Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 270.

Gáti, Mirkó and Csordás, Tamás and Markos-Kujbus, Éva (2015) "Lájk első látásra?" – Mi inspirálja a márkák kedvelését az online térben, kis vendéglátóhelyek esetében? ("Like at first sight?" – What inspires liking brands in online social media in the case of small catering establishments?). In: Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Markos-Kujbus, Éva and Kiss, Tünde and Gáti, Mirkó and Csordás, Tamás (2015) "Lájkolom őket, de ennék is náluk?" – Aktivitásra buzdító kis- és középvállalati közösségimédia-tevékenységek fogyasztói fogadtatása magyarországi vendéglátóhelyek példáján keresztül ("I like them, but would I eat at their place?" – Encouraging social media activities of small and medium-sized enterprises and their consumerreactions – the case of Hungarian catering establishments). In: Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Czigány, Gábor and Kondor, Gábor, eds. (2015) 6th Annual Financial Market Liquidity Conference. Conference Proceedings. Foundation of the Department of Finance, Budapest. ISBN 978-963-12-4291-1

Boda, Zsolt and Patkós, Veronika (2015) A "politikai kormányzás" a média és a közpolitikai napirendek tükrében, 2010 és 2014 között. Politikatudományi Szemle, 24 (4). pp. 68-93. ISSN 1216-1438

Antal, Zsuzsanna and Baksa, Máté (2015) A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-503-599-1

Győriné Szabó, Gabriella (2015) A 2014–2020-as kohéziós források felhasználásának hazai vállalásai az uniós kötelezettségek szorításában. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 131-144. ISSN 1788-0696

Rácz, Zoltán and Tasnádi, Attila (2015) A Bertrand-Edgeworth oligopoly with a public firm. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Gyulavári, Tamás and Agárdi, Irma and Bacsek , Péter (2015) A CRM hazai gyakorlatának feltáró elemzése. In: Marketing hálózaton innen és túl: Az egyesület a marketing oktatásért és kutatásért XXI. Országos konferenciája, 2015.augusztus 27-28., Budapest.

Noszkay, Erzsébet (2015) A Csepeli Vezetési és Szervezési Iskola története. In: A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 152-175. ISBN 978-963-503-599-1 (In Press)

Tózsa, István (2015) A New Approach Model in Post Graduate Training of Local Government Officers. Journal of Public Management Research, 1 (1). pp. 30-45. ISSN 2377-3294 DOI http://dx.doi.org/10.5296/jpmr.v1i1.7592

Bodzási, Balázs (2015) A Ptk. hatálybalépése után felmerült gazdasági igények hatása. Fontes Iuris: Az Igazságügyi Minisztérium Szakmai Folyóirata, 1 (3-4). pp. 57-65. ISSN 2416-2159

Kozma, Miklós and Kazainé Ónodi, Annamária (2015) A Public Sector Scorecard alkalmazása a hivatásos sportban – magyar esettanulmány. In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 509-519. ISBN 978-615-5460-38-5

Bérczes, Roland (2015) A TQM-bevezetés mint szervezetfejlesztés – eredmények és problémák. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (8). pp. 34-43. ISSN 0133-0179

Kutasi, Gábor (2015) A Transzatlanti kereskedelmi és beruházási társulás és a növekedés. Gyakorlati és módszertani kérdések. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 57-71. ISSN 1788-0696

Illés, Mária (2015) A beruházási projektek aggregált tőkeigénye = The Aggregate Capital Needs of Investment Projects. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (6). pp. 22-33. ISSN 0133-0179

Wieszt, Attila (2015) A család hatása az egyén értékkészletére – családterápiás alapú kutatás családi vállalkozásokban. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 153-174. ISSN 1788-0696

Zolcsák, Dóra (2015) A demokrácia és a gazdasági fejlődés kapcsolatának vizsgálata Mancur Olson gondolatai nyomán. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 175-187. ISSN 1788-0696

Bodzási, Balázs (2015) A devizahitelezés korszaka Magyarországon. Fontes Iuris: Az Igazságügyi Minisztérium Szakmai Folyóirata, 1 (1). pp. 7-17.

Fail, József (2015) A dohánytripsz ismeretlen arca. Agrofórum, 26 (5). pp. 136-138. ISSN 1788-5884

Bánfi, Tamás (2015) A fair tax (system) or an ethical taxpayer? Society and Economy, 37 (s1). pp. 107-116. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.S.7

Katona, Norbert and Tessényi, Judit (2015) A felelős vállalati magatartás önértékelési rendszerének kiterjesztése a Szerencsejáték Zrt. gyakorlata alapján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (5). pp. 2-12. ISSN 0133-0179

Nemeslaki, András and Sasvári, Péter László (2015) A felhő alapú számítástechnika használata a köz- és üzleti szférában. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás (4). pp. 76-84. ISSN 2063-9058

Bokor, Tamás (2015) A fenntartható fejlődésre nevelés lehetőségei. -. (Unpublished)

Szőcs, Attila and Berács, József (2015) A fogyasztói márkaérték, mint másodrendű látens változó okozati becslése. Szigma, 44 (1-2). pp. 99-125. ISSN 0039-2128

Kulcsár, Noémi (2015) A fogyasztói érték és az élmény kontextusa a turisztikai szakirodalomban (The context of consumer value an experience in tourism literature). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (3). pp. 18-25. ISSN 0133-0179

Fekete, István and Blaskovics, Bálint and Szontágh, Péter (2015) A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Boda & Partners Kft, Budapest. ISBN 978-963-89257-6-3

Tózsa, István (2015) A földrajz helye a közgazdászok világában. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 133-151. ISSN 1788-0696

Papanek, Gábor and Veress, Gábor (2015) A gazdasági tanulmányok, szakcikkek színvonalának megítélése. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 73-85. ISSN 1788-0696

Nagy, Beáta and Fodor, Éva (2015) A gazdasági válság hatásai a férfiak és a nők munkaerő-piaci helyzetére Kelet-Közép-Európában. Szociológiai Szemle, 25 (3). pp. 2-22. ISSN 1216-2051

Neulinger, Ágnes and Radó, Márta (2015) A gyermeknevelés hatása a háztartások kiadási szerkezetére. Statisztikai Szemle, 93 (7). pp. 662-688. ISSN 0039-0690

Forgács, Imre (2015) A görög válság néhány riasztó tanulsága. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 41-56. ISSN 1788-0696

Nováky, Erzsébet and Orosz, Miklós (2015) A hazai társadalmi-gazdasági mutatók vizsgálata a káoszelmélet eszközével. Statisztikai Szemle, 93 (1). pp. 25-52. ISSN 0039-0690

András, Krisztina and Gergely, István (2015) A hivatásos vízilabda üzleti versenyképessége a médiaképesség tükrében – szabálymódosítások a vízilabdában. In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 494-499. ISBN 978-615-5460-38-5

Farkas, Beáta (2015) A kapitalizmus változatai Közép- és Kelet-Európában. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 105-112. ISSN 1788-0696

Bernek, Ágnes (2015) A kelet-közép-európai régió a XXI. századi geopolitika nagy sakktábláján. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 77-90. ISSN 1788-0696

Bodzási, Balázs (2015) A keretbiztosítéki jelzálogjog sajátosságai, különös tekintettel az átruházásra. In: A harminchatodik Jogász Vándorgyűlés előadásaiból: Eger, 2015. május 14-16. Magyar Jogász Egylet, Budapest, pp. 77-159.

