Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 226.

Ferenczy, Antal and Eppich, Boglárka and Varga, Réka Dóra and Bíró, István and Kovács, Attila and Petrányi, Gergely and Hirka, Anikó and Szabóky, Csaba and Isépy , István and Prsizter, Szaniszló and Türei, Dénes and Gimesi , László and Garamvölgyi , Ágnes and Homoródi , Réka and Hufnagel, Levente (2010) Comparative analysis of the relationship between phenological phenomena and meteorological indicators based on insect and plant monitoring. Applied Ecology and Environmental Research, 8 (4). pp. 367-376. ISSN 1589-1623

Berács, József and Temesi, József and Hrubos, Ildikó, eds. (2010) "Magyar Felsőoktatás 2009" Konferencia előadások. NFKK Füzetek (4). Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest. ISBN 978 963 06 9061 4

Gábor R., István (2010) "Minimálbér-paradoxon" versenyzői munkaerőpiacon? ("Minimum-wage paradox" in a competitive labour market? Lessons from an experimental line of thought). Közgazdasági Szemle, 57 (2). pp. 132-141. ISSN 0023-4346

Bitó, János and Czerny, József (2010) A Balanced Scorecard alkalmazása egy termelő vállalat létesítménygazdálkodási funkciójára. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (1). pp. 57-64. ISSN 0133-0179

Tirnitz, Tamás József (2010) A BÉT-en jegyzett társaságok önkéntes stratégiai adatszolgáltatása. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (1). pp. 38-47. ISSN 0133-0179

Virág, Attila (2010) A Déli Áramlat projekt közpolitikai elemzése. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (5). pp. 56-64. ISSN 0133-0179

Kelemen, József (2010) A Magyar Közgazdasági Társaság 1920-as pénzügyi ankétja. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 140-160.

Csepeti, Ádám (2010) A Miles és Snow-féle stratégiatipológia kutatási kérdései (Research issues of Miles and Snow strategic typology). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (11). pp. 15-30. ISSN 0133-0179

Habis, Helga and Herings, Jean-Jacques P. (2010) A Note on The Weak Sequential Core of Dynamic TU Games. Working Paper. METEOR, Maastricht Research School of Economics of Technology and Organization, Maastricht.

Kozma, Miklós (2010) A Public-Private Partnership strukturális modelljeinek összevetése = Comparison of Public-Private Partnership models. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Müller, Helga (2010) A Shackletoni krízismenedzsment tanulságai a pénzügyi válság idején. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (12). pp. 45-56. ISSN 0133-0179

Bara, Zoltán (2010) A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek. In: Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 8-24.

Vörösmarty, Gyöngyi and Tátrai, Tünde and Havasi, Zoltán (2010) A beszerzés helye és szerepe a Magyarországi kis- és középvállalatoknál (The Role of Purchasing in the Hungarian Small and Medium Enterprises). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (12). pp. 36-44. ISSN 0133-0179

Dörnyei, Krisztina (2010) A csomagoláson található információtartalom újragondolása sokdimenziós skálázással az élelmiszeripar példáján (Rethinking of information content on food packaging using multidimensional scaling). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (12). pp. 57-69. ISSN 0133-0179

Barakonyi, Károly (2010) A felsőoktatás versenyképességéről. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (12). pp. 4-19. ISSN 0133-0179

Horváth, Dóra and Nádasi, Katalin (2010) A feltételes médium: mobiltelefon, mint reklámcsatorna. Marketing & Menedzsment, 44 (1). pp. 48-59. ISSN 1219-0349

Móczár, József (2010) A fizikai matematika legújabb eredményei mint a közgazdaság-tudomány lehetséges vizsgálati eszközei (The newest results of physical mathematics as the possible investigation tools of economics). Alkalmazott matematikai lapok, 27 (1). pp. 41-77. ISSN 0133-3399

Pitti, Zoltán (2010) A gazdasági válság és az EU közteherviselési gyakorlatának változása. Köz-gazdaság, 5 (2). pp. 21-32. ISSN 1788-0696

Kertész, Krisztián (2010) A gazdaságpolitika tökéletlen informáltsága esetén mikor hatékonyabb kvótával és mikor hatékonyabb pigou-i adóval szabályozni az ipari környezetszennyezés mértékét? In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 25-36.

Forgó, Ferenc (2010) A generalization of correlated equilibrium: A new protocol. Mathematical Social Sciences, 60 (3). pp. 186-190. ISSN 0165-4896 DOI 10.1016/j.mathsocsci.2010.08.002

Hámori, Balázs and Szabó, Katalin (2010) A gyenge hazai innovációs teljesítmény intézményi magyarázatához. Vitaírás a nemzetközi innovációs versenyben való részvétel akadályairól (Towards an institutional explanation of the country's weak innovation performance). Közgazdasági Szemle, 57 (10). pp. 876-897. ISSN 0023-4346

Szőke, Szabolcs (2010) A gépészkarokon tanuló hallgatók vállalkozásalapítási motivációi. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (9). pp. 58-61. ISSN 0133-0179

Medvegyev, Péter (2010) A hasznossági függvények és a kockázatsemleges mérték. Hitelintézeti Szemle, 9 (6). pp. 487-496. ISSN 1588-6883

Fiáth, Attila and Megyes, Judit and Tóth, Andrea (2010) A hazai postapiaci liberalizációra való felkészülés kérdéskörei. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (5). pp. 37-46. ISSN 0133-0179

Bárdos, Pál Péter and Nagy, Balázs and Tóth, Andrea (2010) A hazai víz- és csatornamű-üzemeltetési piac feltárása, a víz és csatornaközművek árazási, árszabályozási gyakorlatának vizsgálata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (5). pp. 47-55. ISSN 0133-0179

Farkas, Dávid and Hagymási, Gergely and Nagy, Balázs (2010) A helyközi közösségi közlekedés jelenlegi helyzetének ismertetése és hazai szervezésének lehetőségei. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (5). pp. 26-36. ISSN 0133-0179

