Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 191.

Osman, Péter (2007) ...dativus Pro 7.3 fordítást segítő programcsomag Magyarország első óriásszótára (ismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 99-100. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.12

State Audit Office of Hungary (2007) 140 years of the Hungarian Customs and Finance Guard. Public Finance Quarterly, 52 (1). pp. 194-196.

Mezősi, András (2007) A 2005 és a 2006-os európai és magyar EU-ETS kibocsátási adatok elemzése. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Tasnádi, Attila and Smith, Trenton G. (2007) A Theory of Natural Addiction. Games and Economic Behavior, 59 (2). pp. 316-344.

Angyal, Ádám (2007) A felismerés és annak 23-féle támogatása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (12). pp. 2-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.12.01

Báger, Gusztáv and Kovács, Árpád (2007) A few aspects of the relationship between the political and the economic sectors – the basis for minimum consensus. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 443-474.

Berács, József and Malota, Erzsébet (2007) A fogyasztói etnocentrizmus új koncepcionális modelljének kialakítása és verifikálása = Forming and verification of a new conceptual model of the customer ethnocentrism. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (3). pp. 28-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.03.03

Hideg, Éva (2007) A forecasttól a foresightig. Magyar tudomány, 168 (9). pp. 1167-1170.

Fehér, Judit and Bencsik, Andrea (2007) A frontvonali munka minősége = emberierőforrás-menedzsment? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (4). pp. 55-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.04.05

Jámbor, Attila (2007) A gabonaszállítási piac színe és visszája Magyarországon (The pros and contras of the Hungarian cereals transportation market). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (12). pp. 52-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.12.05

Lengyel, György (2007) A gazdasági elit képzettsége és rekrutációja a 20. század végén. Iskolakultúra, 17 (2). pp. 40-49.

Faragó, Tibor (2007) A globális éghajlatváltozás veszélye és a nemzetközi együttműködés. Külügyi Szemle, 6 (1). pp. 79-94.

Kristóf, Tamás (2007) A haderőfejlesztés tervezési és finanszírozási sajátosságai az elmúlt öt évben (2002-2007). Katonai Logisztika, 15 (3). pp. 8-25.

Mundell, Robert A. (2007) A huszadik század újragondolása. Köz-gazdaság, 2 (1). pp. 31-50.

Benedek, Gábor, Lublóy, Ágnes and Szenes, Márk (2007) A hálózatelmélet banki alkalmazása. Közgazdasági Szemle, 54 (7-8). pp. 682-702.

Agárdi, Irma and Bauer, András (2007) A kiskereskedelmi stratégiai szövetségek hatása a kiskereskedelmi marketing tevékenységére és teljesítményére = Effects of the retail strategic alliances to the retailers' marketing activity and performance. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). pp. 25-34. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.01.04

Szentes, Tamás (2007) A közgazdaságtan oktatása: avagy mit, miből és hogyan (ne) tanítsunk? Köz-gazdaság, 2 (2). pp. 141-179.

Harangozó, Gábor, Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and Ungvári, Gábor (2007) A közvetett hatások értékelésének lehetőségei. BCE, Budapest. .

Hetesi, Erzsébet (2007) A lojalitás klaszterei a partneri és a fogyasztói piacokon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (9). pp. 4-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.09.01

Bartók, István (2007) A magyar részvénytársasági irányítás az uniós csatlakozáskor. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (5). pp. 9-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.05.02

Ágoston, Kolos and Kovács, Erzsébet (2007) A magyar öngondoskodás sajátosságai. Közgazdasági Szemle, 54 (6).

Vanicsek, Mária and Rigler, András (2007) A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (6). pp. 17-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.06.02

Borgulya Istvánné Vető, Ágnes (2007) A munkával kapcsolatos értékek Közép-Kelet-Európában - nemzetközi felmérések tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 51-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.06

Gulyás, Attila (2007) A méltányosságelmélet alapjai: Modellek és nézőpontok. Közgazdasági Szemle, 54 (2). pp. 167-183.

