Corvinus
Corvinus

Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 124.

Némethné, Pál, Katalin (1999) A GKI Gazdaságkutató Rt. üzleti felmérései. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (1). pp. 26-30.

Marosi, Miklós (1999) A Kínai Népköztársaság gazdasága és a kínai vállalatok menedzsmentje. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (9). pp. 2-16.

Tasnádi, Attila (1999) A Two-stage Bertrand-Edgeworth Game. Economics Letters, 65 (3). pp. 353-358. DOI 10.1016/S0165-1765(99)00170-6

Andreff, Wladimir (1999) A critical assessment of privatization in transition economies: Quantity is not quality. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 69-89.

Fabók, András (1999) A cégvezetők jogállása. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 40-42.

Vécsey, Zsadány (1999) A digitális elit a káosz peremén szörfözik. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (9). pp. 39-44.

Rubóczky, István (1999) A gazdasági társaságok átalakulása és megszűnése / Sabján Julianna, Sutus Imre (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 50-52.

Losoncz, Miklós (1999) A gazdasági és monetáris unió és a vállalatok. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 38-45.

Krisztián, Béla (1999) A globális vállalatok és a K+F. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (10). pp. 2-11.

Vajdáné Horváth, Piroska and Benedek, Tamás (1999) A helyi telefontársaságok (LTO-k) helyzete Magyarországon. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 39-43.

Papanek, Gábor (1999) A kisvállalati gazdaságtan hiányáról. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 25-31.

Osman, Péter (1999) A kockázati tőke törvényről: Eredmények, tennivalók. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (2). pp. 44-51.

Ványai, Judit and Viszt, Erzsébet (1999) A kutatás-fejlesztés szerepe az exportban: Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (9). pp. 45-56.

Zalai, Ernő (1999) A közgazdaságtan metodológiájáról és a matematikai közgazdaságtanról a Neumann-modell ürügyén. Közgazdasági Szemle, 46 (7-8). pp. 600-628.

Rubóczky, István (1999) A legjobban bevált gyakorlatok felkutatása és meghonosítása / Robert C. Camp (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 50-51.

Rubóczky, István (1999) A magyar gazdaság a változó világban: A Széchenyi István Főiskola Közgazdasági Fakultásán oktatók tanulmánykötete / szerk. Honvári János, Solt Katalin (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (9). pp. 57-58.

Adler, Judit (1999) A magyar gazdaság fejlődésének néhány regionális sajátossága. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (6). pp. 24-42.

Rekettye, Gábor (1999) A marketing új korszaka - az értékorientáció. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (6). pp. 43-47.

Kapás, Judit (1999) A modern osztrák iskola nézeteinek alkalmazása a vállalatelméletben. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (11). pp. 22-32.

Dessewffy, Tibor and Gayer, Zoltán (1999) A múlékony kép jármában – avagy van-e szabadság a képernyő előtt? Replika, 38 . pp. 21-27.

Nemes, Ferenc (1999) A nemzetközi menedzsment alapelvei. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 34-39.

Angyal, Ádám (1999) A privatizáció vezetése. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 23-29.

Görög, Mihály (1999) A projektmegvalósítás sikerességének dimenziói. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (1). pp. 43-47.

Kornai, János (1999) A rendszerparadigma. Fogalmi tisztázás = The system paradigm. Közgazdasági Szemle, 46 (7-8). pp. 585-599.

Tari, Ernő (1999) A stratégiai szövetség szervezeti-jogi formái. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 2-14.

Bayer, József and Czakó, Erzsébet (1999) A stratégiai vezetés sajátosságai a globalizáció közepette. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (2). pp. 14-24.

Primecz, Henriett (1999) A szervezeti tudás születése: A szervezetelméletek pozitivista, kritikai realista és posztmodern megközelítése. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (6). pp. 12-23.

Kerekes, Sándor and Kindler, József and Bisztriczky, József and Csutora, Mária and Kovács, Eszter and Kulifai, József and Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and Nemcsicsné, Zsóka Ágnes (1999) A természeti tőke várható értékváltozása a Szigetközben. Working Paper. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

Szeleczki, Zsolt (1999) A tudásmenedzsment koncepciója és háttere. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 22-30.

Hadas, Miklós (1999) A vagina tekintete: Kati monológja. Replika, 35 . pp. 7-17.

Rubóczky, István (1999) A vezetés mesterfogásai / Angyal Ádám (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (9). pp. 58-60.