Fiáth, Attila and Megyes, Judit (2010) A hálózatos iparágak szabályozási környezete. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (5). pp. 4-11. ISSN 0133-0179

Kapás, Judit (2010) A kapitalista vállalat gazdaságtörténeti és vállalatelméleti magyarázatai: áttekintés és kritika. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (9). pp. 17-28. ISSN 0133-0179

Jenei, István (2010) A karcsú (lean) elvek alkalmazásának tapasztalatai az egészségügyi folyamatok fejlesztésében (Experiences of the adaptation of lean management in the development of healthcare processes). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (1). pp. 18-37. ISSN 0133-0179

Losonci, Dávid and Demeter, Krisztina and Jenei, István (2010) A karcsú (lean) menedzsment és a versenyképesség (The lean management and competitiveness). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (3). pp. 26-42. ISSN 0133-0179

Kelemen, Zita (2010) A kereskedelmi márkázás hazai gyakorlatának empirikus vizsgálata, különös tekintettel az utilitárius és hedonista termékek körére. PhD, Nyugat-magyarországi Egyetem.

Bakó, Barna (2010) A kiskereskedelmi árrögzítés versenyfokozó hatása (The competition-enhancing effect of retail price maintenance). Közgazdasági Szemle, 57 (7-8). pp. 666-676. ISSN 0023-4346

Nagy, Sándor Gyula (2010) A kohéziós politika hatékonysága (The efficiency of cohesion policy). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 117-135. ISSN 1788-0696

Bodzási, Balázs (2010) A konzorciális hitelnyújtás jogi kérdései, különös tekintettel a biztosítékokra. In: Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Intézet, Budapest, pp. 72-90. ISBN 9789635034208

Nagy, Sándor Gyula (2010) A kétszintű pályázati rendszer elemzése és kritikája. Európai Tükör, 15 (5). pp. 95-105. ISSN 1416-6151

Miklós-Somogyi, Patrícia and Balogh, László (2010) A költségvetés és az infláció európai összehasonlító elemzése, 1999-2007. Köz-gazdaság, 5 (1). pp. 85-100. ISSN 1788-0696

Benczes, István and Kutasi, Gábor (2010) A költségvetési politika fenntarthatósága és a szabályalapú gazdaságpolitika (The sustainability of fiscal policy and a rule-based economic policy). Köz-gazdaság, 5 (2). pp. 59-74. ISSN 1788-0696

Tátrai, Tünde (2010) A közbeszerzés jogi és hatékonysági aspektusai (The legal and efficiency aspects of public procurement). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 68-76. ISSN 0133-0179

Móczár, József (2010) A közgazdaságtan válsága. Neoklasszikus versus keynesi közgazdaságtan. Magyar tudomány, 171 (3). pp. 318-330. ISSN 0025-0325

Lublóy, Ágnes and Tóth, Eszter (2010) A közép-kelet-európai bankfúziók eredményessége (The success of the bank mergers in Central Eastern Europe). Közgazdasági Szemle, 57 (1). pp. 37-58. ISSN 0023-4346

Kozma, Miklós (2010) A közérdek védelmének intézményei Public-Private Partnership esetében = Institutional approaches to protecting public interest in Public-Private Partnership projects. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dömötör, Barbara and Marossy, Zita (2010) A likviditási mutatószámok struktúrája (Structure of liquidity measures). Hitelintézeti Szemle, 9 (6). pp. 581-603. ISSN 1588-6883

Hau, Orsolya and Pitz, Mónika and Torjai, László (2010) A lágyszárú biomassza ellátásilánc-menedzsment kérdései Az alapanyag-termelőktől az erőműig. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (10). pp. 62-70. ISSN 0133-0179

Veres, Pál (2010) A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra. A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 37-64.

Kelemen, Zita (2010) A magyar fogyasztói attitűd az előnyalapú saját márkákkal szemben. In: Új marketing világrend MOK 16. országos konferenciája, 2010. augusztus 26-27., Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapest.

Szerb, László (2010) A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességének mérése és vizsgálata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (12). pp. 20-35. ISSN 0133-0179

Neulinger, Ágnes (2010) A mobiltelefon piackutatási alkalmazásának lehetőségei. In: Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubjának országos konferenciája, 2010. augusztus 26-27., Budapest, Magyarország.

Vétek, Gábor and Szabó, Yvonne and Sárosi, Éva and Sipos, Kitti and Haltrich, Attila Krisztián and Fail, József and Hajdú, Zsuzsanna and Szabó, Árpád and Hári, Katalin and Pénzes, Béla (2010) A málnaültetvények integrált védelmének fejlesztését elősegítő rovartani kutatások eredményei. Kertgazdaság, 42 (1). pp. 50-57. ISSN 1419-2713

Jobbágy, Valér (2010) A mérés-értékelés szerepe a szakpolitika-alapú kormányzásban, a közigazgatásban és a közszolgáltatások nyújtásában. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (3). pp. 43-49. ISSN 0133-0179

Vetőné Mózner, Zsófia (2010) A nemzetközi kereskedelem környezeti hatásainak vizsgálata a karbon lábnyom segítségével. In: Évkönyv 2010 - Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar-Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar , pp. 157-171.

Wimmer, Ágnes (2010) A piaci normák sérülése, üzleti döntések és a vállalati hatékonyság (Violation of market norms, business decisions and firms’ efficiency). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 16-24. ISSN 0133-0179

Gelei, Andrea and Gémesi, Katalin (2010) A szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsmentjellemzői (Management specialties of supply chain of services). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (2). pp. 45-58. ISSN 0133-0179

Matyusz, Zsolt and Demeter, Krisztina (2010) A termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás eredményei 2009-2010 (Gyorsjelentés) = Results of an international research on manufacturing strategy and practices 2009-2010 (briefing). Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szántó, Richárd (2010) A tisztességes piaci magatartás kockázatai – adócsalás, adóelkerülés. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 51-59. ISSN 0133-0179

Bordáné Rabóczki, Mária (2010) A társaságirányítási jelentés és a könyvvizsgáló szerepvállalása Új elem az európai pénzügyi beszámolási kultúrában. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (11). pp. 2-14. ISSN 0133-0179

Gyulavári, Tamás (2010) A többcsatornás értékesítési rendszerek kihívásai - az online értékesítési csatorna integrálásának lehetőségei. In: Új marketing világrend MOK 16. országos konferenciája, 2010. augusztus 26-27., Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapest.

