Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 337.

Éber, Márk Áron, Gagyi, Ágnes, Gerőcs, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1959-9370, Jelinek, Csaba and Pinkasz, András (2014) 1989: Szempontok a rendszerváltás globális politikai gazdaságtanához. Fordulat (21). pp. 11-63.

Géring, Zsuzsanna, Király, Gábor and Paksi, Veronika (2014) 50 years of sociology in Hungary: Report on the joint anniversary conference of the Hungarian Sociological Association and the Institute for Sociology of the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). pp. 163-166. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.01.07

Buza, János (2014) A "chartalismus" numizmatikai kritikája (G. F. Knapp pénzelméletéről). Numizmatikai Közlöny . pp. 209-212.

Bakó, Barna and Tasnádi, Attila (2014) A Kreps-Scheinkman-állítás érvényessége lineáris keresletű vegyes duopóliumok esetén (The Kreps and Scheinkman result remains valid for mixed duopolies with linear demand). Közgazdasági Szemle, 61 (5). pp. 533-543.

Sivák, József (2014) A Systemic Approach to the Local Government System. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (3). pp. 281-295.

Vörösmarty, Gyöngyi and Kiss, János (2014) A beszerzés szerepe az innovációban (The role of procurement in innovation). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (12). pp. 67-72. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.12.06

Pintér, Miklós (2014) A cardinally convex game with empty core. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

László, Norbert (2014) A cash flow-kimutatás szabályozásainak nemzetközi összehasonlítása és csoportosítása (International comparison and classification of Cash Flow Statement regulations). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (5). pp. 46-55. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.05.05

Szukits, Ágnes (2014) A controlling szervezeti jelentősége a magyar vállalatoknál – Befolyásoló tényezők és időbeli változások kvantitatív elemzése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (9). pp. 12-25. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.09.02

Vetőné Mózner, Zsófia (2014) A fenntartható élelmiszer-fogyasztás lehetőségei. Magyar tudomány, 175 (6). pp. 730-739.

Felsmann, Balázs and Kádár, Péter and Munkácsy, Béla (2014) A fenntarthatósági szempontok érvényesülése a paksi atomerőmű bővítése kapcsán. Working Paper. BCE - ÓE - ELTE. (Unpublished)

Vigvári, Gábor (2014) A gazdasági kormányzás válsága a Gazdasági és Monetáris Unióban – a globális politika lehetetlen szentháromsága szemszögéből. Köz-gazdaság, 9 (2). pp. 119-144.

Marciniak, Róbert (2014) A gazdasági válság hatása az üzleti szolgáltató szektorra a közép-kelet-európai régióban. KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / ECONOMISTS FORUM, 17 (1-2). pp. 31-54.

Czakó, Erzsébet and Bodnár, Dorottya and Buzder Lantos, Gábor and Dunavölgyi, Mária and Erdős, Rita and Felméry, Zoltán and Freész, Gergely and Gyenes, Xénia and Kékesi, Zsuzsa and Pályi, Katalin Ágnes and Szukits, Ágnes (2014) A globális értékláncok – a multinacionális vállalat, mint globális gyár. Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 6. ----- It's title in English: Global Value Chains – Multinational Enterprise as Global Factory. Chapters from International Business 6. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Paksi, Veronika, Király, Gábor and Luksander, Alexandra (2014) A gyermekvállalás időzítésével kapcsolatos lakossági attitűdök egyes bizonytalansági tényezők tükrében. Szociológiai Szemle, 24 (3). pp. 84-112.

Szalma, Ivett (2014) A gyermekvállalás társadalmi normái és a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos attitűdökvizsgálata Magyarországon és Európában. Replika, 85-86 (1-2). pp. 35-55.

Gyulavári, Tamás and Hubert, József (2014) A hatásosság és hatékonyság fogalmainak értelmezése online vs. offline kampányok keretében. In: Marketing megújulás: Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciája. SZTE GTK, Szeged, pp. 1-10. . ISBN 978-963-306-312-5

László, Norbert (2014) A hitelezői érdekhordozó megjelenésének vizsgálata a számviteli beszámolókban – A vállalatmérettel összefüggő szabályozásbontás tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (9). pp. 26-37. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.09.03

Kornai, János (2014) A hiány újratermelése (The reproduction of shortage). Közgazdasági Szemle, 61 (10). pp. 1139-1157.

Jámbor, Attila (2014) A horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem meghatározó tényezői az EU új tagországaiban (Determinants of horizontal and vertical intra-industry agri-food trade in the new EU member-states). Közgazdasági Szemle, 61 (5). pp. 544-565.

Fertő, Imre and Varga, Ágnes (2014) A jóllét területi különbségei Magyarországon: egy lehetséges térségfejlettségi index alkalmazása. Statisztikai Szemle, 92 (10). pp. 874-891.

Gáti, Mirkó (2014) A kis- és középvállalati marketing értelmezési tartománya – hogyan azonosítják és jellemzik marketingtevékenységüket a hazai kis- és középvállalatok? In: "Marketing megújulás". SZTE GTK, Szeged, pp. 1-11. . ISBN 978-963-306-312-5

Trájer, Attila János, Bede-Fazekas, Ákos and Padisák, Judit (2014) A klíma, a klímaváltozás, valamint a talaj vastagságának hatása a Pinus nigra Arnold és a Fraxinus ornus L. fiatal egyedeinek növekedésére vékony, karbonátos váztalajon. In: 5. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium, 2014.05.09 - 2014.05.09, Tihany.

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos (2014) A klímaváltozás hatása a canine leishmaniasis vektorainak és azok növényi indikátorainak elterjedésére. Légkör, 59 (2). pp. 66-73.

Trájer, Attila János, Bede-Fazekas, Ákos, Juhász, Péter and Mlinárik, Lilla (2014) A klímaváltozás és a városi hősziget-effektus együttes hatása a lepkeszúnyog-fajok által terjesztett emberi megbetegedésekre. Iskolakultúra, 24 (11-12). pp. 48-68.

Kovács, Attila (2014) A konzultációtól az együttdöntésig. Az Európai Parlament megnövekedett szerepe a Közös Agrárpolitika jogalkotásában. Politikatudományi Szemle, 23 (4). pp. 35-67.

Németh, Bálint (2014) A korrupció formális modelljei. Technical Report. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. (Unpublished)

Bakacsi, Gyula ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5292-2865 (2014) A kulturális ingahatás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (3). pp. 4-18. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.03.01

Székely-Doby, András (2014) A kínai reformfolyamat politikai gazdaságtani logikája (The politico-economic logic of the Chinese reform process). Közgazdasági Szemle, 61 (12). pp. 1397-1418.

Király, Gábor (2014) A közgazdaságtan és a szociológia határán - az identitás-gazdaságtan által felvetett elméleti kérdések (On the borders of economics and sociology. Theoretical questions raised by identity economics). Közgazdasági Szemle, 61 (1). pp. 92-107.

Tózsa, István (2014) A közigazgatás jövőképe. In: Jövőföldrajz A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék - BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, pp. 155-178. . ISBN 978-963-503-564-9

Jászberényi, Melinda (2014) A közlekedés fenntarthatósága – közösségi közlekedés jövője. In: Jövőföldrajz A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék - BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, pp. 135-153. . ISBN 978-963-503-564-9

Bodzási, Balázs (2014) A különvált zálogjog az új Ptk.-ban. Csőd Felszámolás Reorganizáció, 4 (1-2). pp. 37-46.

Madarász, Aladár (2014) A láthatatlan kéz – szemelvények egy metafora történetéből (The invisible hand - extracts from the history of a metaphor). Közgazdasági Szemle, 61 (7-8). pp. 801-844.

Lengyel, György (2014) A magyar gazdasági elit képzettsége nemzetközi összehasonlításban. In: A felsőoktatás kutatása. Tisztelgő kötet Hrubos Ildikó születésnapjára. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 103-114. .

Hideg, Éva, Nováky, Erzsébet and Tóthné Szita, Klára (2014) A magyar jövőkutatás történeti alapjai. Jövőelméletek, 20 . Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest. . ISBN 978-963-503-588-5

Csubák, Tibor Krisztián and Fejes, József (2014) A magyar kkv-k 21. századi banki finanszírozásának áttekintése és kiútkeresés a hitelválság csapdájából. Hitelintézeti Szemle, 13 (2). pp. 174-194.

Kazainé Ónodi, Annamária (2014) A magyarországi kis és középvállalkozások pénzügyi stabilitása és forráshoz jutása. Gazdaság és Pénzügy, 1 (1). pp. 33-51.

