Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 251.

Dénes, Lajos Dénes and Parrag, Viktória and Felföldi, József and Baranyai, László (2013) Influence of parameters of drying on laser induced diffuse reflectance of banana discs. Journal of Food Physics, 26 (1). pp. 11-16. ISSN 2062-803X

Husz, Ildikó (2013) "It's so little money you could make as much at home" - options for work in an impoverished rural region of high unemployment. Corvinus journal of sociology and social policy, 4 (1). pp. 33-54. ISSN 2061-5558

Vetőné Mózner, Zsófia (2013) A Consumption-Based Approach to Carbon Emission Accounting – Sectoral Differences and Environmental Benefits. Journal of Cleaner Production (42). pp. 83-95. ISSN 0959-6526 DOI 10.1016/j.jclepro.2012.10.014

Miszlivetz, Ferenc and Márkus, Eszter (2013) A Kraft-index – kreatív városok – fenntartható vidék (The KRAFT Index: Creative Cities – Sustainable Regions). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (9). pp. 2-21. ISSN 0133-0179

Komáromi, Éva (2013) A Kullback-Leibler relatív entrópia függvény alkalmazása páros összehasonlítás mátrix egy prioritásvektora meghatározására (Applying the Kullback-Leibler relative entropy function for determining priorities for the pairwise comparison matrix). Szigma, 44 (1-2). pp. 1-19. ISSN 0039-2128

Kozma, Miklós (2013) A Public-Private Partnership Magyarországon– egy félreértés volt? (Public-Private Partnerships in Hungary – was it a mistake?). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (2). pp. 20-27. ISSN 0133-0179

Csicsmann, László and N. Rózsa, Erzsébet (2013) A Török Köztársaság az átalakuló Közel-Keleten = The Republic of Turkey in the changing Middle East. Külügyi Szemle, 12 (1). pp. 59-78. ISSN 1587-9089

Greguss, Dita and Gyulai, Iván and Sansonnens, Bertrand and Wulf, Friedrich (2013) A biológiai sokféleség megőrzése. Az élet sokszínűsége. Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest.

Piricz, Noémi (2013) A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban (Affects of Transaction cost and Social Exchange Constructs on trust In supply chain relationship). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (12). pp. 14-29. ISSN 0133-0179

Poór, József and László, Gyula and Beke, Jenő and Óhegyi, Katalin and Kolbe, Tamás (2013) A cafeteria-rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei – múlt, jelen és jövő (Evolution of Flexible Remuneration/Cafeteria Systems – Past, Present and Future). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (1). pp. 2-17. ISSN 0133-0179

Ciscar, Juan Carlos and Saveyn, Bert and Szabó, László and Soria, Antonio and Van Regemorter, Denise and Van Ierland, Tom (2013) A comparability analysis of global burden sharing GHG reduction scenarios. Energy Policy, 55 (4). pp. 73-81. ISSN 0301-4215 DOI 10.1016/j.enpol.2012.10.044

Neulinger, Ágnes and Zsótér, Boglárka (2013) A családi fészekben élő fiatal felnőttek és fogyasztói döntéseik (In the family nest living young adults and their consumer decisions). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (9). pp. 22-34. ISSN 0133-0179

Szabó, Ildikó (2013) A felsőoktatási képzések munkaerő-piaci szempontból (Higher education programs from point of view of labor market). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (11). pp. 52-61. ISSN 0133-0179

Berde, Éva (2013) A fundamentális transzformáció és a referenciapont szerepe a hiányos szerződések elméletében (The role of basic transformation and reference point in the theory of incomplete contracts). Közgazdasági Szemle, 60 (7-8). pp. 865-885. ISSN 0023-4346

Bodzási, Balázs (2013) A gazdasági társaságok tagjainak felelőssége az új Ptk. alapján. Csőd Felszámolás Válság, 3 (3-4). pp. 56-64. ISSN 2062-7432

Faragó, Tibor (2013) A globálisan növekvő hulladékmennyiség és a kezelésére irányuló nemzetközi törekvések (International efforts to cope with globally increasing waste amounts). Ipari ökológia, 2 (1). pp. 43-76. ISSN 2063-3254

Kopfer-Rácz, Kinga and Hofmeister Tóth, Ágnes and Sas, Dóra (2013) A hazai kis- és közepes vállalatok szociokulturális beállítódása a hofstede-dimenziók mentén = The socio-cultural attitudes of the Hungarianc small and medium enterprises along the Hofstede dimensions. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (10). pp. 2-11. ISSN 0133-0179

Illés B., Csaba and Fodor, Zita (2013) A hazai kis- és középvállalkozások elektronikus banki ügyintézéssel kapcsolatos szokásai, attitűdjei és jövőképei (E-banking habits, attitudes and vision of the hungarian small and medium enterprises). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (3). pp. 37-48. ISSN 0133-0179

Faragó, Tibor (2013) A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban. Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér. Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, Budapest. ISBN 978-963-9848-59-7

Incze, Emma (2013) A hazai védekezőtől a regionális „támadóig” – az OTP nemzetköziesedésének időbeni alakulása (From the domestic defender to the regional striker – a timebased process of the OTP Bank’s internationalization). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (3). pp. 2-15. ISSN 0133-0179

Mezősi, András and Szabó, László (2013) A kelet-közép-európai villamosenergia-átviteli hálózatok költség–haszon-elemzése. In: Verseny és Szabályozás 2013. Verseny és Szabályozás . MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, pp. 319-347.

Németh, Patrícia (2013) A kereskedelmi láncok CSR-tevékenysége – a versenyképességük fokozása (CSR activities of commercial chains – increasing their competitiveness). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (3). pp. 61-71. ISSN 0133-0179

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos (2013) A klímaváltozás hatása a canine leishmaniasis vektorainak és azok növényi indikátorainak elterjedésére. In: Orvosmeteorológiai Konferencia - 2013, 2013.05.23 - 2013.05.24, Budapest.

Bede-Fazekas, Ákos (2013) A klímaváltozás növényföldrajzi hatásának modellezése és a mesterséges neuronhálók. In: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 121-126. ISBN 978-963-334-102-5

Mohl, Gergely (2013) A kockázat szerepe a könyvvizsgálatban = The role of risk in external audits. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (10). pp. 50-62. ISSN 0133-0179

Zoltayné Paprika, Zita and Nagy, Viktor (2013) A kreativitás megítélése a munkaerőpiacon (Creativity from view of job market). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Holland, Alan (2013) A költség-haszon elemzés feltételezései a filozófus szemszögéből. Kovász, 17 (1-4). pp. 29-49. ISSN 1418-5040

Ván, Hajnalka (2013) A környezeti hasznok rendszere (System of the environmental benefits). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (12). pp. 30-43. ISSN 0133-0179

Varga, Júlia (2013) A közalkalmazotti béremelés hatása a tanárok pályaelhagyási döntéseire (The effect of a public-sector pay increase on teachers attrition). Közgazdasági Szemle, 60 (5). pp. 579-600. ISSN 0023-4346

Antal, Zsuzsanna and Baksa, Máté (2013) A közgazdasági képzés története, a vezetés- és szervezéstudomány fejlődése A kezdetektől 1948-ig. In: Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. L'Harmattan, Budapest, pp. 25-41.

