Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 335.

Gyene, Pál (2016) "Rentier States" or the Relationship between Regime Stability and Exercising Power in Post-Soviet Central Asia. Society and Economy, 38 (2). pp. 171-191. DOI 10.1556/204.2016.38.2.3

Antal, Zsuzsanna and Baksa, Máté (2016) "Szervezés és üzemgazdálkodás" – Egy gyakorlati folyóirat az 1920-as évek vezetői számára. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (9). pp. 64-73. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.09.06

György, László and Veress, József (2016) 2010 utáni magyar gazdaságpolitikai modell. Pénzügyi Szemle = Public Finance Quarterly, 61 (3). pp. 367-388.

Huszti, Ernő (2016) 70 Years of the Hungarian Forint. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (4). pp. 431-441.

Kaderják, Péter and Bartek-Lesi, Mária and Kácsor, Enikő and Kotek, Péter and Takácsné Tóth, Borbála (2016) A CESEC régió gázpiaci integrációját elősegítő tarifák előfeltételeinek elemzése. Other. European Commission.

Balázsiné Farkas, Katalin and Kardos, Barbara (2016) A KKV-szektor gyakorló számviteli szakembereinek a pályakezdő számvitelesek kompetenciáira vonatkozó értékelése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (12). pp. 46-60. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.05

Endrődi-Kovács, Viktória (2016) A Nemzetközi Valutaalap szerepe a Nyugat-Balkánon. Köz-gazdaság, 11 (3). pp. 139-157.

Jensen, Jody (2016) A New Role for Management of the Social Sciences in an Age of Complexity. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (10). pp. 51-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.10.05

Kozma, Miklós (2016) A Public-Private Partnership Magyarországon – Miért nem működik, és hogyan működhetne? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (2). pp. 19-32. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.02.03

Kiss, András, Selei, Adrienn and Takácsné Tóth, Borbála (2016) A Top-Down Approach to Evaluating Cross-Border Natural Gas Infrastructure Projects in Europe. The Energy Journal, 37 (SI3). DOI https://doi.org/10.5547/01956574.37.SI3.akis

Bernschütz, Mária, Dörnyei, Krisztina and Nováky, Erzsébet (2016) A Z-generáció a jövőről – empirikus vizsgálat eredményei. In: Magyarország 2025-ben és kitekintés 2050-re Tanulmánykötet Nováky Erzsébet 70. születésnapjára. Arisztotelész Kiadó, pp. 63-89. . ISBN 978-615-5394-03-4

Ricz, Judit and Nagy, Sándor Gyula (2016) A brazil gazdasági válság: helyzetkép, okok és kiutak. Külügyi Szemle, 15 (3). pp. 94-120.

Medvegyev, Péter (2016) A brexit-szavazás és a nagy számok törvénye. Statisztikai Szemle, 94 (10). pp. 1050-1055.

Kovács, Gábor (2016) A buddhista közgazdaságtan. Köz-gazdaság, 11 (4). pp. 165-175.

Piskóti, István (2016) A business marketing identitása - elméleti, kutatási trendek, az innovációvezérelt modell. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 35-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.07

Dobos, Imre (2016) A diadikus adatelemzés módszertanának egy kritikai vizsgálata: A kettős adatbevitel és felcserélhető eset. Szigma: Matematikai-közgazdasági folyóirat, 47 (3-4). pp. 79-94.

Mendly, Dorottya (2016) A diszkurzív módszer alkalmazási lehetőségei a geopolitikában. AJRC-Elemzések: Az Antall József Tudásközpont Időszaki Kiadványa, 2016 (1). pp. 3-8.

Bodzási, Balázs (2016) A dologi hitelbiztosítékok rendszere a Ptk. 2016. évi módosítása után. In: Tanulmányok a gazdasági jog, a pénzügyek és a számvitel köréből. HVG-Orac, Budapest, pp. 47-67. . ISBN 9789632583150

Benedek, Andrea and Takácsné György, Katalin (2016) A felelős vállalatirányítás személyi tényezői: A CSR-központ felelős vállalatvezetők attitűdjének vizsgálata a kis- és középvállalatok körében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (1). pp. 58-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.01.05

Simai, Mihály (2016) A fenntartható fejlődés három pillére és a globális kormányzás. Köz-gazdaság, 11 (1). pp. 5-22.

Harangozó, Gábor, Széchy, Anna and Zilahy, Gyula (2016) A fenntarthatósági lábnyom-megközelítések szerepe a vállalatok fenntarthatósági szempontú teljesítményértékelésében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (7). pp. 2-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.07.01

Törőcsik, Mária (2016) A fogyasztói magatartás új tendenciái. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 19-25. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.04

Balogh, Jeremiás Máté (2016) A földrajzi távolság, a kulturális hasonlóság és a szabadkereskedelem hatása a borkereskedelemre = Effects on the global wine trade of geographical distance, cultural and linguistic similarity, and free trade. Közgazdasági Szemle, 63 (7-8). pp. 858-881. DOI 10.18414/KSZ.2016.7-8.858

Czakó, Erzsébet and Ilyés, Márton and Juhász-Dóra, Katalin and Kiss, Veronika and Miklós, Ilona and Vajkai, Éva and Vakhal, Péter (2016) A globális értékláncok - elméleti alapok és számbavételi lehetőségek. Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 7. = Global Value Chains – Theoretical foundations and trials for measurement. Chapters from International Business 7. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Benedek, Gábor, Keresztúri, Judit Lilla and Lublóy, Ágnes (2016) A gyógyszerkiadás és a betegek egészségi állapota a háziorvosi és szakorvosi kapcsolatok függvényében = Formal professional relations between general practitioners and specialists. Possible links with patient health and pharmacy cost. Közgazdasági Szemle, 63 (6). pp. 697-714. DOI 10.18414/KSZ.2016.6.697

Rekettye, Gábor (2016) A hatalmi átalakulás globális megatrendje és a nemzetközi marketing. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 3-10. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.01

Havran, Zsolt (2016) A játékosvásárlás és az eredményesség kapcsolata a hivatásos labdarúgásban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (6). pp. 30-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.06.03

Kováts, Gergely, ed. (2016) A kancellári rendszer bevezetése a magyar felsőoktatásban. Tapasztalatok és várakozások. NFKK Kötetek, 1 . Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. .

Harangozó, Gábor (2016) A karbon lábnyom koncepció szerepe a vállalkozásfejlesztésben. In: Vállalkozásfejlesztés a XXI. században. Óbudai Egyetem, Budapest, pp. 129-145. . ISBN 978-615-5460-78-4

S. Gubik, Andrea and Farkas, Szilveszter (2016) A karriermotívumok változásának hatásai a magyarországi hallgatók vállalkozásindítási elképzeléseinek alakulására. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (3). pp. 46-55. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.03.05

Strelicz, Andrea (2016) A kockázatirányítás új dimenziói - a holisztikus FMEA. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (1). pp. 18-30. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.01.02

Bihari, Péter (2016) A kínai jegybank a függetlenedés és a nyíltabb kommunikáció útján. Köz-gazdaság, 11 (2). pp. 25-37.

Lukács, János (2016) A könyvvezetés. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Pénzügyi Számvitel Tanszék, Budapest. . ISBN 978-963-503-632-5

Rekettye ifj., Gábor (2016) A következő évtized marketingkommunikációja – Egy nemzetközi kutatás eredményei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (3). pp. 12-22. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.03.02

Fiáth, Attila, Nagy, Vince, Takács, Péter, Balogh, László, Bálint, Ágnes, Nagy, Balázs and Dinya, Mariann (2016) A közlekedési eszközpark és infrastruktúra hasznos élettartamát tudományos alapon növelő technológia kidolgozása a BKV ZRt. számára. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (3). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.03.01

Mendly, Dorottya (2016) A lator fogalom jelene: A kubai-amerikai olvadás hatása a lator-koncepcióra. AJRC-Elemzések: Az Antall József Tudásközpont Időszaki Kiadványa, 2016 (2). pp. 3-21.

Demeter, Krisztina and Losonci, Dávid (2016) A lean tudás átadásának gyakorlatai multinacionális hálózatokban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (12). pp. 61-71. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.06

Havran, Dániel and Váradi, Kata (2016) A limitáras ajánlatok szerkezete és dinamikája a Budapesti Értéktőzsdén. Közgazdasági Szemle, 63 (9). pp. 966-992.