Csáki, Csaba (2007) A nemzetközi agrárkereskedelem és a WTO-tárgyalások. Köz-gazdaság, 2 (3). pp. 5-16.

Keszey, Tamara (2007) A piaci információk szerepe a vezetői döntéshozatalban és a tudásteremtésben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (6). pp. 42-58. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.06.04

Görög, Mihály (2007) A projektek teljesítési folyamatának pénzáramlási modellje. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (2). pp. 34-47. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.02.03

Fertő, Imre, Bakucs, Lajos Zoltán and Fogarasi, József (2007) A puha költségvetési korlát és a hitelpiaci tökéletlenségek hatása a beruházásokra a magyar mezőgazdaságban. Közgazdasági Szemle, 54 (4). pp. 322-333.

Lehoczki, Bernadett (2007) A regionalizmus három generációja Latin-Amerikában (Three generations of regionalism in Latin America). Köz-gazdaság, 2 (3). pp. 97-114.

Kerékgyártó, Györgyné and Vita, László (2007) A statisztika oktatása a többciklusú egyetemi képzésben. Köz-gazdaság, 2 (1). pp. 51-57.

Papanek, Gábor (2007) A strategic sector without strategy? – The performance and competitiveness of Hungarian research and development in international comparison. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 611-614.

Dessewffy, Tibor (2007) A szociológia szorgos angyala: Néhány gondolat Michael Burawoy közszociológiai programja kapcsán. Replika, 59 . pp. 167-172.

Gulyás, János (2007) A tudásmenedzsment a magyarországi bankokban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (10). pp. 45-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.10.04

Kő, Andrea and Szabó, Zoltán (2007) A tudásmenedzsment és az IT audit kapcsolódási pontjai - a tudásmenedzsment-rendszerek auditja (Connection points of knowledge management and IT audit – audit of knowledge management systems). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 22-30. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.03

Nagy, Beáta (2007) A társadalmi nem szerepe a vezetésben Magyarországon - Érzékelése és magyarázatai. In: Szervezet, menedzsment és nemek. Aula, Budapest, pp. 110-121. . ISBN 9789639698123

Jáki, Erika (2007) A távmunka és a vállalati profit. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (10). pp. 55-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.10.05

Heidrich, Éva (2007) A vezető magányossága, avagy a coaching mint személyre szabott vezetőfejlesztési módszer vezetéselméleti megközelítésben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (3). pp. 12-27. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.03.02

Paizs, László and Sugár, András and Tóth, András (2007) A villamosenergia-árak várható alakulása 2008-ban. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest.

Siklósi, Árpád (2007) A vállalati kormányzás gyakorlata a magyarországi gyógyszeripari társaságoknál. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 67-84. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.07

Demeter, Krisztina (2007) A vállalati siker letéteményesei: a vállalati funkcionális területek együttes vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (5). pp. 29-41. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.05.04

Hámori, Balázs, Szabó, Katalin, Hurta, Hilda and Tóth, László (2007) A vállalaton belüli verseny – A munkahelyi rivalizálás empirikus vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (11). pp. 2-16. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.11.01

Román, Zoltán (2007) A vállalkozások a magyar gazdaságban – nemzetközi tükörben. Köz-gazdaság, 2 (2). pp. 67-84.

Hoványi, Gábor (2007) About managerial decisions on capital and financial investments. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 545-565.

Achilles, Georgiu (2007) Abszorbciós modell – A munkavállalókra jellemző abszorbciós görbe. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (4). pp. 43-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.04.04

Zoltayné Paprika, Zita (2007) Analysis and intuition in strategic decision making. The case of California. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (11). pp. 60-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.11.05

Benedek, Gábor and Homolya, Dániel (2007) Analysis of operational risk of banks – catastrophe modelling. Working Paper. Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, Corvinus University of Budapest, Budapest.

