Corvinus
Corvinus

Items where Subject is "Philosophy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 54.

Raciborski, Eszter (2022) Az oldás és a kötés gazdasági formái – föld és pénz. Világpolitika és a Közgazdaságtan, 1 (1). pp. 56-71. DOI https://doi.org/10.14267/VILPOL2022.01.07

Szabó, Dorottya (2022) Egy megbomlóban lévő társadalmi szerződés margójára. Köz-gazdaság, 17 (1). pp. 313-315. DOI https://doi.org/10.14267/RETP2022.01.21

Farkas, Jácint ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8083-0017, Raffay, Zoltán and Petykó, Csilla (2022) A New Approach to Accessibility, Disability and Sustainability in Tourism – Multidisciplinary and Philosophical Dimensions. GeoJournal of Tourism and Geosites, 40 (1). pp. 319-326. DOI https://doi.org/10.30892/gtg.40138-834

Mezei, Balázs Mihály (2022) Apocalyptic Phenomenology: The Culmination of the Phenomenological Movement. Religions, 13 (11). DOI https://doi.org/10.3390/rel13111077

Farkas, Jácint, Raffay, Zoltán ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6546-9633, Pallás, Edith, Fekete-Frojimovics, Zsófia, Zsarnóczky, Martin Balázs ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2905-2168 and Dávid, Lóránt Dénes ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7880-9860 (2022) Contexts of Networking and Travelling in the Light of Buddhist “Wisdom” and Life Philosophy - Management of Accessibility and Barrier Generation in Tourism. Sustainability, 14 (18). DOI https://doi.org/10.3390/su141811123

Zsolnai, László (2022) Ethics and spirituality. In: Workplace Spirituality. Walter de Gruyter Verlag, Berlin, Boston, pp. 75-83. . ISBN 9783110711349 DOI https://doi.org/10.1515/9783110711349-004

Farkas, Jácint ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8083-0017, Raffay, Zoltán and Dávid, Lóránt Dénes (2022) Fundamental Accessibility and Technical Accessibility in Travels—The Encounter of Two Worlds Which Leads to a Paradigm Shift. Sustainability, 14 (7). DOI https://doi.org/10.3390/su14073765

Szabó, Dorottya (2021) Erkölcsfilozófia és közgazdaságtan. Köz-gazdaság, 16 (4). pp. 305-314. DOI 10.14267/RETP2021.04.21

Kocsis, László ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3147-2281, Demeter, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9202-5456 and Toader, Iulian D. (2021) Varieties of Humeanism: an introduction. Synthese . DOI https://doi.org/10.1007/s11229-021-03455-3

Miszlivetz, Ferenc (2021) Inside and outside of science the legacy of Elemér Hankiss. Köz-gazdaság, 16 (3). pp. 7-14. DOI 10.14267/RETP2021.03.02

Farkas, Jácint and Petykó, Csilla (2020) A fogyatékosság, az akadálymentesség és a mobilitás, mint egzisztenciális alaptulajdonság. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 5 (4). pp. 43-55. DOI http://doi.org/10.15170/TVT.2020.05.04.03

Farkas, Jácint (2020) A szimbiotikus embertől az egzisztenciálisan fogyatékos emberig. Educatio, 29 (3). pp. 479-486. DOI http://doi.org/10.1556/2063.29.2020.3.10

Csicsmann, László, Dévényi, Kinga, Farkas, Mária Ildikó, Lehoczki, Bernadett, Matura, Tamás, Renner, Zsuzsanna, Sz. Bíró, Zoltán, Szombathy, Zoltán, Zsinka, László and Zsom, Dóra (2020) Civilisations from East to West. Corvinus University of Budapest, Budapest. . ISBN 978-963-503-848-0 DOI https://doi.org/10.14267/cb.2020k02

Farkas, Jácint and Petykó, Csilla (2020) Disability, accessibility, and mobility as basic existential characteristics. In: Opportunities and challenges of barrier-free tourism in Hungary. BIBB, Bonn, pp. 89-99. . ISBN 9783000675218

Marosán, György (2020) Ez már az Apokalipszis? = Is this the Apocalypse? Köz-gazdaság, 15 (2). pp. 25-29. DOI http://doi.org/10.14267/RETP2020.02.02

Jenei, György (2019) Adalékok Max Weber elméletének hatástörténeti problematikájához. Köz-gazdaság, 14 (4). pp. 184-199. DOI https://doi.org/10.14267/RETP2019.04.13

Lánczi, András (2019) Az utópia sose halott. Korunk, 30 (2). pp. 3-10.

Balázs, Zoltán (2019) Rend a neve mindennek. Korunk, 30 (2). pp. 23-31.

Csicsmann, László, Dévényi, Kinga, Farkas, Mária Ildikó, Lehoczki, Bernadett, Matura, Tamás, Renner, Zsuzsanna, Sz. Bíró, Zoltán, Szombathy, Zoltán, Zsinka, László and Zsom, Dóra (2018) Civilizációk Kelettől Nyugatig. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-691-2 DOI https://doi.org/10.14267/cb.2018k04

Dudlák, Tamás (2018) Ibn Haldūn történelemszemlélete a Muqaddima című műve alapján. In: A társadalom tükrében. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 76-104. . ISBN 978-615-5897-03-0

Aczél, Petra and Csák, János and Szántó, Zoltán Oszkár, eds. (2018) Társadalmi jövőképesség - A jövőkutatás kontextusában. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 2. javított kiadás. ISBN 978-963-503-722-3

Aczél, Petra and Csák, János and Szántó, Zoltán Oszkár, eds. (2018) Társadalmi jövőképesség - Egy új tudományterület bemutatkozása. Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, Budapest. . ISBN 978-963-503-722-3

Szűcs, Anita (2017) Kant a nemzetközi rendről – „örök béke” vagy hosszú távú együttműködés? Politikatudományi Szemle, 26 (3). pp. 103-129.

