Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 344.

Gáti, Mirkó, Csordás, Tamás and Markos-Kujbus, Éva (2015) "Lájk első látásra?" – Mi inspirálja a márkák kedvelését az online térben, kis vendéglátóhelyek esetében? ("Like at first sight?" – What inspires liking brands in online social media in the case of small catering establishments?). In: Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Markos-Kujbus, Éva, Kiss, Tünde, Gáti, Mirkó and Csordás, Tamás (2015) "Lájkolom őket, de ennék is náluk?" – Aktivitásra buzdító kis- és középvállalati közösségimédia-tevékenységek fogyasztói fogadtatása magyarországi vendéglátóhelyek példáján keresztül ("I like them, but would I eat at their place?" – Encouraging social media activities of small and medium-sized enterprises and their consumerreactions – the case of Hungarian catering establishments). In: Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Czigány, Gábor and Kondor, Gábor, eds. (2015) 6th Annual Financial Market Liquidity Conference. Conference Proceedings. Foundation of the Department of Finance, Budapest. . ISBN 978-963-12-4291-1

Boda, Zsolt and Patkós, Veronika (2015) A "politikai kormányzás" a média és a közpolitikai napirendek tükrében, 2010 és 2014 között. Politikatudományi Szemle, 24 (4). pp. 68-93.

Antal, Zsuzsanna and Baksa, Máté (2015) A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-599-1

Győriné Szabó, Gabriella (2015) A 2014–2020-as kohéziós források felhasználásának hazai vállalásai az uniós kötelezettségek szorításában. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 131-144.

Fliszár, Vilmos (2015) A BUBOR-piac kiszáradásának jelei, avagy mi olvasható ki a 2006 és 2012 közötti BUBOR-jegyzésekből. Statisztikai Szemle, 93 (3). pp. 243-259.

Rácz, Zoltán and Tasnádi, Attila (2015) A Bertrand-Edgeworth oligopoly with a public firm. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Gyulavári, Tamás, Agárdi, Irma and Bacsek , Péter (2015) A CRM hazai gyakorlatának feltáró elemzése. In: Marketing hálózaton innen és túl: Az egyesület a marketing oktatásért és kutatásért XXI. Országos konferenciája, 2015.augusztus 27-28., Budapest.

Noszkay, Erzsébet (2015) A Csepeli Vezetési és Szervezési Iskola története. In: A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 152-175. . ISBN 978-963-503-599-1 (In Press)

Tózsa, István (2015) A New Approach Model in Post Graduate Training of Local Government Officers. Journal of Public Management Research, 1 (1). pp. 30-45. DOI http://dx.doi.org/10.5296/jpmr.v1i1.7592

Bodzási, Balázs (2015) A Ptk. hatálybalépése után felmerült gazdasági igények hatása. Fontes Iuris: Az Igazságügyi Minisztérium Szakmai Folyóirata, 1 (3-4). pp. 57-65.

Kozma, Miklós and Kazainé Ónodi, Annamária (2015) A Public Sector Scorecard alkalmazása a hivatásos sportban – magyar esettanulmány. In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 509-519. . ISBN 978-615-5460-38-5

Bérczes, Roland (2015) A TQM-bevezetés mint szervezetfejlesztés – eredmények és problémák. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (8). pp. 34-43. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.08.04

Kutasi, Gábor (2015) A Transzatlanti kereskedelmi és beruházási társulás és a növekedés. Gyakorlati és módszertani kérdések. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 57-71.

Illés, Mária (2015) A beruházási projektek aggregált tőkeigénye = The Aggregate Capital Needs of Investment Projects. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (6). pp. 22-33. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.06.03

Wieszt, Attila (2015) A család hatása az egyén értékkészletére – családterápiás alapú kutatás családi vállalkozásokban. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 153-174.

Zolcsák, Dóra (2015) A demokrácia és a gazdasági fejlődés kapcsolatának vizsgálata Mancur Olson gondolatai nyomán. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 175-187.

Bodzási, Balázs (2015) A devizahitelezés korszaka Magyarországon. Fontes Iuris: Az Igazságügyi Minisztérium Szakmai Folyóirata, 1 (1). pp. 7-17.

Fail, József (2015) A dohánytripsz ismeretlen arca. Agrofórum, 26 (5). pp. 136-138.

Bánfi, Tamás (2015) A fair tax (system) or an ethical taxpayer? Society and Economy, 37 (s1). pp. 107-116. DOI 10.1556/204.2015.37.S.7

Katona, Norbert and Tessényi, Judit (2015) A felelős vállalati magatartás önértékelési rendszerének kiterjesztése a Szerencsejáték Zrt. gyakorlata alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (5). pp. 2-12. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.05.01

Nemeslaki, András and Sasvári, Péter László (2015) A felhő alapú számítástechnika használata a köz- és üzleti szférában. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás (4). pp. 76-84.

Bokor, Tamás (2015) A fenntartható fejlődésre nevelés lehetőségei. -. (Unpublished)

Szőcs, Attila and Berács, József (2015) A fogyasztói márkaérték, mint másodrendű látens változó okozati becslése. Szigma, 44 (1-2). pp. 99-125.

Kulcsár, Noémi (2015) A fogyasztói érték és az élmény kontextusa a turisztikai szakirodalomban (The context of consumer value an experience in tourism literature). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (3). pp. 18-25. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.03.02

Fekete, István, Blaskovics, Bálint and Szontágh, Péter (2015) A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Boda & Partners Kft, Budapest. . ISBN 978-963-89257-6-3

Tózsa, István (2015) A földrajz helye a közgazdászok világában. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 133-151.

Papanek, Gábor and Veress, Gábor (2015) A gazdasági tanulmányok, szakcikkek színvonalának megítélése. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 73-85.

Nagy, Beáta and Fodor, Éva (2015) A gazdasági válság hatásai a férfiak és a nők munkaerő-piaci helyzetére Kelet-Közép-Európában. Szociológiai Szemle, 25 (3). pp. 2-22.

Neulinger, Ágnes and Radó, Márta (2015) A gyermeknevelés hatása a háztartások kiadási szerkezetére. Statisztikai Szemle, 93 (7). pp. 662-688.

Forgács, Imre (2015) A görög válság néhány riasztó tanulsága. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 41-56.

Banyár, József and Nagy, Koppány (2015) A haláleseti kedvezményezettek védelmének magyarországi helyzetéről. Biztosítás és Kockázat, 2 (1). pp. 76-85.

Nováky, Erzsébet and Orosz, Miklós (2015) A hazai társadalmi-gazdasági mutatók vizsgálata a káoszelmélet eszközével. Statisztikai Szemle, 93 (1). pp. 25-52.

András, Krisztina and Gergely, István (2015) A hivatásos vízilabda üzleti versenyképessége a médiaképesség tükrében – szabálymódosítások a vízilabdában. In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 494-499. . ISBN 978-615-5460-38-5

Farkas, Beáta (2015) A kapitalizmus változatai Közép- és Kelet-Európában. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 105-112.

Bernek, Ágnes (2015) A kelet-közép-európai régió a XXI. századi geopolitika nagy sakktábláján. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 77-90.

Bodzási, Balázs (2015) A keretbiztosítéki jelzálogjog sajátosságai, különös tekintettel az átruházásra. In: A harminchatodik Jogász Vándorgyűlés előadásaiból: Eger, 2015. május 14-16. Magyar Jogász Egylet, Budapest, pp. 77-159. .

Gáti, Mirkó and Simay, Attila Endre (2015) A kis cégek marketingje körüli tudományos hiátus okainak feltárása – avagy egy holisztikus kis- és középvállalati marketing modell. In: Marketing hálózaton innen és túl. Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Mihalkovné Szakács, Katalin (2015) A kompetens vállalkozásoktató pedagógus - A vállalkozásoktatás eredményessége és hatékonysága a felsőoktatásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (8). pp. 57-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.08.06

Oláh, Judit and Vad, Veronika (2015) A konszignációs készletek jellemzői az ellátási láncban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (8). pp. 67-74. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.08.07

Piskóti, Marianna (2015) A környezeti identitás szerepe a környezettudatos magatartásban – a mérési lehetőségek értékelése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (5). pp. 13-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.05.02

Lentner, Csaba, Szegedi, Krisztina and Tatay, Tibor (2015) A központi bankok társadalmi felelőssége (Social responsibility of central banks). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 35-47. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.09.04

Takács, Erika (2015) A közszolgálati szervezetek értékelési módszereinek osztályozása (Classification of evaluation methods of public sector organizations). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (3). pp. 45-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.03.05

Losonci, Dávid and Borsos, Judit (2015) A lean menedzsment és a vállalati versenyképesség kapcsolata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (7). pp. 52-62. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.07.05

Kovács, Zoltán and Rendesi, István (2015) A lean projektek hatásai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (2). pp. 15-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.02.02

Meggyes, Balázs and Váradi, Kata (2015) A likviditás és a volatilitás napon belüli kapcsolata. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 91-111.