Berezvai, Zombor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7807-2977 (2016) A magyar malomipar piacszerkezetének modellezése. In: Verseny és szabályozás, 2016. MTA KRTK KTI, Budapest, pp. 67-93. .

Hofmeister Tóth, Ágnes, Kopfer-Rácz, Kinga and Zoltayné Paprika, Zita (2016) A magyar vállalkozók személyiségjegyei és azok kapcsolata a vezetői stílussal és a piacorientációval. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (7). pp. 41-53. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.07.04

Berde, Éva and Németh, Petra (2016) A magyarországi termékenység paritásonkénti alakulása 1970 és 2011 között. Köz-gazdaság, 11 (2). pp. 129-148.

Mezősi, András, Beöthy, Ákos, Kácsor, Enikő and Törőcsik, Ágnes (2016) A magyarországi távhő-szabályozás modellezése - A megújuló energiára alapozott hőtermelés. Közgazdasági Szemle, 63 (10). pp. 1149-1176. DOI 10.18414/KSZ.2016.11.1149

Révész, Tamás and Zalai, Ernő (2016) A makroökonómiai lezárási lehetőségek elemzésére kifejlesztett modell gams-kódjának áttekinthető, magyarázó megjegyzésekkel kiegészített dokumentálása és átírása excel-programba. Project Report. Budapesti Corvinus Egyetem.

Sipos, Norbert (2016) A munkaelégedettség Herzberg-modelljének továbbfejlesztése a Frissdiplomások 2011-2014 adatbázisok alapján. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (12). pp. 97-108. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.09

Agárdi, Irma ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9102-5403, Alt, Mónika-Anetta and Berezvai, Zombor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7807-2977 (2016) A nemzetközi diverzifikáció hatása az európai kiskereskedelmi vállalatok innovációs tevékenységére és teljesítményére. In: EMOK XXII. Országos konferencia 2016 Tanulmánykötet. Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, pp. 562-569. . ISBN 978 963 4728 50 4

Dömötör, Barbara and Miskó, Judit Anna (2016) A piaci kockázat tőkekövetelményének szabályozása. Gazdaság és Pénzügy, 3 (3). pp. 188-210.

Görög, Mihály (2016) A projektalapú szervezetek piaci pozíciói a tipikus projektpiaci szegmensben az empirikus vizsgálatok tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (6). pp. 2-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.06.01

Zsótér, Boglárka, Németh, Erzsébet and Béres, Dániel (2016) A pénzügyi kultúra személyiség-, attitűd- és viselkedésbeli komponensei (összehasonlító elemzés). Kultúra és közösség, 20 (3). pp. 89-102.

Banyár, József and Vékás, Péter (2016) A pénzügyi termékek ára. Közgazdasági Szemle, 63 (4). pp. 380-406. DOI 10.18414/KSZ.2016.4.380

Király, Gábor and Miskolczi, Péter (2016) A részvétel dinamikája. Rendszerdinamika és részvétel: empirikus áttekintés. Replika (100). pp. 103-129.

Móricz, Péter (2016) A sharing economy üzleti modellje. In: Megosztás alapú gazdaság és társadalom: futó divat vagy új korszak?, 2016. 11. 15., Budapest.

Ország, Gáborné, Sugár, András and Szobonya, Réka (2016) A statisztika oktatása számítógépes támogatással. Statisztikai Szemle, 94 (11-12). pp. 1193-1213. DOI https://doi.org/10.20311/stat2016.11-12.hu1193

Berde, Éva and Kovács, Eszter (2016) A svéd és a magyar termékenységi arányszám összehasonlítása. Közgazdasági Szemle, 63 (12). pp. 1348-1374. DOI 10.18414/KSZ.2016.12.1348

Kádi, Anna (2016) A szervezeti kockázatvállalás és sikeresség kapcsolata a szervezetpszichológia nézőpontjából. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (7). pp. 14-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.07.02

Pulinka, Ágnes (2016) A szervezeti változással szembeni ellenállás mint természetes és szükségszerű gyászfolyamat. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (6). pp. 41-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.06.04

van der Schaft-Bartis, Eszter (2016) A társas befolyásolás folyamata az információs rendszerek használatának kialakulása során. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (12). pp. 16-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.02

Révész, Tamás (2016) A többszektoros nemzetgazdasági modellek főbb adatforrásainak statisztikai problémái. Project Report. Budapesti Corvinus Egyetem Közszolgáltatások közgazdasági és irányítási kérdéseinek Központja Alapítvány .

Révész, Tamás (2016) A többszektoros nemzetgazdasági modellek főbb adatforrásainak statisztikai problémái. Project Report. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Yilmaz, Mehmet (2016) A török gazdaság- és szociálpolitika 2002-2014 között. Köz-gazdaság, 11 (5). pp. 81-93.

Balogh, Jeremiás (2016) A versenyképesség meghatározó tényezői a borágazatban. Statisztikai Szemle, 94 (3). pp. 279-299. DOI 10.20311/stat2016.03.hu0279

Hortoványi, Lilla and Balaton, Károly (2016) A versenyképesség és az innováció vállalati szintű vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (12). pp. 38-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.04

Vaszari, Tamás (2016) A vezetőképzések szerepe a gazdasági versenyképességben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (7). pp. 54-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.07.05

Artner, Annamária (2016) A világgazdaság a Brexit előtt és után. Köz-gazdaság, 11 (3). pp. 25-41.

Szász, Levente, Matyusz, Zsolt and Demeter, Krisztina (2016) A vállalatméret szerepe a termelésben – A mérési módszer hatása. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (2). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.02.01

Gál, Zoltán and Juhász, Bálint (2016) A vállalatok nemzetköziesedésének vizsgálata Kelet-Közép-Európában makrogazdasági módszerekkel. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (8). pp. 26-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.08.03

Benczes, István (2016) A washingtoni konszenzus és a nemzetközi pénzügyi szervezetek. Köz-gazdaság, 11 (3). pp. 107-123.

Mihályi, Péter and Vincze, László (2016) A „Nők-Férfiak 40” nyugdíjkoncepció pénzügyi következményeinek szemléltetése a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerben. Gazdaság és Pénzügy, 3 (1). pp. 3-24.

Ferincz, Adrienn (2016) Adaptation and change in organizational learning research. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (5). pp. 53-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.05.05

Bartha, Attila and Boda, Zsolt (2016) Adómorál, bizalom és kényszerek - adózási motivációk Magyarországon korrupciós botrányok idején. Közgazdasági Szemle, 63 (10). pp. 1021-1045.

Pesuth, Tamás (2016) Adópolitika a 2008-as válság után. Köz-gazdaság, 11 (3). pp. 347-349.

Radácsi, László (2016) Aggodalmak, Papírgalacsin És Kandalló. Ja, És Rózsa. Sok-Sok Rózsa (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (1). pp. 68-70. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2016.01.06

Lovas, Anita and Riz, Nikolett (2016) Akcelerátor vagy inkubátor? A hazai vállalkozásokat támogató szervezetek a nemzetközi gyakorlat tükrében. Gazdaság és Pénzügy, 3 (4). pp. 305-322.

Matyusz, Zsolt and Vörösmarty, Gyöngyi (2016) Aligning supplier evaluation with manufacturing competitive priorities. Results of an international survey in manufacturing and assembly industries. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szanyi-F., Eleonóra (2016) An analysis of the labor market situation of vocational students based on national and international data. Corvinus journal of sociology and social policy, 7 (1). pp. 93-105. DOI 10.14267/CJSSP.2016.01.05

Rosenow, Jan, Legujit, Cor, Pató, Zsuzsanna, Eyre, Nick and Fawcet, Tina (2016) An ex-ante evaluation of the EU Energy Efficiency Directive - Article 7. Economics of Energy & Environmental Policy, 5 (2). DOI 10.5547/2160-5890.5.2.jros

Kondor, Gábor and Csóka, Péter and Kóczy Á., László, eds. (2016) Annual Financial Market Liquidity Conference. Conference Proceedings. Foundation of the Department of Finance, Budapest. . ISBN 978-615-80642-0-0

Tóth-Kaszás, Nikoletta and Fehérvölgyi, Beáta (2016) Are you ready for a tender project? – Analysis of organisational project management maturity in the Austrian-Hungarian border region. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (10). pp. 19-30. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.10.02

Deák, Csaba and Szabó, István (2016) Assessing Cooperation between Industry and Research Infrastructure in Hungary. Technology Innovation Management Review, 6 (7). pp. 13-20.