Fodor, Péter and Kiss, Tibor and Poór, József (2010) A válság hatása a HR-re és a tudásmenedzsmentre – négy kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (10). pp. 2-18. ISSN 0133-0179

Mészáros, Ádám (2010) A válság utáni autóipari beszállítói rendszerek és a hazai beszállítók lehetőségei. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (10). pp. 19-26. ISSN 0133-0179

Nováky, Erzsébet (2010) Alternative scenarios for Hungary for the year 2025. Society and Economy, 32 (1). pp. 47-64. ISSN 1588-9726

Kelemen, Zita and Némethné Tömő, Zsuzsa (2010) Alternative ways for private label manufacturing. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ tudományos közleményei, 17 (Termés). pp. 189-199. ISSN 2061-8336

Dobos, Imre and Vörösmarty, Gyöngyi (2010) Analysis of purchasing activity with discounted cash flow inventory models = Beszerzési tevékenység elemzése diszkontált pénzáramlású készletmodellel. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Móczár, József (2010) Anatomy and lessons of the global financial crisis. Is US consumption financed by Chinese savings? Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 55 (4). pp. 753-775. ISSN 0031-496X

Puppe, Clemens and Tasnádi, Attila (2010) Axiomatic Districting. Working Paper. .

Kacsirek, László (2010) Az EU-USA banánvita és ami mögötte van. Fordulat (8.). pp. 106-136. ISSN 1585-0560

Szent-Iványi, Balázs and Bató, Márk (2010) Az Európai Unió kibővítésének hatása a lisszaboni stratégia hatékonyságára. Tapasztalatok az Európa 2020 stratégia tervezéséhez (The effects of EU enlargement on the effectiveness of the Lisbon strategy - conclusion for the Europe 2020 strategy). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 73-86. ISSN 1788-0696

Keszey, Tamara (2010) Az információs technológia szerepe a magyar nagyvállalatok marketing tevékenységének támogatásában. Corvinus Marketing Tanulmányok, 1 (1). pp. 15-28. ISSN 2062-2376

Palánkai, Tibor (2010) Az integráció mérésének lehetőségei (Measuring the level of integration). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 47-72. ISSN 1788-0696

Barakonyi, Károly (2010) Az iskolateremtő Kindler József. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (3). pp. 58-65. ISSN 0133-0179

Bakonyi, Zoltán (2010) Az oksági homályosság relatív nézőpontja – egy új megközelítés. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (6). pp. 40-49. ISSN 0133-0179

Berde, Éva (2010) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-közvetítésének és munkaerőpiaci szolgáltatásainak vizsgálata 2004 és 2009 közt. Project Report. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Losonci, Dávid (2010) Bevezetés a lean menedzsmentbe – a lean stratégiai alapjai = Introduction to lean management – basic strategic elements of lean. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Darvas, Zsolt (2010) Beyond the crisis: prospects for emerging Europe. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Szüle, Borbála (2010) Biztosítási és pénzügyi kockázat együttes hatása a biztosítók szolvencia-számításánál (Common effect of insurance and financial risk in the solvency calculation of insurers). Szigma, 41 (1-2). pp. 39-59. ISSN 0039-2128

Szüle, Borbála (2010) Biztosítók kockázatdiverzifikációja (Risk diversification of insurers). Közgazdasági Szemle, 57 (7-8). pp. 634-651. ISSN 0023-4346

Aranyossy, Márta (2010) Business Value of Information Technology - Resource-based Analysis of E-commerce Business Value. In: CEMS Doctoral Consortium „ Innovation, ICT and Networks: The research agenda in E-business ”, September 26-29, 2010., Opatija, Croatia.

Dobos, Imre and Wimmer, Ágnes (2010) Buyback and return policies for a book publishing firm = Egy könyvkiadó vállalat visszavásárlási stratégiája. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Ágoston, Kolos (2010) CVaR számítás SRA algoritmussal (CVaR minimization by the SRA algorithm). Szigma, 41 (1-2.). pp. 61-73. ISSN 0039-2128

Hideg, Éva and Nováky, Erzsébet (2010) Changing attitudes to the future in Hungary. Futures, 42 (3). pp. 230-236. ISSN 0016-3287 DOI 10.1016/j.futures.2009.11.008

Dobos, Imre and Pintér, Miklós (2010) Cooperation in an HMMS-type supply chain: A management application of cooperative game theory = Kooperáció egy HMMS-típusú ellátási láncban: A kooperatív játékelmélet egy menedzsment alkalmazása. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Pintér, Miklós (2010) Cooperation in supply chains: A cooperative game theoretic analysis = Együttműködés ellátási láncokban: Egy kooperatív játékelméleti elemzés. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bede-Fazekas, Ákos (2010) Correlations between garden design plant applications and climate change. In: TÁMOP-Humbodt College for Environmental and Climate Protection, 2009.12.03, Sopron, Hungary.