Keszey, Tamara (2007) Antecedents of E-Business Adoption in Corporate Marketing Activities: Perspective of the Organisation and of the Environment. In: Flexible Marketing in an unpredictable World: proceedings of the 36th EMAC conference. European Marketing Academy, Reykjavik, Iceland. . ISBN 978-9979-948-35-3

Ludvig, Zsuzsa (2007) Az EU-Oroszország energiadialógus. Köz-gazdaság, 2 (2). pp. 41-65.

Hajnal, György (2007) Az egyéni teljesítményértékelési rendszer működésének tapasztalatai a magyar közigazgatásban (Operating experiences of the individual performance appraisal system in the Hungarian public sector). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 39-50. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.05

Majó, Zoltán (2007) Az elektronikus humánerőforrás-menedzsment és a HR-outsourcing értelmezési és kapcsolati rendszere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (9). pp. 30-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.09.03

Medvegyev, Péter (2007) Az eszközárazás második alaptétele (The second fundamental theorem of asset pricing). Szigma, 38 (1-2). pp. 15-30.

Meisel, Sándor (2007) Az európai vállalat (Societas Europea) kialakulása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (10). pp. 24-33. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.10.02

Hoványi, Gábor (2007) Az idő aspektusai – Gondolatok az üzleti stratégia és tervezés fejlesztéséhez. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (10). pp. 2-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.10.01

Keszey, Tamara (2007) Az informatika helyzete és lehetőségei a magyar nagyvállalatok marketing- és értékesítési tevékenységének támogatásában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (11). pp. 27-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.11.03

Kürtösi, Zsófia (2007) Az informális kapcsolathálók működésének nemi különbségei egy szervezetben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (9). pp. 18-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.09.02

Bauer, András, Horváth, Dóra and Mitev, Ariel Zoltán (2007) Az innovációterjedés lehetőségei egy technológiai piacon (Opportunity of the innovation on a technologic market). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (6). pp. 59-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.06.05

Harangozó, Tamás (2007) Az intellektuális tőke mérése és ennek lehetséges magatartási vonatkozásai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (12). pp. 18-34. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.12.02

Pintér, Miklós (2007) Az inverzlimesz egy játékelméleti alkalmazása. Alkalmazott matematikai lapok, 24 (1). pp. 37-55.

Csaba, László (2007) Az élhetőbb Magyarország esélye. Competitio, 6 (1). pp. 5-18.

Hajnal, György (2007) Az önkormányzati hivatali működés korszerűsítésének irányai és lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (10). pp. 34-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.10.03

Szabó-Bakos, Eszter (2007) Az új keynesi elvek alkalmazása a Fed, az IMF és az Európai Központi Bank modellezési gyakorlatában. Közgazdasági Szemle, 54 (5). pp. 415-434.

Temesi, József (2007) Az új, Bologna-típusú képzések bevezetésének problémái, a törvényi keretek konzisztenciája, javaslatok a továbbfejlesztésre. Other. Állami Reformbizottság, Oktatási Munkacsoport, Budapest.

Lublóy, Ágnes and Szenes, Márk (2007) Az ügyfélelvándorlás kereskedelmi banki modellezése. Közgazdasági Szemle, 54 (10). pp. 915-934.

Zsugyel, János (2007) Back to basics! – Studies on the reform of the public finance system. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 164-168.

Perpék, Éva (2007) Bertalan László Társadalomtudományi Könyvtár (BLTK) sorozat. Szociológiai Szemle, 17 (3-4). pp. 275-277.

Heidrich, Balázs (2007) Bokor Attila, Radácsi László: Aranykalitkában : Fiatal vállalatvezetők a rendszerváltás utáni Magyarországon (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (12). pp. 62-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.12.06

Osman, Péter (2007) Brian Innes: Csalók & hamisítványok (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (6). p. 65. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.06.06

Kutasi, Gábor (2007) Budget deficit and the achievement of fiscal equilibrium – institutional approach. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 37-52.

