Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 342.

Ferenczy, Antal, Eppich, Boglárka, Varga, Réka Dóra, Bíró, István, Kovács, Attila, Petrányi, Gergely, Hirka, Anikó, Szabóky, Csaba, Isépy , István, Prsizter, Szaniszló, Türei, Dénes, Gimesi , László, Garamvölgyi , Ágnes, Homoródi , Réka and Hufnagel, Levente (2010) Comparative analysis of the relationship between phenological phenomena and meteorological indicators based on insect and plant monitoring. Applied Ecology and Environmental Research, 8 (4). pp. 367-376.

Csoba, Judit (2010) "Do the unemployed want to work?" Employee ability and the willigness of the unemployed. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (2). pp. 89-107.

Berács, József and Temesi, József and Hrubos, Ildikó, eds. (2010) "Magyar Felsőoktatás 2009" Konferencia előadások. NFKK Füzetek (4). Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest. . ISBN 978 963 06 9061 4

Gábor R., István (2010) "Minimálbér-paradoxon" versenyzői munkaerőpiacon? ("Minimum-wage paradox" in a competitive labour market? Lessons from an experimental line of thought). Közgazdasági Szemle, 57 (2). pp. 132-141.

Ladányi, János, Csanádi, Gábor, Gerő, Zsuzsa, Liskó, Ilona, Szelényi, Iván, Virág, Tünde and Nemeskéry, Artur (2010) 1. Szociális és etnikai konfliktusok: Válogatott tanulmányok (1975–2010): A gazdasági élet szociológiája. Budapesti Corvinus Egyetem.

Ladányi, János, Csanádi, Gábor, Csepeli, György, Szelényi, Iván and Nemeskéry, Artur (2010) 2. Társadalom és térszerkezeti átalakulások: Válogatott tanulmányok (1975–2010): A gazdasági élet szociológiája. Budapesti Corvinus Egyetem.

Bitó, János and Czerny, József (2010) A Balanced Scorecard alkalmazása egy termelő vállalat létesítménygazdálkodási funkciójára. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (1). pp. 57-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.01.05

Tirnitz, Tamás József (2010) A BÉT-en jegyzett társaságok önkéntes stratégiai adatszolgáltatása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (1). pp. 38-47. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.01.03

Virág, Attila (2010) A Déli Áramlat projekt közpolitikai elemzése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (5). pp. 56-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.05.06

Kelemen, József (2010) A Magyar Közgazdasági Társaság 1920-as pénzügyi ankétja. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 140-160. .

Csepeti, Ádám (2010) A Miles és Snow-féle stratégiatipológia kutatási kérdései (Research issues of Miles and Snow strategic typology). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (11). pp. 15-30. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.11.02

Habis, Helga and Herings, Jean-Jacques P. (2010) A Note on The Weak Sequential Core of Dynamic TU Games. Working Paper. METEOR, Maastricht Research School of Economics of Technology and Organization, Maastricht.

Kozma, Miklós (2010) A Public-Private Partnership strukturális modelljeinek összevetése = Comparison of Public-Private Partnership models. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Müller, Helga (2010) A Shackletoni krízismenedzsment tanulságai a pénzügyi válság idején. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (12). pp. 45-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.12.04

Bara, Zoltán (2010) A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek. In: Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 8-24. .

Vörösmarty, Gyöngyi, Tátrai, Tünde and Havasi, Zoltán (2010) A beszerzés helye és szerepe a Magyarországi kis- és középvállalatoknál (The Role of Purchasing in the Hungarian Small and Medium Enterprises). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (12). pp. 36-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.12.03

Jámbor, Attila (2010) A csatlakozás hatása a mezőgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelmére Magyarország és az Európai Unió között. Közgazdasági Szemle, 57 (10). pp. 898-916.

Dörnyei, Krisztina (2010) A csomagoláson található információtartalom újragondolása sokdimenziós skálázással az élelmiszeripar példáján (Rethinking of information content on food packaging using multidimensional scaling). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (12). pp. 57-69. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.12.05

Barakonyi, Károly (2010) A felsőoktatás versenyképességéről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (12). pp. 4-19. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.12.01

Horváth, Dóra and Nádasi, Katalin (2010) A feltételes médium: mobiltelefon, mint reklámcsatorna. Marketing & Menedzsment, 44 (1). pp. 48-59.

Lentner, Csaba (2010) A few historic and international aspects of the Hungarian economic crisis and crisis management. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 581-605.

Móczár, József (2010) A fizikai matematika legújabb eredményei mint a közgazdaság-tudomány lehetséges vizsgálati eszközei (The newest results of physical mathematics as the possible investigation tools of economics). Alkalmazott matematikai lapok, 27 (1). pp. 41-77.

Pitti, Zoltán (2010) A gazdasági válság és az EU közteherviselési gyakorlatának változása. Köz-gazdaság, 5 (2). pp. 21-32.

Kertész, Krisztián (2010) A gazdaságpolitika tökéletlen informáltsága esetén mikor hatékonyabb kvótával és mikor hatékonyabb pigou-i adóval szabályozni az ipari környezetszennyezés mértékét? In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 25-36. .

Forgó, Ferenc (2010) A generalization of correlated equilibrium: A new protocol. Mathematical Social Sciences, 60 (3). pp. 186-190. DOI 10.1016/j.mathsocsci.2010.08.002

Hámori, Balázs and Szabó, Katalin (2010) A gyenge hazai innovációs teljesítmény intézményi magyarázatához. Vitaírás a nemzetközi innovációs versenyben való részvétel akadályairól (Towards an institutional explanation of the country's weak innovation performance). Közgazdasági Szemle, 57 (10). pp. 876-897.

Szőke, Szabolcs (2010) A gépészkarokon tanuló hallgatók vállalkozásalapítási motivációi. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (9). pp. 58-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.09.05

Medvegyev, Péter (2010) A hasznossági függvények és a kockázatsemleges mérték. Hitelintézeti Szemle, 9 (6). pp. 487-496.

Kapusta, Györgyi, Letenyei, László and Levicky, László (2010) A hatalomgyakorlás konszenzusos modellje – a zselízi kísérlet. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 80-91. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_06

Fiáth, Attila, Megyes, Judit and Tóth, Andrea (2010) A hazai postapiaci liberalizációra való felkészülés kérdéskörei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (5). pp. 37-46. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.05.04

Bárdos, Pál Péter, Nagy, Balázs and Tóth, Andrea (2010) A hazai víz- és csatornamű-üzemeltetési piac feltárása, a víz és csatornaközművek árazási, árszabályozási gyakorlatának vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (5). pp. 47-55. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.05.05

Farkas, Dávid, Hagymási, Gergely and Nagy, Balázs (2010) A helyközi közösségi közlekedés jelenlegi helyzetének ismertetése és hazai szervezésének lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (5). pp. 26-36. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.05.03

Fiáth, Attila and Megyes, Judit (2010) A hálózatos iparágak szabályozási környezete. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (5). pp. 4-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.05.01

Kapás, Judit (2010) A kapitalista vállalat gazdaságtörténeti és vállalatelméleti magyarázatai: áttekintés és kritika. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (9). pp. 17-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.09.02

Jenei, István (2010) A karcsú (lean) elvek alkalmazásának tapasztalatai az egészségügyi folyamatok fejlesztésében (Experiences of the adaptation of lean management in the development of healthcare processes). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (1). pp. 18-37. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.01.02

Losonci, Dávid, Demeter, Krisztina and Jenei, István (2010) A karcsú (lean) menedzsment és a versenyképesség (The lean management and competitiveness). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (3). pp. 26-42. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.03.03

Kelemen, Zita (2010) A kereskedelmi márkázás hazai gyakorlatának empirikus vizsgálata, különös tekintettel az utilitárius és hedonista termékek körére. PhD, Nyugat-magyarországi Egyetem.

