Corvinus
Corvinus

Items where Subject is "Logistics, production management"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 111.

Vörösmarty, Gyöngyi (2017) Beszerzési csoportok információkezelése. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 48 (1). pp. 41-47. ISSN 0133-0179 DOI 10.14267/VEZTUD.2017.01.04

Diófási-Kovács, Orsolya (2017) Public Procurement and the Circular Economy. In: Essays in Economics and Business Studies. International Research Institute, Komarno, Slovakia, pp. 41-48. ISBN 978-80-89691-42-5

Demeter, Krisztina and Losonci, Dávid (2016) A lean tudás átadásának gyakorlatai multinacionális hálózatokban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 47 (12). pp. 61-71. ISSN 0133-0179 DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.06

Matyusz, Zsolt and Vörösmarty, Gyöngyi (2016) Aligning supplier evaluation with manufacturing competitive priorities. Results of an international survey in manufacturing and assembly industries. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bán, Dániel (2016) Szállítmányozás és vámtanácsadás - felelősség komplex logisztikai szolgáltatásért. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Budapest.

Demeter, Krisztina and Szász, Levente and Rácz, Béla Gergely (2016) The impact of subsidiaries’ internal and external integration on operational performance. International Journal of Production Economics, 182 . pp. 73-85. ISSN 0925-5273 DOI 10.1016/j.ijpe.2016.08.014

Losonci, Dávid (2016) Beszállítófejlesztés és lean beszállítófejlesztés = Supplier development and lean supplier development. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szász, Levente and Matyusz, Zsolt and Demeter, Krisztina (2016) A vállalatméret szerepe a termelésben – A mérési módszer hatása. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 47 (2). pp. 2-11. ISSN 0133-0179

Gelei, Andrea and Sillampaa, Ilkka and Shahzad, Khuram (2016) Patterns of dynamic changes in supply management – a triadic approach. In: 25th Annual IPSERA Conference, 2016.03.20-2016.03.23, Dortmund, Germany.

Gelei, Andrea and Dobos, Imre and Bódi-Schubert, Anikó (2016) Üzleti kapcsolatok kutatása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9713 5

Vörösmarty, Gyöngyi (2015) A zöldbeszerzés motivációs háttere (The motivational background of green purchasing). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (12). pp. 13-21. ISSN 0133-0179

Losonci, Dávid and Borsos, Judit (2015) A lean menedzsment és a vállalati versenyképesség kapcsolata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (7). pp. 52-62. ISSN 0133-0179

Benedek, Zsófia and Fertő, Imre (2015) Miért választják a termelők a rövid ellátási láncokat? Statisztikai Szemle, 93 (6). pp. 580-597. ISSN 0039-0690

Dobos, Imre and Gelei, Andrea (2015) Biztonsági készletek megállapítása előrejelzés alapján - Esettanulmány. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (4). pp. 14-22. ISSN 0133-0179

Méhesné Berek, Szilvia (2015) Az SAP-rendszer fejlesztése egy műanyag-feldolgozó vállalatnál (Development of SAP system in a plastic manufacturing company). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (3). pp. 69-78. ISSN 0133-0179

Jenei, István and Losonci, Dávid and Heidrich, Balázs and Kása, Richárd (2015) A modern termelési koncepciók és a szervezeti kultúra kapcsolata - Irodalomfeldolgozás. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (1). pp. 47-58. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina (2015) A termelésmenedzsment fejlődése és teljesítményhatásai nemzetközi kontextusban. Habilitation lecture, Magyar Tudományos Akadémia.

