Corvinus
Corvinus

Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 519.

Vicsek, Lilla (2012) "Gene-fouled or gene-improved?" – Media framing of GM crops and food in Hungary. New Genetics and Society, 32 (1). pp. 54-77. DOI 10.1080/14636778.2012.705513

Göncz, Borbála (2012) "I would like to see that one is able to say I'm proud of being a citizen of the EU…" – the way Hungarian people see Europe and the European Union. Corvinus journal of sociology and social policy, 3 (1). pp. 111-135.

Berács, József and Hrubos, Ildikó and Temesi, József, eds. (2012) "Magyar Felsőoktatás 2011" Hazai vitakérdések – nemzetközi trendek. Konferencia dokumentumok. NFKK Füzetek (9). Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsıoktatási Kutatások Központja, Budapest. . ISBN 978-963-89082-4-7

Nagy, Péter and Tóth, Zsófia (2012) "Értelem és érzelem" A lakossági ügyfelek gazdasági magatartása és a bankokkal kapcsolatos attitűdjei ("Sense and sensibility" Retail customer behaviours and attitudes towards banks). Hitelintézeti Szemle, 11 (spec). pp. 13-24.

Szentes, Tamás (2012) A "nemzeti versenyképesség" fogalma, mérése és ideológiája. Magyar tudomány, 173 (6). pp. 680-691.

Szántó, Zoltán, Tóth, István János and Varga, Szabolcs (2012) A (kenő)pénz nem boldogít? Gazdaságszociológiai és politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-490-1

Bodzási, Balázs (2012) A 20. századi gazdasági válságok hatása zálogjogunk fejlődésére. Állam- és Jogtudomány, 53 (4). pp. 453-496.

Ormos, Mihály and Veress, Attila (2012) A Comprehensive Review of the Financial Reporting System of Higher Education and a Recommendation. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (2). pp. 234-256.

Pintér, Miklós (2012) A Harsányi-program. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 23-31. . ISBN 978-963-339-018-4

Bede-Fazekas, Ákos (2012) A Moesz-vonal jövőben várható elmozdulásának térinformatikai modellezési lehetőségei. In: Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában III. - Térinformatikai konferencia és szakkiállítás. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 53-60. . ISBN 978-963-318-218-5

Bokor, Tamás and Török, Judit (2012) A Moodle learning management system elemzése a kooperatív tanulás- és tanításszervezés szempontjából. -. (Unpublished)

Czabán, János (2012) A Vállalatgazdaságtani Tanszék – a Gazdálkodástani Intézet 25 éve (1987–2012). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1. ksz). pp. 3-12. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.01

Bauer, András, Csepeti, Ádám, Gáti, Mirkó and Mitev, Ariel Zoltán (2012) A banki hitelfelvevők rejtett gazdaságból származó jövedelme. Marketingmegközelítés és empirikus kísérlet a kockázatkezelés szolgálatában. Hitelintézeti Szemle, 11 (4). pp. 298-324.

Bauer, András, Csepeti, Ádám, Gáti, Mirkó and Mitev, Ariel Zoltán (2012) A banki hitelfelvevők rejtett gazdaságból származó jövedelme: Marketing megközelítés és empirikus kísérlet a kockázatkezelés szolgálatában. In: Coopetition. Miskolci Egyetem Marketing Intézet, Miskolc, p. 20. . ISBN 978-963-661-995-4

Homolya, Dániel (2012) A bankok által alkalmazott működési kockázatkezelési módszerek és az intézményméret viszonya. Hitelintézeti Szemle, 11 (2). pp. 111-142.

Szűcsné Markovics , Klára (2012) A beruházásgazdaságossági számítások gyakorlatban alkalmazott módszerei. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1.ksz). pp. 97-107. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.11

Vörösmarty, Gyöngyi (2012) A beszerzés helye és szerepe a kis és középvállalatok gyakorlatában = The role of purchasing in small and medium sized companies. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Mohl, Gergely (2012) A bizonyosságfüggvények elméletének alkalmazása a pénzügyi kimutatások ellenőrzésében (The application of the theory of belief functions in the audit of financial statements). Hitelintézeti Szemle, 11 (3). pp. 211-229.

Csákné Filep, Judit (2012) A családi vállalkozások pénzügyi sajátosságai (Specialities of Family Business Finances). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (9). pp. 15-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.09.02

Sziva, Ivett (2012) A desztináció menedzsment szerepe a desztinációs versenyképességben – Hazai és dán tapasztalatok tükrében = The role of destination management in the destinations’ competitiveness – Hungarian and Danish experiences. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bánfi, Tamás (2012) A devizahitelezés oka, a beavatkozás lehetősége, módjai. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 57 (3). pp. 380-391.

Baji, Petra (2012) A diszkrét választás módszere. Statisztikai Szemle, 90 (10). pp. 944-963.

Bódi-Schubert, Anikó (2012) A disztribúció kiszervezéséhez kapcsolódó ellátási és működési kockázatok (Supply and operational risks in the outsourcing of distribution management). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1). pp. 45-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.01.04

Matolay, Réka and Pataki, György and Szántó, Richárd (2012) A felelős döntéshozatal tényezői. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Pintér, Éva and Deutsch, Nikolett (2012) A fenntartható fejlődés elvei és azok érvényre jutása a banki gyakorlatban II. rész (The principles of sustainable development and their realization in the banking practice II. part). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1). pp. 57-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.01.05

Kerekes, Sándor (2012) A fenntartható fejlődésről válság idején. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 15-36. . ISBN 978-963-503-504-5

Faragó, Tibor (2012) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede (Four Decades of International Cooperation on Sustainable Development). Külügyi Szemle, 11 (3). pp. 189-211.

Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and Zsóka, Ágnes and Kocsis, Tamás and Széchy, Anna (2012) A fiatalok fogyasztási és életmódbeli szokásai a környezeti nevelés tükrében. Working Paper. BCE, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. (Unpublished)

Adler, Judit (2012) A foglalkoztatás szerkezeti keretei. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Vetőné Mózner, Zsófia (2012) A fogyasztási szemlélet jelentősége a természeti erőforrások és a CO2-kibocsátások elszámolásában. Fenntartható életmód - műhelytanulmányok, 1 (1).

Simay, Attila Endre (2012) A fogyasztói lojalitás előzményei a magyar mobiltelefonos szolgáltatási piacon – A bizalom szerepe (Antecedents of the consumer loyalty in the Hungarian telecommunication market – the role of trust). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (4). pp. 48-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.04.05

Szabó, Krisztina and Bede-Fazekas, Ákos (2012) A forgalomban lévő fásszárú dísznövénytaxonok szárazságtűrésének értékelése a klímaváltozás tükrében (Evaluation of the impact climate change on current drought-tolerant woody plants). Kertgazdaság, 44 (4). pp. 62-73.

Szilágyiné Fülöp, Erika (2012) A gazdasági kamarák szolgáltatásainak szerepe a vállalkozásfejlesztésben - BOKIK esettanulmány. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1.ksz). pp. 90-96. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.10

Gál, Judit (2012) A gazdasági társaságok átalakulásának egyes jogalkalmazási problémái és a legújabb ítélkezési gyakorlata. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Balaton, Károly and Csiba, Zsuzsanna (2012) A gazdasági válság hatása a vállalati stratégiákra – Magyar és szlovák tapasztalatok (Influence of the economic crisis on corporate strategy – Experiences in Hungary and Slovakia). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (12). pp. 4-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.12.01

Szűcs, Balázs Árpád (2012) A geometriai Brown-mozgás feltevésének elfogadhatósága a reálopciók értékelésében (The acceptability of the assumption of geometric brownian motion in the valuation of real options). Hitelintézeti Szemle, 11 (ksz). pp. 44-49.

Bakacsi, Gyula (2012) A globe-kutatás kultúraváltozóinak vizsgálata faktoranalízis segítségével (Cultural variables of the GLOBE research computed by factor analysis). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (4). pp. 12-22. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.04.02

Tóth, Éva Aliz (2012) A globális pénzügyi központok világgazdasági szerepének változásai (The changing role of global financial centres in the world economy). Köz-gazdaság, 7 (4). pp. 81-93.

Simai, Mihály (2012) A hatalmi viszonyok a világgazdaság és a katonai szektor a XXI. században = Power relations in the world economy and the military sector in 21st century. Köz-gazdaság, 7 (2). pp. 33-77.

Nagy, Gábor and Berács, József (2012) A hazai kis - és középvállalatok teljesítményét befolyásoló stratégiai orientációk (The effect of strategic orientations on the performance of Hungarian SMEs). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 46-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.05

Ásványi, Katalin (2012) A hazai komolyzenei CSR tevékenységek értékelése. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 199-213. . ISBN 978-963-503-505-2

Tátrai, Tünde and Fábián, Boglárka (2012) A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága = E-procurement Responsiveness of the Hungarian Companies’. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Tátrai, Tünde and Fábián, Boglárka (2012) A hazai vállalatok nyitottsága az elektronikus beszerzésre (E-procurement Responsivess of the Hungarian Companies'). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 97-105. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.10

Juhász, Péter and Kazainé Ónodi, Annamária (2012) A hazai vállalatok pénzügyi teljesítményének alakulása 1994 és 2009 között = The financial performance of Hungarian firms between 1994 and 2009. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kelemen, Kata (2012) A helykötődés és a környezetvédő viselkedés közötti összefüggések vizsgálata turisztikai kontextusban. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 181-197. . ISBN 978-963-503-505-2

Bodzási, Balázs (2012) A hitelbiztosítékok jogi szabályozása és a gazdasági versenyképesség összefüggései. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Mandják, Tibor, Wimmer, Ágnes and Juhász, Péter (2012) A hálózati pozíció és a versenyképesség kapcsolata (Business networks: network position and competitiveness in Hungary). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 14-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.02

Vaszkun, Balázs (2012) A japán társadalmi klaszterek szerepe és kihasználásának lehetőségei a versenyképesség megtartásában = The Role of Clusters in Japan’s Competitiveness. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gáll, István and Lublóy, Ágnes (2012) A jelzálogpiaci válság és a Közép-Kelet-Európában aktív nagybankok részvényárfolyama (The impact of the subprime crisis on the banks being active in Central and Eastern Europe). Hitelintézeti Szemle, 11 (3). pp. 185-210.

Kolozs, Borbála (2012) A kettős adóztatás elkerüléséről szóló korai magyar egyezmények = Earlier tax treaties of Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szabó, Zsolt (2012) A kivonulás-tiltakozás-hűség fogalomhármas közgazdaságtani relevanciája a 21. században = The relevance of "exit, voice and loyalty" theory in 21st-century economics. Közgazdasági Szemle, 59 (12). pp. 1311-1335.

Bede-Fazekas, Ákos (2012) A klímaváltozás hatásának modellezése növényföldrajzi egységeken a mesterséges neuronhálók segítségével. In: Kockázat - Konfliktus - Kihívás. SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, pp. 33-42. . ISBN 978-963-306-175-6

Hufnagel, Levente, Kúti, Zsuzsanna, Hlaszny, Edit, Reiczigel, Zsófia, Molnár, Marianna, Homoródi, Réka, Flórián, Norbert, Gergócs, Veronika, Türei, Dénes and Ladányi, Márta (2012) A klímaváltozás közösségökológiai hatásainak elemzései. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 7-23. . ISBN 978-963-503-506-2

Révész, Tamás and Zalai, Ernő (2012) A klímaváltozás lehetséges gazdasági hatásainak vizsgálata statikus és dinamikus általános egyensúlyi modellel. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 107-137. . ISBN 978-963-503-504-5

Bede-Fazekas, Ákos (2012) A klímaváltozás növényföldrajzi hatásának modellezése és a mesterséges neuronhálók. In: V. Magyar Tájökológiai Konferencia: Absztrakt kötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, p. 8. . ISBN 978-963-334-075-2

Tasnádi, Attila (2012) A kompetitív piac közelítése sokszereplős Cournot-oligopóliumokkal. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 57-62. . ISBN 978-963-339-018-4

Balásházy, Mária (2012) A korlátolt felelősségű társaság tagjait megillető individuális és kisebbségi jogok szabályozása és joggyakorlata = Minority and individual rights in Ltd. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Neszveda, Gábor and Dezső, Linda (2012) A kvázi- és általánosított hiperbolikus diszkontálás hosszú távon (Quasi- and Generalized Hyperbolic Discounting in Long Term). Szigma, 43 (3-4). pp. 163-177.

Zsinka, László (2012) A kései antikvitás világa. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Széchy, Anna and Zilahy, Gyula (2012) A környezeti innovációk mozgatórugói a hazai feldolgozóiparban – egy vállalati felmérés tanulságai. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 113-133. . ISBN 978-963-503-505-2

Zsóka, Ágnes, Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and Széchy, Anna (2012) A környezeti képzés szerepe az egyetemisták környezeti tudatosságában - a BCE hallgatóinak példáján. In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 260-286. . ISBN 978-963-339-042-9

Bodzási, Balázs (2012) A követelésvásárlás egyes jogi problémái. A német jelzálogjogi szabályozás legújabb módosításai és annak tanulságai. Hitelintézeti Szemle, 11 (2). pp. 143-160.

