Corvinus
Corvinus

Items where Division is "Faculty of Business Administration > Institute of Management > Department of Organizational Behaviour" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 23.

Takács, Sándor and Németh, Márton and Juhászné Klér, Andrea and Toarniczky, Andrea (2017) Az egyetem melletti munkavégzés segítő és gátló tényezői diákszemmel – kérdőíves felmérés a BCE, BGE és BME mesterszakos hallgatói körében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 48 (3). pp. 39-55. ISSN 0133-0179 DOI 10.14267/VEZTUD.2017.03.04

Pulinka, Ágnes (2016) A szervezeti változással szembeni ellenállás mint természetes és szükségszerű gyászfolyamat. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 47 (6). pp. 41-51. ISSN 0133-0179

Pulinka, Ágnes (2015) Loyolai Szent Ignác tanulási elmélete. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (5). pp. 34-44. ISSN 0133-0179

Csillag, Sára (2015) Veszélyes vizeken? Az etikus viselkedés elméletének és gyakorlatának összekapcsolása kooperatív kutatás keretei között. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (1). pp. 20-32. ISSN 0133-0179

Primecz, Henriett and Kiss, Csaba and Toarniczky, Andrea and Csillag, Sára and Szilas, Roland and Bácsi, Katalin and Milassin, Anda (2014) Magyarországi „munkavállaló-barát” (employee friendly) szervezetek – Valóság vagy utópia (avagy mit tanulhatunk tőlük?) = The Hungarian employee friendly organizations: reality or Utopia (or what can we learn from them?). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (10). pp. 2-16. ISSN 0133-0179

Hidegh, Anna Laura and Gelei, András and Primecz, Henriett (2014) Mi a baj a modern szervezetekkel? – Kritikai menedzsmentelméletek (What is the problem in modern organisations? – Critical Management Studies). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (6). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Bauer, Dávid (2014) Hatékony leadership magatartások szlovák szervezeti környezetben (Effective leadership behaviors in Slovak organizational environment – Introduction to the Slovak implict leadership theories –Results of the GLOBE research). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (4). pp. 66-85. ISSN 0133-0179

Gelei, Andrea and Losonci, Dávid and Toarniczky, Andrea and Báthory, Zsuzsanna (2013) A lean menedzsment és a leadership jellemzők kapcsolata a hazai vállalati gyakorlatban (Lean management and leadership attributes in the practice of Hungarian firms). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (4). pp. 2-17. ISSN 0133-0179

Kiss, Csaba and Csillag, Sára and Szilas, Roland and Takács, Sándor (2012) A szervezeti elkötelezettség és a munka-család viszonyrendszer összefüggései (The relationship between organizational commitment and work-life balance). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (9). pp. 2-14. ISSN 0133-0179

Bakacsi, Gyula (2012) A globe-kutatás kultúraváltozóinak vizsgálata faktoranalízis segítségével (Cultural variables of the GLOBE research computed by factor analysis). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (4). pp. 12-22. ISSN 0133-0179

Takács, Sándor and Csillag, Sára and Kiss, Csaba and Szilas, Roland (2012) Még egyszer a motivációról, avagy "Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most?" (Once again on the motivation or "how to motivate our employees here and now?"). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (2). pp. 2-17. ISSN 0133-0179

Toarniczky, Andrea and Imre, Noémi and Jenei, István and Losonci, Dávid and Primecz, Henriett (2012) A lean kultúra értelmezése és mérése egy egészségügyi szolgáltatónál (The interpretation and measurement of the lean culture – in case of a healthcare service provider). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 106-120. ISSN 0133-0179

Gelei, Andrea and Losonci, Dávid and Báthory, Zsuzsanna and Toarniczky, Andrea (2012) Leadership jellemvonások és lean menedzsment – elmélet és gyakorlat = Leadership attributes and lean management in theory and practice. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csillag, Sára and Hidegh, Anna Laura (2011) Hogyan bonthatók le a látható és láthatatlan falak? – Kooperatív kutatás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos mentális gátak lebontásáról (How to break down the visible and unvisible walls? – A cooperative research about the breaking down of mental barriers of the employment of disabled people). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (12). pp. 23-36. ISSN 0133-0179

Pulinka, Ágnes (2010) On the Track of Spirituality. In: EDAMBA Summer Academy, 2010.07.23 - 2010.07.29, Sorèze.

Csillag, Sára (2009) Vállalatok társadalmi felelőssége és a versenyképesség. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Váradi Szabó, Zsuzsa (2006) A paradoxonelmélet, avagy gondolkodásmódunk paradoxonja. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 70-78. ISSN 0133-0179

Takács, Sándor (2006) A státuszhierarchia hatása a csoport teljesítményére. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 56-69. ISSN 0133-0179

Gelei, András (2006) A szervezet interpretatív megközelítése. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 79-97. ISSN 0133-0179

Toarniczky, Andrea (2006) A szervezeti kultúra mérési kultúrája: kérdőív-tipológia és kulcsdimenziók. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 14-24. ISSN 0133-0179

Bakacsi, Gyula (2006) Kultúra és gazda(g)ság – a gazdasági fejlődés és fejlettség és a GLOBE kultúraváltozóinak összefüggései. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 35-45. ISSN 0133-0179

Szőts-Kováts, Klaudia (2006) Merre tart az emberi erőforrás menedzsment? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 46-55. ISSN 0133-0179

Primecz, Henriett (2006) Étikus és émikus kultúrakutatások. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 4-13. ISSN 0133-0179

This list was generated on Sat Apr 29 01:46:05 2017 CEST.