Jászberényi, Melinda (2013) A közlekedés földrajza. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 215-238. ISBN 978-963-503-526-7

Gelei, Andrea and Losonci, Dávid and Toarniczky, Andrea and Báthory, Zsuzsanna (2013) A lean menedzsment és a leadership jellemzők kapcsolata a hazai vállalati gyakorlatban (Lean management and leadership attributes in the practice of Hungarian firms). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (4). pp. 2-17. ISSN 0133-0179

Gyulavári, Tamás (2013) A lojalitásprogramok menedzselése (Managing of loyalty programs). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (5). pp. 16-26. ISSN 0133-0179

Miklós, Gábor (2013) A magyar eladósodás és a válság hatásai (Hungarian indebtedness and its effects). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 77-86. ISSN 1788-0696

S. Gubik, Andrea (2013) A magyar hallgatók vállalkozásindító szándékát befolyásoló tényezők modellje - Ajzen tervezett magatartás elméletének kiterjesztése (Model of the Hungarian students’ business start-up intention influencing factors – Extending of Ajzen’s Theory of Planned Behavior). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 19-29. ISSN 0133-0179

Kozma, Miklós (2013) A magyar vállalati menedzsment útkeresése a második világháború után (1945-82) – az olajipar példáján. In: Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. L'Harmattan, Budapest, pp. 63-76.

Keszey, Tamara (2013) A marketing és értékesítés vállalati teljesítményhez történő együttes hozzájárulása. In: Kiterjesztett marketing: Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubjának 19. országos konferenciája, 2013. augusztus 28-29., Budapest, Magyarország.

Kengyel, Ákos (2013) A megszokott keretek csapdájában. Gondolatok az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési kiadásairól (Falling into the trap of usual frameworks. Thoughts on the eu level budgetary expenditures in 2014–2020). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 189-202. ISSN 1788-0696

Bokor, Tamás (2013) A médiatudatosság, mint a részvételi demokrácia előfeltétele. -. (Unpublished)

Faragó, Tibor (2013) A nemzetközi fejlesztési együttműködés céljai és a fenntartható fejlődési célok. Statisztikai Szemle, 91 (8-9). pp. 823-841. ISSN 0039-0690

Csutora, Mária and Vetőné Mózner, Zsófia (2013) A nemzetközi kereskedelem hatása a kibocsátáselszámolási módszertanra Kína példáján keresztül. Külgazdaság, 57 (9-10). pp. 54-78. ISSN 0324-4202

Zsinka, László (2013) A nemzetközi tanulmányok képzés tapasztalatai a magyar felsőoktatásban 1990 és 2010 között. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Demeter, Krisztina and Szigetvári, Csenge (2013) A nemzetközi termelés kihívásai. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. ISBN 978-963-503-547-2

Gervai, Pál and Trautmann, László (2013) A neoliberális "kapitalizmus" fogalom megszűnése (The disappearance of the term “neoliberal capitalism”). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 35-52. ISSN 1788-0696

Korompai, Attila (2013) A népesség mint gazdaságföldrajzi tényező. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 13-38. ISBN 978-963-503-526-7

Jáki, Erika (2013) A pozitív és a negatív hírek súlyozása EPS-előrejelzések készítésekor I. Elméleti háttér. Hitelintézeti Szemle, 12 (2). pp. 74-90. ISSN 1588-6883

Jáki, Erika (2013) A pozitív és a negatív hírek súlyozása EPS-előrejelzések készítésekor II. Empirikus vizsgálat. Hitelintézeti Szemle, 12 (3). pp. 157-182. ISSN 1588-6883

Görög, Mihály (2013) A projektalapú szervezetek projektmarketing-tevékenységének sajátos kontextusa (Contextual features of project marketing activity of the project-based organisations). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (11). pp. 2-15. ISSN 0133-0179

Forman, Balázs (2013) A pénz földrajza. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 253-284. ISBN 978-963-503-526-7

Bató, Márk (2013) A pénzügyi eszközök szerepe az Európai Unió kohéziós politikájában (Cohesion policy - The role of financial instruments). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 175-182. ISSN 1788-0696

Braunné Fülöp, Katalin (2013) A szervezet kockázati attitűdjének jelentősége a szerződéses kapcsolatokban (Significance of the organizational risk attitude on the contractual relations). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (2). pp. 28-37. ISSN 0133-0179

Lakatos, László Péter (2013) A számviteli érdekhordozói elméletek evolúciója és a szabályozás – klasszikus tézisek és új irányok a pénzügyi beszámolásban (Evolution of the financial accounting stakeholder theories and the regulation – classic theses and new ways in the financial report). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (5). pp. 47-59. ISSN 0133-0179

Piricz, Noémi and Hong, Seock-Jin and Mandják, Tibor (2013) A tranzakciós költségek elmélete és a társadalmi csereelmélet hatásai a bizalomra az ellátási láncban (Affects of Transaction cost and Social Exchange Constructs on trust In supply chain relationship). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (12). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Kovács, István (2013) A tranzakciós költségek és a szabványosítás kapcsolata (Relationship between transaction costs and standardization). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). pp. 37-49. ISSN 0133-0179

Kovács, Tibor and Papanek, Gábor and Papanek, Zsuzsanna (2013) A turizmus magyar vonzerőiről (Hungarian tourist attractions). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (5). pp. 39-46. ISSN 0133-0179

Kotsis, Ágnes (2013) A túlképzettség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjei esetében (The effect of overeducation in the case of graduates of University of Debrecen). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (1). pp. 38-48. ISSN 0133-0179

Nagy, Tamás (2013) A villamos erőművek szén-dioxid-kibocsátásának modellezése reálopciók segítségével = Modelling of the carbon dioxide emissions of a power plant, using real options. Közgazdasági Szemle, 60 (3). pp. 318-341. ISSN 0023-4346

Gecse, Gergely (2013) A vállalati logisztikai költségek a magyarországi kis- és középvállalkozások körében végzett felmérés tükrében (Corporate logistics costs of the Hungarian small- and medium-sized enterprises). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (9). pp. 35-47. ISSN 0133-0179

Braun, Róbert (2013) A vállalatok politikája – vállalati, társadalmi felelősségvállalás, vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője (Corporate policy – corporate social responsibility, corporate communities, and future of corporate strategy). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (1). pp. 18-28. ISSN 0133-0179

Koltai, Judit Petra and Szalka, Éva (2013) A vállalkozói hajlandóság vizsgálata a női hallgatók körében Magyarországon (Research of entrepreneurial intentions of the Hungarian female students). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 71-79. ISSN 0133-0179

Jáki, Erika (2013) A válság mint negatív információ és bizonytalansági tényező. A válság hatása az egy részvényre jutó nyereség-előrejelzésekre (The financial crisis as negative information and a factor of uncertainty. Analysing the EPS forecasting error in Hungary and Austria). Közgazdasági Szemle, 60 (12). pp. 1357-1369. ISSN 0023-4346