Kajos, Attila and Bálint, Brigitta (2014) A marketingszemlélet és a HR találkozása - A munkáltatói márkaépítés értelmezése, irodalma és kutatási irányai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (6). pp. 69-79. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.06.07

Eisingerné Balassa, Boglárka (2014) A mozaikcsaládok családtipológiai megközelítése a vásárlási konfliktusok vizsgálatán keresztül. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (5). pp. 74-84. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.05.08

Nagy, Beáta (2014) A munka és a magánélet határán. Hogyan kutassunk egy régi témát új megközelítéssel. Kultúra és közösség, 5 (1). pp. 7-8.

Nagy, Beáta and Paksi, Veronika (2014) A munka és a magánélet összehangolásának kérdései a magasan képzett nők körében. In: A család vonzásában: tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 159-175. . ISBN 9789639597310

Berde, Csaba and Móré, Mariann (2014) A munkavállalói tudás hasznosításának új lehetősége felsőoktatási keretek között. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (11). pp. 44-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.11.05

Takács, András (2014) A márkaérték hatása a részvényárfolyamra a nemzetközi bankszektorban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (9). pp. 38-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.09.04

András, Krisztina and Kozma, Miklós (2014) A nagy nemzetközi sportesemények gazdasági hatásai. In: A területi fejlődés dilemmái. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, pp. 105-120. . ISBN 978-963-306-344-6

Jászberényi, Melinda and Holczmann, Anita (2014) A nagysebességű vasút térhódítása, és ennek hatása a turizmusszektorra. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (12). pp. 16-27. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.12.02

Pintér, Miklós (2014) A new epistemic model. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Banyár, József, Nagy, Koppány, Szebelédi, Ferenc, Windisch, László and Zubor, Zoltán (2014) A nyugdíj-biztosítási ajánlás háttere. MNB Szemle, 9 (2).

Madácsi, Roland (2014) A projektfinanszírozás egyedi jellegzetességei (The individual characteristics of project finance). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (5). pp. 56-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.05.06

Sebestyén, Zoltán (2014) A projektmenedzsment újabb mérföldköve : Projektmenedzsment útmutató (PMBOK®Guide) (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (4). pp. 86-87. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.04.07

Rencz, Fanni, Brodszky, Valentin, Varga, Péter, Gajdácsi, József, Nyirády, Péter and Gulácsi, László (2014) A prosztatarák gazdasági terhe nagy betegregiszterek alapján (The economic burden of prostate cancer. A systematic literature overview of registry-based studies). Orvosi Hetilap, 155 (13). pp. 509-520. DOI 10.1556/OH.2014.29837

Bodzási, Balázs (2014) A pénzügyi szolgáltatások harmonizálása az Európai Unióban és ennek hatása a tagállamok polgári jogi szabályozására. Jog Állam Politika: Jog- és politikatudományi folyóirat, 6 (3). pp. 65-78.

Berde, Éva (2014) A referenciapont-elmélet mint a hiányos információjú szerződések gondolatkörének új irányzata (The concept of ‘reference points’ as a new direction in the ‘incomplete contract’ theory). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (3). pp. 49-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.03.05

Fliszár, Vilmos and Bollók, Sándor (2014) A saját testsúlyról alkotott önkép hatása az egyén sportolási és dohányzási szokásainak kapcsolatára. Statisztikai Szemle, 92 (5). pp. 474-489.

Szívós, Mihály (2014) A sokoldalú kutató és a hiányzó kutatásmenedzser - Érvek a háromszintű kutatásmenedzsment-oktatás mellett. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (6). pp. 49-60. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.06.05

Szűcs, Gergely (2014) A szabadalmak megkérdőjeleződött hasznossága (Questioned usefulness of patents). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (11). pp. 55-70. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.11.06

Dörnyei, Krisztina and Bauer, András (2014) A szervezeti identitás meghatározása, elemei és menedzselése (Defining of organizational identity and its components and management). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (5). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.05.01

Almási, Anikó (2014) A szervezeti identitás vizsgálata a hazai KKV-szektorban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (9). pp. 86-96.

Lakatos, László Péter (2014) A számviteli szabályozások eltérésének okairól (Causes of the differences in accounting regulations). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (9). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.09.01

Barna, Zsolt and Gelei, Andrea (2014) A szénlábnyom mérése – Fókuszban a közúti áruszállítás és raktározás (Measurement the carbon footprint – focus on road transport and warehousing). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 53-68. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.05

Tózsa, István (2014) A településmarketing elmélete. In: Turizmus és településmarketing. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest, pp. 129-157. . ISBN 978-963-503-564-6

Matyusz, Zsolt and Biacsi, Barbara and Demeter, Krisztina (2014) A termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás eredményei 2013-2014 (Gyorsjelentés) = Results of an international research on manufacturing strategy and practices 2013-2014 (Briefing). Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szabóné Veres, Tünde (2014) A transzferárrendszer és a vállalati szervezeti rendszer összefüggései. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (9). pp. 46-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.09.05

Tokár-Szadai, Ágnes (2014) A vezetési tanácsadási projektek értékelése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (9). pp. 77-85. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.09.08

Benedek, Petra (2014) A vállalati compliance értékelése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 29-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.03

Fülöp, Gyula and Hódi Hernádi, Bettina (2014) A vállalati fenntarthatósági stratégia sikertényezője a fenntarthatósági számvitel. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (4). pp. 2-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.04.01

Szerb, László and Petheő, Attila (2014) A „Globális Vállalkozói Monitor” kutatás adatfelvételei. Statisztikai Szemle, 92 (1). pp. 5-32.

Szabó, András and Szűcs, Balázs Árpád (2014) Acquisition-driven IPOs – Theory and evidence in Central and Eastern Europe. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (1). pp. 94-108.

Csató, László (2014) Additive and multiplicative properties of scoring methods for preference aggregation. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Pesuth, Tamás (2014) Adópolitikai változások a válság után – a bankadók térnyerése. Köz-gazdaság, 9 (4). pp. 145-157.

Takács, Vera, Máté, Ákos and Nagy, Sándor Gyula (2014) Adószerkezeti változások az Európai Unióban. Köz-gazdaság, 9 (4). pp. 127-144.

Kutasi, Gábor and Perger, Júlia (2014) Adóösztönzőkkel az externáliák ellen: a népegészségügyi termékadó és a széndioxidadó nemzetközi példái. Köz-gazdaság, 9 (4). pp. 109-126.

Szegedi, Ernő, Deák, Tamás, Forgács, I., Zok, A. and Oláh, Róbert (2014) Agrobacterium vitis strains lack tumorigenic ability on in vitro grown grapevine stem segments. Vitis: Journal of Grapevine Research, 53 (3). pp. 147-154.

Kertész, Krisztián (2014) Alternatives to Renew Monetary Policy and the Stability and Growth Pact in the Euro Area. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (3). pp. 367-383.

Huzdik, Katalin, Béres, Dániel and Németh, Erzsébet (2014) An Empirical Study of Financial Literacy versus Risk Tolerance Among Higher Education Students. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (4). pp. 444-456.

Keszey, Tamara and Kenesei, Zsófia (2014) An enhanced Servqual approach to measure service quality in higher education. In: Paradigm Shifts & Interactions. EMAC 2014 - European Marketing Academy - 43rd Annual Conference Proceedings. European Marketing Academy, Valencia, Spain, pp. 148-155. . ISBN 978-84-370-9453-3

Ali, Wazir (2014) An international conference on peace education: What schools can contribute. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.01.08

Luksander, Alexandra, Béres, Dániel, Huzdik, Katalin and Németh, Erzsébet (2014) Analysis of the Factors that Influence the Financial Literacy of Young People Studying in Higher Education. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (2). pp. 220-241.

Mák, Fruzsina (2014) Analyzing interrelated stochastic trend and seasonality on the example of energy trading data. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Mák, Fruzsina (2014) Analyzing interrelated stochastic trend and seasonality on the example of energy trading data. Society and Economy, 36 (2). pp. 233-261. DOI 10.1556/SocEc.36.2014.2.6

Szent-Iványi, Balázs (2014) Are Democratizing Countries ‘Rewarded’ with Higher Levels of Foreign Aid? Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Szüle, Borbála (2014) Auswirkungen von Eigenkapitalregulierung auf optimale Bankkreditzinsniveaus (Effect of capital regulation on optimal bank loan interest rate levels). Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Puppe, Clemens and Tasnádi, Attila (2014) Axiomatic districting. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Czékus, Ábel (2014) Az Amerikai Egyesült Államok trösztellenes szabályozása – a Sherman Act-től a Celler-Kefauver Act-ig. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (5). pp. 64-73. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.05.07

Monda, Eszter and Ugray, Zsolt (2014) Az IKT-eszközökkel kapcsolatos preferenciák és használatuk előrejelzése (Preferences and usage forecast of ICT tools). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (5). pp. 21-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.05.03

Dubela, Szabolcs (2014) Az Interpretive Structural Modelling (ISM) módszerének és egy lehetséges alkalmazásának bemutatása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (1). pp. 31-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.01.04

Klimkó, Gábor (2014) Az agilis szemlélet első két évtizede (First two decades of agility). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 86-96. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.08

Berde, Éva and Németh, Petra (2014) Az alacsony magyarországi termékenység új megközelítésben. Statisztikai Szemle, 92 (3). pp. 253-274.

