Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 145.

Szabó, Katalin (2005) "Alfák és béták". Vita a népesség, a foglalkoztatás és a nyugdíj összefüggéseiről. Közgazdasági Szemle, 52 (5). pp. 448-461.

Darvas, Zsolt and Vadas, Gábor (2005) A New Method For Combining Detrending Techniques with Application to Business Cycle Synchronization of the New EU Members. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Szabó, Katalin (2005) A Nádor utcától a Budaörsi útig: A fél évszázados Közgazdaságtudományi Intézet. Közgazdasági Szemle, 52 (1). pp. 61-65.

Garaj, Erika (2005) A bizalom szerepe a tudástranszfer folyamatában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (12). pp. 2-18. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.12.01

Kaderják, Péter, Ábrahám , Árpád and Pál, Gabriella (2005) A csökkenő halálozási és baleseti kockázat közgazdasági értéke Magyarországon: Egy munkaerő-piaci elemzés eredményei. Közgazdasági Szemle, 52 (3). pp. 231-248.

Kristóf, Tamás (2005) A csődelőrejelzés sokváltozós statisztikai módszerei és empirikus vizsgálata. Statisztikai Szemle, 83 (9). pp. 841-863.

Hajdu, Ottó (2005) A diszkrét kiválasztási modell becslése Cox-regresszióval (Parameter estimation for multinomial discrete choice model using Cox-regression). Szigma, 36 (3-4). pp. 113-128.

Kovács, Kármen (2005) A divatadaptáció dinamikus modellezése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (12). pp. 44-54. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.12.04

Darvas, Zsolt, Szapáry, György and Rose, Andrew K. (2005) A fiskális divergencia és a konjunktúraciklusok együttmozgása - a felelőtlen fiskális politika az aszimmetrikus sokkok forrása (Fiscal divergence and business cycle synchronization: irresponsibility is idiosyncratic). Közgazdasági Szemle, 52 (12). pp. 937-959.

Lengyel, György and Szántó, Zoltán (2005) A gazdasági élet szociológiája. AULA Kiadó.

Fenyvesi, Éva (2005) A hatékony válságkommunikáció. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (4). pp. 23-28. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.04.03

Virág, Miklós and Dóbé, Sándor (2005) A hazai csődmodell-család alkalmazása ágazati centroidokra. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (4). pp. 45-54. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.04.05

Kocsis, Viktória (2005) A hálózatok közötti aszimmetria hatása a mobilszolgáltatók végződtetési díjára. Közgazdasági Szemle, 52 (7-8). pp. 663-685.

Kiss, Károly Miklós (2005) A kapcsolatháló-elemzés szervezeti lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (3). pp. 31-38. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.03.04

Topcu, Katalin (2005) A kulturstandard módszer, mint az interkulturális kooperációk elemzésének egyedi eszköze. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (10). pp. 2-16. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.10.01

Hetesi, Erzsébet and Rekettye, Gábor (2005) A lojalitás dimenzióinak longitudinális mérése a hazai lakossági energiafogyasztók körében faktoranalízis alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (3). pp. 48-57. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.03.06

Rubóczky, István (2005) A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (1). pp. 54-55. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.01.07

Némethné, Pál, Katalin (2005) A modern információtechnológiák alkalmazásának hatása a gazdaság versenyképességére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (9). pp. 37-46. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.09.04

Berlinger, Edina (2005) A nyugdíjrendszer és a diákhitelrendszer összekapcsolása. Közgazdasági Szemle, 52 (9). pp. 631-647.

Rubóczky, István (2005) A projektvezetés mestersége (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 114-115. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.17

Görög, Mihály (2005) A projektvezetési eszköztár alkalmazásának elméleti alapjai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (6). pp. 2-22. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.06.01

Lesi, Mária and Pál, Gabriella (2005) A széndioxid emisszió kereskedelem bevezetésének várható hatása a hazai villamos energia piacra. Working Paper. Pénzügyminisztárium, Budapest.

Lesi, Mária and Pál, Gabriella (2005) A szénmonoxid emisszió kereskedelem elméleti alapjai és Európai Uniós szabályozása. Working Paper. Pénzügyminisztérium, Budapest.