Bodzási, Balázs (2013) A zálogjog érvényesítésére vonatkozó szabályok az új Ptk.-ban. Csőd Felszámolás Válság, 3 (2). pp. 21-28. ISSN 2062-7432

Szabó, Zsolt (2013) A „kivonulás, tiltakozás, hűség” koncepció és a „kapitalizmus változatai” elmélet közti kapcsolat (The connection between the ‘Exit, Voice, and Loyalty’ conception and the ‘Varieties of Capitalism’ theory). Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 169-182. ISSN 1788-0696

Esse, Bálint (2013) Adaptív döntéshozatal a beszállítóválasztás példáján (Adaptive decision-making on example of the supplier selection). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (11). pp. 34-42. ISSN 0133-0179

Benedek, Gábor and Hegedűs, András and Pataki, Attila and Szabó, Dániel (2013) Adatbányászati alkalmazások lehetőségei egy multinacionális vállalat magyarországi leányvállalatának információs rendszerében (Opportunities of datamining applications in the information system of a multinational company’s Hungarian subsidiary). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (5). pp. 27-38. ISSN 0133-0179

Reikli, Melinda (2013) Agency theory problems behind the fall of shopping centers. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (12). pp. 54-68. ISSN 0133-0179

Horváth, Alexandra and Kovács, Blanka and Nagy, Géza (2013) Application of mint and cinamon against Fusarium disease of winter wheat. Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 18 (3). pp. 297-304. ISSN 1895-4421

Virág, Miklós and Nyitrai, Tamás (2013) Application of support vector machines on the basis of the first Hungarian bankruptcy model. Society and Economy, 35 (2). pp. 227-248. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.35.2013.2.6

Paizs, László (2013) Asymmetric competition in the setting of diesel excise taxes in EU countries. Acta Oeconomica, 63 (4). pp. 423-450. ISSN 0001-6373 DOI 10.1556/AOecon.63.2013.4.2

Blahó, András and Palkovits, Valér (2013) Aszimmetriák az Európai Unión belül (Assimetries within the European Union). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 139-146. ISSN 1788-0696

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (2013) Atomerőművi beruházások üzleti modelljei és várható megtérülésük. Working Paper. Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpont, Budapest.

Gedeon, Péter (2013) Az Anti-equilibriumtól A szocialista rendszerig és tovább. Kornai János nyolcvanöt éves. Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 35-45. ISSN 1788-0696

Szent-Iványi, Balázs (2013) Az Európai Unió nemzetközi fejlesztéspolitikája előtt álló kihívások és válaszok (EU’s international development policy – challenges and answers). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 227-232. ISSN 1788-0696

Bakó, Tamás and Cseres-Gergely, Zsombor and Galasi, Péter (2013) Az MTA KRTK KTI munkaerő-piaci előrejelző rendszere = The Institute of Economics labour-market forecasting system. Közgazdasági Szemle, 60 (2). pp. 117-133. ISSN 0023-4346

Szalavetz, Andrea (2013) Az autóipar szerkezeti átrendeződése – Vállalati stratégiák és a válság hatásai (Structural change in the automotive industry – corporate strategies and the impact of the crisis). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). pp. 14-22. ISSN 0133-0179

Freész, Gergely (2013) Az egyetemi technológiatranszfer szerepe az innovációs folyamatokban (The role of academic technology transfer in innovation processes). Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 103-117. ISSN 1788-0696

Bodzási, Balázs (2013) Az európai jog hatása a tagállamok polgári jogi fejlődésére, különös tekintettel az Európai Bíróság egy újabb ítéletére. Jogtudományi Közlöny, 68 (9). pp. 426-435. ISSN 0021-7166

Nagy, Gábor and Berács, József (2013) Az exportpiac-orientáció előzményei és annak exportteljesítményre gyakorolt hatása a magyar felsőoktatási intézményekben (Antecedents to the export market orientation of Hungarian higher education institutions, and their export performance consequences). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (2). pp. 2-19. ISSN 0133-0179

Rétallér, Orsolya and Tasnádi, Attila (2013) Az impakt faktor és jelentősége a közgazdaságtudományban. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Unpublished)

Tasnádi, Attila and Rétallér, Orsolya (2013) Az impakt faktor és jelentősége a közgazdaságtudományban. Köz-gazdaság, 8 (3). pp. 181-197. ISSN 1788-0696

Erdődi-Kovács, Viktória (2013) Az integrációérettség elméletének továbbgondolása és kiterjesztése (Rethinking the theory of integration maturity). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 157-166. ISSN 1788-0696

Somogyi, Ildikó (2013) Az online fogyasztói elégedettségmérés hatása a vállalatok versenyképességére (Effect of the online-customer satisfaction’s measurement to the corporate’s competitiveness). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (3). pp. 49-60. ISSN 0133-0179

Veres, Pál and Golovics, József (2013) Az állami tulajdon hatékonysága és a tulajdonosi jogosítványok érvényesíthetősége a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely, 8 (1). pp. 99-116. ISSN 1789-1922

Neumann Bódi, Edit (2013) Az ügyfélszerzési mód hatásának vizsgálata a vevőelégedettségre és a lojalitásra a szervezeti piacon (Analyzing the impact of the customer acquisition mode to the customer satisfaction and loyalty on the corporate market – assessing the effect of recommendation with applying structural equation modelling). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (4). pp. 29-44. ISSN 0133-0179

Luda, Szilvia (2013) Az „iránymutató vízió” szerepe a regionális fejlesztésekben, egy hazai agráripari vállalkozás tapasztalatai (The role of „guiding vision“ on regional developments and experiences of a domestic agro-industrial enterprise). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (11). pp. 43-51. ISSN 0133-0179

Kornai, János (2013) Bevezetés a Központosítás és piaci reform című kötethez = Introduction to the volume Centralization and Market Reform. Közgazdasági Szemle, 60 (3). pp. 253-281. ISSN 0023-4346

Bakó, Barna (2013) Competitors are welcome: why incumbents might embrace entrants? Working Paper. Corvinus University of Budapest Department of Microeconomics. (Unpublished)

Jámbor, Attila (2013) Country-specific determinants of horizontal and vertical intra-industry agri-food trade: the case of Bulgaria and Romania. APSTRACT - Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 7 (4-5). pp. 69-75. ISSN 1789-7874

Reisinger, Adrienn (2013) Családi vállalkozás folytatásának tervei a felsőoktatási hallgatók körében (The plans of students on taking over family firms). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 41-50. ISSN 0133-0179

Stocker, Miklós (2013) Dematerializálódás az értékteremtésben (Demate value creation). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (12). pp. 44-53. ISSN 0133-0179

Szüle, Borbála (2013) Demográfiai hatások és implicit hozamok kapcsolata a nyugdíjrendszerekben = The relationship of demographic effects and implicit returns in pension systems. Közgazdasági Szemle, 60 (6). pp. 703-721. ISSN 0023-4346

Vetőné Mózner, Zsófia and Csutora, Mária (2013) Designing Lifestyle-specific Food Policies Based on Nutritional Requirements and Ecological Footprints. Sustainability: Science, Practice & Policy, 9 (2). pp. 48-59. ISSN 1548-7733

DNV KEMA Energy & Sustainability, Regional Centre for Energy Policy Research, Energetski Institut Hrvoje Požar (2013) Development and Application of a Methodology to Identify Projects of Energy Community Interest. Project Report. KEMA Consulting GmbH.