Mezősi, András, Pató, Zsuzsanna and Szabó, László (2016) Assessment of the EU 10% interconnection target in the context of CO2 mitigation. Climate Policy, 16 (5). pp. 658-672. DOI 10.1080/14693062.2016.1160864

Wassertheurer, Peter (2016) Austria and the Hungarian uprising in 1956: Neutrality being tested, or Neutrality on the Test Stand. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). pp. 88-97. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a8

Kaderják, Péter, Beöthy, Ákos and Törőcsik, Ágnes (2016) Az Egyetemes Szolgáltatás jövőbeni árazásának alternatívái Magyarországon. In: REKK PiacMonitoring Klub.

Buza, János (2016) Az Erdélyi Fejedelemség pénzértékei és a nagysinki országgyűlés (1664). Erdélyi Múzeum, 68 (1). pp. 56-67.

Bősz, Anett (2016) Az Európai Unió és a liberális eszmerendszer. Köz-gazdaság, 11 (2). pp. 171-191.

Kengyel, Ákos (2016) Az Európai Unión belüli felzárkóztatás néhány stratégiai kérdése. Köz-gazdaság, 11 (3). pp. 195-212.

Kardosné Kaponyi, Erzsébet (2016) Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének aktuális kérdései az Európai Unióban I. Köz-gazdaság, 11 (3). pp. 187-193.

Bodzási, Balázs (2016) Az alzálogjog mint sajátos zálogjogi konstrukció a magyar magánjogban. Forum: Acta Juridica et Politica, 6 (2). pp. 35-53.

Málovics, György, Juhász, Judit, Hajdu, Katalin and Gyarmati, László (2016) Az egyetemek környezeti fenntarthatóságának megközelítései – a Szegedi Tudományegyetem esetén keresztül. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (6). pp. 16-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.06.02

Kuti, Mónika and Bedő, Zsolt (2016) Az egyetemi vállalkozói ökoszisztémába ágyazott közösségi finanszírozás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (2). pp. 45-52. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.02.05

Keresztúri, Judit Lilla (2016) Az egészségügyben megjelenő hálózatok és az egészségpolitika. Köz-gazdaság, 11 (1). pp. 169-180.

Metzinger, Péter (2016) Az elővásárlási és a vételi jog konkurenciájáról. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Keszey, Tamara and Katona, Ádám (2016) Az információrendszerek sikere a magyar nagyvállalatoknál – A marketingmenedzser perspektívája. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (12). pp. 83-96. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.08

Hideg, Éva (2016) Az integrált jövőkutatás időszerűsége. In: Jubileumi tanulmánykötet Tóthné Szita Klára professzor asszony 70. születésnapjára. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, pp. 98-107. . ISBN 9789633581025

Uliha, Gábor (2016) Az olajár gyengülő makrogazdasági hatásai. Két versengő elmélet szintézise = Weakening macroeconomic effects of the oil price. A synthesis of two competing theories. Közgazdasági Szemle, 63 (7-8). pp. 787-818.

Uliha, Gábor (2016) Az olajár és a makrogazdaság kapcsolatának elemzése folytonos wavelet transzformáció segítségével. Statisztikai Szemle, 94 (5). pp. 505-534. DOI 10.20311/stat2016.05.hu0505

Markos-Kujbus, Éva (2016) Az on-line szájreklám (electronic word-of-mouth) jellemzői a marketingkommunikáció szempontjából. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (6). pp. 52-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.06.05

Martin, József Péter (2016) Az uniós válság hatása a lakosság- és elitpercepciókra. Köz-gazdaság, 11 (2). pp. 75-92.

Kotek, Péter, Selei, Adrienn and Takácsné Tóth, Borbála (2016) Az Északi Áramlat-2 gázvezeték megépítésének hatása a gázárakra és a versenyre. In: Verseny és Szabályozás. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 241-264. . ISBN 978-963-9796-09-6

Bán, Dániel (2016) Az általános szerződési feltételként a fogyasztói szerződés részévé váló választottbírósági kikötés tisztességtelenségéről. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Kocsis, Tamás (2016) Az égi lábnyom: mi köze a boldogságnak a gazdasághoz és a fenntarthatósághoz? Köz-gazdaság, 11 (4). pp. 77-87.

Vékás, Péter (2016) Az élettartam-kockázat modellezése. PhD, Corvinus University of Budapest.

Bauer, András and Mitev, Ariel Zoltán (2016) Az értékesítővé válás folyamata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (3). pp. 23-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.03.03

Csutora, Mária and Zsóka, Ágnes (2016) Az értékvezérelt élet szerepe az ökológiai lábnyom csökkentésében. Köz-gazdaság, 11 (4). pp. 49-63.

Kenesei, Zsófia and Kolos, Krisztina (2016) Az érzelmek és az észlelt kontroll szerepe a vállalati panaszkezelés során. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (9). pp. 15-25. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.09.02

Bartha, Zoltán and Gubik, Andrea (2016) Az üzleti tudás hatása a visegrádi országok kis- és középvállalatainak nemzetköziesedésére. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (8). pp. 15-25. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.08.02

Csöndes, Mónika (2016) Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog és a vételi jog konkurenciájáról. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration.

Pesuth, Tamás (2016) Bankszabályozási változások a válság után – a banki kultúra térnyerése. Köz-gazdaság, 11 (1). pp. 113-129.

Kosztyán, Zsolt Tibor (2016) Bekössük? Ne kössük? – avagy a hálózatelmélet alkalmazása a karbantartás-menedzsmentben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (9). pp. 26-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.09.03

Kőváriné Ignáth, Éva (2016) Belgium a választások és államreformok labirintusában. In: Társadalom, kulturális háttér, gazdaság. International Research Institute, Komárno, pp. 233-243. . ISBN 978-80-89691-33-3 DOI 10.18427/iri-2016-0028

Losonci, Dávid (2016) Beszállítófejlesztés és lean beszállítófejlesztés = Supplier development and lean supplier development. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre and Gelei, Andrea (2016) Bizalom az üzleti kapcsolatokban. A diadikus adatelemzés egy alkalmazása = Trust in business relations - an application of dyadic data analysis. Közgazdasági Szemle, 63 (3). pp. 330-349. DOI 10.18414/KSZ.2016.3.330

Kardosné Kaponyi, Erzsébet (2016) Blahó András 70 éves! Köszöntő. Köz-gazdaság, 11 (3). pp. 103-104.

Bajzát, Tünde (2016) Borgulya Istvánné Vető Ágnes Ágota: Kulturális távolságok vállalatokon belüli és országok közötti interakciókban (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (7). pp. 66-69. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.07.07

Kornai, János (2016) Breaking promises. The Hungarian experience. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Mandják, Tibor (2016) Business marketing - szervezetközi megközelítésben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 45-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.08

Horváth, Dóra and Mitev, Ariel Zoltán (2016) Búú vagy Báá? Online fogyasztói vélemények állat-metaforákon keresztüli kvalitatív vizsgálata: fórumkommentekre adott érzelmi reakciók. In: EMOK – XXII. Országos Konferencia – Hitelesség és értékorientáció a marketingben, 2016. augusztus 29-31., Debrecen, Magyarország.

Hajdu, Miklós and Pápay, Boróka and Tóth, István János (2016) Case studies on corruption involving journalists: Hungary. Working Paper. ANTICORRP.

Bakonyi, Zoltán (2016) Centralizáció és gazdasági ciklusok: miért központosítunk akkor is, ha már nem kéne? – Egy kvalitatív megközelítés. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (1). pp. 44-57. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.01.04

Czeczeli, Vivien (2016) Certain Macroeconomic Effects of the Federal Reserve’s Quantitative Easing Program. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (4). pp. 458-479.