Lengyel, Imre, Fenyővári, Zsolt and Nagy, Bendedek (2012) A közelség szerepének újraértelmezése az innovatív üzleti kapcsolatokban (Rethinking the role of the proximity in the innovative business relationships). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (3). pp. 19-29. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.03.02

Jámbor, Attila (2012) A közjavak és a mezőgazdaság kritikus kérdései a közös agrárpolitikában. In: 13. Nemzetközi Tudományos Napok, 2012. március 29-30., Gyöngyös, Magyarország.

Markos-Kujbus, Éva and Gáti, Mirkó (2012) A közösségi média mint online stratégiai eszköz. In: "Coopetition" Verseny és együttműködés a marketingben. Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 18. Országos Konferencia, 2012. augusztus 30-31., Miskolc, Magyarország.

Szepesi, Balázs and Pogonyi, Csaba Gábor (2012) A közösségi versenyképesség elméleti keretei = Analytical framework to study competitiveness of communities. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Forrai, Mihály, Sütöriné Diószegi, Magdolna, Juhász, Ágota and Hrotkó, Károly (2012) A kőris (Fraxinus excelsior ‚Westhof’s Glorie’) leveleinek gázcseréje különböző alkalmazási környezetben. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 261-271. . ISBN 978-963-503-504-5

Zsinka, László (2012) A latin keresztény Európa születése. Grotius .

Toarniczky, Andrea, Imre, Noémi, Jenei, István, Losonci, Dávid and Primecz, Henriett (2012) A lean kultúra értelmezése és mérése egy egészségügyi szolgáltatónál (The interpretation and measurement of the lean culture – in case of a healthcare service provider). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 106-120. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.11

Révész, Tamás (2012) A magyar gazdaság versenyképes szerkezeti átalakulásának lehetséges változatai. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Lukács, Edit (2012) A magyar kisvállalkozások tipizálásának lehetőségei az elmúlt évtized hazai kutatásainak tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1.ksz). pp. 83-89. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.09

Gábor R., István (2012) A magyar minimálbér-szabályozás és hatása a foglalkoztatásra, különösen 2000-től napjainkig (Minimum-wage regulation in Hungary and its impact on employment, with particular respect to the 2000’s). Köz-gazdaság, 7 (1). pp. 123-146.

Könczöl, Erzsébet (2012) A magyar vállalatok nemzetközivé válása = Internationalization of Hungarian Companies. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kenesei, Zsófia and Gyulavári, Tamás (2012) A marketing-erőforrások hatása a vállalati versenyképességre (The impact of marketing resources to corporate competitiveness). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 72-79. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.07

Kenesei, Zsófia and Gyulavári, Tamás (2012) A marketing-erőforrások hatások a vállalati versenyképességre (The impact of marketing resources to corporate competitiveness). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 72-79.

Kenesei, Zsófia and Gyulavári, Tamás (2012) A marketingeszközök alkalmazásának hatása a versenyképességre = The Impact of Marketing Tools on Competitiveness. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kovács, Kármen and Kuti, Mónika (2012) A marketingeszközök és –tevékenységek részvényesi értékre gyakorolt hatása (The effect of marketing assets and activities on shareholder value). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (5). pp. 41-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.05.04

Tabi, Andrea (2012) A megnyilvánult és kinyilvánított időpreferenciák - mennyire vagyunk rövidlátóak? In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 198-223. . ISBN 978-963-339-042-9

Pellényi, Gábor (2012) A monetáris politika hatása a magyar gazdaságra. Elemzés strukturális, dinamikus faktormodellel. Közgazdasági Szemle, 59 (3). pp. 263-284.

Kocsis, Alexandra (2012) A multinacionális vállalatok szerepe a hazai klaszterekben (Roles of multinational enterprises in the Hungarian clusters). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 24-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.03

Kocsis, Alexandra (2012) A multinacionális vállalatok szerepe a hazai klaszterekben = The role of multinational companies in Hungarian clusters. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Borgulya Istvánné Vető, Ágnes (2012) A munkával kapcsolatos értékek és attitűdök változása Közép-Kelet Európában a XXI. század első évtizedében (Changing values and attitudes regarding labour in Central- Eastern Europe in the first decade of 21st century). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (4). pp. 23-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.04.03

Megyeri, Eszter (2012) A méltányosság – egy kísérlet a fogalom tisztázására (The fairness: an attempt to clarify the term). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (6). pp. 25-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.06.03

Juhász, Péter (2012) A mérlegen kívüli tételek szerepének és megítélésének változása a magyar vállalatok működésében. Hitelintézeti Szemle, 11 (1). pp. 24-46.

Csicsmann, László (2012) A mérsékelt iszlamista mozgalmak szerepe az "arab tavaszt" követő politikai átmenetben (The Role of Moderate Islamist Movements in the Political Transition Following the Arab Spring). Külügyi Szemle, 11 (1). pp. 103-127.

Stocker, Miklós and Szabó, Ágnes (2012) A nemzetgazdasági versenyképesség sportszakmai és gazdasági aspektusai = Sport and economic aspects of competitiveness on national level. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Mózner, Zsófia (2012) A nemzetközi kereskedelem környezeti hatásának elemzése a karbonlábnyom segítségével. In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 89-110. . ISBN 978-963-339-042-9

Illés, Mária (2012) A nettó jelenérték gazdasági tartalma és rangsorképzésre való alkalmassága. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1. ksz). pp. 13-23. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.02

Nováky, Erzsébet (2012) A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés előrejelzése – 30 év távlatából. In: A jövő és 2012. Arisztotelész 2012, Budapest, pp. 150-169. . ISBN 978-963-87721-8-3

Michaletzky, Márton (2012) A piaci likviditás hatása a vállalatokra (The effect of market liquidity for companies). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (6). pp. 51-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.06.05

Gyulavári, Tamás and Csepeti, Ádám and Nagy, Gábor (2012) A piacorientáció hatása a vállalati versenyképességre = The Impact of Market Orientation on Competitiveness. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Árva, László and Sipos, Zoltán (2012) A posztmodern marketing elvei és gyakorlata a turizmus piacán - Mátrix és turizmus (Theories and practice of the post-modern marketing on tourism market – Matrix and tourism). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (6). pp. 14-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.06.02

Sebestyén, Zoltán, Pádár, Katalin and Pataki, Béla (2012) A projektek és a változtatások szerepelméleteinek összehasonlítása (Comparison of role concepts of projects and changes). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (3). pp. 30-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.03.03

Győri, Ágnes (2012) A racionális kisvállalati gazdálkodás tényezői, 2006-2010 (Factors in rational operation of small business, 2006-2010). Közgazdasági Szemle, 59 (2). pp. 189-219.

Kozma, Miklós and Könczöl, Erzsébet (2012) A rendszerváltás után alapított és nemzetközileg sikeressé vált magyar vállalatok versenyképessége = The competitiveness of Hungarian companies that were founded and became successful internationally after the change of the economic system. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bódi-Schubert, Anikó (2012) A siker szerepe és jelentése a vevő-beszállító kapcsolatban (The meaning and role of success in buyer-supplier relationship). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (11). pp. 46-59. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.11.04

Dobák, Miklós, Hortoványi, Lilla and Szabó, Zsolt Roland (2012) A sikeres növekedés és innováció feltételei (The condition of successful growth and innovation). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (12). pp. 40-48. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.12.05

Kiss, Csaba, Csillag, Sára, Szilas, Roland and Takács, Sándor (2012) A szervezeti elkötelezettség és a munka-család viszonyrendszer összefüggései (The relationship between organizational commitment and work-life balance). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (9). pp. 2-14. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.09.01

Bakucs, Lajos Zoltán, Elek, Sándor, Fertő, Imre and Forgács, Csaba (2012) A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban (Contract fulfilments in Hungarian food chains). Közgazdasági Szemle, 59 (1). pp. 63-73.

Racskó, Péter (2012) A számítási felhő az Európai Unió egén (Cloud computing on the sky of European Union). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1). pp. 2-16. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.01.01

Kaliczka, Nándor (2012) A tartós eszközök értékcsökkenési mintájának empirikus becslése. Közgazdasági Szemle, 49 (3). pp. 285-310.

Tabi, Andrea and Csutora, Mária (2012) A temporális diszkontálási szokások vizsgálata – a társadalmi diszkontráta és a társadalmi preferenciák kapcsolata. In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 174-197. . ISBN 978-963-339-042-9

Kováts, Gergely (2012) A tudományterületi sajátosságok következményei a kutatásban, az oktatásban és a felsőoktatási intézmények vezetésében (The consequences of disciplinary difference on teaching, research and institutional management of higher education). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 3-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.01

Csiszér, Tamás and Cziráki, József (2012) A tudásérték meghatározása minőségügyi szempontból, hálózatelemzési módszerekkel (The knowledge value in terms of quality with network analysis methods). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (2). pp. 55-62. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.02.05

Tabi, Andrea (2012) A társadalmi diszkontráta jelentősége a fogyasztás időbeli ütemezésében. In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 142-173. . ISBN 978-963-339-042-9

Hrubos, Ildikó (2012) A társadalmi egyenlőtlenségek új színterei a felsőoktatásban. Iskolakultúra, 22 (1). pp. 57-62.

Kiss, Gabriella (2012) A társadalmi részvétel tapasztalatai környezeti döntésekben Magyarországon. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 161-179. . ISBN 978-963-503-505-2

Kádárné Horváth, Ágnes (2012) A távfűtés szerepe az energiapolitikai célok elérésében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1.ksz). pp. 74-82. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.08

Juhász, Péter (2012) A versenyképesség aktuális kérdései a pénzügyekben - Összefoglaló a pénzügyi kutatócsoport munkájáról = Current issues of competitiveness - Summary on the work of the Finance research team. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szepesi, Balázs (2012) A versenyképesség társadalmi környezete. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bordáné Rabóczki, Mária (2012) A versenyképesség és a társaságok belső ellenőrzése (Competitiveness and corporate internal audit). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (11). pp. 19-33. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.11.02

Boda, György and Kállay, László and Stocker, Miklós (2012) A versenyszféra teljesítményéről nemzetközi összehasonlításban. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Drótos, György and Móricz, Péter (2012) A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában (Corporate IT in shaping the competitiveness of the Hungarian enterprises in the financial and economic crisis). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 80-89. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.08

Zilahy, Gyula and Széchy, Anna (2012) A vállalati környezeti innovációs tevékenység háttere – elméleti áttekintés. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 91-111. . ISBN 978-963-503-505-2

Kovács, Dániel Máté and Mohl, Gergely (2012) A vállalati likviditásmenedzsment számviteli támogatása (Accounting support for company’s liquidity management). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (10). pp. 19-35. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.10.02

Incze, Emma (2012) A vállalatok nemzetköziesedésének dinamikája – egy kutatási modell (Dynamics of firm internationalization – a research model). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 32-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.03

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) A válság hatása a termelési tevékenységre – több nézőpontú közelítés = The impact of crisis on operations strategy and practices. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Mitev, Ariel and Bauer, András (2012) A válság hatása a vállalatok marketingtevékenységére = The Impact of Financial Crisis on Marketing Activities of Hungarian Companies. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

M. Szilágyi, Kinga, Almási, Balázs, Hutter, Dóra and Szabó, Lilla (2012) A várostervezés szürke – zöld dilemmái. A városi térszerkezet alakítása és az élhető város elve. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 205-226. . ISBN 978-963-503-504-5

Bodzási, Balázs (2012) A zálogjogi szabályozás gazdasági és jogpolitikai háttere. Jog Állam Politika: Jog- és politikatudományi folyóirat, 4 (3). pp. 71-85.

Bodzási, Balázs (2012) A zálogjogosultak helyzete a felszámolási eljárásban. Csőd Felszámolás Válság, 2 (4). pp. 14-19.

Tógyer, Tamás Nándor (2012) A zöldség-gyümölcs feldolgozás jövedelmezőségének vizsgálata Magyarországon az uniós átlagok összevetésével. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1. ksz). pp. 117-125. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.13

Szakály, Dezső (2012) Abszorb Meter – a térségi és vállalkozási abszorpciós képességek vizsgálati modellje. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1. ksz). pp. 39-46. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.04

Kovács, Zsuzsanna Ilona and Deák, István (2012) Accounting – Profession vs. Science. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (4). pp. 426-436.

Orosz, Emese (2012) Adaptációra vállalkozni – avagy vállalkozói szerepek megjelenése a környezet és az alkalmazkodás viszonyában (Attempting to adapt – Entreprenurial roles in the adaptation process to environmental changes). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (12). pp. 31-39. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.12.04

Esse, Bálint (2012) Adaptív döntéshozatal a beszállítóválasztásban = Adaptive Decision-making in Supplier Selection. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Méder, Zsombor Zoltán, Simonovits, András and Vincze, János (2012) Adómorál és adócsalás - társadalmi preferenciák és korlátozott racionalitás = Tax morale and tax system: social preferences and bounded rationality. Közgazdasági Szemle, 59 (10). pp. 1086-1106.

