Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 149.

Csutora, Mária (2001) Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele. Tisztább Termelés Kiskönyvtár, III . Tisztább Termelés Magyarországi Központja, Budapest. . ISBN 963 503 261 7

Tasnádi, Attila (2001) A Bertrand-Edgeworth-oligopóliumok (Bertrand-Edgeworth oligopolies – a survey of the literature). Közgazdasági Szemle, 47 (12). pp. 1081-1092.

Jenser, Gábor, Győffyné Molnár, Júlia, Pethő, Zoltán, Pénzes, Béla and Fail, József (2001) A Frankliniella tenuicornis (Uzel) tömeges elszaporodása kukoricán. In: 47. Növényvédelmi Tudományos Napok. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, p. 54. . ISBN 963 8131 071

Barakonyi, Károly (2001) A PTE KTK Stratégiai Menedzsment Tanszéke. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 2-5.

Németh, Balázs (2001) A Total Quality Management alkalmazása Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 23-30.

Gulyás, Gyula (2001) A bürokrácia ellenőrzésének paradoxonai. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (3). pp. 2-15.

Rubóczky, István (2001) A döntéshozatal etikája / Zsolnai László (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 61-62.

Vámos, Dóra (2001) A felnőttképzés helye a szakképzési struktúrában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 2-22.

Losoncz, Miklós (2001) A főbb gazdasági szereplők és az EU-csatlakozás. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 31-45.

Török, Ádám (2001) A gazdasági modernizáció stratégiája Finnországban I. rész. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 58-73.

Török, Ádám (2001) A gazdasági modernizáció stratégiája Finnországban II. rész. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 31-38.

Osman, Péter (2001) A gazdaságon innen és túl: Közgazdasági gyorstalpaló / Todd G. Buchholz (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 49-51.

Osman, Péter (2001) A gondatlanságból elkövetett félrevezetés esete. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 48-52.

Osman, Péter (2001) A gótika. A korai reneszánsz Itáliában (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 53-54.

Osman, Péter (2001) A görög filozófia rendhagyó története / Luciano De Crescenzo (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 58-59.

Osman, Péter (2001) A japán technológia és innováció menedzsment = Japanese Technology and Innovation Management / Sigvald J. Harryson (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (3). pp. 61-62.

Hago, Tewolde Melles (2001) A kereskedelmi hitel néhány problémája. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (3). pp. 27-40.

Jarjabka, Ákos (2001) A kultúra hatása a szervezetek stratégiájára avagy a hofstedei modell reformációja nemzetközi adatbázis felhasználásával. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (3). pp. 16-26.

Bela, Györgyi and Fucskó, József and Kajner, Péter and Marossy, Zoltán (2001) A környezetterhelési díjak bevezetésének vizsgálata. Working Paper. BKÁE Környezettudományi Intézet, Budapest.

Csutora, Mária (2001) A környezetvédelmi projektek pénzügyi elemzésének módszertana. Working Paper. BKÁE Környezettudományi Intézet, Budapest.

Rubóczky, István (2001) A közszolgáltató vállalatok gazdasági szabályozása: Elvek, módszerek, esetek / Illés Mária (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 61-62.

Hetesi, Erzsébet and Rekettye, Gábor (2001) A lakossági ügyfelek lojalításának mérése és elemzése egy magyar energiaszolgáltatónál. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 17-24.

Rónai, Péter (2001) A logisztikai stratégiaalkotás térségi- és időhorizontjai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 25-30.

Pataki, György (2001) A magyarországi vállalatok környezeti teljesítménye: A "Versenyben a világgal" kutatási program 1999. évi kérdőíves felmérésének eredményei. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (2). pp. 34-41.

Kocsis, Tamás (2001) A materializmustól a teljes emberig - A fogyasztás önkéntes csökkentéséről a nyugati társadalmakban. Kovász, V (3-4). pp. 101-136.

Makó, Csaba (2001) A munkaerő szubjektív, valamint emocionális és esztétikai jellemzőinek felértékelődése a munkafolyamatban : Példák a "régi" és "új" gazdaságból. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 13-24.

Osman, Péter (2001) A művészet története: A Rokokó és a Klasszicizmus, Romantika, Realizmus és Szecesszió (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 120-121.

Osman, Péter (2001) A művészet története: A huszadik század. A legújabb irányzatok (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 53-54.

Osman, Péter (2001) A művészet története: Az érett reneszánsz. Itália, Spanyolország. A reneszánsz elterjedése Európában (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (3). pp. 61-62.