Brányi, Tamás and Józsa, László and Seres-Huszárik, Erika (2015) Domináns vállalat versenyképességének hatása az ellátási láncban (Effects of competitiveness of the dominant company in the supply chain). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (3). pp. 38-44. ISSN 0133-0179

Ternai, Katalin and Borbásné Szabó, Ildikó (2015) eBEST platform a KKV-klaszterek operatív és együttműködési folyamatainak támogatására (eBEST platform for supporting operational and cooperative processes of SME's clusters). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (9-10). pp. 57-66. ISSN 0133-0179

Vörösmarty, Gyöngyi and Kiss, János (2014) A beszerzés szerepe az innovációban (The role of procurement in innovation). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (12). pp. 67-72. ISSN 0133-0179

Matyusz, Zsolt and Biacsi, Barbara and Demeter, Krisztina (2014) A termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás eredményei 2013-2014 (Gyorsjelentés) = Results of an international research on manufacturing strategy and practices 2013-2014 (Briefing). Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Barna, Zsolt and Gelei, Andrea (2014) A szénlábnyom mérése – Fókuszban a közúti áruszállítás és raktározás (Measurement the carbon footprint – focus on road transport and warehousing). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 53-68. ISSN 0133-0179

Görbe, Szabina and Gelei, Andrea (2014) „Mennyit ér” a fenntarthatóság? – Esettanulmány az externális hatások mérésére azok internalizálására (What is sustainability worth? – A case study of measuring and internalizing negative environmental effects of logistics operation). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (7-8). pp. 15-28. ISSN 0133-0179

Vörösmarty, Gyöngyi and Dobos, Imre (2014) Fenntarthatósági szempontok beépítése a beszállító értékelésébe a DEA/CI összetett indikátorok módszere alkalmazásával (Integrating sustainability criteria in supplier evaluation with application of the method of of DEA/CI complex indicators). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (3). pp. 62-70. ISSN 0133-0179

Kovács, Zoltán and Kosztyán, Zsolt Tibor and Csizmadia, Tibor (2014) TREF – Total Risk Evaluation Framework: integrált kockázatmenedzsment-szemléletű keretrendszer kifejlesztése és bevezetése egy magyarországi termelővállalatnál. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (11). pp. 71-82. ISSN 0133-0179

Piricz, Noémi and Hong, Seock-Jin and Mandják, Tibor (2013) A tranzakciós költségek elmélete és a társadalmi csereelmélet hatásai a bizalomra az ellátási láncban (Affects of Transaction cost and Social Exchange Constructs on trust In supply chain relationship). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (12). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Stocker, Miklós (2013) Dematerializálódás az értékteremtésben (Demate value creation). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (12). pp. 44-53. ISSN 0133-0179

Gecse, Gergely (2013) A vállalati logisztikai költségek a magyarországi kis- és középvállalkozások körében végzett felmérés tükrében (Corporate logistics costs of the Hungarian small- and medium-sized enterprises). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (9). pp. 35-47. ISSN 0133-0179

Losonci, Dávid (2013) Emberierőforrás-menedzsment gyakorlatokkal kapcsolatos kutatások a lean termelés irodalmában (Researches on human resource management practices of lean production literature). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). pp. 23-36. ISSN 0133-0179

Benedek, Gábor and Hegedűs, András and Pataki, Attila and Szabó, Dániel (2013) Adatbányászati alkalmazások lehetőségei egy multinacionális vállalat magyarországi leányvállalatának információs rendszerében (Opportunities of datamining applications in the information system of a multinational company’s Hungarian subsidiary). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (5). pp. 27-38. ISSN 0133-0179

Gelei, Andrea and Losonci, Dávid and Toarniczky, Andrea and Báthory, Zsuzsanna (2013) A lean menedzsment és a leadership jellemzők kapcsolata a hazai vállalati gyakorlatban (Lean management and leadership attributes in the practice of Hungarian firms). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (4). pp. 2-17. ISSN 0133-0179

Nagy, Judit (2013) Fisher ellátásilánc-menedzsment elméletének tesztelése és kiegészítése magyar vállalati minta segítségével. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (2). pp. 38-49. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina and Szigetvári, Csenge (2013) A nemzetközi termelés kihívásai. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. ISBN 978-963-503-547-2

Benedek, Zsófia and Fertő, Imre and Baráth, Lajos and Tóth, József (2013) Hogyan kapcsolódhatnak a mezőgazdasági termelők a modern élelmiszerláncokhoz? A rövid ellátási láncok működésének hazai sajátosságai: egy empirikus vizsgálat tapasztalatai. MTA KRTK, Budapest.