Madarász, Aladár (2012) Adósság, pénz és szabadság = Taxation, money and freedom. Közgazdasági Szemle, 59 (5). pp. 457-507.

Szent-Iványi, Balázs (2012) Aid Allocation of the Emerging Central and Eastern European Donors. Journal of International Relations and Development, 15 (1). pp. 65-89. DOI 10.1057/jird.2011.19

Bednay, Dezső (2012) Alkuegyensúlyok és stabil halmazok. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 3-12. . ISBN 978-963-339-018-4

Gábor, András and Hasnan, Ahmed (2012) An examination of the relationship of governance structure and performance: Evidence from banking companies in Bangladesh. Society and Economy, 34 (4). pp. 643-666. DOI 10.1556/SocEc.2011.0003

Vetőné Mózner, Zsófia (2012) Analysing the environmental impact of international trade using the Carbon Footprint indicator. In: Consuming less or consuming differently? Towards sustainable consumption. Selected papers of OTKA 68647 project. AULA, Budapest, pp. 101-112. . ISBN 978-963-339-044-3

Baranyai, László, Dénes, Lajos Dénes and Felföldi, József (2012) Analysis of Hue Spectra During Storage of Pepper (Capsicum annuum). In: International Conference of Agricultural Engineering - CIGR-AgEng 2012, 8-12 July, 2012, Valencia, Spain.

Gyulavári, Tamás and Dörnyei, Krisztina (2012) Antecedents of loyalty for food products – Investigating the effects of subjective constructs. Journal of Economics and Business Research, 18 (2). pp. 43-58.

Pálinkó, Éva and Szabó, Márta (2012) Application of Social Discount Rate in Public Projects. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (2). pp. 184-199.

Szekeres, Valéria, Takács, Erzsébet, Vicsek, Lilla and Nagy, Beáta (2012) Attitudes of female pupils and students toward technology higher education programmes. In: FIKUSZ 2012 : Symposium for young researchers. Óbudai Egyetem, Budapest, pp. 7-21. . ISBN 9786155018473

Jámbor, Attila and Török, Áron (2012) Az EU csatlakozás hatása az új tagországok agrárkereskedelmére. In: 13. Nemzetközi Tudományos Napok, 2012. március 29-30., Gyöngyös, Magyarország.

Kengyel, Ákos (2012) Az Európai Unió kohéziós politikájának integrációs jelentősége és szabályozásának jövője. Közgazdasági Szemle, 59 (3). pp. 311-332.

Kengyel, Ákos (2012) Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és világgazdasági pozíciói. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék, Budapest.

Petróczy, Dóra Gréta (2012) Az adócsalás egy ágensalapú modellje. Köz-gazdaság, 7 (4). [199]-210.

Váradi, Kata (2012) Az ajánlati könyv statisztikai tulajdonságai (Statistical properties of the limit order book). Hitelintézeti Szemle, 11 (3). pp. 272-286.

Zsinka, László (2012) Az athéni tengeri uralom születésének anatómiája a Kr.e. 5. század első felében. Grotius .

Varga, Zsolt (2012) Az e-businesstől az online reklámozásig a versenyképesség tükrében. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kolos, Krisztina and Gáti, Mirkó (2012) Az elektronikus kereskedelem alkalmazása a hazai vállalatok körében - a piacorientáció és a marketingkörnyezet szerepe (E-commerce practises of the Hungarian companies – Role of market orientation and marketing environment). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 90-96. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.09

Tózsa, István (2012) Az elektronikus közigazgatás helyzete. Új Magyar Közigazgatás, 5 (5). pp. 2-12.

Nagy, Judit and Venter, Lóránt (2012) Az ellátási lánc tudatos folyamat- és kockázatmenedzsmentjének hatás a teljesítményre. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) Az ellátási láncban elfoglalt pozíció és a szolgálatosodás – üzleti modellek Európában (Supply chain position and servitization – business models in Europe). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (10). pp. 2-18. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.10.01

Harangozó, Tamás (2012) Az erőforrás-alapú megközelítés a gyakorlatban – Az intellektuális tőke mint az alapvető képesség forrása? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 57-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.05

Csepely-Knorr, Luca and Szabó, Gyöngyvér (2012) Az esztétikai alapú várostervezés és kapcsolata a tájépítészettel a XX. században. Út a "New Urbanism" és a gyalogosbarát város elméletéhez. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 227-239. . ISBN 978-963-503-504-5

Bod, Péter Ákos (2012) Az euró átvétele nem pénzügyi, hanem nemzetstratégiai döntés. Közgazdasági Szemle, 59 (6). pp. 695-698.

Csáki, Csaba and Jámbor, Attila (2012) Az európai integráció hatása a közép-kelet-európai országok mezőgazdaságára (The effect of European integration on agriculture in Central East European countries). Közgazdasági Szemle, 59 (7-8). pp. 892-910.

Józon, Mónika (2012) Az európai magánjog hatása a versenyképességre. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Zsinka, László (2012) Az európai paideia kialakulásának történelmi keretei - kultúrtörténeti vázlat. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Zsinka, László (2012) Az európai paideia kultúrfilozófiai alapjai. Személy és történelem - kultúra és művelődés. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Zsinka, László (2012) Az európai történelem historiográfiai alapvonalai. Grotius .

Csite, András, Luksander, Alexandra and Mike, Károly (2012) Az európai vállalkozó karaktere (The characters of the European entrepreneur and the European manager). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42. (2. sz.). pp. 4-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.01

Kazainé, Ónodi (2012) Az exportteljesítmények és a hátterükben álló vállalati jellemzők elemzése (Export performance clusters of the Hungarian enterprises). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 57-71. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.06

Marossy, Zita (2012) Az extrém ármozgások statisztikai jellemzői a magyar áramtőzsdén (The statistical characteristics of extreme price movements in the Hungarian power exchange). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (5). pp. 14-24. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.05.02

Sasvári, Péter László (2012) Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának vizsgálata. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1. ksz). pp. 56-65. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.06

Csordás, Tamás and Nyirő, Nóra (2012) Az információterjedés szerepe az innováció-elfogadásban. Az okostelefonok és az on-line kollektív intelligencia (Role of informationspread in the innovation acceptance: the smart phones and the online collective intelligence). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1). pp. 64-73. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.01.06

Kutasi, Gábor (2012) Az ipari parkok szerepe a kínai - magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésében (Industrial parks in the development of Hungarian – Chinese economic relations). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 42 (2. kül). pp. 36-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.04

Somogyi, Ildikó (2012) Az online-fogyasztói elégedettség mérésére alkalmas skála tesztelése és véglegesítése a vállalati döntéshozók támogatása céljából (Testing and finalizing a scale for measuring online consumer satisfaction to support the companies decision making process). Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bodzási, Balázs (2012) Az álképviselet szabályozása a hatályos és az új Polgári Törvénykönyvben. Jogtudományi Közlöny, 67 (10). pp. 398-408.

Karsai, Gábor (2012) Az államok kora: Muraközy László: Államok kora (Az európai modell) (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 126-129. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.11

Rekettye, Gábor (2012) Az árak észlelése és értékelése(Perception and Evaluation of Prices). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (5). pp. 2-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.05.01

Vetőné Mózner, Zsófia (2012) Az élelmiszer-fogyasztás környezeti hatásai és szerkezeti változásai. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 29-43. . ISBN 978-963-503-505-2

Fatsar, Kristóf (2012) Az élhetőség ideája a 19. század első felében: az angol táj mint példakép a magyar közgondolkodásban. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 111-121. . ISBN 978-963-503-506-2

Illyés, Zsuzsanna and Gergely, Attila (2012) Az értékes fajok fennmaradásának dilemmái az ökológiai hálózathoz tartozó Sas-hegyen. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 189-196. . ISBN 978-963-503-506-2

Tokár-Szadai, Ágnes (2012) Az üzleti tanácsadási rendszer modellje. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1.ksz). pp. 66-73. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.07

Kovács, Levente (2012) Bank Taxes in the European Union. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (3). pp. 332-346.

Neulinger, Ágnes (2012) Becsült részvételi valószínűség szerinti párosítás a marketingprogramok értékelésében. Statisztikai Szemle, 90 (9). pp. 867-877.

Kengyel, Ákos (2012) Bekapcsolódás az Európai Unió politikáiba. Elméleti háttér. Köz-gazdaság, 7 (4). pp. 5-12.

Bakucs, Lajos Zoltán, Fertő, Imre and Szabó, Gábor G. (2012) Benefits of a marketing cooperative in transition agriculture: Mórakert purchasing and service co-operative. Society and Economy, 34 (3). pp. 453-468. DOI 10.1556/SocEc.34.2012.3.6

Kiss, János and Vörösmarty, Gyöngyi (2012) Beszerzés az innováció támogatásában = Involving purchasing in innovation management. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Vörösmarty, Gyöngyi and Kiss, János (2012) Beszállítók és a beszerzés a vállalati innovációban = Role of purchasing in innovation management. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Göncz, Borbála and Lengyel, György and Tóth, Lilla, eds. (2012) Bevándorlók a magyar társadalom tükrében. Méltóság, igazságosság és civil integráció. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-509-0

Vicsek, Lilla and Bauer, Zsófia (2012) Biotechnológiai kockázatok és előnyök a médiában és a közönség körében: őssejtkutatás és őssejtkezelések. Médiakutató, 13 (3). pp. 131-143.

Gelei, Andrea and Dobos, Imre (2012) Bizalom és kockázat a kapcsolatokban – egy kísérlet eredményei = Relationship between trust and risk - results of an experiment. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szabó, Zsolt Roland (2012) Bizonytalanság, stratégia és teljesítmény – Kvalitatív kutatás innovatív kis- és középvállalatok vezetői körében (Uncertainty, strategy and performance – Qualitative research in innovative SMEs). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (12). pp. 23-30. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.12.03

Bartha, Eszter (2012) Bridging historical periods: A selection from the writings of Gyula Rézler. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (2). pp. 107-112.

Esse, Bálint, Szántó, Richárd and Wimmer, Ágnes (2012) Business relationships and relationships with stakeholders – Perception of Hungarian executives. The IMP Journal, 6 (2). pp. 98-108.

Zalai, Ernő and Révész, Tamás (2012) CGE Modelling: A training material. Project Report. Corvinus University of Budapest, Katholieke Universiteit Leuven.

Szijártó, Norbert (2012) Carbon pricing: theory and practice. In: Price of unsustainability. Economic impacts of climate change. Aula, Budapest, pp. 109-120. . ISBN 978-963-339-029-0

Bánfi, Tamás (2012) Causes of Foreign Currency Lending – Possibilities of Inter-vention – Ways of Intervention. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (3). pp. 358-370.

Blahó, András (2012) Centre-periphery tensions regarding Central and Eastern Europe. In: A peaceful world is possible: In honour of Judit Balázs. University of West Hungary, Sopron, pp. 263-279. . ISBN 978-963-334-065-3

Szegedi, László (2012) Challenges of Direct European Supervision of Financial Markets. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (3). pp. 347-357.

Dankó, András and Barakonyi, Károly (2012) Challenges the finance profession has been facing following the 2008-2009. A multi-country research. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (4). pp. 2-11. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.04.01

Harsányi, Gergely and Vincze, Szilvia (2012) Characteristics of Hungarian Higher Education in an International Perspective. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (2). pp. 213-233.

Hufnagel, Levente, Vadadi Fülöp, Cs., Sipkay, Csaba and Mészáros, G. (2012) Climate change and freshwater zooplankton: what does it boil down to? Aquatic Ecology, 46 (4). pp. 501-519. DOI 10.1007/s10452-012-9418-8

Losonc, Krisztina (2012) Climate change impacts on migration and labour market. In: Price of unsustainability. Economic impacts of climate change. Aula, Budapest, pp. 121-147. . ISBN 978-963-339-029-0

Kutasi, Gábor (2012) Climate change in game theory. In: Price of unsustainability. Economic impacts of climate change. Aula, Budapest, pp. 47-69. . ISBN 978-963-339-029-0

Kutasi, Gábor (2012) Climate change in game theory context. Interdisciplinary Environmental Review, 13 (1). pp. 42-63. DOI 10.1504/12.46099

Pintér, Miklós (2012) Common priors for generalized type spaces. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Budapest.

Baji, Petra, Boncz, Imre, Jenei, György and Gulácsi, László (2012) Comparing cost-sharing practices for pharmaceuticals and health care services among four central European countries. Society and Economy, 34 (2). pp. 221-240. DOI 10.1556/SocEc.34.2012.2.3

Kiss, Gábor P. and Szemere, Róbert (2012) Comparison of the Redistribution Level and Structure of Functional Expenditure in the Visegrád Countries. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (1). pp. 116-139.