Zhu, Dandan (2016) China's Involvement in the Hungarian Revolution, October-November 1956. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). pp. 78-87. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a7

Lazic, Mladen and Pesic, Jelena (2016) Components of national identities – A comparative sociological analysis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (1). pp. 27-49. DOI 10.14267/CJSSP.2016.01.02

Czibik, Ágnes and Pápay, Boróka and Szántó, Zoltán and Tóth, István János (2016) Computer Assisted Content Analysis of the print press coverarge of corruption in Hungary. Project Report. ANTICORRP.

Kemény, János (2016) Conceptualising the Events of 1956: The Elusive Quest for a Conveniently Simple Definition. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). pp. 58-67. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a5

B. Kis , Anna and Gábos, András (2016) Consistent Poverty across the EU. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 3-27. DOI 10.14267/CJSSP.2016.02.01

Révész, Éva (2016) Content and drivers of performance management in agency-type organizations of the hungarian public administration. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (5). pp. 12-26. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.05.02

Mazur, Jacek (2016) Contribution of the Supreme Audit Office of Poland to Legislation and Experiences of Some Other SAIs. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (3). pp. 343-359.

Berlinger, Edina and Bihary, Zsolt and Walter, György (2016) Corporate cash-pool valuation in a multi-firm context: a closed formula. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Borbély, Sándor, Burka, Dávid, Balogh, Veronika, Csernai, Márton and Barthó, Péter (2016) Cortical layer 6 modulates network activity in thalamus. In: IBRO Workshop, January 21-22, 2016, Budapest, Hungary.

Lenkovics, Barnabás (2016) Crises, Human Rights and Legal Challenges. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (3). pp. 331-342.

Domokos, László (2016) Culmination of the Powers of the State Audit Office of Hungary within the Scope of New Legislation on Public Funds. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (3). pp. 291-311.

Csóka, Péter and Herings, Jean-Jacques P. (2016) Decentralized Clearing in Financial Networks. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Durfee, Mary (2016) Dementia Perhaps, but the State is not Dead: TTIP, CETA, and the Arctic. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (2). pp. 5-20. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n2a2

Dezső, Linda and Steinhart, Jonathan and Bakó, Barna and Kirchler, Erich (2016) Designing Choice Sets to Exploit Focusing Illusion. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Horváth, Zsuzsánna E. and Nováky, Erzsébet (2016) Development of a Future Orientation Model in Emerging Adulthood in Hungary. Social Change Review, 14 (2). pp. 69-95. DOI 10.1515/scr-2016-0023

Rigó, Csaba Balázs (2016) Developments in Public Procurement in Hungary – Opportunities and Challenges. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (2). pp. 137-153.

Gelei, Andrea and Sugár, András (2016) Diadikus jelenségek kutatási kihívásai - a diadikus adatelemzés és a hagyományos statisztikai megoldások összehasonlítása. Statisztikai Szemle, 94 (10). pp. 977-1003. DOI https://doi.org/10.20311/stat2016.10.hu0977

Friedmann, Viktor (2016) Disaggregated planetary governance: Implications for the nexus of climate change and international migration. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (1). pp. 8-30.

Radó, Márta Katalin, Bari, Dóra, Fehér, Katalin, Duráczky, Bálint and Horzsa, Gergely (2016) Distant love by Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (1). pp. 125-130. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2016.01.09

Felsmann, Balázs (2016) Do institutions matter in business strategy? – The changing focus of strategic management to institutions: a literature review. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (5). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.05.01

Nagy, Vitéz (2016) E-learning ABC. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (12). pp. 6-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.01

Harsányi, Gergely, Lukács, László István, Ormos, Mihály, Sisa, Krisztina, Szedlák, Krisztina and Veress, Attila (2016) EPSAS: Investment Into the Future – European Public Sector Accounting: Present and Future. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (4). pp. 480-499.

Hosszú, Zsuzsanna, Körmendi, Gyöngyi and Mérő, Bence (2016) Egy- és többváltozós szűrők a hitelrés alakulásának meghatározására. Közgazdasági Szemle, 63 (3). pp. 233-259. DOI 10.18414/KSZ.2016.3.233

Durugy, András, Kollár, Péter and Madarász, Imre (2016) Eladói kompetenciák mérése próbavásárlással. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (2). p. 12. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.02.02

Cosovan, Attila and Horváth, Dóra (2016) Emóció – Ráció: Tervezés – Vezetés: Designkommunikáció. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (3). pp. 36-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.03.04

Hajdu, Csongor (2016) End this depression now!: A review of Paul Krugman's book. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 145-150. DOI https://doi.org/10.14267/CJSSP.2016.02.10

Bodzási, Balázs (2016) Entwicklung der Regelungen zum ungarischen Pfandrecht unter besonderer Berücksichtigung des nicht akzessorischen Pfandrechts. ZEITSCHRIFT FUR EUROPAISCHES PRIVATRECHT, 24 (1). pp. 215-241.

Magas, István (2016) Európai Unió: Útelágazás és Brexit-tanulságok. Köz-gazdaság, 11 (3). pp. 43-55.

Cserháti, Ilona, Keresztély, Tibor and Takács, Tibor (2016) Examination of Inequalities in Hungary by Microsimulation in Consistency with Macro Data. Society and Economy, 38 (4). pp. 479-495. DOI 10.1556/204.2016.38.4.3

Kazainé Ónodi, Annamária (2016) Exportáló vállalataink sokszínűsége. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (8). pp. 50-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.08.05

Ziniel, Wolfgang and Voithofer, Peter (2016) Family Business Succession in Austria – Satisfaction and the Incumbent-successor Relationship. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (11). pp. 29-37. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.11.04

Németh, Krisztina and Németh, Szilárd (2016) Family wars or professional excellence, continuity and succession? : Alexander Koeberle-Schmid - Denise Kenyon-Rouvinez - Ernesto J. Poza (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (11). pp. 83-85. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.11.09

Kárpátiné Daróczi, Judit, Vágány, Judit and Fenyvesi, Éva (2016) Fejlődünk, hogy fejlődhessünk? – avagy milyen önképzési módszereket részesítenek előnyben a mikro- és kisvállalkozások vezetői napjainkban Magyarországon? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (12). pp. 72-82. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.07

Polónyi, István (2016) Felsőoktatás a koncepciók keresztútján. Köz-gazdaság, 11 (2). pp. 209-222.

Csató, László (2016) Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján. Közgazdasági Szemle, 63 (1). pp. 27-61. DOI 10.18414/KSZ.2016.1.27

Takácsné Tóth, Borbála and Kaderják, Péter and Kotek, Péter and Szabó, László and Mezősi, András and Grote, Daniel and Paletar, Martin and Kanevce, Gligor and Pop-Jordanov, Jordan and Kocarev, Ljupco and Markovska, Natasa and Todorovski, Mirko and Dedinec, Aleksandar and Dedinec, Aleksandra and Taseska, Verica (2016) Final report on Assessment of the candidate Projects of Energy Community Interest (PECI) and Projects for Mutual Interest (PMI). Project Report. European Commission.

Csákné Filep, Judit and Karmazin, György (2016) Financial Characteristics of Family Businesses and Financial Aspects of Succession. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (11). pp. 46-58. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.11.06

Hofmeister Tóth, Ágnes (2016) Fogyasztói értékek, trendek és magatartás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 26-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.05

Zalai, Ernő and Révész, Tamás (2016) Foreign trade in macroeconomic models: Programming versus general equilibrum. Project Report. Corvinus University of Budapest, Budapest.

Heidrich, Balázs and Makó, Csaba (2016) Foreword. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (11). pp. 2-3. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.11.01

Pató, Zsuzsanna, Mezősi, András and Szabó, László (2016) Fossil or hydro based capacity development? - Power sector modelling in the South-East European Region. In: EEM 2016 - 13th International Conference on the European Energy Market: Modelling, simulation and forecasting of energy and carbon markets: Markets and Policy II, 6-9 June 2016, Porto, Portugal.

Kecskés D., Gusztáv (2016) French Foreign policy and the 1956 Hungarian revolution. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). pp. 98-110. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a9

Nagy, László (2016) From Independent Slovakian Central Bank Policy to the Monetary Policy of the Euro Area. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (1). pp. 49-64.

Rostoványi, Zsolt (2016) Fundamentalizmusok a 20-21. században. Köz-gazdaság, 11 (3). pp. 225-240.