Bódi-Schubert, Anikó (2012) A siker szerepe és jelentése a vevő-beszállító kapcsolatban (The meaning and role of success in buyer-supplier relationship). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (11). pp. 46-59. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) Úton a megoldásalapú gondolkodás felé – szolgálatosodási jellemzők magyarországi termelővállalatoknál (Towards solution-based thinking: characteristics of servitization at Hungarian manufacturing companies). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (11). pp. 34-45. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) Az ellátási láncban elfoglalt pozíció és a szolgálatosodás – üzleti modellek Európában (Supply chain position and servitization – business models in Europe). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (10). pp. 2-18. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina and Matyusz, Zsolt and Szigetvári, Csenge (2012) The impact of external market factors on operational practices and performance of companies. Society and Economy, 34 (1). pp. 73-93. ISSN 1588-9726

Tátrai, Tünde and Fábián, Boglárka (2012) A hazai vállalatok nyitottsága az elektronikus beszerzésre (E-procurement Responsivess of the Hungarian Companies'). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 97-105. ISSN 0133-0179

Kutasi, Gábor (2012) Az ipari parkok szerepe a kínai - magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésében (Industrial parks in the development of Hungarian – Chinese economic relations). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 36-45. ISSN 0133-0179

Bódi-Schubert, Anikó (2012) A disztribúció kiszervezéséhez kapcsolódó ellátási és működési kockázatok (Supply and operational risks in the outsourcing of distribution management). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (1). pp. 45-56. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) A válság hatása a termelési tevékenységre – több nézőpontú közelítés = The impact of crisis on operations strategy and practices. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Nagy, Judit and Venter, Lóránt (2012) Az ellátási lánc tudatos folyamat- és kockázatmenedzsmentjének hatás a teljesítményre. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Antal, Áron and Tyukodi, Gergely and Vaart, Taco van der and Vastag, Gyula (2012) Cross-country and inter-temporal analysis of Supply Chain Integration (SCI): China, Hungary and the Netherlands - changes in SCI from 1996 to 2008. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest. ISBN 978-963-503-497-0

Dobos, Imre (2012) Együttműködés és verseny ellátási láncokban: játékelméleti perspektíva. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 13-22. ISBN 978-963-339-018-4

Szász, Levente and Demeter, Krisztina (2012) Fontosság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzleti teljesítményre – dinamikus megközelítés. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) Fontosság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzleti teljesítményre – statikus megközelítés. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Gelei, Andrea (2012) Kereslet-előrejelzés sporadikus keresletű termékekre: Egy gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat esettanulmánya (Forecasting of Sporadic Products - A Case Study of a Pharmaceutical Wholesaler Company). Szigma, 43 (3-4). pp. 125-143. ISSN 0039-2128

Dobos, Imre (2012) Készletgazdálkodás és visszutas logisztika. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-503-512-0 (online)

Gelei, Andrea and Losonci, Dávid and Báthory, Zsuzsanna and Toarniczky, Andrea (2012) Leadership jellemvonások és lean menedzsment – elmélet és gyakorlat = Leadership attributes and lean management in theory and practice. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Herczeg, András and Vastag, Gyula (2012) Optimizing Supply Chain Performance in China with Country-Specific Supply Chain Coordination. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 219-230. ISBN 978-963-503-497-0

Losonci, Dávid and Jenei, István (2012) Szervezeti kultúra kutatások a termelési folyamatok szervezésében – irodalom-feldolgozás = Organizational culture researches on the filed of operations management – a literature review. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csutora, Mária and Dobos, Imre (2012) Ágazatok érzékenysége a karbonköltségek emelkedésére. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 157-203. ISBN 978-963-503-504-5

Vörösmarty, Gyöngyi (2011) A beszerzés fogalmi kerete a kis - és középvállalatok gyakorlatában (The characteristics of the purchasing practice of SMEs). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (1. kül). pp. 72-79. ISSN 0133-0179