Szűcs, Anita (2016) Is Kant still alive? In: Traum von Frieden – Utopie oder Realität? Nomos, Baden-Baden, pp. 263-282. . ISBN 978-3-8487-2265-5

Pulinka, Ágnes (2015) Loyolai Szent Ignác tanulási elmélete. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (5). pp. 34-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.05.04

Bokor, Tamás (2015) A fenntartható fejlődésre nevelés lehetőségei. -. (Unpublished)

Magyari-Beck, István and Moradi, Mahshid (2014) Creative Techniques in the Framework of Market and Evolution. Society and Economy, 36 (4). pp. 565-577.

Korstanje, Maximiliano E. (2014) On Primavera Fisogni's dehumanization and human fragility: a philosophical investigation. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 175-177. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.02.10

Kiss, Endre, ed. (2014) The Dialectics of Modernity - Recognizing Globalization. Studies on the Theoretical Perspectives of Globalization. Arisztotelész Kiadó, Budapest. . ISBN 978-615-5394-02-7

Gervai, Pál and Trautmann, László (2013) A neoliberális "kapitalizmus" fogalom megszűnése (The disappearance of the term “neoliberal capitalism”). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 35-52.

Holland, Alan (2013) A költség-haszon elemzés feltételezései a filozófus szemszögéből. Kovász, 17 (1-4). pp. 29-49.

Kõhegyi, Gergely (2013) The Fixed Point: A Review of John von Neumann’s Methodology. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 4 (2). pp. 31-52.

Zsolnai, László and Bouckaert, Luk (2012) Spirituality and business: An interdisciplinary overview. Society and Economy, 34 (3). pp. 489-514. DOI 10.1556/SocEc.34.2012.3.8

Megyeri, Eszter (2012) A méltányosság – egy kísérlet a fogalom tisztázására (The fairness: an attempt to clarify the term). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (6). pp. 25-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.06.03

Zsinka, László (2012) Az európai paideia kultúrfilozófiai alapjai. Személy és történelem - kultúra és művelődés. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Zsinka, László (2012) Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Zsolnai, László (2012) Profit, fenntarthatóság és etika. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 93-105. . ISBN 978-963-503-504-5

Boda, Zsolt (2011) International ethics and globalization. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Zsolnai, László (2011) The moral economic man. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központ.

Bokor, Tamás (2010) Digiotész kontra netizen. Új média, mint lehetőség a nyilvánosság kiterjesztésére. In: Újmédia-konferencia, Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2010) Posztmodern nomádok. Virtuális közösségek a realitásban. In: Közösségek mai (kommunikációs) arculata, 2010. június 11-12., Budapest. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2010) Posztmodern nomádok? Individualitás, felkészültség és kollektív ágencia virtualitás és realitás határán. In: Dunaújvárosi Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 2010, Dunaújváros. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2009) Az individuumoktól az identifikációkig. A virtualitás posztmodern fogalma Niklas Luhmann rendszerelméletének tükrében. In: PTE BTK Kommunikáció Doktori Program Tavaszi Elköszönő Konferenciája, 2009, Pécs, Magyarország. (Unpublished)

Silver, Beverly J. and Arrighi, Giovanni (2008) A Polányi-féle „kettős mozgás”: a brit és az amerikai hegemónia Belle Époque-jainak összehasonlítása. Fordulat, 1 (1). pp. 38-66.

Pijl, Kees van der (2008) A transznacionális káderosztály kétarcúsága a neoliberalizmus korában. Fordulat, 1 (1). pp. 68-86.

Tamás, Gáspár Miklós (2008) Ellenforradalom az ellenforradalom ellen. Fordulat, 1 (2). pp. 6-27.

Primecz, Henriett (2008) Multiparadigmatikus megközelítés válasza a paradigmavitára. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 39 (4). pp. 12-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2008.04.02

Váradi Szabó, Zsuzsa (2006) A paradoxonelmélet, avagy gondolkodásmódunk paradoxonja. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 70-78. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.07

Hideg, Éva (2005) Paradigma a tudományelméletben és a társadalomtudományi kutatásokban. Jövőelméletek, 14 . Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszék, Budapest. . ISBN 9635033362

Osman, Péter (2001) A görög filozófia rendhagyó története / Luciano De Crescenzo (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 58-59.

Osman, Péter (2000) Gödel, Escher, Bach: Egybefont Gondolatok Birodalma: Metaforikus fúga tudatra és gépekre, Lewis Carrol szellemében / Douglas R. Hofstadter (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 31 (12). pp. 59-60.

Kiss, Olga (2000) Irányzatok a mai tudományhermeneutikában. Replika, 41-42 . pp. 115-124.

Fekete, László (1998) Adam Smith: Nemzetek gazdagsága és a felvilágosodás filozófiája. Replika, 31-32 . pp. 99-120.

Kiss, Olga (1996) Lakatos Imre matematikafilozófiája. Replika, 23-24 . pp. 25-38.

This list was generated on Sun Jan 29 01:48:21 2023 CET.