Felsmann, Balázs (2014) Az elektromos járművek elterjedésének energiapiaci hatásai. In: IX. Energetikai Konferencia - Energiastratégiák. Óbudai Egyetem, Budapest, pp. 43-53. . ISBN 978-615-5460-31-9

Berde, Éva and Kuncz, Izabella (2014) Az első demográfiai osztalék és magyarországi alakulása. Szigma, 45 (3-4). pp. 177-192.

Kontor, Enikő (2014) Az erőforrás-alapú elmélet és a marketing kapcsolódási pontjai - a piacorientáció mint marketing-erőforrás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (12). pp. 38-52. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.12.04

Kis, Gergely (2014) Az erősödő állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben (Evaluation of the increasingstate’s rolein the electronic communications network development in Hungary). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (4). pp. 30-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.04.03

Kengyel, Ákos (2014) Az európai uniós tagság mint modernizációs hajtóerő. Gondolatok a kelet-közép-európai országok EU-tagságának 10. évfordulóján = EU membership as a driving force of modernization. Ideas on the 10th anniversary of EU membership of East Central European countries. Közgazdasági Szemle, 61 (4). pp. 493-508.

Felsmann, Balázs (2014) Az európai villamosenergia-árak központi szabályozásának hatása a fogyasztói árakra (The impacts of the price regulation on the level of retail electricity prices in Europe). In: Verseny és szabályozás, 2013. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 145-164. . ISBN 1789-9702

Kiss, János (2014) Az innováció hatása a vállalati teljesítményre és versenyképességre (The impact of innovation activities on firm's performance and competitiveness). Közgazdasági Szemle, 61 (3). pp. 299-314.

Czakó, Erzsébet and Kozma, Miklós (2014) Az ipar- és vállalatgazdasági kutatások alapjai és kihívása. Tudományos ülés Román Zoltán 90. születésnapja tiszteletére. Közgazdasági Szemle, 61 (6). pp. 752-754.

Szommer, Károly, Balogh, Zoltán and Racskó, Péter (2014) Az on-line világban hagyott virtuális lábnyomokban rejlő információk és azok veszélyei (In on-line world leaven virtual footprints information and those dangers). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 97-104. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.09

Jenes, Barbara (2014) Az országimázs és országmárka mérése a településmarketingben. In: Turizmus és településmarketing. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest, pp. 47-54. . ISBN 978-963-503-564-6

Hauck, Zsuzsanna (2014) Az outsourcing és az integráció közötti választás szempontjai, avagy minőség teszi a döntést. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (4). pp. 41-50. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.04.04

Vidovics-Dancs, Ágnes (2014) Az államcsőd költségei régen és ma (Costs of sovereign defaults now and long ago). Közgazdasági Szemle, 61 (3). pp. 262-278.

Vetőné Mózner, Zsófia (2014) Az élelmiszer-fogyasztás szerkezete és környezeti hatása Magyarországon (Analysing the structure and environmental impact of food consumption in hungary). Marketing & Menedzsment, 48 (3). pp. 57-70.

Jámbor, Attila (2014) Az élelmiszerárak volatilitása az új tagországokban. Statisztikai Szemle, 92 (3). pp. 275-288.

Zátori, Anita (2014) Az élménymenedzsment koncepcionális alapjai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (9). pp. 57-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.09.06

Keszey, Tamara (2014) Az értékesítés és a marketing kapcsolatának piaci tájékozódásban betöltött szerepe és meghatározó tényezői (Role of the sales and marketing relationship in market orientation and its determining factors). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (3). pp. 39-48. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.03.04

Kulcsár, Noémi (2014) Az értékteremtés szerepe a szolgáltató vállalkozások versenyképességében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (12). pp. 28-37. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.12.03

Malota, Erzsébet and Gyulavári, Tamás (2014) Az észlelt kultúraszemélyiség és hatása az ország turisztikai és üzleti célpontként való megítélésére (Investigation the effect of perceived culture – personality (CP) on the evaluation of the country as ideal business/tourist destination). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (1). pp. 2-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.01.01

Matkó, Andrea Emese (2014) Az önkormányzatok vezetése, szervezeti kultúrájuk dimenziói – A régió versenyképességét meghatározó sikerességi faktorok. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 119-130. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.11

Gelei, Andrea (2014) Az üzleti kapcsolatok irányítása – fókuszban a bizalom. Köz-gazdaság, 9 (2). pp. 85-99.

Csubák, Tibor Krisztián and Fejes, József (2014) Bank financing of Hungarian SMEs: Getting over to credit crisis by state interventions. Research Journal of Finance and Accounting, 5 (5). pp. 1-15.

Kornai, János (2014) Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez. Közgazdasági Szemle, 61 (7-8). pp. 845-897.

Gelei, Andrea, Dobos, Imre and Sugár, András (2014) Bevezetés a diadikus adatelemzésbe - elmélet és alkalmazás. Statisztikai Szemle, 92 (5). pp. 417-446.

Kerekes, Sándor (2014) Bevezető. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (3). pp. 2-3.

Nagy, Beáta (2014) Biológia vagy társadalom? Bevezető tanulmány a társadalmi nemek kérdésköréhez. Kultúra és közösség, 5 (4). pp. 95-104.

Darvas, Zsolt (2014) Can Europe recover without credit? Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Darvas, Zsolt (2014) Can Europe recover without credit? Society and Economy, 36 (2). pp. 129-149. DOI 10.1556/SocEc.36.2014.2.1

Domicián, Máté (2014) Can intellectual property rights impact directly on productivity: a case study in manufacturing industries. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (11). pp. 25-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.11.03

Novák, Zsuzsanna and Vámos, Imre (2014) Central Bank Profitability and Budget Deficit. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (4). pp. 492-510.

Bede-Fazekas, Ákos, Trásy, Krisztina and Csóka, Györgyi (2014) Changing visual value of deciduous species in the climate change. In: Horticulture in quality and culture of life, 2014.09.23 - 2014.09.26, Lednice, Czech Republic.

Vadadi Fülöp, Cs. and Hufnagel, Levente (2014) Climate change and plankton phenology in freshwater: current trends and future commitments. Journal of Limnology, 73 (1). pp. 1-16. DOI 10.4081/jlimnol.2014.770

Baji, Petra, Péntek, Márta, Szántó, Sándor, Géher, Pál, Gulácsi, László and Brodszky, Valentin (2014) Comparative efficacy and safety of biosimilar infliximab and other biological treatments in ankylosing spondylitis: systematic literature review and meta-analysis. European Journal of Health Economics . DOI 10.1007/s10198-014-0593-5

Takács, Dániel, Varró, Dorottya and Karlócainé Bakay, Eszter (2014) Comparison of different space indexing methods for ecological evaluation of urban openspaces. Applied Ecology and Environmental Research, 12 (4). pp. 1027-1048. DOI 10.15666/aeer/1204_10271048

Horváth, Botond and Szentléleky, Szabolcs (2014) Competition Law Enforcement in the Financial Markets. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (1). pp. 28-46.

Czakó, Erzsébet and Puslecki, Lukasz and Chikán, Attila and Gelei, Andrea and Jaklic, Andreja and Jarosinski, Miroslaw and Staszkow, Michal and Poor, József and Trapczynski, Piotr and Vissak, Tiia and Zdziarski, Michal, eds. (2014) Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy. Book of Abstracts. Competitiveness Research Centre, Corvinus University of Budapest, Budapest. . ISBN 978-615-5270-12-3

Csonka, Arnold (2014) Constantinovits Milán – Sipos Zoltán: Nemzetközi üzleti technikák (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (10). p. 78. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.10.08

Keszi, Roland, Pál, Judit and Papp, Gergő (2014) Cooperation and exclusion: An explorative analysis of collaborative networks of hungarian disability organizations. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). pp. 143-161. DOI https://doi.org/10.14267/2014.01.06

Magyari-Beck, István and Moradi, Mahshid (2014) Creative Techniques in the Framework of Market and Evolution. Society and Economy, 36 (4). pp. 565-577.