Kovács, Olivér (2015) A magyar différance. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 145-165.

Zsótér, Boglárka, Béres, Dániel and Németh, Erzsébet (2015) A magyar fiatalok jellemzése pénzügyi attitűdjeik és magatartásuk mentén – Vizsgálat a felsőoktatásban tanulók pénzügyi attitűdjeiről és magatartásáról = Characterization of the Hungarian youth with their financial attitudes and behaviours – A survey about the financial behaviour and attitudes of students. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (6). pp. 70-80. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.06.07

Hofmeister Tóth, Ágnes, Kopfer-Rácz, Kinga and Sas, Dóra (2015) A magyar kis- és közepes vállalkozások vezetőinek vállalkozói hajlandósága. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (7). pp. 41-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.07.04

Antal, Zsuzsanna and Baksa, Máté (2015) A magyar közgazdasági és kereskedelmi oktatás kezdetei. In: A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 127-136. . ISBN 978-963-503-599-1

Sasvári, Péter László and Törley, Gábor (2015) A magyar közigazgatást kutatók tudományok láthatósága. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás (4). pp. 112-132.

Bajkó, Attila and Maknics, Anita and Tóth, Krisztián and Vékás, Péter (2015) A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Felméry, Zoltán and Papp, József (2015) A magyarországi közművállalatok tehernövekedését eredményező állami intézkedések hatása. Három magyarországi víziközmű-vállalkozás GDP-megoszlásának tanulságai. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (1). pp. 65-74. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.01.06

Jakopánecz, Eszter (2015) A marketing elszámoltathatóságának problémája. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (5). pp. 45-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.05.05

Jenei, István, Losonci, Dávid, Heidrich, Balázs and Kása, Richárd (2015) A modern termelési koncepciók és a szervezeti kultúra kapcsolata - Irodalomfeldolgozás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (1). pp. 47-58. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.01.04

Ábel, István (2015) A monetáris politika globális tendenciái és a stabilitási kockázatok. Közgazdasági Szemle, 62 (3). pp. 284-304.

Papp, Bence (2015) A munkaerő-piaci bizonytalanság hatása a közszféra és a versenyszféra közötti bérkülönbségekre. Közgazdasági Szemle, 62 (5). pp. 473-501.

Kristóf, Péter (2015) A működési stratégia és a technológiai innováció kapcsolata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (4). pp. 65-73. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.04.07

Forgó, Ferenc (2015) A note on the axiomatization of the Nash equilibrium correspondence. Mathematica Pannonica, 25 (1). pp. 147-155.

Szabó, Dániel Róbert and Pintér, Tibor (2015) A policentrikus térstruktúra mint a kiegyensúlyozott társadalmi-gazdasági szerkezet alapja. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (4). pp. 2-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.04.01

Deák, Dániel (2015) A pozitív jog csődje, etikai és jogi szempontok, adóelkerülés. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Kolos, Krisztina and Gyulavári, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1358-786X (2015) A proaktív marketing hatása a piaci teljesítményre válság idejében: hazai tanulságok. In: Marketing hálózaton innen és túl: Az egyesület a marketing oktatásért és kutatásért XXI. Országos konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Madácsi, Roland (2015) A projektfinanszírozás alakulása a hazai energetikai szektorban. A KÁT-rendszer hatása a hazai kiserőmű-beruházásokra. Gazdaság és Pénzügy, 2 (3). pp. 206-222.

Blaskovics, Bálint (2015) A projektvezető vezetési stílusának hatása a projektsikerre – egy hazai vállalat példája alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (8). pp. 14-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.08.02

Bajomi-Lázár, Péter and Horváth, Dorottya (2015) A propaganda mint rítus a mai Magyarországon. Replika (95). pp. 79-96.

Banyár, József and Vékás, Péter (2015) A pénzügyi termékek ára. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Submitted)

Tessényi, Judit (2015) A szerencsejátékok társadalmi és gazdasági hatásai, valamint a játékszenvedély prevenciójára alkalmazott nemzetközi gyakorlatok. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (1). pp. 59-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.01.05

Nemessányi, Zoltán (2015) A szervezett utazásokról szóló irányelv az Európai Bíróság gyakorlatában. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Bod, Péter Ákos (2015) A temporary loss of pace or the "middle income trap" - a commentary on the tasks for Hungary's economic development. Economy and Finance, 2 (1). pp. 2-17.

Demeter, Krisztina ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5967-8540 (2015) A termelésmenedzsment fejlődése és teljesítményhatásai nemzetközi kontextusban. Habilitation lecture, Magyar Tudományos Akadémia.

Berde, Éva and Németh, Petra (2015) A termékenységi arányszám kiszámításának különböző módszerei. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 121-137.

Selei, Adrienn and Takácsné Tóth, Borbála (2015) A top-down approach to identify the most important natural gas cross-border infrastructure projects. Working Paper. DIW Berlin.

Fejes, József (2015) A tudásmenedzsment fejlődési szakaszainak tettenérése a magyar üzleti tanácsadás piacán. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (8). pp. 24-33. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.08.03

Józsa, László and Brányi, Árpád (2015) A társadalmi tőke egyes elemeinek hatása együttműködő dunántúli borászati vállalatok árpolitikájára. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 25-34. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.09.03

Kornai, János and Tardos, Károly (2015) A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt. Kornai Jánossal Tardos Károly beszélget. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 7-50.

Lippert, Róbert, Gaál, Zoltán and Kovács, Tamás (2015) A vezetői szerepek és a szervezeti kultúra hatása a klasztersiker érettségi modelljére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (8). pp. 2-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.08.01

Buzás-Németh, Anita and Tóth, Szabolcs (2015) A visegrádi országok gazdasági integrációja a válság óta. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 109-130.

Lukács, Rita (2015) A vállalati reputáció és a vállalatok társadalmi felelősségvállalása érintetti szempontból – ​kvalitatív kutatás egy bevásárlóközösségben. Marketing & Menedzsment, 49 (4). pp. 3-17.

Lukács, Rita (2015) A vállalati társadalmi felelősségvállalás kommunikációjának elvei és eszközrendszere a marketingben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (9-10). p. 2. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.09.01

Kelemen, Zita, Nagy, Péter and Kemény, Ildikó (2015) A vásárlási élmények fenomenológiai vizsgálata felnőttek és serdülők körében – a Glamour napok esete. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 48-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.09.05

Vörösmarty, Gyöngyi (2015) A zöldbeszerzés motivációs háttere (The motivational background of green purchasing). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (12). pp. 13-21. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.12.02

Vincze, János (2015) Adat és információ – A statisztikai rendszerek feladatairól. Statisztikai Szemle, 93 (10). pp. 943-958.

Törley, Gábor (2015) Adatvédelem, adatbiztonság, biztonságtudatosság tanítása Angliában és Magyarországon. In: INFODIDACT 2015. Webdidaktika Alapítvány, Budapest. . ISBN 978-963-12-3892-1

Berde, Éva and Németh, Petra (2015) Adjusted Czech, Hungarian and Slovak Fertility Rates Compared with the Traditional Total Fertility Rate. Hungarian Statistical Review, 93 (19k). pp. 87-107.