Gáti, Mirkó and Simay, Attila Endre (2015) A kis cégek marketingje körüli tudományos hiátus okainak feltárása – avagy egy holisztikus kis- és középvállalati marketing modell. In: Marketing hálózaton innen és túl. Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Piskóti, Marianna (2015) A környezeti identitás szerepe a környezettudatos magatartásban – a mérési lehetőségek értékelése. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (5). pp. 13-23. ISSN 0133-0179

Lentner, Csaba and Szegedi, Krisztina and Tatay, Tibor (2015) A központi bankok társadalmi felelőssége (Social responsibility of central banks). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 35-47. ISSN 0133-0179

Takács, Erika (2015) A közszolgálati szervezetek értékelési módszereinek osztályozása (Classification of evaluation methods of public sector organizations). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (3). pp. 45-56. ISSN 0133-0179

Losonci, Dávid and Borsos, Judit (2015) A lean menedzsment és a vállalati versenyképesség kapcsolata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (7). pp. 52-62. ISSN 0133-0179

Meggyes, Balázs and Váradi, Kata (2015) A likviditás és a volatilitás napon belüli kapcsolata. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 91-111. ISSN 1788-0696

Kovács, Olivér (2015) A magyar différance. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 145-165. ISSN 1788-0696

Zsótér, Boglárka and Béres, Dániel and Németh, Erzsébet (2015) A magyar fiatalok jellemzése pénzügyi attitűdjeik és magatartásuk mentén – Vizsgálat a felsőoktatásban tanulók pénzügyi attitűdjeiről és magatartásáról = Characterization of the Hungarian youth with their financial attitudes and behaviours – A survey about the financial behaviour and attitudes of students. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (6). pp. 70-80. ISSN 0133-0179

Hofmeister Tóth, Ágnes and Kopfer-Rácz, Kinga and Sas, Dóra (2015) A magyar kis- és közepes vállalkozások vezetőinek vállalkozói hajlandósága. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (7). pp. 41-51. ISSN 0133-0179

Antal, Zsuzsanna and Baksa, Máté (2015) A magyar közgazdasági és kereskedelmi oktatás kezdetei. In: A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 127-136. ISBN 978-963-503-599-1 (In Press)

Sasvári, Péter László and Törley, Gábor (2015) A magyar közigazgatást kutatók tudományok láthatósága. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás (4). pp. 112-132. ISSN 2063-9058

Bajkó, Attila and Maknics, Anita and Tóth, Krisztián and Vékás, Péter (2015) A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Felméry, Zoltán and Papp, József (2015) A magyarországi közművállalatok tehernövekedését eredményező állami intézkedések hatása. Három magyarországi víziközmű-vállalkozás GDP-megoszlásának tanulságai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (1). pp. 65-74. ISSN 0133-0179

Jakopánecz, Eszter (2015) A marketing elszámoltathatóságának problémája. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (5). pp. 45-54. ISSN 0133-0179

Jenei, István and Losonci, Dávid and Heidrich, Balázs and Kása, Richárd (2015) A modern termelési koncepciók és a szervezeti kultúra kapcsolata - Irodalomfeldolgozás. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (1). pp. 47-58. ISSN 0133-0179

Ábel, István (2015) A monetáris politika globális tendenciái és a stabilitási kockázatok. Közgazdasági Szemle, 62 (3). pp. 284-304. ISSN 0023-4346

Papp, Bence (2015) A munkaerő-piaci bizonytalanság hatása a közszféra és a versenyszféra közötti bérkülönbségekre. Közgazdasági Szemle, 62 (5). pp. 473-501. ISSN 0023-4346

Forgó, Ferenc (2015) A note on the axiomatization of the Nash equilibrium correspondence. Mathematica Pannonica, 25 (1). pp. 147-155. ISSN 0865-2090

Deák, Dániel (2015) A pozitív jog csődje, etikai és jogi szempontok, adóelkerülés. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Kolos, Krisztina and Gyulavári, Tamás (2015) A proaktív marketing hatása a piaci teljesítményre válság idejében: hazai tanulságok. In: Marketing hálózaton innen és túl: Az egyesület a marketing oktatásért és kutatásért XXI. Országos konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Madácsi, Roland (2015) A projektfinanszírozás alakulása a hazai energetikai szektorban. A KÁT-rendszer hatása a hazai kiserőmű-beruházásokra. Gazdaság és Pénzügy, 2 (3). pp. 206-222. ISSN 2415-8909

Blaskovics, Bálint (2015) A projektvezető vezetési stílusának hatása a projektsikerre – egy hazai vállalat példája alapján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (8). pp. 14-23. ISSN 0133-0179

Banyár, József and Vékás, Péter (2015) A pénzügyi termékek ára. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Submitted)

Tessényi, Judit (2015) A szerencsejátékok társadalmi és gazdasági hatásai, valamint a játékszenvedély prevenciójára alkalmazott nemzetközi gyakorlatok. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (1). pp. 59-64. ISSN 0133-0179

Nemessányi, Zoltán (2015) A szervezett utazásokról szóló irányelv az Európai Bíróság gyakorlatában. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Bod, Péter Ákos (2015) A temporary loss of pace or the "middle income trap" - a commentary on the tasks for Hungary's economic development. Economy and Finance, 2 (1). pp. 2-17. ISSN 2415-9379

Demeter, Krisztina (2015) A termelésmenedzsment fejlődése és teljesítményhatásai nemzetközi kontextusban. Habilitation lecture, Magyar Tudományos Akadémia.

Berde, Éva and Németh, Petra (2015) A termékenységi arányszám kiszámításának különböző módszerei. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 121-137. ISSN 1788-0696

Selei, Adrienn and Takácsné Tóth, Borbála (2015) A top-down approach to identify the most important natural gas cross-border infrastructure projects. Working Paper. DIW Berlin.

