Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 127.

Barizsné Hadházi, Edit (2004) 44 hazai vállalat oktatáspolitikája. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (11). pp. 36-41.

Bárczy, Péter (2004) A "tábla-bla" jövője: Gondolatok a gazdasági főiskolák egyetemek első éves mikroökonómia tárgyainak helyzetéről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (12). pp. 9-22.

Láng, László (2004) A Nagy Európai Káosz - újragondolva. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (12). pp. 4-8.

Wágner, Ildikó (2004) A bankok szervezeti felépítésének jellemzői. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (10). pp. 33-40.

Vörösmarty, Gyöngyi (2004) A beszerzés információs rendszere a stratégiai szerep tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 139-144.

Ágoston, Kolos (2004) A bizonytalanságnak és a vevőkör nagyságának együttes hatása az árakra (Investigating how the number of policies effect the optimum insurance premium). Szigma, 35 (3-4). pp. 143-157.

Lengyel, György and Vicsek, Lilla (2004) A biztonsághiány egyéni és társadalmi komponensei. In: Társadalmi riport 2004. TÁRKI, Budapest, pp. 484-499. .

Adler, Judit, Petz, Raymund and Popper, László (2004) A bérek alakulásának jellemzői, különös tekintettel a minimálbérekre. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (5). pp. 51-59.

Virág, Miklós (2004) A csődmodellek jellegzetességei és története. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (10). pp. 24-32.

Zsolnai, László (2004) A gazdasági etika paradoxona. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (6). pp. 45-49.

András, Krisztina (2004) A hivatásos labdarúgás piacai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (klnsz.). pp. 40-57.

Hetesi, Erzsébet and Révész, Balázs (2004) A kapcsolati marketing és a kommunikáció szerepe a közüzemi szolgáltatóknál a piaci liberalizáció folyamatában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (6). pp. 30-37.

Berde, Éva and Scharle, Ágota (2004) A kisvállalkozók foglalkozási mobilitása 1992 és 2001 között. Közgazdasági Szemle, 51 (4). pp. 346-361.

Csutora, Mária and Kerekes, Sándor (2004) A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJK Kerszöv, Budapest. . ISBN 9632247426

Jenei, György (2004) A közintézményi menedzsmentreformok hatása a közigazgatási modernizációra. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (7-8). pp. 73-81.

Csapó, Krisztián, Csóri, Balázs and Petheő, Attila (2004) A magyarországi kis- és közepes vállalkozások digitális tevékenysége az Európai Uniós csatlakozás tavaszán. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 73-80.

Mészáros, Ádám (2004) A magyarországi közvetlen külföldi működőtőke-beruházások exportenklávé jellege. Külgazdaság, 48. (4.). pp. 48-59.

Lentner, Csaba (2004) A magyarországi lízingfinanszírozás stratégiai kérdései. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (6). pp. 38-44.

Fülöp, Gyula and Perge, Ildikó (2004) A magyarországi vállalatok globális perspektívában - a stratégiai lehetőségek és fenyegetések vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (1). pp. 2-27.

Jenei, György (2004) A magánvállalkozások teljesítményösztönzése és hatása a közintézményi rendszerekre. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (9). pp. 26-33.

Halpern, László, Koren, Miklós, Kőrösi, Gábor and Vincze, János (2004) A minimálbér költségvetési hatásai = The budgetary effects of the minimum wage. Közgazdasági Szemle, 51 (4). pp. 325-345.

Katona, Klára (2004) A minőség mint a TQM központi kategóriája és a versenyképesség. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (6). pp. 15-21.

Becsky, Róbert (2004) A munka és a párbeszéd új paradigmái / szerk. Makó Csaba és Simonyi Ágnes (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (11). pp. 55-56.

Szőts-Kováts, Klaudia (2004) A munkakör-értékelés alapú kompenzációs rendszer gyakorlati kérdései, problémái. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 145-155.

Molnár, Ferenc (2004) A programok, tervek és projektek forgatókönyv-alternatívái teljes pénzértékének, illetve pénzérték-változásának becslése: A természeti és társadalmi költségek és hasznok integrált figyelembevételével. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 95-108.