Osman, Péter (2001) A művészet története: Itáliai és spanyol barokk, A barokk elterjedése Európában (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 61-62.

Osman, Péter (2001) A művészet története: Ázsia, Amerika, Afrika, Óceánia (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (10). pp. 61-62.

Takács, László (2001) A projektfinanszírozás, mint a projektek előkészítésének fontos lépése. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). pp. 12-16.

Seregély, József (2001) A pénz története / szerk. Jonathan Williams (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). p. 48.

Szántó, Zoltán and Tóth, István János (2001) A rejtett gazdaság és az ellene való fellépés tényezői = The hidden economy and the factors involved in combating it. Közgazdasági Szemle, 48 (3). pp. 203-218.

Osman, Péter (2001) A reklám és a fogyasztó elméje / Max Sutherland, Alice K. Sylvester (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (10). pp. 60-61.

Gulácsi, László and Lepp-Gazdag, Anikó (2001) A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiája; a nemzetközi és a hazai szakirodalom szisztematikus áttekintése. Technológiaelemzési jelentések, 3 . Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont - HunHTA, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. .

Jarjabka, Ákos (2001) A stratégia fogalmának modern jelentéstartalma. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 25-32.

Balaton, Károly (2001) A stratégiaalkotási folyamatok jellemzői hazai vállalatoknál. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 13-20.

Osman, Péter (2001) A talált pénz: Egy pénzgyár tündöklése és bukása: A pénzpiacok természetrajza / Nicholas Dunbar (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 51-53.

Kollár, Endre, Illin, Anikó and Pataki, Béla (2001) A technológiaváltási auditálás tapasztalatai hazai vállalatoknál. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 14-28.

Tanyi, Anita and Zilahy, Gyula (2001) A tisztább termelést korlátozó szervezeti tényezők. Working Paper. BKÁE Környezettudományi Intézet, Budapest.

Klimkó, Gábor (2001) A tudásmenedzsment megközelítési módjai. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 14-20.

Márton, József (2001) A vezetési kultúra vizsgálata MENDI módszerrel. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 2-13.

Takács, Sándor (2001) A vezetők és beosztottak céljai a teljesítményértékelés során: Egy hazai felmérés eredményei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 31-41.

Wimmer, Ágnes (2001) A vállalati teljesítmény jellemzői. Vezetéstudomány - Management & Business Journal, 32 (2). pp. 2-10.

Czakó, Erzsébet (2001) A vállalati versenyképesség alakulása a kilencvenes évek második felében. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 2-7.

Vasné Egri, Magdolna (2001) A vállalati versenyképesség vizsgálata empirikus kutatási adatok felhasználásával. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 29-40.

Papp, Gy. Ilona (2001) Adaptív és kreatív elemek a vállalti stratégia kialakításában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 48-50.

Walter, György and Kóbor, Ádám (2001) Alsóági kockázatmérési eszközök és portfólió-kiválasztás. Bankszemle, 45 (4-5). pp. 58-71.

Osman, Péter (2001) Asztali beszélgetések: Monológok a vezéri főhadiszálláson 1941-1944 / Adolf Hitler (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 61-62.

Buzási, Balázs, Lengyel, Judit, Rehoreg, Szilárd and Válé, Alexandra (2001) Az Index.hu számára ajánlott stratégia: Az esettanulmány megoldása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 51-56.

Sipos, Béla (2001) Az időhorizont szerepe a prognóziskészítésben. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 16-24.

Rubóczky, István (2001) Az információ uralma: A digitális világ gazdaságtana / Carl Shapiro, Hal R. Varian (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). pp. 60-61.

Osman, Péter (2001) Az információ uralma: A digitális világ gazdaságtana / Carl Shapiro, Hal R. Varian (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 58-59.

Kő, Andrea (2001) Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudás értékláncában. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (3). pp. 54-58.

Kiss, János (2001) Az innováció szerepe a hazai vállalatok versenyképességében. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (2). pp. 12-16.

Nyári, Ildikó (2001) Az internetes működés profitlabilitásáról: a Worldsites Hungary elemzésének eredménye. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 53-54.

Osman, Péter (2001) Az orosz világ atlasza / Robin Milner-Gulland, Nikolai Dejevsky (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 59-61.

Osman, Péter (2001) Az ókori Egyiptom atlasza (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). p. 62.

