Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 232.

Patik, Réka (2006) "Látható kéz" és innováció : Olasz iparági körzetek ma. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (11). pp. 22-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.11.03

Simai, Mihály (2006) A "láthatatlan kéz", az állam és a globalizáció. Köz-gazdaság, 1 (1). pp. 47-62.

Tasnádi, Attila (2006) A Countable Economy: An Example. International Game Theory Review, 8 (4). pp. 555-560.

Medvegyev, Péter (2006) A Dalang, Morton, Willinger tétel (On the theorem of Dalang-Morton-Willinger). Szigma, 37 (1-2). pp. 33-45.

Móczár, József and Krisztin, Tibor (2006) A Harrod modell strukturális stabilitása (Structural stability of the Harrod model). Szigma, 37 (1-2). pp. 1-32.

Sebestyén, Géza and Mészáros, Gergely (2006) A Markowitz-modell paramétereinek Stein-féle becslése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (2). pp. 24-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.02.03

Deák, Csaba (2006) A Projektmenedzsment érettsége. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1. Kk). pp. 60-68. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz.05

Hofmeister Tóth, Ágnes and Simon, Judit (2006) A Q-módszer elmélete és alkalmazása a marketingkutatásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (9). pp. 16-26. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.09.02

Angyal, Ádám and Csanda, Júlia (2006) A banki, biztosítási szektor vállalatirányítási jellemzői Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (10). pp. 24-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.10.03

Róbel, Gábor (2006) A fekete arany. A közelmúltban átélt harmadik olajárrobbanás hátteréről. Köz-gazdaság, 1 (2). pp. 35-46.

Berde, Éva and Ványolós, István (2006) A felsőoktatási döntéshozatal szemetesláda-modellje. Közgazdasági Szemle, 53 (5). pp. 465-480.

Kováts, Gergely Ferenc ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1051-8829 (2006) A felsőoktatási intézmények finanszírozási modelljei. Közgazdasági Szemle, 53 (10). pp. 919-938.

Laki, Gábor (2006) A fenntartható (és multifunkcionális) mezôgazdaság hatékonyságmérési problémái. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (6). pp. 46-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.06.06

Pete, Péter and Szilágyi, Katalin (2006) A fiskális politika hatásmechanizmusáról: Súrlódásmentes modellek – kínálati hatások. Közgazdasági Szemle, 53 (2). pp. 97-118.

Tulipán, Ágnes (2006) A folyamatköltség-számítás történetének és módszertanának rövid áttekintése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 33-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.04

Vicsek, Lilla (2006) A fókuszcsoportos vizsgálat kimenetelét befolyásoló tényezők. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 477-498. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-9

Merton, Robert K., Fiske, Marjorie and Kendall, Patricia L. (2006) A fókuszált interjú. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 443-466. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-7

Filep, Judit and Szirmai, Péter (2006) A generációváltás kihívása a magyar KKV szektorban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (6). pp. 16-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.06.02

Perényi, Áron (2006) A korrupció és korlátozásának lehetőségei Az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottságának konferenciája. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (6). pp. 55-57. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.06.07

Eranus, Eliza, Láng, Sarolta, Máth, András and Rácz, Attila (2006) A kérdőíves adatfelvétel újabb módszerei: telefonos, számítógéppel támogatott (CAPI, CATI) és internetes adatgyűjtés. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 545-590. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-11

Nagy, Sándor Gyula (2006) A környezethez való jog és a Kiotói Jegyzőkönyv (Right to environment and Kyoto Protocol). Acta Humana, 17 (1). pp. 41-48.

Szakolczai, György (2006) A közgazdaságtan oktatása – a kirajzolódó megoldás Válasz Sárkány Péter cikkére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (4). pp. 55-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.04.07

Duleba, Szabolcs (2006) A közép- és felső vezetői döntéseket támogató AHP-módszer, és alkalmazása logisztikai szolgáltatók kiválasztására. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (9). pp. 54-57. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.09.05

Samuelson, Paul A. (2006) A közösségi kiadások tiszta elmélete (fordította: Lehmann Kristóf). Köz-gazdaság, 1 (1). pp. 105-108.