Höhn, Mária and Cseke, Klára and Vendramin, G. G. and Hufnagel, Levente (2010) Current range characteristics of Swiss stone pine (Pinus cembra L.) along the Carpathians revealed by chloroplast SSR markers. Acta Biologica Hungarica, 61 (Suppl ). pp. 61-67. ISSN 0236-5383 DOI 10.1556

Bokor, Tamás (2010) Digiotész kontra netizen. Új média, mint lehetőség a nyilvánosság kiterjesztésére. In: Újmédia-konferencia, Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. (Unpublished)

Csaba, László (2010) Economics of the new member states: A post-crisis perspective. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 41-53. ISSN 1788-0696

Vadadi Fülöp, Cs. and Zsuga, K. and Hufnagel, Levente (2010) Effect of sampling effort and sampling frequency on the composition of the planktonic crustacean assemblage: a case study of the river Danube. Environmental Monitoring and Assessment, 163 (1-4). pp. 125-138. ISSN 0167-6369 DOI 10.1007/s10661-009-0822-z

Drégelyi-Kiss, Á. and Hufnagel, Levente (2010) Effects of Temperature–Climate Patterns on the Production of Some Competitive Species on Grounds of Modelling. Environmental Modeling & Assessment, 15 (5). pp. 369-380. ISSN 1420-2026 DOI 10.1007/s10666-009-9216-4

Kovács, Zoltán (2010) Egy ellátási lánc szimulációjának tapasztalatai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (10). pp. 53-61. ISSN 0133-0179

Zoltayné Paprika, Zita (2010) Elemzés vagy megérzés: a stratégiai döntéshozatal gyakorlata Californiában és Magyarországon = Analysis or Intuition: Strategic decision making in California and Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gelei, Andrea and Dobos, Imre and Kovács, Erzsébet (2010) Ellátási lánc kapcsolatok modellezése = Modeling of supply chain relationships. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csicsmann, László (2010) Eltérő modernizációs perspektívák a közel-keleti muszlim államokban (Different modernization perspectives in the middle eastern muslim countries). Köz-gazdaság, 5 (1). pp. 55-71. ISSN 1788-0696

Losonci, Dávid (2010) Emberi erőforrás menedzsment és gyakorlatai a lean termelésben – a tevékenységmenedzsment irodalmának tükrében = Human resource management and practices in lean manufacturing – review of Operations Management’s literature. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kaderják, Péter and Mezősi, András and Paizs, László and Szolnoki, Pálma (2010) Energiapolitikai ajánlások 2010 - A hazai árampiaci szabályozás kritikája és javaslatok a továbblépésre. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Bisztray, Márta and Kis, András and Muraközy, Balázs and Ungvári, Gábor (2010) Energy Efficiency Analysis of Water and Wastewater Utilities Based on the IBNET Database. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Mikudina, Boglárka and Érsek, Katalin and Arányi, Zsuzsanna and Juhos, Vera and Gulácsi, László (2010) Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 179-188.

Palánkai, Tibor (2010) Evaluation of the EU membership of the new member states. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 9-23. ISSN 1788-0696

Bakó, Barna (2010) Exclusive contracts in bilaterally duopolistic industries. Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Submitted)

Czike, Anna (2010) Fedezeti stratégia a gyakorlatban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (11). pp. 57-66. ISSN 0133-0179

Dobos, Imre and Tátrai, Tünde and Vörösmarty, Gyöngyi (2010) Fenntartható fejlődés = Sustainability issues in purchasing and supply management. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Darvas, Zsolt and Weizsäcker, Jakob von (2010) Financial Transaction Tax: Small is Beautiful. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Pitti, Zoltán (2010) Financial crisis and the change in the practice of applying common charge costs. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 99-112. ISSN 1788-0696

Darvas, Zsolt (2010) Fiscal Federalism in Crisis: Lessons for Europe from the US. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Benczes, István (2010) Fiscal adjustment and economic growth in the European Union. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 83-98. ISSN 1788-0696

Neulinger, Ágnes and Simon, Judit and Kelemen, Kata and Hofmeister Tóth, Ágnes and Bódi, Edit (2010) Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán - a hibrid vásárlói magatartás vizsgálata (Consumer behaviour on market of the Hungarian travel services – Examination of hybrid consumption). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (6). pp. 50-62. ISSN 0133-0179

Nyirő, Nóra (2010) Fordulópontnál, vagy csak így tovább?! A magyarországi rádiózás piacának elemzése. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (10). pp. 40-52. ISSN 0133-0179

Marton, Péter (2010) Framing the Game: Objections to Bapat’s Game-Theoretic Modeling of the Afghan Surge. Working Paper. CKKE.

Szent-Iványi, Balázs (2010) Földfelvásárlások Afrikában. Afrika Tanulmányok, 4 (4). pp. 40-55. ISSN 1788-6422

Csaba, László (2010) Gazdaságelmélet és gazdaságpolitika a válság után. Köz-gazdaság, 5 (2). pp. 39-58. ISSN 1788-0696

Pitti, Zoltán (2010) Gazdasági kórkép alulnézetből 2. rész (Syndrome of Hungarian Economy from Bottom-view - part 2.). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (9). pp. 29-44. ISSN 0133-0179

Pitti, Zoltán (2010) Gazdasági kórkép alulnézetből I. rész (Syndrome of Hungarian Economy from Bottom-view – I. part). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (6). pp. 2-23. ISSN 0133-0179

Nagy, Beáta and Kürtösi, Zsófia and Szekeres, Valéria (2010) Gender Budgeting kézikönyv. Unifem-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület, Budapest.

Ferrer-Balas, Didac and Lozano, Rodrigo and Huisingh, Donald and Buckland, Heloise and Zilahy, Gyula (2010) Going beyond the rhetoric: system-wide changes in universities for sustainable societies. Journal of Cleaner Production, 18 (7). pp. 607-610. ISSN 0959-6526 DOI 10.1016/j.jclepro.2009.12.009

Csaba, László (2010) Green growth - Mirage or reality? (Europe 2020. A promising strategy?). Intereconomics. Review of European Economic Policy, 45 (3). pp. 151-156. ISSN 0020-5346 DOI 10.1007/s10272-010-0332-9

Kocsis, Tamás (2010) Hajózni muszáj! - A GDP, az ökológiai lábnyom és a szubjektív jóllét stratégiai összefüggései ("Navigare necesse est." The connections between GDP, ecological footprint, and subjective welfare). Közgazdasági Szemle, 57 (6). pp. 536-554. ISSN 0023-4346

Ungvári, Gábor and Édes, Balázs and Gerencsér, Zsolt (2010) Hajózóút fejlesztés és hajózás - Dunai hajózóút fejlesztési javaslatok vizsgálata a belvízi fuvarozás szemszögéből (Ágazati költség-haszon elemzés). Working Paper. Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpont, Budapest.