Kuti, Mónika and Madarász, Gábor (2014) Crowdfunding. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (3). pp. 355-366.

Perpék, Éva (2014) Csengeri kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014. Working Paper. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest.

Faludi, Julianna (2014) Democracy and populism: friend or foe?: A review of Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser (eds.): Populism in Europe and the Americas: Threat or corrective for democracy? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 151-157. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.02.07

Salamin, Géza (2014) Demográfia - Gazdaság - Területi fejlődés. A Népesedési Kerekasztal 2014. november 11-én, Budapesten a Központi Statisztikai Hivatalban tartott jubileumi tudományos konferenciáján, elhangzott előadás összefoglalója. In: A Népesedési Kerekasztal alapításának 5. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 2014. november 11., KSH, Budapest, Magyarország.

Kupi, Tünde, Deák, Tamás, Bisztray, György Dénes and Szegedi, Ernő (2014) Detection of self-complementary inverted repeats by single forward primer driven PCR. Acta Biologica Szegediensis, 58 (1). pp. 65-68.

Lublóy, Ágnes and Keresztúri, Judit Lilla and Benedek, Gábor (2014) Determinants of pharmaceutical innovation diffusion: social contagion and prescribing characteristics. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Csaba, László (2014) Developmental perspectives on Europe. Society and Economy, 36 (1). pp. 21-36. DOI 10.1556/SocEc.36.2014.1.3

Virág, Attila (2014) Diskurzuselemzés a politika- és vezetéstudományban (Discourse analysis in the political and management sciences). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (3). pp. 30-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.03.03

Mezősi, András (2014) Drága-e a megújuló? – A hazai megújuló villamosenergia-termelés hatása a villamos energia árára (Is the renewable energy expensive? – Impact of the Hungarian renewable based power generation on electricity price). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 40-52. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.04

Baji, Petra, Péntek, Márta, Czirjak, László, Szekanecz, Zoltán, Nagy, György, Gulácsi, László and Brodszky, Valentin (2014) Efficacy and safety of infliximab-biosimilar compared to other biological drugs in rheumatoid arthritis: a mixed treatment comparison. European Journal of Health Economics . DOI 10.1007/s10198-014-0594-4

Faragó, Tibor and Bartholy, Judit (2014) Egy hathatós globális éghajlatvédelmi megállapodás szükségessége és akadályai. Magyar tudomány, 175 (5). pp. 594-602.

Mák, Fruzsina (2014) Egységgyöktesztek alkalmazása szezonalitást is tartalmazó idősorok esetében energiatőzsde-adatok példáján. Statisztikai Szemle, 92 (7). pp. 647-679.

Varga, Erzsébet (2014) Ekvivalens adók hatása a társadalmi egyenlőtlenségre. Köz-gazdaság, 9 (3). pp. 155-169.

Udvari, Beáta (2014) Elveszte(get)ett évtized(ek) az Európai Unióban? (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (1). pp. 69-71. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.01.07

Hideg, Éva and Nováky, Erzsébet (2014) Előretekintés a Közép-Magyarországi Régió jövőjéről – módszertani tapasztalatok és továbbfejlesztési irányok. In: Jövőföldrajz A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék - BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, pp. 245-263. . ISBN 978-963-503-564-9

Mehmood, Bilal and Raza, Syed Hassan (2014) English or German or Both: Recipes for Developing Countries – Econometric Evidence from Aggregated and Disaggregated Data. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (3). pp. 346-354.

Futó, Iván (2014) Eredményes projektszervezet kialakítása funkcionális, hierarchikus szervezetek esetén: egy példa az államigazgatásból (Development of effective project organization in functional, hierarchical organizations: an example from public administration). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (5). pp. 39-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.05.04

Morvai, Róbert and Szegedi, Zoltán (2014) Erőviszonyok az élelmiszeripari ellátási láncban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (4). pp. 51-65. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.04.05

Bencsik, Andrea and Machová, Renáta (2014) Esélyegyenlőség - érték vagy illúzió? - Diszkrimináció a munkahelyen. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (6). pp. 61-68. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.06.06

Szabó, Sándor, Jäger-Waldau, Arnulf, Szabó, Márta, Monforti-Ferrario, Fabio, Szabó, László and Ossenbrink, Heinz A. (2014) European renewable government policies versus model predictions. Energy Strategy Reviews, 2 (3-4). pp. 257-264. DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.esr.2013.12.006

Benczes, István (2014) Európai fiskális unió: tervek és kételyek. Köz-gazdaság, 9 (2). pp. 67-84.

Farkas, Péter, Szabó, Árpád, Reiter, Dániel, Sojnóczki, Annamária, Bagi, Nóra, Kis, Krisztinánné, Pénzes, Béla and Fail, József (2014) Experience of biological control of thrips pests (Thysanoptera: Thripidae) in a commercial greenhouse in Hungary. In: 4 Symposium on Palaearctic Thysanoptera, Book of Abstracts. University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) Vienna, p. 19. . ISBN 978-3-900932-19-0 (In Press)

Gáspár, Tamás, Király, Gábor and Csillag, Sára (2014) Fehér asztal mellett. A világkávézó részvételi technika szemlélete és módszertana. Kovász, 18 (1-4). pp. 11-41.

Kováts, Gergely Ferenc ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1051-8829 (2014) Felsőoktatás-politika és intézményi autonómia. Educatio, 23 (1). pp. 81-92.

Vetőné Mózner, Zsófia (2014) Fenntartható élelmiszer-fogyasztás? – Lehetőségek az ökológiai lábnyom csökkentésére a magyar lakosság körében (Sustainable food consumption? – Opportunities to reduce the ecological footprint of the Hungarian population). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 2-14. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.01

Vörösmarty, Gyöngyi and Dobos, Imre (2014) Fenntarthatósági szempontok beépítése a beszállító értékelésébe a DEA/CI összetett indikátorok módszere alkalmazásával (Integrating sustainability criteria in supplier evaluation with application of the method of of DEA/CI complex indicators). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (3). pp. 62-70. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.03.06

Kornai, János (2014) Fenyegető veszélyek. Köz-gazdaság, 9 (2). pp. 39-45.

Faludi, Julianna (2014) Fifty shades of innovation – from open toward user, and open collaborative forms of innovation – an overview. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (11). pp. 33-43. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.11.04

Botos, Katalin (2014) Finances and Life Cycles. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (4). pp. 413-424.

Botos, Katalin (2014) Financialisation or the Management Philosophy of Globalism. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (2). pp. 258-271.

Kovács, Árpád (2014) Fiscal Councils in the Countries of Eastern-Central Europe. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (3). pp. 326-345.

Ullah, Irfan and Baber, Naimatullah (2014) Fiscal Imbalances, Poverty and Inequality in Pakistan. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (1). pp. 86-93.

Balžekienė, Aistė, Telešienė, Audronė and Butkevičienė, Eglė (2014) Food risk perceptions and purchasing behavior in Lithuania: Towards a culture of fear? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). pp. 61-88. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.01.03

Monda, Eszter (2014) Forgatókönyvek készítése a hazai, lakossági hasznosítású IKT lehetséges jövőire. In: Jövőföldrajz A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék - BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, pp. 227-243. . ISBN 978-963-503-564-9

Czékus, Ábel (2014) From Sovereign Default to Delayed Correction: Lessons Learned from the Argentine Monetary Policy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (2). pp. 242-257.

Riedl, Felix and Haller, Max (2014) From socialist equality to capitalist startification: how people see it. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). pp. 3-34. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.01.01

Gervai, Pál and Trautmann, László (2014) Globalizáció, adózás, egyenlőtlenség. Az adózás oktatásának elméleti alapjai. Köz-gazdaság, 9 (3). pp. 65-82.

Fejes, József (2014) Gondolatok az innováció és a stratégia összefüggéseiről (Remarks for correlations between innovation and strategy). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (5). pp. 12-20. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.05.02

Keresztúri, Judit Lilla, Lublóy, Ágnes and Benedek, Gábor (2014) Gyógyszerek terjedésének vizsgálata Cox-regresszióval. Statisztikai Szemle, 92 (8-9). pp. 792-819.