Dorgai, Ilona (2004) A részvényesi értékmaximalizálás elméleti háttere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (3). pp. 2-18.

Balogh, Csaba (2004) A siker elemzése a vállalatok akvizíciós és fúziós tranzakcióinál. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 81-86.

Ujhelyi, Mária (2004) A szervezeti változások menedzselése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (5). pp. 14-23.

Mitev, Ariel Zoltán (2004) A szociális marketing és a csere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 24-31.

Poór, József (2004) A tanácsadó ipar nemzetköziesedésének lehetőségei és a kereskedelmi elméletek. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (3). pp. 47-55.

Pelczné Gáll, Ildikó and Tokár-Szadai, Ágnes (2004) A tanácsadói projektek megítélése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (6). pp. 50-54.

Pelczné Gáll, Ildikó and Tokár-Szadai, Ágnes (2004) A tanácsadói projektek megítélése II. : A kultúra hatása a tanácsadásra Svájc és Magyarország példáján keresztül. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (9). pp. 46-53.

Reszegi, László (2004) A tulajdonosi érték növelése - a vállalati teljesítménymérés koordinátarendszerének néhány problémája. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (7-8). pp. 4-15.

Turner, Anna (2004) A tulajdonosi értékmaximalizálás lehetőségei Magyarországon három esettanulmány tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 32-39.

Gaál, Zoltán (2004) A tűzoltástól a tudásbázisú karbantartásig. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (5). pp. 24-33.

Osman, Péter (2004) A világtörténelem nagy csatái / Síig Förster, Markus Pöhlmann, Dierk Walter (szerk.) (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (9). pp. 56-57.

Gaál, Zoltán, Pfhol, Hans-Christian, Elbert, Ralf and Szabó, Lajos (2004) A vállalati kultúra hatása a Magyarországon működő magyar-német transznacionális vállalatok vezetési rendszerének sikerére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (11). pp. 18-35.

Tankó, Zoltán (2004) A vállalati kultúra vizsgálata az erdélyi tömbmagyarság körében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 3-10.

Zsóka, Ágnes (2004) A vállalati környezeti tudatosság dimenzióinak mérési lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 109-120.

Takács, András (2004) A vállalati méret és a termelési stratégia viszonya. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 11-17.

Városiné Demeter, Krisztina, Gelei, Andrea and Jenei, István (2004) A vállalati stratégia hatása az ellátási lánc menedzsmenteszközeire. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (4). pp. 33-47.

Göblös, Ágnes and Gömöri, Katalin (2004) A vállalati életciklus modellről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (10). pp. 41-50.

Szerb, László (2004) A vállalkozásindítás adminisztrációs költségei az Amerikai Egyesült Államokban (Washington állam) és Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (11). pp. 42-54.

Sinkovics, Alfréd (2004) A vállalkozások tőkeszerkezetének átalakulása Magyarországon 1995-2002 - empíria és hipotézisek. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (12). pp. 41-50.

Dénes, László (2004) Aufbau von modernen Konzernzentralen / Törgyekes Szabolcs (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 62-63.

Lévai, Imre (2004) Az Európai alkotmány egyes vitatott kérdéseinek rendezése magyar szempontból. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (12). pp. 51-61.

Szabó, Katalin and Négyesi, Áron (2004) Az atipikus munka térnyerésének okai a tudásgazdaságban. Közgazdasági Szemle, 51 (1). pp. 46-65.

Inzelt, Annamária (2004) Az egyetemek és a vállalkozások kapcsolata az átmenet idején. Közgazdasági Szemle, 51 (9). pp. 870-890.

Dankó, Dávid (2004) Az erőforrás-alapú elmélet kései születése és fejlődésének lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 4-15.

Radó, Márk (2004) Az infláció hatása a pénzügyi kimutatásokra. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (7-8). pp. 42-59.

Nemeslaki, András (2004) Az információrendszer-stratégia kialakításának problémái Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (5). pp. 34-43.

Hámori, Balázs and Szabó, Katalin (2004) Az ipari kapitalizmustól az információgazdaság felé - mi változik, és mi nem? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (10). pp. 2-15.