Dömötör, Barbara and Juhász, Péter and Száz, János (2013) Devizaárfolyam-kockázat, kamatlábkockázat, vállalatfinanszírozás. A vállalat értéke és a csődvalószínűség mint sztochasztikus folyamat. Hitelintézeti Szemle, 12 (1). pp. 38-55. ISSN 1588-6883

Monostori, Zoltán (2013) Diszkriminatív áras és egyenáras aukciók. Közgazdasági Szemle, 60 (10). pp. 1048-1074. ISSN 0023-4346

Sára, Zoltán and Csedő, Zoltán and Tóth, Tamás and Fejes, József and Pörzse, Gábor (2013) Doctor-Patient Knowledge Transfer: Innovative Technologies and Policy Implications. Journal of Information Engineering and Applications, 3 (3). pp. 32-38. ISSN 2224-5782

Tasnádi, Attila (2013) Duopólium részben állami tulajdonú vállalattal. In: Matematikai közgazdaságtan: elmélet, modellezés, oktatás - Tanulmányok Zalai Ernőnek. Műszaki Könvykiadó, pp. 177-186. ISBN 978 963 166 088 3

Petákné Balogh, Anikó (2013) E-learning Skill and Use in EU Countries – A Statistical Analysis. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (2). pp. 50-61. ISSN 0133-0179

Szabó, Gyula and Benczúr, András and Molnár, Bálint (2013) ERP-rendszerek a számítási felhőben (cloud computing) - A felhőtechnikával összefüggő új ERP-kiválasztási kritériumok elemzése (ERP systems within cloud – Criteria for selection of ERP systems in a cloud environment). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (11). pp. 62-68. ISSN 0133-0179

Fiáth, Attila (2013) Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál (Development of an integrated risk management methodology for an electricity transmission system operator (TSO) company). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (1). pp. 49-62. ISSN 0133-0179

Medvegyev, Péter (2013) Előszó egy pénzügyi matematika tankönyvhöz = Preface to a textbook on financial mathematics. Közgazdasági Szemle, 60 (4). pp. 456-471. ISSN 0023-4346

Losonci, Dávid (2013) Emberierőforrás-menedzsment gyakorlatokkal kapcsolatos kutatások a lean termelés irodalmában (Researches on human resource management practices of lean production literature). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). pp. 23-36. ISSN 0133-0179

Felsmann, Balázs (2013) Energiatermelési technológiák költségvonzatainak összehasonlítása. In: Paks vobiscum avagy párbeszéd a paksi atomerőmű tervezett bővítéséről, 2013. december 13., PárbeszédHáza, Budapest VIII., Horánszky utca.

Kovács, Flórián and Ladányi, Márta and Fejes Tóth, Péter and Nagy, Géza (2013) Esettanulmány a mentafélék illóolaja Ramularia menthicola kórokozó elleni in vivo hatékonyságának feltárására. In: Agricultural Informatics 2013 International Conference, 8-9. November 2013, Debrecen, Hungary.

Tóth, Annamária and Petróczy, Marietta and Nagy, Géza and Palkovics, László (2013) Essential oils in plant protection and postharvest control of Colletotrichum acutatum (Mycology, plant protection, essential oils). In: 2nd International Symposium on Discovery and Development of Innovative Strategies for Postharvest Disease Management, 2013.04.28 - 2013.05.02, Kusadasi, Turkey.

Csaba, László (2013) Európai Egyesült Államokat – de most rögtön? (United States of Europe - Right now?). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 19-27. ISSN 1788-0696

Magas, István (2013) Európai Unió: túlélés vagy távlati tervezés – az állam változó szerepei (European Union – survival or long term planning?). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 69-76. ISSN 1788-0696

Hoós, János (2013) Európai jövőkép és Magyarország kilátásai. Köz-gazdaság, 8 (3). pp. 21-37. ISSN 1788-0696

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos (2013) Európai lepkeszúnyog fajok potenciális elterjedése a 21. században. In: Tudományos Próbapálya. Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, pp. 243-250. ISBN 979-963-88433-8-8

Bakó, Barna and Berezvai, Zombor (2013) Excise Tax Overshifting in the Hungarian Beer Market. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Department of Microeconomics.

Bakó, Barna (2013) Exclusive contracts with private information in successive differentiated oligopolies. Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Submitted)

Paragi, Beáta (2013) First impressions and perceived roles: Palestinian perceptions on foreign aid. Society and Economy, 35 (3). pp. 389-410. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.2012.0006

Nagy, Judit (2013) Fisher ellátásilánc-menedzsment elméletének tesztelése és kiegészítése magyar vállalati minta segítségével. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (2). pp. 38-49. ISSN 0133-0179

Csató, László (2013) Fogalmak, módszerek. Páros összehasonlításokon alapuló rangsorolási módszerek (Ranking methods based on paired comparisons). Szigma, 44 (3-4). pp. 155-198. ISSN 0039-2128

Gedeon, Péter (2013) From Anti-equilibrium to The Socialist System and Beyond. Society and Economy, 35 (4). pp. 437-450. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.35.2013.4.1

Ferencz, Viktória (2013) Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 127-152. ISBN 978-963-503-526-7

Bede-Fazekas, Ákos and Trájer, Attila János (2013) GIS based climate modeling for ecological and epidemiological prediction. In: XVIII. Nemzetközi Tehetséggondozási – Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési – Diákkonferencia. Szolnoki Főiskola, Szolnok, p. 19. ISBN 978-963-89339-7-3

Jeney, László and Kulcsár, Dezső and Tózsa, István, eds. (2013) Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. Gazdaságföldrajzi szakkönyvek . BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-503-526-7

Boda, Zsolt and Fekete, László and Zsolnai, László (2013) Gazdasági etika. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központ. (Unpublished)

Vigvári, Gábor (2013) Gazdasági kormányzás a gazdasági és monetáris unióban - a globális politika lehetetlen szentháromsága szemszögéből (Economic governance in the economic and monetary union – applying the trilemma of global politics). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 129-138. ISSN 1788-0696

Szentes, Tamás (2013) Global crises: Is the Keynesian recipe relevant if applied under a global governance? Society and Economy, 35 (3). pp. 273-297. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.35.2013.3.1

Simai, Mihály (2013) Global economics governance in the post-crisis world. Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 109-121. ISSN 1788-0696

Forgó, Ferenc (2013) Gondolatok az egyensúlyról a játékelméletben. In: Matematikai közgazdaságtan: elmélet, modellezés, oktatás: Tanulmányok Zalai Ernőnek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp. 73-86. ISBN 978 963 166 088 3

