Corvinus
Corvinus

Items where Subject is "Human resource management"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 62.

Bácsi, Katalin (2017) Miért és mikor jó a bevonás? – érvek munkáltatói és munkavállalói oldalon. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 48 (8-9). pp. 13-21. ISSN 0133-0179 DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.09.02

Kazainé Ónodi, Annamária and Holló, Sándor (2017) A munkabért terhelő adók és járulékok alakulása 1998 és 2017 között Magyarországon ----- Taxes and contributions on wages between 1998 and 2017 in Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Losonci, Dávid (2017) Vezető lean környezetben – jellemzők és nyitott kérdések. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Takács, Sándor and Németh, Márton and Juhászné Klér, Andrea and Toarniczky, Andrea (2017) Az egyetem melletti munkavégzés segítő és gátló tényezői diákszemmel – kérdőíves felmérés a BCE, BGE és BME mesterszakos hallgatói körében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 48 (3). pp. 39-55. ISSN 0133-0179 DOI 10.14267/VEZTUD.2017.03.04

Sipos, Norbert (2016) A munkaelégedettség Herzberg-modelljének továbbfejlesztése a Frissdiplomások 2011-2014 adatbázisok alapján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 47 (12). pp. 97-108. ISSN 0133-0179 DOI 10.14267/VEZTUD.2016.12.09

Kazainé Ónodi, Annamária (2016) Munkavállalói preferenciák az egyetemi hallgatók körében = Employees' preferences according to graduates and undergraduates. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet.

Papp, Bence (2015) A munkaerő-piaci bizonytalanság hatása a közszféra és a versenyszféra közötti bérkülönbségekre. Közgazdasági Szemle, 62 (5). pp. 473-501. ISSN 0023-4346

Forgács, Attila and Jekli, Tünde (2015) Vakok és gyengénlátók munkerő-piaci esélyei, különös tekintettel a személyiséglélektani tényezőkre. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (4). pp. 55-64. ISSN 0133-0179

Csillag, Sára (2015) Veszélyes vizeken? Az etikus viselkedés elméletének és gyakorlatának összekapcsolása kooperatív kutatás keretei között. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (1). pp. 20-32. ISSN 0133-0179

Pierog, Anita and Szabados, György Norbert (2015) Civil szervezetek vezetési szempontból. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 46 (2). pp. 35-46. ISSN 0133-0179

Poór, József and Kovács, Ildikó Éva and Karoliny, Mártonné and Milovecz, Ágnes (2014) Külső HR-szolgáltatók összehasonlító vizsgálata a világ régiójában, közép-kelet-európai sajátosságokat keresve, két Cranet-felmérés alapján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45 (10). pp. 17-29. ISSN 0133-0179

Zoltayné Paprika, Zita and Nagy, Viktor (2013) A kreativitás megítélése a munkaerőpiacon (Creativity from view of job market). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Losonci, Dávid (2013) Emberierőforrás-menedzsment gyakorlatokkal kapcsolatos kutatások a lean termelés irodalmában (Researches on human resource management practices of lean production literature). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). pp. 23-36. ISSN 0133-0179

Varga, Júlia (2013) A közalkalmazotti béremelés hatása a tanárok pályaelhagyási döntéseire (The effect of a public-sector pay increase on teachers attrition). Közgazdasági Szemle, 60 (5). pp. 579-600. ISSN 0023-4346

Benedek, Gábor and Hegedűs, András and Pataki, Attila and Szabó, Dániel (2013) Adatbányászati alkalmazások lehetőségei egy multinacionális vállalat magyarországi leányvállalatának információs rendszerében (Opportunities of datamining applications in the information system of a multinational company’s Hungarian subsidiary). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (5). pp. 27-38. ISSN 0133-0179

Bakó, Tamás and Cseres-Gergely, Zsombor and Galasi, Péter (2013) Az MTA KRTK KTI munkaerő-piaci előrejelző rendszere = The Institute of Economics labour-market forecasting system. Közgazdasági Szemle, 60 (2). pp. 117-133. ISSN 0023-4346

Koltai, Judit Petra and Szalka, Éva (2013) A vállalkozói hajlandóság vizsgálata a női hallgatók körében Magyarországon (Research of entrepreneurial intentions of the Hungarian female students). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 71-79. ISSN 0133-0179

Reisinger, Adrienn (2013) Családi vállalkozás folytatásának tervei a felsőoktatási hallgatók körében (The plans of students on taking over family firms). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 41-50. ISSN 0133-0179

Szerb, László and Lukovszki, Lívia (2013) Magyar egyetemi hallgatók vállalkozási attitűdjei és az attitűdöket befolyásoló tényezők elemzése a GUESSS-felmérés adatai alapján - Kik is akarnak ténylegesen vállalkozni? (Entrepreneurial attitudes of the Hungarian students and the analysis of the factors influencing attitudes based on the datas of GUESSS survey – Who want to undertake really?). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 30-40. ISSN 0133-0179