Fejes, József (2015) A tudásmenedzsment fejlődési szakaszainak tettenérése a magyar üzleti tanácsadás piacán. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (8). pp. 24-33. ISSN 0133-0179

Józsa, László and Brányi, Árpád (2015) A társadalmi tőke egyes elemeinek hatása együttműködő dunántúli borászati vállalatok árpolitikájára. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 25-34. ISSN 0133-0179

Kornai, János and Tardos, Károly (2015) A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt. Kornai Jánossal Tardos Károly beszélget. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 7-50. ISSN 1788-0696

Lippert, Róbert and Gaál, Zoltán and Kovács, Tamás (2015) A vezetői szerepek és a szervezeti kultúra hatása a klasztersiker érettségi modelljére. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (8). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Buzás-Németh, Anita and Tóth, Szabolcs (2015) A visegrádi országok gazdasági integrációja a válság óta. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 109-130. ISSN 1788-0696

Lukács, Rita (2015) A vállalati reputáció és a vállalatok társadalmi felelősségvállalása érintetti szempontból – ​kvalitatív kutatás egy bevásárlóközösségben. Marketing & Menedzsment, 49 (4). pp. 3-17. ISSN 1219-0349

Lukács, Rita (2015) A vállalati társadalmi felelősségvállalás kommunikációjának elvei és eszközrendszere a marketingben. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (9-10). p. 2. ISSN 0133-0179

Kelemen, Zita and Nagy, Péter and Kemény, Ildikó (2015) A vásárlási élmények fenomenológiai vizsgálata felnőttek és serdülők körében – a Glamour napok esete. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 48-56. ISSN 0133-0179

Vörösmarty, Gyöngyi (2015) A zöldbeszerzés motivációs háttere (The motivational background of green purchasing). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (12). pp. 13-21. ISSN 0133-0179

Törley, Gábor (2015) Adatvédelem, adatbiztonság, biztonságtudatosság tanítása Angliában és Magyarországon. In: INFODIDACT 2015. Webdidaktika Alapítvány, Budapest. ISBN 978-963-12-3892-1

Kovács, Zoltán and Rendesi, István (2015) Alean projektek hatásai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (2). pp. 15-24. ISSN 0133-0179

Bede-Fazekas, Ákos and Horváth, Levente and Trájer, Attila János and Gregorics, Tibor (2015) An ArcGIS Tool for Modeling the Climate Envelope with Feed-Forward ANN. Applied Artifical Intelligence, 29 (3). pp. 233-242. ISSN 0883-9514 DOI 10.1080/08839514.2015.1004612

Vékás, Péter (2015) An asymptotic test for the Conditional Value-at-Risk. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Bannikova, Marina and Tasnádi, Attila (2015) Are parliaments with more parties cheaper to bribe? Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Unpublished)

Gudmundsson, Jens and Habis, Helga (2015) Assignment Games with Externalities. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Boda, György and Bocz, Péter and Blaskovics, Bálint and Csicsmann, József and Fekete, István and Kiss, Ambrus and Kovács, Erzsébet and Kulcsár, Eszter and Kulcsár, Gábor and Losonci, Dávid and Lovrics, László and Matyusz, Zsolt and Racskó, Péter and Rácz, Viktória and Stocker, Miklós and Szele, András and Szlávik, Péter and Szontágh, Péter and Vasvári, Gergő (2015) Az E-Traffic közúti forgalom előrejelző modell. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. ISBN 978-963-503-615-8

Simai, Mihály (2015) Az ENSZ hetven éve és a jövő. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 5-22. ISSN 1788-0696

Méhesné Berek, Szilvia (2015) Az SAP-rendszer fejlesztése egy műanyag-feldolgozó vállalatnál (Development of SAP system in a plastic manufacturing company). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (3). pp. 69-78. ISSN 0133-0179

Z. Karvalics, László (2015) Az abduktív menedzsmenttől a tudáskormányzásig = From abductive management to knowledge governance. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (6). pp. 12-21. ISSN 0133-0179

Kazainé Ónodi, Annamária (2015) Az egyetemi hallgatók véleménye a kommunikációs készség fejlesztésének fontosságáról = Importance of communication skills according to bachelor and master students. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Hegedűs, Anita and Polónyi, István (2015) Az egyetemvezetés hazai útvesztői. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 67-86. ISSN 1788-0696

Vékás, Péter (2015) Az egyéni munkaerő-piaci aktivitás becslése a MIDAS_HU mikroszimulációs nyugdíjmodellben. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Submitted)

Mák, Fruzsina (2015) Az időjárás véletlen hatásának szerepe a szezonális kiigazítás során, a hazai földgázfogyasztás példáján. Statisztikai Szemle, 93 (5). pp. 417-441. ISSN 0039-0690

Szűcs, Anita (2015) Az igazságosság nemzetközi politikaelméleti fogalmának megjelenése az európai gazdasági kormányzásról szóló vitában. Polgári Szemle: Gazdasági és társadalmi folyóirat, 11 (4-6). pp. 60-67. ISSN 1786-6553

Nagy, Beáta (2015) Az infokommunikációs technológiák használata és a női vezetők munka-magánélet egyensúlya. TNTeF - Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, 5 (1). pp. 1-18. ISSN 2062-7084

Semeginé Tariszka, Éva (2015) Az informális kommunikáció hatása a szervezet működésére. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (2). pp. 68-76. ISSN 0133-0179

Angyal, Ádám (2015) Az innováció társadalmi felelőssége. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (7). pp. 15-27. ISSN 0133-0179

Nagy, Ákos András and Kemény, Ildikó and Simon, Judit and Kiss, Viktor (2015) Az online szájreklám alapjául szolgáló magatartás és az elégedettség kapcsolata. Marketing & Menedzsment, 49 (4). pp. 18-35. ISSN 1219-0349

Kovács, Nikoletta (2015) Az optimális ár meghatározásának módszere az értékteremtés szolgálatában (The method of determining the optimal price for the service of value creation). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (12). pp. 34-40. ISSN 0133-0179

Benedek, Gábor and Keresztúri, Judit Lilla and Lublóy, Ágnes (2015) Az orvosok közötti kapcsolatok szerepe az új gyógyszerek elfogadásában. Közgazdasági Szemle, 62 (7-8). pp. 786-810. ISSN 0023-4346

Selei, Adrienn and Takácsné Tóth, Borbála (2015) Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet-Közép-Európa és Magyarország gázellátás-biztonságára. In: Verseny és Szabályozás 2014. Verseny és Szabályozás . MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, pp. 235-268.

Bajusz, Anna (2015) Az uniós források jelentősége a visegrádi tagállamokban. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 91-107. ISSN 1788-0696

Kállay, László (2015) Az uniós források korrupciós kockázata Magyarországon. Project Report. Transparency International Magyarország Alapítvány, Budapest.