Varga, Edit (1999) A vezetés szerepe és funkciói a svéd és a magyar adóigazgatásban. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (11). pp. 45-50.

Rubóczky, István (1999) A vezetés és a technológiafejlesztés etikai kérdései / Pálinkás Jenő (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (9). pp. 60-61.

Prugberger, Tamás (1999) A vezetői megbízás visszavonásának néhány problémája a közszolgálati jogban. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (11). pp. 37-44.

Svitel, Zsuzsa and Hadas, Miklós (1999) A világ természetes dolgai: Svitel Zsuzsa monológja. Replika, 36 . pp. 7-21.

Kapás, Judit (1999) A vállalat tudása. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (6). pp. 2-11.

Rubóczky, István (1999) A vállalati munkaügyi kapcsolatok átalakuló mintái: Munkavállalói beállítottságok nemzetközi összehasonlításban / Makó Csaba, Novoszáth Péter, Veréb Ágnes (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (10). pp. 55-58.

Rubóczky, István (1999) A változások irányítása / John P. Kotter (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (10). pp. 59-61.

Czakó, Erzsébet and Wimmer, Ágnes and Zoltayné Paprika, Zita, eds. (1999) Arccal a piac felé. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. .

UNSPECIFIED (1999) Assessment Center. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 60-61.

Rubóczky, István (1999) Az Európai Közösség kereskedelmi joga / szerk. Király Miklós (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 52-54.

Kővári, György (1999) Az emberierőforrás-gazdálkodás távlatai az ezredforduló küszöbén. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 15-21.

Burdett, Frank (1999) Az idegen nyelvi kommunikáció fontossága. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 44-45.

Becsky, Róbert (1999) Az innovációs rendszer átalakítása: Kölcsönös tanulás, hálózatok, információ, transzparencia. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 44-46.

Berde, Éva and Petró, Katalin (1999) Az iskolából a munka világába: Érettségizett fiatalok életpályái egy kérdőíves felmérés tükrében. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (6). pp. 48-56.

Ábry, Gyöngyvér, Rakonczai, Gábor and Imre, Tamás (1999) Az országkockázatok figyelembevételének módszerei vállalatok esetében. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 2-12.

Darvas, Zsolt (1999) Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli előrejelezhetetlensége = Empirical models of exchange rate target zones. Közgazdasági Szemle, 46 (6). pp. 507-529.

Osman, Péter (1999) Az üzleti angyalok gazdasági szerepéről és jelentőségéről. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (10). pp. 12-19.

Soldat, Drago (1999) Berendezések optimális elrendezésének és költségeinek elemzése a beruházás folyamatában. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (2). pp. 52-56.

Osman, Péter (1999) Cashflow- és likviditásmenedzsment / J. Markham Collins (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 47-48.

Kis, Sebestyén (1999) Dr. Schranz András emlékére: 1902. szeptember 4.-1999. március 19. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (6). pp. 57-58.

Cserny, László (1999) Döntési rendszerek szervezése. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (9). pp. 29-38.

Hoványi, Gábor (1999) Egy gyártmányfejlesztési algoritmus kettős integrálása. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (11). pp. 12-21.

Tiboldi, Tibor (1999) Egy nemzetközi vállalat restrukturálása. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 38-41.

Kapás, Judit (1999) Egy új vállalatelmélet: Erőforrásalapú megközelítés: Összefoglalás és diagnózis. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (2). pp. 35-43.

Hoványi, Gábor (1999) Eredménynövelés nem nyereségorientált szervezeteknél. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 32-37.

Rubóczky, István (1999) Európai marketing / David Jobber (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 51-52.

Tasnádi, Attila (1999) Existence of Pure Strategy Nash Equilibrium in Bertrand-Edgeworth Oligopolies. Economics Letters, 63 (2). pp. 201-206. DOI 10.1016/S0165-1765(99)00029-4

Berlinger, Edina and Walter, György (1999) Faktormodellek az értékpapírpiacon. Bankszemle, 43 (4). pp. 34-43.

Gresz, Miklós and Becsei, Katalin (1999) Falusi turizmus nagycsaládos vállalkozásban. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (10). pp. 42-53.

Szabó, Imre (1999) Feltételes szélsőértékfeladatok a mikroökonómiában. Szigma, 30 (1-2). pp. 11-25.

Németh, Balázs (1999) Folyamatjavítás és változásmenedzsment. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 22-29.