Tokár-Szadai, Ágnes (2013) Tanácsadói szerepek, kompetenciák (Consultant roles and competencies). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (3). pp. 26-36. ISSN 0133-0179

Imreh-Tóth, Mónika and Bajmócy, Zoltán and Imreh, Szabolcs (2013) Vállalkozó hallgatók-Valóban reális jövőkép a vállalkozóvá válás? (Entrepreneurial students – Really realistic vision of becoming an entrepreneur?). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 51-63. ISSN 0133-0179

S. Gubik, Andrea (2013) Vállalkozói attitűdök kutatása egyetemi-főiskolai hallgatók körében (Research of students’ entrepreneurial attitudes). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (7-8). pp. 5-17. ISSN 0133-0179

Gábor R., István (2012) Munkavásárlás vagy dolgozóbérlés? Elmélkedés a munkaviszony közgazdasági értelmezéséről. = Purchase of work or renting of workers? Közgazdasági Szemle, 59 (9). pp. 1005-1013. ISSN 0023-4346

Gábor R., István (2012) A magyar minimálbér-szabályozás és hatása a foglalkoztatásra, különösen 2000-től napjainkig (Minimum-wage regulation in Hungary and its impact on employment, with particular respect to the 2000’s). Köz-gazdaság, 7 (1). pp. 123-146. ISSN 1788-0696

Adler, Judit (2012) A foglalkoztatás szerkezeti keretei. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csillag, Sára (2012) Etika és emberierőforrás-menedzsment: egy régi/új kapcsolat? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 41-56. ISSN 0133-0179

Adler, Judit and Stocker, Miklós (2012) Kompetencia alapú, output orientált oktatás az ideális foglalkoztathatóság érdekében. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Karcsics, Éva (2012) Vezetőkkel szemben támasztott munkaerő-piaci kompetenciaelvárások a Heti Világgazdaság és a The Economist álláshirdetéseinek elemzése alapján (Job market competency requirements for managers on the basis of the analysis of job advertisements in the Heti Világgazdaság and The Economist). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43 (1). pp. 31-44. ISSN 0133-0179

Csillag, Sára and Hidegh, Anna Laura (2011) Hogyan bonthatók le a látható és láthatatlan falak? – Kooperatív kutatás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos mentális gátak lebontásáról (How to break down the visible and unvisible walls? – A cooperative research about the breaking down of mental barriers of the employment of disabled people). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (12). pp. 23-36. ISSN 0133-0179

Koncz, Katalin (2011) A munkaerőpiac nemek szerinti szegregációjának jellemzői, mechanizmusa és következményei (The features, mechanism and results of gender-based segregation on the labour market). Közgazdasági Szemle, 58 (1). pp. 74-94. ISSN 0023-4346

Bokor, Attila (2011) A IV. HR-tükör kutatás legfontosabb eredményei – HR a válság idején. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (4). pp. 2-18. ISSN 0133-0179

Somogyvári, Vivien (2011) A nők munkavállalásának lehetőségtere a hazai KKV-knál. Jövőtanulmányok, 26 . Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-503-472-7

Vida, Adrienn (2011) A természettudományos tárgyak és a kutatói pálya iránti érdeklődés vizsgálata a 14-18 éves korosztály körében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (12). pp. 46-58. ISSN 0133-0179

Nemes, Ferenc and Szlávicz, Ágnes (2011) A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség alakulásában. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (9). pp. 2-14. ISSN 0133-0179

Adler, Judit and Petz, Raymund (2011) Idősek a pályán: fair a play? – Hogyan vélekednek az európai munkaadók az idősebb korosztályok helyéről a jövő munkaerő-piacán? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (6). pp. 25-39. ISSN 0133-0179

Tóth, László (2011) Irigység a munkahelyen. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (2). pp. 33-48. ISSN 0133-0179

Szabó, Katalin (2011) Állandósult túlkereslet a tehetségpiacon. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 42 (11). pp. 2-15. ISSN 0133-0179

Szőke, Szabolcs (2010) A gépészkarokon tanuló hallgatók vállalkozásalapítási motivációi. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (9). pp. 58-61. ISSN 0133-0179

Fodor, Péter and Kiss, Tibor and Poór, József (2010) A válság hatása a HR-re és a tudásmenedzsmentre – négy kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 41 (10). pp. 2-18. ISSN 0133-0179

Losonci, Dávid (2010) Emberi erőforrás menedzsment és gyakorlatai a lean termelésben – a tevékenységmenedzsment irodalmának tükrében = Human resource management and practices in lean manufacturing – review of Operations Management’s literature. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gábor R., István (2010) On the peculiar relevance of a fundamental dilemma of minimum-wage regulation in post-socialism – apropos of an international investigation. Corvinus journal of sociology and social policy, 1 (2). pp. 81-88. ISSN 2061-5558