Fehér, Péter (2005) A technológiák szerepe a tudásmenedzsment folyamatok támogatásában (The role of technologies in the support of knowledge management processes). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (4). pp. 11-22. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.04.02

Kő, Andrea (2005) A tudásreprezentáció és a tudásmegosztás információtechnológiai megoldásai a személyazonosság-menedzsment területén (Knowledge Representation and Sharing for Identity Management Domain). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 39-44. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.04

Nagy, Péter (2005) A tudósvállalatok értékelési sajátosságai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (12). pp. 55-61. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.12.05

Németh, Patrícia (2005) A versenyképesség és a környezetvédelem kapcsolata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (9). pp. 47-57. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.09.05

Kunos, István (2005) A vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus megközelítése a humánetológia tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (4). pp. 55-59. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.04.06

Kohut, Zsófia, Nagy, Adrienn and Dobos, Imre (2005) A visszutas logisztika: Egy fogalmi keret. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (2). pp. 47-54. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.02.05

Tasnádi, Attila (2005) A way of explaining unemployment through a wage-setting game. Labour Economics, 12 (2). pp. 191-203.

Tari, Ernő (2005) Airbus: Egy nemzetközi légiipari stratégiai szövetség fejlődése I. rész. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (5). pp. 44-54. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.05.06

Tari, Ernő (2005) Airbus: Egy nemzetközi légiipari stratégiai szövetség fejlődése II. rész. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (6). pp. 48-55. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.06.05

Osman, Péter (2005) Anglia, egy eltűnő ideál (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (1). pp. 52-53. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.01.05

State Audit Office of Hungary (2005) Articles about the Pension System. Public Finance Quarterly, 50 (consol). pp. 132-134.

Berde, Éva (2005) Attractive Workplace for All: A contribution to the Lisbon Strategy at company level in Hungary. A feasibility study for Hungary. Working Paper. Corvinus University of Budapest.

Winkler, Ingo (2005) Atypical modes of employment in East German SMEs - patterns of utilization, intentions and problems. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 84-91. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.10

Izikné Hedri, Gabriella (2005) Az EU, mint a szabadság, biztonság és jog térsége (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (2). pp. 58-59. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.02.08

Román, Zoltán (2005) Az EU-csatlakozás után : Kihívások a gazdaság és a kutatás számára. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (1). pp. 48-51. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.01.04

Báthory, Zsuzsanna (2005) Az IMD és a Weforum versenyképességi jelentéseinek struktúrája és módszertani háttere. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Jenei, György (2005) Az egészségügy mint közpolitikai probléma. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport, Budapest.

Bauer, András and Mitev, Ariel Zoltán (2005) Az eladásmenedzsment kihívásai az elkövetkező évtizedben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (12). pp. 19-27. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.12.02

Heidrich, Balázs and Somogyi, Aliz (2005) Az elengedett kéz dilemmája, avagy a vezetők kulturális lehetőségei a szolgáltató és közigazgatási szervezetekben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (9). pp. 2-14. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.09.01

Virág, Miklós and Kristóf, Tamás (2005) Az első hazai csődmodell újraszámítása neurális hálók segítségével. Közgazdasági Szemle, 52 (2). pp. 144-162.

Juhász, Péter (2005) Az emberi erőforrás értékelési kérdései. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (1). pp. 13-32. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.01.02

Kristóf, Tamás (2005) Az erőforrás- és költségtervezés jövőbeni gyakorlatának elméleti és módszertani megalapozása I. rész. Katonai Logisztika, 13 (3). pp. 34-51.

Kristóf, Tamás (2005) Az erőforrás- és költségtervezés jövőbeni gyakorlatának elméleti és módszertani megalapozása II. rész. Katonai Logisztika, 13 (4). pp. 3-26.