Bakó, Barna (2010) A kiskereskedelmi árrögzítés versenyfokozó hatása (The competition-enhancing effect of retail price maintenance). Közgazdasági Szemle, 57 (7-8). pp. 666-676.

Nagy, Sándor Gyula (2010) A kohéziós politika hatékonysága (The efficiency of cohesion policy). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 117-135.

Bodzási, Balázs (2010) A konzorciális hitelnyújtás jogi kérdései, különös tekintettel a biztosítékokra. In: Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Intézet, Budapest, pp. 72-90. . ISBN 9789635034208

Nagy, Sándor Gyula (2010) A kétszintű pályázati rendszer elemzése és kritikája. Európai Tükör, 15 (5). pp. 95-105.

Miklós-Somogyi, Patrícia and Balogh, László (2010) A költségvetés és az infláció európai összehasonlító elemzése, 1999-2007. Köz-gazdaság, 5 (1). pp. 85-100.

Benczes, István and Kutasi, Gábor (2010) A költségvetési politika fenntarthatósága és a szabályalapú gazdaságpolitika (The sustainability of fiscal policy and a rule-based economic policy). Köz-gazdaság, 5 (2). pp. 59-74.

Tátrai, Tünde (2010) A közbeszerzés jogi és hatékonysági aspektusai (The legal and efficiency aspects of public procurement). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 68-76. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.07.08

Móczár, József (2010) A közgazdaságtan válsága. Neoklasszikus versus keynesi közgazdaságtan. Magyar tudomány, 171 (3). pp. 318-330.

Lublóy, Ágnes and Tóth, Eszter (2010) A közép-kelet-európai bankfúziók eredményessége (The success of the bank mergers in Central Eastern Europe). Közgazdasági Szemle, 57 (1). pp. 37-58.

Kozma, Miklós (2010) A közérdek védelmének intézményei Public-Private Partnership esetében = Institutional approaches to protecting public interest in Public-Private Partnership projects. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dömötör, Barbara and Marossy, Zita (2010) A likviditási mutatószámok struktúrája (Structure of liquidity measures). Hitelintézeti Szemle, 9 (6). pp. 581-603.

Hau, Orsolya, Pitz, Mónika and Torjai, László (2010) A lágyszárú biomassza ellátásilánc-menedzsment kérdései Az alapanyag-termelőktől az erőműig. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (10). pp. 62-70. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.10.06

Veres, Pál (2010) A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra. A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 37-64. .

Kelemen, Zita (2010) A magyar fogyasztói attitűd az előnyalapú saját márkákkal szemben. In: Új marketing világrend MOK 16. országos konferenciája, 2010. augusztus 26-27., Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapest.

Szerb, László (2010) A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességének mérése és vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (12). pp. 20-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.12.02

Mihályi, Péter (2010) A magyar privatizáció enciklopédiája. Pannon Egyetemi Kiadó, MTA Közgazdasági Intézet, Veszprém. . ISBN 978 963 9696 90 7

Cserháti, Ilona and Keresztély, Tibor (2010) A megfigyelési egységektől a makrogazdasági aggregátumokig – a mikroszimulációs modellezés néhány módszertani kérdése. Statisztikai Szemle, 88 (7-8). pp. 789-802.

Neulinger, Ágnes (2010) A mobiltelefon piackutatási alkalmazásának lehetőségei. In: Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubjának országos konferenciája, 2010. augusztus 26-27., Budapest, Magyarország.

Lamanda, Gabriella and Zsolnai, Alíz (2010) A moving target – the first pillar of the capital requirements directive. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 162-176.

Koncz, Katalin (2010) A munkaerőpiac nemek szerinti szegregációjának jelensége és mérése. Statisztikai Szemle, 88 (10-11). pp. 1082-1105.

Vétek, Gábor, Szabó, Yvonne, Sárosi, Éva, Sipos, Kitti, Haltrich, Attila Krisztián, Fail, József, Hajdú, Zsuzsanna, Szabó, Árpád, Hári, Katalin and Pénzes, Béla (2010) A málnaültetvények integrált védelmének fejlesztését elősegítő rovartani kutatások eredményei. Kertgazdaság, 42 (1). pp. 50-57.

Jobbágy, Valér (2010) A mérés-értékelés szerepe a szakpolitika-alapú kormányzásban, a közigazgatásban és a közszolgáltatások nyújtásában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (3). pp. 43-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.03.04

Vetőné Mózner, Zsófia (2010) A nemzetközi kereskedelem környezeti hatásainak vizsgálata a karbon lábnyom segítségével. In: Évkönyv 2010 - Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar-Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar , pp. 157-171. .

Ivanyos, János and Roóz, József (2010) A new approach in the assessment of the internal control systems applied in the public sector. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 375-390.

Wimmer, Ágnes (2010) A piaci normák sérülése, üzleti döntések és a vállalati hatékonyság (Violation of market norms, business decisions and firms’ efficiency). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 16-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.07.02

Futó, Péter, Lányi, Pál and Soltész, Anikó (2010) A regionális klaszterek definíciója az Európai Unióban, Magyarországon és a nemzetközi szakirodalomban. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 77-79. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_05

Gelei, Andrea and Gémesi, Katalin (2010) A szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsmentjellemzői (Management specialties of supply chain of services). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (2). pp. 45-58. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.02.03

Matyusz, Zsolt and Demeter, Krisztina (2010) A termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás eredményei 2009-2010 (Gyorsjelentés) = Results of an international research on manufacturing strategy and practices 2009-2010 (briefing). Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Varga-Ötvös, Béla and Letenyei, László (2010) A területérték mint fenntartható önkormányzati jövedelemforrás. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 39-52. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_03

Szántó, Richárd (2010) A tisztességes piaci magatartás kockázatai – adócsalás, adóelkerülés. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 51-59. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.07.06

Bordáné Rabóczki, Mária (2010) A társaságirányítási jelentés és a könyvvizsgáló szerepvállalása Új elem az európai pénzügyi beszámolási kultúrában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (11). pp. 2-14. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.11.01

Forgács, Tamás, Bohus, Péter and Ercsei, Kálmán (2010) A távmunka, mint a település- és térségfejlesztés eszköze. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 172-197. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_14

Gyulavári, Tamás (2010) A többcsatornás értékesítési rendszerek kihívásai - az online értékesítési csatorna integrálásának lehetőségei. In: Új marketing világrend MOK 16. országos konferenciája, 2010. augusztus 26-27., Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapest.

Fodor, Péter, Kiss, Tibor and Poór, József (2010) A válság hatása a HR-re és a tudásmenedzsmentre – négy kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (10). pp. 2-18. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.10.01

Mészáros, Ádám (2010) A válság utáni autóipari beszállítói rendszerek és a hazai beszállítók lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (10). pp. 19-26. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.10.02

Aczél, Gábor (2010) A városfejlesztő társaság. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 15-28. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_01

Nováky, Erzsébet (2010) Alternative scenarios for Hungary for the year 2025. Society and Economy, 32 (1). pp. 47-64.

Kelemen, Zita and Némethné Tömő, Zsuzsa (2010) Alternative ways for private label manufacturing. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ tudományos közleményei, 17 (Termés). pp. 189-199.