Voszka, Éva (2012) Competition Policy in Europe – Temporary or Long-Lasting Changes? : Changes of the principles and the practice of state aid during the crisis. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (1). pp. 71-90.

Hufnagel, Levente, Mészáros, G., Tajthy, D., Vadadi Fülöp, Cs., Jablonszky, Gy. and Zsuga, K. (2012) Composition of zooplankton assemblages along the Zagyva River. Applied Ecology and Environmental Research, 10 (3). pp. 291-302.

Kerekes, Sándor and Marjainé Szerényi, Zsuzsanna, eds. (2012) Consuming less or consuming differently? Towards sustainable consumption. Selected papers of OTKA 68647 project. AULA, Budapest. . ISBN 978-963-339-044-3

Szijártó, Norbert (2012) Cost-benefit analysis of climate change – A methodological overview of recent studies. In: Price of unsustainability. Economic impacts of climate change. Aula, Budapest, pp. 71-87. . ISBN 978-963-339-029-0

Buza, János (2012) Crafts in divided Ottoman-era Hungary. In: The History of Handicraft in Hungary. Hungarian Chamber of Commerce and Industry, Budapest, pp. 85-102. . ISBN 978-963-9008-97-7

Antal, Áron, Tyukodi, Gergely, Vaart, Taco van der and Vastag, Gyula (2012) Cross-country and inter-temporal analysis of Supply Chain Integration (SCI): China, Hungary and the Netherlands - changes in SCI from 1996 to 2008. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest. . ISBN 978-963-503-497-0

Házi, J., Penszka, K., Bartha, S., Hufnagel, Levente, Tóth, A., Gyuricza, Cs. and Szentes, Sz. (2012) Cut mowing and grazing effects with grey cattle on plant species composition in case of Pannon wet grasslands. Applied Ecology and Environmental Research, 10 (3). pp. 223-231.

Kristóf, Tamás and Virág, Miklós (2012) Data reduction and univariate splitting — Do they together provide better corporate bankruptcy prediction? Acta Oeconomica, 62 (2). pp. 205-228. DOI https://doi.org/10.1556/aoecon.62.2012.2.4 (Unpublished)

Fenger, Menno (2012) Deconstructing social cohesion: Towards an analytical framework for assessing social cohesion policies. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (2). pp. 39-54.

Gulyás, Éva (2012) Devizás tételek értékelése. A számviteli szabályozás és a gazdálkodók döntéseinek összefüggései (Exchange differences from accounting perspective – regulation and business decision). Hitelintézeti Szemle, 11 (ksz). pp. 50-61.

Bokor, Tamás (2012) Discretio volent, imagines manent. A házi használatra készült képfelvételek online közzétételének néhány hálózatszintű problémájáról. In: Surveillance: az embercsoportok fölött gyakorolt kontroll konzervatív és digitális technológiái, 2012. január 20-21., Budapest. (Unpublished)

Fekete, István (2012) Does Lost Time Cost You Money and Create High Risk? In: Project Management Development – Practice and Perspectives: First International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, 2012.02.12., Riga.

Tasnádi, Attila and Balogh, Tamás László (2012) Does timing of decisions in a mixed duopoly matter? Journal of Economics, 106 (3). pp. 233-249. DOI 10.1007/s00712-011-0252-6

Rácz, András (2012) EU-s források a vállalkozások tőkeellátottságának javítására - A JEREMIE Kockázati Tőkeprogram (EU funds to improve the capitalization of the companies – JEREMIE Venture Capital Program). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (2). pp. 43-54. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.02.04

Németh, Erzsébet (2012) Editorial. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (1). pp. 7-8.

Buza, János (2012) Egy nagykőrösi nemes győri kapcsolatai a 17. század közepén. In: A történettudomány szolgálatában: Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Magyar Országos Levéltár - Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Budapest - Győr, pp. 77-93. . ISBN 978-963-7228-34-6

Solymosi, Tamás and Temesi, József, eds. (2012) Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula, Budapest. . ISBN 978-963-339-018-4

Luksander, Alexandra and Mike, Károly and Csite, András (2012) Egyéni és kormányzati felelősség a vállalkozói kultúrában – Európában és Magyarországon = Individual and state responsibility in entrepreneurial culture – In Europe and Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre (2012) Együttműködés és verseny ellátási láncokban: játékelméleti perspektíva. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 13-22. . ISBN 978-963-339-018-4

Berend, Dóra and Kotosz, Balázs (2012) Egészségmagatartás-modell tesztelése többváltozós technikákkal. Statisztikai Szemle, 90 (5). pp. 424-446.

Vártokné Hevér, Noémi (2012) Egészségügyi reform Horvátországban (Health reform in Croatia). Köz-gazdaság, 7 (3). pp. 177-190.

Hrubos, Ildikó, ed. (2012) Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Aula, Budapest. . ISBN 978-963-339-033-7

Milicz, Ákos (2012) Ellenőrzési aspektusok a vállalatok versenyképességének szemszögéből = Control aspects and competitiveness in business companies. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Győri, Zsuzsanna (2012) Első- és másodfajú etikai kudarcok (Type I and type II ethical errors). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (10). pp. 56-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.10.05

Farkas, Kata, Hegedűs, Anett, Katona, Balázs, Máhl, Zsuzsanna, Mátyus, Anna and Molnár, Ágnes Klára (2012) Előtérben a háttér - Az önkéntesség Magyarországon (The background in the foreground – Volunteering in Hungary). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (4). pp. 62-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.04.06

Kengyel, Ákos (2012) Emberi erőforrások és versenyképesség. Az egész életen át tartó tanulás az Európai Unió oktatáspolitikájában. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék, Budapest.

Reizingerné Ducsai, Anita (2012) Emissziós jogok közgazdasági relevanciája és számviteli leképezése (Economic relevancy and accounting mapping of emission rights). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (3). pp. 52-64. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.03.05

Kengyel, Ákos (2012) Employment and the Social Economy. EU Funding Opportunities for Developing Human Resources. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Department of World Economy, Budapest.

Tasnádi, Attila (2012) Endogenous Timing of Moves in Bertrand-Edgeworth Triopolies. Working Paper. MTA-BCE "Lendület" Strategic Interactions Research Group. (Unpublished)

Tasnádi, Attila (2012) Endogenous choice of decision variables. Pure mathematics and applications, 23 (1). pp. 67-79.

Juhos, Katalin, Nádosy, Ferenc, Juhász, Ágota, Sepsi, Panna, Magyar, Lajos and Tőkei, László (2012) Energetikai célú fafajták termőhelyi alkalmassága Soroksáron. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 67-73. . ISBN 978-963-503-506-2

(2012) Energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek Európában. Working Paper. Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpont, Budapest.

Ván, Hajnalka (2012) Environmental Accounting – A New Challenge for the Accounting System. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (4). pp. 437-452.

Marjainé Szerényi, Zsuzsanna, Zsóka, Ágnes and Széchy, Anna (2012) Environmental Education and Pro-environmental Consumer Behaviour – results of a university survey. In: Consuming less or consuming differently? Towards sustainable consumption. Selected papers of OTKA 68647 project. AULA, Budapest, pp. 153-181. . ISBN 978-963-339-044-3

Révész, Mihály T. (2012) Establishment and Early Operations of the State Audit Office of Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (1). pp. 101-115.

Csillag, Sára (2012) Etika és emberierőforrás-menedzsment: egy régi/új kapcsolat? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 41-56. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.04

Kiss J., László (2012) Eurómentés Kerneuropa útján, avagy hány sebességet bír el Európa? Working Paper. Magyar Külügyi Intézet, Budapest.

Zsinka, László (2012) Európa akkor és most. Az Alapító Atyák és a jelen dilemmái. In: Európa akkor és most. Európai alapító atyák és a jelen dilemmái, 2012. május 3., Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Lambertné Katona, Mónika (2012) Evaluation of the Utilisation of EU Funds in Micro-Regions. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (4). pp. 453-473.

Pintér, Miklós (2012) Every hierarchy of beliefs is a type. Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Unpublished)

Cserháti, Ilona, Keresztély, Tibor and Takács, Tibor (2012) Examination of Income Inequalities of Hungarian Households in 2012 Using a Microsimulation Model. Statisztikai Szemle (16). pp. 3-17.

Bakó, Barna (2012) Exclusive contracts with vertically differentiated products. Economics Bulletin, 32 (2). pp. 1312-1319.

Balogh, Péter István, Gergely, Antal and Jámbor, Imre (2012) Falusi közterületek megújításának lehetőségei Nagykovácsi példáján. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 241-251. . ISBN 978-963-503-504-5

Czakó, Erzsébet and Besenyei, Mónika and Eszlári, Nikolett and Felsmann, Balázs and Gáti, Mirkó and Havran, Zsolt and Jandó, Zoltán and Kiss, Ágnes and Markos-Kujbus, Éva and Melicher, Orsolya and Somogyi, Ildikó (2012) Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 4. = Chapters in International Business. Reviews on Selected Papers on International Business 4. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Vajda, Zsuzsanna (2012) Fejlődnek a gyerekek, vagy csak nőnek?: Hozzászólás Bodor Péter: A fejlődéslélektan és a fejlődés teleologikus fogalma című írásához. Replika, 78 (1). pp. 159-166.

Németh, András Olivér (2012) Felsőoktatás-finanszírozás Kelet-Közép-Európában. In: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula, Budapest, pp. 67-102. . ISBN 978-963-339-032-0

Kováts, Gergely (2012) Felsőoktatás-finanszírozás néhány fejlett országban. In: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula, Budapest, pp. 103-164. . ISBN 978-963-339-032-0

Nagy, Sándor Gyula ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2374-702X, Kováts, Gergely Ferenc ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1051-8829, Németh, András Olivér, Strausz, Péter and Szánthó, Miklós (2012) Felsőoktatás-finanszírozás és minőség célok, vállalkozói források bevonása a felsőoktatásba – nemzetközi gyakorlat adaptálása. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest. .

Temesi, József, ed. (2012) Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula, Budapest. . ISBN 978-963-339-032-0

Kiss, János and Tátrai, Tünde (2012) Felsőoktatási intézmények közbeszerzési sajátosságai = Public Procurement Characteristics of Higher Education Institutions. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kerekes, Sándor and Jámbor, Imre, eds. (2012) Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-504-5

Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and Podruzsik, Szilárd, eds. (2012) Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-505-2

Szenteleki, Károly and Szilágyi, Kinga, eds. (2012) Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-506-2

Csutora, Mária (2012) Fenntartható fogyasztás: közösségi, vállalati és egyéni kibúvó stratégiák. In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 41-88. . ISBN 978-963-339-042-9

Csutora, Mária and Kerekes, Sándor (2012) Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest. 2012. ISBN 978-963-339-042-9

Radics, László and Varga, Réka Dóra (2012) Fenntartható gazdálkodási rendszerek a Közép-magyarországi Régióban. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 45-52. . ISBN 978-963-503-505-2

Vetőné Mózner, Zsófia (2012) Fenntartható életmódok felé: lehet-e az élelmiszer-fogyasztás fenntartható. In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 111-139. . ISBN 978-963-339-042-9

Vörösmarty, Gyöngyi and Dobos, Imre (2012) Fenntarthatóság a beszerzésben = Sustainable purchasing. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bárth-Fehér, Szilvia (2012) Fenntarthatóság a hazai vállalati gyakorlatban – A „Versenyben a világgal” kutatási program 2009. évi kérdőíves felmérés eredményeinek vizsgálata (Sustainability in the practice of Hungarian firms). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (10). pp. 44-55. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.10.04

Béres, Dániel and Huzdik, Katalin (2012) Financial Literacy and Macro-economics. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (3). pp. 298-312.

Botos, Katalin, Botos, József, Béres, Dániel, Csernák, József and Németh, Erzsébet (2012) Financial Literacy and Risk-Taking of Households in the Hungarian Central Great Plain. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (3). pp. 267-285.

Hoffer, Ilona and Katona, Viktória (2012) Fogalmi kapaszkodók a kkv-k innovációs gyakorlatában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (9). pp. 46-58. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.09.05

Némethné, Pál, Katalin and Papanek, Gábor (2012) Foglalkoztatás-bővítési kilátások és akadályok az üzleti szférában(Employment expansion prospects and obstacles in the business sphere). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (2). pp. 29-42. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.02.03

Koncz, Katalin (2012) Foglalkoztatási célkitűzések és a valóság. Statisztikai Szemle, 90 (2-3). pp. 165-187.