Tóth, László (2005) Az információgazdaság kompetens munkavállalói. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (4). pp. 2-9. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.04.01

Kiszl, Péter (2005) Az információgazdálkodás kihívásai a globális információs gazdaság korában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (2). pp. 38-46. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.02.04

Nemeslaki, András and Aranyossy, Márta (2005) Az információtechnológia vállalati értékteremtésének elméletei, szemléletmódjai és módszerei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 27-38. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.03

Török, L. Gábor (2005) Az informális kapcsolati háló és a kompetenciák - szociometria és 360 fokos értékelés alkalmazása egy felsővezetői team vizsgálata során. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (4). pp. 29-44. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.04.04

Szakolczai, György (2005) Az iskola és az élet: A magyar makroökonómiai felsőoktatás helyzete: Hozzászólás Bárczy Péter cikkéhez. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (5). pp. 55-60. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.05.07

Farkas, Ferenc and Molnár, Mónika (2005) Az állami szabályozók és az ágazati standardok szerepe a nonprofit szervezetek vezetésében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (10). pp. 57-62. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.10.06

Kenesei, Zsófia (2005) Az árinformációk keresése, feldolgozása és felhasználása a vásárlások során: A szakértelem és az érdekeltség szerepe. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (3). pp. 39-47. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.03.05

Kárpáti, Tibor (2005) Az érdekhordozói elmélet hatékonyságnövelő szerepének vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (11). pp. 11-26. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.11.02

Kosztopulosz, Andreász and Makra, Zsolt (2005) Az üzleti angyal hálózatok szerepe a nem intézményesült kockázatitőke-piac fejlesztésében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 15-26. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.02

Juhász, Péter (2005) Az üzleti kapcsolatok pénzügyi értékelési lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (5). pp. 35-43. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.05.05

Wimmer, Ágnes (2005) Az üzleti kapcsolatok értékelése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (5). pp. 4-13. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.05.02

Wimmer, Ágnes (2005) Az üzleti kapcsolatok értékteremtő szerepe - egy kutatás háttere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (5). pp. 2-3. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.05.01

Pecze, Krisztina (2005) Az üzleti kapcsolatok értékteremtő szerepének vizsgálata stratégiai nézőpontból. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (5). pp. 25-34. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.05.04

Medvegyev, Péter (2005) Bevezetés a sztochasztikus analízisbe közgazdászoknak (Introducing stochastic analysis). Szigma, 36 (1-2). pp. 1-30.

Veres, János (2005) Challenges to the Hungarian Economy – Inside the EU but Before Introducing the Euro. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 5-14.

Kovács, Árpád (2005) Competitiveness and Public Finances – Alternatives for Selecting Action Scenarios. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 26-49.

Nita, Mircea, Aurel (2005) Contributions of marketing and management approach on communication with applications in the field of image and public relations. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 101-107. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.12

Rédei, D. and Hufnagel, Levente (2005) Cydnidae (Heteroptera) from the Oriental Region and New Guinea. Rovartani közlemények - Folia entomologica Hungarica , 66 . pp. 9-15.

Száz, János and Király, Júlia (2005) Derivatív pénzügyi termékek árdinamikája és az új típusú kamatlábmodellek (Interest rate models and the price processes of financial derivatives). Szigma, 36 (1-2). pp. 31-60.

Bencsik, Andrea (2005) Dolgozói elégedettség: A szervezeti versenyképességet befolyásoló tényező. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (6). pp. 41-47. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.06.04

Lublóy, Ágnes (2005) Dominóhatás a magyar bankközi piacon. Közgazdasági Szemle, 52 (4). pp. 377-401.

Osman, Péter (2005) Egyszerűen ZEN (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (5). p. 61. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.05.08

Makó, Csaba (2005) Embracing the Knowledge Economy: The Dynamic Transformation of the Finnish Innovation System (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (2). pp. 55-57. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.02.06

Voszka, Éva (2005) Encouragement of Competition – with Negotiation. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 106-112.

Darvas, Zsolt and Rose, Andrew K. and Szapáry, György (2005) Fiscal Divergence and Business Cycle Synchronization: Irresponsibility is Idiosyncratic. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Kertesi, Gábor and Varga, Júlia (2005) Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 52 (7-8). pp. 633-662.

Papp, Ferenc (2005) Gondolatok az e-business jelentőségéről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (11). pp. 40-55. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.11.04

Gonda, György (2005) Hegymenetben a vezetési tanácsadási ipar. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (10). pp. 51-56. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.10.05

Király, Gábor (2005) Hovatovább STS?: Fejtegetések az értelmezési flexibilitás, a hiányzó tömeg, a kiborg és a demokrácia kapcsán. Replika, 51-52 . pp. 25-56.