Burger, Ferenc and Rabóczki, Laura and Szabó, Sándor (2001) Az önkéntes környezetvédelmi megállapodások alkalmazásának előkészítése. Working Paper. BKÁE Környezettudományi Intézet.

Rubóczky, István (2001) Az üzleti biztosítások adózási és elszámolási szabályai / József-Polonyi Gábor (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 56-57.

Becsky, Róbert (2001) Back to a market economy / Edited by József Temesi and Ernő Zalai (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 57-58.

Rubóczky, István (2001) Benchmarking / Claus W. Gerberich (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). pp. 59-60.

Böröcz, József (2001) Bevezető: Bi­ro­da­lom, kolonialitás és az EU „ke­le­ti bő­ví­té­se. Replika, 45-46 . pp. 23-44.

Böröcz, József (2001) Bevezető: Bi­ro­da­lom, kolonialitás és az EU „ke­le­ti bő­ví­té­se”. Replika, 45-46 . pp. 23-44.

Osman, Péter (2001) Bizánc tündöklése és hanyatlása / Louis Bréhier (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 65-66.

Nijkamp, Joyce, Gianotten, Henk J. and Raaij, W. Fred van (2001) Consumer confidence and the impact on retail output in the Netherlands. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 93-109.

Fail, József and Pénzes, Béla (2001) Developing methods for testing the resistance of white cabbage against Thrips tabaci. In: Thrips and Tospoviruses:Proceedings of the 7th International Symposium on Thysanoptera., 2001.07.02 - 2001.07.07, Reggio Calabria.

Carman, James M. (2001) Drivers of distribution trends and success: Consumers, technology, competition, EU. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 85-92.

Böröcz, József (2001) Döntés és indoklása – avagy miként szivárog a szubsztancia a formális jogba az Európai Unió keleti bővítése kapcsán. Replika, 43-44 . pp. 193-220.

Osman, Péter (2001) Európai marketing / David Jobber (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 56-57.

Adler, Judit (2001) Foglalkoztatás hosszú távon. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). pp. 54-58.

UNSPECIFIED (2001) Fogyasztói várakozások és a kereskedelmi rendszerek menedzselése. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). p. 74.

Sulok, Zoltán (2001) Fúziók és felvásárlások Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 42-49.

Horánszky, Beáta (2001) Gazdasági szektorok és jogharmonizáció / szerk. Forgács Imre (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 110-112.

Rubóczky, István (2001) Gazdaságtani és jogi ismeretek alkalmazása az ellenőrzésben / Rubicsek Sándor, Juhász József, Tétényi Zoltán (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 114-115.

Hrubos, Ildikó (2001) Gazdálkodó egyetem - szolgáltató egyetem - vállalkozói egyetem. Társadalom és Gazdaság Közép és Kelet Európában, 23 (3-4). pp. 7-27.

Hoványi, Gábor (2001) Globalizáció és a menedzsment szervezés- és irányításközpontos koncepciója. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 9-13.

Kriszt, Hajnalka, Mácsai, Katalin, Mellár, Balázs and Ring, Ildikó (2001) Globális vállalati stratégia és márkaépítés: A Stella Artois esete. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 50-53.

Mudra, László (2001) Gondolatok a karizmatikus vezetésről. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 56-60.

Nusser, Tamás (2001) Hogyan csináljunk karriert? Kézikönyv álláskeresőknek, állásváltoztatás és pályaválasztás előtt állóknak / Pintér Zsolt (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (10). pp. 59-60.

Róth, András (2001) Humánpolitika és minőségirányítási rendszerek. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (10). pp. 54-58.

Czinkóczi, Sándor (2001) Hálózatok rendszere és működési mechanizmusa a DUNAFERR-nél. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 46-55.

Hadas, Miklós (2001) Hímnem, többesszám: A férfikutatások új hulláma. Replika, 43-44 . pp. 25-36.

Kriszt, Hajnalka and Kosztur, Marianna (2001) II. Egyetemi esettanulmány verseny. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 39-40.

Mellár, Balázs (2001) INDEX.HU RT. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 40-48.

Papanek, Gábor (2001) Innováció a magyar régiókban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 12-16.

Lengyel, Imre (2001) Iparági és regionális klaszterek tipizálásuk, térbeliségük és fejlesztésük főbb kérdései. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (10). pp. 19-43.

Osman, Péter (2001) Ismertségalapú cégek menedzselése = Managing know-who based companies / Sigvald J. Harryson (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 55-56.

Okubayashi, Koji (2001) Japanese manufacturers without factories. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 36-39.