Chandler, Nick and Heidrich, Balázs (2014) Hajsza közben : egy magyar felsőoktatási intézmény piacorientációjának kultúraalapú elemzési kísérlete. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (6). pp. 27-36. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2014.06.03

Bauer, Dávid (2014) Hatékony leadership magatartások szlovák szervezeti környezetben (Effective leadership behaviors in Slovak organizational environment – Introduction to the Slovak implict leadership theories –Results of the GLOBE research). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (4). pp. 66-85. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.04.06

Keszey, Tamara (2014) Hogyan lesz a piackutatásokból vállalati tudás? Kukába vagy hasznosításra? Élet és tudomány, 69 (31). pp. 982-984.

Hrubos, Ildikó (2014) Horizontal diversity of higher education institutions. The case of Hungary – in European context. Journal of the European higher education area (2). pp. 75-94.

Papanek, Gábor and Petz, Raymund (2014) How Reliable are Hungarian Macroeconomic Forecasts? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (1). pp. 65-85.

Pálinkás, József (2014) How do We Arrive at Our Intended Destination? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (1). pp. 109-112.

Kuzina, Olga and Dodd, Nigel (2014) How do lay consumers and households understand financial strategizing? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). pp. 89-114. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.01.04

Vancsó, Anna (2014) How much are we connected?: On David Knoke's Economic. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). pp. 179-185. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.01.10

Dén-Nagy, Ildikó and Király, Gábor (2014) How to Explain CouchSurfing's Success? Szociológiai Szemle, 24 (4). pp. 32-53.

Keszey, Tamara (2014) How trust affects the use of information obtained through intra- and extraorganizational relationships? In: Paradigm Shifts & Interactions. Proceedings of the 43rd European Marketing Academy Conference (EMAC). European Marketing Academy, pp. 139-146. . ISBN 978-84-370-9453-3

Szabó, András and Szűcs, Balázs Árpád (2014) IPO-k vállalatfelvásárlási céllal: Helyzetkép Kelet-Közép-Európában. Pénzügyi Szemle = Public Finance Quarterly, 59 (1). pp. 93-108.

Bánfi, Tamás (2014) Igazságos adó(rendszer) vagy etikus adózó? Köz-gazdaság, 9 (4). pp. 99-107.

Tasnádi, Attila (2014) Igazságos elosztások. Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához, 22 . Typotex, Budapest. . ISBN 978 963 279 261 3

Bede-Fazekas, Ákos, Horváth, Levente and Kocsis, Márton (2014) Impact of climate change on the potential distribution of Mediterranean pines. Időjárás / Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 118 (1). pp. 41-52.

Sára, Zoltán, Csedő, Zoltán, Fejes, József, Tóth, Tamás and Pörzse, Gábor (2014) Innovációmenedzsment és innovációs stratégiák – a vállalati tudás szerepe az innovációs folyamatokban (Innovation management and innovation strategies – the role of corporate knowledge in innovative processes). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (10). pp. 42-48. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.10.04

Hideg, Éva, Nováky, Erzsébet and Alács, Péter (2014) Interactive foresight on the Hungarian SMEs. Foresight, 16 (4). pp. 344-359. DOI 10.1108/FS-12-2012-0091

Hideg, Éva and Nováky, Erzsébet and Alács, Péter (2014) Interaktív előretekintés a közép-magyarországi régió KKV-inak jövőjéről. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Polyák, Ildikó, Andrási, Gábor, Kéry, Dóra and Tardos, Katalin (2014) Interkulturális kompetencia és szervezeti mérésének lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (4). pp. 18-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.04.02

Benedek, Mária, Tubak Szenténé, Klára and Béres, Dániel (2014) Internal Controls in Local Governments. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (3). pp. 296-309.

Nyirő, Nóra and Gálik, Mihály (2014) Introduction. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (2). pp. 2-3. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.02.01

Kocsis, Tamás (2014) Is the Netherlands sustainable as a global-scale inner-city? Intenscoping spatial sustainability. Ecological Economics, 101 . pp. 103-114. DOI 10.1016/j.ecolecon.2014.03.002

Fülöp, Gyula and Hódiné Hernádi, Bettina (2014) Jelenlegi stratégiai tendenciák - a hazai vállalatok összehasonlító elemzése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (12). pp. 2-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.12.01

Jeney, László and Hideg, Éva and Tózsa, István, eds. (2014) Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Gazdaságföldrajzi szakkönyvek . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-564-9

Bockman, Johanna and Eyal, Gil (2014) Kelet-Európa mint a közgazdaságtani tudás laboratóriuma: A neoliberalizmus transznacionális gyökerei. Fordulat (21). pp. 102-149.

Cseh, Anita, Hochbaum, Tamás, Pluhár, Zsuzsanna and Nagy, Géza (2014) Kerti kakukkfű (Thymus vulgaris L.) kemotípusok illóolajának és kivonatainak antifungális és fitotoxikus hatása in vitro körülmények között. In: 60. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2014.02.18 - 2014.02.19, Budapest.

Király, Gábor, Dén-Nagy, Ildikó, Géring, Zsuzsanna and Nagy, Beáta (2014) Kevert módszertani megközelítések. Elméletek és módszertani alapok. Kultúra és közösség, 5 (2). pp. 95-104.

Dén-Nagy, Ildikó, Géring, Zsuzsanna, Király, Gábor and Nagy, Beáta (2014) Kevert módszertanok alkalmazása a munka-magánélet egyensúly kutatásában. Kultúra és közösség, 5 (3). pp. 149-158.

Farkas, Judit (2014) Kicsi kis hősök - Az ökofalu-mozgalom története és gyökerei. Kovász, 18 (1-4). pp. 43-66.

Chikán, Attila and Czakó, Erzsébet and Wimmer, Ágnes and Antal, Zsuzsanna and Bakonyi, Zoltán and Balaton, Károly and Demeter, Krisztina and Felsmann, Balázs and Gelei, Andrea and Gyulavári, Tamás and Juhász, Péter and Kazainé Ónodi, Annamária and Kiss, János and Kolos, Krisztina and Matyusz, Zsolt and Vaszkun, Balázs and Zoltayné Paprika, Zita (2014) Kilábalás göröngyös talajon - Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kovács, Éva (2014) Kormányzati koordináció Magyarországon. Esettanulmány az egyablakos ügyfélszolgálati reformról (Governmental coordination in Hungary: Case study on the one-stopgovernment service reform). Köz-gazdaság, 9 (2). pp. 195-213.

Bélyácz, Iván (2014) Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (5). pp. 85-86. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.05.09

Juhász, István (2014) Kínai munkavállalók motiválásának alternatívái-Hofstede kulturális dimenzióinak tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (10). pp. 58-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.10.06

Poór, József, Kovács, Ildikó Éva, Karoliny, Mártonné and Milovecz, Ágnes (2014) Külső HR-szolgáltatók összehasonlító vizsgálata a világ régiójában, közép-kelet-európai sajátosságokat keresve, két Cranet-felmérés alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (10). pp. 17-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.10.02

Reiter, Dániel, Farkas, Péter, Sojnóczki, Annamária, Király, Kristóf and Fail, József (2014) Laboratory rearing techniques of Thrips tabaci and their evaluation. In: 4 Symposium on Palaearctic Thysanoptera, Book of Abstracts. University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) Vienna, p. 27. . ISBN 978-3-900932-19-0 (In Press)

Kovács, Zoltán and Rendesi, István (2014) Lean módszerek alkalmazása Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (1). pp. 14-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.01.02

Kovács, Zoltán and Rendesi, István (2014) Lean módszerek alkalmazása Magyarországon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 76-85. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.07

Deák, Dániel (2014) Legislating unorthodox taxes: The Hungarian experience. Society and Economy, 36 (3). pp. 339-368. DOI 10.1556/SocEc.36.2014.3.2

Nunez, Marina and Solymosi, Tamás (2014) Lexicographic allocations and extreme core payoffs: the case of assignment games. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Saadaoui, Amir and Boujelbene, Younes (2014) Liquidity and Credit Risk in the Emerging Financial Markets. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (2). pp. 207-219.

Giday, András (2014) Local Government Financing – Steps towards Regional Asset Management? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (3). pp. 384-394.

Nyírő, Zsanna (2014) Lyon, Fergus - Guido Möllering - Mark N.K. Saunders (Eds.(2012): Handbook of research methods on trust. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 159-163. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.02.08

Sterbenz, Tamás and Gulyás, Erika (2014) Lyukas piramis – A versenyrendszer hatása a magyar kosárlabdázás eredményességére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (1). pp. 24-30. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.01.03

Berács, József, Hrubos, Ildikó, Kováts, Gergely Ferenc ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1051-8829 and Temesi, József ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7045-5914 (2014) Magyar felsőoktatás 2013. Stratégiai helyzetértékelés. Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest. .