Gritsch, Mátyás (2006) A logisztikai stratégia elmélete és legfontosabb kérdései. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (6). pp. 32-41. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.06.04

Hackler, János (2006) A megfelelő ellátásilánc-stratégia kiválasztása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 45-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.05

San Román, Teresa (2006) A megérzéstől a megerősítésig: a terepmunka az antropológiában. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 359-369. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-3

Gyenge, Balázs and Kozma, Tímea (2006) A minőségirányítás szerepe a vállalati szervezeti struktúrában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (3). pp. 41-47. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.03.04

Heltai, Erzsébet and Tarjányi, József (2006) A mélyinterjú készítése – és az elkövethető hibák forrásai. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 501-543. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-10

Malinowski, Bronislaw (2006) A nyugat-csendes-óceáni térség argonautái. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 417-440. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-6

Váradi Szabó, Zsuzsa (2006) A paradoxonelmélet, avagy gondolkodásmódunk paradoxonja. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 70-78. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.07

Bedő, Zsolt (2006) A piaci irracionalitás vállalatkormányzásra gyakorolt hatása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 12-19. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.02

Vigvári, András (2006) A possible path to implement public finance reforms. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (2). pp. 131-151.

Dobos, Imre and Richter, Knut (2006) A production/recycling model with quality consideration. International Journal of Production Economics, 104 (2). pp. 571-579. DOI 10.1016/j.ijpe.2005.09.006

Szüle, Borbála (2006) A pénzügyi konglomerátumok létrejöttének kockázati hatásai. Közgazdasági Szemle, 53 (7-8). pp. 661-680.

Csaba, László (2006) A stabilitási és növekedési egyezmény új politikai gazdaságtanáról. Közgazdasági Szemle, 53 (1). pp. 1-30.

Tari, Ernő (2006) A stratégiai analízis elméleti modelljei és a vállalati stratégiaalkotás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (9). pp. 3-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.09.01

Takács, Sándor (2006) A státuszhierarchia hatása a csoport teljesítményére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 56-69. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.06

Gelei, András (2006) A szervezet interpretatív megközelítése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 79-97. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.08

Toarniczky, Andrea (2006) A szervezeti kultúra mérési kultúrája: kérdőív-tipológia és kulcsdimenziók. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 14-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.02

Zsóka, Ágnes (2006) A szervezeti kultúra szerepe a környezettudatos vállalati magatartásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (9). pp. 27-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.09.03

McCloskey, Deirdre N. (2006) A szignifikanciatesztek retorikája. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 687-701. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-16

Lengyel, György (2006) A szociológia integritásáért. Replika, 54-55 . pp. 105-112.

Futó, Péter and Szeszler, Zsuzsa (2006) A településfejlesztési koncepció készítésének módszerei az EU-ban és Magyarországon. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 341-355. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-2

Dankó, Dávid and Szegedi, Zoltán (2006) A tevékenységalapú költségszámítás módszertani problémái és az idővezérelt tevékenységalapú költségszámítás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (9). pp. 39-53. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.09.04

Kürtösi, Zsófia (2006) A társadalmi kapcsolatháló-elemzés módszertani alapjai. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 663-684. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-15

Szántó, Zoltán (2006) A társadalmi kapcsolatháló-elemzés szociometriai gyökerei. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 649-662. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-14

Bordáné Rabóczki, Mária (2006) A társaságirányítás szabályozása az Európai Unióban – Merre tartunk? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (9). pp. 2-10. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.10.01

Fertő, Imre (2006) A társulási szerződés alkalmazkodási költségei a magyar élelmiszeriparban. Közgazdasági Szemle, 53 (9). pp. 799-811.

Antal, Zsuzsanna and Bodorkós, Barbara and Csesznák, Anita and Dankó, Dávid and Kiss, Norbert and Matolay, Réka and Pataki, György and Szántó, Richárd and Takács, Sándor and Toarniczky, Andrea (2006) A vezetés és a döntéshozatal szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában. Working Paper. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Barakonyi, Károly (2006) A vezetői döntéshozatal etikai konfliktusai (II. rész). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (6). pp. 25-31. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.06.03

Tóth, András István (2006) A villamosenergia-piaci liberalizáció és a magyarországi háztartások - Egy kérdőíves felmérés eredményei. Working Paper. Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpont, Budapest.

Deák, István and Lukovics, Miklós (2006) A vállalati K+F támogatása controllingeszközökkel. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (4). pp. 39-47. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.04.05

Sajtos, László (2006) A vállalati marketingteljesítmény értékelésének többdimenziós megközelítése és alkalmazása a Magyarországon működő vállalatok körében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (3). pp. 18-30. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.03.02

Széchy, Anna (2006) A vállalatok társadalmi felelősségének alapvető kérdései. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1). pp. 10-16. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.01.02

Hoványi, Gábor (2006) A vállalatvezetés versenye és a vezetők szerepe a makro- és mikrogazdaság „párbeszédében”. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (12). pp. 16-22. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.12.02

Román, Zoltán (2006) A vállalkozás oktatása a felsőoktatásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1). pp. 2-9. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.01.01

Farkas, Ferenc (2006) A változásmenedzsment kritikus pontjai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (11). pp. 12-21. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.11.02

Terták, Elemér (2006) About the Financial Perspective of the European Union for the years 2007–2013. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (2). pp. 152-173.