Reszegi, László (2010) Hatékony piac – hatékony vállalat? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 3-15. ISSN 0133-0179

Vörösmarty, Gyöngyi (2010) Hatékony piac, hatékony beszerzés? Beszerzési döntések piacalakító hatásai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 60-67. ISSN 0133-0179

Boda, György (2010) Hatékony vállalat, hatékony társadalom. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 77-90. ISSN 0133-0179

Kornai, János (2010) Hiánygazdaság - többletgazdaság. Tanulmány a piac elméletéről - I. rész = Shortage economy surplus economy. A study on market theory I. Közgazdasági Szemle, 57 (11). pp. 925-957. ISSN 0023-4346

Kornai, János (2010) Hiánygazdaság − többletgazdaság. Tanulmány a piac elméletéről – II. rész = Shortage economy - surplus economy. A study on market theory II. Közgazdasági Szemle, 57 (12). pp. 1021-1044. ISSN 0023-4346

Némethné, Pál, Katalin (2010) Hol szökellnek a magyar gazellák? – A dinamikusan növekvő kis- és középvállalatok néhány jellemzője. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (4). pp. 32-44. ISSN 0133-0179

Mandják, Tibor and Szántó, Zoltán (2010) How can economic sociology help business relationship management? Journal of Business & Industrial Marketing, 25 (3). pp. 202-208. ISSN 0885-8624 DOI 10.1108/08858621011027795

Takács, Károly (2010) Hálózati kísérletek (Network experiments). Közgazdasági Szemle, 57 (11). pp. 958-979. ISSN 0023-4346

Varga, Balázs (2010) Időben változó együtthatójú ökonometriai modellek. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Dobos, Imre (2010) Igazolható-e az üzleti ciklus az iparágak viselkedésével? = Can business cycles be proved with the behavior of enterprises? Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gergócs, Veronika and Garamvölgyi , Ágnes and Hufnagel, Levente (2010) Indication strength of coenological similarity patterns based on genus-level taxon lists and prevalence distribution. Applied Ecology and Environmental Research, 8 (1). pp. 63-76. ISSN 1589-1623

Novák, Zsuzsanna (2010) Inflációscél-követés mint a gazdasági felzárkózás monetáris keretfeltétele. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 116-138.

Csóka, Péter and Havran, Dániel and Szűcs, Nóra (2010) Információs paradoxon a vállalkozások hitelezésében nem fizető vevő esetén (An innovation paradox in enterprise financing where buyers fail to pay). Közgazdasági Szemle, 57 (4). pp. 318-336. ISSN 0023-4346

Dobos, Imre and Wimmer, Ágnes (2010) Initial inventory levels for a book publishing firm = Kezdőkészletek egy könyvkiadó vállalatnál. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kornai, János (2010) Innováció és dinamizmus. Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között = Innovation and dynamism. Reciprocal effect between systems and technical advance. Közgazdasági Szemle, 57 (1). pp. 1-36. ISSN 0023-4346

Mandják, Tibor and Simon, Judit (2010) Interaction and complexity, navigation from Marseille to Budapest. Industrial Marketing Management, 39 (6). pp. 1038-1040. ISSN 0019-8501 DOI 10.1016/j.indmarman.2010.06.023

Faragó, Tibor (2010) International climate policy cooperation and Hungary. In: Climate Change and Hungary: Mitigating the Hazard and Preparing for the Impacts (The „VAHAVA” Report). MTA - Akaprint, Budapest, pp. 4-11. ISBN 978-963-508-605-4

Cserháti, Ilona and Keresztély, Tibor and Ligeti, István and Nováky, Erzsébet and Takács, Tibor and Tóthné Szita, Klára and Veigl, Helga (2010) Jövőképek és gazdasági stratégiák. Ecostat Időszaki Közlemények, 38 . Ecostat, Budapest. ISBN 978-963-88329-8-6

Váradi Szabó, Zsuzsa and Hidegh, Anna Laura and Bokor, Attila and Fertetics, Mandy (2010) Karrierváltók Magyarországon – a karrierváltás folyamata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (2). pp. 18-44. ISSN 0133-0179

Kozma, Miklós (2010) Kiemelt gazdálkodástani kutatások a Public-Private Partnership területén – összehasonlító elemzés = Selected publications on Public-Private Partnership from a business studies perspective – comparative analysis. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Boda, Zsolt and Fekete, László (2010) Knowledge, sustainability, and corporate strategies. In: Sixth TransAtlantic Business Ethics Conference on Ethics, Corporations, and Governance, 7-10, October 2010, York University, Toronto, Canada.

Fiala, Tibor (2010) Kombinatorikus optimalizálás. Operációkutatás, 10 . Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás Tanszék, Budapest. ISBN 9789635034437

Fehér, János (2010) Kortárs személyes vezetési elméletek A transzformatív felfogás szerepe és jellemzői (I. rész). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (3). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Fehér, János (2010) Kortárs személyes vezetési elméletek – A transzformatív felfogás szerepe és jellemzői (II. rész). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (4). pp. 13-20. ISSN 0133-0179

Papanek, Gábor (2010) Kutatás a közbeszerzési korrupcióról. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (9). pp. 62-68. ISSN 0133-0179

Farkasné Kurucz, Zsuzsanna and Lóránd, Balázs and Balogh, Gábor (2010) Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakítása a felsőoktatási intézmények és a munkaadók között. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (11). pp. 31-43. ISSN 0133-0179

Bartus, Tamás and Novák , Zsuzsanna and Wimmer, Ágnes, eds. (2010) Közgáz diáktudós 2010 - Válogatás a BCE Közgáz Campus tudományos diákköri munkáiból. TDK Könyvtár . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapestb. ISBN 978-963-503-428-4

Wimmer, Ágnes and Novák, Zsuzsanna, eds. (2010) Közgáz diáktudós – Piac és verseny. Válogatás a BCE Közgáz Campus tudományos diákköri munkáiból. TDK Könyvtár . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-503-429-1

Szüle, Borbála (2010) Közjavak optimális előállítása (Optimal production of public goods). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 165-177. ISSN 1788-0696

Kiss J., László (2010) Közép-Európa: „elképzelt terek” és a 21. század kihívásai. Külügyi Szemle, 9 (1). pp. 39-63. ISSN 1587-9089

Misz, József (2010) Lehet-e racionális az irracionalitás? A demokratikus hatékonysági veszteség, avagy a nép akarata. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 84-97.