Háry, András (2016) Future Possibilities, Social Challenges and Adaptation Requirements of Industrial Progress. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (10). pp. 31-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.10.03

Varga, Ágnes, ed. (2016) Földrajzi Információs Rendszerek gyakorlati alkalmazása. Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-628-8

Balázs, Zoltán (2016) Gazdaságelmélet és teológia: analógiák. Köz-gazdaság, 11 (4). pp. 19-33.

Balkay, Diána (2016) Gazdasági és kereskedelmi liberalizáció Latin-Amerikában. Köz-gazdaság, 11 (2). pp. 149-170.

Baranyi, Tamás Péter (2016) Geoeconomics: The Democratic blueprint in historical perspective. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (2). pp. 45-66. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n2a4

Szabó, Zsolt Roland (2016) Hatékony szervezeti megújulás: a technológiai és menedzsmentinnovációk szerepe. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (1). pp. 31-43. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.01.03

Géring, Zsuzsanna (2016) Hiányzó egyensúly a vállalati felelősségvállalás kommunikációjában. A munka és magánélet egyensúlyának meg (nem) jelenése a vállalati honlapokon. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (1). pp. 2-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.01.01

Berlinger, Edina and Bihary, Zsolt and Walter, György (2016) How much is corporate cash-pooling worth? Modelling and simulation. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Kelemen, Zita, Nagy, Péter and Kemény, Ildikó (2016) How to Transfer a Coupon-Based Event into a Hedonic Shopping Experience? Retail Branding Implications Based on the Glamour Shopping Days. Society and Economy, 38 (2). pp. 219-238. DOI 10.1556/204.2016.38.2.5

Hajdu, Miklós and Pápay, Boróka and Szántó, Zoltán and Tóth, István János (2016) Human Assisted Content Analysis of the print press coverage of corruption in Hungary. Project Report. ANTICORRP.

Tózsa, István, Jeney, László, Varga, Ágnes, Hajnal, György, Medve-Bálint, Gergő, Elekes, Zsuzsanna and Bálint, Lajos (2016) Humán tér-kép. A humán és fejlesztéspolitikai tényezők földrajza Magyarországon. Gazdaságföldrajzi szakkönyvek . E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért, Budapest. .

Tózsa, István (2016) Hungarikumok. Nemzeti örökségvédelem. Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. .

Mihályffy, Zsuzsanna, Bene, Márton and Nábelek, Fruzsina (2016) Hálózatelemzés és kampánykutatás. Politikatudományi Szemle, 25 (1). pp. 74-97.

Ágoston, Kolos (2016) Időskori gondoskodás eltérő várható élettartam esetén. Biztosítás és Kockázat, 3 (1). pp. 44-57. DOI 10.18530/BK.2016.1.44

Berlinger, Edina (2016) Implicit rating: A potential new method to alert crisis on the interbank lending market. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Kemp-Welch, Anthony (2016) In Search of Sovereignty: Central and Eastern Europe, 1956-1989. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). pp. 28-41. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a3

Primecz, Henriett ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6064-2759, Toarniczky, Andrea ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1247-3609, Kiss, Csaba ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0237-0887, Csillag, Sára, Szilas, Roland Ferenc, Milassin, Anda Nóra ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5333-9196 and Bácsi, Katalin (2016) Information and Communications Technology’s Impact on Work–life Interference : Cases of ‘Employee-friendly Organizations’. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2 (3). pp. 61-83. DOI https://doi.org/10.17356/ieejsp.v2i3.158

Németh, Erzsébet, Jakovác, Katalin, Mészáros, Aranka, Kollár, Péter and Várpalotai, Viktor (2016) Insight and Blight – Initiatives on Enhancing Financial Literacy in Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (3). pp. 401-422.

Ágoston, Kolos Csaba, Biró, Péter and McBride, I (2016) Integer programming methods for special college admissions problems. Műhelytanulmányok [Discussion Papers] (MT-DP). Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. . ISBN 9786155594731

Birkner, Zoltán and Máhr, Tivadar (2016) Interpreting innovation – in another way. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (10). pp. 39-50. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.10.04

Szüle, Borbála (2016) Introduction to data analysis. Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics, Budapest. . ISBN 978-963-503-619-6

Szűcs, Anita (2016) Is Kant still alive? In: Traum von Frieden – Utopie oder Realität? Nomos, Baden-Baden, pp. 263-282. . ISBN 978-3-8487-2265-5

Martus, Bettina Szandra (2016) Jobless Growth: the Impact of Structural Changes. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (2). pp. 244-264.

Székely-Doby, András (2016) Járadékteremtés és az áldemokráciák = Rent creation and pseudo-democracies. Közgazdasági Szemle, 63 (5). pp. 501-523. DOI 10.18414/KSZ.2016.5.501

Fehér, Péter, Kő, Andrea and Szabó, Zoltán (2016) Kapacitásmodellezés és az IT-architektúratervezés kihívásainak vizsgálata statisztikai és prediktív analitikai eszközökkel. Statisztikai Szemle, 94 (11-12). pp. 1149-1164. DOI https://doi.org/10.20311/stat2016.11-12.hu1149

Nagy, Beáta (2016) Ki áll a sikeres nő mögött? socio.hu - Társadalomtudományi Szemle, 6 (2). pp. 117-141. DOI 10.18030/socio.hu.2016.2.117

Simon, Judit (2016) Kutatás-módszertani trendek a marketingben. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 54-62. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.10

Milicz, Ákos (2016) Kvantitatív módszerekkel támogatott üzemgazdasági ellenőrzések, különös tekintettel a Benford-törvény alkalmazhatóságára. Statisztikai Szemle, 94 (6). pp. 611-634. DOI https://doi.org/10.20311/stat2016.06.hu0611

Szendrői, László (2016) Környezeti kritériumok a beszállítóértékelésben = Green aspects of supplier evaluation. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csaba, László (2016) Közgazdaság és értékrend. Köz-gazdaság, 11 (4). pp. 35-47.

Bíró-Nagy, András (2016) Közép-európai EP-képviselők karrierútjai. Politikai tapasztalat és karrierambíciók az Európai Parlamentben. Politikatudományi Szemle, 25 (1). pp. 101-120.

Csekő, Imre (2016) Közösségi döntések, gazdasági mechanizmus, általános egyensúly. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-634-9

Oláh, Réka and Varga, Dorottya (2016) Lakossági attitűdvizsgálat a helyi turisztikai desztinációmenedzsment tevékenységéről Gyomaendrőd városban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (2). pp. 34-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.02.04

Mizik, Tamás (2016) Land Policy and Farm Structure: Challenges and Opportunities for Agriculture in the Western Balkan. Society and Economy, 38 (2). pp. 157-170. DOI 10.1556/204.2016.38.2.2

Gergelyné Kása, Marianna (2016) Lessons learned from the effect of tight monetary conditions and crises on corporate capital structure. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (5). pp. 27-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.05.03

Marton, Péter (2016) Links between migration and the presence of foreign combatants in armed conflict. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (1). pp. 31-50.

Fábics, István (2016) Magyar Jezsuiták. Köz-gazdaság, 11 (4). pp. 13-17.

Tóth, Attiláné and S. Gubik, Andrea, eds. (2016) Magyarország 2025-ben és kitekintés 2050-re Tanulmánykötet Nováky Erzsébet 70. születésnapjára. Arisztotelész Kiadó, Budapest. . ISBN 978-615-5394-03-4

Pálinkó, Éva and Svoób, Ágnes (2016) Main Causes and Process of Financial Distress – An Empirical Analysis of Hungarian Firms. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (4). pp. 516-532.

Szabó-Bakos, Eszter (2016) Makroökonómia. Számítási, geometriai, valamit rutinfejlesztő feladatok. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-627-1

Csizmadia, Péter, Makó, Csaba and Heidrich, Balázs (2016) Managing Succession and Knowledge Transfer in Family Businesses: Lessons from a Comparative Research. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (11). pp. 59-69. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.11.07

Milicz, Ákos (2016) Market Role of the State and Possibilities to Control this Role at Public Enterprises. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (2). pp. 199-223.