Dragos, Dacian C. (2006) Access to public information - western european experiences and the case of several jurisdictions from Central and Eastern Europe. Köz-gazdaság, 1 (2). pp. 67-87.

Nováky, Erzsébet (2006) Action oriented futures studies in Hungary. Futures, 38 (6). pp. 685-695. DOI 10.1016/j.futures.2005.10.007

Geday, Péter (2006) Adalékok a hagyományos és az újszerű vállalatértékelési eljárások összehasonlításához. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (5). pp. 37-47. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.05.05

Sebestyén, Tamás (2006) Adaptivitás, innováció és fejlődési csapda : Integrált elméleti megközelítés. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 4-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.01

Kydland, Finn E. (2006) Aggregált mennyiségi elmélet. Köz-gazdaság, 1 (2). pp. 19-33.

Osman, Péter (2006) Al Ries-Laura Ries: A PR tündöklése, a reklám bukása (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (2). pp. 58-59. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.02.09

Rubóczky, István (2006) Anwar Mustafa: Vállalkozás és működése (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (4). pp. 58-59. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.04.09

Móczár, József (2006) Arrow-Debreu-modell és a Kornai-kritika harminc év után = The Arrow-Debreu Model and Kornai s critique, thirty years after. Közgazdasági Szemle, 53 (2). pp. 175-194.

(2006) Az Európa Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról. In: Letenyei, László, (ed.) Településkutatás. TeTT könyvek, Budapest, pp. 325-339. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-1

Vörös, Miklós and Frida, Balázs (2006) Az antropológiai résztvevő megfigyelés története. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 395-416. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-5

Nagy, Sándor Gyula (2006) Az európai uniós támogatások hatékonyságának értelmezése és mérésének módszerei. Európai Tükör, 11 (2). pp. 100-111.

Várpalotai, Viktor (2006) Az inflációs cél követésének optimális horizontja Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 53 (12). pp. 1135-1154.

Drótos, György and Gast, Károly and Móricz, Péter and Vas, György (2006) Az információmenedzsment fejlettsége és a versenyképesség -- Its title in English: It development and competitiveness at the Hungarian corporations. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Sudár, Erika and Szabó, Zoltán (2006) Az információs társadalom döntési tényezőinek szimulációja. Közgazdasági Szemle, 53 (1). pp. 85-92.

Kiss, János (2006) Az innováció és a technológiai felzárkózás vizsgálata az evolucionista közgazdaságtanban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (2). pp. 4-14. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.02.01

Gilányi, Zsolt (2006) Az uralkodó pénzelmélet alapproblémái – a Hahn-problémáról. Közgazdasági Szemle, 53 (7-8). pp. 701-713.

Szentes, Tamás (2006) Az állam szerepe a felgyorsult globalizáció korában. Köz-gazdaság, 1 (1). pp. 15-45.

Treier, Volker and Wenzel, Heinz-Dieter (2006) Az állam szerepe a rendszerváltásban. Köz-gazdaság, 1 (2). pp. 47-65.

Nagy, Gyula and Micklewright, John (2006) Az álláskeresés ellenőrzése és a munkanélküliség időtartama: Egy társadalomtudományi kísérlet. Közgazdasági Szemle, 53 (7-8). pp. 641-660.

Popovics, Péter András and Tóth, József (2006) Az ártranszmisszió és az árak aszimmetrikus alakulása Magyarország tejvertikumában. Közgazdasági Szemle, 53 (4). pp. 349-364.

Somogyi, Márta (2006) Balanced Scorecard és Controlling Filozófia és/vagy menedzsmenteszköz a szervezetek vezetésében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1. Kk). pp. 69-78. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz.06

Agárdi, Irma (2006) Bauer András-Berács József : Marketing (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (9). pp. 61-63. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.09.06

Csutora, Mária, Kerekes, Sándor, Harangozó, Gábor, Németh, Patrícia and Zsóka, Ágnes (2006) Befolyásunk a vállalatok környezetvédelmi magatartására. In: Környezeti nézőpontok, 2006, Budapest.

Kitzinger, Jenny (2006) Bevezetés a fókuszcsoportos vizsgálatba. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 467-476. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-8

Bergvall, Daniel, Hawkesworth, Ian, Kraan, Dirk-Jan and Krause, Philipp (2006) Budgeting in Hungary – OECD study. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 263-283.

Szabó, László, Hidalgo, Ignacio, Ciscar, Juan Carlos and Soria, Antonio (2006) CO2 emission trading within the European Union and Annex B countries: The cement industry case. Energy Policy, 34 (1). pp. 72-82. DOI 10.1016/j.enpol.2004.06.003

Kováts, Gergely (2006) Centralizáció és decentralizáció a multinacionális cégek HR tevékenységében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (2). pp. 15-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.02.02

Steiner, Péter (2006) Change of paradigm in fighting money laundering – A global anti-crime system in operation. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 324-340.