Quelch, John A. (1999) Global brands: Taking stock. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 98-110.

Kiefer, Márta (1999) Gépipari programjavaslatok az EU-támogatások igénybevételéről. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (10). pp. 36-41.

Rácz, Zoltán (1999) Harmadik évezred: Gondolatok a közigazgatás fejlesztéséről. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 19-21.

Czágler, Péter, Hajdu, Péter, Mezei, Viktória and Pais, Nimród (1999) Hogyan csináljunk pénzt ausztrál téglából japán piacon? Szakmai beszámoló egy nemzetközi esettanulmány-versenyről. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (6). pp. 59-62.

Füzesi, Zoltán (1999) Hogyan szálljunk ki? Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 46-57.

Berde, Éva (1999) How Do We Teach Economics? Project Report. Open Society Institute, Budapest.

Szabó, Katalin (1999) Hálózatok hiperversenyben: Vállalatok szétesése molekuláris egységekre és összekapcsolódásuk. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (1). pp. 15-25.

Papp, Gy. Ilona (1999) Háromszintű mátrixrendszer a stratégia kialakításában. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 13-21.

László, Géza and Nagy, Péter (1999) Információs forradalom és konvergencia: Távközlési szolgáltatók válaszúton. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 2-16.

Tóth, Krisztina (1999) Kettőről az egyre: Összeolvadások és szinergia. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (2). pp. 25-34.

Király, Júlia (1999) Kiből lesz bankigazgató? Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 58-59.

Németh, Patrícia (1999) Környezetvédelem és marketing az ezredforduló előtt. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (10). pp. 20-35.

Fülöp, Gyula, Bicskei, Tímea and Hallgató, Ildikó (1999) Külföldi beruházások Magyarországon: Két régió összehasonlító elemzése. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 22-33.

Kovács, Sándor (1999) Külső (társadalmi-politikai) tényezők a magyar szervezetek átalakulásában. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 2-8.

Becsky, Róbert (1999) Managing business in Hungary: An international perspective / ed. by József Berács and Attila Chikán (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 64-66.

Róth, András (1999) Megújult az Európai Kiválóság Díj modellje. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (11). pp. 54-56.

Crainer, Stuart (1999) Menedzserképző iskolák vetélkedése. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (1). pp. 50-53.

B., R. (1999) Menedzsment az új Európában: A Torinói csoport jelentése. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 42-44.

Szűcs, Pál (1999) Menedzsment koncepciók, menedzsment módszerek / Hoványi Gábor (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 62-63.

Nusser, Tamás (1999) Menedzsment: Bevezetés 7 vezetői teszttel, 222 információs és könyvtári példával / Mikulás Gábor (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 48-49.

Benedek, Gábor (1999) Mesterséges intelligencia az üzleti világban: Marketingakciók hatékonyságának elemzése statisztikai és Data Mining módszerekkel. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (11). pp. 33-36.

Bőgel, György (1999) Miért a Netscape? Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (9). pp. 17-28.

Lelbach, Dorottya (1999) Mégis léteznek angyalok? Az üzleti angyalok tevékenysége és befektetéseik szerepe a kis- és kisebb középvállalatok létrehozásában, fejlesztésében / Osman Péter (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (2). p. 57.

Csutora, Mária (1999) Mérhető-e a vállalati környezeti teljesítmény? A környezetvédelmi teljesítmény stratégiai alapú értékelése. Gazdaság, Vállalkozás, Vezetés (1). pp. 68-80.

Rubóczky, István (1999) Nyereségközpont, üzletág, divízió / Bőgel György (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 49-51.

Linden, Frank A. (1999) Növekedni a hálózatban: A virtuális vállalati hálózatok kiépülése. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 46-49.

Huba, Eörs (1999) Outsourcing - avagy győzzön a jobb. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (3). pp. 17-24.

Nagyberivói-Boér, Áron (1999) Partnerkapcsolatból stratégiai szövetség Magyarországon. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 31-38.

Barabás, Eszter (1999) PhD hallgatók II. nemzetközi konferenciája a Miskolci Egyetemen. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (11). pp. 51-53.

Rubóczky, István (1999) Pénzügyi számvitel menedzsereknek / Laáb Ágnes (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 67-68.

Lengyel, György, ed. (1999) Siker, halasztás, pénzügyi fegyelem. A vállalati panelvizsgálat tapasztalataiból. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest. .