Lovas, Anita and Mile, Boglárka Rita (2015) Az állami beavatkozás hatása a kockázati tőkebefektetésekre kettős erkölcsi kockázat mellett. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 87-101. ISSN 1788-0696

Bod, Péter Ákos (2015) Az állami szerepvállalás új trendjei a pénzügyi válság következményeként. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 75-89. ISSN 1788-0696

Berlinger, Edina and Juhász, Péter and Lovas, Anita (2015) Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett. Közgazdasági Szemle, 62 (2). pp. 139-171. ISSN 0023-4346

Kornai, János (2015) Az összehasonlító gazdaságtan és a tranzitológia jövője. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 145-154. ISSN 1788-0696

Csóka, Péter and Kiss, Tamás (2015) Az összekapcsoltság hatása a rendszerkockázatra homogén bankrendszerben. Szigma, 46 (1-2). pp. 1-16. ISSN 0039-2128

Walter, György and Kenesei, Balázs (2015) Banki innovatív termékek a centralizált vállalati pénzgazdálkodáshoz. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (3). pp. 319-332. ISSN 0031-496X

Kutasi, Gábor (2015) Banking Contagion under Different Exchange Rate Regimes in CEE. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Kutasi, Gábor (2015) Banking Contagion under Different Exchange Rate Regimes in CEE. Society and Economy, 37 (1). pp. 109-127. ISSN 1588-9726

Szántó, Richárd and Gáspár, Judit (2015) Beszámoló a spudm 25 konferenciáról. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (12). pp. 52-53. ISSN 0133-0179

Csató, László (2015) Between plurality and proportionality: an analysis of vote transfer systems. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Keszey, Tamara (2015) Bizalom és vállalati teljesítmény. A bizalom szerepe az aszimmetrikus információk minőségének vállalati észlelésében és azok vezetői döntéshozatalban való felhasználásában = Trust and corporate performance. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (6). pp. 2-11. ISSN 0133-0179

Dobos, Imre and Gelei, Andrea (2015) Biztonsági készletek megállapítása előrejelzés alapján - Esettanulmány. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (4). pp. 14-22. ISSN 0133-0179

Szüle, Borbála (2015) Biztosítók és bankok kockázati különbségei. Biztosítás és Kockázat, 2 (2). pp. 14-25. ISSN 2064-9584

Felsmann, Balázs (2015) Can the Paks-2 Nuclear Power Plant operate without State aid? A business economic analysis. Working Paper. Energiaklub Climate Policy Institute.

Berács, József and Iwinska, Julia and Kováts, Gergely and Matei, Liviu, eds. (2015) Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings. Corvinus University of Budapest Digital Press, Budapest. ISBN 978-963-503-602-8

Takács, Vera and Máté, Ákos and Nagy, Sándor Gyula (2015) Changes in tax structures in European Union Member States. Society and Economy, 37 (s1). pp. 137-155. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.S.9

Bede-Fazekas, Ákos and Trásy, Krisztina and Csóka, Györgyi (2015) Changing visual value of deciduous species in the climate change. In: Proceedings of the international conference "Horticulture in quality and culture of life". Faculty of Horticulture in Lednice, Lednice, pp. 381-390. ISBN 978-80-7509-202-1

Nováky, Erzsébet and Orosz, Miklós (2015) Chaos Theory and Socio-Economic Renewal in Hungary. Journal of Futures Studies, 19 (4). pp. 31-50. ISSN 1027-6084

Pierog, Anita and Szabados, György Norbert (2015) Civil szervezetek vezetési szempontból. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (2). pp. 35-46. ISSN 0133-0179

Karunanithi, Gopalakrishnan (2015) Class crystallization: Within reach of industrial workers in India? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 21-37. ISSN 2061-5558 DOI 10.14267/cjssp.2015.02.02

Kovács, Ágnes (2015) Cost of illness in benign prostatic hyperplasia: A review. Society and Economy, 37 (4). pp. 531-542. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.4.7

Tóth, József (2015) Credit level influencing factors at Hungarian farms. In: EU-FADN: 50 years informing the CAP and much more, 2015.06.11., Brussels, Belgium.

Neulinger, Ágnes and Radó, Márta (2015) Családi életciklusok szerint eltérő fogyasztási minták elemzése. Közgazdasági Szemle, 62 (4). pp. 415-437. ISSN 0023-4346

Berde, Éva and Németh, Petra (2015) Csehország, Magyarország és Szlovákia termékenységi idősorainak összehasonlítása. Statisztikai Szemle, 93 (2). pp. 113-141. ISSN 0039-0690

Csató, László (2015) Distance-based accessibility indices. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Brányi, Tamás and Józsa, László and Seres-Huszárik, Erika (2015) Domináns vállalat versenyképességének hatása az ellátási láncban (Effects of competitiveness of the dominant company in the supply chain). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (3). pp. 38-44. ISSN 0133-0179

Bohl, Patrick (2015) Dynamic capabilities and strategic paradox: a case study. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (11). pp. 25-38. ISSN 0133-0179

Felméry, Zoltán (2015) Egy posztszocialista kvázijóléti állam adórendszerének sajátosságai, a koraszülöttség hatása az adóterhelésre. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 157-174. ISSN 1788-0696

Bakucs, Lajos Zoltán and Fertő, Imre (2015) Empirical tests of sale theories. Hungarian milk prices. Agricultural Economics, 61 (11). pp. 511-521. ISSN 0139-570X DOI 10.17221/168/2014-AGRICECON

Hubert, Jozsef (2015) Enhancing Promotional Strategies through the Use of Web 2.0. Corvinus Marketing Studies, 2015 (1). pp. 1-15. ISSN 2062-2376

Morvai, Róbert and Szegedi, Zoltán (2015) Erőviszonyok az élelmiszeripar ellátási láncaiban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (2). pp. 2-14. ISSN 0133-0179

Sohn, Wook and Laki, Balázs (2015) Establishing a Rating Institution for Evaluating the Competitiveness and Risks of Enterprises. In: 2014/15 Knowledge Sharing Program with Hungary: Strategy for Crisis Management and Economic Development Policy for the Future Central European Knowledge-based Hub II. KDI School of Public Policy and Management; The World Bank, Seoul, pp. 26-82. ISBN 978-89-8063-949-6

Medvegyev, Péter (2015) Esti mesék a kockázatról. Gazdaság és Pénzügy, 2 (2). pp. 150-167. ISSN 2415-8909

Nagy, Sándor Gyula and Szabó, Barnabás (2015) Európa következő állama a független Katalónia? Külügyi Szemle, 14 (4). pp. 76-93. ISSN 1587-9089

Győriné Szabó, Gabriella (2015) Evaluation Synthesis of Efficiency Measurements of Cohesion Funds at the Level of Member States. Köz-gazdaság, 11 (5). pp. 6-22. ISSN 1788-0696

Dömötör, Barbara (2015) Fedezés likviditási kockázat mellett. Gazdaság és Pénzügy, 2 (1). pp. 47-62. ISSN 2415-8909

Váradi, Kata, ed. (2015) FinLab komplex vállalati esettanulmányok. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-503-639-4

Lublóy, Ágnes and Keresztúri, Judit Lilla and Benedek, Gábor (2015) Formal professional relationships between general practitioners and specialists: possible associations with patient health and pharmacy costs. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Becsky-Nagy, Patrícia and Novák, Zsuzsanna (2015) Formalization of the informal venture capital market - Business angel networks and syndicates. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (11). pp. 39-49. ISSN 0133-0179

Nováky, Erzsébet and Monda, Eszter (2015) Futures Studies in Finland. Society and Economy, 37 (1). pp. 31-48. ISSN 1588-9726

Hack-Handa, József and Pintér, Róbert (2015) Generációs különbségek a magyar médiafogyasztásban. Információs társadalom, 15 (2). pp. 7-17. ISSN 1587-8694