Aranyossy, Márta (2007) Business Value of IT Investment: The Case of a Low Cost Airline’s Website. In: 20th Bled eConference eMergence: Merging and Emerging Technologies, Processes, and Institutions, June 4 - 6, 2007, Bled, Slovenia.

UNSPECIFIED (2007) Bánfi Tamás 60 éves. Köz-gazdaság, 2 (2). pp. 127-130.

Halmai, Péter (2007) Common agricultural policy, common budget? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 92-105.

Vértes, András and Viszt, Erzsébet (2007) Competitiveness – 2015, vision and tasks. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 488-513.

Rubóczky, István (2007) Csaba László: A fölemelkedő Európa (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). pp. 50-51. DOI http://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.01.07

Németh, Petra and Szabó Bakos, Eszter (2007) Csak dinamikusan! Köz-gazdaság, 2 (1). pp. 9-24.

Rubóczky, István (2007) Czitán Gábor, Gutassy Attila, Ralf Wilde: Termékbiztonság az Európai Unióban : a tanúsítványtól a CE jelölésig (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 98-99. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.11

Mészáros, Ádám and Szabó, Zsolt (2007) Designed for Patience. The Significance of International Factors in the Ukrainian and Belarusian Transitions. Transition Studies Review, 14 (2). pp. 313-330.

Phelps, Edmund S. (2007) Dinamikus kapitalizmus. Köz-gazdaság, 2 (1). pp. 25-30.

Kuti, Mónika (2007) Domestic interaction of external debt and foreign direct investment in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 53-67.

Rubóczky, István (2007) Dr. Lentner Csaba: Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején : Dr. Huszti Ernő professzor tiszteletére (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 97-98. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.10

Hufnagel, Levente, Jablonszky, Gy., Mészáros, G. and Vadadi Fülöp, Cs. (2007) Ecology of the Ráckeve-Sorokság Danube – a review. Applied Ecology and Environmental Research, 5 (1). pp. 133-164.

Belyó, Pál (2007) Economic development and trust. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 68-91.

State Audit Office of Hungary (2007) Economists about and for our future. Public Finance Quarterly, 52 (1). pp. 184-193.

Dobos, Imre (2007) Egy megjegyzés Bródy András: Leontief zárt dinamikus modellje című dolgozathoz. Közgazdasági Szemle, 54 (11). pp. 1004-1011.

Csutora, Mária (2007) Environmental Management Accounting - Estimating the Benefit Side. In: Sustainable Supply Chains, 2007, Helsinki.

Szent-Iványi, Balázs and Tétényi, András (2007) Európa modellváltása – interjú Marján Attilával. Köz-gazdaság, 2 (2). pp. 5-10.

Brusewitz, Urban Hansson and Lindh, Yngve (2007) Expenditure ceilings and fiscal policy – Swedish experiences. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 223-234.

Győrffy, Dóra (2007) Financial crises: how can we counter them? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 148-154.

Lóránt, Zoltán (2007) Financial management on the local level of public finance – an analytical overview of SAO experiences. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 106-122.

Emery, Richard (2007) Fiscal procedures and institutions in the United States. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 235-242.

Kopits, George (2007) Fiscal responsibility framework – International experience and implications for Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 205-222.

Czakó, Erzsébet and Chikán, Attila (2007) Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból – 2004–2006. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (5). pp. 2-8. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.05.01

Antal, László (2007) Growth potential and economic policy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 402-408.

Balogh, Csaba (2007) Határon átívelő akvizíciós és fúziós tranzakciók sikerességét meghatározó tényezők vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (2). pp. 53-59. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.02.05

Barr, Nicholas (2007) Higher Education Funding. Köz-gazdaság, 2 (2). pp. 11-39.