Szepesi, György (2013) Géniuszok párharca. Milton Friedman és J. M. Keynes vitája Tim Congdon és Robert Skidelsky előadásában = War of the geniuses. The debate between Milton Friedman and J. M. Keynes as presented by Tim Congdon and Robert Skidelsky. Közgazdasági Szemle, 60 (6). pp. 633-649. ISSN 0023-4346

Petheő, Attila (2013) Hallgatói vállalkozási tervek vizsgálata a GUESSS 2011-es felmése alapján (Assessing entrepreneurial intentions and plans among students based on GUESSS 2011 research). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 64-70. ISSN 0133-0179

Mikulás, Gábor (2013) Hatalmi távolság és intézményi kollektivizmus – a versenyképesség előrejelzése szövegelemzéssel (Power distance and institutional collectivism – Forecast of competitiveness by text analysis). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (1). pp. 29-37. ISSN 0133-0179

Bod, Péter Ákos (2013) Heterodox gazdaságpolitikák korszaka? (An Age of Heterodox Economic Policies?). Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 89-101. ISSN 1788-0696

Baráth, Lajos and Fertő, Imre (2013) Heterogenitás és technikai hatékonyság - a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete = Heterogeneity and technical efficiency - the case of Hungary's specialized arable crop production units. Közgazdasági Szemle, 60 (6). pp. 650-669. ISSN 0023-4346

Benedek, Zsófia and Fertő, Imre and Baráth, Lajos and Tóth, József (2013) Hogyan kapcsolódhatnak a mezőgazdasági termelők a modern élelmiszerláncokhoz? A rövid ellátási láncok működésének hazai sajátosságai: egy empirikus vizsgálat tapasztalatai. MTA KRTK, Budapest.

Tózsa, István and Zátori, Anita (2013) Hungarikumok. Turizmus-vendéglátás szakos BA hallgatók részére. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Turizmus Kompetencia Központ . Budapesti Corvinus Egyetem Turizmus Kompetencia Központ, Budapest. ISBN 978-963-503-538-0

Bokor, Tamás (2013) Hálótársaság. Az online társadalmi kommunikációról. Manual. -. (Unpublished)

Hochbaum, Tamás and Kovács, Blanka and Kovács, Flórián and Kólinger, István and Nagy, Géza (2013) Illóolajok szabadföldi hatékonysága a kajszi, alma és az őszi búza néhány jelentősebb kórokozója ellen. In: Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXX.). Magyar Növényvédelmi Társaság, Budapest, pp. 47-55. ISBN 978-963-89690-1-9

Duma, László and Monda, Eszter (2013) Impact of ICT Based Education on the Information Society. Journal of Futures Studies, 18 (1). pp. 41-62. ISSN 1027-6084

Hufnagel, Levente and Garamvölgyi , Ágnes (2013) Impacts of climate change on vegetation distribution. No. 1: Climate change induced vegetation shifts in the palearctic region. Applied Ecology and Environmental Research, 11 (1). pp. 79-122. ISSN 1589-1623

Kaderják, Péter and Kiss, András and Paizs, László and Selei, Adrienn and Szolnoki, Pálma and Takácsné Tóth, Borbála (2013) Infrastrukturális fejlesztések szerepe a gázpiaci integrációban: elemzések a Duna-régió gázpiaci modellel. In: Verseny és Szabályozás 2012. Verseny és Szabályozás . MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 256-282.

Sára, Zoltán and Csedő, Zoltán and Fejes, József and Tóth, Tamás and Pörzse, Gábor (2013) Innovation Management in Central and Eastern Europe: Technology Perspectives and EU Policy Implications. Journal of Economics and Sustainable Development, 4 (4). pp. 48-56. ISSN 2222-1700

Hideg, Éva (2013) Integal futures based on the paradigm approach. Futures, 45 (Spec.). pp. 6-15. ISSN 0016-3287 DOI 10.1016/j.futures.2012.11.007

Boda, György and Stukalo, Nataliia and Stoliarchuk, Iaroslava and Fejes, József (2013) Intellectual Capital Paradox. Developing Country Studies, 3 (8). pp. 64-82. ISSN 2224-607X

Jámbor, Attila and Török, Áron (2013) Intra-industry agri-food trade of the Baltic Countries. In: 87th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, 8 - 10 April 2013, University of Warwick, United Kingdom.

Czakó, Erzsébet and Demeter, Krisztina and Gelei, Andrea and Zoltayné Paprika, Zita, eds. (2013) Intézeti évkönyv 2009-2013. Évkönyv . Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Lovas, Anita and Rába, Viktória (2013) Jeremie program, mint a magyar start-up ökoszisztéma életre hívója. In: A Tavaszi Szél 2013 című Nemzetközi Konferencia kiadvány. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 536-549. ISBN 978-963-89560-2-6

Gáti, Mirkó and Csordás, Tamás (2013) KKV-k tartalom- és marketingkommunikációja a közösségi médiában. In: Kiterjesztett marketing. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, p. 13. ISBN 9789637159329

Sipos, Tünde (2013) Kaméleonok a tárgyalóasztalnál - A viselkedés stratégiai célú utánzásának hatása a tárgyalás eredményességére (Chameleons at the barganing table). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (4). pp. 45-50. ISSN 0133-0179

Nagy, Sándor Gyula (2013) Katalónia a következő független állam Európában? (Will Catalonia be the next independent state?). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 213-218. ISSN 1788-0696

Fodor, Bea (2013) Kihívások és lehetőségek a hazai megújuló energiaszektorban (Challenges and possibilities in the Hungarian renewable sector). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (9). pp. 48-61. ISSN 0133-0179

Bede-Fazekas, Ákos and Trájer, Attila János (2013) Klímaváltozás és az európai lepkeszúnyogok. Az areamodellezés módszertani kérdései. In: Tudományos Próbapálya. Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, pp. 575-582. ISBN 979-963-88433-8-8

Regős, Gábor (2013) Kockázattal kiegészített Taylor-szabályok becslése Magyarországra = Estimation of risk-augmented Taylor rules for Hungary. Közgazdasági Szemle, 60 (6). pp. 670-702. ISSN 0023-4346

Lovas, Anita (2013) Kontraszelekció az innovációfinanszírozásban - Hazai befektetők tapasztalatai. In: BCE Közgazdasági Doktori Iskola IX. éves konferencia, 2013. november 22., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Benczes, István (2013) Kormányközi szerződéssel a költségvetési stabilitásért? (Intergovernmental agreement for fiscal discipline?). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 99-108. ISSN 1788-0696

Jeney, László (2013) Kultúrrégiók gazdaságföldrajza. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 329-363. ISBN 978-963-503-526-7

Csaba, László (2013) Kérdőjelek a közgazdaságtanban és oktatásában = Challenges in economic research and education. Közgazdasági Szemle, 60 (1). pp. 47-63. ISSN 0023-4346

Juhász, Péter, ed. (2013) Közgáz diáktudós - Hatékonyság és imázs. Válogatás a BCE Közgáz Campus tudományos diákköri munkáiból. TDK Könyvtár . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-503-548-9