Fiáth, Attila (2004) Az értékközpontú vállalatirányítás gyakorlata a MOL Rt-nél: Egy kutatás eredményei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (3). pp. 38-46.

Mátyás, Antal (2004) Az új osztrák iskola általános jellemzése. Közgazdasági Szemle, 51 (10). pp. 936-947.

Imre, Tamás (2004) Balanced scorecard: Hogyan lehet valóban kiegyensúlyozottá tenni? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (3). pp. 19-28.

Jáki, Erika (2004) Beruházás - értékelés. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (4). pp. 48-57.

Hámori, Balázs (2004) Bizalom, jóhírnév és identitás az elektronikus piacokon. Közgazdasági Szemle, 51 (9). pp. 832-848.

Lengyel, György, Lőrincz, László, Siklós, Viktória and Füleki, Dániel (2004) Bridges over the digital divide. Review of Sociology, 10 (2). pp. 47-66. DOI https://doi.org/10.1556/RevSoc.10.2004.2.4

Hanyecz, Lajos (2004) Controlling a vállalati gyakorlatban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (3). pp. 29-37.

Tasnádi, Attila (2004) Determinisztikus és valószínűségi elosztási eljárások (Deterministic and probabilistic rationing methods). Szigma, 35 (1-2). pp. 1-12.

Bekker, Zsuzsa (2004) Deák nemzetgazdasági nézetei. Közgazdasági Szemle, 51 (2). pp. 173-186.

Illés, Mária (2004) Differenciált tőkehozam-követelmény és gazdálkodástani sajátosságai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (5). pp. 2-13.

Becser, Norbert and Zoltayné Paprika, Zita (2004) Döntéstámogató modell a szolgáltatásminőség fejlesztéséhez - SQI-DSS - egy új megközelítés. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (6). pp. 22-29.

Bölöni, Eszter (2004) EVA alapú teljesítménymérési rendszer Magyarországon : Megoldások az EVA alapú ösztönzés problémáira. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (7-8). pp. 16-29.

Hufnagel, Levente, Rédei, D. and Harmat, B. (2004) Ecology of the Acalypta species occurring in Hungary Insecta Heteroptera Tingidae data to the knowledge on the ground-living Heteroptera of Hungary, No 3. Applied Ecology and Environmental Research, 2 (2). pp. 73-91.

Barakonyi, Károly (2004) Egyetemek rangsorolása, teljesítményük értékelése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (6). pp. 2-7.

Barakonyi, Károly (2004) Egyetemi kormányzás és a tömegoktatás kari szervezete. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (10). pp. 16-23.

Dankó, Dávid (2004) Elválaszt, avagy összeköt?: A kísérletezés eltérő szerepe a közgazdaságtanban és a menedzsmenttudományokban. Közgazdasági Szemle, 51 (11). pp. 1073-1092.

Balla, Andea and Mateus, Cesário (2004) Empirikus vizsgálat a tőkestruktúra-döntésekről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 24-33.

Tenk, M., Stipkovits, L. and Hufnagel, Levente (2004) Examination of the role of Mycoplasma bovis in bovine pneumonia and a mathematical model for its evaluation. Acta Veterinaria Hungarica, 52 (4). pp. 445-456. DOI 10.1556/AVet.52.2004.4.7

Juhász, Imre (2004) Ezer kérdés - ezer válasz az Európai Unióról (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (4). p. 58.

Berde, Éva and Nosztrai, Judit (2004) Gender, Work and Employment in Ten Candidate Countries of Central and Eastern Europe. Final Report. Country: Hungary. Project Report. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Kacsukné Bruckner, Lívia (2004) Grid alapú, logisztikával integrált elektronikus piactér modellje. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (12). pp. 31-40.

Osman, Péter (2004) Haditudósítók a XX. században / Szegő Krisztina (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (9). pp. 55-56.

Bálint, András (2004) Hogyan tovább kis- és középvállalkozások? Stratégiai lehetőségek az utódlás folyamatában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 67-72.

Szabó, József and Császár, Gabriella (2004) Húsz év vállalkozáskutatásai Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (4). pp. 2-18.