Dobos, Imre and Vörösmarty, Gyöngyi (2010) Analysis of purchasing activity with discounted cash flow inventory models = Beszerzési tevékenység elemzése diszkontált pénzáramlású készletmodellel. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Móczár, József (2010) Anatomy and lessons of the global financial crisis. Is US consumption financed by Chinese savings? Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 55 (4). pp. 753-775.

Berczeli, Péter (2010) Apróhirdetés-elemzés. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 129-132. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_10

Puppe, Clemens and Tasnádi, Attila (2010) Axiomatic Districting. Working Paper. .

Kacsirek, László (2010) Az EU-USA banánvita és ami mögötte van. Fordulat (8.). pp. 106-136.

Szent-Iványi, Balázs and Bató, Márk (2010) Az Európai Unió kibővítésének hatása a lisszaboni stratégia hatékonyságára. Tapasztalatok az Európa 2020 stratégia tervezéséhez (The effects of EU enlargement on the effectiveness of the Lisbon strategy - conclusion for the Europe 2020 strategy). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 73-86.

Bodzási, Balázs (2010) Az európai jelzálogpiac integrálása és az ehhez kapcsolódó nemzetközi magánjogi kérdések. Külgazdaság, 54 (3-4). mell. 23-46.

Keszey, Tamara (2010) Az információs technológia szerepe a magyar nagyvállalatok marketing tevékenységének támogatásában. Corvinus Marketing Tanulmányok, 1 (1). pp. 15-28.

Palánkai, Tibor (2010) Az integráció mérésének lehetőségei (Measuring the level of integration). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 47-72.

Barakonyi, Károly (2010) Az iskolateremtő Kindler József. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (3). pp. 58-65. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.03.06

Bakonyi, Zoltán (2010) Az oksági homályosság relatív nézőpontja – egy új megközelítés. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (6). pp. 40-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.06.04

Berde, Éva (2010) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-közvetítésének és munkaerőpiaci szolgáltatásainak vizsgálata 2004 és 2009 közt. Project Report. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Varga-Ötvös, Béla and Vesmás, Bence (2010) BID-modell: Business Improvement District. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 156-162. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_12

Losonci, Dávid (2010) Bevezetés a lean menedzsmentbe – a lean stratégiai alapjai = Introduction to lean management – basic strategic elements of lean. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Darvas, Zsolt (2010) Beyond the crisis: prospects for emerging Europe. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Vigvári, Gábor (2010) Beágyazott autonómia és a WTO: Fejlesztéspolitikai lehetőségek a Kereskedelemi Világszervezet szabályrendszerében. Fordulat (8). pp. 40-58.

Szüle, Borbála (2010) Biztosítási és pénzügyi kockázat együttes hatása a biztosítók szolvencia-számításánál (Common effect of insurance and financial risk in the solvency calculation of insurers). Szigma, 41 (1-2). pp. 39-59.

Szüle, Borbála (2010) Biztosítók kockázatdiverzifikációja (Risk diversification of insurers). Közgazdasági Szemle, 57 (7-8). pp. 634-651.

G. Tóth, Csaba (2010) Boosting demand by the state and automatic stabilizers. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 51-69.

Aranyossy, Márta (2010) Business Value of Information Technology - Resource-based Analysis of E-commerce Business Value. In: CEMS Doctoral Consortium „ Innovation, ICT and Networks: The research agenda in E-business ”, September 26-29, 2010., Opatija, Croatia.

Dobos, Imre and Wimmer, Ágnes (2010) Buyback and return policies for a book publishing firm = Egy könyvkiadó vállalat visszavásárlási stratégiája. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Nyiry, Attila (2010) Bándi Gábor, Borsi Balázs, Papanek Gábor: K+F és innováció az Európai Unióban és Magyarországon (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (4). pp. 69-70. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.04.07

Ágoston, Kolos (2010) CVaR számítás SRA algoritmussal (CVaR minimization by the SRA algorithm). Szigma, 41 (1-2.). pp. 61-73.

Győrffy, Dóra (2010) Catching up in the wake of the crisis? – The quality of fiscal policy and economic growth. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 24-50.

Csapodi, Pál (2010) Challenges for State Audit Office control and the advisory role of the State Audit Office. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 415-418.

Dankó, Géza and Lóránt, Zoltán (2010) Challenges of the local government regulation. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 511-517.

Hideg, Éva and Nováky, Erzsébet (2010) Changing attitudes to the future in Hungary. Futures, 42 (3). pp. 230-236. DOI 10.1016/j.futures.2009.11.008

Katona, Klára (2010) Changing reasons of foreign investment to Central and Eastern Europe. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 679-696.

Mali, Franc, Kronegger, Luka and Ferligoj, Anuška (2010) Co-authorship trends and collaboration patterns in the Slovenian sociological community. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (2). pp. 29-50.

Kovács Pálné, Ilona (2010) Consideretions for the debate on the financial situation of local governments. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 518-523.

Dobos, Imre and Pintér, Miklós (2010) Cooperation in an HMMS-type supply chain: A management application of cooperative game theory = Kooperáció egy HMMS-típusú ellátási láncban: A kooperatív játékelmélet egy menedzsment alkalmazása. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Pintér, Miklós (2010) Cooperation in supply chains: A cooperative game theoretic analysis = Együttműködés ellátási láncokban: Egy kooperatív játékelméleti elemzés. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Rae, Ranjit and Kovács, Árpád (2010) Cooperation in the establishment of good governance. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 391-393.

Móczár, József (2010) Copula methods in finance. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (4). pp. 837-840.

Bede-Fazekas, Ákos (2010) Correlations between garden design plant applications and climate change. In: TÁMOP-Humbodt College for Environmental and Climate Protection, 2009.12.03, Sopron, Hungary.

Papanek, Gábor (2010) Corruption in public procurement and in general in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 298-320.

Atkári, János (2010) Creating a balance between resources and tasks. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 505-510.

Benczes, István and Kutasi, Gábor (2010) Crisis and consolidation – Is there a way back to fiscal rules? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (4). pp. 819-836.

Bod, Péter Ákos (2010) Crisis in economics? Studies in European political economy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 212-217.

Höhn, Mária, Cseke, Klára, Vendramin, G. G. and Hufnagel, Levente (2010) Current range characteristics of Swiss stone pine (Pinus cembra L.) along the Carpathians revealed by chloroplast SSR markers. Acta Biologica Hungarica, 61 (Suppl ). pp. 61-67. DOI 10.1556

Bokor, Tamás (2010) Digiotész kontra netizen. Új média, mint lehetőség a nyilvánosság kiterjesztésére. In: Újmédia-konferencia, Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. (Unpublished)

Hárs, József, Kovács, László and Letenyei, László (2010) E-city. A bólyi önkormányzati info-kommunikációs rendszer. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 163-171. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_13

Erdõs, Tibor (2010) Economic recovery – a few topical theoretical problems. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 251-277.

Csaba, László (2010) Economics of the new member states: A post-crisis perspective. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 41-53.