Gelei, Andrea and Nagy, Judit (2010) Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon – fókuszban a disztribúciós logisztika = Backing logistics processes with information technology – current practice and improvement possibilities at Hungarian companies. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kánnai, Zoltán (2010) Lokális energiamódszer kicsi rendben gerjesztett Liénard-egyenletekre (Local energy method for little order forced equations). Szigma, 41 (1-2). pp. 19-37. ISSN 0039-2128

Hufnagel, Levente and Kiss, Keve Tihamér and Sipkay, Csaba and Gimesi , László and Vadadi Fülöp, Cs. and Türei, Dénes (2010) Long-term dynamic patterns and diversity of phytoplankton communities in a large eutrophic river (the case of River Danube, Hungary). Applied Ecology and Environmental Research, 8 (4). pp. 329-349. ISSN 1589-1623

Kocsis, Tamás (2010) Létkérdések - Önkényuralom és népesedés a bioszférában. Kovász, 14 (1). pp. 3-52. ISSN 1418-5040

Nováky, Erzsébet, ed. (2010) Magyarország 2025. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest. ISBN 978 963 88419 3 3

Nováky, Erzsébet, ed. (2010) Magyarország 2025. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest. ISBN 978 963 88419 4 0

Nováky, Erzsébet (2010) Magyarország jövője szakértői előrejelzésekre és nem szakértői véleményekre építve. Közgazdász fórum, 13 (4). pp. 3-29. ISSN 1582-1986

Németh, András Olivér (2010) Makrogazdaság-politika és növekedés. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 98-115.

Bakacsi, Gyula (2010) Managing crisis. Strategic Management: International Journal of Strategic Management and Decision Support System in Strategic Management, 15 (3). pp. 3-9. ISSN 1821-3448

Kánnai, Zoltán and Pintér, Miklós and Tasnádi, Attila (2010) Matematikaoktatás a bolognai típusú gazdasági képzésekben (Maths instruction in Bologna-type economics tuition). Közgazdasági Szemle, 57 (3). pp. 261-277. ISSN 0023-4346

Palánkai, Tibor (2010) Megjegyzések Joseph Stiglitz és Amartya Sen "A gazdasági teljesítmények és a szociális haladás mérése" című jelentéséhez. Köz-gazdaság, 5 (1). pp. 11-19. ISSN 1788-0696

Rózsa, Andrea (2010) Menedzsmentkommunikáció reálopciókkal A stratégiai és pénzügyi szempontok összhangba hozatalának lehetőségei. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (9). pp. 45-57. ISSN 0133-0179

Bede-Fazekas, Ákos (2010) Mire számíthatunk a Kárpát-medencében a klímamodellek szerint? In: III. Fenntarthatósági Konferencia, 2010.10.05 - 2010.10.08, Somogyvámos.

Zsinka, László (2010) Modernitás, globalizáció, nemzetközi rendszer és a katolikus társadalmi tanítás fejlődése. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Kutasi, Gábor (2010) Monetáris hatásosság közösségi szinten (The community level efficiency of monetary policy). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 105-115. ISSN 1788-0696

Kürthy, Gábor (2010) Monetáris politikai tendenciák I. Eszköztárak (Tendencies in monetary policy I. - Asset prices). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 13-28. ISSN 1788-0696

Losonci, Dávid (2010) Munkaszervezés a lean termelésben – mit magyaráznak a termelésmenedzsment koncepciók = Work organization in lean production – what production concepts explain. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Nováky, Erzsébet (2010) Negyven éves a magyar jövőkutatás. Köz-gazdaság, 5 (2). pp. 75-88. ISSN 1788-0696

Dörnyei, Krisztina and Mitev, Ariel Zoltán (2010) Netnográfia avagy on-line karosszék-etnográfia a marketingkutatásban (Netnography or Online armchair etnography in the marketing research). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (4). pp. 55-68. ISSN 0133-0179

Móczár, József (2010) Nonlinear Dynamics in Some Extended Classic Economic Growth Theories. International Journal of Technology Modeling and Management, 1 (2). pp. 115-133. ISSN 0975-7171

Nagy, Beáta and Primecz, Henriett (2010) Nők és férfiak a szervezetben. Kísérlet a mítoszok feloszlatására. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 61 (1). pp. 2-17. ISSN 0133-0179

Bozóki, Sándor and Fülöp, János and Rónyai, Lajos (2010) On optimal completions of incomplete pairwise comparison matrices. Mathematical and Computer Modelling, 52 (1-2). pp. 318-333. ISSN 0895-7177 DOI 10.1016/j.mcm.2010.02.047

Pulinka, Ágnes (2010) On the Track of Spirituality. In: EDAMBA Summer Academy, 2010.07.23 - 2010.07.29, Sorèze.

Csóka, Péter and Pintér, Miklós (2010) On the impossibility of fair risk allocation. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Budapest.

Gábor R., István (2010) On the peculiar relevance of a fundamental dilemma of minimum-wage regulation in post-socialism – apropos of an international investigation. Corvinus journal of sociology and social policy, 1 (2). pp. 81-88. ISSN 2061-5558

Horváth, Dóra and Mitev , Ariel Zoltán and Bauer, András and Csordás, Tamás and Móricz , Éva (2010) Online vs. Offline Gossip as a Source of Corporate Communicative Advantage. In: Marketing Theory Challenges in Emerging Societies - 1st EMAC Regional Conference, 2010. szeptember 24-25., Budapest.