Juhász, Péter, ed. (2013) Közgáz diáktudós - Útkeresés a válság után. Válogatás a BCE Közgáz Campus tudományos diákköri munkáiból. TDK Könyvtár . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-503-549-6

Gedeon, Péter (2013) Közjó és demokrácia. Két közgazdaságtani elmélet a demokráciáról (Common good and democracy. Two economic theories of democracy). Közgazdasági Szemle, 60 (12). pp. 1318-1332. ISSN 0023-4346

Rétallér, Orsolya (2013) Küzdelem az antiszelekció ellen a biztosítási piacon – egy szimuláció alapú megközelítés. Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Unpublished)

Szerb, László and Lukovszki, Lívia (2013) Magyar egyetemi hallgatók vállalkozási attitűdjei és az attitűdöket befolyásoló tényezők elemzése a GUESSS-felmérés adatai alapján - Kik is akarnak ténylegesen vállalkozni? (Entrepreneurial attitudes of the Hungarian students and the analysis of the factors influencing attitudes based on the datas of GUESSS survey – Who want to undertake really?). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 30-40. ISSN 0133-0179

Baranyi, Márton (2013) Magyarország aszimmetrikus kereskedelmi függősége az integrációs profil szemszögéből (Hungary’s assimetric trade dependency). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 147-155. ISSN 1788-0696

Kelemen, József (2013) Magyarország hét régiójának új gazdaságföldrajzi modellje – paraméterbecslés (The new economic-geography model of Hungary's seven regions - a parameter estimate). Közgazdasági Szemle, 60 (10). pp. 1075-1089. ISSN 0023-4346

Medvegyev, Péter (2013) Martingálmértékek és a várható diszkontált jelenérték szabály (Martingale measures and the law of the discounted present value). Szigma, 44 (1-2). pp. 21-33. ISSN 0039-2128

Makó, Csaba and Illéssy, Miklós and Csizmadia, Péter (2013) Measuring Organisational Innovation – The Example of the European Community Innovation Survey (CIS). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (5). pp. 2-15. ISSN 0133-0179

Száz, János (2013) Meddig ér a takaró? Hitelintézeti Szemle, 12 (6). pp. 458-468. ISSN 1588-6883

Kovács, Blanka and Horváth, Alexandra and Nagy, Géza (2013) Menta és a fahéj alkalmazásának lehetősége az őszi búza fuzáriumos betegsége ellen. In: 59. Növényvédelmi Tudományos Napok, Összefoglalók, 2013.02.19 - 2013.02.20, Budapest.

Balogh, Tamás László and Tasnádi, Attila (2013) Mixed duopolies with advance production. Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Unpublished)

Bede-Fazekas, Ákos (2013) Modeling the Impacts of Climate Change on Phytogeographical Units. A Case Study of the Moesz Line. Journal of environmental geography, 6 (1-2). pp. 21-27. ISSN 2060-3274 DOI 10.2478/v10326-012-0003-3

Bede-Fazekas, Ákos and Trájer, Attila János (2013) Modeling the climate envelope of some European vector species. In: Workshop on Modeling in Life Sciences, 2013.11.30 - 2013.11.30, Szeged, Hungary.

Bede-Fazekas, Ákos (2013) Modeling the future distribution of Mediterranean Pinus species. In: Science for Sustainability International Scientific Conference for PhD Students. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 149-154. ISBN 978 963 334 103 2

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos (2013) Modeling the seasonality of Lyme borreliosis in Hungary. In: Workshop on Modeling in Life Sciences, 2013.11.30 - 2013.11.30, Szeged.

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos and Bobvos, János and Páldy, Anna (2013) Modeling the temperature-related averaged annual run of relative LB incidence in the period of 1998-2012 in Hungary. In: Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok 2013, 2013.04.11 - 2013.04.12, Budapest, Hungary.

Farkas, Ferenc and Jarjabka, Ákos and Lóránd, Balázs and Bálint, Brigitta (2013) Munkahelyi motivációk Magyarországon 2013-ban (Workplace motivations in Hungary in 2013). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (10). pp. 12-23. ISSN 0133-0179

Kovács, Dániel Máté (2013) Mérés és értékelés a számvitelben (Measurement and evaluation in the accounting). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). pp. 50-63. ISSN 0133-0179

Bede-Fazekas, Ákos (2013) Negative impact of climate change on the distribution of some conifers. Hadtudomány, 23 (Suppl.). pp. 234-243. ISSN 1215-4121

Bihari, Péter (2013) Nem konvencionális jegybanki eszközök alkalmazása Magyarországon és külföldön – néhány tapasztalat. Köz-gazdaság, 8 (3). pp. 39-61. ISSN 1788-0696

Nagy, Beáta (2013) Nemek iskolázottsága a 2011-es népszámlálás adatai tükrében. Educatio, 22 (4). pp. 505-515. ISSN 1216-3384

Faragó, Tibor (2013) Nemzetközi klímapolitikai együttműködés. Magyarország részvétele és feladatai. Grotius E-könyvtár, 62 . Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézet, Budapest.

Nagy, Beáta (2013) Nők a vállalati vezetőtestületekben és irányításban Magyarországon. TNTeF - Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, 3 (2). pp. 52-63. ISSN 2062-7084

Pintér, Miklós (2013) On the completeness of the universal knowledge-belief space: A technical note. International Game Theory Review, 16 (1). pp. 1440006-1. ISSN 0219-1989 DOI 10.1142/S0219198914400064

Csaba, László (2013) On the new economic philosophy of crisis management in the European Union. Society and Economy, 35 (2). pp. 121-139. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.35.2013.2.1

Tasnádi, Attila (2013) Optimal partisan districting on planar geographies. Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Unpublished)

Bede-Fazekas, Ákos and Trájer, Attila János (2013) Ornamental plants as climatic indicators of arthropod vectors. Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment, 5 (1). pp. 19-39. ISSN 2065-748X

Bede-Fazekas, Ákos and Trájer, Attila János (2013) Ornamental plants as climatic indicators of arthropod vectors. In: 2. Transilvanian Horticulture and Landscape Studies Conference, 2013.04.12 - 2013.04.13, Marosvásárhely.

Vaszkun, Balázs (2013) Paradigmák a magyar vállalatvezetés történetében: az Ipargazdasági Szemle tartalomelemzése. In: Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. L’Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 77-129.