Rubóczky, István (2001) Jövőkép- és stratégiaalkotás / Salamonná Huszty Anna (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (3). pp. 59-60.

Futó, Péter and Ihász, Anita (2001) Kis- és közepes vállalkozások diagnosztikája. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 46-53.

Ilosvai, Péter (2001) Konstruktív pusztítás: A termék paramétereinek eltérő irányú változtatásaiból adódó stratégiai lehetőségek. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 48-57.

Rubóczky, István (2001) Kontrolling rendszerek tervezése / Boda György, Szlávik Péter (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 58-59.

Csáki, Lajos (2001) Kultúra-gazdaságtani tanulmányok / szerk. Daubner Katalin, Horváth Sándor, Petró Katalin (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 112-114.

Rubóczky, István (2001) Költségvetési szervek gazdálkodása / Csermák Judit, Dér Géza, Nagy Istvánné, Pintérné Csermák Jolán (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (2). pp. 61-62.

Csutora, Mária and Kuti, István (2001) Környezeti vállalatirányítás. Debreceni Egyetem.

Benedek, Tamás (2001) Külföldi tőkebefektetések a regionális különbségek tükrében. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). pp. 17-25.

Hadas, Miklós (2001) Lovak a csolnakban: Adalékok a modern férfiasság kialakulásának vizsgálatához. Replika, 43-44 . pp. 85-106.

Rubóczky, István (2001) Magyar könyvvizsgálói almanach, 2000 / Bohus Gabriella, Brehószkiné Mile Adrien, Dávid Ferenc, Fekete Imréné, Hubényi Ernőné, Pál Tibor (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 116-117.

Kristóf, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2805-4900 (2001) Magyarország népesedési kilátásai a termékenységi magatartás függvényében. Budapesti Corvinus Egyetem.

Seregély, József (2001) Matematikai közgazdaságtan / Zalai Ernő (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 57-58.

Borgulya Istvánné Vető, Ágnes (2001) Megújuló vállalati kultúrák - átalakuló vállalati kommunikáció. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 33-40.

Poór, József (2001) Menedzsment tanácsadás Közép-Kelet-Európában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 40-45.

Rubóczky, István (2001) Menedzsment tanácsadási kézikönyv / Poór József és szerzői kollektívája (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (2). pp. 59-61.

Dunham, Laura and Freeman, R. Edward (2001) Milyen tanulságokkal szolgálhat a színházi rendezői tevékenység a cégvezető számára / ford. Bihari Gábor (Szemle). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 41-45.

Fojtik, János and Farkas, László (2001) Minőség és marketing: A pénzitézeti szolgáltatások példája. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (10). pp. 44-53.

Rubóczky, István (2001) Minőségügy a közétkeztetésben : Élelmezési menedzserek kézikönyve / Bíró Lajos, Kincses László, Kiss Mária, Németh Istvánná, Rigó János, Sarkadi László, Sarkadiné Bonczos Piroska, Varnyú Mária (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 57-58.

Tari, Ernő (2001) Miért a Siemens? Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). pp. 38-53.

Buchhorn, Eva and Rickens, Christan (2001) Miért és kinek előnyös a pályamódosítás? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 46-47.

Osman, Péter (2001) Modern vállalati pénzügyek / Brealey, Myers (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 118-120.

Rubóczky, István (2001) Márkázás a gyakorlatban / Geoffrey Randall (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 57-58.

Lipi, Szabolcs (2001) Nemzetközi menedzsment / Poór József, Farkas Ferenc (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 48-49.

Rubóczky, István (2001) Női menedzserek / Nagy Beáta (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 60-61.

Kapás, Judit (2001) Piac és/vagy vállalat? A piac-vállalat dichotómia feloldása a többdimenziós vállalatelméletben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 2-11.

Rubóczky, István (2001) Piackutatás / szerk. Hoffmann Márta, Kozák Ákos, Veres Zoltán (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 54-56.

Berács, József (2001) Rendszerváltás előtt a magyar felsőoktatás. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (3). pp. 41-53.

Rubóczky, István (2001) Részvényelemzésről kisbefektetőknek / Lauf László (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 115-116.

Warhurst, Chris and Nickson, Dennis (2001) Skills, services and the 'new' economy. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 25-35.

Görög, Mihály (2001) Stratégia, projekt, projektszervezet: A hosszú távú siker zálogai. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). pp. 2-11.