Losonci, Dávid (2011) A lean termelési rendszer munkásokra gyakorolt hatása (Effects of lean production on quality of working life from workers’ point of view). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (1. kül). pp. 53-63. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2011) A válság hatása a termelési tevékenységre (The impact of crisis on operations strategy and practices). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (1. kül). pp. 38-45. ISSN 0133-0179

Gelei, Andrea (2011) Túl a kritikus ponton…- Logisztikai képességek Magyarországon (Beyond the critical point … – Logistics capabilities at Hungarian firms). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (1. kül). pp. 64-71. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina and Losonci, Dávid (2011) Lean termelés és üzleti teljesítmény – nemzetközi empirikus eredmények (Lean production and business performance – international empirical results). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (10). pp. 14-27. ISSN 0133-0179

Chikán, Attila and Kovács, Erzsébet and Matyusz, Zsolt (2011) Inventory investment and sectoral characteristics in some OECD countries. International Journal of Production Economics, 133 (1). pp. 2-11. ISSN 0925-5273 DOI 10.1016/j.ijpe.2010.08.005

Demeter, Krisztina and Matyusz, Zsolt (2011) The impact of lean practices on inventory turnover. International Journal of Production Economics, 133 (1). pp. 154-163. ISSN 0925-5273

Gelei, Andrea and Nagy, Judit (2011) Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon – Fókuszban a disztribúciós logisztika (Supporting logistics processes by information technology – current practice and improvement possibilities at Hungarian companies). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (6). pp. 13-24. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina and Losonci, Dávid and Jenei, István (2011) Factors influencing employee perceptions in lean transformations. International Journal of Production Economics, 131 (1). pp. 30-43. ISSN 0925-5273 DOI 10.1016/j.ijpe.2010.12.022

Demeter, Krisztina and Chikán, Attila and Matyusz, Zsolt (2011) Labour productivity change: drivers, business impact and macroeconomic moderators. International Journal of Production Economics, 131 (1). pp. 215-223. ISSN 0925-5273 DOI 10.1016/j.ijpe.2010.11.003

Dobos, Imre (2011) The analysis of bullwhip effect in a HMMS-type supply chain. International Journal of Production Economics, 131 (1). pp. 250-256. ISSN 0925-5273 DOI 10.1016/j.ijpe.2010.11.021

Tkatchenko, Rossen (2011) The evolution of the car-making industry. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (4). pp. 38-45. ISSN 0133-0179

Gelei, Andrea and Dobos, Imre and Nagy, Judit (2011) Üzleti kapcsolatok beágyazottsága a magyar gazdaságban (Heaviness of the Hungarian business relationships). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (1). pp. 17-30. ISSN 0133-0179

Dobos, Imre and Tallos, Péter (2011) A Dynamic Input-Output Model with Renewable Resources. Central European Journal of Operations Research, Online . ISSN 1435-246X DOI 10.1007/s10100-011-0235-2

Demeter, Krisztina and Jenei, István and Losonci, Dávid (2011) A Lean menedzsment és a versenyképesség kapcsolata. Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. ISBN 9789635034789

Nagy, Judit (2011) Az ellátási lánc disztribúció oldalának menedzsment eszközei – empirikus elemzés = Management tools of the demand chain – an empirical analysis. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csapi, Vivien (2011) Bizonytalanság és kockázat a termelési hálózatokban – egy reálopciós megközelítés. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (7-8). pp. 28-37. ISSN 0133-0179

Kovács, Zoltán (2011) Ellátási láncok irányítási algoritmusai a sörjáték példáján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (11). pp. 40-48. ISSN 0133-0179

Vörösmarty, Gyöngyi and Dobos, Imre and Tátrai, Tünde (2011) Motivations Behind Sustainable Purchasing. In: Environmental management accounting and supply chain management. Eco-efficiency in industry and science (27). Springer, Dordrecht; Heidelberg; London; New York, pp. 41-54. ISBN 978 94 007 1389 5

Szász, Levente and Demeter, Krisztina (2011) Supply chain position and servitization efforts of companies in Eastern and Western Europe. Journal of international business and economics, 11 (1). pp. 104-112. ISSN 1544-8037

Dobos, Imre and Szalay, Zsuzsanna (2011) The Closed Loop Model by Regional Economics or How Big is the Ants’ Footprint? In: Third Annual Conference on Globalization, Sustainability and Development, May 4 - 7. 2011., Gödöllő / Budapest, Hungary.