Vadadi Fülöp, Cs., Zsuga, K. and Hufnagel, Levente (2010) Effect of sampling effort and sampling frequency on the composition of the planktonic crustacean assemblage: a case study of the river Danube. Environmental Monitoring and Assessment, 163 (1-4). pp. 125-138. DOI 10.1007/s10661-009-0822-z

Drégelyi-Kiss, Á. and Hufnagel, Levente (2010) Effects of Temperature–Climate Patterns on the Production of Some Competitive Species on Grounds of Modelling. Environmental Modeling & Assessment, 15 (5). pp. 369-380. DOI 10.1007/s10666-009-9216-4

Kovács, Zoltán (2010) Egy ellátási lánc szimulációjának tapasztalatai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (10). pp. 53-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.10.05

Zoltayné Paprika, Zita (2010) Elemzés vagy megérzés: a stratégiai döntéshozatal gyakorlata Californiában és Magyarországon = Analysis or Intuition: Strategic decision making in California and Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gelei, Andrea and Dobos, Imre and Kovács, Erzsébet (2010) Ellátási lánc kapcsolatok modellezése = Modeling of supply chain relationships. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csicsmann, László (2010) Eltérő modernizációs perspektívák a közel-keleti muszlim államokban (Different modernization perspectives in the middle eastern muslim countries). Köz-gazdaság, 5 (1). pp. 55-71.

Losonci, Dávid (2010) Emberi erőforrás menedzsment és gyakorlatai a lean termelésben – a tevékenységmenedzsment irodalmának tükrében = Human resource management and practices in lean manufacturing – review of Operations Management’s literature. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kaderják, Péter and Mezősi, András and Paizs, László and Szolnoki, Pálma (2010) Energiapolitikai ajánlások 2010 - A hazai árampiaci szabályozás kritikája és javaslatok a továbblépésre. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Bisztray, Márta and Kis, András and Muraközy, Balázs and Ungvári, Gábor (2010) Energy Efficiency Analysis of Water and Wastewater Utilities Based on the IBNET Database. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Mikudina, Boglárka, Érsek, Katalin, Arányi, Zsuzsanna, Juhos, Vera and Gulácsi, László (2010) Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 179-188. .

Palánkai, Tibor (2010) Evaluation of the EU membership of the new member states. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 9-23.

Bakó, Barna (2010) Exclusive contracts in bilaterally duopolistic industries. Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Submitted)

Czike, Anna (2010) Fedezeti stratégia a gyakorlatban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (11). pp. 57-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.11.05

Dobos, Imre and Tátrai, Tünde and Vörösmarty, Gyöngyi (2010) Fenntartható fejlődés = Sustainability issues in purchasing and supply management. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Lamanda, Gabriella (2010) Financial Intermediary Institutions – Banks and institutional investors. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (4). pp. 841-843.

Darvas, Zsolt and Weizsäcker, Jakob von (2010) Financial Transaction Tax: Small is Beautiful. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Pitti, Zoltán (2010) Financial crisis and the change in the practice of applying common charge costs. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 99-112.

Báger, Gusztáv (2010) Financial markets in the global space – The financial space disrupted by the crisis. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 723-733.

Darvas, Zsolt (2010) Fiscal Federalism in Crisis: Lessons for Europe from the US. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Benczes, István (2010) Fiscal adjustment and economic growth in the European Union. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 83-98.

Török, Ádám (2010) Fiscal policy in the service of sustainable growth. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (4). pp. 746-752.

Vörös, Gyula, Kodenko, Jekatyerina and Komáromi, Katalin (2010) Flat rate personal income tax. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 357-374.

Kuczi, Tibor (2010) Fogyasztás - ösztönzés - családi kontroll. Replika, 70 (1). pp. 109-125.

Neulinger, Ágnes, Simon, Judit, Kelemen, Kata, Hofmeister Tóth, Ágnes and Bódi, Edit (2010) Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán - a hibrid vásárlói magatartás vizsgálata (Consumer behaviour on market of the Hungarian travel services – Examination of hybrid consumption). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (6). pp. 50-62. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.06.05

Nyirő, Nóra (2010) Fordulópontnál, vagy csak így tovább?! A magyarországi rádiózás piacának elemzése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (10). pp. 40-52. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.10.04

Marton, Péter (2010) Framing the Game: Objections to Bapat’s Game-Theoretic Modeling of the Afghan Surge. Working Paper. CKKE.

Szent-Iványi, Balázs (2010) Földfelvásárlások Afrikában. Afrika Tanulmányok, 4 (4). pp. 40-55.

Vári-Szilágyi , Ibolya (2010) G. H. Mead's original role-concept and its later distortions. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (2). pp. 109-128.

Csaba, László (2010) Gazdaságelmélet és gazdaságpolitika a válság után. Köz-gazdaság, 5 (2). pp. 39-58.

Pitti, Zoltán (2010) Gazdasági kórkép alulnézetből 2. rész (Syndrome of Hungarian Economy from Bottom-view - part 2.). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (9). pp. 29-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.09.03

Pitti, Zoltán (2010) Gazdasági kórkép alulnézetből I. rész (Syndrome of Hungarian Economy from Bottom-view – I. part). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (6). pp. 2-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.06.01

Sigér, Fruzsina (2010) Gazdasági és/vagy közgazdasági válság: Csaba László: Crisis in Economics? Studies in European Political Economy (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (9). pp. 69-71. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.09.07

Nagy, Beáta, Kürtösi, Zsófia and Szekeres, Valéria (2010) Gender Budgeting kézikönyv. Unifem-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület, Budapest. .

Ferrer-Balas, Didac, Lozano, Rodrigo, Huisingh, Donald, Buckland, Heloise and Zilahy, Gyula (2010) Going beyond the rhetoric: system-wide changes in universities for sustainable societies. Journal of Cleaner Production, 18 (7). pp. 607-610. DOI 10.1016/j.jclepro.2009.12.009

Csaba, László (2010) Green growth - Mirage or reality? (Europe 2020. A promising strategy?). Intereconomics. Review of European Economic Policy, 45 (3). pp. 151-156. DOI 10.1007/s10272-010-0332-9

Kocsis, Tamás (2010) Hajózni muszáj! - A GDP, az ökológiai lábnyom és a szubjektív jóllét stratégiai összefüggései ("Navigare necesse est." The connections between GDP, ecological footprint, and subjective welfare). Közgazdasági Szemle, 57 (6). pp. 536-554.

Ungvári, Gábor and Édes, Balázs and Gerencsér, Zsolt (2010) Hajózóút fejlesztés és hajózás - Dunai hajózóút fejlesztési javaslatok vizsgálata a belvízi fuvarozás szemszögéből (Ágazati költség-haszon elemzés). Working Paper. Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpont, Budapest.

Reszegi, László (2010) Hatékony piac – hatékony vállalat? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 3-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.07.01

Vörösmarty, Gyöngyi (2010) Hatékony piac, hatékony beszerzés? Beszerzési döntések piacalakító hatásai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 60-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.07.07

Boda, György (2010) Hatékony vállalat, hatékony társadalom. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 77-90. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.07.09

Sugden, Robert (2010) Hihető világok: a közgazdaságtani elméleti modellek helyzetéről. Fordulat, 3 (9). pp. 46-79.

Kornai, János (2010) Hiánygazdaság - többletgazdaság. Tanulmány a piac elméletéről - I. rész = Shortage economy surplus economy. A study on market theory I. Közgazdasági Szemle, 57 (11). pp. 925-957.

Kornai, János (2010) Hiánygazdaság − többletgazdaság. Tanulmány a piac elméletéről – II. rész = Shortage economy - surplus economy. A study on market theory II. Közgazdasági Szemle, 57 (12). pp. 1021-1044.

Aczél, Gábor (2010) Hogyan segítik a városfejlesztést a Városfejlesztő Társaságok? Középső Ferencváros példája. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 29-38. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_02

Némethné, Pál, Katalin (2010) Hol szökellnek a magyar gazellák? – A dinamikusan növekvő kis- és középvállalatok néhány jellemzője. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (4). pp. 32-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.04.04

Jámbor, Attila (2010) Horizontálisan és vertikálisan differenciált ágazaton belüli kereskedelem mezőgazdasági termékek esetén. Statisztikai Szemle, 88 (2). pp. 154-176.