Bara, Zoltán (2006) Competition and the Hungarian competition policy – Tendencies in the changes of the competition status quo of the Hungarian economy from the point of view of the legislative regulation of competition. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (2). pp. 213-235.

Balogh, Tamás (2006) Competitiveness in Research and Development. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 119-121.

State Audit Office of Hungary (2006) Conclusions regarding economic policy made at the 44th Economic Convention – (Information for the Government) Document. Public Finance Quarterly, 51 (3). pp. 403-406.

Báger, Gusztáv (2006) Conference on corruption at the Academy of Sciences. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 122-124.

State Audit Office of Hungary (2006) Conference on fiscal responsibility. Public Finance Quarterly, 51 (1). pp. 125-126.

Kiss, Gábor P. and Kékesi, László (2006) Conference on fiscal responsibility. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 388-398.

Temesi, József (2006) Consistency of the decision-maker in pair-wise comparisons. International Journal of Management and Decision Making, 7 (2-3). pp. 267-274. DOI 10.1504/IJMDM.2006.009148

Krisztián, Béla (2006) Csath Magdolna: Minőségstratégia : TQM megbízható alapokon (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (5). p. 59. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.05.07

Szakolczai, György (2006) Double bind – the eighteen months of stabilisation and reforms. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). pp. 499-510.

Szintay, István (2006) EFQM alapú értékelés az Észak-magyarországi régió vállalkozásainak mintáján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (ksz1). pp. 3-20.

Losoncz, Miklós (2006) EU tax harmonisation and tax competition – lessons to Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). pp. 483-498.

Bokor, László, Dombi, Ákos, György, László and Veress, József (2006) Economic policy reflections in view of the 2006 convergence programme. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). pp. 440-463.

Becsky, Róbert (2006) Economics of European Integration. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 115-118.

Rubóczky, István (2006) Ed Little - Ebi Marandi: Kapcsolati marketing (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (12). pp. 52-53. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.12.06

Szántó, Zoltán (2006) Egy kettős évforduló kapcsán: A strukturális kiegyensúlyozottság elméletének újrafelfedezése. Szociológiai Szemle (3). pp. 126-135.

Habis, Helga (2006) Ellentmondások a helyi autóbusz-közlekedés árszabályozásában. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Fazekas, Károly (2006) Employment prospects in Hungary – present and future. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (2). pp. 199-212.

Szapáry, György (2006) Experience with inflation targeting in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). pp. 471-482.

Fail, József (2006) Fejeskáposzta-fajták ellenállósága a dohánytripsszel szemben. Zöldségtermesztés, 37 (2). pp. 21-27.

Molnár, Ferenc (2006) Fenntartható erőforrás-felhasználás és stratégiai tervezés A biomassza energetikai célú hasznosításának példáján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (11). pp. 51-55. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.11.05

Bokor, Attila and Radácsi, László (2006) Fiatal vezetők életstratégiái – Vezetővé válni, vezetőnek lenni. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (6). pp. 2-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.06.01

Csapodi, Pál (2006) First anniversary of the renewed Public Finance Quarterly. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). p. 411.

Perpék, Éva (2006) Foglalkoztatás, munkanélküliség, regionális és helyi munkaerőpiac - az oroszországi Sociologicheskiye issledovaniya és Ekonomicheskaya sociologiya című folyóiratok 2005-ben megjelent néhány cikke tükrében. Szociológiai Szemle, 16 (4). pp. 88-99.

Dankó, Dávid, Kiss, Norbert Tamás, Molnár, Márk Péter and Révész, Éva Erika (2006) Folyamatszervezés: a kórházak lehetősége. Kórház, 12 (11). pp. 10-11.

T., L. (2006) Gondolatok a magyar közgazdaságtanról. (Interjú Palánkai Tibor akadémikussal, A Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárával). Köz-gazdaság, 1 (2). pp. 15-17.

Sárkány, Péter (2006) Gondolatok és kiutak - a közgazdaságtan oktatása : Hozzászólás Bárczy Péter, illetve Szakolczai György cikkéhez. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 36 (1). pp. 48-55. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.01.06

Véry, Zoltán (2006) Hanyecz Lajos : A controlling rendszere (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (6). pp. 58-59. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.06.08

Bíró, A. Zoltán, Csernák, Boldizsár, Garamhegyi, Ábel and Letenyei, László (2006) Hazai példák a mentális térképezés alkalmazására. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 615-646. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-13

Nagy, Balázs (2006) Health economics with a small difference – the irrationalities, mistakes and illusions of the health system. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). pp. 511-514.