Lázár, Ede (2011) Ároptimalizálás – Ökonometriai modellezésen és az empirikus keresleti függvény meghatározásán alapuló árazási technikák. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (6). pp. 68-56. ISSN 0133-0179

Vörösmarty, Gyöngyi and Tátrai, Tünde and Havasi, Zoltán (2010) A beszerzés helye és szerepe a Magyarországi kis- és középvállalatoknál (The Role of Purchasing in the Hungarian Small and Medium Enterprises). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (12). pp. 36-44. ISSN 0133-0179

Tátrai, Tünde (2010) A közbeszerzés jogi és hatékonysági aspektusai (The legal and efficiency aspects of public procurement). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (7-8). pp. 68-76. ISSN 0133-0179

Losonci, Dávid and Demeter, Krisztina and Jenei, István (2010) A karcsú (lean) menedzsment és a versenyképesség (The lean management and competitiveness). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (3). pp. 26-42. ISSN 0133-0179

Gelei, Andrea and Gémesi, Katalin (2010) A szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsmentjellemzői (Management specialties of supply chain of services). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (2). pp. 45-58. ISSN 0133-0179

Jenei, István (2010) A karcsú (lean) elvek alkalmazásának tapasztalatai az egészségügyi folyamatok fejlesztésében (Experiences of the adaptation of lean management in the development of healthcare processes). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (1). pp. 18-37. ISSN 0133-0179

Matyusz, Zsolt and Demeter, Krisztina (2010) A termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás eredményei 2009-2010 (Gyorsjelentés) = Results of an international research on manufacturing strategy and practices 2009-2010 (briefing). Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Vörösmarty, Gyöngyi (2010) Analysis of purchasing activity with discounted cash flow inventory models = Beszerzési tevékenység elemzése diszkontált pénzáramlású készletmodellel. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Losonci, Dávid (2010) Bevezetés a lean menedzsmentbe – a lean stratégiai alapjai = Introduction to lean management – basic strategic elements of lean. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Wimmer, Ágnes (2010) Buyback and return policies for a book publishing firm = Egy könyvkiadó vállalat visszavásárlási stratégiája. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Pintér, Miklós (2010) Cooperation in an HMMS-type supply chain: A management application of cooperative game theory = Kooperáció egy HMMS-típusú ellátási láncban: A kooperatív játékelmélet egy menedzsment alkalmazása. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Pintér, Miklós (2010) Cooperation in supply chains: A cooperative game theoretic analysis = Együttműködés ellátási láncokban: Egy kooperatív játékelméleti elemzés. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gelei, Andrea and Dobos, Imre and Kovács, Erzsébet (2010) Ellátási lánc kapcsolatok modellezése = Modeling of supply chain relationships. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Losonci, Dávid (2010) Emberi erőforrás menedzsment és gyakorlatai a lean termelésben – a tevékenységmenedzsment irodalmának tükrében = Human resource management and practices in lean manufacturing – review of Operations Management’s literature. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Wimmer, Ágnes (2010) Initial inventory levels for a book publishing firm = Kezdőkészletek egy könyvkiadó vállalatnál. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gelei, Andrea and Nagy, Judit (2010) Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon – fókuszban a disztribúciós logisztika = Backing logistics processes with information technology – current practice and improvement possibilities at Hungarian companies. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Losonci, Dávid (2010) Munkaszervezés a lean termelésben – mit magyaráznak a termelésmenedzsment koncepciók = Work organization in lean production – what production concepts explain. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina (2010) Szolgálatosodás, avagy az integrált termék-szolgáltatás rendszerek kialakulása és jellemzői = Servitization – characteristics and development of integrated product-service systems. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Gelei, Andrea and Kovács, Erzsébet (2010) Üzleti kapcsolatok modellezése (Modelling business relations). Közgazdasági Szemle, 57 (7-8). pp. 677-699. ISSN 0023-4346

