Economics, Budapest. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2012) Szövegalkotási gyakorlatok. [Teaching Resource]

Boros, Anita and Courrier, Anne-Elisabeth and Kristó, Katalin and Temesi, István (2012) Versenyképesség és közigazgatás. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Berde, Éva (2012) Végtelen sokszor ismételt kiszerződés (Infinitely repeated outsourcing). Szigma, 43 (1-2). pp. 59-72. ISSN 0039-2128

Rosta, Miklós (2012) Állampolgári Érdek Mutató – Javaslat az új közszolgálati menedzsment eredményességének mérésére. Competitio, 11 (1). pp. 119-133. ISSN 1588-9645

Jenei, György and Kuti, Éva (2011) Versenyképesség és civil szerepvállalás a közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztésében (Competitiveness and civil contribution to the development of public administration and public services). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (1. kül). pp. 15-23. ISSN 0133-0179

Tózsa, István (2011) E-közigazgatás Európában? Jelen és jövő (E-Government in Europe). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (3). pp. 10-18. ISSN 0133-0179

Salamon, Melinda (2011) A TQM alkalmazhatósága a közszférában. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (5). pp. 57-64. ISSN 0133-0179

Sik, Zoltán Nándor (2011) A kritikus információs infrastruktúra védelme és a közigazgatás. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (3). pp. 42-47. ISSN 0133-0179

Molnár, Szilárd (2011) A közigazgatás informatizálásától a befogadó e-közigazgatásig. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (3). pp. 19-25. ISSN 0133-0179

Budai, Balázs Benjámin (2011) Az e-közigazgatás elméletének megalapozása. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (3). pp. 3-9. ISSN 0133-0179

Belényesi, Emese (2011) E-közigazgatás a hazai képzésben. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (3). pp. 48-58. ISSN 0133-0179

Boda, Zsolt (2011) International ethics and globalization. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Balogh, Zsolt György (2011) Közterületi térfigyelés és adatvédelem. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (3). pp. 26-35. ISSN 0133-0179

Csutora, Mária and Zsóka, Ágnes (2011) Maximizing the Efficiency of Greenhouse Gas Related Consumer Policy. Journal of Consumer Policy, 34 (1). pp. 67-90. ISSN 0168-7034 DOI DOI: 10.1007/s10603-010-9147-0

Vincze, Ferenc (2011) Önkormányzati elektronikus ügyvitelszervezés és -fejlesztés egy esettanulmány tükrében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (3). pp. 36-41. ISSN 0133-0179

Kozma, Miklós (2010) A Public-Private Partnership strukturális modelljeinek összevetése = Comparison of Public-Private Partnership models. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós (2010) A közérdek védelmének intézményei Public-Private Partnership esetében = Institutional approaches to protecting public interest in Public-Private Partnership projects. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Jobbágy, Valér (2010) A mérés-értékelés szerepe a szakpolitika-alapú kormányzásban, a közigazgatásban és a közszolgáltatások nyújtásában. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (3). pp. 43-49. ISSN 0133-0179

Kozma, Miklós (2010) Kiemelt gazdálkodástani kutatások a Public-Private Partnership területén – összehasonlító elemzés = Selected publications on Public-Private Partnership from a business studies perspective – comparative analysis. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Papanek, Gábor (2010) Kutatás a közbeszerzési korrupcióról. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (9). pp. 62-68. ISSN 0133-0179

Jenei, György (2010) Solidifying system of democracy in the Central and Eastern European new EU members. Society and Economy, 32 (1). pp. 33-46. ISSN 1588-9726

Kozma, Miklós (2010) Szemléletbeli dilemmák a Public-Private Partnership menedzsmentjében = Management dilemmas in Public-Private Partnership projects. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós and Szekeres, Eszter (2009) A Public-Private Partnership vélt és valós hangsúlyai Magyarországon = Assumed and actual emphases of Public-Private Partnership in Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kiss, Lilla Veronika (2009) A hatékonyság növelésének lehetőségei az önkormányzatoknál. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (3). pp. 19-28. ISSN 0133-0179

Chikán, Attila (2009) Co-ordination and public administration in a global economy — A Hungarian point of view. Society and Economy, 31 (1). pp. 71-92. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.31.2009.1.5

Hajnal, György (2007) Az egyéni teljesítményértékelési rendszer működésének tapasztalatai a magyar közigazgatásban (Operating experiences of the individual performance appraisal system in the Hungarian public sector). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 39-50. ISSN 0133-0179

Hajnal, György (2006) Kultúra és teljesítmény a közigazgatásban (Culture and performance in the public administration). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 37 (4). pp. 2-9. ISSN 0133-0179

Jenei, György (2006) Közintézményi reformok szemléleti háttere és fejlődési pályái az ezredfordulón. Köz-gazdaság, 1 (1). pp. 81-95. ISSN 1788-0696

Somogyi, Aliz (2006) Reformérett közügyek Public Management: új irányok, átalakuló cél- és eszközrendszer. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 37 (1. Kk). pp. 79-86. ISSN 0133-0179

Jenei, György (2005) Közszolgálati közgazdaságtan, egészség-gazdaságtan, Európai Uniós követelmények. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport, Budapest.

Koskovics, Éva and Rákosi, Judit (2002) Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei. Working Paper. BKÁE Környezettudományi Intézet, Budapest.

Bokor, Tamás and Jenei, Ágnes Média és közigazgatás. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 21 01:45:43 2017 CEST.