Keszey, Tamara (2007) Hogyan lesz a piackutatásból marketingtudás? Statisztikai Szemle, 85 (4). pp. 332-358.

Voszka, Éva (2007) Honesty and trust in the light of post-socialist transition – Establishing social trust in the period of post-socialist transition. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 158-163.

Ohnsorge-Szabó, László and Romhányi, Balázs (2007) How did we get here: Hungarian budget 2000–2006 – A step towards the comprehensive analysis of budgetary interactions. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 243-292.

Nyikos, László (2007) Independent financial audit – the Westminster model. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 595-610.

Rubóczky, István (2007) Információból üzleti érték : Az információbróker környezete és munkája (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). pp. 53-54. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.01.10

Aranyossy, Márta (2007) Információtechnológiai befektetési döntések: a reálopciós megközelítés helye az értékelésben. In: XXVIII. OTDK Doktorandusz Szekció, 2007. április 25―27., Miskolc.

Csapó, Krisztián and Csonka, László (2007) Innováció a globalizálódó világban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (9). pp. 65-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.09.06

Kenesei, Zsófia (2007) Kapcsolati normák jelenléte a magyarországi bankok és vállalatok között. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (5). pp. 52-59. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.05.06

Darvas, Zsolt and Schepp, Zoltán (2007) Kelet-közép-európai devizaárfolyamok előrejelzése határidős árfolyamok segítségével (Forecasting the exchange rates of three Central-Eastern European currencies with forward exchange rates). Közgazdasági Szemle, 54 (6). pp. 501-528.

Kerekes, Sándor and Wetzker, Konrad (2007) Keletre tart a "társadalmilag felelős vállalat" koncepció. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Varga, Júlia (2007) Kiből lesz ma tanár?: A tanári pálya választásának empirikus elemzése. Közgazdasági Szemle, 54 (7-8). pp. 609-627.

Poór, József, Kiss, Katalin, Gross, András and Francsovics, Anna (2007) Kis- és középvállalkozások fejlődésének vizsgálata egy empirikus felmérés tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (12). pp. 35-42. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.12.03

Krisztián, Béla (2007) Klein Balázs - Klein Sándor : A szervezet lelke (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). pp. 51-52. DOI http://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.01.08

Becsky, Róbert (2007) Knowledge flow, legal certainty, cooperation – The invisible resources of the development of the Hungarian economy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 155-157.

Pető, Dávid (2007) Knowledge reuse in creating audit plans. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 31-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.04

Tamás, Pál (2007) Knowledge-based society in Hungary in 2015. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 514-535.

Major, Klára and Szilágyi, Katalin (2007) Kormányzati beruházás kis, nyitott gazdaságban. Közgazdasági Szemle, 54 (1). pp. 29-48.

Tálas, Barna (2007) Kína és az Egyesült Államok – múlt, jelen és jövő. Köz-gazdaság, 2 (2). pp. 85-102.

Véry, Zoltán (2007) Körmendi Lajos, Tóth Antal: A controlling elmélete és gyakorlata (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 101-102. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.14

Mikulás, Gábor and Köntös, Nelli (2007) Lehetőség-e a kiszervezés a magyar megyei könyvtárak számára? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (2). pp. 48-52. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.02.04

Szakolczai, György (2007) Let's carry on learning from each other. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 177-183.

Bokor, Attila (2007) Létezik-e itthon Y-generáció? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (2). pp. 2-21. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.02.01

Vigvári, András (2007) Magic weapon in fiscal policy? – Thoughts on the budget rules applicable to the local governments. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 536-544.

Kovács, Tamás (2007) Makra Zsolt: A kockázati tőke világa (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (3). pp. 52-54. DOI http://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.03.05

Chikán, Attila (2007) Mechanisms of social coordination and the public sector. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 417-442.