Losoncz, Miklós and Nagy, Gyula (2010) How banks responded to the global financial crisis – international experience. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 70-84.

Mandják, Tibor and Szántó, Zoltán (2010) How can economic sociology help business relationship management? Journal of Business & Industrial Marketing, 25 (3). pp. 202-208. DOI 10.1108/08858621011027795

Marczell, Kinga and Romhányi, Balázs (2010) How to introduce result oriented budgeting in Hungary – a proposal. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 606-641.

Takács, Károly (2010) Hálózati kísérletek (Network experiments). Közgazdasági Szemle, 57 (11). pp. 958-979.

Varga, Balázs (2010) Időben változó együtthatójú ökonometriai modellek. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Dobos, Imre (2010) Igazolható-e az üzleti ciklus az iparágak viselkedésével? = Can business cycles be proved with the behavior of enterprises? Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gergócs, Veronika, Garamvölgyi , Ágnes and Hufnagel, Levente (2010) Indication strength of coenological similarity patterns based on genus-level taxon lists and prevalence distribution. Applied Ecology and Environmental Research, 8 (1). pp. 63-76.

Novák, Zsuzsanna (2010) Inflációscél-követés mint a gazdasági felzárkózás monetáris keretfeltétele. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 116-138. .

Csóka, Péter, Havran, Dániel and Szűcs, Nóra (2010) Információs paradoxon a vállalkozások hitelezésében nem fizető vevő esetén (An innovation paradox in enterprise financing where buyers fail to pay). Közgazdasági Szemle, 57 (4). pp. 318-336.

Dobos, Imre and Wimmer, Ágnes (2010) Initial inventory levels for a book publishing firm = Kezdőkészletek egy könyvkiadó vállalatnál. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kornai, János (2010) Innováció és dinamizmus. Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között = Innovation and dynamism. Reciprocal effect between systems and technical advance. Közgazdasági Szemle, 57 (1). pp. 1-36.

Mandják, Tibor and Simon, Judit (2010) Interaction and complexity, navigation from Marseille to Budapest. Industrial Marketing Management, 39 (6). pp. 1038-1040. DOI 10.1016/j.indmarman.2010.06.023

Faragó, Tibor (2010) International climate policy cooperation and Hungary. In: Climate Change and Hungary: Mitigating the Hazard and Preparing for the Impacts (The „VAHAVA” Report). MTA - Akaprint, Budapest, pp. 4-11. . ISBN 978-963-508-605-4

Pulay, Gyula (2010) Is the aid scheme for disabled workers efficient? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 278-297.

Péteri, Gábor (2010) Is the conflict container full, or which way is the container trailer going? – Issues of the transformation of the system of local governments. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 524-529.

Vigvári, András (2010) Is the conflict container full? – Some financial aspects for the assessment of the situation and the transformation of the system. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 480-504.

Barakonyi, Károly (2010) Jelen Tibor, Mészáros Tamás: Tervezés (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (5). pp. 65-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.05.07

Research Institute of the State Audit Office (2010) Joint research by the Research Institute of SAO and the Competitiveness Research Centre of CUB. Public Finance Quarterly, 55 (3). pp. 530-532.

Cserháti, Ilona, Keresztély, Tibor, Ligeti, István, Nováky, Erzsébet, Takács, Tibor, Tóthné Szita, Klára and Veigl, Helga (2010) Jövőképek és gazdasági stratégiák. Ecostat Időszaki Közlemények, 38 . Ecostat, Budapest. . ISBN 978-963-88329-8-6

Váradi Szabó, Zsuzsa, Hidegh, Anna Laura, Bokor, Attila and Fertetics, Mandy (2010) Karrierváltók Magyarországon – a karrierváltás folyamata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (2). pp. 18-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.02.02

Ferge, Zsuzsa (2010) Key specificities of social fabric under new-capitalism. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (2). pp. 3-28.

Csaba, László (2010) Keynesian renaissance? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 5-23.

Kozma, Miklós (2010) Kiemelt gazdálkodástani kutatások a Public-Private Partnership területén – összehasonlító elemzés = Selected publications on Public-Private Partnership from a business studies perspective – comparative analysis. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Boda, Zsolt and Fekete, László (2010) Knowledge, sustainability, and corporate strategies. In: Sixth TransAtlantic Business Ethics Conference on Ethics, Corporations, and Governance, 7-10, October 2010, York University, Toronto, Canada.

Fiala, Tibor (2010) Kombinatorikus optimalizálás. Operációkutatás, 10 . Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás Tanszék, Budapest. . ISBN 9789635034437

Fehér, János (2010) Kortárs személyes vezetési elméletek A transzformatív felfogás szerepe és jellemzői (I. rész). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (3). pp. 2-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.03.01

Fehér, János (2010) Kortárs személyes vezetési elméletek – A transzformatív felfogás szerepe és jellemzői (II. rész). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (4). pp. 13-20. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.04.02

Letenyei, László and Sándor, Csaba, eds. (2010) Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6

Papanek, Gábor (2010) Kutatás a közbeszerzési korrupcióról. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (9). pp. 62-68. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.09.06

Farkasné Kurucz, Zsuzsanna, Lóránd, Balázs and Balogh, Gábor (2010) Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakítása a felsőoktatási intézmények és a munkaadók között. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (11). pp. 31-43. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.11.03

Weintraub, Roy E. (2010) Közgazdasági tudományháborúk. Fordulat, 3 (9). pp. 132-155.

Bartus, Tamás and Novák , Zsuzsanna and Wimmer, Ágnes, eds. (2010) Közgáz diáktudós 2010 - Válogatás a BCE Közgáz Campus tudományos diákköri munkáiból. TDK Könyvtár . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapestb. . ISBN 978-963-503-428-4

Wimmer, Ágnes and Novák, Zsuzsanna, eds. (2010) Közgáz diáktudós – Piac és verseny. Válogatás a BCE Közgáz Campus tudományos diákköri munkáiból. TDK Könyvtár . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-429-1

Szüle, Borbála (2010) Közjavak optimális előállítása (Optimal production of public goods). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 165-177.

Kiss J., László (2010) Közép-Európa: „elképzelt terek” és a 21. század kihívásai. Külügyi Szemle, 9 (1). pp. 39-63.

Domokos, László (2010) Lack of transparency hindering foresight in the planning and execution of the budget. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (4). pp. 739-745.

Misz, József (2010) Lehet-e racionális az irracionalitás? A demokratikus hatékonysági veszteség, avagy a nép akarata. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 84-97. .

Gedeon, Péter (2010) Lehetőségek és korlátok: A társadalom marxista elméletéről. Fordulat (12). pp. 162-168.

Presidency of the Hungarian Economic Association (2010) Lessons from the 2009 roaming convention of economists. Public Finance Quarterly, 55 (1). pp. 150-153.

Bartucz, Melinda, Lieszkovszky, József Pál and Szabó, Melánia (2010) Lipcsei leves helyi ízesítéssel. Integrált városfejlesztés Romániában és Magyarországon. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 53-76. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_04

Gelei, Andrea and Nagy, Judit (2010) Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon – fókuszban a disztribúciós logisztika = Backing logistics processes with information technology – current practice and improvement possibilities at Hungarian companies. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kánnai, Zoltán (2010) Lokális energiamódszer kicsi rendben gerjesztett Liénard-egyenletekre (Local energy method for little order forced equations). Szigma, 41 (1-2). pp. 19-37.