Varga, Mihály and Ritter, Tibor and Trautmann, László (2015) Globális trendek és hazai kilátások. Interjú Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 5-12. ISSN 1788-0696

Dezséri, Kálmán (2015) Gondolatok a nyelv gazdaságtanáról (Aktuális európai vonatkozások és az információs technológia forradalmának várható hatásai). Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 103-119. ISSN 1788-0696

Andreides, Katalin (2015) Google’s Antitrust Cases Competition Analysis in New Economy Markets. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Palánkai, Tibor (2015) Grexit. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 59-73. ISSN 1788-0696

Ábel, István and Kovalszky, Zsolt and Módos, Dániel (2015) Hajlító csapások – Az állami segítség ára az Amerikai Egyesült Államok bankrendszerében. Hitelintézeti Szemle, 14 (ksz). pp. 14-32. ISSN 1588-6883

Mitev, Ariel Zoltán and Irimiás, Anna and Michalkó, Gábor (2015) Halászkirályok hanghullámai - Az idősek vallási eseményekhez kapcsolódó élményeinek megértése. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (4). pp. 23-34. ISSN 0133-0179

Nyitrai, Tamás (2015) Hazai vállalkozások csődjének előrejelzése a csődeseményt megelőző egy, két, illetve három évvel korábbi pénzügyi beszámolók adatai alapján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (5). pp. 55-65. ISSN 0133-0179

Dömötör, Barbara (2015) Hedging under liquidity constraints. Economy and Finance, 2 (1). pp. 46-59. ISSN 2415-9379

Popp, József and Jámbor, Attila (2015) How consistent is the new Common Agricultural Policy with the challenges it faces? Society and Economy, 37 (2). pp. 225-243. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.2.5

Popp, József and Jámbor, Attila (2015) How consistent is the new common agricultural policy with the challenges it faces? Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Kornai, János (2015) Hungary's U-Turn. Capitalism and Society, 10 (2). pp. 1-24. ISSN 1932-0213

Kornai, János (2015) Hungary's U-Turn. Society and Economy, 37 (3). pp. 279-329. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.3.1

Kornai, János (2015) Hungary's U-Turn. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Popp, József and Balogh, Péter and Kovács, Sándor and Jámbor, Attila (2015) Hálózatosodás az agrárgazdaságtanban. Szerzői és hivatkozási kapcsolatok a Kelet-Közép-Európáról szóló szakirodalomban. Közgazdasági Szemle, 62 (5). pp. 525-543. ISSN 0023-4346

Gáspár, Judit (2015) Idő- és jövőértelmezés a stratégiakutatásban és a tudatos jövőalkotás (előretekintés – foresight) vállalati gyakorlata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (7). pp. 63-74. ISSN 0133-0179

Vékás, Péter and van der Vlerk, Maarten and Klein Haneveld, Willem (2015) Improved stochastic optimization of railway timetables. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Csató, László and Rónyai, Lajos (2015) Incomplete pairwise comparison matrices and weighting methods. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Enriquez de la O, José Francisco (2015) Individual decision-making by top executives as a valuable resource for strategic management – A resource-based view and dynamic capability approach. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (11). pp. 2-14. ISSN 0133-0179

Aranyossy, Márta and Blaskovics, Bálint and Horváth, Ákos Ardzsuna (2015) Információtechnológiai projektek sikere és kudarca. Nemzetközi tapasztalatok és hazai kutatási eredmények. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (5). pp. 66-78. ISSN 0133-0179

Kő, Andrea and Szabó, Zoltán (2015) Innovatív e-egészségügyi megoldások – A jövő internetes technológiái a távmonitoringozásban. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás (4). pp. 6-21. ISSN 2063-9058

Fejes, József (2015) Innovációs kalandozások az elmélettől a stratégiáig = Innovation adventuring from theory to strategy. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (6). pp. 58-69. ISSN 0133-0179

Fekete, István (2015) Integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (1). pp. 33-46. ISSN 0133-0179

Gáspár, Judit (2015) Interpretation of time and future in strategy research. Society and Economy, 37 (4). pp. 493-511. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.4.5

Rosta, Miklós (2015) Introduction of soft budget constraint as an analyzing tool into public management. The case of the Hungarian public administration reform. Working Paper. Corvinus University of Budapest Department of Comparative Economics, Budapest. (Unpublished)

Balogh, Jeremiás (2015) Investigating the effect of geographical distances and cultural proximity on the Hungarian wine trade. Society and Economy, 37 (4). pp. 513-529. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.4.6

Bodzási, Balázs (2015) Karner, Ernst–Koziol, Helmut: Zur Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts bei Werk- und Dienstleistungen. Jogtudományi Közlöny, 70 (10). pp. 509-512. ISSN 0021-7166

Berlinger, Edina and Váradi, Kata (2015) Kockázati étvágy. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (1). pp. 45-62. ISSN 0031-496X

Veszelszki, Ágnes (2015) Konfliktuskezelés a közösségi médiában. Esettanulmány a Trollfoci vs. Notts County példáján. Médiakutató, 14 (2). pp. 39-51. ISSN 1586-8389

Milicz, Ákos and Jenővári, Márton (2015) Kontroller-feladatkörök a hazai álláshirdetések tükrében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (12). pp. 22-33. ISSN 0133-0179

Móczár, József (2015) Kornai DRSE-elmélete versus általános egyensúlyelmélet. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (2). pp. 200-2016. ISSN 0031-496X

Móczár, József (2015) Kornai’s DRSE Theory Versus General Equilibrium Theory. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (2). pp. 194-211. ISSN 0031-496X

Forgó, Ferenc and Komlósi, Sándor (2015) Krekó Béla szerepe a közgazdászképzés modernizálásában. Krekó Béla (1915-1994) emlékére. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Hidegh, Anna Laura (2015) Kritikai menedzsmentelméletek – irányzatok és törésvonalak (Critical Management Studies: Streams and Debates). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (12). pp. 2-12. ISSN 0133-0179

Kenesei, Zsófia and Stier, Zsófia (2015) Kultúraközi szolgáltatásélmények vizsgálata a megalapozott elmélet módszerével (Examination of the intercultural service experiences with grounded theory method). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (3). p. 2. ISSN 0133-0179

Kosztyán, Zsolt Tibor (2015) Költség- és időcsökkentési eljárások alkalmazása a projekttervezésben és a nyomon követésben = Application of cost and time reduction procedures in project planning and the follow-up. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (6). pp. 45-57. ISSN 0133-0179

Bíró-Nagy, András (2015) Közép-európai EP-képviselők és szerepeik. Viselkedési stratégiák az Európai Parlamentben. Politikatudományi Szemle, 24 (2). pp. 91-119. ISSN 1216-1438

Körösényi, András and Patkós, Veronika (2015) Liberális és illiberális populizmus: Berlusconi és Orbán politikai vezetése. Politikatudományi Szemle, 24 (2). pp. 29-54. ISSN 1216-1438

András, Krisztina and Kozma, Miklós (2015) Ligák nemzetköziesedése a hivatásos sportban. In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 500-508. ISBN 978-615-5460-38-5

Pulinka, Ágnes (2015) Loyolai Szent Ignác tanulási elmélete. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (5). pp. 34-44. ISSN 0133-0179

Berács, József and Derényi, András and Kováts, Gergely and Polónyi, István and Temesi, József (2015) Magyar Felsőoktatás 2014. Stratégiai helyzetértékelés. Project Report. Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest.