Barakonyi, Károly (2007) Metafórák a stratégiaalkotásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). pp. 2-10. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.01.01

Osman, Péter (2007) Michael Lewis: Brókerpóker : A leleplezett Wall Street (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (3). pp. 54-55. DOI http://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.03.06

Vörös, Zsuzsanna (2007) Milyen eszközökkel javítható egy vállalat versenyképessége? Elemzés és ötletek a MÁV ZRT. Személyszállítási Üzletágának (SZÜ) működése alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). pp. 16-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.01.03

Veres, János (2007) Modern government – responsible management of public funds. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 201-204.

Becker, Pál (2007) New methods for the audit of the utilisation of EU funds. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 123-129.

Csillag, István (2007) Notoriously repeated budget policy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 293-306.

Mándoki, Zoltán and Fail, József (2007) Növényházi polifág kártevők. Agroinform, 16 (2). pp. 14-15.

Becsky, Róbert (2007) Pataki Béla : A technológia menedzselése (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). p. 52. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.01.09

Gedeon, Péter (2007) Piaci rend és társadalmi normák. Hayek elmélete a társadalmi evolúcióról (Market order and social norms Hayek's theory of social evolution). Közgazdasági Szemle, 54 (1). pp. 1-28.

Krisztián, Béla (2007) Poór József: HR mozgásban: Nemzetköziesedés az emberi erőforrás menedzsmentben (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 100-101. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.13

Sebestyén, Zoltán, Szabó, Gábor Csaba and Nagy, Jenő Bence (2007) Projektek minőségmenedzsment-módszerei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (12). pp. 43-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.12.04

Török, Ádám, Győrffy, Ágnes and Hernádi, Ilona (2007) Public procurement, competition and protection of the state's financial interests. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 5-36.

Papp, Bence (2007) Pásztázó akusztikus mikroszkópia alkalmazása az elektronikai hibaanalitikában. BME. (Unpublished)

András, Krisztina and Juhász, Péter (2007) Pénzügyi körkép a magyar vállalatokról 1994–2004. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (5). pp. 42-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.05.05

Romhányi, Balázs (2007) Reforming fiscal rules and institutions in Hungary – aspects and proposals. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 341-376.

Inotai, András (2007) Reformok és társadalmi tudat. Köz-gazdaság, 2 (1). pp. 5-8.

Pintér, Miklós (2007) Regressziós játékok. Szigma, 38 (3-4). pp. 131-148.

Tardos, Róbert (2007) Relevancia, közfigyelem és szakmaiság-szűk ösvényei a mai szociológiában: A Burawoy-tézisek vitájához. Replika, 58 . pp. 171-180.

Kovács, Árpád (2007) Remembering István Hagelmayer. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 415-416.

Nováky, Erzsébet (2007) Responsibility for the Future. Journal of futures studies, 12 (2). pp. 101-110.

Mérő, Katalin (2007) Rethinking Bank Regulation – Till Angels Govern. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 619-626.

Rubóczky, István (2007) Roóz József: A menedzsment alapjai (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (4). pp. 62-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.04.06

Sipkay, Csaba, Hufnagel, Levente, Révész, András and Petrányi, Gergely (2007) Seasonal dynamics of an aquatic macroinvertebrate assembly (Hydrobiological case study of Lake Balaton No. 2). Applied Ecology and Environmental Research, 5 (2). pp. 63-78.

Kiss, Gábor P. (2007) Simulation of fiscal institutions: passport or pass partout. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 377-391.

Kraus, Sascha and Málovics, Éva (2007) Small business strategy: German and Anglo-American evidence. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 85-95. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.08

Vastag, András, Péli, Gergely, Bódis, Lívia, Honti, Katalin and Lennert, Krisztina (2007) Spin-off – egy pályázat tanulságai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). pp. 42-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.01.06

Szent-Iványi, Balázs (2007) State Fragility and International Development Cooperation. Working Paper. World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER).