Rubóczky, István (2006) Heidrich Balázs: Szolgáltatásmenedzsment (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (12). pp. 54-55. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.12.08

Buzády, Zoltán (2006) Helyzetkép a hazai középvállalatok stratégiai szövetségeiről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (4). pp. 21-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.04.03

Osman, Péter (2006) Henry Gidel: Picasso (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (2). pp. 56-57. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.02.07

Mester, Csaba (2006) Hogyan válik a CRM a vállalatok versenyképességének meghatározó elemévé? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (ksz1). pp. 87-97. DOI http://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.ksz.08

Schildbach, Thomas (2006) IAS/IFRS az EU-ban : Jellemzés és problémák. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1). pp. 36-47. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.01.05

Petheő, Attila and Szirmai, Péter (2006) Innováció a kreativitás oktatásában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (3). pp. 55-58. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.03.06

Deutsch, Nikolett (2006) Innovációk a fenntarthatóság szolgálatában. A biomassza mint fenntartható rendszerinnováció. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 50-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.06

Vicze, Klára, Braun, Gábor and Bencze, Attila (2006) Insight into the own resources system of the EU through the spectacle of the Hungarian VAT based payment. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (2). pp. 174-198.

Veresné, Somosi, Mariann (2006) Integrált vezetési modell – önfejlesztés, tudásmenedzselés Egy pilot program tapasztalatai a Magyar Köztársaság Rendőrségénél. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1. Kk). pp. 21-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz.01

Pink, Sarah (2006) Interdiszciplináris programok a vizuális kutatásban: A vizuális antropológia újragondolása. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 703-728. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-17

Dénes, Tamásné (2006) Interim controllerek már Magyarországon is. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (6). pp. 42-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.06.05

Burmann, Christoph and Maloney, Philip (2006) Internal indentity-based brand management : How to consistently deliver the brand promise at the point of sale? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 88-101. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.10

Virág, Miklós and Kristóf, Tamás (2006) Iparági rátákon alapuló csődelőrejelzés sokváltozós statisztikai módszerekkel. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1). pp. 25-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.01.04

Veres, János (2006) István Hetényi is 80 years old. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 261-262.

Rubóczky, István (2006) Józsa László-Luiz Mouthino: Marketingstratégia - Marketing strategy (könyvismertetés). Vezetés, 37 (2). pp. 55-56. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.02.06

Hoványi, Gábor (2006) Kockázat és kockázatmenedzsment a termelőszférában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (3). pp. 2-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.03.01

Csákvári, Ivánné (2006) Koncz Katalin : Karriermenedzsment (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (10). pp. 62-63. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.10.08

Bakacsi, Gyula (2006) Kultúra és gazda(g)ság – a gazdasági fejlődés és fejlettség és a GLOBE kultúraváltozóinak összefüggései. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 35-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.04

Hajnal, György (2006) Kultúra és teljesítmény a közigazgatásban (Culture and performance in the public administration). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (4). pp. 2-9. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.04.01

Bryman, Alan (2006) Kvantitatív és kvalitatív módszerek összekapcsolása. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 371-391. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-4

Temesi, József (2006) Képzési és kimeneti követelmények: ajánlás. Társadalom és gazdaság, 28 (2). pp. 299-306. DOI 10.1556/TarsGazd.28.2006.2.10

Jenei, György (2006) Közintézményi reformok szemléleti háttere és fejlődési pályái az ezredfordulón. Köz-gazdaság, 1 (1). pp. 81-95.

Fodor, Zita (2006) Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (2). pp. 30-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.02.04

Gaál, Zoltán and Hauszmann, János (2006) Lágy eljárások alkalmazása a karbantartási döntések kimenetelének előrejelzésében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (11). pp. 33-50. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.11.04

CEMI (2006) Makroegyensúly és gazdasági növekedés. Részlet a CEMI tanulmányából. Köz-gazdaság, 1 (1). pp. 5-13.

Török, Ádám (2006) Marking time, and what to do instead – Possible ways ahead of the Hungarian R&D and innovation strategy from a competitiveness point of view. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 25-44.

Chikán, Attila (2006) Measuring the competitiveness of companies – A competitiveness index and its application. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 45-59.

Kotosz, Balázs (2006) Megszorítások és lazítások – a rendszerváltás fiskális politikájának szerkezetéről. Közgazdasági Szemle, 53 (2). pp. 158-174.

Szőts-Kováts, Klaudia (2006) Merre tart az emberi erőforrás menedzsment? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 46-55. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.05

Krisztián, Béla (2006) Michael Armstrong-Helen Murlis: Javadalmazás-menedzsment (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (3). p. 59. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.03.07

Némethné, Pál, Katalin (2006) Mire is lövünk? – A vállalati innováció állami ösztönzése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (4). pp. 29-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.04.04

Nagy, Beáta and Vicsek, Lilla (2006) Mit ér a női vezető szava? Férfi és női vezetők megítélése önkormányzati dolgozók körében. Századvég, 11 (3). pp. 123-160.