Nyikos, László (2004) Igazgatáselmélet és ellenőrzés: Formális és informális viszonyok a gazdasági rendszerekben és a gazdasági szervezetekben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (9). pp. 12-25.

Steane, Peter and Guthire, James p. (2004) Implications of intellectual capital for new public management. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (7-8). pp. 99-108.

Szőcs, Attila (2004) Imázshordozók. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 58-66.

Rubóczky, István (2004) Informatikai beruházás - üzleti megtérülés / Bőgel György, Forgács András (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (11). pp. 56-58.

Gömöri, András and Badics, Judit (2004) Információ és tudás. Közgazdasági Szemle, 51 (2). pp. 127-138.

Klijn, Erik, Hans and Koppenjan, Joop F. M. (2004) Institutional design in networks: Elaborating and analysing strategies for institutional design. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (7-8). pp. 84-98.

Juhász, Péter (2004) Iránytű nélkül - információs válságban a pénzügyi döntéshozatal. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (7-8). pp. 30-41.

Vincze, János (2004) Kamatlábak és árszint kis, nyitott gazdaságban = Interest rates and price levels in a small open economy. Közgazdasági Szemle, 51 (7-8). pp. 625-637.

Kazainé Ónodi, Annamária (2004) Kell-e választani? : Tulajdonosi értékelmélet vagy érintett elmélet? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (7-8). pp. 60-72.

Darvas, Zsolt and Szapáry, György (2004) Konjunktúraciklusok együttmozgása a régi és új EU-tagországokban. Közgazdasági Szemle, 51 (5). pp. 415-448.

Szirmai, Péter (2004) Kultúrák találkozása / Lövey Imre, Manohar S. Nadkarni (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (1). pp. 57-58.

Koncz, Katalin (2004) Képzés és fejlesztés a karriergondozás szolgálatában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (4). pp. 19-32.

Csendes, István (2004) Magyar internetes portálszolgáltató vállalkozások indítása és működtetése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (5). pp. 44-50.

Kristóf, Tamás (2004) Magyarország gazdasági fejlettségének szcenáriói 2005-2007 között. Gazdaság & Társadalom / Journal of Economy & Society, 2004 (2). pp. 52-77.

Harangozó, Gábor, Kaderják, Péter, Kiss, András, Lesi, Mária and Szajkó, Gabriella (2004) Magyarország üvegházgáz kibocsátásainak előrejelzése 2012-ig a jelentős kibocsátó ágazatok közgazdasági kutatása alapján. BKÁE, Budapest. .

Agárdi, Irma (2004) Marketingelmélet a gyakorlatban / szerk. Berács József [et al.] (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (10). pp. 57-59.

Osman, Péter (2004) Marketingkutatás / Naresh K. Malkotva (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (3). pp. 56-57.

Rubóczky, István (2004) Marketingstratégia - Marketing strategy / Józsa László, Luiz Moutinho (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (3). pp. 58-59.

Osman, Péter (2004) Matematikusok és teremtett világuk / Staar Gyula (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (1). pp. 58-59.

Imhof, Erika and Pataki, Béla (2004) Menedzseri tévhitek az új technológiákról - vita egy közismert elmélettel. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (6). pp. 8-14.

Kocsondi, József (2004) Menedzsment a mezőgazdaságban: Vezetési módszerek és sajátosságok / Berde Csaba (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (4). pp. 58-59.

Hoványi, Gábor (2004) Mikrogazdasági értékváltás - makrogazdasági mértékváltás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (11). pp. 2-17.

Mandják, Tibor, Simon, Judit and Lantos, Zoltán (2004) Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (1). pp. 48-56.

Horváth, Annamária (2004) Mit is jelent a logisztikai kiszolgálási színvonal napjainkban? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 132-138.

Simányi, Léna (2004) Miért fogyasztanak többet a posztmaterialisták, mint a materialisták? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 16-23.

Timár, János and Polónyi, István (2004) Munkaerőpiac és oktatáspolitika Magyarországon a rendszerváltás után: Van-e élet a munkagazdaságtani főáramon kívül? Közgazdasági Szemle, 51 (11). pp. 1065-1072.