Tasnádi, Attila (2007) Statikus elosztások jellemzése. Köz-gazdaság, 2 (2). pp. 103-125.

Rubóczky, István (2007) Stuart Crainer : A 75 legjobb üzleti döntés: és 21 a legrosszabbak közül (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 96-97. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.09

Akar, László and Baranyay, László (2007) Supervision of the central bank on behalf of the owner – Domestic and international experience and trends. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 130-147.

Rubóczky, István (2007) Szabó Katalin, Hámori Balázs: Információgazdaság: Digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer? (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (6). pp. 66-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.06.07

Zilahy, Gyula (2007) Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában (Cooperation among the organisations in service of the sustainable development). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (4). pp. 2-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.04.01

Koncz, Katalin (2007) Szervezeti karriergondozás a nők előmenetelének szolgálatában: Sikeres európai uniós és hazai megoldások (Organizational career development in the career chance of women: successful European and Hungarian solutions). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (6). pp. 2-16. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.06.01

Málovics, Éva (2007) Szervezeti kultúra és vezetés – Lehetőségek és korlátok. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (9). pp. 40-50. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.09.04

Vincze, János (2007) Szimulációk és érzékenységvizsgálatok a magyar gazdaság egy középméretű makromodelljével = Simulations and sensitivity analyses with a medium-sized macro model of the Hungarian economy. Közgazdasági Szemle, 54 (9). pp. 774-799.

Székely, Ákos (2007) Teljesítménymérés és -értékelés a magyarországi vízműszektorban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (11). pp. 46-59. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.11.04

Sterbenz, Tamás (2007) Teljesítményértékelés a professzionális kosárlabdában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). pp. 35-41. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.01.05

Demeter, Krisztina (2007) Termelés Magyarországon európai összehasonlításban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (2). pp. 22-33. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.02.02

Hanyecz, Lajos (2007) Tervezési folyamatok, a rendszer működése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (1). pp. 11-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.01.02

Osborne, Stephen P. and Kate, McLaughlin (2007) The Marketing Behaviour of Public Service. Köz-gazdaság, 2 (1). pp. 59-72.

Mészáros, Ádám (2007) The Socioeconomic Background of the Divergence of Belarusian and Ukrainian Political Systems. Social and management sciences, 15. (1.). pp. 11-22.

Csaba, László (2007) The economics of post-communist transition. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 396-401.

Varga, György (2007) The future of strategy – the strategy of the future. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 615-618.

Csapodi, Pál (2007) The key messages of the theses on the regulation of public finances. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 330-340.

Kraan, Dirk-Jaan (2007) The political economy of budgeting in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 307-319.

Dobos, Imre and Floriska, Adél (2007) The resource conservation effect of recycling in a dynamic Leontief model. International Journal of Production Economics, 108 (1-2). pp. 334-340. DOI 10.1016/j.ijpe.2006.12.038

Marcel, Hoogenboom, Willem, Trommel and Duco, Bannink (2007) The rise of new knowledge types and their trailblazers, and the management of value chains. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (3). pp. 40-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.03.04

Török, Ádám (2007) The roaring nineties A new history of the world's most prosperous decade. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (2). pp. 392-395.

Ágh, Attila (2007) The tasks of the developing state and the accomplishment of the democratic transition. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 475-487.

Hideg, Éva (2007) Theory and practice in the field of foresight. foresight, 9 (6). pp. 36-46. DOI 10.1108/14636680710837299

State Audit Office of Hungary (2007) Theses on the Regulation of Public Finances. Public Finance Quarterly, 52 (2). pp. 320-329.

Fábián, Anna (2007) Towards a new community energy policy? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (3-4). pp. 566-594.

Dobos, Imre (2007) Tradable permits and production-inventory strategies of the firm. International Journal of Production Economics, 108 (1-2). pp. 329-333. DOI 10.1016/j.ijpe.2006.12.039

Fehér, Péter (2007) Tudás és menedzsment – Tudásmenedzsment. 7. európai tudásmenedzsment-konferencia, Budapest. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 2-5.