Berács, József and Derényi, András and Kováts, Gergely and Polónyi, István and Temesi, József (2015) Magyar Felsőoktatás 2014. Stratégiai helyzetértékelés (második rész). Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 41-66. ISSN 1788-0696

Gyulavári, Tamás (2015) Manipulatív marketing: fogyasztói észlelések és reakciók. In: Marketing hálózaton innen és túl: Az egyesület a marketing oktatásért és kutatásért XXI. Országos konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Szűcs, Balázs Árpád and Váradi, Kata (2015) Measuring and managing liquidity risk in the Hungarian practice. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Csató, László (2015) Measuring centrality by a generalization of degree. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Tózsa, István and Zátori, Anita, eds. (2015) Metropolitan Tourism Experience Development. Selected studies from the Tourism Network Workshop of the Regional Studies Association, held in Budapest, Hungary, 2015. Gazdaságföldrajzi szakkönyvek . Corvinus University of Budapest, Department of Economic Geography and Futures Study, Budapest. ISBN 978-963-503-597-7

Chandler, Nick (2015) Millennials, entrepreneurs and the Hungarian workplace of the future the preliminary findings of a pilot study. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (11). pp. 15-24. ISSN 0133-0179

Kornai, János (2015) Milyen is hát a tőke a 21. században? Megjegyzések Piketty könyvéhez (So what is capital in the 21st century? Notes on Piketty's book). Közgazdasági Szemle, 62 (9). pp. 909-942. ISSN 0023-4346 DOI 10.18414/KSZ.2015.9.909

Jeney, László and Karácsonyi, Dávid, eds. (2015) Minsk and Budapest, the two capital cities. Selected studies of post-socialist urban geography and ecological problems of urban areas. Gazdaságföldrajzi szakkönyvek . Department of Economic Geography and Futures Studies, Corvinus University of Budapest, Budapest - Minsk. ISBN 978-963-503-591-5

Sebők, Miklós and Kubik, Bálint György and Molnár, Csaba and Szendi, Gábor (2015) Miért kérdeznek a képviselők? Az interpellációk benyújtásának tényezői Magyarországon, 1990 és 2014 között. Politikatudományi Szemle, 24 (4). pp. 41-67. ISSN 1216-1438

Benedek, Zsófia and Fertő, Imre (2015) Miért választják a termelők a rövid ellátási láncokat? Statisztikai Szemle, 93 (6). pp. 580-597. ISSN 0039-0690

Trájer, Attila János and Bede-Fazekas, Ákos and Hammer, Tamás and Padisák, Judit (2015) Modelling the growth of young individuals of Pinus nigra on thin carbonate soils under climate change in Hungary. Acta Botanica Hungarica, 57 (3-4). pp. 419-442. ISSN 0236-6495 DOI 10.1556/034.57.2015.3-4.11

Kovács, Erzsébet and Rétallér, Orsolya and Vékás, Péter (2015) Modellpontok szerepe a nyugdíj-hatásvizsgálatban. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Submitted)

Berlinger, Edina and Megyeri, Krisztina (2015) Mélyszegénységből a felsőoktatásba (From deep poverty to higher education). Közgazdasági Szemle, 62 (6). pp. 674-699. ISSN 0023-4346

Medvegyev, Péter (2015) Nagyobb kockázat, nagyobb növekedési ütem - kockázat nélkül nincs növekedés! Hozzászólás Thomas Piketty A tőke a 21. században című könyvéhez (Why are interest rates higher than growth rates? A comment on Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century). Közgazdasági Szemle, 62 (9). pp. 943-951. ISSN 0023-4346 DOI 10.18414/KSZ.2015.9.943

Kovács, Eszter and Harangozó, Gábor and Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and Csépányi, Péter (2015) Natura 2000 erdők közgazdasági környezetének elemzése (Assessment of the economic environment of Natura 2000 forests). Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom. ISBN 978-615-5241-17-8

Borgulya, Ágnes and Konczosné Szombathelyi, Márta and Szondi, György (2015) Nemzetközi vállalatok országhatárokon átívelő belső kommunikációjának menedzsmentje. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 12-24. ISSN 0133-0179

András, Krisztina and Havran, Zsolt (2015) New business strategies of football clubs. APSTRACT - Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 9 (1-2). pp. 67-74. ISSN 1789-7874 DOI 10.19041/APSTRACT/2015/1-2/13

Bán, Dániel (2015) Non-signatories. Extending arbitration clauses to third parties and its influence on the determination of the law applicable. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Simay, Attila Endre and Gáti, Mirkó (2015) Nyilvánosság és magánélet a mobiltelefon és a közösségi média használat tükrében. In: Marketing hálózaton innen és túl. Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Bede-Fazekas, Ákos and Trásy, Krisztina and Csóka, Györgyi (2015) Nyárültetvények őszi lombszíneződésének vizsgálata három MODIS-színcsatorna alapján. Remote Sensing Technologies and GIS Online, 5 (1). pp. 417-425. ISSN 2062-8617

Bihari, Péter (2015) Odüsszeuszi utazás – az előretekintő iránymutatás tapasztalatai = An Odysseian journey - experience with forward guidance. Közgazdasági Szemle, 62 (7-8). pp. 749-766. ISSN 0023-4346

Bencsik, Andrea and Für, Klaudia (2015) Olcsó és okos – a frugal innováció és a tudásmenedzsment szimbiózisa (Cheap and clever – symbiosis of frugal innovation and knowledge management). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (12). pp. 41-51. ISSN 0133-0179

Csató, László (2015) On the additivity of preference aggregation methods. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Faludi, Julianna (2015) Open innovation in the performing arts. Examples from contemporary dance and theatre production. Corvinus journal of sociology and social policy, 6 (1). pp. 47-70. ISSN 2061-5558 DOI 10.14267/cjssp.2015.01.03

Tózsa, István (2015) Oroszországi Föderáció. In: Közigazgatási földrajz. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest.