Vetőné Mózner, Zsófia (2012) Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata Európában és az USA-ban. In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 24-40. . ISBN 978-963-339-042-9

Csiszár, Csilla Margit (2012) Fogyasztóvédelmi intézményrendszerek és lakossági megítélésük Európában. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1. ksz). pp. 108-116. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.12

Szász, Levente and Demeter, Krisztina (2012) Fontosság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzleti teljesítményre – dinamikus megközelítés. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) Fontosság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzleti teljesítményre – statikus megközelítés. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Boros, Péter and Fehér, Orsolya (2012) Food Retail Chains: Hungary in the EU. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 253-261. . ISBN 978-963-503-497-0

Tóth, József and Török, Áron (2012) Food SMEs’ innovation profile – the Hungarian case. In: 86th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, 16 - 18 April 2012, University of Warwick, Warwick, United Kingdom.

Perpék, Éva (2012) Formal and Informal Volunteering in Hungary: Similarities and Differences. Corvinus journal of sociology and social policy, 3 (1). pp. 59-80.

Taródy, Dávid (2012) Formalizált rugalmasság – a kettős képesség kialakulása egy középvállalatban (Formalized adaptability: the development of ambidexterity in a medium-sized enterprise). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (12). pp. 49-60.

Bede-Fazekas, Ákos and Szabó, Krisztina (2012) Fásszárú dísznövények értékelése a klímaváltozás tükrében. In: A tervezés növekvő szerepe a klímaváltozásra való felkészülésben, 2012.04.27 - 2012.04.27, Budapest, Magyarország.

Kocsis, Tamás (2012) Föld és ég. Az ember és a természeti környezet közötti kapcsolat jellemzése az adatnégyzetek módszerével. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 37-62. . ISBN 978-963-503-504-5

Boda, György (2012) Gazdaságpolitika és versenyképesség = Economic policy and competitiveness – research project final report. Project Report. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Becske, Ödön (2012) Gelei Andrea: Disztribúciós logisztika: Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (11). pp. 74-75. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.11.06

Fényes, Hajnalka (2012) Gender Inequalities in Higher Education: Evidence from the “Partium” Region. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (1). pp. 3-34.

Hufnagel, Levente (2012) Genealógia, genetika, demográfia - Családkutatás a humánökológia szolgálatában. In: Genealógia. A történelem segédtudományai (1). Tarsoly Kiadó, Budapest, pp. 259-270. . ISBN 978 963 9570 41 2

Pintér, Miklós and Udvari, Zsolt (2012) Generalized type spaces. Working Paper. Corvinus Univeristy of Budapest, Budapest. (Unpublished)

Hoós, János (2012) Globalizáció, nemzeti szuverenitás és demokrácia. Magyarország helyzete a globális világban (Globalization, national sovereignity and democracy). Köz-gazdaság, 7 (1). pp. 37-66.

Blahó, András (2012) Globális világgazdasági válság. A megoldások vitája. In: Régi dilemmák - új megoldások. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, pp. 15-32. . ISBN 978-963-88162-9-0

Mészáros, Tamás (2012) Gondolatok a magyar felsőoktatásról szóló vitákhoz. In: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula, Budapest, pp. 255-292. . ISBN 978-963-339-032-0

Temesi, József and Kováts, Gergely (2012) Governance and funding reform in the European higher education area: National system analysis: Hungary. In: Progress in higher education reform across Europe: Governance and Funding Reform. CHEPS, Twente, pp. 290-324. .

Bodor, Péter, Baranyai, László, Bálo, Borbála, Tóth, E, Strever, Albert, Hunter, J and Bisztray, György (2012) Graled (Grapevine leaf digitalization) Software for the Detection and Graphic Reconstruction of Ampelometric Differences Between Vitis Leaves. South-African Journal of Enology and Viticulture, 33 (1). pp. 1-6.

Mitev, Ariel Zoltán (2012) Grounded theory, a kvalitatív kutatás klasszikus mérföldköve (Grounded theory, the classic milestone of qualitative research). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1). pp. 17-30. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.01.02

Juhász, Ágnes, Sepsi, Panna and Tőkei, László (2012) Gyümölcsültetvények nedváramlási dinamikája. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 37-44. . ISBN 978-963-503-506-2

András, Krisztina (2012) Hazai (hivatásos) sportvállalatok nemzetközivé válása. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szegedi, Krisztina (2012) Hazai nagyvállalati etikai kódexek tartalmi elemzése. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1. ksz). pp. 47-55. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.05

Csima, Péter and Pádárné Török, Éva (2012) Helytörténeti emlékek és egyetemes értékek védelme és szerepe a tájkarakterben – tájvédelem egy világörökség helyszínen. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 253-260. . ISBN 978-963-503-504-5

Mike, Károly (2012) Hirschman meets Williamson: Relationship-specific investment and loyalty. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (2). pp. 55-81. DOI https://doi.org/10.14267/cjssp.2012.02.03

Bagó, Péter and Szabó, Gyula (2012) Hogyan kezeljük a „közösségi ügyfeleket”? – Social CRM marketing és IT megközelítésben (How to manage social customer? Social CRM in marketing and IT context.). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (9). pp. 35-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.09.04

Szijártó, Norbert (2012) Hogyan lett az iparpolitikából vállalkozáspolitika? Magyar alkalmazkodás az Európai Unió struktúrapolitikájához (ipar- és vállalkozáspolitikájához) - tanulságok. Köz-gazdaság, 7 (4). pp. 33-49.

Szent-Iványi, Balázs (2012) Hungarian International Development Cooperation: Context, Stakeholders and Performance. Perspectives on European Politics and Society, 13 (1). pp. 50-65. DOI 10.1080/15705854.2011.649168

Csaba, László (2012) Hungary and the eurozone crisis: a comedy of errors? Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 10 (5). pp. 33-44.

Birner, Jack (2012) If bad money is a collective bad, isn't good money a collective good? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (2). pp. 3-38.

Szüle, Borbála (2012) Indefinit korrelációs mátrixok korrekciós módszerei. Statisztikai Szemle, 90 (2-3). pp. 144-164.

Keszey, Tamara (2012) Információ-felhasználási minták a magyar nagyvállalatoknál. In: Terepkutatás a magyar gazdaságban, 2012. november 16-17., Budapest, Magyarország.

Bokor, Tamás (2012) Információmenedzsment. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Tóth, József and Török, Áron (2012) Innovation across the food chain – the Hungarian case. In: 10th Wageningen International Conference on Chain and Network Management, 23-25. May 2012, Wageningen, Netherlands.

Rosta, Miklós (2012) Innováció, adaptáció és imitáció. Az új közszolgálati menedzsment. Aula, Budapest. . ISBN 978-963-339-031-3

Lovas, Anita (2012) Innováció-finanszírozás erkölcsi kockázat mellett - Az állami beavatkozás hatása. In: BCE Közgazdaságtani Doktori Iskola - VIII. éves konferencia, 2012. november 5., Budapest. (Unpublished)

Derecskei, Anita, Hámori, Balázs, Hlédik, Erika, Rosta, Miklós, Szabó, Katalin and Tóth, László (2012) Innovációs verseny – Esélyek és korlátok. Aula, Budapest. . ISBN 978-963-339-037-5

Ghosal, Somnath (2012) Integral economics and the exploration of indigenous knowledge. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (2). pp. 83-105.

Gyeviki, Márta, Steiner, Márk, Juhász, Ágota, Szabó, Veronika and Hrotkó, Károly (2012) Intenzív cseresznyeültetvény, mint mesterséges ökoszisztéma és biológiailag aktív felület értékelése CO2 megkötés és vízhasznosulás szempontjából. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 45-65. . ISBN 978-963-503-506-2

Beke, Jenő and Tiszberger, Mónika (2012) International Accounting Standardisation in Hungarian Practice. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (4). pp. 412-425.

Tőrös, Ágnes (2012) International cooperation against climate change: institutions, policies and their efficiency. In: Price of unsustainability. Economic impacts of climate change. Aula, Budapest, pp. 35-46. . ISBN 978-963-339-029-0

Faragó, Tibor (2012) International environmental and development policy cooperation and the transition process of the Central and Eastern European countries. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézet, Budapest.

Gyulavári, Tamás and Dörnyei, Krisztina (2012) Investigation of factors influencing loyalty – The role of involvement, perceived risk and knowledge. In: 11th International Marketing Trends Conference, 19-21 January 2012, Venice, Italy.

Krisztián, Béla (2012) John Storey – Graeme Salaman: Vezetői dilemmák (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (9). pp. 60-61. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.09.07

Szabó, Lajos (2012) John Storey, Graeme Salaman - Vezetői dilemmák (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (3). pp. 65-66. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.03.06

Hideg, Éva, Nováky, Erzsébet, Alács, Péter and Veigl, Helga (2012) Jövőkutatás - interaktívan. Aula Kiadó, Budapest. . ISBN 978 963 339 038 2

Kállay, László (2012) KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kosztopulosz, Andreász (2012) Karsai Judit: A kapitalizmus új királyai: Kockázati tőke Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (9). pp. 59-60. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.09.06

Dobos, Imre and Gelei, Andrea (2012) Kereslet-előrejelzés sporadikus keresletű termékekre: Egy gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat esettanulmánya (Forecasting of Sporadic Products - A Case Study of a Pharmaceutical Wholesaler Company). Szigma, 43 (3-4). pp. 125-143.

Balogh, Ágnes, Bogdány, Eszter, Cserháti, Gabriella, Csizmadia, Tibor and Polák-Weldon, Réka (2012) Keresleti-kínálati diszharmónia a szervezeti kultúra tükrében (Demand–supply disharmony in the organizational culture). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (6). pp. 40-50. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.06.04

Zsinka, László (2012) Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem.

Ferincz, Adrienn (2012) Kis- és középvállalatok innovációs tevékenysége a válság idején – hálózatok szerepe (Innovation of small and medium-sized enterprises in times of crises – The role of networks). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (12). pp. 14-22. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.12.02

Pörzse, Gábor, Takács, Sándor, Fejes, József, Csedő, Zoltán and Sára, Zoltán (2012) Knowledge and innovation as value drivers in professional services firms: an empirical research in Central and Eastern Europe. European Journal of Business and Management, 4 (8). pp. 124-132.

Regős, Gábor (2012) Kockázatok a mezőgazdaságban (Risks in agriculture). Köz-gazdaság, 7 (3). pp. 191-208.

Adler, Judit and Stocker, Miklós (2012) Kompetencia alapú, output orientált oktatás az ideális foglalkoztathatóság érdekében. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Benczes, István (2012) Kormányzás és kormányozhatóság. Közgazdasági Szemle, 59 (6). pp. 690-694.

Endrődi-Kovács, Viktória and Hegedüs, Krisztina (2012) Korrupció: mérhetőség és modellezés = In the core of our study we focus on the connection of Foreign Direct Investment and corruption. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Fekete, Albert, Planchat, Sophie, Szöbölödi, Anita and Takács, Dániel (2012) Kortárs szabadtérépítészeti alkotások akadálymentességének elemzése Budapest belvárosában. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 131-140. . ISBN 978-963-503-506-2

Letenyei, László (2012) Kulturális antropológia. Elmélettörténet. Typotex Kiadó, Budapest. . ISBN 978 963 279 727 4 DOI 10.14267/978-963-279-727-4

Dobos, Imre (2012) Készletgazdálkodás és visszutas logisztika. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-503-512-0 (online)

Széchy, Anna (2012) Környezeti innovációk a hazai feldolgozóiparban (Environmental innovations in the Hungarian manufacturing industry). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (11). pp. 60-73. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.11.05

Marjainé Szerényi, Zsuzsanna, Zsóka, Ágnes and Széchy, Anna (2012) Környezettudatosak-e a középiskolások? In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 226-259. . ISBN 978-963-339-042-9

Málovics, György (2012) Környezetvédelem vagy társadalmi igazságosság? A környezeti igazságosság koncepciójának értelmezési lehetőségei és hazai jelentősége. Kovász, 16 (1-4). pp. 3-31.

Wimmer, Ágnes and Juhász, Péter, eds. (2012) Közgáz diáktudós - Gazdasági - társadalmi fejlődés és fenntarthatóság. Válogatás a BCE Közgáz Campus tudományos diákköri munkáiból. TDK Könyvtár . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-9659-93-3

Juhász, Péter and Wimmer, Ágnes, eds. (2012) Közgáz diáktudós – Versenyképesség és felelősség. Válogatás a BCE Közgáz Campus tudományos diákköri munkáiból. TDK Könyvtár . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. . ISBN 978-963-9659-94-0

Letenyei, László and Augusztinovicz, Ottó Máté Dávid, eds. (2012) Közösségi és népjóléti városfejlesztési modellek. Státus, Csíkszereda. . ISBN 978-606-8052-68-7 DOI https://doi.org/10.14267/978-606-8052-68-7

Gelei, Andrea and Losonci, Dávid and Báthory, Zsuzsanna and Toarniczky, Andrea (2012) Leadership jellemvonások és lean menedzsment – elmélet és gyakorlat = Leadership attributes and lean management in theory and practice. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Solymosi, Tamás (2012) Lexikografikus allokációk a hozzárendelési játékokban. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 33-48. . ISBN 978-963-339-018-4

Melly, Christian (2012) Local Government Indebted-ness and Debt Management in Switzerland – Causes and consequences. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (2). pp. 164-172.