Böröcz, József ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4672-4293 (2014) Magyarország az Európai Unióban: Az örök "felzárkózó". Fordulat (21). pp. 88-100.

Primecz, Henriett, Kiss, Csaba, Toarniczky, Andrea, Csillag, Sára, Szilas, Roland, Bácsi, Katalin and Milassin, Anda (2014) Magyarországi „munkavállaló-barát” (employee friendly) szervezetek – Valóság vagy utópia (avagy mit tanulhatunk tőlük?) = The Hungarian employee friendly organizations: reality or Utopia (or what can we learn from them?). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (10). pp. 2-16. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.10.01

Dörnyei, Krisztina, Gyulavári, Tamás, Hofmeister Tóth, Ágnes, Jenes, Barbara, Jentetics, Kinga, Neumann Bódi, Edit, Neulinger, Ágnes, Simon, Judit and Zsótér, Boglárka (2014) Marketing az egészségtudatosságért – a marketing pozitív szerepe az egészség-tudatosságtól a termékválasztásig. In: Tomcsányi Pál akadémikus 90 éves: Az életminőség anyagi és szellemi igényeinek kielégítése fogyasztási marketing szemlélettel: Felolvasó ülés és tanulmánykötet. MTA Agrár-közgazdasági Bizottság Agrármarketing Albizottság, Budapest, pp. 65-91. . ISBN 978-963-508-702-0

Keszey, Tamara (2014) Marketing-tudás menedzsment a magyar nagyvállalatoknál. Kutatási összefoglaló vállalati szakemberek számára. Project Report. Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Tanszék, Budapest. (Unpublished)

Szűcs, Balázs Árpád and Váradi, Kata (2014) Measuring and managing liquidity risk in the Hungarian practice. Society and Economy, 36 (4). pp. 543-563. DOI 10.1556/SocEc.36.2014.4.6

Harangozó, Gábor and Marjainé Szerényi, Zsuzsanna (2014) Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével (The value of silence. An application of benefit-transfer methodology for evaluating noise-control actions). Közgazdasági Szemle, 61 (1). pp. 68-91.

Virág, Miklós and Nyitrai, Tamás (2014) Metamódszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben. Hitelintézeti Szemle / Financial and Economic Review, 13 (4). pp. 180-195.

Hidegh, Anna Laura, Gelei, András and Primecz, Henriett (2014) Mi a baj a modern szervezetekkel? – Kritikai menedzsmentelméletek (What is the problem in modern organisations? – Critical Management Studies). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (6). pp. 2-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.06.01

Bakonyi, Zoltán (2014) Miként befolyásolják a stratégiai gondolkodásmódok a vállalat innovativitását? (How can strategic mindsets influence innovative capability of the firm?). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (6). pp. 37-48. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.06.04

Rády, Eszter Andrea and Szűcs, Edit (2014) Mire mondanak igent a nemek? Elvárt vezetői tulajdonságok a nemek megítélése szerint a Globe-kérdőív értékeinek tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (3). pp. 19-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.03.02

Mezősi, András and Szabó , László (2014) Model based evaluation of electricity network investments with regional importance. In: 11th International Conference on the European Energy Market (EEM), 28-30. May 2014 .

Bokor, Tamás (2014) More Than Words, Brand Destruction in the Online Sphere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (2). pp. 40-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.02.06

Neulinger, Ágnes and Zsótér, Boglárka (2014) Mother-child interactions in youth purchase decisions. Society and Economy, 36 (3). pp. 387-406. DOI 10.1556/SocEc.36.2014.3.4

Rajcsányi-Molnár, Mónika and András, István (2014) Multikulturalitás és cégek beágyazódása a lokális társadalomba – a dunaújvárosi nagyvállalatok példája. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 105-118. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.10

Ferincz, Adrienn and Hortoványi, Lilla (2014) Munkahelyi tanulást befolyásoló tényezők – humán-számítógép együttműködés vizsgálata (Influencing factors of on-the-job learning – Analysis of human-computer collaboration). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (10). pp. 30-41. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.10.03

Nagy, Boldizsár (2014) Nationality as a stigma: The drawbacks of nationality: What do I have to do with book-burners? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 31-64. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.02.02

Nábelek, Fruzsina (2014) Negatív kampány a pártok közvetlen kommunikációjában Magyarországon. Politikatudományi Szemle, 23 (4). pp. 92-114.

Nagy, Beáta (2014) Nemek forradalma? Közeledés a nemek helyzetében. Replika, 85-86 (1-2). pp. 177-191.

Faragó, Tibor (2014) Nemzetközi klímatárgyalások Varsóban. Magyar tudomány, 175 (2). pp. 210-213.

Zalai, Ernő (2014) Neumann versus Leontief. Két modell – két gazdaságkép (Neumann vs Leontief. Two models, two approaches to the economy). Közgazdasági Szemle, 61 (11). pp. 1245-1278.

Bakó, Barna and Kálecz-Simon, András (2014) Nothing so certain as your anchors? A consumer bias that might lower prices. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Bauer, Lilla (2014) Néhány gondolat a rendszerváltást követő magyar kormányzatok közpolitikájáról – hermeneutikai megközelítésben. Köz-gazdaság, 9 (3). pp. 113-122.

Kiss J., László (2014) Népszavazás után, népszavazás előtt – Svájc és az EU konfliktusa. Külügyi Szemle, 13 (1). pp. 176-195.

Nyitrai, Tamás (2014) Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? (Can the predictive capacity of bankruptcy forecasting models be increased without new classification methods?). Közgazdasági Szemle, 61 (5). pp. 566-585.

Koncz, Katalin (2014) Nők a parlamentben, 1990-2014. Statisztikai Szemle, 92 (6). pp. 513-540.

Koncz, Katalin (2014) Nők az Európai Parlamentben, az európai uniós nőpolitika. Statisztikai Szemle, 92 (10). pp. 853-873.

Szatmári, János, Kakatics, Lili and Szabó, Zoltán Gyula (2014) Objectives, Methodology and Results of the Integrity Survey (2011–2013). Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (2). pp. 164-186.

Oborni, Katalin (2014) On Heidi Gottfried, Gender, work and economy: Unpacking the global economy. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 165-173. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.02.09

Korstanje, Maximiliano E. (2014) On Primavera Fisogni's dehumanization and human fragility: a philosophical investigation. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 175-177. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.02.10

Csóka, Péter and Pintér, Miklós (2014) On the impossibility of fair risk allocation. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Lai, Ping-fu (Brian) and Hang, Wong Chung (2014) Performance of Stock Market Prediction – A study on prediction accuracy and realised return. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (4). pp. 470-491.

Li, X. W., Fail, József, Wang, P., Feng, J. N. and Shelton, A. M. (2014) Performance of arrhenotokous and thelytokous Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) on onion and cabbage and its implications on evolution and pest management. Journal of Economic Entomology, 107 (4). pp. 1526-1534. DOI 10.1603/EC14070

Gedeon, Péter (2014) Piac és demokrácia: barátok vagy ellenségek? Politikatudományi Szemle, 23 (1). pp. 53-76.

Siudikiene, Daiva (2014) Playing and creating audiences: Media Users-Generated Content Quality Assessment. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (2). pp. 14-21. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.02.03

Zamagni, Stefano (2014) Politikai gazdaságtan és civil gazdaság: két gazdasági paradigma kritikai értékelése. Kovász, 18 (1-4). pp. 3-9.

Csergő, Anna Mária, Höhn, Mária and Hufnagel, Levente (2014) Positive relationship between genetic- and species diversity on limestone outcrops in the Carpathian Mountains. Ecological Complexity . DOI 10.1016/j.ecocom.2014.01.001

Pulay, Gyula (2014) Preventing Corruption by Strengthening Organisational Integrity. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (2). pp. 133-148.

Berlinger, Edina and Walter, György (2014) Problémás jelzáloghitelek jövedelemarányos törlesztése – unortodox javaslat számokban. Hitelintézeti Szemle, 13 (1). pp. 2-27.

Géring, Zsuzsanna (2014) Profit és/vagy közösségi szerepvállalás? Vállalati társadalmi felelősségvállalás vezetői szemmel. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (12). pp. 53-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.12.05

Sebestyén, Zoltán and Tóth, Tamás (2014) Projektek sikere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (9). pp. 67-76. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.09.07

Balog, Dóra and Bátyi, Tamás László and Csóka, Péter and Pintér, Miklós (2014) Properties of risk capital allocation methods: Core Compatibility, Equal Treatment Property and Strong Monotonicity. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Miskolczi Bodnár, Péter (2014) Protection of Consumers Against Deception in the Financial Sector. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (1). pp. 7-27.