Klimkó, Gábor and Tóth, Róbert (2007) Tudásmenedzsment az üzleti stratégia szolgálatában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 6-10. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.01

Fehér, Péter (2007) Tudásmenedzsmentet támogató szervezeti megoldások (Knowledge management supported by organizational solutions). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (7-8). pp. 11-21. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.07.02

Jáki, Erika (2007) Távmunka és a vállalati profit. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (10). pp. 55-63.

Hámori, Balázs, Szabó, Katalin, Derecskei, Anita, Hurta, Hilda and Tóth, László (2007) Versengő és kooperatív magatartás az átalakuló gazdaságban. Közgazdasági Szemle, 54 (6). pp. 579-601.

Gulácsi, László, Kovács, Erzsébet, Oesterle, August and Boncz, Imre (2007) Verseny az egészségügyben: Egyesült államokbeli és nyugat-európai példák. Közgazdasági Szemle, 54 (5). pp. 480-498.

Pfohl, Hans-Christian, Gaál, Zoltán, Szabó, Lajos, Gomm, Moritz and Bode, Alexander (2007) Vezetési kihívások a magyarországi magyar–német vállalatoknál Az IMAGINE-projekt (Investigation of Management performance in INternational Enterprises) legfontosabb eredményei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (11). pp. 17-26. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.11.02

Zoltayné Paprika, Zita, Wimmer, Ágnes and Szántó, Richárd (2007) Vezetői döntéshozatal és versenyképesség (The managerial decision making and the competitiveness). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (5). pp. 18-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.05.03

Tallos, Péter and Kánnai, Zoltán (2007) Viability Theory and Economic Modeling. In: CAMEF, 2007 Nov 19-23, Pretoria, South Africa.

Chikán, Attila and Gelei, Andrea (2007) Vállalati versenyképesség – a vevői érték és a képességalapú megközelítés összekapcsolása (Competitiveness of firms – combining the customer value and the capability based approach). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (3). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.03.01

Csapó, Krisztián (2007) Vállalkozásoktatás diákvállalkozásokon keresztül – – Tapasztalatok a Budapesti Corvinus Egyetemről. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (4). pp. 30-42. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.04.03

Szerb, László and Márkus, Gábor (2007) Vállalkozói környezet és vállalkozásoktatás - nyolc magyar egyetemen, nemzetközi összehasonlításban, hallgatói vélemények alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (6). pp. 29-41. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.06.03

Csillag, István and Mihályi, Péter (2007) We still have a lot to learn . . . Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 52 (1). pp. 169-176.

Pollitt, Christopher (2007) Who are we, what are we doing, where are we going? A Perspective on the Academic Performance Management Community. Köz-gazdaság, 2 (1). pp. 73-82.

Csaba, László (2007) Átmenet vagy spontán rend(etlenség)? = Transition or spontaneous order/disorder? Közgazdasági Szemle, 54 (9). pp. 757-773.

Benczes, István (2007) Életútja a világgazdaságtanhoz kötődik – Blahó Andrást köszöntjük 60. születésnapja alkalmából. Köz-gazdaság, 2 (1). pp. 83-87.

Móricz, Péter (2007) Üzleti modellezés és az internetes üzleti modellek. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (4). pp. 14-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.04.02

Veres, Zoltán (2007) „A kockázat megmarad, csak az érzet változik” – Tranzakciós és kapcsolati preferenciák a projekttípusú üzleti szolgáltatások piacán. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 38 (9). pp. 51-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2007.09.05

Benedek, Gábor (2007) „Dupla vagy semmi”: Duplikációbecslés szimulációs módszerekkel. Közgazdasági Szemle, 54 (4). pp. 376-383.

This list was generated on Sun Jun 16 01:47:52 2024 UTC.