Veres, Zoltán (2016) Marketingklasszifikáció vs. marketingkontinuum. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 50-53. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.09

Szűcs, Krisztián (2016) Marketingkutatás 2.0. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 67-70. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.12

Hubert, Jozsef (2016) Marketingmérés – két eset az on-line marketing világából. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (9). pp. 41-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.09.04

Varga, Gergely and Vincze, János (2016) Megtakarítási típusok - egy adaptív-evolúciós megközelítés = Types of saving - an adaptive-evolutionary approach. Közgazdasági Szemle, 63 (2). pp. 162-187. DOI 10.18414/KSZ.2016.2.162

Horváth, Dóra and Mitev, Ariel Zoltán (2016) Memes at an exhibition: consumer interpretations of internet memes. Project Report. Corvinus University of Budapest, Budapest.

Mike, Károly (2016) Merre vezessen a magyar kapitalizmus útja? Látkép Ronald Coase világítótornyából = Which course for Hungary s capitalism? A view from Ronald Coase s lighthouse. Közgazdasági Szemle, 63 (6). pp. 597-614. DOI 10.18414/KSZ.2016.6.597

Hetesi, Erzsébet (2016) Milyen lesz a jövő nemzetközi marketingje a hatalmi átalakulások következtében? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 11-14. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.02

Pók, Attila (2016) Miszlivetz Ferenc: Kisvárosok reneszánsza: A kőszegi példa (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (10). pp. 73-75. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.10.07

Banyár, József (2016) Model Options for Mandatory Old-Age Annuities. Gondolat, Budapest. . ISBN 978 963 693 703 4

Mezősi, András and Szabó, László (2016) Model based evaluation of electricity network investments in Central Eastern Europe. Energy Strategy Reviews, 13-14 (11). pp. 53-66. DOI https://doi.org/10.1016/j.esr.2016.08.001

Botos, Katalin (2016) Money Creation in the Modern Economy. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (4). pp. 442-457.

Csicsmann, László ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6090-056X (2016) Movement of People is a norm, not a crisis. Visegrad Insight, 8 (2). p. 14.

Kazainé Ónodi, Annamária (2016) Munkavállalói preferenciák az egyetemi hallgatók körében = Employees' preferences according to graduates and undergraduates. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet.

Gelei, Andrea and Dobos, Imre (2016) Mutual trustworthiness as a governance mechanism in business relationships — A dyadic data analysis. Acta Oeconomica, 66 (4). pp. 661-684. DOI https://doi.org/10.1556/032.2016.66.4.5

Kornai, János (2016) Még egyszer a "rendszerparadigmáról". Tisztázás és kiegészítések a posztszocialista régió tapasztalatainak fényében = About the system paradigm once again: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region. Közgazdasági Szemle, 63 (10). pp. 1074-1119. DOI 10.18414/KSZ.2016.10.1074

Józsa, László (2016) Nemzetközi marketing az átalakuló világban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 15-18. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.03

Vicsek, Lilla, Király, Gábor and Kónya, Hanna (2016) Networks in the Social Sciences. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 77-102. DOI 10.14267/CJSSP.2016.02.04

Burka, Dávid and Puppe, Clemens and Szepesváry, László and Tasnádi, Attila (2016) Neural networks would 'vote' according to Borda's Rule. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Varga, Ákos (2016) Neuromarketing, a marketingkutatás új iránya. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (9). pp. 55-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.09.05

Gábossy, Ákos (2016) New Directions in Crowdfunding. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (4). pp. 533-544.

Vékás, Péter (2016) Nyugdíjcélú életjáradékok életartam-kockázata az általánosított korcsoport−időszak−kohorsz modellkeretben. Working Paper. Hungarian Central Statistical Office, Statisztikai Szemle. (Submitted)

Wazir, Ali (2016) On Dávid Kaposi's "Violence and understanding in Gaza: The British broadsheets' coverage of the war". Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 129-133. DOI https://doi.org/10.14267/CJSSP.2016.02.07

Hajdu, Csongor (2016) On The (honest) truth about dishonesty: How we lie to everyone: Especially ourselves by Dan Ariely. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (1). pp. 117-123. DOI https://doi.org/10.14267/CJSSP.2016.01.08

Megyesi, Boldizsár and Mike, Károly (2016) Organising collective reputation: An Ostromian perspective. International Journal of the Commons, 10 (2). pp. 1082-1099. DOI http://doi.org/10.18352/ijc.657

Taródy, Dávid (2016) Organizational ambidexterity as a new research paradigm in strategic management. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (5). pp. 39-52. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.05.04

Perpék, Éva and Fekete, Attila (2016) Otthoni nevelési környezet és iskolai teljesítmény. In: Gyerekesélyek a végeken. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport, Budapest, pp. 120-150. . ISBN 978 963 418 008 1

Perhócs, Péter (2016) Our Kids: On the Book of R. D. Putnam. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 135-140. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2016.02.08

Deák, Csaba, Blaskovics, Bálint, Aranyossy, Márta, Horváth, Viktória, Fekete, István, Sasvári Péter, László and Kosztyán, Zsolt Tibor (2016) PMUni 2016 Workshop. PMUNi - International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management, Budapest. . ISBN 978-963-12-7633-6

Ágoston, Kolos Csaba, Benedek, Gábor and Gilányi, Zsolt ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6853-834X (2016) Pareto improvement and joint cash management optimisation for banks and cash-in-transit firms. European Journal of Operational Research, 254 (3). pp. 1074-1082. DOI 10.1016/j.ejor.2016.04.045

Sunday, Eunice Allen and Obioha, Emeka E. (2016) Partner Communication and Decision-Making Regarding Sexual Issues among Students in a South African University. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 103-124. DOI 10.14267/CJSSP.2016.02.05

Bojnec, Stefan and Fertő, Imre (2016) Patterns and Drivers of the Agri-Food Intra-Industry Trade of European Union Countries. International Food and Agribusiness Management Review, 19 (2). pp. 53-74.

Becser, Norbert and Zoltayné Paprika, Zita (2016) Patterns in the lottery game. Forum Scientiae Oeconomia, 4 (1). pp. 55-70.

Gelei, Andrea, Sillampaa, Ilkka and Shahzad, Khuram (2016) Patterns of dynamic changes in supply management – a triadic approach. In: 25th Annual IPSERA Conference, 2016.03.20-2016.03.23, Dortmund, Germany.

Szálkai, Kinga (2016) Political Islam: Is It a Possible Alternative for Uzbekistan? BHKK Műhely - Biztonságpolitikai Folyóirat, 1 (1). pp. 66-77.

Csernai, Márton, Burka, Dávid and Barthó, Péter (2016) Population Activity of Auditory Cortical Cells Codes Stimulus Information during Sleep Spindles. In: IBRO Workshop, January 21-22, 2016, Budapest, Hungary.

Bakó, Barna and Isztin, Péter (2016) Psychic Punishment Costs and Deterrence. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Barrett, Anthony and Rees, David (2016) Public Sector Procurement – the Challenges Facing a Small Country. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (2). pp. 170-177.

Berlinger, Edina and Lovas, Anita (2016) Pénzügyi számítások. Tesztfeladatok és megoldások. Befektetések és Vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványa, Budapest. . ISBN 978-615-80642-1-7

Marton, Péter (2016) Questioning the (happy) narrative of geoeconomics. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (2). pp. 1-4. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n2a1

Bakó, Barna and Kálecz-Simon, András (2016) Quota bonuses as localized sales bonuses. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Pesuth, Tamás (2016) Redefining the Role of Central Banks. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (1). pp. 34-48.

Kolozsi, Pál Péter and Hoffmann, Mihály (2016) Reduction of External Vulnerability with Monetary Policy Tools – Renewal of the monetary policy instruments of the National Bank of Hungary (2014–2016). Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (1). pp. 7-33.

Pató, Zsuzsanna and Szabó, László (2016) Regional Vision of EU-level Renewable Energy Governance and Effort Sharing for 2030. In: Central and South East Europe Energy Policy Forum, 4 July 2016.

Deli-Gray, Zsuzsa (2016) Rekettye – Tóth – Malota: Nemzetközi marketing (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 71-72. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.13

Lai, Ping-fu (Brian) and Cho, Kwai-yee (Kevin) (2016) Relationships Between Stock Returns and Corporate Financial Ratios Based on a Statistical Analysis of Corporate Data from the Hong Kong Stock Market. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (1). pp. 110-123.