Major, Klára and Varga, Gergely (2013) Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat (Parametric pension reforms and life-cycle labour supply). Közgazdasági Szemle, 60 (11). pp. 1169-1207. ISSN 0023-4346

Bokor, Tamás (2013) Personally better…? Analysing Moodle learning management system as a platform of cooperative education. In: Újmédia-konferencia, 2013. március, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, Románia. (Unpublished)

Körösényi, András (2013) Political polarization and its consequences on democratic accountability. Corvinus journal of sociology and social policy, 4 (2). pp. 3-30. ISSN 2061-5558

Kiss J., László (2013) Politika és percepció: magyar és osztrák (kül)politika az átalakulás éveiben (1988–1991). Külügyi Szemle, 12 (2). pp. 102-125. ISSN 1587-9089

Kulcsár, Dezső (2013) Politikai földrajz. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 303-327. ISBN 978-963-503-526-7

Bakó, Barna and Kálecz-Simon, András (2013) Progressive managerial bonuses in a spatial Bertrand duopoly. Society and Economy, 35 (4). pp. 531-538. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.2013.0004

Kosztyán, Zsolt Tibor (2013) Projekttervezési módszerek kihívásai a XXI. században (Challenges of the project planning methods in the 21st century). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (9). pp. 62-80. ISSN 0133-0179

Kutasi, Gábor (2013) Public price of climate change. In: Proceedings Forum for Economists International. Conference held in Amsterdam May 31-June 3, 2013. Forum for Economists International, Papendrecht, Netherlands, pp. 73-94. ISBN 978-90-817873-5-2

Csató, László (2013) Páros összehasonlításon alapuló pontozási eljárások monotonitása: önkonzisztencia és önkonzisztens monotonitás. Adalékok a pontozási eljárások axiomatikus tárgyalásához = Monotonicity of paired comparison-based ranking methods: self-consistency and self-consistent monotonicity. Contributions to an axiomatic analysis of scoring methods. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Mics, F. and Rozak, A. H. and Kocsis, M. and Homoródi, Réka and Hufnagel, Levente (2013) Rainforests at the beginning of the 21st century. Applied Ecology and Environmental Research, 11 (1). pp. 1-20. ISSN 1589-1623

Csató, László (2013) Rangsorolás páros összehasonlításokkal. Kiegészítések a felvételizői preferencia-sorrendek módszertanához (Paired comparisons ranking. A supplement to the methodology of application-based preference ordering). Közgazdasági Szemle, 60 (12). pp. 1333-1353. ISSN 0023-4346

Bakó, Barna (2013) Reciprocally Exclusive Contracts and Endogenous Quality. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Department of Microeconomics.

Bokor, Tamás (2013) Rhetoric and Argumentation. Approaching journalism as a rhetorical performance. . (Unpublished)

Keszey, Tamara (2013) Sales-marketing interface and company performance. Is information use the missing link? In: Lost in Translation: Marketing in an Interconnected World. 42nd annual EMAC conference. European Marketing Academy, pp. 136-143. ISBN 978-9944-380-10-2

Perpék, Éva (2013) Sarkadi kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése. Working Paper. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest.

Darvas, Zsolt and Wolff, Guntram B. (2013) Should non-euro area countries join the single supervisory mechanism? Working Paper. Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, Corvinus University of Budapest, Budapest.

Galambos, Anikó and Zok, Anikó and Kuczmog, Anett and Oláh, Róbert and Putnoky, Péter and Szegedi, Ernő (2013) Silencing Agrobacterium oncogenes in transgenic grapevine results in strain-specific crown gall resistance. Plant Cell Reports, 32 (11). pp. 1751-1757. ISSN 0721-7714 DOI 10.1007/s00299-013-1488-0

Zsinka, László (2013) Similarities and Differences in Polish and Hungarian History. In: Magyar-lengyel barátság - történelem, gazdaságpolitika, kultúra, 4. March 2013, Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungary.

Bodor, Péter and Baranyai, László and Ladányi, Márta and Bálo, Borbála and Strever, Albert and Bisztray, György and Hunter, J (2013) Stability of Ampelometric Characteristics of Vitis vinifera L. cv. 'Syrah' and 'Sauvignon blanc' Leaves: Impact of Within-vineyard Variability and Pruning Method/Bud Load. South-African Journal of Enology and Viticulture, 34 (1). pp. 129-137. ISSN 0253-939X

Bednay, Dezső (2013) Stable sets in one-seller assignment games. Manual. Annals of Operation Research. (In Press)

Péntek, Márta (2013) Systematic review and analysis of evidences on clinical efficacy and cost-effectiveness of biological drugs for the treatment of Ankylosing Spondylitis. Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-503-561-8

Szabó, Ágnes (2013) Szabadidősport-piacok Magyarországon (Leisure sport markets in Hungary). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (4). pp. 18-28. ISSN 0133-0179

Jáki, Erika (2013) Szisztematikus optimizmus a válság idején = Overoptimism during the financial crises. Vezetéstudomany / Budapest Management Review, 44 (10). pp. 37-49. ISSN 0133-0179

Berényi, László (2013) Számítógép-használat otthon és a munkahelyen - a digitális kompetencia és a számítógépes munkakörnyezet ergonómiájának empirikus vizsgálata (Using of computers at home and on the workplace – an empirical study of the ergonomy of digital competency and the computerized working environment). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (4). pp. 51-62. ISSN 0133-0179

Dobák, Miklós, ed. (2013) Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

Tokár-Szadai, Ágnes (2013) Tanácsadói szerepek, kompetenciák (Consultant roles and competencies). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (3). pp. 26-36. ISSN 0133-0179

Forman, Balázs and Szaló, Péter (2013) Település- és területi tervezés. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 111-126. ISBN 978-963-503-526-7

Tózsa, István (2013) Településmarketing. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 89-109. ISBN 978-963-503-526-7

Szent-Iványi, Balázs and Tétényi, András (2013) The East-Central European new donors: mapping capacity building and remaining challenges. Journal of International Development, 25 (6). pp. 819-831. ISSN 1099-1328 DOI 10.1002/jid.2922

Darvas, Zsolt (2013) The Euro Area's Tightrope Walk: Debt and Competitiveness in Italy and Spain. Working Paper. Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, Budapest.

Keszey, Tamara and Biemans, Wim and Malshe, Avinash (2013) The Paradoxical Effects of Interactive Information Technology on Sales-Marketing Interface Communication1. In: 4th Conference on Enhancing Sales Force Productivity, July 14-16. 2013, Münster, Germany.

Kutasi, Gábor (2013) The Reverse Balassa–Samuelson Effect in the Euro Zone. Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 167-173. ISSN 1788-0696

Kenesei, Zsófia and Gyulavári, Tamás and Seer, László (2013) The Role of Marketing in Corporate Competitiveness: Marketing Practice Analysis of Hungarian Companies. Management & Marketing, 11 (1). pp. 7-28. ISSN 1841-2416

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos and Hufnagel, Levente and Horváth, Levente and Bobvos, János (2013) The effect of climate change on the potential distribution of the European Phlebotomus species. Applied Ecology and Environmental Research, 11 (2). pp. 189-208. ISSN 1589-1623

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos and Bobvos, János and Páldy, Anna (2013) The effect of climate change on the potential distribution of the European Phlebotomus species and the parasite Leishmania infantum in 2011-2070. A climate envelope modeling approach. In: 2013 Conference of the International Society of Environmental Epidemiology (ISEE), the International Society of Exposure Science (ISES), and the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) Abstracts Booklet., 2013.08.19 - 2013.07.23, Basel, Switzerland.