Delfmann, Werner (2005) How supply chain management can contribute to European integration? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 92-100. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.11

Bokor, Attila, Bíró, Kata, Kováts, Gergely, Takács, Sándor and Toarniczky, Andrea (2005) Humán tükör - körkép a hazai szervezetekben a HR tevékenységre vonatkozó elvárásokról és annak megítéléséről I. rész. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (1). pp. 33-47. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.01.03

Bokor, Attila, Bíró, Kata, Kováts, Gergely, Takács, Sándor and Toarniczky, Andrea (2005) Humán tükör - körkép a hazai szervezetekben a HR tevékenységre vonatkozó elvárásokról és annak megítéléséről II. rész. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (2). pp. 16-30. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.02.02

Osman, Péter (2005) Igazságot Magyarországnak: A trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (3). p. 58. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.03.07

Zalai, Ernő and Révész, Tamás and Regemorter, Denise van and Kouvaritakis, Nikos and Paroussos, Leonidas and Stroblos, Nikos (2005) Impacts of energy taxation in the enlarged European Union, evaluation with GEM-E3 Europe. Working Paper. European Commission DG TAXUD.

Aranyossy, Márta and Nemeslaki, András (2005) Információtechnológiai beruházások megtérülésének modellezése: Problémák és megoldások egy vállalati portál példáján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (9). pp. 24-36. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.09.03

Ternai, Katalin (2005) Integrált gazdálkodás - "nem középiskolás fokon". Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (2). pp. 31-37. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.02.03

Kopányi, Tamás (2005) Integrált vállalatirányítási rendszerek a vállalati értékmaximalizálás szolgálatában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (11). pp. 27-39. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.11.03

Poór, József and Karoliny, Mártonné (2005) Konvergenciák és divergenciák az emberi erőforrás menedzsmentben - hazai sajátosságok. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (10). pp. 25-37. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.10.03

Hofmeister Tóth, Ágnes, Kainzbauer, Astrid, Brück, Frank and Neulinger, Ágnes (2005) Kulturális értékek, kulturális dimenziók és kulturális standardok : Empirikus vizsgálat a bécsi és a budapesti menedzserek körében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (2). pp. 2-15. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.02.01

Hofmeister Tóth, Ágnes and Simányi, Léna (2005) Kultúraközi összehasonlító értékkutatás a becsületességről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (10). pp. 17-24. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.10.02

Jenei, György (2005) Közszolgálati közgazdaságtan, egészség-gazdaságtan, Európai Uniós követelmények. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport, Budapest.

Kristóf, Tamás (2005) Lehetséges-e tudományosan megalapozott társadalmi előrejelzést készíteni? Magyar Tudomány, 166 (8). pp. 1017-1025.

Chikán, Attila, Kovács, Erzsébet and Tátrai, Tünde (2005) Macroeconomic characteristics and inventory investment: a multi-country study. International Journal of Production Economics, 93-94 (1). pp. 61-73. DOI 10.1016/j.ijpe.2004.06.006

Szalay, Györgyi (2005) Magyarok német tükörben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (12). pp. 28-43. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.12.03

Lublóy, Ágnes (2005) Magyarországi bankfúziók és a bankszektor jövője. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (3). pp. 2-9. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.03.01

Mandják, Tibor (2005) Marketing-szemléletmód és az üzleti kapcsolatok (Marketing-outlook and business relations). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (5). pp. 14-24. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.05.03

Stahl, János (2005) Mi van/lesz a magánnyugdíj-pénztári szolgáltatásokkal? Közgazdasági Szemle, 52 (6). pp. 599-607.

Osman, Péter (2005) Miért futnak egyre gyorsabban az évek? (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (1). pp. 53-54. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.01.06

Vétek, Gábor, Fail, József and Pénzes, Béla (2005) Málnafajták ellenállósága a málnavessző-szúnyoggal szemben. Kertgazdaság, 37 (1). pp. 66-72.