Király, Gábor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4329-725X, Géring, Zsuzsanna ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8242-950X, Csillag, Sára, Kováts, Gergely Ferenc ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1051-8829, Köves, Alexandra ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4642-156X and Gáspár, Tamás (2016) Rendszermodellezés a felsőoktatásról. SOCIO.HU : Társadalomtudományi Szemle (3). pp. 66-90. DOI 10.18030/socio.hu.2016.3.66

Domokos, László, Várpalotai, Viktor, Jakovác, Katalin, Németh, Erzsébet, Makkai, Mária and Horváth, Margit (2016) Renewal of Public Management – Contributions of State Audit Office of Hungary to enhance corporate governance of state-owned enterprises. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (2). pp. 178-198.

Pranic, Toni (2016) Representing mass violence: conflicting responses to human rights violations in Darfurv by Joachim J. Savelsberg. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (1). pp. 111-116. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2016.01.07

Kovács, Olivér (2016) Reszegi László - Juhász Péter : A vállalati teljesítmény nyomában. (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (8). pp. 68-70. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.08.06

Ivanyos, János and Sándor-Kriszt, Éva (2016) Risk Management Measurement and Evaluation Methods Based on Performance Indicators. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (2). pp. 265-281.

Heidrich, Balázs, Németh, Krisztina and Chandler, Nick (2016) Running in the Family – Paternalism and Familiness in the Development of Family Businesses. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (11). pp. 70-82. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.11.08

Csekő, Imre (2016) Rövid bevezetés az általános egyensúly elméletébe. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-637-0

Keszey, Tamara and Biemans, Wim (2016) Sales–marketing encroachment effects on innovation. Journal of Business Research, 69 (9). pp. 3698-3706. DOI 10.1016/j.jbusres.2016.03.032

Bolcic, Silvano (2016) Serbian Society Undergoing Long-Lasting Socio-economic Crisis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 29-54. DOI 10.14267/CJSSP.2016.02.02

Tóth, Marcell László (2016) Sharing Economy konferencia. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (7). pp. 64-65. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.07.06

Mitev, Ariel Zoltán and Neulinger, Ágnes (2016) Sikeres és sikertelen rítustipológia a családi rítusok elemzésén keresztül. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (7). pp. 29-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.07.03

Békés, Csaba (2016) Sixty Years On: How the Superpowers Could Have Avoided the 1956 Hungarian Revolution. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). pp. 2-12. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a1

Kornai, János (2016) So what is Capital in the Twenty-First Century? Some notes on Piketty’s book Working paper, forthcoming in Capitalism & Society. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Dijkstra, Jacob and Assen, Marcel van (2016) Social Dilemmas as Exchange Dilemmas. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 55-76. DOI 10.14267/CJSSP.2016.02.03

Vári-Szilágyi, Ibolya and Solymosi, Zsuzsa (2016) Social representations of success in different professional strata. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (1). pp. 51-70. DOI 10.14267/CJSSP.2016.01.03

Szüle, Borbála (2016) Solvency risk minimizing guaranteed returns in life insurance. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Nyyssönen, Heino (2016) Spheres of Influence: A Few Reflections on the Concept. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). pp. 42-57. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a4

Devins, David and Jones, Brian (2016) Strategy for succession in family owned small businesses as a wicked problem to be tamed. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (11). pp. 4-15. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.11.02

Dömötör, Barbara and Váradi, Kata (2016) Stress events in the Hungarian stock market. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Marciniak, Róbert and Koval, Oksana (2016) Student's perceptions about shared service organizations at University of Miskolc. In: Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, pp. 1089-1096. . ISBN 978-963-9941-92-2

Makó, Csaba, Csizmadia, Péter and Heidrich, Balázs (2016) Succession in the Family Business: Need to Transfer the ‘Socio-Emotional Wealth’ (SEW). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (11). pp. 16-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.11.03

Szabó, Lajos (2016) Sustainability, creativity and innovation in project management – Model development for assessing organizational performance through projects. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (10). pp. 3-18. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.10.01

Zilahy, Gyula (2016) Sustainable Business Models – What Do Management Theories Say? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (10). pp. 62-72. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.10.06

Kelemen, Zoltán (2016) Szentháromság és a hatalmi ágak elválasztása. Köz-gazdaság, 11 (4). pp. 125-138.

Bán, Dániel (2016) Szállítmányozás és vámtanácsadás - felelősség komplex logisztikai szolgáltatásért. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Budapest.

Jeney, László, ed. (2016) Teleki Pál, a geográfus. BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ - Teleki Pál Egyesület, Budapest - Gödöllő. . ISBN 978-963-503-629-5

Cosovan, Attila and Horváth, Dóra (2016) Tervező művész(ek) a közgazdászképzésben. In: EMOK XXII. Országos Konferencia – Hitelesség és értékorientáció a marketingben, 2016 augusztus 29-31., Debrecen.

Juhász-Dóra, Katalin and Vajkai, Éva (2016) The Butler wears Prada. A Hungarian case-study based on the analysis of the uniform and hotel industry from the point of sustainability. In: Kodolányi International Research Week- Issues of Social Responsibility, 11-15 April 2016, Budapest, Hungary.

Hlédik, Tibor, Holub, Tomás and Král, Petr (2016) The Czech National Bank’s Role Since the Global Crisis. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (1). pp. 65-93.

Varga, János Zoltán (2016) The Effect of Interbank Liquidity Surplus on Corporate and Interbank Interest Rates. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (1). pp. 94-109.

Gelei, Andrea and Kenesei, Zsófia (2016) The Effect of Relation-Specific Investments in the Supply Chain Triad on Innovation Performance. Management, 11 (2). pp. 123-138.

Mádi, László and Árva, László (2016) The Financing Reform of Social Security – How to Kill Many Birds with One Stone? Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (3). pp. 382-400.

Kovács, Árpád (2016) The Fiscal Council in the Hungarian Fundamental Law – Sketch on the Development of the Institution and the European Union Practice. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (3). pp. 312-330.

György, László and Veress, József (2016) The Hungarian Economic Policy Model After 2010. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (3). pp. 360-381.

Benziger, Karl P. (2016) The Hungarian Revolution of 1956 at Sixty Years, Liberal Reform, and the Search for a Useable Past. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). pp. 68-77. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a6

Li, Maohua, Zéman, Zoltán and Li, Jing (2016) The Impact of CSR on Chinese Economic Development. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (4). pp. 500-515.

Blaskovics, Bálint (2016) The Impact of Project Manager on Project Success – The Case of ICT Sector. Society and Economy, 38 (2). pp. 261-281. DOI 10.1556/204.2016.38.2.7

Stykalin, Alexandr (2016) The Memoirs of János Kádár’s Interpreter Vladimir Baikov: A New Source on Soviet Policy in 1956 Hungary. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a10

Crump, Laurien (2016) The Multilateralisation of Soviet Bloc Security: The Hungarian Revolution from an Eastern European Perspective. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (3). pp. 13-27. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n3a2

Csicsmann, László (2016) The Syrian refugee crisis reconsidered: The role of the EU-Turkey Agreement. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (1). pp. 83-98.

Paksi, Veronika, Nagy, Beáta and Király, Gábor (2016) The Timing of Motherhood While Earning a PhD in Engineering. International Journal of Doctoral Studies, 2016 (11). pp. 285-304.

Stepper, Péter (2016) The Visegrad Group and the EU agenda on migration: A coalition of the unwilling? Corvinus Journal of International Affairs, 1 (1). pp. 62-82.

Boldvai-Pethes, Laura (2016) The end of representative politics by Simon Tormey. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (1). pp. 131-134. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2016.01.10

Sacio-Szymańska, Anna, Kononiuk, Anna, Tommei, Stefano, Valenta, Ondrej, Hideg, Éva and Gáspár, Judit ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1908-1616 (2016) The future of business in Visegrad region. European Journal of Futures Research, 4 (1). DOI https://doi.org/10.1007/s40309-016-0103-3

Demeter, Krisztina, Szász, Levente and Rácz, Béla Gergely (2016) The impact of subsidiaries’ internal and external integration on operational performance. International Journal of Production Economics, 182 . pp. 73-85. DOI 10.1016/j.ijpe.2016.08.014

Zalai, Ernő and Révész, Tamás (2016) The issue of macroeconomic closure revisited and extended. Working Paper. Centre for Public Administration Studies Corvinus University of Budapest.