Rapolienė, Gražina (2015) Aging identity: Do theories match experiences? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 3-24. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.01.01

Bede-Fazekas, Ákos, Horváth, Levente, Trájer, Attila János and Gregorics, Tibor (2015) An ArcGIS Tool for Modeling the Climate Envelope with Feed-Forward ANN. Applied Artifical Intelligence, 29 (3). pp. 233-242. DOI 10.1080/08839514.2015.1004612

Vékás, Péter (2015) An asymptotic test for the Conditional Value-at-Risk. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Csoma, Róbert (2015) Appreciation of the Role of Sovereign Wealth Funds in the Global Economy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (2). pp. 270-287.

Bannikova, Marina and Tasnádi, Attila (2015) Are parliaments with more parties cheaper to bribe? Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Unpublished)

Gudmundsson, Jens and Habis, Helga (2015) Assignment Games with Externalities. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Boda, György, Bocz, Péter, Blaskovics, Bálint, Csicsmann, József, Fekete, István, Kiss, Ambrus, Kovács, Erzsébet, Kulcsár, Eszter, Kulcsár, Gábor, Losonci, Dávid, Lovrics, László, Matyusz, Zsolt, Racskó, Péter, Rácz, Viktória, Stocker, Miklós, Szele, András, Szlávik, Péter, Szontágh, Péter and Vasvári, Gergő (2015) Az E-Traffic közúti forgalom előrejelző modell. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. 2. ISBN 978-963-503-615-8

Simai, Mihály (2015) Az ENSZ hetven éve és a jövő. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 5-22.

Méhesné Berek, Szilvia (2015) Az SAP-rendszer fejlesztése egy műanyag-feldolgozó vállalatnál (Development of SAP system in a plastic manufacturing company). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (3). pp. 69-78. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.03.07

Z. Karvalics, László (2015) Az abduktív menedzsmenttől a tudáskormányzásig = From abductive management to knowledge governance. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (6). pp. 12-21. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.06.02

Kazainé Ónodi, Annamária (2015) Az egyetemi hallgatók véleménye a kommunikációs készség fejlesztésének fontosságáról = Importance of communication skills according to bachelor and master students. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Hegedűs, Anita and Polónyi, István (2015) Az egyetemvezetés hazai útvesztői. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 67-86.

Vékás, Péter (2015) Az egyéni munkaerő-piaci aktivitás becslése a MIDAS_HU mikroszimulációs nyugdíjmodellben. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Submitted)

Mák, Fruzsina (2015) Az időjárás véletlen hatásának szerepe a szezonális kiigazítás során, a hazai földgázfogyasztás példáján. Statisztikai Szemle, 93 (5). pp. 417-441.

Szűcs, Anita (2015) Az igazságosság nemzetközi politikaelméleti fogalmának megjelenése az európai gazdasági kormányzásról szóló vitában. Polgári Szemle: Gazdasági és társadalmi folyóirat, 11 (4-6). pp. 60-67.

Nagy, Beáta (2015) Az infokommunikációs technológiák használata és a női vezetők munka-magánélet egyensúlya. TNTeF - Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, 5 (1). pp. 1-18.

Semeginé Tariszka, Éva (2015) Az informális kommunikáció hatása a szervezet működésére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (2). pp. 68-76. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.02.07

Angyal, Ádám (2015) Az innováció társadalmi felelőssége. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (7). pp. 15-27. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.07.02

Bodor, Mónika (2015) Az oktatási és a kutatási tevékenységek arányának vizsgálata az állami felsőoktatási intézményekben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (8). pp. 44-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.08.05

Nagy, Ákos András, Kemény, Ildikó, Simon, Judit and Kiss, Viktor (2015) Az online szájreklám alapjául szolgáló magatartás és az elégedettség kapcsolata. Marketing & Menedzsment, 49 (4). pp. 18-35.

Kovács, Nikoletta (2015) Az optimális ár meghatározásának módszere az értékteremtés szolgálatában (The method of determining the optimal price for the service of value creation). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (12). pp. 34-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.12.04

Benedek, Gábor, Keresztúri, Judit Lilla and Lublóy, Ágnes (2015) Az orvosok közötti kapcsolatok szerepe az új gyógyszerek elfogadásában. Közgazdasági Szemle, 62 (7-8). pp. 786-810.

Selei, Adrienn and Takácsné Tóth, Borbála (2015) Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet-Közép-Európa és Magyarország gázellátás-biztonságára. In: Verseny és Szabályozás 2014. Verseny és Szabályozás . MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, pp. 235-268. .

Bajusz, Anna (2015) Az uniós források jelentősége a visegrádi tagállamokban. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 91-107.

Kállay, László (2015) Az uniós források korrupciós kockázata Magyarországon. Project Report. Transparency International Magyarország Alapítvány, Budapest.

Lovas, Anita and Mile, Boglárka Rita (2015) Az állami beavatkozás hatása a kockázati tőkebefektetésekre kettős erkölcsi kockázat mellett. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 87-101.

Bod, Péter Ákos (2015) Az állami szerepvállalás új trendjei a pénzügyi válság következményeként. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 75-89.

Berlinger, Edina, Juhász, Péter and Lovas, Anita (2015) Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett. Közgazdasági Szemle, 62 (2). pp. 139-171.

Kornai, János (2015) Az összehasonlító gazdaságtan és a tranzitológia jövője. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 145-154.

Csóka, Péter and Kiss, Tamás (2015) Az összekapcsoltság hatása a rendszerkockázatra homogén bankrendszerben. Szigma, 46 (1-2). pp. 1-16.

Walter, György and Kenesei, Balázs (2015) Banki innovatív termékek a centralizált vállalati pénzgazdálkodáshoz. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (3). pp. 319-332.

Kutasi, Gábor (2015) Banking Contagion under Different Exchange Rate Regimes in CEE. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Kutasi, Gábor (2015) Banking Contagion under Different Exchange Rate Regimes in CEE. Society and Economy, 37 (1). pp. 109-127.

Szántó, Richárd and Gáspár, Judit (2015) Beszámoló a spudm 25 konferenciáról. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (12). pp. 52-53. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.12.06

Csató, László (2015) Between plurality and proportionality: an analysis of vote transfer systems. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Dessewffy, Tibor and Láng, László (2015) Big Data és a társadalomtudományok véletlen találkozása a műtőasztalon. Replika, 92-93 (3-4). pp. 157-170.

Keszey, Tamara (2015) Bizalom és vállalati teljesítmény. A bizalom szerepe az aszimmetrikus információk minőségének vállalati észlelésében és azok vezetői döntéshozatalban való felhasználásában = Trust and corporate performance. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (6). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.06.01

Dobos, Imre and Gelei, Andrea (2015) Biztonsági készletek megállapítása előrejelzés alapján - Esettanulmány. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (4). pp. 14-22. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.04.02

Szüle, Borbála (2015) Biztosítók és bankok kockázati különbségei. Biztosítás és Kockázat, 2 (2). pp. 14-25.

Botos, Katalin (2015) Burdensome Legacy – Political and Economic Changes Through the Glasses of a Financial Policy Maker. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (4). pp. 482-491.

Lakatos, Mária and Karai, Éva (2015) Buy or Sell? Hungarian Carbon Credit Trade: Years of Learning. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (3). pp. 326-341.

Pavlik, Lívia (2015) Calculating Prime Costs Under the New Framework of Public Finances Accounting – The Special Features of Higher Education. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (1). pp. 63-77.

Felsmann, Balázs (2015) Can the Paks-2 Nuclear Power Plant operate without State aid? A business economic analysis. Working Paper. Energiaklub Climate Policy Institute.

Berács, József and Iwinska, Julia and Kováts, Gergely and Matei, Liviu, eds. (2015) Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings. Corvinus University of Budapest, Budapest. . ISBN 978-963-503-602-8

Letenyei, László (2015) Cercetare Locală Ghid Metodologic. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár. . ISBN 978-973-595-825-1 DOI 10.14267/978-973-595-825-1

Takács, Vera, Máté, Ákos and Nagy, Sándor Gyula (2015) Changes in tax structures in European Union Member States. Society and Economy, 37 (s1). pp. 137-155. DOI 10.1556/204.2015.37.S.9

Bede-Fazekas, Ákos, Trásy, Krisztina and Csóka, Györgyi (2015) Changing visual value of deciduous species in the climate change. In: Proceedings of the international conference "Horticulture in quality and culture of life". Faculty of Horticulture in Lednice, Lednice, pp. 381-390. . ISBN 978-80-7509-202-1

Nováky, Erzsébet and Orosz, Miklós (2015) Chaos Theory and Socio-Economic Renewal in Hungary. Journal of Futures Studies, 19 (4). pp. 31-50.