Szántai, Tamás (2006) Mozgófilm, nem szobor! A hatékony vállalati honlapról. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (10). pp. 42-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.10.05

Faragó, Tibor, Kun, Gabriella, Lotz, Tamás, Kovács, Attila G., Galambos, Mária and Sallai, Adrienn (2006) Multilateral environmental agreements and their implementation in Hungary. Hungarian Ministry of Environment and Water, Budapest. . ISBN 963 87073 3 X

Rapcsák, Tamás (2006) Nemlineáris optimalizálás. Operációkutatás, 8 . Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás Tanszék, Budapest. .

Horváth, Áron (2006) Nemlineáris, sztochasztikus differenciaegyenletek megoldása Uhlig-algoritmussal. Közgazdasági Szemle, 53 (3). pp. 235-252.

Báger, Gusztáv (2006) New focuses in the relationship of the World Bank and the supreme audit institutions – Lessons learned from a World Bank seminar. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (2). pp. 252-255.

Bod, Péter Ákos (2006) Nobel prize laureates in economics 1969–2004. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 369-372.

Barbie, Martin, Puppe, Clemens and Tasnádi, Attila (2006) Non-manipulable domains for the Borda count. Economic Theory, 27 (2). pp. 411-430.

Kovács, Árpád (2006) Observations about the convergence programme. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). pp. 413-429.

Berács, József (2006) Oktatási hub a láthatáron - Logisztikai tapasztalatok tanulságai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (11). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.11.01

Tasnádi, Attila (2006) Osztozkodási játékok (Games of fair division). Szigma, 37 (3-4). pp. 143-151.

Sivák, József (2006) Our Public Finance. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (2). pp. 236-240.

Balogh, Attila (2006) Outsourcing – egy folyamatos megújulásra képes stratégiai eszköz a vállalati versenyképesség szolgálatában, az innováció kontextusában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (3). pp. 31-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.03.03

Papadopoulos, Nicolas and Butt, Irfan (2006) Place image and place branding : What the data tells us. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 74-87. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.09

Hufnagel, Levente, Ladányi, Márta and Őszi, Brigitta (2006) Population dynamics of the Sycamore Lace Bug (Corythucha Ciliata, Say, Heteroptera: Tingidae) in Hungary. Applied Ecology and Environmental Research, 4 (1). pp. 135-150.

Tasnádi, Attila (2006) Price vs. quantity in oligopoly games. International Journal of Industrial Organization, 24 (3). pp. 541-554.

Bathó, Ferenc (2006) Principles of a regulated public finance system. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). pp. 464-470.

Boncz, Imre, Brandtmüller, Ágnes, Dózsa, Csaba, Gulácsi, László, Jenei, György, Nagy, Balázs and Pékli, Márta (2006) Prioritásképzés az egészségügyben - a közgazdaságtan hozzájárulása. Köz-gazdaság, 1 (1). pp. 97-108.

Báger, Gusztáv (2006) Program budgeting – Characteristic features and practical experiences. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 284-305.

Pálvölgyi, Lajos (2006) Projektmenedzsment Útmutató (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (12). pp. 53-54. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.12.07

Szilágyi, Enikő (2006) Public Administration Management. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (2). pp. 241-244.

Báger, Gusztáv (2006) Public-private partnerships and audits – International overview and domestic experience. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 60-81.

Szüle, Borbála (2006) Pénzügyi konglomerátumok és bankbiztosítás: új modellek a pénzügyi szolgáltatási szektorban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (2). pp. 45-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.02.05

UNSPECIFIED (2006) Reflexiók: Konvergencia-programról és költségvetésről. Kádár Béla, Rácz Margit és Gál Péter válaszai a Köz-Gazdaság kérdéseire. Köz-gazdaság, 1 (2). pp. 7-14.

Somogyi, Aliz (2006) Reformérett közügyek Public Management: új irányok, átalakuló cél- és eszközrendszer. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1. Kk). pp. 79-86. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz.07

Schweitzer, Iván (2006) Results of an outstanding workshop – Ministry of Finance Research Working Papers. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). pp. 515-519.

Szabó, Katalin (2006) Ridderstrale, Jonas-Nordstrom, Kjell A. : Karaoke kapitalizmus (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 109-112. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.07.12

Benczes, István (2006) Rules-Based Fiscal Policy in Emerging Markets – Background, Analysis and Prospects. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (2). pp. 245-251.