Tóth, József (2005) Működési versenyképesség és hajtóerői a hazai húsiparban. Közgazdasági Szemle, 52 (7-8). pp. 743-762.

Gaál, Zoltán, Szabó, Lajos and Kovács, Zoltán (2005) Nemzetközi vállalati stratégiák és a nemzeti-vállalati kultúrák összefüggései. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 2-14. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.01

Virág, Miklós and Kristóf, Tamás (2005) Neural Networks in Bankruptcy Prediction - A Comparative Study on the Basis of the First Hungarian Bankruptcy Model. Acta Oeconomica, 55 (4). pp. 403-425.

Becsky, Róbert (2005) Nonbusiness marketing és menedzsment (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 108-109. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.13

Gömöri, András (2005) Nyugdíjrendszer és játékelmélet: Megjegyzések Mészáros József cikkéhez. Közgazdasági Szemle, 52 (7-8). pp. 732-742.

Baritz, Sarolta Laura and Kocsis, Tamás (2005) On realizing the principles of Gaudium et spes in a post-communist country: Searching for christian entrepreneurs and roots of individuals in Hungary at the time of globalization. In: The Call to Justice: The Legacy of Gaudium Et Spes 40 Years Later, 2005. 03.16-19., Vatican City.

Hetényi, István (2005) One Book – Three Reviews : ”Can Sustainable Growth be Maintained?”. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 120-131.

Tóth, József (2005) Operational Competitiveness and its Driving Forces in the Hungarian Meat Sector. In: EAAE NJF Seminar no. 381, 24-25 November 2005, Helsinki, Finland.

Varga, Mihály (2005) PPPs in Hungary – Do They Hurt Us or Help Us? – Analysis on how PPPs work, how they are viewed, how they come into play domestically, and what types of problems do they trigger. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 59-73.

Hideg, Éva (2005) Paradigma a tudományelméletben és a társadalomtudományi kutatásokban. Jövőelméletek, 14 . Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszék, Budapest. . ISBN 9635033362

Farkas, Ferenc (2005) Peter Ferdinand Drucker (1909. nov. 19. - 2005. nov. 11.). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (12). pp. 62-63. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.12.06

Madácsi, Roland (2005) Projektfinanszírozás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (6). pp. 32-40. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.06.03

Mangol, Csilla (2005) Projektkontrolling és az SAP. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (6). pp. 23-31. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.06.02

Csapodi, Pál (2005) Public Finance Quarterly Renewed. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 3-4.

Thom, Norbert and Ritz, Adrian (2005) Public management : Egy innovatív koncepció az állami szektor vezetésére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 53-65. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.06

Rubóczky, István (2005) Pénzügy(rendszer)tan (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 115-116. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.18

Krisztián, Béla (2005) Rendszerváltás a felsőoktatásban: Bologna-folyamat, modernizáció (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (2). pp. 57-58. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.02.07

Osman, Péter (2005) Sales & marketing szakszótár : Angol-magyar-angol (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 111-112. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.15

Hufnagel, Levente (2005) Seasonal dynamic pattern analysis in service of climate change research. A methodical case-study - monitoring and simulation based on an aquatic insect community. Applied Ecology and Environmental Research, 3 (1). pp. 79-132.

Becsky, Róbert (2005) Sikerkovácsok: Képzelt riport egy nemzetközi menedzsertalálkozóról (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 109-111. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.14

Bozóki, Sándor (2005) Solving the Least Squares Method problem in the AHP for 3 X 3 and 4 X 4 matrices. Central European Journal of Operations Research, 13 (3). pp. 255-270.

Halm, Tamás (2005) Sustainable Growth in the Hungarian Economy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 95-105.

Angyal, Ádám (2005) Személyi kapcsolati tőke. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (11). pp. 2-10. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.11.01

Kristóf, Tamás (2005) Szervezetek jövőbeni fennmaradása különböző megközelítésekben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (9). pp. 15-23. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.09.02

Hidalgo, Ignacio, Szabó, László, Ciscar, Juan Carlos and Soria, Antonio (2005) Technological prospects and CO2 emission trading analyses in the iron and steel industry: A global model. Energy, 30 (5). pp. 583-610. DOI 10.1016/j.energy.2004.05.022

Letenyei, László, ed. (2005) Településkutatás : Módszertani kézikönyv és szöveggyűjtemény. TeTT könyvek. . ISBN 963-0606-24-0 DOI 10.14267/963-0606-24-0

Wimmer, Ágnes (2005) Teljesítménymérés és döntéstámogatás az üzleti szférában = Performance measurement and decision support in business practice. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Balázs, Péter (2005) The Future of the European Union. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 50-58.