Hufnagel, Levente, Kiss, Keve Tihamér, Sipkay, Csaba, Gimesi , László, Vadadi Fülöp, Cs. and Türei, Dénes (2010) Long-term dynamic patterns and diversity of phytoplankton communities in a large eutrophic river (the case of River Danube, Hungary). Applied Ecology and Environmental Research, 8 (4). pp. 329-349.

Kocsis, Tamás (2010) Létkérdések - Önkényuralom és népesedés a bioszférában. Kovász, 14 (1). pp. 3-52.

Nováky, Erzsébet, ed. (2010) Magyarország 2025. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest. . ISBN 978 963 88419 3 3

Nováky, Erzsébet, ed. (2010) Magyarország 2025. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest. . ISBN 978 963 88419 4 0

Nováky, Erzsébet (2010) Magyarország jövője szakértői előrejelzésekre és nem szakértői véleményekre építve. Közgazdász fórum, 13 (4). pp. 3-29.

Németh, András Olivér (2010) Makrogazdaság-politika és növekedés. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 98-115. .

Bakacsi, Gyula (2010) Managing crisis. Strategic Management: International Journal of Strategic Management and Decision Support System in Strategic Management, 15 (3). pp. 3-9.

Kánnai, Zoltán, Pintér, Miklós and Tasnádi, Attila (2010) Matematikaoktatás a bolognai típusú gazdasági képzésekben (Maths instruction in Bologna-type economics tuition). Közgazdasági Szemle, 57 (3). pp. 261-277.

Palánkai, Tibor (2010) Megjegyzések Joseph Stiglitz és Amartya Sen "A gazdasági teljesítmények és a szociális haladás mérése" című jelentéséhez. Köz-gazdaság, 5 (1). pp. 11-19.

Oberschall, Anthony (2010) Memory, historical responsibility, truth and justice: the Balkan wars. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (1). pp. 31-60.

Rózsa, Andrea (2010) Menedzsmentkommunikáció reálopciókkal A stratégiai és pénzügyi szempontok összhangba hozatalának lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (9). pp. 45-57. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.09.04

Bede-Fazekas, Ákos (2010) Mire számíthatunk a Kárpát-medencében a klímamodellek szerint? In: III. Fenntarthatósági Konferencia, 2010.10.05 - 2010.10.08, Somogyvámos.

Vincze, János (2010) Miért és mitől védjük a fogyasztókat?: Aszimmetrikus információ és/vagy korlátozott racionalitás. Közgazdasági Szemle, 57 (9). pp. 725-752.

Zsinka, László (2010) Modernitás, globalizáció, nemzetközi rendszer és a katolikus társadalmi tanítás fejlődése. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Kutasi, Gábor (2010) Monetáris hatásosság közösségi szinten (The community level efficiency of monetary policy). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 105-115.

Kürthy, Gábor (2010) Monetáris politikai tendenciák I. Eszköztárak (Tendencies in monetary policy I. - Asset prices). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 13-28.

Botos, Katalin and Halmosi, Péter (2010) Mortgage Markets in the United States of America and Europe. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (4). pp. 809-818.

Kovács, Árpád (2010) Multilateral analyses and derived lessons as reflected in the studies of the volume. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 557-561.

Losonci, Dávid (2010) Munkaszervezés a lean termelésben – mit magyaráznak a termelésmenedzsment koncepciók = Work organization in lean production – what production concepts explain. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Halm, Tamás (2010) National economic planning and its economic political environment. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 466-474.

Nováky, Erzsébet (2010) Negyven éves a magyar jövőkutatás. Köz-gazdaság, 5 (2). pp. 75-88.

Dörnyei, Krisztina and Mitev, Ariel Zoltán (2010) Netnográfia avagy on-line karosszék-etnográfia a marketingkutatásban (Netnography or Online armchair etnography in the marketing research). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (4). pp. 55-68. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.04.06

Sik, Endre (2010) Network capital dependent path-dependency. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (1). pp. 77-102.

Bodzási, Balázs (2010) Neuregelung des Pfandrechts im neuen ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuch. In: Magyar kereskedelmi jogi évkönyv = Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht = Annales Hongroises du Droit Commercial. Szerzői kiadás, Budapest, pp. 115-134. .

Móczár, József (2010) Nonlinear Dynamics in Some Extended Classic Economic Growth Theories. International Journal of Technology Modeling and Management, 1 (2). pp. 115-133.

Katits, Etelka (2010) Noszkay Erzsébet: Változás és válságmenedzsment az alapoktól (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (2). pp. 68-70. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.02.05

Katits, Etelka (2010) Noszkay Erzsébet: Változás és válságmenedzsment az alapoktól (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (1). pp. 65-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.01.06

Letenyei, László (2010) Négy paradoxon és a fordulat. A műszaki és társadalomtudományok változó viszonya a településfejlesztésben az EU-csatlakozás előtt és után. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 124-128. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_09

Nagy, Beáta and Primecz, Henriett (2010) Nők és férfiak a szervezetben. Kísérlet a mítoszok feloszlatására. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 61 (1). pp. 2-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.01.01

Bozóki, Sándor, Fülöp, János and Rónyai, Lajos (2010) On optimal completions of incomplete pairwise comparison matrices. Mathematical and Computer Modelling, 52 (1-2). pp. 318-333. DOI 10.1016/j.mcm.2010.02.047

Pulinka, Ágnes (2010) On the Track of Spirituality. In: EDAMBA Summer Academy, 2010.07.23 - 2010.07.29, Sorèze.

Csóka, Péter and Pintér, Miklós (2010) On the impossibility of fair risk allocation. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Budapest.

Gábor R., István (2010) On the peculiar relevance of a fundamental dilemma of minimum-wage regulation in post-socialism – apropos of an international investigation. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (2). pp. 81-88.

Horváth, Dóra, Mitev , Ariel Zoltán, Bauer, András, Csordás, Tamás and Móricz , Éva (2010) Online vs. Offline Gossip as a Source of Corporate Communicative Advantage. In: Marketing Theory Challenges in Emerging Societies - 1st EMAC Regional Conference, 2010. szeptember 24-25., Budapest.

Tasnádi, Attila and Hanks, Andrew and Smith, Trenton G. (2010) Opportunity Knocks: An Economic Analysis of Television Advertisements. Working Paper. School of Economic Sciences, Washington State University.

Zsidai, Lidia (2010) Oroszország érdekviszonyai a Putyin-Medvegyev érában. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 190-204. .

Maroshegyi, Christopher and Nagy, Sándor Gyula (2010) Out of credit: Evaluating the impact of the EU structural funds on Hungarian small business growth and access to finance. Köz-gazdaság, 5 (3). pp. 113-127.

Hunyadi, Edit, Érsek, Katalin, Tamás, Gertrúd, Takáts, Annamária and Gulácsi, László (2010) Parkinson-kóros betegek betegségteher felmérése Magyarországon. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 162-178. .

Móczár, József (2010) Paul A. Samuelson, a közgazdaságtan utolsó nagy generalistája (1915–2009). Matematika és közgazdaságtan (Paul A. Samuelson, economics` last great generalist (1915-2009). Mathematics and economics). Közgazdasági Szemle, 57 (4). pp. 371-379.

Wimmer, Ágnes ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3430-7962, Mandják, Tibor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1376-1592 and Esse, Bálint (2010) Perception and practice of the supplier relationship management. In: The 26th IMP Conference - Business Networks - Globality, Regionality, Locality : Doctoral Consortium Program and Papers. IMP Group, pp. 1-11. .

Becker, Pál (2010) Perspective, vision and planning. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 457-460.