Csáki, Csaba and Jámbor, Attila (2013) The impacts of EU accession on the agriculture of the Visegrad Countries. Society and Economy, 35 (3). pp. 343-364. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.2013.0006

Jensen, Jody (2013) The implications of the financial crisis on the EU and democracy. Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 53-58. ISSN 1788-0696

Nagy, Sándor Gyula (2013) The internationalisation of the Spanish SME sector. Society and Economy, 35 (1). pp. 71-86. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.2012.0005

Solymosi, Tamás (2013) The kernel is in the least core for permutation games. Working Paper. Corvinus University of Budapest , Budapest.

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos and Bobvos, János and Páldy, Anna and Hufnagel, Levente (2013) The paradox of the binomial Ixodes ricinus activity and the observed unimodal Lyme borreliosis season in Hungary. International Journal of Environmental Health Research, 24 (3). pp. 226-245. ISSN 0960-3123 DOI 10.1080/09603123.2013.807329

Győri, Ágnes (2013) The solution-seeking behavior of small Hungarian enterprises between 2006 and 2010. Corvinus journal of sociology and social policy, 4 (1). pp. 81-104. ISSN 2061-5558

Kazinczy, Eszter (2013) The transition times of the banking system in South-eastern Europe. Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 151-167. ISSN 1788-0696

Tkatchenko, Rossen (2013) The use of methane as automotive fuel – a step to sustainable economy? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (12). pp. 69-77. ISSN 0133-0179

Tóth, József (2013) Trust - Networking - Innovation. In: Proceedings of the 7th International Management Conference - New management for the new economy. Editura ASE, Bucharest, pp. 510-519.

Tóth, József and Török, Áron (2013) Tudáshasználat és sikeresség- tudásteremtés és -használat a magyarországi borvidékeken (Knowledge-use and success – Knowledge-creation and use on the Hungarian wine-districts). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (3). pp. 16-26. ISSN 0133-0179

Kulcsár, Dezső (2013) Turizmusföldrajz. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 153-173. ISBN 978-963-503-526-7

Szentes, Tamás (2013) Tények, adatok és mutatószámok felhasználásának anomáliái (The anomalies of the usage of facts, data, and indexes). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 7-17. ISSN 1788-0696

Palkovits, Valér (2013) Többéves pénzügyi keret vitája középről és a sor végéről – Magyarország és Lettország harcban a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokért (Debate on the eu multiannual financial framework from the view of Hungary and Latvia). Köz-gazdaság, 8 (1). pp. 219-225. ISSN 1788-0696

Kovács, Katalin (2013) US Screening and Evaluation System of Inventions Utilized in Hungary. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (10). pp. 24-36. ISSN 0133-0179

Berlinger, Edina and Walter, György (2013) Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére. Hitelintézeti Szemle, 12 (6). pp. 469-494. ISSN 1588-6883

Tabi, Andrea (2013) Using the stated preference method for the calculation of social discount rate. Society and Economy, 35 (2). pp. 167-186. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.2013.0003

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos (2013) Vektoriális betegségek és indikátornövényeik elterjedése a regionális klímaváltozási modellek tükrében. In: IV. SzaKKör Konferencia. SZIE Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium, Gödöllő, p. 11. ISBN 978-963-269-346-0

Fertő, Imre and Jámbor, Attila (2013) Vertical intra-industry trade and the EU accession: The case of Hungarian agri-food sector. In: 87th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, 8 - 10 April 2013, University of Warwick, United Kingdom.

Imreh-Tóth, Mónika and Bajmócy, Zoltán and Imreh, Szabolcs (2013) Vállalkozó hallgatók-Valóban reális jövőkép a vállalkozóvá válás? (Entrepreneurial students – Really realistic vision of becoming an entrepreneur?). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 51-63. ISSN 0133-0179

S. Gubik, Andrea (2013) Vállalkozói attitűdök kutatása egyetemi-főiskolai hallgatók körében (Research of students’ entrepreneurial attitudes). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 5-17. ISSN 0133-0179

Csaba, László (2013) Válságkezelés Európában: új gazdaságfilozófia felé? (Towards a New Philosophy of Crisis Management in Europe?). Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 47-61. ISSN 1788-0696

Jeney, László (2013) Városföldrajz. In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék, Budapest, pp. 39-70. ISBN 978-963-503-526-7

Mészáros, Tamás and Bálint, András (2013) What is the Future of Strategic Management? In: Trends in Economics and Management for the 21st Century. Brno University of Technology, Brno. ISBN 9788021445819

Tausch, Arno and Heshmati, Almas (2013) Worker remittances and the global preconditions of ‘smart development’. Society and Economy, 35 (1). pp. 25-50. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.2012.0008

Bodzási, Balázs (2013) Zálogjog a feudális magyar jogban. Jog Állam Politika: Jog- és politikatudományi folyóirat, 5 (1). pp. 143-158. ISSN 2060-4580

Novák, Zsuzsanna (2013) Államadósság, optimális politika, finanszírozás (State Debt, Optimal Policy, and Financing). Köz-gazdaság, 8 (3). pp. 123-140. ISSN 1788-0696

Vidovics-Dancs, Ágnes (2013) Államcsődök. Tények és alapfogalmak újragondolva. Hitelintézeti Szemle, 12 (4). pp. 285-305. ISSN 1588-6883

Lovas, Anita and Rába, Viktória (2013) Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában. Hitelintézeti Szemle, 12 (5). pp. 353-370. ISSN 1588-6883

Aranyossy, Márta and Juhász, Péter (2013) Értékteremtés e-kereskedelemmel – kitörési lehetőség a recesszió sújtotta magyar kiskereskedelemben? (Value creation of e-commerce – Chance to break out for the recession-hit Hungarian retail sector?). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (11). pp. 16-33. ISSN 0133-0179

Kornai, János (2013) Ígéretek megszegése. Köz-gazdaság, 8 (2). pp. 5-33. ISSN 1788-0696

Balogh, Péter István and Bede-Fazekas, Ákos and Dezsényi, Péter (2013) Ökologikus növényalkalmazás és biodiverz zöldtető kialakítása a budapesti Green House irodaház tetőkertjénél. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 8 (2). pp. 2-23. ISSN 1787-6613

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos and Bobvos, János and Páldy, Anna (2013) Új vektoriális betegségek megjelenésének lehetősége, és a már őshonos betegségek jelentőségének növekedése a klímaváltozás következtében. A XXI. század egészségügyi és hadászati biztonságát fenyegető hazardok. Hadtudomány, 23 (Suppl.). pp. 255-270. ISSN 1215-4121

Király, Gábor (2013) Útban a fenntarthatóság felé. Az átmenetmenedzsment megközelítése. Kovász, 17 (1-4). pp. 3-28. ISSN 1418-5040

Strausz, Péter (2013) „A gyári üzemnek évszázados fejlődésből leszűrt breviáriuma” A magyar vezetés- és szervezéstudományi gondolkodás kezdetei: Vitasorozat a Taylor-rendszerről 1912-ben. In: Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. L’Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 9-24.

Berács, József and Hrubos, Ildikó and Temesi, József, eds. (2013) „Magyar Felsőoktatás 2012” Túlélési forgatókönyvek. Konferencia dokumentumok. NFKK Füzetek (10). Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest.

This list was generated on Sat Oct 21 01:45:11 2017 CEST.