Kovács, Erzsébet (2012) Longevity – avagy együtt öregszünk. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 185-194. . ISBN 978-963-339-018-4

Luksander, Alexandra and Mike, Károly and Csite, András (2012) Maguk urai – a magyar vállalkozó lelkialkata (A magyarországi kisvállalkozók értékvilágának néhány jellemzője) Their own bosses – The character of the Hungarian entrepreneur (Some aspects of the value system of small entrepreneurs in Hungary). Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Temesi, József and Hrubos, Ildikó and Berács, József (2012) Magyar Felsőoktatás 2012. Stratégiai helyzetértékelés. Project Report. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest.

Vertetics, Ádám (2012) Magyar alkalmazkodás az Európai Unió foglalkoztatás és szociálpolitikájához – tanulságok (The experiences from the Hungarian adaption to the common employment and social policy of the European Union). Köz-gazdaság, 7 (4). pp. 51-66.

Rezessy, Gergely (2012) Magyar alkalmazkodás az Európai Unió monetáris együttműködéséhez - tanulságok (Hungarian adaption to the monetary cooperation). Köz-gazdaság, 7 (4). pp. 13-31.

Horváthné Varga Polyák, Csilla (2012) Magyar tulajdonú vállalatok versenyképessége kínai piacokon = Hungarian Firms’ Competitiveness in China. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Temesi, József, Csató, László and Bozóki, Sándor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4170-4613 (2012) Mai és régi idők tenisze A nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok egy alkalmazása. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 213-245. . ISBN 978-963-339-018-4

Boda, György (2012) Maradunk a periférián, vagy felzárkózunk? A magyar növekedés szűk keresztmetszeteiről. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kolos, Krisztina (2012) Marketing és vállalatközi kapcsolatok - Kutatócsoport zárótanulmány. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szent-Iványi, Balázs and Vigvári, Gábor (2012) Measuring Benefits of Technology Spillovers from Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 103-128. . ISBN 978-963-503-497-0

Fekete, Hajnalka and Dimény, Erzsébet (2012) Megfelelő kultúra = kiváló teljesítmény? (Appropriate culture = excellent performance?). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (4). pp. 36-47. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.04.04

Szentes, Tamás (2012) Megjegyzések a „nemzeti versenyképesség” koncepciójához és méréséhez. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Palánkai, Tibor (2012) Megmenthető-e az euróövezet? (Can the eurozone be saved?). Köz-gazdaság, 7 (1). pp. 15-36.

Fodor, Bea (2012) Megújuló energiatermelés a fenntarthatóság szolgálatában. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 135-147. . ISBN 978-963-503-505-2

Zoltayné Paprika, Zita and Szántó, Richárd (2012) Menedzsment képességek és döntéshozatali közelítésmódok longitudinális elemzése a versenyképesség kutatások alapján = Longitudinal analysis of management skills and decision making approaches in Competitiveness Research. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kiss, Károly (2012) Mennyire terheli a környezetet a hazai háztartások fogyasztása? A fogyasztási szerkezet vizsgálata ÁKM-együtthatókkal. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 7-28. . ISBN 978-963-503-505-2

Neulinger, Ágnes and Zsótér, Boglárka (2012) Mennyire önállóak a fiatal felnőttek vásárlásaikban? A családi környezet befolyásának vizsgálata fiatal felnőtt gyermekek vásárlására. In: Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubjának 18. országos konferenciája, 2012. augusztus 30-31., Miskolc, Magyarország.

Bede-Fazekas, Ákos (2012) Methods of modeling the future shift of the so called Moesz-line. Applied Ecology and Environmental Research, 10 (2). pp. 141-156.

Göncz, Borbála and Lengyel, György and Tóth, Lilla, eds. (2012) Migrants and the Hungarian Society. Dignity, Justice and Civic Integration. Corvinus University of Budapest, Budapest. . ISBN 978-963-503-510-6

Cserháti, Ilona, Dobszayné Hennel, Judit and Takács, Tibor (2012) Mikroszimuláció alkalmazása a munkaügyi statisztikában. Statisztikai Szemle, 90 (9). pp. 844-861.

Kiss, Gabriella (2012) Milyen a jó részvétel?: Társadalmi részvételi folyamatok értékelése környezeti ügyekben. Társadalomkutatás, 30 (4). pp. 370-385. DOI https://doi.org/10.1556/Tarskut.30.2012.4.5

Csaba, László (2012) Milyen euró kell nekünk? És mi végre? Közgazdasági Szemle, 59 (6). pp. 706-709.

Nyirő, Nóra, Csordás, Tamás and Horváth, Dóra (2012) Mindenki másképp vesz részt: A közönségrészvétel marketing-megközelítéseinek kritikus elemzése. Médiakutató, 13 (3). pp. 97-114.

Kornai, János (2012) Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? Közgazdasági Szemle, 59 (4). pp. 426-443.

Wimmer, Ágnes and Csesznák, Anita (2012) Mit mérünk és hogyan? – A vállalati teljesítménymérés szemléletmódja és eszköztára a döntéstámogatás tükrében = Performance measurement serving decision making – approach and practice of Hungarian firms. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szőts-Kováts, Klaudia (2012) Mit nyújt a jelentésadás perspektívája a munka jelentésének kutatásában? Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 68-77. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.06

Feierabend, Izabella (2012) Mitigation and adaptation to climate change. In: Price of unsustainability. Economic impacts of climate change. Aula, Budapest, pp. 89-108. . ISBN 978-963-339-029-0

Berlinger, Edina (2012) Miért van szükség európai szintű diákhitelrendszerre is? In: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula, Budapest, pp. 165-196. . ISBN 978-963-339-032-0

Hofmeister Tóth, Ágnes, Kelemen, Kata, Piskóti, Marianna and Simay, Attila Endre (2012) Mobile Phones and Sustainable Consumption in China: an Empirical Study among Young Chinese Citizens. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 263-272. . ISBN 978-963-503-497-0

Papp, Richárd and Vancsó, Anna (2012) Modernitás és mítoszok: Elöljáróban. Replika, 80 (3). pp. 7-8.

Mózner, Zsófia, Tabi, Andrea and Csutora, Mária (2012) Modifying the yield factor based on more efficient use of fertilizer — The environmental impacts of intensive and extensive agricultural practices. Ecological Indicators, 16 . pp. 58-66. DOI 10.1016/j.ecolind.2011.06.034

Toarniczky, Andrea (2012) Multikulturális szervezet és identitás (Multicultural organisation and identity). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 18-31. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.02

Morvay, Endre (2012) Munkapiac keresési súrlódásokkal (Job seeking on the labour market, with frictions). Közgazdasági Szemle, 59 (2). pp. 139-163.

Gábor R., István (2012) Munkavásárlás vagy dolgozóbérlés? Elmélkedés a munkaviszony közgazdasági értelmezéséről. = Purchase of work or renting of workers? Közgazdasági Szemle, 59 (9). pp. 1005-1013.

Takács, Sándor, Csillag, Sára, Kiss, Csaba and Szilas, Roland (2012) Még egyszer a motivációról, avagy "Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most?" (Once again on the motivation or "how to motivate our employees here and now?"). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (2). pp. 2-17. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.02.01

Csekő, Imre (2012) Nagyobb változatosság, több profit. A termékvariánsok számának növelése mint a profitmaximalizálás eszköze. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 75-88. . ISBN 978-963-339-018-4

Hofmeister Tóth, Ágnes, Kelemen, Kata and Piskóti, Marianna (2012) Narratívák a fenntartható fejlődés előmozdítására Magyarországon. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 77-92. . ISBN 978-963-503-504-5

Kutasi, Gábor and Vigvári, Gábor and Dani, Ákos (2012) Nemzetgazdasági versenyképesség: elmélet, mérés, esettanulmányok = Competitiveness of National Economies: Theory, Measurement, Case Studies. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Temesi, József (2012) Nemzetközi felsőoktatás-finanszírozási trendek: tanulságok és javaslatok 2012 elején. In: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula, Budapest, pp. 320-338. . ISBN 978-963-339-032-0

Magas, István (2012) Nemzetközi gazdasági folyamatok. Válságkezelés – alkalmazkodás. Az EU és Magyarország változó kapcsolatrendszere = International Economic Developments. Crisis management – and Macro Adjustments. EU-Hungarian Economic Relations: a changing context. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Faragó, Tibor and Láng, István (2012) Nemzetközi program a fenntartható fejlődésért. Magyar tudomány, 173 (5). pp. 590-594.

Rosta, Miklós (2012) New Public Management Reforms: Institutions matter! Working Paper. Corvinus University of Budapest, Department of Comparative Economics, Budapest. (Unpublished)

Kocsis, Tamás (2012) Népesedés és fenntarthatóság - létbarát elméleti keretben. In: Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. OTKA 68647 kutatás eredményei. AULA, Budapest, pp. 287-306. . ISBN 978-963-339-042-9

Teller, Nóra (2012) On Alejandro Portes: economic sociology: A systematic inquiry. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (2). pp. 113-118.

Brink, van den René and Pintér, Miklós (2012) On axiomatizations of the Shapley value for assignment games. Discussion Paper. Tinbergen Institute.

Csutora, Mária (2012) One More Awareness Gap? The Behaviour–Impact Gap Problem. Journal of Consumer Policy, 35 (1). pp. 145-163. DOI 10.1007/s10603-012-9187-8

Domokos, László (2012) Operating Risks and the Increasing Indebtedness of Hungarian Local Governments – Audit experiences of the State Audit Office of Hungary. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (2). pp. 155-163.

Herczeg, András and Vastag, Gyula (2012) Optimizing Supply Chain Performance in China with Country-Specific Supply Chain Coordination. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 219-230. . ISBN 978-963-503-497-0

Nagy, Tamás (2012) Optimális kvótapozíció EU ETS-ben résztvevő villamoserőmű esetében (reálopciós megközelítés). In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 149-179. . ISBN 978-963-503-505-2

Zsótér, Boglárka and Nagy, Péter (2012) Our Everyday Emotions and Finances – The role money-related attitudes and materialistic orienta-tion play in developing financial culture. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (3). pp. 286-297.

Boda, György and Stocker, Miklós (2012) Outputfinanszírozás a felsőoktatásban. In: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula, Budapest, pp. 293-319. . ISBN 978-963-339-032-0

Krisztián, Béla (2012) Palánkai Tibor, Kengyel Ákos, Kutasi Gábor, Benczés István, Nagy Sándor Gyula: A globális és regionális integráció gazdaságtana (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (5). pp. 61-63. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.05.07

Magas, István (2012) Post Crisis Lessons for Open Economies: Are They All New? In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 15-55. . ISBN 978-963-503-497-0

Lengyel, György (2012) Potential entrepreneurs. Entrepreneurial inclination in Hungary, 1988-2011. Corvinus University of Budapest, Budapest. . ISBN 978-963-503-491-8

Sugár, András (2012) Practical examples of key index numbers measuring market domination abuse in the electricity sector. Statisztikai Szemle (16). pp. 67-84.

Baji, Petra, Pavlova, Milena, Gulácsi, László and Groot, Wim (2012) Preferences of Hungarian consumers for quality, access and price attributes of health care services — result of a discrete choice experiment. Society and Economy, 34 (2). pp. 293-311. DOI 10.1556/SocEc.34.2012.2.7

Bakó, Barna and Kálecz-Simon, András (2012) Price discrimination in asymmetric Cournot oligopoly. Economics Letters, 116 (3). pp. 301-303. DOI 10.1016/j.econlet.2012.03.016

Kutasi, Gábor, ed. (2012) Price of unsustainability. Economic impacts of climate change. Aula, Budapest. . ISBN 978-963-339-029-0

Editorial board of Public Finance Quarterly (2012) Prizes for Winners of the PhD Tender of Public Finance Quarterly to Be Announced on the Day of Hungarian Science. Public Finance Quarterly, 57 (3). pp. 263-265.

Zsolnai, László (2012) Profit, fenntarthatóság és etika. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 93-105. . ISBN 978-963-503-504-5

Németh, Erzsébet (2012) Public Finance Quarterly Gets Impact Factor. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (4). pp. 379-380.

Antal-Pomázi, Krisztina (2012) Public Procurement as Auction – Theoretical Models and Practical Problems. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (4). pp. 381-393.

Balog, Dóra, Bátyi, Tamás László, Csóka, Péter and Pintér, Miklós (2012) Pénzügyi hálózatok modellezése Jackson és Watts (2002) nyomán. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 151-168. . ISBN 978-963-339-018-4

Bakó, Barna and Kálecz-Simon, András (2012) Quota bonuses in a principle-agent setting. Working Paper. Corvinus University of Budapest. (Unpublished)

Horváth, Dóra, Csordás, Tamás and Nyirő, Nóra (2012) Re-written by machine and new technology: Did the Internet kill the Video Star. Participations. Journal of Audience and Perception Studies, 9 (2). pp. 526-557.