Pierog, Anita and Szabados, György Norbert (2015) Civil szervezetek vezetési szempontból. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (2). pp. 35-46. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.02.04

Karunanithi, Gopalakrishnan (2015) Class crystallization: Within reach of industrial workers in India? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 21-37. DOI 10.14267/cjssp.2015.02.02

Lentner, Csaba, Szegedi, Krisztina and Tatay, Tibor (2015) Corporate Social Responsibility in the Banking Sector. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (1). pp. 95-103.

Kovács, Ágnes (2015) Cost of illness in benign prostatic hyperplasia: A review. Society and Economy, 37 (4). pp. 531-542. DOI 10.1556/204.2015.37.4.7

Tóth, József (2015) Credit level influencing factors at Hungarian farms. In: EU-FADN: 50 years informing the CAP and much more, 2015.06.11., Brussels, Belgium.

Pogány, Ágnes (2015) Crisis Management Strategies after World War I The Case of the Budapest Flour Mills. Hungarian Historical Review, 4 (4). pp. 868-899.

Becsky, Róbert (2015) Csaba László : Európai – esetleg amerikai – közgazdaságtan? (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (2). pp. 77-78. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.02.08

Neulinger, Ágnes and Radó, Márta (2015) Családi életciklusok szerint eltérő fogyasztási minták elemzése. Közgazdasági Szemle, 62 (4). pp. 415-437.

Berde, Éva and Németh, Petra (2015) Csehország, Magyarország és Szlovákia termékenységi idősorainak összehasonlítása. Statisztikai Szemle, 93 (2). pp. 113-141.

Csató, László (2015) Distance-based accessibility indices. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Brányi, Tamás, Józsa, László and Seres-Huszárik, Erika (2015) Domináns vállalat versenyképességének hatása az ellátási láncban (Effects of competitiveness of the dominant company in the supply chain). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (3). pp. 38-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.03.04

Korstanje, Maximiliano E. (2015) Dracula and the rights of hospitality: The axis of evil. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 113-127. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.01.06

Bohl, Patrick (2015) Dynamic capabilities and strategic paradox: a case study. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (11). pp. 25-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.11.03

Botos, Katalin (2015) Effects of Income Inequalities: Society and Economy – Anomalies of the “Flagship”. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (3). pp. 384-395.

Felméry, Zoltán (2015) Egy posztszocialista kvázijóléti állam adórendszerének sajátosságai, a koraszülöttség hatása az adóterhelésre. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 157-174.

Tardos, Róbert (2015) Elismerés, presztízs, kizárás, társadalmi tőke. Replika, 92-93 (3-4). pp. 59-76.

Bakucs, Lajos Zoltán and Fertő, Imre (2015) Empirical tests of sale theories. Hungarian milk prices. Agricultural Economics, 61 (11). pp. 511-521. DOI 10.17221/168/2014-AGRICECON

Hubert, Jozsef (2015) Enhancing Promotional Strategies through the Use of Web 2.0. Corvinus Marketing Studies, 2015 (1). pp. 1-15.

Morvai, Róbert and Szegedi, Zoltán (2015) Erőviszonyok az élelmiszeripar ellátási láncaiban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (2). pp. 2-14. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.02.01

Sohn, Wook and Laki, Balázs (2015) Establishing a Rating Institution for Evaluating the Competitiveness and Risks of Enterprises. In: 2014/15 Knowledge Sharing Program with Hungary: Strategy for Crisis Management and Economic Development Policy for the Future Central European Knowledge-based Hub II. KDI School of Public Policy and Management; The World Bank, Seoul, pp. 26-82. . ISBN 978-89-8063-949-6

Medvegyev, Péter (2015) Esti mesék a kockázatról. Gazdaság és Pénzügy, 2 (2). pp. 150-167.

Vörösmarty, Gyöngyi and Matyusz, Zsolt (2015) Ethical issues in the companies' buying practice. Közgazdász Fórum / Forum on Economics and Business, 18 (123). pp. 35-56.

Nagy, Sándor Gyula and Szabó, Barnabás (2015) Európa következő állama a független Katalónia? Külügyi Szemle, 14 (4). pp. 76-93.

Győriné Szabó, Gabriella (2015) Evaluation Synthesis of Efficiency Measurements of Cohesion Funds at the Level of Member States. Köz-gazdaság, 11 (5). pp. 6-22.

Dömötör, Barbara (2015) Fedezés likviditási kockázat mellett. Gazdaság és Pénzügy, 2 (1). pp. 47-62.

Bodzási, Balázs (2015) Feltételes vagy jövőbeli követelések zálogjoggal való biztosítása. Magyar Jog, 62 (10). pp. 549-556.

Váradi, Kata, ed. (2015) FinLab komplex vállalati esettanulmányok. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-639-4

Gál, Zoltán (2015) Financial Globalisation and the Spatial Limitations of the Financial-monetary Integration in the Euro Area. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (1). pp. 104-124.

Lublóy, Ágnes and Keresztúri, Judit Lilla and Benedek, Gábor (2015) Formal professional relationships between general practitioners and specialists: possible associations with patient health and pharmacy costs. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Becsky-Nagy, Patrícia and Novák, Zsuzsanna (2015) Formalization of the informal venture capital market - Business angel networks and syndicates. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (11). pp. 39-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.11.04

Nováky, Erzsébet and Monda, Eszter (2015) Futures Studies in Finland. Society and Economy, 37 (1). pp. 31-48. DOI https://doi.org/10.1556/SocEc.37.2015.1.2

Hack-Handa, József and Pintér, Róbert (2015) Generációs különbségek a magyar médiafogyasztásban. Információs társadalom, 15 (2). pp. 7-17.

Varga, Mihály, Ritter, Tibor and Trautmann, László (2015) Globális trendek és hazai kilátások. Interjú Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 5-12.

Dezséri, Kálmán (2015) Gondolatok a nyelv gazdaságtanáról (Aktuális európai vonatkozások és az információs technológia forradalmának várható hatásai). Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 103-119.

Andreides, Katalin (2015) Google’s Antitrust Cases Competition Analysis in New Economy Markets. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Palánkai, Tibor (2015) Grexit. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 59-73.

Ábel, István, Kovalszky, Zsolt and Módos, Dániel (2015) Hajlító csapások – Az állami segítség ára az Amerikai Egyesült Államok bankrendszerében. Hitelintézeti Szemle, 14 (ksz). pp. 14-32.

Mitev, Ariel Zoltán, Irimiás, Anna and Michalkó, Gábor (2015) Halászkirályok hanghullámai - Az idősek vallási eseményekhez kapcsolódó élményeinek megértése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (4). pp. 23-34. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.04.03

Nyitrai, Tamás (2015) Hazai vállalkozások csődjének előrejelzése a csődeseményt megelőző egy, két, illetve három évvel korábbi pénzügyi beszámolók adatai alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (5). pp. 55-65. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.05.06

Dömötör, Barbara (2015) Hedging under liquidity constraints. Economy and Finance, 2 (1). pp. 46-59.

Sampath, Aravind (2015) Holistic education: A sustainable model for the future. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 117-127. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.02.06

Popp, József and Jámbor, Attila (2015) How consistent is the new Common Agricultural Policy with the challenges it faces? Society and Economy, 37 (2). pp. 225-243. DOI 10.1556/204.2015.37.2.5

Popp, József and Jámbor, Attila (2015) How consistent is the new common agricultural policy with the challenges it faces? Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Bocskor, Ákos (2015) How the market became socialized and the social mission marketized. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 159-164. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.01.09

Berács, József, Derényi, András ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5260-2818, Kováts, Gergely Ferenc ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1051-8829, Polónyi, István and Temesi, József ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7045-5914 (2015) Hungarian Higher Education 2014. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. .

Kornai, János (2015) Hungary's U-Turn. Capitalism and Society, 10 (2). pp. 1-24.