Tasnádi, Attila and Hanks, Andrew and Smith, Trenton G. (2010) Opportunity Knocks: An Economic Analysis of Television Advertisements. Working Paper. School of Economic Sciences, Washington State University.

Zsidai, Lidia (2010) Oroszország érdekviszonyai a Putyin-Medvegyev érában. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 190-204.

Maroshegyi, Christopher and Nagy, Sándor Gyula (2010) Out of credit: Evaluating the impact of the EU structural funds on Hungarian small business growth and access to finance. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 113-127. ISSN 1788-0696

Hunyadi, Edit and Érsek, Katalin and Tamás, Gertrúd and Takáts, Annamária and Gulácsi, László (2010) Parkinson-kóros betegek betegségteher felmérése Magyarországon. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 162-178.

Móczár, József (2010) Paul A. Samuelson, a közgazdaságtan utolsó nagy generalistája (1915–2009). Matematika és közgazdaságtan (Paul A. Samuelson, economics` last great generalist (1915-2009). Mathematics and economics). Közgazdasági Szemle, 57 (4). pp. 371-379. ISSN 0023-4346

Ciscar, Juan Carlos and Iglesias, Ana and Feyen, Luc and Szabó , László and Van Regemorter, Denise and Amelung, Bas and Nicholls, Robert and Watkiss, Paul and Christensen, Ole B. and Dankers, Rutger and Garrote, Luis and Goodess, Claire M. and Hunt, Alistair and Moreno, Alvaro and Richards, Julie and Soria, Antonio (2010) Physical and economic consequences of climate change in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108 (7). pp. 2678-2683. ISSN 0027-8424 DOI 10.1073/pnas.1011612108

Szántó, Zoltán and Szakadát, István (2010) Physicists, stamp collectors, human mobility forecasters. Corvinus journal of sociology and social policy, 1 (2). pp. 129-154. ISSN 2061-5558

Bokor, Tamás (2010) Posztmodern nomádok. Virtuális közösségek a realitásban. In: Közösségek mai (kommunikációs) arculata, 2010. június 11-12., Budapest. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2010) Posztmodern nomádok? Individualitás, felkészültség és kollektív ágencia virtualitás és realitás határán. In: Dunaújvárosi Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 2010, Dunaújváros. (Unpublished)

Fazekas, Dóra (2010) Profitlehetőségek az Európai Unió széndioxid-kereskedelmi rendszerében – az EU ETS tapasztalatai Magyarországon. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (1). pp. 48-56. ISSN 0133-0179

Tasnádi, Attila (2010) Quantity-setting games with a dominant firm. Journal of Economics, 99 (3). pp. 251-266. ISSN 0931-8658

Zoltayné Paprika, Zita (2010) Racionális és intuitív döntéshozók Kaliforniában és Magyarországon (Analysis or Intuition – Strategic decision making in California and Hungary). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (6). pp. 24-35. ISSN 0133-0179

Szabó, Sándor and Jäger-Waldau, Arnulf and Szabó, László (2010) Risk adjusted financial costs of photovoltaics. Energy Policy, 38 (7). pp. 3807-3819. ISSN 0301-4215 DOI 10.1016/j.enpol.2010.03.001

Novák, Zsuzsanna (2010) Robert J. Barro és a költségvetési túlköltekezés (Robert J. Barro and fiscal overspending). Köz-gazdaság, 5 (1). pp. 143-156. ISSN 1788-0696

Mészáros, Tamás (2010) Régi és új elemek a stratégiai gondolkodásban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (4). pp. 2-12. ISSN 0133-0179

Jenei, György (2010) Solidifying system of democracy in the Central and Eastern European new EU members. Society and Economy, 32 (1). pp. 33-46. ISSN 1588-9726

Milton, Simon (2010) Some observations on CSR and Strategic Management. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (2). pp. 59-67. ISSN 0133-0179

Lehoczki, Bernadett (2010) Spanyolország Latin-Amerika-politikája = The Latin American Policy of Spain. Külügyi Szemle, 9 (3). pp. 176-188. ISSN 1587-9089

Benczes, István and Szent-Iványi, Balázs (2010) State–society relations in a dynamic framework: The case of the Far East and Sub-Saharan Africa. Working Paper. Corvinus University of Budapest.

Kozma, Miklós (2010) Szemléletbeli dilemmák a Public-Private Partnership menedzsmentjében = Management dilemmas in Public-Private Partnership projects. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina (2010) Szolgálatosodás, avagy az integrált termék-szolgáltatás rendszerek kialakulása és jellemzői = Servitization – characteristics and development of integrated product-service systems. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Aranyossy, Márta (2010) Szorzószámos értékelés az információtechnológiai iparágakban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (11). pp. 44-56. ISSN 0133-0179

Vigvári, Gábor (2010) Tanulságok a gazdasági és monetáris unió számára a 2008-as világgazdasági válság kapcsán (Lessons for the Economic and Monetary Union from the 2008 global economic crisis). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 179-197. ISSN 1788-0696

Barabás, Zoltán and Fazakas, Gergely (2010) Tax implications of dividend policy. Corvinus journal of sociology and social policy, 1 (2). pp. 51-79. ISSN 2061-5558

Kaliczka, Nándor and Naffa, Helena (2010) Természetes jelzések a megbízó-ügynök koalíció jövedelmének hitelesítésében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (4). pp. 45-54. ISSN 0133-0179

Darvas, Zsolt (2010) The Case for Reforming Euro Area Entry Criteria. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Bakó, Barna (2010) The Role of Price Floor in a Differentiated Product Retail Market. Economic Analysis and Policy, 40 (3). pp. 363-368. ISSN 0313-5926

Dobos, Imre and Csutora, Mária (2010) The calculation of dynamic ecological footprint on the basis of the dynamic input-output model. Working Paper. BCE. (Unpublished)

Bálint, János and Csömör, Zs. and Pénzes, Béla and Fail, József (2010) The effect of silicate minerals on the head weight of white cabbage and on the colonization and damage of onion thrips. Lucrari Stiintifice seria B Hortikultura, 54 . pp. 22-30. ISSN 1222-5312

Hufnagel, Levente and Drégelyi-Kiss, G. and Drégelyi-Kiss, Á. (2010) The effect of the reproductivity's velocity on the biodiversity of a theoretical ecosystem. Applied Ecology and Environmental Research, 8 (2). pp. 119-130. ISSN 1589-1623

Gyulavári, Tamás (2010) The effects of experience in loyalty card adoption on the importance of the attributes of loyalty schemes. In: 1st EMAC Regional Conference on Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, 2010 szeptember 24-25., Budapest.