Osman, Péter (2006) Rózsa György : Magyar elsők (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (10). p. 62. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.10.07

Csaba, László (2006) Social change in Central and Eastern Europe: General trends and national patterns. Working Paper. Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER), Warsaw.

Hadas, Miklós (2006) Sok hűhó semmiért: Burawoy esete a szociológiával. Replika, 56-57 . pp. 229-244.

Kelemenné, Erdős, Anikó (2006) Stratégia és marketing a tömegközlekedésben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (12). pp. 43-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.12.05

Barakonyi, Károly (2006) Stratégiai döntések etikai felelőssége (I. rész). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (5). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.05.01

Veress, József (2006) Subjective diagnosis on the relationship of economic policy and globalisation. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 100-108.

Farkas, István (2006) Supervision of the financial markets: Quo vadis domine? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 82-99.

Vétek, Gábor, Fail, József and Pénzes, Béla (2006) Susceptibility of raspberry cultivars to the raspberry cane midge (Resseliella theobaldi BARNES). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (3 Supp). pp. 61-66.

Adorján, Richárd (2006) Szabályozás és vezetői döntés – Egy alternatív szabályozási modell és annak értékelése bombával való fenyegetés esetére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (5). pp. 12-19. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.05.02

Bencsik, Andrea (2006) Szellemi tőke, mint a jövő tudászáloga. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (5). pp. 26-36. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.05.04

Karácsonyi, András (2006) Szervezeti kultúra típusok a magyar vállalatok körében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 25-34. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.03

Losoncz, Miklós (2006) Szervezeti súlyképzés a magyar gazdaságpolitikában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (4). pp. 10-20. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.04.02

Schwartz, Kitti (2006) Szolgáltató egyetem a tanuló társadalomban – termékfejlesztés felsőfokon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (5). pp. 20-25. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.05.03

Bozóki, Sándor (2006) Súlyok meghatározása páros összehasonlítás mátrixok legkisebb négyzetes közelítése alapján. Alkalmazott matematikai lapok, 23 (1). pp. 121-137.

Morgun, B., Richter, A., Deshmukh, S. D., Stepanyuk, V., Kálai, Katalin, Nagy, G. and Lukács, Noémi (2006) Targeting dsRNA-specific single-chain Fv antibody fragments to different cellular locations in Nicotiana tabacum L. Acta Biologica Hungarica, 57 (1). pp. 1-11. DOI 10.1556/ABiol.57.2006.1.1

Hetényi, István (2006) Tax system development trends in the OECD countries; lessons learnt. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 3-24.

Bakó, Barna and Berde, Éva (2006) Technológiai kizárás a távközlés piacán. Szigma, XXXVII (3-4). pp. 177-186.

Szakály, Dezső (2006) Technológiatranszfer: A tudásáramoltatás hatékony módszere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (ksz1). pp. 39-49. DOI http://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.ksz.03

Wimmer, Ágnes and Szántó, Richárd (2006) Teljesítménymenedzsment és értékteremtés az érintettekkel való kapcsolatok kezelése tükrében. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Dobos, Imre (2006) Termeléstervezés a visszutas logisztikában (Production planning in the reverse logistics). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (5). pp. 48-58. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.05.06

Bodnár, Viktória, Dankó, Dávid, Drótos, György ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0252-0061, Kiss, Norbert ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9611-2215, Molnár, Márk Péter and Révész, Éva Erika (2006) The Performance of Local Health Provision Networks : The Case of the Hungarian Managed Care Organizations. Society and Economy, 28 (2). pp. 117-136. DOI https://doi.org/10.1556/SocEc.28.2006.2.3

Verlegh, Peeter W. J. (2006) The Psychology of Country-of-Origin Effects. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 102-108. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.11

Bouckaert, Geert (2006) The Public Sector in the XXI. Century: Renewing Public Sector Performance Measurement. Köz-gazdaság, 1 (1). pp. 64-79.

Akar, László (2006) The economic policy turnaround and the new convergence programme. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (4). pp. 430-439.

Hufnagel, Levente and Ladányi, Márta (2006) The effect of climate change on the population of sycamore lace bug (Corythuca ciliata, Say) based on a simulation model with phenological response. Applied Ecology and Environmental Research, 4 (2). pp. 85-112.

Bourn, Sir John (2006) The external auditor’s role in regulation – An insight into the advisory activity of the National Audit Office of the United Kingdom. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 341-346.

Benczes, István (2006) The importance of institutions in expansionary fiscal consolidations. A critical assessment of non-Keynesian effects. Working Paper. Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER), Warsaw.

Halm, Tamás (2006) The rising Europe. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 373-382.

Kovács, Árpád (2006) The strategy of the State Audit Office of Hungary 2006–2010 – Document. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 347-352.