Ciscar, Juan Carlos, Iglesias, Ana, Feyen, Luc, Szabó , László, Van Regemorter, Denise, Amelung, Bas, Nicholls, Robert, Watkiss, Paul, Christensen, Ole B., Dankers, Rutger, Garrote, Luis, Goodess, Claire M., Hunt, Alistair, Moreno, Alvaro, Richards, Julie and Soria, Antonio (2010) Physical and economic consequences of climate change in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108 (7). pp. 2678-2683. DOI 10.1073/pnas.1011612108

Szántó, Zoltán and Szakadát, István (2010) Physicists, stamp collectors, human mobility forecasters. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (2). pp. 129-154.

Palócz, Éva (2010) Planning in Hungary and the EU requirements. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 475-479.

Burger, Csaba (2010) Population ageing and globalisation – International financial imbalance. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 400-402.

Kovács, Árpád (2010) Possible ways to improve competitiveness – as seen by the State Audit Office of Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 533-551.

Higley, John (2010) Postindustrial elite and non-elite insecurities. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (1). pp. 61-75.

Bokor, Tamás (2010) Posztmodern nomádok. Virtuális közösségek a realitásban. In: Közösségek mai (kommunikációs) arculata, 2010. június 11-12., Budapest. (Unpublished)

Bokor, Tamás (2010) Posztmodern nomádok? Individualitás, felkészültség és kollektív ágencia virtualitás és realitás határán. In: Dunaújvárosi Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 2010, Dunaújváros. (Unpublished)

Juhász, Réka (2010) Posztszocialista fejlődési pályák. Közgazdasági Szemle, 57 (3). pp. 222-240.

Fazekas, Dóra (2010) Profitlehetőségek az Európai Unió széndioxid-kereskedelmi rendszerében – az EU ETS tapasztalatai Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (1). pp. 48-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.01.04

Simon, József (2010) Public accountancy regulations and SAO audits – Why cannot the utilisation of public funds be efficiently audited? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 190-199.

Research Institute of the State Audit Office (2010) Public policy challenges in the new decade. Public Finance Quarterly, 55 (3). pp. 413-414.

Tasnádi, Attila (2010) Quantity-setting games with a dominant firm. Journal of Economics, 99 (3). pp. 251-266.

Zoltayné Paprika, Zita (2010) Racionális és intuitív döntéshozók Kaliforniában és Magyarországon (Analysis or Intuition – Strategic decision making in California and Hungary). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (6). pp. 24-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.06.02

Faragó, László (2010) Reasons and theoretical basics of modernizing Hungary's planning system. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 461-465.

Fülöp Braun, Katalin (2010) Reflections on the interpretation of uncertainty and risk based on the example of PPP scheme. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 130-149.

Lóránt, Zoltán (2010) Right and wrong paths – facts and data about local government management. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 643-662.

Szabó, Sándor, Jäger-Waldau, Arnulf and Szabó, László (2010) Risk adjusted financial costs of photovoltaics. Energy Policy, 38 (7). pp. 3807-3819. DOI 10.1016/j.enpol.2010.03.001

Baranyi, Aranka and Széles, Zsuzsanna (2010) Risk taking of a credit institution and the limits of the basel framework. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 177-189.

Novák, Zsuzsanna (2010) Robert J. Barro és a költségvetési túlköltekezés (Robert J. Barro and fiscal overspending). Köz-gazdaság, 5 (1). pp. 143-156.

Mészáros, Tamás (2010) Régi és új elemek a stratégiai gondolkodásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (4). pp. 2-12. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.04.01

Hajdu, Ottó (2010) Sajátértékek a statisztikában. Statisztikai Szemle, 88 (7-8). pp. 773-788.

Török, Ádám (2010) Six questions and six answers regarding the relationship between the public sector and competitiveness. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 562-567.

Jenei, György (2010) Solidifying system of democracy in the Central and Eastern European new EU members. Society and Economy, 32 (1). pp. 33-46.

Milton, Simon (2010) Some observations on CSR and Strategic Management. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (2). pp. 59-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.02.04

Lehoczki, Bernadett (2010) Spanyolország Latin-Amerika-politikája = The Latin American Policy of Spain. Külügyi Szemle, 9 (3). pp. 176-188.

Benczes, István and Szent-Iványi, Balázs (2010) State–society relations in a dynamic framework: The case of the Far East and Sub-Saharan Africa. Working Paper. Corvinus University of Budapest.

Hegedüs, Ágnes (2010) Sustainable development, sustainable budget as viewed by international economic and financial organizations. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 321-334.

Kuczi, Tibor (2010) Szabadidő: lustasághoz való jog? Replika, 70 (1). pp. 7-14.

Kozma, Miklós (2010) Szemléletbeli dilemmák a Public-Private Partnership menedzsmentjében = Management dilemmas in Public-Private Partnership projects. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina (2010) Szolgálatosodás, avagy az integrált termék-szolgáltatás rendszerek kialakulása és jellemzői = Servitization – characteristics and development of integrated product-service systems. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Aranyossy, Márta (2010) Szorzószámos értékelés az információtechnológiai iparágakban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (11). pp. 44-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.11.04

Vigvári, Gábor (2010) Tanulságok a gazdasági és monetáris unió számára a 2008-as világgazdasági válság kapcsán (Lessons for the Economic and Monetary Union from the 2008 global economic crisis). Köz-gazdaság, 5 (4). pp. 179-197.

Barabás, Zoltán and Fazakas, Gergely (2010) Tax implications of dividend policy. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (2). pp. 51-79.

Letenyei, László (2010) TeTT társadalmi egyeztetés módszertan. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 93-120. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_07

Kaliczka, Nándor and Naffa, Helena (2010) Természetes jelzések a megbízó-ügynök koalíció jövedelmének hitelesítésében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (4). pp. 45-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.04.05

Varga-Ötvös, Béla (2010) Tervezési idő és tér. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 121-123. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_08

Vépy-Schlemmer, Éva (2010) The 100 faces of poverty. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (2). pp. 155-159.

Murinkó, Lívia and Szalma, Ivett (2010) The 9th conference of the European Sociological Association: European sociology or European sociologies? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (1). pp. 123-137.

Darvas, Zsolt (2010) The Case for Reforming Euro Area Entry Criteria. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Halm, Tamás (2010) The Changing China. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 394-399.

Ohnsorge-Szabó, László (2010) The Great Depression – Retro Part 1. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (4). pp. 776-791.

Nagy, Zoltán (2010) The Hungarian Competition Authority's first five years in the European Union. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 345-356.

Bakó, Barna (2010) The Role of Price Floor in a Differentiated Product Retail Market. Economic Analysis and Policy, 40 (3). pp. 363-368.

Dobos, Imre and Csutora, Mária (2010) The calculation of dynamic ecological footprint on the basis of the dynamic input-output model. Working Paper. BCE. (Unpublished)

Chikán, Attila and Czakó, Erzsébet (2010) The competitiveness of the public sector – lessons from a research. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 552-556.

Sivák, József (2010) The comprehensive manual of public finances. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 715-722.

Báger, Gusztáv (2010) The concept of the modernization of national economic planning. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 435-456.

Siposné Nándori, Eszter (2010) The economics of the welfare state. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 403-406.

Bálint, János, Csömör, Zs., Pénzes, Béla and Fail, József (2010) The effect of silicate minerals on the head weight of white cabbage and on the colonization and damage of onion thrips. Lucrari Stiintifice seria B Hortikultura, 54 . pp. 22-30.