Mihály, Nikolett, Mészáros, Aranka, Kovács, Ildikó Éva, Madarász, Imre and Horváth, Csaba (2014) Pénzügyi attitűd és a „külső-belső kontroll” összefüggésrendszere. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (10). pp. 68-77. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.10.07

Szontágh, Éva (2014) Rakjuk össze! Református ifjúsági kapcsolatok a Kárpát-medencében – egy történelmi egyház hálózat építési tapasztalatai. In: Külhoni magyar ifjúságkutatás, 2014. Kárpát-haza szemle (7). Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 84-100. . ISBN 978-615-80016-7-0

Csapi, Vivien (2014) Real Options Analysis of Electricity Portfolios. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (4). pp. 529-545.

Havran, Zsolt and András, Krisztina (2014) Regional Export Efficiency in the Market of Football Players. Theory, Methodology, Practice, 10 (2). pp. 3-15.

Tózsa, István (2014) Regional Geography and Economy of the European Countries. Corvinus University of Budapest Department of Economic Geography and Futures Studies, Budapest. .

Szent-Iványi, Balázs and Lightfoot, Simon (2014) Reluctant Donors? The Europeanization of International Development Policies in the New Members. JCMS: Journal of Common Market Studies . DOI 10.1111/jcms.12141

Király, Gábor, Köves, Alexandra, Pataki, György and Kiss, Gabriella (2014) Rendszermodellezés és részvétel: egy magyar kísérlet tanulságai. Szociológiai Szemle, 24 (2). pp. 90-115.

Sojnóczki, Annamária, Pájtli, Éva, Reiter, Dániel, Farkas, Péter and Fail, József (2014) Review of Thrips tabaci LINDEMAN cytochrome oxidase gene subunit I (COI) sequences data. In: 4 Symposium on Palaearctic Thysanoptera, Book of Abstracts. University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) Vienna, p. 39. . ISBN 978-3-900932-19-0 (In Press)

Rosta, Miklós (2014) Schizophrenic Public Administration Reform in Hungary. Tension between anti-NPM systemic and pro-NPM organizational reforms. Working Paper. Department of Comparative Economics, Corvinus University of Budapest, Budapest. (Unpublished)

Trájer, Attila János, Bede-Fazekas, Ákos, Bobvos, János and Páldy, Anna (2014) Seasonality and geographical occurrence of West Nile fever and distribution of Asian tiger mosquito. Időjárás / Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 118 (1). pp. 19-40.

Berde, Éva (2014) Should universities be subsidized? – A reference point view. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143 . pp. 838-842. DOI https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.486

Pollmann, Olaf and Podruzsik, Szilárd and Fehér, Orsolya (2014) Social acceptance of renewable energy: Some examples from Europe and Developing Africa. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Pollmann, Olaf, Podruzsik, Szilárd and Fehér, Orsolya (2014) Social acceptance of renewable energy: Some examples from Europe and Developing Africa. Society and Economy, 36 (2). pp. 217-231. DOI 10.1556/SocEc.36.2014.2.5

Fail, József, Li, X. W., Wang, P. and Shelton, A. M. (2014) Speciation in the Thrips tabaci cryptic species complex. In: 4 Symposium on Palaearctic Thysanoptera, Book of Abstracts. University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) Vienna, p. 11. . ISBN 978-3-900932-19-0 (In Press)

Bakó, Barna and Kálecz-Simon, András (2014) Strategic segmentation: when two monopolies are better than one. Working Paper. Corvinus University of Budapest Department of Microeconomics. (Unpublished)

Literáti, Gergő (2014) Stumbling Blocks to EU and Member State Development? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (1). pp. 113-124.

Bede-Fazekas, Ákos (2014) Stylization: a method for preserving the character of climate sensitive habitats. In: Book of abstracts. Horticulture in quality and culture of life, 2014.09.23 - 2014.09.26, Lednice, Czech Republic.

Csató, László (2014) Svájci rendszerű sakk csapatversenyek rangsorolása (Ranking in Swiss system chess team tournaments). Working Paper. MTA-BCE „Lendület” Stratégiai Interakciók Kutatócsoport, Budapest.

Péntek, Márta, Baji, Petra, Brodszky, Valentin, Gulácsi, László, Balogh, Orsolya and Vártokné Hevér, Noémi (2014) Systematic review and analysis of evidences on clinical efficacy and cost-effectiveness of biological drugs for the treatment of rheumatoid arthritis. Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest. . ISBN 978-963-503-575-5

Makó, Csaba, Illéssy, Miklós and Mitchell, Brian (2014) Systemic country differences in the European innovation performance - Does institutional context matter? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (11). pp. 2-10. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.11.01

Perpék, Éva (2014) Szerencsi kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014. Working Paper. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest.

Szüle, Borbála (2014) Szolvenciatőke mint fixpont (Solvency Capital as a Fixpoint). Köz-gazdaság, 9 (1). pp. 145-154.

Kovács, Zoltán, Kosztyán, Zsolt Tibor and Csizmadia, Tibor (2014) TREF – Total Risk Evaluation Framework: integrált kockázatmenedzsment-szemléletű keretrendszer kifejlesztése és bevezetése egy magyarországi termelővállalatnál. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (11). pp. 71-82. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.11.07

Oberschall, Anthony (2014) The 2014 Gaza war and the elusive peace in Palestine. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 115-130.

Tózsa, István (2014) The Architecture of 3D Administration. Public Administration Research , 3 (1). pp. 68-79. DOI 10.5539/par.v3n1p68

Csordás, Tamás, Markos-Kujbus, Éva and Gáti, Mirkó (2014) The Attributes of Social Media as a Strategic Marketing Communication Tool. Journalism and Mass Communication, 4 (1). pp. 48-71.

Lentner, Csaba (2014) The Debt Consolidation of Hungarian Local Governments. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (3). pp. 310-325.

Kiss, Endre, ed. (2014) The Dialectics of Modernity - Recognizing Globalization. Studies on the Theoretical Perspectives of Globalization. Arisztotelész Kiadó, Budapest. . ISBN 978-615-5394-02-7

Timár, Balázs (2014) The Focal Points of Competition Authority Activity. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (1). pp. 47-64.

Tóth G., Csaba (2014) The Forecasting Capacity of Indicators Measuring Budget Sustainability. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (4). pp. 511-528.

Deli, Eszter (2014) The Hungarian Argumentation Culture in the Light of Modern Societies. Online Journal of Communication and Media Technologies, 4 (2). pp. 109-125.

Alventosa, Jean-Raphael (2014) The Independence of the external control of States. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (3). pp. 395-403.

Bakó, Barna and Tasnádi, Attila (2014) The Kreps-Scheinkman game in mixed duopolies. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Kobayashi, Katsuya and Tasnádi, Attila (2014) The Multiple Hierarchical Legislatures in a Representative Democracy: Districting for Policy Implementation. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Csordás, Tamás and Gáti, Mirkó (2014) The New (Marketing) Role of Firms as Media Content Providers – The case of SME’s Strategic Social Media Presence. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (2). pp. 22-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.02.04

Kornai, János (2014) The Soft Budget Constraint. An introductory study to volume IV of the Life’s Work series. Acta Oeconomica, 64 (S1). pp. 25-79. DOI 10.1556/AOecon.64.2014.S1.2

Trájer, Attila János, Mlinárik, Lilla, Juhász, Péter and Bede-Fazekas, Ákos (2014) The combined impact of urban heat island, thermal bridge effect of buildings and future climate change on the potential overwintering of Phlebotomus species in a Central European metropolis. Applied Ecology and Environmental Research, 12 (4). pp. 887-908. DOI 10.15666/aeer/1204_887908

Kiss, Márta (2014) The coordination of the tourism market through patron-client relationships. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 131-150. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.02.06

Bolčić, Silvano (2014) The essence and manifestations of societal destruction: Serbia since the beginning of the ninetiens. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 3-30. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.02.01

Kazainé Ónodi, Annamária (2014) The financial stability and access to financing of SMEs in Hungary. Economy and Finance, 1 (1). pp. 33-51.