Pintér, Miklós (2010) The existence of an inverse limit of inverse system of measure spaces - a purely measurable case. Acta Mathematica Hungarica, 126 (1-2). pp. 65-77. ISSN 0236-5294 DOI 10.1007/s10474-009-8248-1

Gervai, Pál and Trautmann, László and Wieszt, Attila (2010) The mission and culture of the corporation. Working Paper. BERG Bamberg, Bamberg.

Pintér, Miklós (2010) The non-existence of a universal topological type space. Journal of Mathematical Economics, 46 (2). pp. 223-229. ISSN 0304-4068 DOI 10.1016/j.jmateco.2009.11.006

Hufnagel, Levente and Gimesi , László (2010) The possibilities of biodiversity monitoring based on Hungarian Light Trap Networks. Applied Ecology and Environmental Research, 8 (3). pp. 223-239. ISSN 1589-1623

Nováky, Erzsébet and Tyukodi, Gergely (2010) The responsibility of futurists in strategic foresight - Hungarian examples. Technological forecasting and social change, 77 (9). pp. 1546-1549. ISSN 0040-1625 DOI 10.1016/j.techfore.2010.06.013

Darvas, Zsolt and Piasni-Ferry, Jean (2010) The threat of "currency wars": A European perspective. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Balog, Dóra and Csóka, Péter and Pintér, Miklós (2010) Tőkeallokáció nem likvid portfóliók esetén (Risk capital allocation in case of illiquid portfolios). Hitelintézeti Szemle, 9 (6). pp. 604-616. ISSN 1588-6883

Tari, Ernő (2010) Versenytársvállalatok nemzetközi stratégiai szövetségei – napjainkban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (2). pp. 2-17. ISSN 0133-0179

Antal, Zsuzsanna and Balaton, Károly and Chikán, Attila and Czakó, Erzsébet and Demeter, Krisztina and Drótos, György and Gyulavári, Tamás and Hortoványi, Lilla and Kolos, Krisztina and Szabó, Zsolt Roland and Szántó, Richárd and Takács, Sándor and Tirnitz, Tamás József and Wimmer, Ágnes and Zoltayné Paprika, Zita (2010) Vállalati versenyképesség válsághelyzetben. Gyorsjelentés a 2009. évi kérdőíves felmérés eredményeiről. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtani Intézet, Versenyképesség Kutatóközpont, Budapest.

Dobos, Imre (2010) Vállalatok egy Neumann-típusú gazdaságban (Firms in a Neumann’s model economy). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (3). pp. 50-57. ISSN 0133-0179

Matolay, Réka (2010) Vállalatok társadalmi felelősségvállalása hatékonysági vonzatok. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 43-50. ISSN 0133-0179

Hortoványi, Lilla (2010) Vállalkozó vezetés Magyarországon. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (4). pp. 21-31. ISSN 0133-0179

Jenei, István (2010) What cases on lean hospital transformation tell us? In: 17th International Annual EurOMA Conference, 5-9. June 2010, Porto, Protugalia.

Alasoini, Tuomo and Elise, Ramstad and Heikkilä, Asko and Pekka, Ylöstalo (2010) Workplace innovation in Finland: Towards sustainable productivity growth? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (9). pp. 2-16. ISSN 0133-0179

Karsai, Judit (2010) Áldás vagy átok? A magántőke-befektetések hatása a gazdaságra. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (3). pp. 14-25. ISSN 0133-0179

Gilányi, Zsolt (2010) Értékelméletek versus elszámolási rendszereken alapuló megközelítések alapjai. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 66-83.

Kazainé Ónodi, Annamária (2010) Értékválasztás, etikai dilemmák. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 33-42. ISSN 0133-0179

Fiáth, Attila and Bárdos, Pál Péter and Hagymási, Gergely (2010) Ösztönző szabályozás a villamosenergia-elosztásban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (5). pp. 12-25. ISSN 0133-0179

Boda, György and Virág, Imre (2010) Ütemvakság. Közgazdasági Szemle, 57 (12). pp. 1087-1104. ISSN 0023-4346

Dobos, Imre and Gelei, Andrea and Kovács, Erzsébet (2010) Üzleti kapcsolatok modellezése (Modelling business relations). Közgazdasági Szemle, 57 (7-8). pp. 677-699. ISSN 0023-4346

Könczöl, Erzsébet (2010) Üzleti modellek a piaci változások tükrében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 25-32. ISSN 0133-0179

Morag, Omri and Barakonyi, Károly (2010) ’Business at the speed of light’ – the role of time and speed on business strategy. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (6). pp. 36-39. ISSN 0133-0179

Dobó, István and Perjés, István and Temesi, József, eds. (2010) „Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések” Konferencia előadások. NFKK Füzetek (5). Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest. ISBN 978-963-89082-0-9

Bencsik, Andrea and Trunkos, Ildikó (2010) „Öreg ember nem vén ember!” – avagy lehetőségeink, esélyeink az élethosszig tartó tanulásra. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (10). pp. 27-39. ISSN 0133-0179

This list was generated on Tue Oct 17 01:45:17 2017 CEST.