Hufnagel, Levente, Drégelyi-Kiss, G. and Drégelyi-Kiss, Á. (2010) The effect of the reproductivity's velocity on the biodiversity of a theoretical ecosystem. Applied Ecology and Environmental Research, 8 (2). pp. 119-130.

Gyulavári, Tamás (2010) The effects of experience in loyalty card adoption on the importance of the attributes of loyalty schemes. In: 1st EMAC Regional Conference on Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, 2010 szeptember 24-25., Budapest.

Pintér, Miklós (2010) The existence of an inverse limit of inverse system of measure spaces - a purely measurable case. Acta Mathematica Hungarica, 126 (1-2). pp. 65-77. DOI 10.1007/s10474-009-8248-1

Braun, Gábor and Kovács, Zoltán László (2010) The fiscalization of environmental protection. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 335-344.

Losoncz, Miklós (2010) The global financial crisis and the European Union. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (4). pp. 792-808.

Kun, János (2010) The hen lays no golden eggs – thoughts about the pension funds. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 104-115.

Keller, Tamás (2010) The long run effects of self-confidence on the labor market: A test on Hungarian data. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (1). pp. 103-122.

Báger, Gusztáv, Pulay, Gyula and Vigvári, András (2010) The main characteristics of the operation of the Hungarian state and the directions of necessary changes. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (2). pp. 223-250.

Gervai, Pál and Trautmann, László and Wieszt, Attila (2010) The mission and culture of the corporation. Working Paper. BERG Bamberg, Bamberg.

Pulay, Gyula (2010) The necessity of reforming the role the state plays in economy – Essential experience gained from ÁSZKUT researc. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 419-434.

Pintér, Miklós (2010) The non-existence of a universal topological type space. Journal of Mathematical Economics, 46 (2). pp. 223-229. DOI 10.1016/j.jmateco.2009.11.006

Pitti, Zoltán (2010) The operational efficiency of tax burden sharing systems and experiences with the completeness check on VAT. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 116-129.

Hufnagel, Levente and Gimesi , László (2010) The possibilities of biodiversity monitoring based on Hungarian Light Trap Networks. Applied Ecology and Environmental Research, 8 (3). pp. 223-239.

Halmai, Péter (2010) The present is the future's past. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 200-211.

Galántainé Máté, Zsuzsanna (2010) The reality of a cash flow based corporate tax system. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 697-714.

Nováky, Erzsébet and Tyukodi, Gergely (2010) The responsibility of futurists in strategic foresight - Hungarian examples. Technological forecasting and social change, 77 (9). pp. 1546-1549. DOI 10.1016/j.techfore.2010.06.013

Szűcs, József (2010) The situation of real estate funds in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 663-678.

Darvas, Zsolt and Piasni-Ferry, Jean (2010) The threat of "currency wars": A European perspective. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

Báger, Gusztáv (2010) Third OECD World Forum on knowledge and policy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 154-161.

Pálinkó, Éva, Mosoniné Fried, Judit and Soós , Sándor (2010) Tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok munkahelyi orientációja. Közgazdasági Szemle, 57 (1). pp. 71-90.

Balog, Dóra, Csóka, Péter and Pintér, Miklós (2010) Tőkeallokáció nem likvid portfóliók esetén (Risk capital allocation in case of illiquid portfolios). Hitelintézeti Szemle, 9 (6). pp. 604-616.

Kutasi, Gábor (2010) U.S. interest rate policy in the 2007–2009 crisis. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 85-103.

Varga-Ötvös, Béla (2010) Utat Területért – Road for Land. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 198-205. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_15

Tari, Ernő (2010) Versenytársvállalatok nemzetközi stratégiai szövetségei – napjainkban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (2). pp. 2-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.02.01

Antal, Zsuzsanna and Balaton, Károly and Chikán, Attila and Czakó, Erzsébet and Demeter, Krisztina and Drótos, György and Gyulavári, Tamás and Hortoványi, Lilla and Kolos, Krisztina and Szabó, Zsolt Roland and Szántó, Richárd and Takács, Sándor and Tirnitz, Tamás József and Wimmer, Ágnes and Zoltayné Paprika, Zita (2010) Vállalati versenyképesség válsághelyzetben. Gyorsjelentés a 2009. évi kérdőíves felmérés eredményeiről. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtani Intézet, Versenyképesség Kutatóközpont, Budapest.

Dobos, Imre (2010) Vállalatok egy Neumann-típusú gazdaságban (Firms in a Neumann’s model economy). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (3). pp. 50-57. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.03.05

Matolay, Réka (2010) Vállalatok társadalmi felelősségvállalása hatékonysági vonzatok. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 43-50. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.07.05

Hortoványi, Lilla (2010) Vállalkozó vezetés Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (4). pp. 21-31. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.04.03

Jenei, István (2010) What cases on lean hospital transformation tell us? In: 17th International Annual EurOMA Conference, 5-9. June 2010, Porto, Protugalia.

Csapodi, Pál and Lévai, János (2010) Where is auditing performed by supreme audit institutions headed for? : International scene – a “snapshot”. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (3). pp. 568-580.

Szakolczai, György (2010) Who and why is in crisis? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 55 (1). pp. 218-223.

Lazić, Mladen and Cvejić, Slobodan (2010) Working class in post-socialist transformation: Serbia and Croatia compared. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (1). pp. 3-29.

Alasoini, Tuomo, Elise, Ramstad, Heikkilä, Asko and Pekka, Ylöstalo (2010) Workplace innovation in Finland: Towards sustainable productivity growth? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (9). pp. 2-16. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.09.01

Karsai, Judit (2010) Áldás vagy átok? A magántőke-befektetések hatása a gazdaságra. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (3). pp. 14-25. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.03.02

Gilányi, Zsolt (2010) Értékelméletek versus elszámolási rendszereken alapuló megközelítések alapjai. In: Gondolatok közös javainkról. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, pp. 66-83. .

Kazainé Ónodi, Annamária (2010) Értékválasztás, etikai dilemmák. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 33-42. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.07.04

Ercsei, Kálmán and Varga-Ötvös, Béla (2010) Ökováros. In: Kortárs városfejlesztési modellek I. Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. TeTT Könyvek, Budapest – Nagyvárad – Zselíz – Újvidék, pp. 133-154. . ISBN 978-963-06-5078-6 DOI https://doi.org/10.14267/978-963-06-5078-6_11

Fiáth, Attila, Bárdos, Pál Péter and Hagymási, Gergely (2010) Ösztönző szabályozás a villamosenergia-elosztásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (5). pp. 12-25. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.05.02

Boda, György and Virág, Imre (2010) Ütemvakság. Közgazdasági Szemle, 57 (12). pp. 1087-1104.

Dobos, Imre, Gelei, Andrea and Kovács, Erzsébet (2010) Üzleti kapcsolatok modellezése (Modelling business relations). Közgazdasági Szemle, 57 (7-8). pp. 677-699.

Könczöl, Erzsébet (2010) Üzleti modellek a piaci változások tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 25-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.07.03

Morag, Omri and Barakonyi, Károly (2010) ’Business at the speed of light’ – the role of time and speed on business strategy. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (6). pp. 36-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.06.03

Dobó, István and Perjés, István and Temesi, József, eds. (2010) „Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések” Konferencia előadások. NFKK Füzetek (5). Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest. . ISBN 978-963-89082-0-9

Bencsik, Andrea and Trunkos, Ildikó (2010) „Öreg ember nem vén ember!” – avagy lehetőségeink, esélyeink az élethosszig tartó tanulásra. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 41 (10). pp. 27-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2010.10.03

This list was generated on Wed Apr 17 01:49:21 2024 UTC.