Dörnyei, Krisztina and Gyulavári, Tamás (2012) Reading before buying - exploring consumer attitudes toward informative function of packaging. In: 11th International Marketing Trends Conference, 19-21 January 2012, Venice, Italy.

Darvas, Zsolt (2012) Real effective exchange rates for 178 countries: A new database. Working Paper. Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, Corvinus University of Budapest, Budapest.

Zalai, Ernő (2012) Reducibilis Leontief-gazdaságok elemzése: kanonikus versus standard dekompozíció. In: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Aula Kiadó, Budapest, pp. 121-147. . ISBN 978-963-339-018-4

Bartholy, J., Pongrácz, R., Nagy, J., Pieczka, I. and Hufnagel, Levente (2012) Regional climate change impacts on wild animals' living territory in Central Europe. Applied Ecology and Environmental Research, 10 (2). pp. 107-120.

Tabi, Andrea ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5028-1117 and Csutora, Mária ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0749-3923 (2012) Representing the forest management dilemma in the ecological footprint indicator. Applied Ecology and Environmental Research, 10 (1). pp. 65-73. DOI https://doi.org/10.15666/aeer/1001_065073

Csutora, Mária and Mózner, Zsófia (2012) Rethinking Kyoto Compliance from a Consumption-Based Perspective. In: China-EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 177-200. . ISBN 978-963-503-497-0

Faragó, Tibor, Vida, Gábor, Cselószki, Tamás, Gergely, Erzsébet, Gyulai, Iván and Zalatnay, László (2012) Rió+20 Nemzetközi konferencia. Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól. Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest. .

Bruno, Dallago (2012) SME Policy and Competitiveness in Hungary. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 84-98. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.08

Hegedűs, Krisztina (2012) Scenarios and roots of climate change. In: Price of unsustainability. Economic impacts of climate change. Aula, Budapest, pp. 17-34. . ISBN 978-963-339-029-0

Kovács, Árpád and Halmosi, Péter (2012) Similarities and differences in european crisis management. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (1). pp. 9-27.

Sipkay, Csaba, Kiss-Keve, Tihamér, Vadadi Fülöp, Cs., Homoródi, Réka and Hufnagel, Levente (2012) Simulation modeling of phytoplankton dynamics in a large eutrophic river, Hungary – Danubian Phytoplankton Growth Model (DPGM). Biologia, 67 (2). pp. 323-337. DOI 10.2478/s11756-012-0004-2

Dankó, Zsófia (2012) Sivák József – Vigvári András: Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (12). pp. 61-62. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.12.06

Szántó, Zoltán and Ryder, Andrew, eds. (2012) Social resources in local development. Conference proceedings. Corvinus University of Budapest, Budapest. . ISBN 978-963-503-492-5

Szent-Iványi, Balázs and Vigvári, Gábor (2012) Spillovers from Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. An index for measuring a country’s potential to benefit from technology spillovers. Society and Economy, 34 (1). pp. 51-72. DOI 10.1556/SocEc.34.2012.1.5

Zsolnai, László and Bouckaert, Luk (2012) Spirituality and business: An interdisciplinary overview. Society and Economy, 34 (3). pp. 489-514. DOI 10.1556/SocEc.34.2012.3.8

Csutora, Mária and Zsóka, Ágnes (2012) Spirituality and sustainable lifestyle. In: Spirituality in Economy, 2012. szeptember 21-23., Visegrád. (Unpublished)

András, Krisztina and Havran, Zsolt and Jandó, Zoltán (2012) Sportvállalatok külpiacra lépése - Elméleti alapok. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Habis, Helga and Herings, Jean-Jacques P. (2012) Stochastic bankruptcy games. Working Paper. Institute of Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Tirnitz, Tamás József (2012) Stratégiai lehetőségek közötti választás racionalitásának biztosítása – az adóparadoxon esete. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 78-83. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.07

Czinkóczi, Sándor (2012) Stratégiai paradigmaváltás szervezeti verseny(képesség) és az Operations management központi szerepe (Central role of strategic paradigm change, corporate competitiveness and operations management). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (10). pp. 36-43. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.10.03

Fekete, Hajnalka (2012) Stratégiavezérelt teljesítmény? (Strategy-driven performance?). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (3). pp. 39-51. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.03.04

Losonci, Dávid and Jenei, István (2012) Szervezeti kultúra kutatások a termelési folyamatok szervezésében – irodalom-feldolgozás = Organizational culture researches on the filed of operations management – a literature review. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Morvay, Endre (2012) Sztochasztikus ciklikus munkaerő-áramlás a visegrádi országokban. Statisztikai Szemle, 90 (9). pp. 815-843.

Habis, Helga (2012) Sztochasztikus csődjátékok - avagy hogyan osszunk szét egy bizonytalan méretű tortát? = Stochastic bankruptcy games. How can a cake of uncertain dimensions be divided? Közgazdasági Szemle, 59 (12). pp. 1299-1310.

Bokor, Tamás (2012) Szövegalkotási gyakorlatok. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Hámori, Balázs (2012) Tanulás és innováció – Elméleti dilemmák és gyakorlati nézőpontok (Learning and innovation – Theoretical dilemmas and practical point of views). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (11). pp. 2-18. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.11.01

Méder Z., Zsombor and Simonovits, András and Vincze, János (2012) Tax morale and tax evasion: Social preferences and bounded rationality. Working Paper. Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, Corvinus University of Budapest, Budapest.

Székely-Doby, András (2012) Technology Policy, R&D, and Innovation in China Traditional Approaches, and New Challenges. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 57-72. . ISBN 978-963-503-497-0

Földi, Zsófia (2012) Településszegélyek tájvédelmi feladatai. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 197-205. . ISBN 978-963-503-506-2

Tabi, Andrea (2012) Temporal discounting in social clusters on the basis of stated preferences. In: Consuming less or consuming differently? Towards sustainable consumption. Selected papers of OTKA 68647 project. AULA, Budapest, pp. 141-152. . ISBN 978-963-339-044-3

Hüttl, Antónia (2012) Termelékenység a magyar gazdaságban. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szenteleki, Károly, Gaál, Márta, Mézes, Zoltán, Szabó, Zoltán, Zanathy, Gábor, Bisztray, György and Ladányi, Márta (2012) Termésbiztonsági elemzések a Közép-magyarországi régióban a klímaváltozás tükrében. A szőlő-, a cseresznye- és a meggytermelés helyzete és jövőképe. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 173-203. . ISBN 978-963-503-504-5

Fekete, László (2012) The 3 per cent Barcelona Target: A Critical Appraisal of the Failure of the Lisbon Strategy’s Knowledgebased Economy and Society Project. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 73-102. . ISBN 978-963-503-497-0

Lengyel, György and Best, Heinrich and Verzichelli, Luca, eds. (2012) The Europe of Elites. A Study into the Europeanness of Europe's Political and Economic Elites. IntUne . Oxford University Press. . ISBN 978–0–19–960231–5

Zsolnai, Alíz (2012) The Features, Background and Difficulties of Bank Regulatory Capital Requirements. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (2). pp. 200-212.

Kengyel, Ákos (2012) The Future of EU Cohesion Policy. Endogenous Development – Added Value of Intervention – Regulatory Frameworks. Working Paper. Corvinus University of Budapest, Department of World Economy, Budapest.

Ohnsorge-Szabó, László (2012) The Great Depression – Retro Part 2 : On the Great Depression in Light of New Research. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (4). pp. 490-503.

Biedermann, Zsuzsánna (2012) The History of American Financial Regulation. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (3). pp. 313-331.

Szabó, Zsolt (2012) The Impact of Capital Market Players’ Exit, Voice and Loyalty on Economic Growth. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (4). pp. 474-489.

Szilágyi, Kinga (2012) The Impact of Chinese Culture on European Landscape Design. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 153-163. . ISBN 978-963-503-497-0

Farkas, Beáta (2012) The Impact of the Global Economic Crisis in the Old and New Cohesion Member States of the European Union. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (1). pp. 53-70.

Nagy, Marianna (2012) The Question Marks of Public Audits – Regularities and Irregularities in Public Administration. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (1). pp. 91-100.

Gerzson, László (2012) The Role of Chinese Plants in Hungarian Landscape Architecture. In: China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 165-175. . ISBN 978-963-503-497-0

Gyüre, Lajosné (2012) The Role of Systematic Internal Control and Audit in Reducing Management Risk at Hungarian Local Governments. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (2). pp. 173-183.

Pintér, Miklós and Radványi, Anna (2012) The Shapley value for shortest path games. Working Paper. Department of Mathematics, Corvinus University of Budapest.

Blokker, Paul (2012) The constitutional premises of subnational self-government in new democracies. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (1). pp. 35-57.

Virág, Attila (2012) The cultural and geopolitical dimensions of nation-building in the Ukraine. Society and Economy, 34 (4). pp. 619-641. DOI 10.1556/SocEc.2012.0002

Gáti, Mirkó ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5879-6353 and Bauer, András (2012) The economic approach of advertising and the problem of allocating advertising budgets during a recession. In: Enterprise during global market instability. Polish Economic Society, Torun, pp. 57-83. . ISBN 978-83-62049-21-9

Bohl, Patrick (2012) The effects of store atmosphere on shopping behaviour - A literature review. Working Paper. BCE Marketing és Média Intézet, Budapest.

Pörzse, Gábor, Takács, Sándor, Csedő, Zoltán, Berta, Zoltán, Sára, Zoltán and Fejes, József (2012) The impact of creative organizational climate on the innovation activity of medical devices manufacturing firms in Hungary. European Journal of Business and Management, 4 (13). pp. 1-11.

Demeter, Krisztina, Matyusz, Zsolt and Szigetvári, Csenge (2012) The impact of external market factors on operational practices and performance of companies. Society and Economy, 34 (1). pp. 73-93.

Deák, Zs., Hufnagel, Levente and Hajdó, I.-né (2012) The impact of perceived corporate environmental performance on the behavior of capital market decision makers : analysis of food industry companies. Applied Ecology and Environmental Research, 10 (4). pp. 437-456.

Kiss, Gábor Dávid and Kosztopulosz, Andreász (2012) The impact of the crisis on the monetary autonomy of Central and Eastern European countries. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (1). pp. 28-52.

Ciscar, Juan Carlos, Szabó, László, Van Regemorter, Denise and Soria, Antonio (2012) The integration of Peseta Sectoral Economic Impacts into GEM-E3 Europe: Methodology and Results. Climatic Change, 122 (1). pp. 127-142. DOI 10.1007/s10584-011-0343-y

Mezősné Szilágyi, Kinga, Gerzson, László and Bede-Fazekas, Ákos (2012) The long term preservation of an 18th century gene bank heritage. Applied Ecology and Environmental Research, 10 (1). pp. 47-64.

Tasnádi, Attila and Kobayashi, Katsuya (2012) The multiple hierarchical legislatures in representative democracy. Working Paper. Department of Mathematics Corvinus University of Budapest, Budapest.

Kocsis, Tamás (2012) The problems of consumer society. In: Consuming less or consuming differently? Towards sustainable consumption. Selected papers of OTKA 68647 project. AULA, Budapest, pp. 9-37. . ISBN 978-963-339-044-3

Luda, Szilvia (2012) The role of the rural economy in sustainable development. In: Consuming less or consuming differently? Towards sustainable consumption. Selected papers of OTKA 68647 project. AULA, Budapest, pp. 39-99. . ISBN 978-963-339-044-3

Vetőné Mózner, Zsófia, Tabi, Andrea and Csutora, Mária (2012) Theoretical deficiencies in the calculation method of ecological footprint – Comparing the environmental impacts of intensive and extensive agricultural practices. In: Consuming less or consuming differently? Towards sustainable consumption. Selected papers of OTKA 68647 project. AULA, Budapest, pp. 114-139. . ISBN 978-963-339-044-3

Csemez, Attila and Magyar, Veronika (2012) Tájhasználatok alakulása az agglomeráció észak-budai kapuiban. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 141-159. . ISBN 978-963-503-506-2

Sallay, Ágnes, Molnár, József László, Valánszki, István and Szabó, Áron (2012) Táji és természeti értékek az agglomeráció szorításában. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 161-174. . ISBN 978-963-503-506-2

Kollányi, László, Jombach, Sándor, Filepné Kovács, Krisztina and Nagy, Gergő Gábor (2012) Tájindikátorok alkalmazása a tájképvédelmi területek lehatárolására és a tájkarakter meghatározására. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 175-187. . ISBN 978-963-503-506-2

Szántó, Richárd (2012) Társadalmi részvétel Magyarországon. Siker vagy kudarc? Kovász, 16 (1-4). pp. 33-53.

Bakay, Eszter (2012) Tértagolás kertépítészeti eszközökkel a budapesti lakótelepek szabadterein 1950 és 1990 között. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 123-130. . ISBN 978-963-503-506-2

Szántó, Richárd (2012) Több szempontú részvételi döntések a fenntarthatósági értékelésekben. A legnépszerűbb módszerek összehasonlítása = Participatory multi-criteria decision analysis. A comparison of methodologies. Közgazdasági Szemle, 59 (12). pp. 1336-1355.