Gelei, Andrea (2009) Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzői = Specialties in managing service supply chains. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Chikán, Attila and Kovács, Erzsébet (2009) Inventory investment and GDP characteristics in OECD countries. International Journal of Production Economics, 118 (1). pp. 2-9. ISSN 0925-5273 DOI 10.1016/j.ijpe.2008.08.004

Gelei, Andrea (2009) Hálózat – A globális gazdaság kvázi szervezete (The business network – the quasi organization of the global economy). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (1). pp. 16-33. ISSN 0133-0179

Gelei, Andrea (2009) Az üzleti kapcsolatok stabilitását befolyásoló tényezők - fókuszban a hazai FMCG ellátási lánc kapcsolatai. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina and Losonci, Dávid and Jenei, István (2008) A beosztás és a nemek hatása a változások érzékelésére egy lean projekt tapasztalatai egy magyar autóipari beszállítónál (Efficient possibilities of the customer complaints: compensation and apology). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 39 (5). pp. 15-26. ISSN 0133-0179

Demeter, Krisztina and Kolos, Krisztina (2008) A marketing, a termelés és a logisztika hozzájárulása a vállalati eredményességhez (The Contribution of Marketing, Production and Logistics to Business Performance). Szigma, 39 (3-4). pp. 199-218. ISSN 0039-2128

Dobos, Imre (2008) The analysis of bullwhip effect in a HMMS-type supply chain. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre (2008) Visszutas logisztika és termeléstervezés (Reverse logistics and production planning). Szigma, 39 (3-4). pp. 139-167. ISSN 0039-2128

Jámbor, Attila (2007) A gabonaszállítási piac színe és visszája Magyarországon (The pros and contras of the Hungarian cereals transportation market). Vezetéstudomány, 38 (12). pp. 52-61. ISSN 0133-0179

Dobos, Imre (2007) Tradable permits and production-inventory strategies of the firm. International Journal of Production Economics, 108 (1-2). pp. 329-333. ISSN 0925-5273 DOI 10.1016/j.ijpe.2006.12.039

Dobos, Imre (2006) Termeléstervezés a visszutas logisztikában (Production planning in the reverse logistics). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 37 (5). pp. 48-58. ISSN 0133-0179

Dobos, Imre and Richter, Knut (2006) A production/recycling model with quality consideration. International Journal of Production Economics, 104 (2). pp. 571-579. ISSN 0925-5273 DOI 10.1016/j.ijpe.2005.09.006

Agárdi, Irma and Bernschütz, Mária and Bauer, András and Gyulavári, Tamás and Kecskés, Zsuzsa and Kenesei, Zsófia and Kolos, Krisztina and Wimmer, Ágnes (2006) Vállalatközi kapcsolatok és a versenyképesség összefüggései: Projektzáró tanulmány. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtani Intézet, Versenyképesség Kutatóközpont, Budapest.

Chikán, Attila and Kovács, Erzsébet and Tátrai, Tünde (2005) Macroeconomic characteristics and inventory investment: a multi-country study. International Journal of Production Economics, 93-94 (1). pp. 61-73. ISSN 0925-5273 DOI 10.1016/j.ijpe.2004.06.006

Mandják, Tibor (2005) Marketing-szemléletmód és az üzleti kapcsolatok (Marketing-outlook and business relations). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 36 (5). pp. 14-24. ISSN 0133-0179

Wimmer, Ágnes (2005) Vállalatközi kapcsolatok az EU-csatlakozás idején. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Mandják, Tibor and Simon, Judit and Lantos, Zoltán (2004) Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 35 (1). pp. 48-56. ISSN 0133-0179

Chikán, Attila and Vastag, Gyula (1987) Analysis of a Multi-Echelon Production-Inventory System with Random Supply. Engineering Costs and Production Economics , 12 (1-4). pp. 275-281. ISSN 0167-188X DOI 10.1016/0167-188X(87)90088-7

This list was generated on Fri Apr 28 01:45:46 2017 CEST.