Asztalos, László György (2005) The Hungarian Financial Supervisory Authority Established 90 Years Ago. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 74-94.

Bartek-Lesi, Mária and Pál, Gabriella (2005) The Polluter Profits Principle: A Note on the Grandfathering of CO2 Emissions Rights in Lax-Cap Trading Regimes. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Molnár, Bálint and Pesti, István (2005) The Unified Digital Radio Telecommunications (UDR) Network of The Hungarian Government. In: TETRA World Congress, 28 November - 1 December 2005, Frankfurt am Main, Germany.

Warhurst, Chris (2005) The knowledge economy: An opportunity for radical workplace intervention? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 73-83. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.09

Várhegyi, Éva (2005) Transformation, Development, and Characteristics of the Hungarian Banking Sector. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 113-119.

Schneider, Henrik (2005) Tudásmenedzsment a mobiltávközlésben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 45-52. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.05

Pintér, Miklós (2005) Type space on a purely measurable parameter space. Economic Theory, 26 (1). pp. 129-139. DOI 10.1007/s00199-004-0501-9

Kocsis, Tamás (2005) Tér és teljesség - Fenntarthatóság a területhasználatban és az építési tevékenységben. Kovász, IX (1-4). pp. 5-39.

Szüle, Borbála (2005) Tőkepiacok kockázati hatásai a pénzügyi konglomerátumokban. Szigma, 36 (1-2). pp. 93-112.

Gelei, Andrea and Nagy, Judit (2005) Versenyképesség az autóipari ellátási láncban - a vevői érték és dimenziói az egyes beszállító típusok esetében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (3). pp. 10-20. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.03.02

Jenei, István (2005) Versenyképesség az autóipari ellátási láncban - alapvető képességek az egyes beszállító típusok esetében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (3). pp. 21-30. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.03.03

Kiss, Katalin (2005) Versenyképesség Írországban - Az ír versenyképességi tanács működése és eredményei. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Rubóczky, István (2005) Vezetői üzleti gazdaságtan: Haladó vezetői számvitel (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 112-114. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.16

Angyal, Ádám (2005) Vállalati felelősség mint érték. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (1). pp. 2-12. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.01.01

Győrffy, Ágnes and Pogátsa, Zoltán (2005) Vállalati hálózatok és versenyképességi tényezők a magyar gazdaságfejlődésben - Nyugat-Dunántúl példája. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (10). pp. 38-50. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.10.04

Wimmer, Ágnes and Csesznák, Anita (2005) Vállalati jellemzők és összefüggéseik az EU-csatlakozás idején. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Wimmer, Ágnes (2005) Vállalatközi kapcsolatok az EU-csatlakozás idején. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Sterbenz, Tamás (2005) Válogatott menedzsmentproblémák - stratégia a magyar női kosárlabda-válogatottnál. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 66-69. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.07

Parragh, László (2005) Why is it Important to Modernize Public Finances and Public Services? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 50 (consol). pp. 15-25.

Hufnagel, Levente, Gaál, Márta and Sipkay, Csaba (2005) Zoocoenological state of microhabitats and its seasonal dynamics in an aquatic macroinvertebrate assembly (Hydrobiological case studies on lake Balaton, No. 1.). Applied Ecology and Environmental Research, 3 (2). pp. 107-137.

Komáromi, György (2005) Összehasonlító gazdaságtan és az információs társadalom. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (7-8). pp. 70-72. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.07.08

Rubóczky, István (2005) Üzleti tudás az adatok mélyén: Adatbányászat alkalmazói szemmel (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (5). pp. 62-63. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2005.05.09

This list was generated on Wed Apr 17 01:48:52 2024 UTC.