Korstanje, Maximiliano E. (2014) The genocide as social practice: Reorganizing society under the nazis and military juntas. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). pp. 171-177. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.01.09

Bokor, Tamás (2014) The half-blind watchdog. Remarks on the online citizenship, transparency and public administration’s integrity in Hungary. In: The Digital Media and Social Inclusion, 2014. október 10-11., Istanbul. (Unpublished)

Bohl, Patrick (2014) The impact of airport shopping environments and dwell time on consumer spending. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (11). pp. 11-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.11.02

Benedek, Gábor, Lublóy, Ágnes ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3701-1876 and Vastag, Gyula ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6823-3367 (2014) The importance of social embeddedness. Decision Sciences, 45 (1). pp. 175-201. DOI 10.1111/deci.12057

Futó, Péter (2014) The network structure of Hungarian business clusters. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (1). pp. 41-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.01.05

Trájer, Attila János, Bede-Fazekas, Ákos, Hufnagel, Levente, Bobvos, János and Páldy, Anna (2014) The paradox of the binomial Ixodes ricinus activity and the observed unimodal Lyme borreliosis season in Hungary. International Journal of Environmental Health Research, 24 (3). pp. 226-245. DOI 10.1080/09603123.2013.807329

Kuczi, Tibor and Tóth, Lilla (2014) The regulatory environment of the section of the non-standardized goods market - The findings of an interview research on Hungarian construction industry small enterprises. Corvinus journal of sociology and social policy, 5 (1). pp. 115-142. DOI 10.14267/cjssp.2014.01.05

Dallago, Bruno (2014) The role of universities in local development. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (1). pp. 35-59. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.01.02

Zsinka, László (2014) The roots of "Western European societal evolution". Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Zsinka, László (2014) The roots of "Western European societal evolution". A concept of Europe by Jenő Szűcs. Society and Economy, 36 (2). pp. 185-197. DOI 10.1556/SocEc.36.2014.2.3

Moksony, Ferenc and Hegedűs, Rita (2014) The use of Poisson regression in the sociological study of suicide. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 97-114.

Varga, Zsolt and Nyirő, Nóra (2014) Through the kaleidoscope: media consumption patterns in the participatory cross-media era. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (2). pp. 4-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.02.02

Buza, János (2014) Tiroli tallérok és velencei marcellók Sopronban (1627). Numizmatikai Közlöny . pp. 213-217.

Pallai, Katalin and Kis, Norbert (2014) Towards Integrity – Integrity Education and Research at the National University of Public Service. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (2). pp. 149-163.

Halmosi, Péter (2014) Transformation of the Pension Systems in OECD Countries after the 2008 Crisis – New goals of the reforms. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (4). pp. 457-469.

Kiss, Viktor (2014) Tudják, de mégis teszik. Replika, 89 (5). pp. 129-150.

Tózsa, István, ed. (2014) Turizmus és településmarketing. Gazdaságföldrajzi szakkönyvek . Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest. . ISBN 978-963-503-564-6

Banyár, József (2014) Two scenarios of the evolution of modern pension systems. Financial and Economic Review, 13 (4). pp. 152-177.

Orosz, Miklós (2014) Társadalmi-gazdasági mutatók vizsgálata káoszelméleten alapuló eszközökkel. Jövőtanulmányok, 27 . Budapesti Corvinus Egyetem , Budapest. . ISBN 978-963-503-589-2

M. Szilágyi, Kinga (2014) Tér és idő a kertépítészeti örökségvédelemben. PhD, Pécsi Tudományegyetem.

Bokor, Zoltán (2014) Többszintű, teljes költség allokációs modell a közlekedésben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (1). pp. 55-68. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.01.06

Bede-Fazekas, Ákos, ed. (2014) Történeti értékű városi közparkjaink című konferencia tanulmánykötete. Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, Budapest. . ISBN 978-963-503-572-4

Deák, Dániel (2014) Unorthodoxy in legislation: The Hungarian experience. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Deák, Dániel (2014) Unorthodoxy in legislation: The Hungarian experience. Society and Economy, 36 (2). pp. 151-184. DOI 10.1556/SocEc.36.2014.2.2

Székely-Doby, András (2014) Urbanizációs tendenciák és a vidék-város ellentét gyökerei-Kínában. Köz-gazdaság, 9 (3). pp. 83-97.

Nyitrai, Tamás (2014) Validációs eljárások a csődelőrejelző modellek teljesítményének megítélésében. Statisztikai Szemle, 92 (4). pp. 357-377.

Kaszap, Márton (2014) Van-e élet az EU-n túl? (Az Egyesült Királyság EU-tagságának alternatívái). Politikatudományi Szemle, 23 (2). pp. 91-108.

Vaszkun, Balázs (2014) Vezetéstörténeti paradigmák fejlődése Japánban (About the Origins of Japanese Management). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (6). pp. 14-26. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.06.02

Sándor, Tímea (2014) Vezetőfejlesztés hatékonyan. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (12). pp. 73-84. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.12.07

Csesznák, Anita and Wimmer, Ágnes (2014) Vállalati jellemzők és összefüggéseik. Versenyképesség könyvsorozat, 1 . BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. . ISBN 978-963-503-584-7

Mihalkovné Szakács, Katalin (2014) Vállalkozási ismeretek oktatása vs. vállalkozói kompetenciák fejlesztése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (10). pp. 49-57. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.10.05

Michalkó, Gábor (2014) Városimázs és versenyképesség: a turizmusorientált településmarketing néhány aspektusa. In: Turizmus és településmarketing. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest, pp. 37-46. . ISBN 978-963-503-564-6

Kutsenko, Olga and Gorbachyk, Andrii (2014) Welfare state in uncertainty: Disparity in social expectations and attitudes. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5 (2). pp. 65-96. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2014.02.03

Horváthné Kökény, Annamária and Széles, Zsuzsanna (2014) What Influences the Savings Decisions of the Hungarian Population? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (4). pp. 425-443.

Kiss, Gábor Dávid and Schuszter, Tamás (2014) What are the Differences Between the Currencies of Foreign Exchange Loans? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 59 (2). pp. 187-206.

Chang, Angela (2014) What the audiences of performing arts find most important: An examination of the attitudinal and relational marketing strategies. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (2). pp. 33-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.02.05

Andor, László (2014) Where now after ten years of Eastern enlargement? Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Kiss, Gabriella (2014) Why Should the Public Participate in Environmental Decision-Making? Periodica Polytechnica-Social and Management Sciences, 22 (1). pp. 13-20. DOI https://doi.org/10.3311/PPso.7400

Felsmann, Balázs (2014) Winners and Losers in the Liberalized Energy Retail Sector in Hungary:A Co-evolutionary Approach. Theory, Methodology, Practice, 10 (2). pp. 25-36.

Horváth, Dóra, Mitev, Ariel Zoltán and Bauer, András (2014) Winning Media Strategies in the Time of the Economic Crisis. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (2). pp. 46-52. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.02.07

Kállay, László (2014) Állami támogatások és gazdasági teljesítmény. Támogatás-túladagolás a magyar gazdaságfejlesztésben? (An overdose of state aid in the Hungarian economy). Közgazdasági Szemle, 61 (3). pp. 279-298.

Csaba, László (2014) Átmenettan és közgazdaságtan. Módszertani tanulságok egy részterület műveléséből (Transitology and economics. Methodological lessons to be drawn from work in a partial territory). Közgazdasági Szemle, 61 (1). pp. 53-67.

Csutora, Mária (2014) Összegződnek-e az egyéni törekvések? A cselekvés és az eredmény közötti szakadék problémája (Can individual efforts be aggregated? The problem of the action-impact gap). Közgazdasági Szemle, 61 (5). pp. 609-625.

Köves, Alexandra and Mandják, Tibor (2014) Úton egy fenntartható gazdasági paradigma felé – A komplexitás befogadása a hálózati elméleteken keresztül (Towards a sustainable economic paradigm – Acceptance of the complexity through network theories). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 69-75. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.06

Kozma, Miklós and Kazainé Ónodi, Annamária (2014) Üzleti teljesítménymérés a sportban, - avagy miként segítheti a sportszervezetek vezetőit a Balanced Scorecard koncepció a stratégia szerinti működésben = Measuring Business Performance in Sports - How the Balanced Scorecard approach can help sports organisations in operating along strategic objectives. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Nagy, Beáta and Fodor, Éva (2014) “An Ebbing Tide Lowers all Boats” How the great recession of 2008 has affected men and women in Central and Eastern Europe. Revue de l'OFCE, 133 . pp. 121-152.

Görbe, Szabina and Gelei, Andrea (2014) „Mennyit ér” a fenntarthatóság? – Esettanulmány az externális hatások mérésére azok internalizálására (What is sustainability worth? – A case study of measuring and internalizing negative environmental effects of logistics operation). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 15-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2014.07.02

This list was generated on Thu Jun 20 01:47:14 2024 UTC.