Hideg, Éva (2015) Paradigms in futures field. Futures theories, 21 . Economic Geography and Futures Studies Department, Corvinus University of Budapest, Budapest. ISBN 978-963-503-593-9

Bakó, Barna and Fatay, Daniel (2015) Platform Competition with Intra-Group Externalities. Working Paper. Faculty of Economics, Corvinus University of Budapest. (Submitted)

Németh, András Olivér (2015) Politikai költségvetési ciklusok Kelet-Közép-Európában – elmélet és empíria. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 167-178. ISSN 1788-0696

Bede-Fazekas, Ákos and Trájer, Attila János (2015) Potential urban distribution of Phlebotomus mascittii Grassi and Phlebotomus neglectus Tonn. (Diptera: Psychodidae) in 2021–50 in Budapest, Hungary. Journal of Vector Borne Diseases, 52 (3). pp. 213-218. ISSN 0972-9062

Madácsi, Roland (2015) Project finance in Hungarian electricity sector. Effect of feed-in tariff system’s change onto power plant investments. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Dobos, Gábor and Enyedi, Zsolt and Hajdú, András and Ilonszki, Gabriella and Kovarek, Dániel and Kurtán, Sándor and Nábelek, Fruzsina and Papp, Zsófia and Székely, István Gergő and Tóth, Adrienn and Várnagy, Réka and Zorigt, Burtejin (2015) Pártok, jelöltek, képviselők. Szabad Kéz, Budapest. ISBN 978-963-12-4941-5

Bakó, Barna and Kálecz-Simon, András (2015) Quota bonuses as localized sales bonuses. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Csató, László (2015) Ranking in Swiss system chess team tournaments. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Kováts, Gergely (2015) Recent Developments in the Autonomy and Governance of Higher Education Institutions in Hungary: the Introduction of the Chancellor System. In: Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings. Corvinus University of Budapest Digital Press, Budapest, pp. 26-39. ISBN 978-963-503-602-8

Halustyik, Anna (2015) Regular and Irregular Banking Regulation Some thoughts on the issues in banking regulation. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Budapest.

Lehoczki, Bernadett (2015) Relations between China and Latin America: Inter-regionalism beyond the Triad. Society and Economy, 37 (3). p. 379. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.3.4

Enriquez de la O, José Francisco (2015) Resource-based view and dynamic capabilities - Achieving competitive advantage through internal resources and competences. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (11). p. 50. ISSN 0133-0179

Laki, Mihály (2015) Restructuring and re-regulation of the Hungarian tobacco market. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 39-71. ISSN 2061-5558 DOI 10.14267/cjssp.2015.02.03

Berlinger, Edina and Váradi, Kata (2015) Risk Appetite. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (1). pp. 49-62. ISSN 0031-496X

Rosta, Miklós (2015) Schizophrenic public administration reform in Hungary. Tension between anti-NPM systemic and pro-NPM organizational reforms. Society and Economy, 37 (2). pp. 183-206. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.2.3

Rácz, Attila (2015) Segregation in Minds. Belvedere Meridionale, Történelem -és Társadalomtudomány, 2015/2 (1). pp. 103-115. ISSN 1419-0222 DOI 10.14232/belv.2015.1.8

Bihari, Péter and Sztanó, Gábor (2015) Sikertörténet vagy sok hűhó semmiért? (Az előretekintő iránymutatás eredményessége az Egyesült Államokban). Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 23-39. ISSN 1788-0696

Scribano, Adrián and Sena, Angélica De and Cena, Rebeca B. (2015) Social policies and emotions in Latin America: A theoretical approach to their analysis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 3-19. ISSN 2061-5558 DOI 10.14267/cjssp.2015.02.01

Medvegyev, Péter (2015) Some fairytales about risk management. Economy and Finance, 2 (2). pp. 150-167. ISSN 2415-9379

Becsky-Nagy, Patrícia and Fazekas, Balázs (2015) Speciális kockázatok és kockázatkezelés a kockázatitőke-finanszírozásban (The special risks and risk management of venture capital). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (3). pp. 57-68. ISSN 0133-0179

Király, Gábor and Nagy, Beáta and Géring, Zsuzsanna and Radó, Márta and Lovas, Yvette and Pálóczi, Bence (2015) Spillover: the empirical utilisation of the concept. An empirical review of the social scientific corpus between 2004-2014. Corvinus journal of sociology and social policy, 6 (2). pp. 93-116. ISSN 2061-5558 DOI 10.14267/cjssp.2015.02.05

Gedeon, Péter (2015) Spontaneous order and social norms. Hayek’s theory of socio-cultural evolution. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Gedeon, Péter (2015) Spontaneous order and social norms. Hayek’s theory of socio-cultural evolution. Society and Economy, 37 (1). pp. 1-29. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.37.2015.1.1

Berlinger, Edina and Lovas, Anita and Juhász, Péter (2015) State subsidy and moral hazard in corporate financing. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Kovács, Attila (2015) Strukturális egyenletek modelljének alkalmazása a Közös Agrárpolitika 2013-as reformjának elemzésére. Statisztikai Szemle, 93 (8-9). pp. 801-822. ISSN 0039-0690

Bede-Fazekas, Ákos (2015) Stylization: a method for preserving the character of climate sensitive habitat. In: Proceedings of the international conference "Horticulture in quality and culture of life". Faculty of Horticulture in Lednice, Lednice, pp. 211-218. ISBN 978-80-7509-202-1

Bede-Fazekas, Ákos and Somodi, Imelda (2015) Stylization: a method for preserving the character of climate sensitive habitats. A case study of acidofrequent mixed forests. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63 (5). pp. 1453-1458. ISSN 1211-8516 DOI 10.11118/actaun201563051453

Nyakas, Judit and Bujtás, Emese, eds. (2015) Szaknyelvoktatás és multikulturalitás. Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont, Közgáz Campus, Budapest. ISBN 978-963-503-612-7

Bálint, Nóra Anna (2015) Szolgálatosodás Nyugat-Európában és Magyarországon. Hol tartunk és merre haladunk? – Egy nemzetközi felmérés nyomán (Servitization in Western Europe and Hungary – Based on an international survey). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (5). pp. 24-33. ISSN 0133-0179

Nagy, Sándor and Gulyás, László (2015) Számvevőszéki értékteremtés turbulens környezetben – a komplexitás kezelésének lehetőségei. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (7). pp. 2-14. ISSN 0133-0179

Bajusz, Anna (2015) Tagállami nettó pozíciók az EU költségvetésével szemben. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 139-155. ISSN 1788-0696

Kutasi, Gábor and Perger, Júlia (2015) Tax incentives applied against externalities: International examples of fat tax and carbon tax. Society and Economy, 37 (s1). pp. 117-135. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.S.8

Gervai, Pál and Trautmann, László (2015) Teaching economics in Hungary after the crisis. Society and Economy, 37 (3). pp. 357-378. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.3.3

Kemény, Ildikó and Simon, Judit (2015) Termékek és szolgáltatások vásárlása on-line. Vajon mások az elvárások? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (7). pp. 28-40. ISSN 0133-0179

Hlédik, Erika (2015) Terméktulajdonságokkal kapcsolatos preferenciák stabilitásának vizsgálata a mobiltelefon példáján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (2). pp. 25-34. ISSN 0133-0179

Deák, Dániel (2015) The European Patterns of "Homo Academicus“ and The Chances of Its Evolution In Current Hungarian Higher Education. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Budapest.