Galasi, Péter (2009) A túl- és az alulképzés bérhozama 25 európai országban (Returns for over-education and under-education for 25 European countries). Közgazdasági Szemle, 56 (3). pp. 197-215. ISSN 0023-4346

Finna, Henrietta and Gyökér, Irén (2009) A hazai KKV-k atipikus foglalkoztatási gyakorlata – empirikus vizsgálatok alapján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 36-42. ISSN 0133-0179

Gyökér, Irén and Krajcsák, Zoltán (2009) Az alkalmazotti elégedettséget és elkötelezettséget befolyásoló tényezők vizsgálata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (ksz). pp. 56-61. ISSN 0133-0179

Farkas, Ferenc and Karoliny, Mártonné and Poór, József (2009) Az emberierőforrás-menedzsment magyarországi és közép-kelet-európai sajátosságai a Cranet-kutatás alapján. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 3-10. ISSN 0133-0179

Poór, József (2009) Az emberierőforrás-menedzsment átalakulása a kelet-európai régióban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 24-35. ISSN 0133-0179

Karoliny, Mártonné (2009) Az értékteremtő HR-szervezetek. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (7-8). pp. 11-23. ISSN 0133-0179

Mihály, Nikolett (2009) Intézményi és egyéni hasznosságok a hallgatói identitás tükrében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (12). pp. 46-57. ISSN 0133-0179

Bokor, Attila and Fertetics, Mandy and Hidegh, Anna Laura and Váradi Szabó, Zsuzsa (2009) Karrierváltók Magyarországon – Karrierváltó csoportok. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (11). pp. 11-35. ISSN 0133-0179

Valeyre , Antoine and Lorenz, Edward and Cartron, Damien and Csizmadia, Péter and Gollac, Michel and Illéssy, Miklós and Makó, Csaba (2009) Munkaszervezeti modellek Európában és az emberierőforrás-gazdálkodás néhány jellemzője Kísérlet a munkaszervezetek nemzetközi paradigmatérképének elkészítésére (II. rész). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (11). pp. 36-51. ISSN 0133-0179

Valeyre , Antoine and Lorenz, Edward and Cartron, Damien and Csizmadia, Péter and Gollac, Michel and Illéssy, Miklós and Makó, Csaba (2009) Munkaszervezeti modellek Európában és az emberierőforrás-gazdálkodás néhány jellemzője – Kísérlet a munkaszervezetek nemzetközi paradigma-térképének elkészítésére – I. rész. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (10). pp. 2-15. ISSN 0133-0179

Toarniczky, Andrea (2009) Szervezeti szocializáció – Mi az egyén szerepe saját szocializációs folyamatában? (II. rész). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (11). pp. 52-59. ISSN 0133-0179

Andó, Ildikó (2009) Áramlatélmény a felhatalmazásban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (10). pp. 29-43. ISSN 0133-0179

Beck-Bíró, Kata (2009) Önmegvalósítás a munkahelyen. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (12). pp. 58-66. ISSN 0133-0179

Beck-Bíró, Kata (2009) Önmegvalósítás a munkahelyen – Megélések és meg nem élések, illetve azok okai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 40 (11). pp. 60-65. ISSN 0133-0179

Koncz, Katalin (2007) Szervezeti karriergondozás a nők előmenetelének szolgálatában: Sikeres európai uniós és hazai megoldások (Organizational career development in the career chance of women: successful European and Hungarian solutions). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (6). pp. 2-16. ISSN 0133-0179

Szőts-Kováts, Klaudia (2006) Merre tart az emberi erőforrás menedzsment? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 38 (1. ksz). pp. 46-55. ISSN 0133-0179

Antal, Zsuzsanna and Bodorkós, Barbara and Csesznák, Anita and Dankó, Dávid and Kiss, Norbert and Matolay, Réka and Pataki, György and Szántó, Richárd and Takács, Sándor and Toarniczky, Andrea (2006) A vezetés és a döntéshozatal szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában. Working Paper. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Kováts, Gergely (2006) Centralizáció és decentralizáció a multinacionális cégek HR tevékenységében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 37 (2). pp. 15-23. ISSN 0133-0179

Wimmer, Ágnes and Szántó, Richárd (2006) Teljesítménymenedzsment és értékteremtés az érintettekkel való kapcsolatok kezelése tükrében. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Baritz, Sarolta Laura and Kocsis, Tamás (2005) On realizing the principles of Gaudium et spes in a post-communist country: Searching for christian entrepreneurs and roots of individuals in Hungary at the time of globalization. In: The Call to Justice: The Legacy of Gaudium Et Spes 40 Years Later, 2005. 03.16-19., Vatican City.

Futó, Péter and Kovács, Ákos and Pálinkó, Éva (2003) Információs társadalom és humán erőforrás fejlesztés - magyar közpolitikák szembesítése egy közép-európai lakossági felmérés eredményeivel. In: Információs technológia és életminőség. BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, pp. 41-66.

This list was generated on Sat Oct 21 01:45:42 2017 CEST.