Hoyer, Mária and Hadas, Miklós (1999) Skizo: Dó­ra mo­no­lóg­ja. Replika, 37 . pp. 7-16.

Varsányi, Judit (1999) Stratégiai döntések: Csapdák, buktatók, megoldások / Barakonyi Károly (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (1). p. 53.

Vecsenyi, János (1999) Stratégiai szövetségek az üzleti világban / Tari Ernő (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 57-58.

Hadas, Miklós (1999) Stílus és karakter: Futballhabituológiai traktátus. Replika, 36 . pp. 125-144.

Szirmai, Péter (1999) Szakszervezeti finanszírozású kockázati tőketársaságok gazdasági hatása. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (1). pp. 48-50.

Becsky, Róbert (1999) Szedd magad! TEP - filozófia. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 41-45.

Kurucz, Zsuzsanna (1999) Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / Norbert F. Elbert, Farkas Ferenc, Karoliny Mártonné, Poór József (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (10). pp. 54-55.

Rubóczky, István (1999) Szervezet és vezetés / Antal Iván, Antal-Mokos Zoltán (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (10). pp. 58-59.

Balaton, Károly (1999) Szervezetek vezetése az átalakulás különböző fázisaiban. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 15-22.

Rubóczky, István (1999) Szolgáltatásmarketing / Veres Zoltán (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 49-50.

Woods, Adrian, Edwards, Vince and Rein, Melanie (1999) Tales from the wild East: Traiding with Central and Eastern Europe. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 90-97.

Kocsis, Éva (1999) Tanuló hálózatok: Hibrid elrendeződés és stratégiai járadékvadászat. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (2). pp. 1-13.

Rubóczky, István (1999) Technológiaváltások menedzselése: A változásmenedzsment alkalmazása a technológiamenedzsment területén / Pataki Béla (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 58-59.

Király, László György (1999) Teljesítménymérés és -értékelés a közigazgatásban. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 2-18.

Hanyecz, Lajos (1999) Tervezés és controlling a vezetési, irányítási folyamatokban. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 30-37.

Tallos, Péter and Joó, István (1999) The Filippov-Wazewski relaxation theorem revisited. Acta Mathematica Hungarica, 83 (2). pp. 277-283. DOI 10.1023/A:1006679923121

Vecsenyi, János (1999) Tigrisek: A vállalkozó nagyvállalat. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (1). pp. 1-14.

Rubóczky, István (1999) Tőzsdei fogalomtár / összeáll. Czékus Mihály (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 52-53.

Salamonné Huszty, Anna (1999) Verseny a pozícióért: A dohányipar Magyarországon. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 49-56.

Dobák, Miklós (1999) Versenyképesség és szervezeti átalakulás. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 9-14.

Steeger, Oliver (1999) Vezetés - ötödik felvétel indul: Menedzserképző műhely a filmstúdióban banki dolgozók számára. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 46-48.

Rubóczky, István (1999) Vezetésmódszertan: Menedzsment-tréning / Gertrud Neges, Richard Neges (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 59-61.

Rubóczky, István (1999) Vezetői kontrolling: Hogyan vonhatjuk kontroll alá az üzletet? / Boda György, Szlávik Péter (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 66-67.

Parányi, György (1999) Vállalati versenyképesség, potenciál és minőségképesség. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (1). pp. 31-42.

Szirmai, Péter (1999) Vállalkozási szervezetek és stratégiák: Harcias hangyák és tervező tigrisek / Vecsenyi János (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 63-64.

Thom, Norbert (1999) Változáskezelés: A differenciált és integrált "change management" alapvető elemei. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (11). pp. 2-11.

Szymanszki, Stefan (1999) Why is Manchester United so successful? Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (7-8). pp. 111-118.

Rubóczky, István (1999) Általános projektmenedzsment / Görög Mihály (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 51-53.

Rubóczky, István (1999) Önkormányzatok vagyongazdálkodása / Almási Gáborné, Farkas Sándorné, Lacó Bálint, Mezei Imre (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (12). pp. 53-54.

Hell, János (1999) Újabb telekommunikációs forradalom várható? A mobiltávközlés fejlődési útja. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (5). pp. 45-48.

Bőgel, György (1999) Üzletág, profitcentrum, divízió: miért és mikor? Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 30 (4). pp. 30-40.

This list was generated on Thu Jun 20 01:47:18 2024 UTC.