Kornai, János (2015) Hungary's U-Turn. Society and Economy, 37 (3). pp. 279-329. DOI 10.1556/204.2015.37.3.1

Kornai, János (2015) Hungary's U-Turn. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Lamanda, Gabriella and Tamásné Vőneki, Zsuzsanna (2015) Hungry for Risk – A risk appetite framework for operational risks. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (2). pp. 212-225.

Popp, József, Balogh, Péter, Kovács, Sándor and Jámbor, Attila (2015) Hálózatosodás az agrárgazdaságtanban. Szerzői és hivatkozási kapcsolatok a Kelet-Közép-Európáról szóló szakirodalomban. Közgazdasági Szemle, 62 (5). pp. 525-543.

Gáspár, Judit (2015) Idő- és jövőértelmezés a stratégiakutatásban és a tudatos jövőalkotás (előretekintés – foresight) vállalati gyakorlata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (7). pp. 63-74. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.07.06

Pári, András, Drjenovszky, Zsófia and Hegedűs, Rita (2015) Ikrek a családban. Statisztikai Szemle, 93 (7). pp. 689-712.

Kovács, Zsuzsanna Ilona (2015) Immaterial Assets in the Hungarian Accounting System and Financial Statements. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (2). pp. 226-237.

Vékás, Péter and van der Vlerk, Maarten and Klein Haneveld, Willem (2015) Improved stochastic optimization of railway timetables. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Motuma, Simegn Nigussie and Bekana, Dejene Mamo (2015) Income Tax Progressivity and Income Inequality: the Case of Payroll Tax with Evidence from Ethiopia. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (3). pp. 357-383.

Csató, László and Rónyai, Lajos (2015) Incomplete pairwise comparison matrices and weighting methods. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Enriquez de la O, José Francisco (2015) Individual decision-making by top executives as a valuable resource for strategic management – A resource-based view and dynamic capability approach. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (11). pp. 2-14. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.11.01

Aranyossy, Márta, Blaskovics, Bálint and Horváth, Ákos Ardzsuna (2015) Információtechnológiai projektek sikere és kudarca. Nemzetközi tapasztalatok és hazai kutatási eredmények. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (5). pp. 66-78. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.05.07

Walter, György and Kenesei, Balázs (2015) Innovative Banking Services for Centralised Corporate Cash Management. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (3). pp. 312-325.

Kő, Andrea and Szabó, Zoltán (2015) Innovatív e-egészségügyi megoldások – A jövő internetes technológiái a távmonitoringozásban. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás (4). pp. 6-21.

Kováts, Gergely Ferenc ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1051-8829 (2015) Innovációk a felsőoktatási rangsorokban: az U21 nemzeti felsőoktatási rendszerek rangsor és az U-Multirank rangsor elemzése. Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 155-179.

Fejes, József (2015) Innovációs kalandozások az elmélettől a stratégiáig = Innovation adventuring from theory to strategy. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (6). pp. 58-69. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.06.06

Fekete, István (2015) Integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (1). pp. 33-46. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.01.03

Cseh, Árpád (2015) Intensifying accumulation of wealth and a deepening gap, or the “teething troubles” of capitalism. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (3). pp. 396-405.

Gáspár, Judit (2015) Interpretation of time and future in strategy research. Society and Economy, 37 (4). pp. 493-511. DOI 10.1556/204.2015.37.4.5

Báger, Gusztáv (2015) Introduction of a Debt Management Procedure for Natural Persons in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (4). pp. 492-509.

Rosta, Miklós (2015) Introduction of soft budget constraint as an analyzing tool into public management. The case of the Hungarian public administration reform. Working Paper. Corvinus University of Budapest Department of Comparative Economics, Budapest. (Unpublished)

Balogh, Jeremiás (2015) Investigating the effect of geographical distances and cultural proximity on the Hungarian wine trade. Society and Economy, 37 (4). pp. 513-529. DOI 10.1556/204.2015.37.4.6

Báger, Gusztáv (2015) Investment Ebb and Flow in the Hungarian Economy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (2). pp. 147-170.

Giday, András (2015) Investment Rate in the Visegrád Group. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (2). pp. 171-193.

Becsky-Nagy, Patrícia and Fazekas, Balázs (2015) Investment or Learning Curve? – The effects of EU and government funds on the development of the Hungarian venture capital market. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (2). pp. 238-248.

Király, Gábor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4329-725X, Géring, Zsuzsanna ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8242-950X, Csillag, Sára, Gáspár, Tamás, Köves, Alexandra ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4642-156X and Sebestyén, Gabriella (2015) Iskola a jövőben?: Egy jövőkutatási kísérlet bemutatása. Educatio, 24 (3). pp. 108-115.

Bodzási, Balázs (2015) Karner, Ernst–Koziol, Helmut: Zur Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts bei Werk- und Dienstleistungen. Jogtudományi Közlöny, 70 (10). pp. 509-512.

Berlinger, Edina and Váradi, Kata (2015) Kockázati étvágy. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (1). pp. 49-62.

Málovics, Éva, Kincsesné Vajda, Beáta and Farkas, Gergely (2015) Kompetenciafejlesztés és vezetési kultúra egy ügyfélszolgálati esetpélda tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (4). pp. 35-43. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.04.04

Veszelszki, Ágnes (2015) Konfliktuskezelés a közösségi médiában. Esettanulmány a Trollfoci vs. Notts County példáján. Médiakutató, 14 (2). pp. 39-51.

Milicz, Ákos and Jenővári, Márton (2015) Kontroller-feladatkörök a hazai álláshirdetések tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (12). pp. 22-33. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.12.03

Móczár, József (2015) Kornai DRSE-elmélete versus általános egyensúlyelmélet. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (2). pp. 200-2016.

Móczár, József (2015) Kornai’s DRSE Theory Versus General Equilibrium Theory. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (2). pp. 194-211.

Forgó, Ferenc and Komlósi, Sándor (2015) Krekó Béla szerepe a közgazdászképzés modernizálásában. Krekó Béla (1915-1994) emlékére. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Hidegh, Anna Laura (2015) Kritikai menedzsmentelméletek – irányzatok és törésvonalak (Critical Management Studies: Streams and Debates). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (12). pp. 2-12. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.12.01

Kenesei, Zsófia and Stier, Zsófia (2015) Kultúraközi szolgáltatásélmények vizsgálata a megalapozott elmélet módszerével (Examination of the intercultural service experiences with grounded theory method). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (3). p. 2. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.03.01

Kosztyán, Zsolt Tibor (2015) Költség- és időcsökkentési eljárások alkalmazása a projekttervezésben és a nyomon követésben = Application of cost and time reduction procedures in project planning and the follow-up. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (6). pp. 45-57. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.06.05

Belényesi, Emese and Dobos, Ágota (2015) Közeledés vagy távolodás? Továbbképzési trendek a magyar közigazgatásban és az amerikai szövetségi közszolgálatban. Új Magyar Közigazgatás, 8 (2). pp. 32-44.

Bíró-Nagy, András (2015) Közép-európai EP-képviselők és szerepeik. Viselkedési stratégiák az Európai Parlamentben. Politikatudományi Szemle, 24 (2). pp. 91-119.

Gyenge, Balázs, Kozma, Tímea and Szilágyi, Heléna (2015) Lean menedzsment alkalmazása szolgáltatóvállalat esetében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (4). pp. 44-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.04.05

Körösényi, András and Patkós, Veronika (2015) Liberális és illiberális populizmus: Berlusconi és Orbán politikai vezetése. Politikatudományi Szemle, 24 (2). pp. 29-54.

András, Krisztina and Kozma, Miklós (2015) Ligák nemzetköziesedése a hivatásos sportban. In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 500-508. . ISBN 978-615-5460-38-5

Pulinka, Ágnes (2015) Loyolai Szent Ignác tanulási elmélete. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (5). pp. 34-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.05.04

Berács, József and Derényi, András and Kováts, Gergely and Polónyi, István and Temesi, József (2015) Magyar Felsőoktatás 2014. Stratégiai helyzetértékelés. Project Report. Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest.

Berács, József, Derényi, András, Kováts, Gergely, Polónyi, István and Temesi, József (2015) Magyar Felsőoktatás 2014. Stratégiai helyzetértékelés (második rész). Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 41-66.