Rubóczky, István (2001) Stratégiai emberi erőforrás menedzsment / Bakacsi Gyula, Bokor Attila, Császár Csaba, Gelei András, Szőts-Kováts Klaudia, Takács Sándor (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (2). pp. 57-59.

Barakonyi, Károly (2001) Stratégiai irányváltás: A felsőoktatási szakstruktúra átalakítása. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 6-15.

Rubóczky, István (2001) Stratégiai marketing / Hoffmann Istvánné (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (2). pp. 56-57.

Buzády, Zoltán and Tari, Ernő (2001) Stratégiai szövetségek a hazánkban működő nagy-és középvállalatok körében. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 38-47.

Szanyi, Miklós (2001) Stratégiai szövetségek és tartós vertikális kapcsolatok a magyar gazdaságban. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 31-37.

Szabó, Katalin (2001) Személyre szabott marketing : A "csináld és add el"! stratégiától a keresletvezérelt rendszerig. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (12). pp. 2-12.

Thom, Norbert (2001) Személyzeti menedzsment - fejlődési tendenciák és jövőtávlatok. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (4). pp. 21-30.

Beke, Márta (2001) Tanuló szervezet avagy hogyan tudunk megfelelni a XXI. század kihívásainak. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 41-47.

Némethné, Pál, Katalin (2001) Teher alatt nem nő a pálma? A kis- és középvállalkozások foglalkoztatási szerepe és adminisztrációs terhei. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). pp. 26-37.

Demeter, Krisztina (2001) Termelés Magyarországon az ezredfordulón. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (2). pp. 24-33.

Osman, Péter (2001) The Warren Buffett portfolio: Mastering the power of the focus investment strategy / Robert G. Hagstrom (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (9). pp. 59-61.

Melegh, Attila László (2001) Tiltott határátlépés: Bevezető. Replika, 43-44 . pp. 109-112.

Rubóczky, István (2001) Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 59-60.

Ács, Tímea, Pénzes, Béla, Elekes, Mariann, Ferenczy, Antal and Fail, József (2001) Uborka alanyok Meloidogyne incognita fajjal szembeni ellenállósága. In: 47. Növényvédelmi Tudományos Napok. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, p. 33. . ISBN 963 8131 071

Curtin, Richard T. (2001) Unemployment expectations. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 75-84.

Drótos, György and Szabó, Zoltán (2001) Vállalati informatika Magyarországon az ezredfordulón: Mítosz és valóság. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (2). pp. 17-23.

Farkas, Ferenc (2001) Vállalati kormányzás / Angyal Ádám (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 54-55.

Kovács, Eszter (2001) Vállalati környezeti jelentések elemzése a nemzetközi tapasztalatok tükrében. Working Paper. BKÁE Környezettudományi Intézet, Budapest.

Antal-Mokos, Zoltán and Tóth, Krisztina (2001) Vállalati stratégiák Magyarországon az 1990-es évtizedben. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 21-30.

Bartók, István (2001) Vállalatkormányzás magyar vállalati szemmel. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 8-12.

Rubóczky, István (2001) Vállalkozásfinanszírozás / Tétényi Zoltán, Gyulai László (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (11). pp. 55-56.

Rubóczky, István (2001) Vállalkozások szervezése: Nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : Felsőoktatási tankönyv / Pálinkás Jenő (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (5). pp. 61-62.

Farkas, Ferenc (2001) Változások menedzselése nonprofit szervezetekben. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 2-8.

Osman, Péter (2001) Változástervezés: Vállalatok felkészítése a 21. századra / Jerry Yoram Wind, Jeremy Main (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (6). pp. 62-63.

Rubóczky, István (2001) Zseb-közgazdaság érdekelteknek és érdeklődőknek / Hámori Éva (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (7-8). pp. 117-118.

Kováts, Nóra and Paulovits, Gábor (2001) Ökológiai kockázatelemzés és -becslés, mint vizes élőhelyek kezelését megalapozó metodológia. Working Paper. BKÁE Környezettudományi Intézet, Budapest.

Angyal, Ádám (2001) Új tudományterület: Vállalati kormányzás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 32 (10). pp. 2-18.

Rubóczky, István (2001) Üzleti kommunikáció / Pálinkás Jenő (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (1). pp. 56-57.

Angyal, Ádám (2001) Üzleti szervezetek társadalmi és politikai megfelelősége. Vezetéstudomány - Management and Business Journal, 32 (2). pp. 42-54.

This list was generated on Wed Jun 12 01:48:56 2024 UTC.