Kenyeres, Attila Zoltán and Szabó, József (2016) The migration crisis: representation of a border conflict in Hungarian, German and Pan-European television new coverage. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (1). pp. 71-91. DOI 10.14267/CJSSP.2016.01.04

Eren, Seden (2016) The new nationalism and the first world war (ed. by L. Rosenthal and V. Rodic). Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 141-143. DOI https://doi.org/10.14267/CJSSP.2016.02.09

Molnár, Tamás (2016) The principle of non-refoulement under international law: Its inception and evolution in a nutshell. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (1). pp. 51-61.

Forgó, Ferenc (2016) The prisoners' dilemma, congestion games and correlation. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics.

Kisfalusi, Dorottya (2016) The quality of inter- and intra-ethnic friendships among roma and non-roma students in Hungary. Corvinus journal of sociology and social policy, 7 (1). pp. 3-26. DOI 10.14267/CJSSP.2016.01.01

Vékás, Péter (2016) The role of longevity risk in Hungary. Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Unpublished)

Nagy-Crosby, Michelle and Géring, Zsuzsanna (2016) The role of state in varieties of capitalism (SVOC), achievements and challenges for Central and Eastern Europe and the emerging markets: A conference review. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (1). pp. 107-110. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2016.01.06

Márquez, Aiken Samuel Chew (2016) The social life of palm oil: From indigenous communities to global economic discourses. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (2). pp. 21-44. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n2a3

Bársony, Fanni (2016) The struggle for a better sociology: about the 3rd forum of ISA (10-14th July 2016, Vienna, Austria). Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7 (2). pp. 125-128. DOI https://doi.org/10.14267/CJSSP.2016.02.06

Szántó, Zoltán and Faludi, Julianna, eds. (2016) Tradition, innovation and reform in local development. Conference proceedings. Corvinus University of Budapest, Institute of Sociology and Social Policy. .

Pavlik, Lívia (2016) Transformation in Hungary’s Higher Education System – Within the framework of accrual-based and cash-based accounting. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (2). pp. 224-243.

Komanovics, Adrienne (2016) Transition from Commitment to Compliance: The Efficacy of International Human Rights Tribunals. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruna , 20 . pp. 321-349. DOI https://doi.org/10.17979/afdudc.2016.20.0.1927

Gyurkovics, János and Vas, Zsófia (2016) Tudásáramlás és tanulás egy hagyományos iparágban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (12). pp. 25-37. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.03

Czibik, Ágnes and Hajdu, Miklós and Pápay, Boróka and Szántó, Zoltán and Tóth, István János (2016) Type of actors, objects of exchange, type of original transactions in the coverage of corruption. Project Report. ANTICORRP.

Jámbor, Attila, Somai, Miklós and Kovács, Sándor (2016) Tíz év az Európai Unióban - az új tagországok agrárteljesítményei = A decade in the EU: the agricultural performances of the new member-states. Közgazdasági Szemle, 63 (3). pp. 260-284. DOI 10.18414/KSZ.2016.3.260

Neulinger, Ágnes (2016) Több-módszertanú és vegyes módszertanú kutatások. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 63-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.11

Fliszár, Vilmos, Kovács, Eszter, Szepesváry, László and Szüle, Borbála (2016) Többváltozós adatelemzési számítások. Budapesti Corvinus Egyetem. . (Unpublished)

Sass, Magdolna (2016) Törpékből óriások? – Kelet-közép-európai elektronikai multik. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (8). pp. 40-49. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.08.04

Gál, Nóra, Bodánszky, Nikolett, Székely, Zsolt and Mészáros, Leila (2016) Utilisation of the Hungarian SAO’s Work in the Light of Auditing Public Procurements. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (2). pp. 154-169.

Tóth, József (2016) Value creation and appropriation through the Hungarian SME’s food chain. In: 26th Annual IFAMA World Conference & 12th Wageningen International Conference on Chain and Network Management (WICANEM), June 19 - 23, 2016, Aarhus, Denmark.

Czakó, Erzsébet, Juhász, Péter and Reszegi, László (2016) Versenyképesség és export – vállalati szintű kvalitatív és kvantitatív kutatási eredmények összevetése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (8). pp. 3-14. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.08.01

Köves, Alexandra ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4642-156X (2016) Vissza a jövőből: Komplex, rendszerszintű problémákra adott lehetséges válaszok kutatása a backcasting módszer segítségével. Prosperitas, 3 (2). pp. 17-35.

Rózsa, Andrea and Tálas, Dorisz (2016) Vállalati értékteremtés vizsgálata az iparági teljesítmény tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (9). pp. 2-14. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.09.01

Neulinger, Ágnes and Kenesei, Zsófia (2016) Vásárlási szokások a családi életciklusokban: a vasárnapi zárva tartás hatása a családi vásárlásokra. Corvinus Marketing Studies, 2016 (1). pp. 1-27.

Solymosi, Tamás (2016) Weighted nucleoli and dually essential coalitions. Working Paper. Corvinus University of Budapest Faculty of Economics, Budapest.

Surdej, Aleksander (2016) What Determines the Innovativeness of Polish Family Firms? Empirical Results and Theoretical Puzzles. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (11). pp. 38-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.11.05

Várpalotai, Viktor (2016) What Have We Learned? Macroeconomic Policy After the Crisis. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 61 (1). pp. 124-128.

Árvay, Erzsébet (2016) When Security Overrules Reason: McCarthyism in View of The Cases of Charles Chaplin and Lucille Ball. Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 7 (4). DOI https://doi.org/10.4000/diacronie.4823

Mizsei, Kálmán (2016) Why so hard?: Rule-of-law, reform, and state sovereignty in Ukraine and Moldova. Corvinus Journal of International Affairs, 1 (2). pp. 67-82. DOI https://doi.org/10.14267/cojourn.2016v1n2a5

Dunavölgyi, Mária (2016) Women and men in senior management – Key recurring themes and questions. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (5). pp. 64-80. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.05.06

Nagy, Beáta, Király, Gábor and Géring, Zsuzsanna (2016) Work-life Balance and Gender Regime After the Economic Transition. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2 (3). pp. 5-20. DOI 10.17356/ieejsp.v2i3.283

Virág, Attila (2016) Áramlatok örvényében. Gázdiverzifikációs játszmák Kelet-Közép-Európában. Köz-gazdaság, 11 (2). pp. 93-106.

Havran, Dániel and Szűcs, Balázs Árpád (2016) Árjegyzői viselkedés belső kockázatelosztás mellett. Szigma, 47 (1-2). pp. 1-30.

Végh, Péter and Pollák, Zoltán (2016) Ébredező verseny a kisvállalkozókért? Gazdaság és Pénzügy, 3 (4). pp. 323-332.

Banyár, József (2016) Életbiztosítás. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 2. jav. bőv. kiadás. ISBN 978-963-503-626-4

Wimmer, Ágnes ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3430-7962, Juhász, Péter and Matolay, Réka (2016) Érintett-szemlélet és üzleti teljesítmény. In: Etikus közgazdasági gondolkodás és versenyképesség: Etika – Gazdaság – Jog. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, pp. 260-269. . ISBN 978-963-9808-73-7

Prónay, Szabolcs (2016) Új megoldások a fogyasztói magatartás tendenciáinak vizsgálatára. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4). pp. 30-34. DOI 10.14267/VEZTUD.2016.04.06

Korompai, Attila and Szabó, Mátyás (2016) Új tendenciák településeink megújulásában. In: Magyarország 2025-ben és kitekintés 2050-re Tanulmánykötet Nováky Erzsébet 70. születésnapjára. Arisztotelész Kiadó, Budapest, pp. 227-241. . ISBN 978-615-5394-03-4

Gelei, Andrea, Dobos, Imre and Bódi-Schubert, Anikó (2016) Üzleti kapcsolatok kutatása. Akadémiai Kiadó, Budapest. . ISBN 978 963 05 9713 5

Kazainé Ónodi, Annamária (2016) Üzleti teljesítménymérés a sportban = Business performance evaluation in sports associations. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

This list was generated on Tue Jul 23 01:47:18 2024 UTC.