Gyulavári, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1358-786X (2015) Manipulatív marketing: fogyasztói észlelések és reakciók. In: Marketing hálózaton innen és túl: Az egyesület a marketing oktatásért és kutatásért XXI. Országos konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Szűcs, Balázs Árpád and Váradi, Kata (2015) Measuring and managing liquidity risk in the Hungarian practice. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Csató, László (2015) Measuring centrality by a generalization of degree. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Tózsa, István and Zátori, Anita, eds. (2015) Metropolitan Tourism Experience Development. Selected studies from the Tourism Network Workshop of the Regional Studies Association, held in Budapest, Hungary, 2015. Gazdaságföldrajzi szakkönyvek . Corvinus University of Budapest, Department of Economic Geography and Futures Study, Budapest. . ISBN 978-963-503-597-7

Chandler, Nick (2015) Millennials, entrepreneurs and the Hungarian workplace of the future the preliminary findings of a pilot study. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (11). pp. 15-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.11.02

Kornai, János (2015) Milyen is hát a tőke a 21. században? Megjegyzések Piketty könyvéhez (So what is capital in the 21st century? Notes on Piketty's book). Közgazdasági Szemle, 62 (9). pp. 909-942. DOI 10.18414/KSZ.2015.9.909

Jeney, László and Karácsonyi, Dávid, eds. (2015) Minsk and Budapest, the two capital cities. Selected studies of post-socialist urban geography and ecological problems of urban areas. Gazdaságföldrajzi szakkönyvek . Department of Economic Geography and Futures Studies, Corvinus University of Budapest, Budapest - Minsk. . ISBN 978-963-503-591-5

Sebők, Miklós, Kubik, Bálint György, Molnár, Csaba and Szendi, Gábor (2015) Miért kérdeznek a képviselők? Az interpellációk benyújtásának tényezői Magyarországon, 1990 és 2014 között. Politikatudományi Szemle, 24 (4). pp. 41-67.

Benedek, Zsófia and Fertő, Imre (2015) Miért választják a termelők a rövid ellátási láncokat? Statisztikai Szemle, 93 (6). pp. 580-597.

Trájer, Attila János, Bede-Fazekas, Ákos, Hammer, Tamás and Padisák, Judit (2015) Modelling the growth of young individuals of Pinus nigra on thin carbonate soils under climate change in Hungary. Acta Botanica Hungarica, 57 (3-4). pp. 419-442. DOI 10.1556/034.57.2015.3-4.11

Kovács, Erzsébet and Rétallér, Orsolya and Vékás, Péter (2015) Modellpontok szerepe a nyugdíj-hatásvizsgálatban. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Submitted)

Berlinger, Edina and Megyeri, Krisztina (2015) Mélyszegénységből a felsőoktatásba (From deep poverty to higher education). Közgazdasági Szemle, 62 (6). pp. 674-699.

Medvegyev, Péter (2015) Nagyobb kockázat, nagyobb növekedési ütem - kockázat nélkül nincs növekedés! Hozzászólás Thomas Piketty A tőke a 21. században című könyvéhez (Why are interest rates higher than growth rates? A comment on Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century). Közgazdasági Szemle, 62 (9). pp. 943-951. DOI 10.18414/KSZ.2015.9.943

Kovács, Eszter, Harangozó, Gábor, Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and Csépányi, Péter (2015) Natura 2000 erdők közgazdasági környezetének elemzése (Assessment of the economic environment of Natura 2000 forests). Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom. . ISBN 978-615-5241-17-8

Szécsényi, Péter (2015) Nature of TARGET2 Imbalances. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (3). pp. 342-356.

Borgulya, Ágnes, Konczosné Szombathelyi, Márta and Szondi, György (2015) Nemzetközi vállalatok országhatárokon átívelő belső kommunikációjának menedzsmentje. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 12-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.09.02

András, Krisztina and Havran, Zsolt (2015) New business strategies of football clubs. APSTRACT - Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 9 (1-2). pp. 67-74. DOI 10.19041/APSTRACT/2015/1-2/13

Bán, Dániel (2015) Non-signatories. Extending arbitration clauses to third parties and its influence on the determination of the law applicable. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Simay, Attila Endre and Gáti, Mirkó (2015) Nyilvánosság és magánélet a mobiltelefon és a közösségi média használat tükrében. In: Marketing hálózaton innen és túl. Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Bede-Fazekas, Ákos, Trásy, Krisztina and Csóka, Györgyi (2015) Nyárültetvények őszi lombszíneződésének vizsgálata három MODIS-színcsatorna alapján. Remote Sensing Technologies and GIS Online, 5 (1). pp. 417-425.

Bodzási, Balázs (2015) Néhány példa a Ptk. módosítására vonatkozó javaslatok közül. In: 37. Jogász Vándorgyűlés, 2015.10.15-2015.10.17, Sümeg.

Bihari, Péter (2015) Odüsszeuszi utazás – az előretekintő iránymutatás tapasztalatai = An Odysseian journey - experience with forward guidance. Közgazdasági Szemle, 62 (7-8). pp. 749-766.

Biedermann, Zsuzsánna (2015) Off-exchange Trading, Dark Pools and their Regulatory Dilemmas. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (1). pp. 78-94.

Bencsik, Andrea and Für, Klaudia (2015) Olcsó és okos – a frugal innováció és a tudásmenedzsment szimbiózisa (Cheap and clever – symbiosis of frugal innovation and knowledge management). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (12). pp. 41-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.12.05

Kutorvátz, Kitti (2015) On Anne Lise Ellingsaeter, An-Magritt Jensen and Merete Lies's, The social meaning of children and fertility change in Europe. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 171-181. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.01.11

Csató, László (2015) On the additivity of preference aggregation methods. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Faludi, Julianna (2015) Open innovation in the performing arts. Examples from contemporary dance and theatre production. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 47-70. DOI 10.14267/cjssp.2015.01.03

Tózsa, István (2015) Oroszországi Föderáció. In: Közigazgatási földrajz. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest. .

Hideg, Éva (2015) Paradigms in futures field. Futures theories, 21 . Economic Geography and Futures Studies Department, Corvinus University of Budapest, Budapest. . ISBN 978-963-503-593-9

Bakó, Barna and Fatay, Daniel (2015) Platform Competition with Intra-Group Externalities. Working Paper. Faculty of Economics, Corvinus University of Budapest. (Submitted)

Németh, András Olivér (2015) Politikai költségvetési ciklusok Kelet-Közép-Európában – elmélet és empíria. Köz-gazdaság, 10 (4). pp. 167-178.

Bede-Fazekas, Ákos and Trájer, Attila János (2015) Potential urban distribution of Phlebotomus mascittii Grassi and Phlebotomus neglectus Tonn. (Diptera: Psychodidae) in 2021–50 in Budapest, Hungary. Journal of Vector Borne Diseases, 52 (3). pp. 213-218.

Madácsi, Roland (2015) Project finance in Hungarian electricity sector. Effect of feed-in tariff system’s change onto power plant investments. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Dobos, Gábor, Enyedi, Zsolt, Hajdú, András, Ilonszki, Gabriella, Kovarek, Dániel, Kurtán, Sándor, Nábelek, Fruzsina, Papp, Zsófia, Székely, István Gergő, Tóth, Adrienn, Várnagy, Réka and Zorigt, Burtejin (2015) Pártok, jelöltek, képviselők. Szabad Kéz, Budapest. . ISBN 978-963-12-4941-5

Csató, László (2015) Ranking in Swiss system chess team tournaments. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Kováts, Gergely (2015) Recent Developments in the Autonomy and Governance of Higher Education Institutions in Hungary: the Introduction of the Chancellor System. In: Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings. Corvinus University of Budapest Digital Press, Budapest, pp. 26-39. . ISBN 978-963-503-602-8

Halustyik, Anna (2015) Regular and Irregular Banking Regulation Some thoughts on the issues in banking regulation. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Budapest.

Lehoczki, Bernadett (2015) Relations between China and Latin America: Inter-regionalism beyond the Triad. Society and Economy, 37 (3). p. 379. DOI 10.1556/204.2015.37.3.4

Mandják, Tibor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1376-1592, Wimmer, Ágnes ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3430-7962 and Durrieu, François (2015) Relationship value: an impact on relationship strategy – a longitudinal perspective. In: 31st International Marketing and Purchasing Group (IMP) Conference, 2015. 08. 25. - 2015. 08. 29., Kolding, Dánia.