Tasnádi, Attila (2004) On Forchheimer's Model of Dominant Firm Price Leadership. Economics Letters, 84 (2). pp. 275-279. DOI 10.1016/j.econlet.2004.02.011

Strausmann, Jeffrey D. (2004) On the meaning(s) of "capacity" in the literature and practice of administrative reform in transitional countries: Searching for clarity (with an application to local government on Serbia). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (7-8). pp. 109-120.

Lukács, Péter (2004) Portfólió optimalizálása várható hozam-variancia - és várható hozam-cvar-modellel: Az extrém veszteségek előfordulási esélyeinek minimalizálására épülő portfólió optimalizáló modell. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 34-41.

Tasnádi, Attila (2004) Production in advance versus production to order. Journal of Economic Behavior and Organization, 54 (2). pp. 191-204.

Bencsik, Andrea and Bognár, Krisztina (2004) Racionalizáló szervezés egy magyar tulajdonban lévő termelő vállalatnál. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (10). pp. 51-56.

Csaba, László (2004) Reflections on the role of institutions on the Chinese road to a market economy. Competitio, 3 (1). pp. 49-82.

Móczár, József (2004) Sajátérték-tételek a lineáris és nemlineáris Neumann-rendszerekben. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Rózsa, Andrea (2004) Stratégiai beruházások reálopciós megközelítése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 53-61.

Fehér, Péter, Móricz, Péter and Németh, Patrícia (2004) Számítástechnikai hulladékok kezelési lehetőségei és gyakorlata Magyarországon (The possibilities and practice of computer waste management). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (Klnsz). pp. 121-131.

Benczik, Judit (2004) Tanulás - újabb hóbort vagy igazi sarokkő a vállalati teljesítmény megértésében? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (12). pp. 23-30.

Pecze, Krisztina and Wimmer, Ágnes and Tarcali, Eszter (2004) Teljesítménymérés a stratégia szolgálatában - iparági tapasztalatok. Working Paper. BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Véry, Zoltán (2004) Tudáscontrolling a technológiatranszfer során. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (9). pp. 34-45.

Galasi , Péter (2004) Túlképzés, alulképzés és bérhozam a magyar munkaerőpiacon, 1994-2002. Közgazdasági Szemle, 51 (5). pp. 449-471.

Czakó, Erzsébet and András, Krisztina (2004) Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (3). pp. 57-58.

Krisztián, Béla (2004) Vállalati kultúra / Borgulya Istvánné, Barakonyi Károly (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (9). pp. 54-55.

Janky, Béla and Lengyel, György (2004) Vállalati magatartás és túlélési esélyek a posztszocialista átmenetgazdaságban (Corporate behaviour and chances of survival in a post-socialist transitional economy). Közgazdasági Szemle, 51 (7-8). pp. 699-716.

Móricz, Dániel (2004) Vállalati szolgáltatási nyugdíjprogramok optimális befektetési politikája és fedezettségi szintje az Egyesült Államokban. Közgazdasági Szemle, 51 (12). pp. 1113-1131.

Szentmiklósi, Miklós (2004) Vállalati tervezés és sorozatnagyság. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 42-52.

Hoványi, Gábor (2004) Vállalati válságmenedzselés napjainkban és "módszereinek" néhány makrogazdasági tanulsága. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (1). pp. 28-40.

Somogyvári, Márta (2004) Vállalati válságmenedzselés napjainkban és "módszereinek" néhány makrogazdasági tanulsága. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (1). pp. 41-47.

Nádasdy, Bence (2004) Értékpapírosítás: A bankok válasza a szabályozásra? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (ksz.). pp. 87-94.

Pintér, Éva (2004) Értékteremtés a banki szolgáltatásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 18-23.

Rubóczky, István (2004) Üzleti etika / Pálinkás Jenő (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (11). pp. 58-59.

Osman, Péter (2004) Üzleti fogalomtár / szerk. Chikán Attila, Wimmer Ágnes (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (9). pp. 57-58.

Wimmer, Ágnes (2004) Üzleti teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (9). pp. 2-11.

This list was generated on Sat Apr 20 01:49:12 2024 UTC.