Szántó, Richárd (2012) Többszempontú részvételi döntések a fenntarthatósági értékelésekben. A legnépszerűbb módszerek összehasonlítása. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Hajdu, Ottó (2012) Többváltozós-többdimenziós egyenlőtlenség és a szegénység. Statisztikai Szemle, 90 (9). pp. 789-814.

Kovács, Erzsébet and Szegő, László (2012) Törlesztés válság idején a diákhitel törlesztésében bekövetkezett változások vizsgálata (Changes in Hungarian student loan repayments due to the crisis). Köz-gazdaság, 7 (1). pp. 183-195.

Fábián, Emilia (2012) Tőkebefektetések Magyarországon = Capital investments in Hungary. Köz-gazdaság, 7 (1). pp. 111-121.

Berlinger, Edina, Horváth, Ferenc and Vidovics-Dancs, Ágnes (2012) Tőkeáttétel-ciklusok. Hitelintézeti Szemle, 11 (1). pp. 1-23.

Ferenczi, Júlia, Bodor, Péter, Bisztray, György and Höhn, Mária (2012) Vadon előforduló Vitis taxonok élőhelyi és morfológiai jellemzői a Kárpát-medence és a Közép-Balkán régió kapcsolatában. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 25-35. . ISBN 978-963-503-506-2

Szabó, Zsolt Roland (2012) Versenyképes stratégiák Magyarországon 1992 és 2010 között = Corporate Strategies, Configurations in Hungary between 1992 and 2010. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kabai, Gergely and Németh, Nándor and Farkas, Máté (2012) Versenyképesség haloptikával – Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlődő városokban = Competitiveness at short range - Local problems of economic development in medium-sized towns. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Boros, Anita and Courrier, Anne-Elisabeth and Kristó, Katalin and Temesi, István (2012) Versenyképesség és közigazgatás. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Barta, Márton and Balás, Gábor (2012) Versenyképesség-történetek - Nemzetgazdasági versenyképességről szóló vélekedések összehasonlító elemzése = Narratives on Competitiveness – A Comparative Analysis of Perceptions and Concepts about National Competitiveness. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Sziva, Ivett (2012) Versenyző együttműködés és a turisztikai desztinációk versenyképessége - "Hol volt, hol nem volt...?" (Co-opetition and the competitiveness of touristic destinations - "Where was, where it was not...?"). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (5). pp. 52-60. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.05.05

Bakó, Barna and Kálecz-Simon, András (2012) Vertikális korlátozások - növelik vagy csökkentik a jólétet? Érvek az irodalomból = Vertical constraints - do they increase or reduce welfare? Arguments in the literature. Közgazdasági Szemle, 59 (10). pp. 1138-1159.

Zoltayné Paprika, Zita (2012) Vezetési és döntési rendszerek a versenyképesség szolgálatában - Összefoglaló a Vezetési és döntési rendszerek kutatócsoport munkájáról = Management and decision making systems supporting competitiveness. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Karcsics, Éva (2012) Vezetőkkel szemben támasztott munkaerő-piaci kompetenciaelvárások a Heti Világgazdaság és a The Economist álláshirdetéseinek elemzése alapján (Job market competency requirements for managers on the basis of the analysis of job advertisements in the Heti Világgazdaság and The Economist). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1). pp. 31-44. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.01.03

Magas, István (2012) Világgazdasági folyamatok és nemzetgazdasági alkalmazkodás 2001-2011: Fejlett országok (USA) – és Magyarország esete = World economic trends adjustment to changes 2001-2011: Developed countries (USA) and the case of Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gyarmati, Ákos, Lublóy, Ágnes and Váradi, Kata (2012) Virtuális árhatás a Budapesti Értéktőzsdén = Virtual price effects on the Budapest stock exchange. Közgazdasági Szemle, 59 (5). pp. 508-539.

Saliné Czinkóczky, Anna and Bede-Fazekas, Ákos (2012) Visualization of the climate change with the shift of the so called Moesz-line. In: Peer Reviewed Proceedings of Digital Landscape Architecture 2012 at Anhalt University of Applied Sciences. Herbert Wichmann Verlag, Berlin, pp. 437-444. . ISBN 978-3-87907-519-5

Derecskei, Anita and Zoltayné Paprika, Zita (2012) Vitás kreativitás – szakirodalmi áttekintés a kreativitás fogalmáról. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Váradi, Kata (2012) Volt-e likviditási válság? Volatilitás és likviditás kapcsolatának vizsgálata (Was there a liquidity crisis? Analysis the relationship between volatility and liquidity). Hitelintézeti Szemle, 11 (ksz). pp. 69-78.

Bencsik, Andrea, Marosi, Ildikó and Dőry, Tibor (2012) Vágyott kultúra és reális értékítélet - Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének előfeltétele egy felsőoktatási intézményben (Desired culture and real value judgement – Precondition of development a knowledge management system in a higher education institution). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (5). pp. 25-40. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.05.03

Biró, Péter, Kóczy Á., László and Sziklai, Balázs (2012) Választókörzetek igazságosan? = Fair apportionment of voting districts in Hungary. Közgazdasági Szemle, 59 (11). pp. 1165-1186.

Fülöp, Gyula and Hódiné Hernádi, Bettina (2012) Vállalati fenntarthatóság – stratégiai változatok és metodológia – megvalósítás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (1. ksz). pp. 24-38. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.ksz1.03

Csesznák, Anita and Wimmer, Ágnes (2012) Vállalati jellemzők és összefüggéseik a válság időszakában – A „Versenyben a világgal” kutatási program 2009. évi felmérésében résztvevő vállalatok jellemzése. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szabó, Zsolt Roland (2012) Vállalati stratégiák, konfigurációk Magyarországon 1992 és 2010 között - 2. rész (Corporate strategies, configurations in Hungary between 1992 and 2010 - Part 2). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (9). pp. 25-34. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.09.03

Szabó, Zsolt Roland (2012) Vállalati stratégiák, konfigurációk Magyarországon 1992 és 2010 között – 1. rész (Corporate strategies, configurations in Hungary between 1992 and 2010). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (6). pp. 2-13. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.06.01

Csesznák, Anita and Wimmer, Ágnes (2012) Vállalati teljesítménymérés a döntéstámogatás tükrében. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 99-116. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.09

Kiss, János (2012) Vállalati versenyképesség és innováció = Firm competitiveness and innovation. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bánfi, Tamás, Boros, Áron and Lovas, Anita (2012) Vállalati vezetők innovációs érzékenysége, szemlélete és szándékaik – egy felmérés tapasztalatai (Managers' innovation sensivity, approach, and purposes – experience of a survey). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (3). pp. 2-18. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.03.01

Sugár, András (2012) Változik-e a kőolaj szerepe a világgazdaságban és Magyarországon? = The (un)changing role of oil in global economy and Hungary. Köz-gazdaság, 7 (2). pp. 79-94.

Jámbor, Attila and Török, Áron (2012) Változások az új tagországok agrárkereskedelmében az EU-csatlakozás után. Statisztikai Szemle, 90 (7-8). pp. 632-651.

Kis-Benedek, József (2012) Várható világpolitikai tendenciák 2012-ben = Global political trends 2012. Köz-gazdaság, 7 (2). pp. 5-20.

Berde, Éva (2012) Végtelen sokszor ismételt kiszerződés (Infinitely repeated outsourcing). Szigma, 43 (1-2). pp. 59-72.

Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and Kocsis, Tamás (2012) Vízlábnyom: a fenntarthatóság egy új mérőszáma? In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 63-75. . ISBN 978-963-503-504-5

Kornai, János (2012) What Economics of Shortage and The Socialist System have to say to the (Hungarian) readers today. Acta Oeconomica, 62 (3). pp. 365-384. DOI 10.1556/AOecon.62.2012.3.5

Marton, Péter and Hynek, Nik (2012) What makes ISAF s/tick: An investigation of the politics of coalition burden-sharing. In: ISA 2012 Convention - Panel: Coalitions and counterinsurgency in Afghanistan and Iraq, 1-4 April 2012, San Diego, California, USA.

Bathó, Ferenc (2012) Which Way Now? – A Theoretical Programme for the Transition to Accrual-Based Accounting. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (4). pp. 394-411.

Király, Gábor (2012) Who gets on your nerves? Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (1). pp. 137-153.

Bodzási, Balázs (2012) Zálogjog a dualizmus időszakában. Állam- és Jogtudomány, 53 (2-3.). pp. 293-378.

Oláh, András Béla (2012) Zöldtetők fejlesztési kérdései és lehetőségei a fenntarthatóság jegyében. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 103-110. . ISBN 978-963-503-506-2

Csutora, Mária and Dobos, Imre (2012) Ágazatok érzékenysége a karbonköltségek emelkedésére. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 157-203. . ISBN 978-963-503-504-5

Török, László (2012) Államadósság és privatizáció. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (7-8). pp. 117-125. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.07.10

Rosta, Miklós (2012) Állampolgári Érdek Mutató – Javaslat az új közszolgálati menedzsment eredményességének mérésére. Competitio, 11 (1). pp. 119-133.

Veres, Zoltán ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7072-7203 (2012) Árpolitikai sztereotípiák és a multidimenzionalitás: Rekettye Gábor: Multidimenzionális árazás (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (6). pp. 65-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.06.06

Poór, József, Farkas, Ferenc, Dobrai, Katalin and Karoliny, Mártonné (2012) Átalakuló emberierőforrás-menedzsment a multinacionális vállalatok magyarországi leányvállalatainál 2008–2009 (Changing HR-practices of the Hungarian subsidiaries of multinational enterprises, 2008-2009). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (2). pp. 18-28. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.02.02

Nagy, Zsófia Anna and Dessewffy, Tibor (2012) Édentől Keletre: A gonosz szociológiája felé. Replika (79). pp. 129-157.

Luda, Szilvia (2012) Értékelvű agrárvállalkozók szerepe a vidékfejlesztésben. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 53-72. . ISBN 978-963-503-505-2

Magyar, Miklós (2012) Írók és művek közelről. Tanulmányok. Könyvműhely, Miskolc. . ISBN 9789630825160

Győri, Zsuzsanna (2012) Ökológiailag-orientált vállalkozások Magyarországon. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 73-89. . ISBN 978-963-503-505-2

Ungvári, Gábor and Molnár, Zsolt and Varga, György and Ellison, David (2012) Ökoszisztéma-szolgáltatások nagyságrendi becslése vízgyűjtő szinten a vízkörforgást leíró vízháztartási jellemzők alapján. Working Paper. Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpont, Budapest.

Vékás, Péter (2012) Összefüggő biztosítási kockázatok modellezése. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Unpublished)

Gerzson, László, Szabó, Krisztina and Bede-Fazekas, Ákos (2012) Újszerű növényalkalmazási lehetőségek épített környezetben. Dendrológiai kutatások a Kert- és Szabadtértervezési Tanszéken (2008–2011). In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 87-101. . ISBN 978-963-503-506-2

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) Úton a megoldásalapú gondolkodás felé – szolgálatosodási jellemzők magyarországi termelővállalatoknál (Towards solution-based thinking: characteristics of servitization at Hungarian manufacturing companies). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (11). pp. 34-45. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.11.03

Várnagy, Réka and Ilonszki, Gabriella (2012) Üvegplafonok. Pártok lent és fent. Politikatudományi Szemle, 21 (4). pp. 7-28.

András, Krisztina and Havran, Zsolt and Jandó, Zoltán (2012) Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok nemzetközi szerepvállalása. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Mandják, Tibor and Wimmer, Ágnes and Juhász, Péter (2012) Üzleti hálózatok – Hálózati pozíció és versenyképesség = Business networks: network position and competitiveness in Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Wimmer, Ágnes and Csesznák, Anita and Mandják, Tibor (2012) Üzleti kapcsolatok – vállalati szemléletmód és gyakorlat = Business relationships - approach and practice in Hungary. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Pusztai, Péter, Radics, László and Szalay, István (2012) Őshonos tyúkfajták tartásának lehetőségei és korlátai a Közép-magyarországi Régióban. In: Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 75-86. . ISBN 978-963-503-506-2

Botos, Katalin (2012) ‘Saving Capitalism from the Capitalists’. Public Finance Quarterly = Pénzügyi Szemle, 57 (1). pp. 140-148.

Bögre, Zsuzsanna (2012) “My Generation is Quite a Sullen One…”: Trauma and Remembering in Life Stories after 1956. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 3 (1). pp. 81-110.

Koltay, Tibor (2012) „Magyar” szakkönyv az információs tanácsadásról, angolul (könyvismertetés). Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 43 (3). pp. 66-67. DOI 10.14267/VEZTUD.2012.03.07

This list was generated on Sun Jun 16 01:47:46 2024 UTC.