Székely, Kinga (2015) Report on 'Nationhood in the Carpathian region. Hungarians and their neighbors: sociological perspectives': a joint conference of the Hungarian Sociological Association and the Hungarian Department of Sociology and Social Work of Bábes-Bolyai University. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 153-158. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.01.08

Enriquez de la O, José Francisco (2015) Resource-based view and dynamic capabilities - Achieving competitive advantage through internal resources and competences. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (11). p. 50. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.11.05

Laki, Mihály (2015) Restructuring and re-regulation of the Hungarian tobacco market. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 39-71. DOI 10.14267/cjssp.2015.02.03

Wazir, Ali (2015) Review of '"Learning from the Past - 20 years after the Bosnian war: "Education for reconciliation and lasting peace in post-conflict societies" summer school. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 137-145. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.02.09

Ali, Wazir (2015) Review of Adam Moor's peacebuilding in practice: Local experience in two Bosnian. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 165-170. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.01.10

Domokos, László, Nyéki, Melinda, Jakovác, Katalin, Németh, Erzsébet and Hatvani, Csaba (2015) Risk Analysis and Risk Management in the Public Sector and in Public Auditing. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (1). pp. 7-28.

Berlinger, Edina and Váradi, Kata (2015) Risk Appetite. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 60 (1). pp. 49-62.

Vasvári, Tamás (2015) Risk, Risk Perception, Risk Management – a Review of the Literature. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (1). pp. 29-48.

Rosta, Miklós (2015) Schizophrenic public administration reform in Hungary. Tension between anti-NPM systemic and pro-NPM organizational reforms. Society and Economy, 37 (2). pp. 183-206. DOI 10.1556/204.2015.37.2.3

Rácz, Attila (2015) Segregation in Minds. Belvedere Meridionale, Történelem -és Társadalomtudomány, 2015/2 (1). pp. 103-115. DOI 10.14232/belv.2015.1.8

Martus, Bettina (2015) Should We Increase Economic Growth or Boost Employment? – The problem of American economic growth. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (2). pp. 249-269.

Bihari, Péter and Sztanó, Gábor (2015) Sikertörténet vagy sok hűhó semmiért? (Az előretekintő iránymutatás eredményessége az Egyesült Államokban). Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 23-39.

Scribano, Adrián, Sena, Angélica De and Cena, Rebeca B. (2015) Social policies and emotions in Latin America: A theoretical approach to their analysis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 3-19. DOI 10.14267/cjssp.2015.02.01

Medvegyev, Péter (2015) Some fairytales about risk management. Economy and Finance, 2 (2). pp. 150-167.

Becsky-Nagy, Patrícia and Fazekas, Balázs (2015) Speciális kockázatok és kockázatkezelés a kockázatitőke-finanszírozásban (The special risks and risk management of venture capital). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (3). pp. 57-68. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.03.06

Király, Gábor, Nagy, Beáta, Géring, Zsuzsanna, Radó, Márta, Lovas, Yvette and Pálóczi, Bence (2015) Spillover: the empirical utilisation of the concept. An empirical review of the social scientific corpus between 2004-2014. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 93-116. DOI 10.14267/cjssp.2015.02.05

Gedeon, Péter (2015) Spontaneous order and social norms. Hayek’s theory of socio-cultural evolution. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Gedeon, Péter (2015) Spontaneous order and social norms. Hayek’s theory of socio-cultural evolution. Society and Economy, 37 (1). pp. 1-29. DOI 10.1556/SocEc.37.2015.1.1

Berlinger, Edina and Lovas, Anita and Juhász, Péter (2015) State subsidy and moral hazard in corporate financing. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Halmai, Péter (2015) Structural Reforms and Growth Potential in the European Union. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (4). pp. 510-525.

Kovács, Attila (2015) Strukturális egyenletek modelljének alkalmazása a Közös Agrárpolitika 2013-as reformjának elemzésére. Statisztikai Szemle, 93 (8-9). pp. 801-822.

Martus, Bettina (2015) Strukturális válság vagy új lehetőség? Halmai Péter: Krízis és növekedés az Európai Unióban. Európai modell, strukturális reformok című könyvéről (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (6). pp. 81-82. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.06.08

Bede-Fazekas, Ákos (2015) Stylization: a method for preserving the character of climate sensitive habitat. In: Proceedings of the international conference "Horticulture in quality and culture of life". Faculty of Horticulture in Lednice, Lednice, pp. 211-218. . ISBN 978-80-7509-202-1

Bede-Fazekas, Ákos and Somodi, Imelda (2015) Stylization: a method for preserving the character of climate sensitive habitats. A case study of acidofrequent mixed forests. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63 (5). pp. 1453-1458. DOI 10.11118/actaun201563051453

Nyakas, Judit and Bujtás, Emese, eds. (2015) Szaknyelvoktatás és multikulturalitás. Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont, Közgáz Campus, Budapest. . ISBN 978-963-503-612-7

Bálint, Nóra Anna (2015) Szolgálatosodás Nyugat-Európában és Magyarországon. Hol tartunk és merre haladunk? – Egy nemzetközi felmérés nyomán (Servitization in Western Europe and Hungary – Based on an international survey). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (5). pp. 24-33. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.05.03

Nagy, Sándor and Gulyás, László (2015) Számvevőszéki értékteremtés turbulens környezetben – a komplexitás kezelésének lehetőségei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (7). pp. 2-14. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.07.01

Bajusz, Anna (2015) Tagállami nettó pozíciók az EU költségvetésével szemben. Köz-gazdaság, 10 (2). pp. 139-155.

Kutasi, Gábor and Perger, Júlia (2015) Tax incentives applied against externalities: International examples of fat tax and carbon tax. Society and Economy, 37 (s1). pp. 117-135. DOI 10.1556/204.2015.37.S.8

Gervai, Pál and Trautmann, László (2015) Teaching economics in Hungary after the crisis. Society and Economy, 37 (3). pp. 357-378. DOI 10.1556/204.2015.37.3.3

Kemény, Ildikó and Simon, Judit (2015) Termékek és szolgáltatások vásárlása on-line. Vajon mások az elvárások? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (7). pp. 28-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.07.03

Hlédik, Erika (2015) Terméktulajdonságokkal kapcsolatos preferenciák stabilitásának vizsgálata a mobiltelefon példáján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (2). pp. 25-34. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.02.03

Barcza, György (2015) The Changing Role of Public Debt in Economics and the Basic Principles of Hungarian Debt Management. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (4). pp. 433-446.

Pályi, Katalin Ágnes (2015) The Contribution of the State Audit Office to Good Governance and the Renewal of Accounting. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (4). pp. 526-547.

Deák, Dániel (2015) The European Patterns of "Homo Academicus“ and The Chances of Its Evolution In Current Hungarian Higher Education. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Budapest.

Asztalos, Viktor (2015) The Fiscal Tools of Crisis Management – A Comparative Analysis. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (4). pp. 462-481.

Gyulavári, Tamás and Kolos, Krisztina (2015) The Impact of Proactive Strategies on Market Performance in Economic Downturn: the Case of Hungary. In: Convergence and Divergence in the New Europe: Marketing Challenges and Issues, September 16-18 2015, Vienna, Austria.

Kálmán, János (2015) The Institutional Framework for the Supervision of the Financial Intermediary System in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (1). pp. 125-138.

Lentner, Csaba (2015) The New Hungarian Public Finance System – in a Historical, Institutional and Scientific Context. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (4). pp. 447-461.

Domokos, László, Pulay, Gyula, Pető, Krisztina and Pongrácz, Éva (2015) The Role of the State Audit Office of Hungary in Stabilising Public Finances. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 60 (4). pp. 415-432.

Lentner, Csaba ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2241-782X (2015) The Structural Outline of the Development and Consolidation of Retail Foreign Currency Lending. Pénzügyi Szemle = Public Finance Quarterly, 67 (3). pp. 297-311.

Mezősi, András and Pató, Zsuzsanna and Szabó, László (2015) The assessment of the 10% interconnection target: security of supply, market integration and CO2 impacts. Working Paper. DIW Berlin.