Buday-Sántha, Attila (2006) The world (economy) and Hungary at the beginning of the 21th century. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 383-387.

Palánkai, Tibor (2006) Theoretical relevances of our integration maturity. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 306-323.

Downs, Roger M. and Stea, David (2006) Térképek az elmében – Gondolatok a kognitív térképezésről. In: Településkutatás II. TeTT könyvek, Budapest, pp. 593-613. . ISBN 963-0606-25-9 DOI 10.14267/963-0606-25-9-12

Belyó, Pál and Molnár, István (2006) Use of microsimulation models for political decesion making. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 353-368.

Hamza, László and Bécsy, Etelka (2006) Use of performance information in budgeting and management processes – Lessons of an OECD conference. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (3). pp. 399-402.

Dudás, Katalin (2006) Versenyelőny-e a vállalati környezettudatosság? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 57-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.07

Szabó, Katalin (2006) Versenyző megoldások természetes szelekciója – A vállalatfelfogás változása az informatizálódó gazdaságban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (12). pp. 2-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.12.01

UNSPECIFIED (2006) Vita a mikroökonómia oktatásról. Köz-gazdaság, 1 (2). pp. 102-123.

Pálinkás, Jenő (2006) Vállalati jövőkép – küldetés – kockázat. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (3). pp. 48-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.03.05

Móricz, Dániel (2006) Vállalati nyugdíjkötelezettségek és a részvények kockázata – tőkeáttétel és kereszttulajdonlás. Közgazdasági Szemle, 53 (2). pp. 144-157.

Hortoványi, Lilla and Szabó, Zsolt Roland (2006) Vállalati stratégiák az EU-csatlakozás idején Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (10). pp. 11-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.10.02

Horánszky, Beáta (2006) Vállalati struktúrák változásai a földgázellátó szektorban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (4). pp. 48-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.04.06

Balla, Andrea (2006) Vállalati tőkeszerkezet-politika : Empirikus elemzés a tőzsdei cégek tőkeszerkezet-választásáról 1995-2000 között. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 20-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.03

Gálik, Mihály and Bartók, István (2006) Vállalatkormányzás a magyar médiában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (1). pp. 17-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.01.03

Agárdi, Irma and Bernschütz, Mária and Bauer, András and Gyulavári, Tamás and Kecskés, Zsuzsa and Kenesei, Zsófia and Kolos, Krisztina and Wimmer, Ágnes (2006) Vállalatközi kapcsolatok és a versenyképesség összefüggései: Projektzáró tanulmány. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtani Intézet, Versenyképesség Kutatóközpont, Budapest.

Poór, József (2006) Vállalatok nemzetköziesedésének szervezeti keretei és az emberierőforrás-menedzsment funkció. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (12). pp. 23-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.12.03

Mezey, Gyula (2006) Válságdöntések és a jövő előrejelzése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (12). pp. 33-42. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.12.04

Rubóczky, István (2006) Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga (Könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (4). pp. 57-58. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.04.08

Mitev, Ariel Zoltán (2006) Végtelen történet: A narratív elemzés alkalmazhatósága a marketingkutatásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (10). pp. 33-41. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.10.04

Culyer, Anthony J. (2006) Welfarism vs. Extra-welfarism. Köz-gazdaság, 1 (2). pp. 89-101.

Király, Júlia (2006) With the Power of Thought – An Irregular Autobiography. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 51 (1). pp. 109-114.

Berényi, László ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0596-9315 and Heidrich, Balázs (2006) Zöld stratégia - barna kultúra?: Koordinációs eszköztár és szervezeti kultúra a környezettudatosság szolgálatában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (ksz1). pp. 98-106. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.ksz.09

Kovács, Kármen (2006) Érzelmi hatások a divatjavak fogyasztásában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (7-8). pp. 65-71. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.07.08

Primecz, Henriett (2006) Étikus és émikus kultúrakutatások. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 4-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.01

Osman, Péter (2006) Ízelítő a polihisztor életművéből - Leonardo da Vinci válogatott írásai (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (2). pp. 57-58. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.02.08

Heidrich, Balázs (2006) Ördögi körök vonzásában: A szolgáltatások menedzsmentjének sajátosságairól. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (ksz1). pp. 50-59. DOI http://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.ksz.04

Noszkay, Erzsébet (2006) Új utak, új módszertani megoldások a felsőoktatásban – O & TUMEN, a kompetenciaalapú képzés tudásmenedzselési módszere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37 (10). pp. 50-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2006.10.06

Szilágyi, Katalin (2006) Újraosztó fiskális politika nyitott gazdaságban. Közgazdasági Szemle, 53 (4). pp. 330-348.

This list was generated on Sun Jul 14 01:47:11 2024 UTC.