Gyulavári, Tamás and Kolos, Krisztina (2015) The Impact of Proactive Strategies on Market Performance in Economic Downturn: the Case of Hungary. In: Convergence and Divergence in the New Europe: Marketing Challenges and Issues, September 16-18 2015, Vienna, Austria.

Mezősi, András and Pató, Zsuzsanna and Szabó, László (2015) The assessment of the 10% interconnection target: security of supply, market integration and CO2 impacts. Working Paper. DIW Berlin.

Kállay, László (2015) The corruption risks of EU funds in Hungary. Project Report. Transparency International Hungary Foundation, Budapest.

Bakó, Barna and Dezső, Linda and Neszveda, Gábor (2015) The effect of focusing on loan decisions. Working Paper. Department of Microeconomics, Corvinus University of Budapest. (Submitted)

Baji, Petra and Péntek, Márta and Boncz, Imre and Brodszky, Valentin and Loblova, Olga and Brodszky, Nóra and Gulácsi, László (2015) The impact of the recession on health care expenditure — How does the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia compare to other OECD countries? Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Baji, Petra and Péntek, Márta and Boncz, Imre and Brodszky, Valentin and Loblova, Olga and Brodszky, Nóra and Gulácsi, László (2015) The impact of the recession on health care expenditure — How does the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia compare to other OECD countries? Society and Economy, 37 (1). pp. 73-88. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/SocEc.37.2015.1.4

Magasházi, Anikó (2015) The integration by trade and FDI of emerging economies: The Asian example. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Magasházi, Anikó (2015) The integraton by trade and FDI of emerging economies: The ASEAN example. Society and Economy, 37 (2). pp. 207-223. ISSN 1588-9726 DOI 10.1556/204.2015.37.2.4

Bene, Márton (2015) The political construction of old age as reflected in online discussions. Corvinus journal of sociology and social policy, 6 (1). pp. 25-45. ISSN 2061-5558 DOI 10.14267/cjssp.2015.01.02

Lovas, Anita (2015) The risk of adverse selection and its management in the process of venture capital investment (The experience of Hungarian investors). Economy and Finance, 2 (2). pp. 186-202. ISSN 2415-9379

Baji, Petra and Gulácsi, László and Lovász, Barbara D. and Golovics, Petra A. and Brodszky, Valentin and Péntek, Márta and Rencz, Fanni and Lakatos, Péter L. (2015) Trading between perceived risks and benefits related to biosimilar biological treatment in Crohn’s disease; discrete choice experiment among gastroenterologists. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Berényi, László (2015) Társadalmi felelősségvállalás a személyes vélemények oldaláról = Social responsibility from the viewpoint of personal opinions. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (6). pp. 34-44. ISSN 0133-0179

Bod, Péter Ákos (2015) Többet, mást, hamarabb – amit a válság utáni gazdaságpolitikai döntéshozatal igényel a statisztikától. Statisztikai Szemle, 93 (7). pp. 713-724. ISSN 0039-0690

Forgács, Attila and Jekli, Tünde (2015) Vakok és gyengénlátók munkerő-piaci esélyei, különös tekintettel a személyiséglélektani tényezőkre. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (4). pp. 55-64. ISSN 0133-0179

Csillag, Sára (2015) Veszélyes vizeken? Az etikus viselkedés elméletének és gyakorlatának összekapcsolása kooperatív kutatás keretei között. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (1). pp. 20-32. ISSN 0133-0179

Horváth, Dóra and Csordás, Tamás and Mitev, Ariel Zoltán and Móricz , Éva and Szpisák, Tamás and Végh, Zoltán (2015) Video-produkciós projektek a marketingoktatásban. In: Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. országos konferenciája, 2015. augusztus 27-28, Budapest.

Szalkai, Zsuzsanna and Magyar, Mária and Mandják, Tibor and Neumann Bódi, Edit (2015) Videoton – a vadásztölténytől a színes televízión át az autó hátsó lámpájáig. Esettanulmány. Corvinus Marketing Studies, 2015 (2). pp. 1-24. ISSN 2062-2376

Fülöp, Árpád and Virág, Péter (2015) Vállalati döntés egy új információbiztonsági eszköz, a kvantumkulcscsere bevezetéséről (Corporate decision about the installation of a new information security device the quantum key distribution). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (3). pp. 26-37. ISSN 0133-0179

Dőry, Tibor and Gajzágó, Éva (2015) Vállalkozások és innovációs közreműködő szervezetek együttműködései Közép-Dunántúlon. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (2). pp. 47-56. ISSN 0133-0179

Imreh-Tóth, Mónika (2015) Vállalkozásoktatási jó gyakorlatok adaptációs lehetőségei a hazai felsőoktatásban – a Szegedi Tudományegyetem példája. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (2). pp. 57-67. ISSN 0133-0179

Radó, Márta and Nagy, Beáta and Király, Gábor (2015) Work-to-family spillover: Gender differences in Hungary. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 39-64. ISSN 1787-940X DOI 10.21543/DEE.2015.2

Pintér, Miklós (2015) Young's axiomatization of the Shapley value - a new proof. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Ternai, Katalin and Borbásné Szabó, Ildikó (2015) eBEST platform a KKV-klaszterek operatív és együttműködési folyamatainak támogatására (eBEST platform for supporting operational and cooperative processes of SME's clusters). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 57-66. ISSN 0133-0179

Banyár, József (2015) Általános költségmutató(k) pénzügyi termékekre. Szigma, 46 (3-4). pp. 187-2017. ISSN 0039-2128

Bod, Péter Ákos (2015) Átmeneti ütemvesztés vagy a "közepes jövedelem csapdája" – kommentár a magyar gazdaságfejlesztési teendőkhöz. Gazdaság és Pénzügy, 2 (1). pp. 2-17. ISSN 2415-8909

Csaba, László (2015) Áttörés a világ közgazdaságtanában – vagy mégsem? Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 89-104. ISSN 1788-0696

Patkós, Veronika (2015) Önigazolás és vágyvezérelt gondolkodás. Kognitív torzítások a választói döntésekben a 2014-es választások során. Politikatudományi Szemle, 24 (3). pp. 75-95. ISSN 1216-1438

Kenesei, Zsófia and Janecskó, Eszter (2015) Önkiszolgáló technológiák elfogadásának vizsgálata a szerepelmélet segítségével. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (1). pp. 2-19. ISSN 0133-0179

Malota, Erzsébet and Gyulavári, Tamás (2015) Őszinte pesszimisták? – A magyar kultúraszemélyiség a külföldiek percepciója szerint. In: Marketing hálózaton innen és túl: Az egyesület a marketing oktatásért és kutatásért XXI. Országos konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Antal, Zsuzsanna and Baksa, Máté (2015) „Szervezés és üzemgazdálkodás” – Egy gyakorlati folyóirat az 1920-as évek vezetői számára. In: A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 137-151. ISBN 978-963-503-599-1 (In Press)

This list was generated on Tue Oct 17 01:45:29 2017 CEST.