Kállay, László (2015) The corruption risks of EU funds in Hungary. Project Report. Transparency International Hungary Foundation, Budapest.

Bakó, Barna and Dezső, Linda and Neszveda, Gábor (2015) The effect of focusing on loan decisions. Working Paper. Department of Microeconomics, Corvinus University of Budapest. (Submitted)

Mishra, Malay (2015) The feasibility of applying the Indian model of empowering dalits to Roma communities in Central and Eastern Europe. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 73-91. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.02.04

Baji, Petra and Péntek, Márta and Boncz, Imre and Brodszky, Valentin and Loblova, Olga and Brodszky, Nóra and Gulácsi, László (2015) The impact of the recession on health care expenditure — How does the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia compare to other OECD countries? Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Baji, Petra, Péntek, Márta, Boncz, Imre, Brodszky, Valentin, Loblova, Olga, Brodszky, Nóra and Gulácsi, László (2015) The impact of the recession on health care expenditure — How does the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia compare to other OECD countries? Society and Economy, 37 (1). pp. 73-88. DOI 10.1556/SocEc.37.2015.1.4

Magasházi, Anikó (2015) The integration by trade and FDI of emerging economies: The Asian example. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Magasházi, Anikó (2015) The integraton by trade and FDI of emerging economies: The ASEAN example. Society and Economy, 37 (2). pp. 207-223. DOI 10.1556/204.2015.37.2.4

Pitó , Klára (2015) The migration potential of graduates at a medical school in Romania: Does minority status matter?: A qualitative approach. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 129-151. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.01.07

Bene, Márton (2015) The political construction of old age as reflected in online discussions. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 25-45. DOI 10.14267/cjssp.2015.01.02

Hrubos, Ildikó (2015) The profile of European sociologists: Report on the 12th Conference of the European Sociological Associations. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 129-132. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.02.07

Lovas, Anita (2015) The risk of adverse selection and its management in the process of venture capital investment (The experience of Hungarian investors). Economy and Finance, 2 (2). pp. 186-202.

Obioha, Emeka E. and Matobo, Thope A. (2015) The role of state and non-state actors in the sustenance of the expanded program on immunization (EPI) in Lesotho, Southern Africa. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 93-112. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.01.05

Székely, Kinga (2015) The sociology of network capital: On the book of Endre Sik: A kapcsolati tőke szociológiája. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 147-156. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.02.10

Baji, Petra and Gulácsi, László and Lovász, Barbara D. and Golovics, Petra A. and Brodszky, Valentin and Péntek, Márta and Rencz, Fanni and Lakatos, Péter L. (2015) Trading between perceived risks and benefits related to biosimilar biological treatment in Crohn’s disease; discrete choice experiment among gastroenterologists. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Bodzási, Balázs (2015) Tulajdonosi zálogjog a magyar és a német polgári jogban. CSŐD FELSZÁMOLÁS VÁLSÁG, 5 (2-3). pp. 9-27.

Berényi, László (2015) Társadalmi felelősségvállalás a személyes vélemények oldaláról = Social responsibility from the viewpoint of personal opinions. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (6). pp. 34-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.06.04

Bod, Péter Ákos (2015) Többet, mást, hamarabb – amit a válság utáni gazdaságpolitikai döntéshozatal igényel a statisztikától. Statisztikai Szemle, 93 (7). pp. 713-724.

Gaál, Zoltán (2015) Török László: A vezetés öröm-e? Vezetésen innen és túl (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 67-70. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.09.07

Forgács, Attila and Jekli, Tünde (2015) Vakok és gyengénlátók munkerő-piaci esélyei, különös tekintettel a személyiséglélektani tényezőkre. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (4). pp. 55-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.04.06

Csillag, Sára (2015) Veszélyes vizeken? Az etikus viselkedés elméletének és gyakorlatának összekapcsolása kooperatív kutatás keretei között. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (1). pp. 20-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.01.02

Horváth, Dóra, Csordás, Tamás, Mitev, Ariel Zoltán, Móricz , Éva, Szpisák, Tamás and Végh, Zoltán (2015) Video-produkciós projektek a marketingoktatásban. In: Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. országos konferenciája, 2015. augusztus 27-28, Budapest.

Szalkai, Zsuzsanna, Magyar, Mária, Mandják, Tibor and Neumann Bódi, Edit (2015) Videoton – a vadásztölténytől a színes televízión át az autó hátsó lámpájáig. Esettanulmány. Corvinus Marketing Studies, 2015 (2). pp. 1-24.

Walsch, Christopher (2015) Visegrad four in Bosnia-Herzegovina: State-building and EU approximation from a Central European perspective. Society and Economy, 37 (4). pp. 427-441. DOI http://doi.org/10.1556/204.2015.37.4.1

Fülöp, Árpád and Virág, Péter (2015) Vállalati döntés egy új információbiztonsági eszköz, a kvantumkulcscsere bevezetéséről (Corporate decision about the installation of a new information security device the quantum key distribution). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (3). pp. 26-37. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.03.03

Havran, Dániel, Lovas, Anita and Berezvai, Zombor (2015) Vállalati pénzügy (SPM, SKM): Gondolkodtató és gyakorló feladatok gyűjteménye. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástüdományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék, Budapest. . ISBN 978-963-503-601-1

Dőry, Tibor and Gajzágó, Éva (2015) Vállalkozások és innovációs közreműködő szervezetek együttműködései Közép-Dunántúlon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (2). pp. 47-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.02.05

Imreh-Tóth, Mónika (2015) Vállalkozásoktatási jó gyakorlatok adaptációs lehetőségei a hazai felsőoktatásban – a Szegedi Tudományegyetem példája. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (2). pp. 57-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.02.06

Utzeri, Mounia (2015) When international academics in management meet in Hungary: Report on the 5th International Conference on Management. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (2). pp. 133-135. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2015.02.08

Kocijan, Bojana (2015) Who is populist in Central and Eastern Europe? A comparative analysis of prime ministers' populist discourse. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1). pp. 71-92.

Radó, Márta, Nagy, Beáta and Király, Gábor (2015) Work-to-family spillover: Gender differences in Hungary. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 39-64. DOI 10.21543/DEE.2015.2

Pintér, Miklós (2015) Young's axiomatization of the Shapley value - a new proof. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Ternai, Katalin and Borbásné Szabó, Ildikó (2015) eBEST platform a KKV-klaszterek operatív és együttműködési folyamatainak támogatására (eBEST platform for supporting operational and cooperative processes of SME's clusters). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 57-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.09.06

Banyár, József (2015) Általános költségmutató(k) pénzügyi termékekre. Szigma, 46 (3-4). pp. 187-2017.

Bod, Péter Ákos (2015) Átmeneti ütemvesztés vagy a "közepes jövedelem csapdája" – kommentár a magyar gazdaságfejlesztési teendőkhöz. Gazdaság és Pénzügy, 2 (1). pp. 2-17.

Csaba, László (2015) Áttörés a világ közgazdaságtanában – vagy mégsem? Köz-gazdaság, 10 (3). pp. 89-104.

Patkós, Veronika (2015) Önigazolás és vágyvezérelt gondolkodás. Kognitív torzítások a választói döntésekben a 2014-es választások során. Politikatudományi Szemle, 24 (3). pp. 75-95.

Kenesei, Zsófia and Janecskó, Eszter (2015) Önkiszolgáló technológiák elfogadásának vizsgálata a szerepelmélet segítségével. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46 (1). pp. 2-19. DOI 10.14267/VEZTUD.2015.01.01

Malota, Erzsébet and Gyulavári, Tamás ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1358-786X (2015) Őszinte pesszimisták? – A magyar kultúraszemélyiség a külföldiek percepciója szerint. In: Marketing hálózaton innen és túl: Az egyesület a marketing oktatásért és kutatásért XXI. Országos konferenciája, 2015. augusztus 27-28., Budapest.

Antal, Zsuzsanna and Baksa, Máté (2015) „Szervezés és üzemgazdálkodás” – Egy gyakorlati folyóirat az 1920-as évek vezetői számára. In: A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 137-151. . ISBN 978-963-503-599-1

This list was generated on Wed Apr 17 01:49:19 2024 UTC.